Press "Enter" to skip to content

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán

Hány dm (egy tizedesjegyre kerekítve) a henger térfogata? 2013. május id. – 2. feladat (3 pont) Egy téglalap oldalai 12cm, illetve 5 cm hosszúak. Ezt a téglalapot megforgatjuk a hosszabbik oldal egyenese körül. Mekkora a keletkezett forgástest térfogata? Válaszát indokolja! 2013. október – 16.a) feladat (5 pont) A kólibaktérium (hengeres) pálcika alakú, hossza átlagosan 2 mikrométer ( 2 ⋅ 10−6 m), átmérője 0,5 mikrométer ( 5 ⋅ 10−7 m). Számítsa ki egy 2 mikrométer magas és 0,5 mikrométer átmérőjű forgáshenger térfogatát és felszínét! Számításainak eredményét m3-ben, illetve m2-ben, normálalakban adja meg! 2010. május id. – 7. feladat (2 pont) Egy négyzet alapú hasáb alapéle 3 cm. Térfogata 72 cm3. Hány cm hosszú a hasáb magassága? 2006. május – 14. feladat (12 pont) Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle 8 cm hosszú, palástjának területe (az oldallapok területösszege) hatszorosa az egyik alaplap területének. Mekkora a hasáb felszíne és térfogata? 2008. május id. – 12. feladat (2 pont) Egy 80 cm széles és 20 méter hosszú raffia szőnyeg 1,5 cm vastagságú. Ebből 80×50 cm-es lábtörlőket készítenek, ezért a szőnyeget a hosszúsága mentén 50 centiméterenként elvágják. A felvágott darabokat lapjával egymásra rakják. Milyen magas oszlop keletkezik? Válaszát indokolja!

2011 május id matematika érettségi megoldás

Az alábbi linkeken megyei híreket olvashat:

Az alábbi linkeken kerületi híreket olvashat:

2011 történelem érettségi: rendszerváltás és alkotmány

Szerda reggel a történelem írásbeli érettségivel folytatódott a középiskolások és gimnazisták utolsó megmérettetése. Középszinten 86.396 diák, emelt szinten 6.265 tanuló adott számot történelemtudásáról. Rendben zajlott a le a történelem írásbeli, semmilyen rendkívüli esemény nem történt.

A középszintű írásbeli vizsga 3 órás volt, és két feladatsorból állt: egy egyszerű megválaszolandó és egy kifejtős részből. A diákok maguk osztották be, hogy melyik részre mennyi időt szánnak és milyen sorrendben válaszolnak a kérdésekre. Az első részben a muhi csatával, az ellenreformációval, a második világháborúval, a 18. századi magyar társadalommal és az Egyesült Államok történelmével kapcsolatos kérdések szerepeltek. Az esszérészben a rendszerváltás, Mátyás király, a jobbágyfelszabadítás és az alkotmány közül választhattak a diákok, de egy művelődéstörténeti feladat, valamint a reformkor és az 1848-as szabadságharc történései is szerepeltek a kifejtős kérdések között.

Az emelt szintű történelem írásbeli rész 4 órás volt, és szintén két részből állt. Az első feladatsor kitöltésére – ami rövid válaszokat igényelt – 90 percük volt a diákoknak. Ezután kapták meg a második feladatlapot, amin a kifejtős kérdések szerepeltek.

Az írásbeli történelem 60%-a a magyar, 40%-a az egyetemes történelemre kérdezett rá, és a feladatok 50%-át a 19-20. századi történelem adta.

Az érettségizők saját történelem atlaszukat használhatták a második részhez, illetve helyesírási szótár volt biztosítva számukra.

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán. 2011. május. összeállította: Krausz Attila. Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – 2011. május. Feladatok a vizsga kezdete előtt :

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán

V ltoz sok az informatikai szakk pz sben, szakmai vizsg k szervez se

Hipot zis vizsg latok

ERD - feladatok

Selected syndromes every neurologist should know

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

A MOB - történet, feladatok, szervezet

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Tájékoztatás a határidős feladatokról

Szállítási feladatok Optimalitás vizsgálat

Előadás témacsoportjai

Szja feladatok

Aktuális feladatok az árufuvarozás és személyszállítás területén

ÖSSZEFOGLALÓ FELADATOK

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Feladatok többirányú elágazásra

Érettségi feladatok megoldása LINQ-kel

-Psykomotorisk agitation (oroligt beteende, rastlöshet) -Emotionell labilitet

A közigazgatás

2. Elemi idegjelenségek ( elektrofiziológia )

METSZÉSI FELADATOK

Célok, elért eredmények, feladatok

Presentation Transcript

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán 2011. május összeállította: Krausz Attila

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – 2011. május • Feladatok a vizsga kezdete előtt: • Az első órában ügyelő tanár 7:15-re érkezik, majd az igazgatótól átveszi: • az írásbeli feladatlapokat, • az írásbeli vizsga jegyzőkönyvét, • az intézmény bélyegzőjével lebélyegzett pótlapokat, • a vizsgadolgozatok beadásához szükséges borítékokat, • a „Nyilatkozat a tájékoztatás tudomásul vételéről” című dokumentumot. • a teremben vizsgázók névsorát

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – 2011. május • Feladatok a vizsga kezdete előtt: • Az első órában ügyelő tanár ellenőrzi: • hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe • mobiltelefonok kikapcsolt állapotát • a vizsgázók személyazonosságát

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – 2011. május • Feladatok a vizsga kezdete előtt és a vizsga alatt: • Az első órában ügyelő tanár • kialakítja az ülésrendet, rögzíti a jegyzőkönyvben • megtartja a vizsgázók számára a tájékoztatást • kiosztja a feladatlapokat és a borítékokat • folyamatosan vezeti a jegyzőkönyvet (kiment – bejött) • ellenőrzi a segédeszközök használatát • szükség esetén cseréli a feladatlapokat (magyar, matematika, idegen nyelvek, földrajz) • megakadályozza, hogy a vizsgázók kommunikáljanak egymással • aláírja a jegyzőkönyvet

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – 2011. május • Feladatok a vizsga alatt: • A felügyelő tanár • folyamatosan vezeti a jegyzőkönyvet (kiment – bejött) • ellenőrzi a segédeszközök használatát • szükség esetén cseréli a feladatlapokat (magyar, matematika, idegen nyelvek, földrajz) • megakadályozza, hogy a vizsgázók kommunikáljanak egymással • aláírja a jegyzőkönyvet

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – 2011. május • Feladatok a vizsga után: • Az utolsó órában felügyelő tanár a fentieken túl: • összegyűjti a dolgozatokat • ellenőrzi a kitöltéseket (név, feladatválasztás, piszkozatok száma) • ellenőrzi az üres helyek és piszkozatok áthúzását • lezárja a borítékot • rögzíti a dolgozat beadási idejét a jegyzőkönyvben • aláírja a jegyzőkönyvet • a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az aláírt vizsgajegyzőkönyvet, és egyéb dokumentumokat átadja az igazgatónak

Vizsganapok: • 05.02. (H) – Magyar nyelv és irodalom (54 fő) • 05.03. (K) – Matematika (61 fő) • 05.04. (Sze) – Történelem (54 fő) • 05.05. (Cs) – Angol nyelv (24 fő) • 05.06. (P) – Német nyelv (29 fő) • 05.11. (Sz) – Biológia (1 fő) • 05.12. (Cs) – Földrajz (17 fő) • 05.13. (P) – Elektronikai alapismeretek (1 fő) • 05.16. (H) – Informatika (11 fő) • 05.17. (K) – Fizika (11 fő) • 05.23. (H) – Lengyel (1 fő)

05.02. (Hétfő) – Magyar nyelv és irodalom • 54 vizsgázó • Helyszín: B/2 – B/5-ös termek • Két független feladatlap:I. szövegértés – 60 percfeladatlap csereII. szövegalkotás – 180 perc

05.02. (Hétfő) – Magyar nyelv és irodalom • Segédeszközök: vizsgatermenként 4 db helyesírási szótár

05.02. (Hétfő) – Magyar nyelv és irodalom • Az első ügyelők: • Helyettes ügyelők: • Körmendiné O. Gyöngyi (8:00 – 12:00) • Balogh András (8:00 – 12:00)

05.03. (Kedd) – Matematika • 61 vizsgázó • Helyszín: B/2 – B/5-ös termek • Két független feladatlap:I. – 45 percfeladatlap csereII. – 135 perc – feladatválasztás

05.03. (Kedd) – Matematika • Segédeszközök: számológép, függvénytáblázat, körző, vonalzó, szögmérő

05.03. (Kedd) – Matematika • Az első ügyelők: • Helyettes ügyelők: • Filipovits Lajos (8:00 – 11:00) • Kiss Ernő (8:00 – 11:00)

05.04. (Szerda) – Történelem • 54 vizsgázó • Helyszín: B/2 – B/5-ös termek • Egy összefüggő feladatlap: 180 percI. – rövid választ igénylő feladatokII. – szöveges, kifejtendő feladatokfeladatválasztás

05.04. (Szerda) – Történelem • Segédeszközök: vizsgatermenként 3 db helyesírási szótár, atlasz

05.04. (Szerda) – Történelem • Az első ügyelők: • Helyettes ügyelők: • Nagy Györgyi (8:00 – 11:00) • Erdősi Ákos (8:00 – 11:00)

05.05. (Csütörtök) – Angol nyelv • 24 vizsgázó • Helyszín: B/2 – B/3-as termek • Négy független feladatlap: I. – olvasott szöveg értése – 60 percII. – nyelvhelyesség – 30 percszünet – 15 percIII. – hallott szöveg értése – 30 percIV. – íráskészség – 60 perc

05.05. (Csütörtök) – Angol nyelv • Segédeszközök:I. – nincsII. – nincs III. – CD lejátszóIV. – szótár

05.05. (Csütörtök) – Angol nyelv • Az első ügyelők: • Helyettes ügyelő: • Varga József (8:00 – 11:30)

05.06. (Péntek) – Német nyelv • 29 vizsgázó • Helyszín: B/2 – B/3-as termek • Négy független feladatlap: I. – olvasott szöveg értése – 60 percII. – nyelvhelyesség – 30 percszünet – 15 percIII. – hallott szöveg értése – 30 percIV. – íráskészség – 60 perc

05.06. (Péntek) – Német nyelv • Segédeszközök: I. – nincsII. – nincs III. – CD lejátszóIV. – szótár

05.06. (Péntek) – Német nyelv • Az első ügyelők: • Helyettes ügyelő: • Sanda András (8:00 – 10:00) • Puskás József (10:00 – 11:30)

05.11 (Szerda) – Biológia • 1 vizsgázó • Helyszín: B/3-as terem • Egy összefüggő feladatlap: 120 perc

05.11 (Szerda) – Biológia • Segédeszközök: számológép

05.11 (Szerda) – Biológia • Az első ügyelők: • Helyettes ügyelő: • Horváthné S. Éva (8:00 – 10:00)

05.12 (Csütörtök) – Földrajz • 17 vizsgázó • Helyszín: B/3-as terem • Két független feladatlap:I. – 20 percfeladatlap csereII. – 100 perc

05.12 (Csütörtök) – Földrajz • Segédeszközök: I. – nincsII. – atlasz, számológép, körző, vonalzó

05.12 (Csütörtök) – Földrajz • Az első ügyelők: • Helyettes ügyelő: • Erdősi Ákos (14:00 – 16:00)

05.13 (Péntek) – Elektronikai alapismeretek • 1 vizsgázó • Helyszín: B/3-as terem • Egy összefüggő feladatlap: 180 perc

1.1. Halmazok 1. Minta – 5. feladat (2 pont) Adjon meg két olyan halmazt, amelynek metszete , uniója !

1.1. Halmazok 1. Minta – 5. feladat (2 pont) Adjon meg két olyan halmazt, amelynek metszete <1; 2>, uniója ! 2. Minta – 5. feladat (2 pont) Adott két halmaz: A= B= Sorolja fel az AB és az A \ B halmaz elemeit! 2006. február – 12. feladat (4 pont) Az A és a B halmazokról a következőket tudjuk: A∩B = <1; 2>, A∪B = <1; 2; 3; 4; 5; 6; 7>, A \ B = . Adja meg az A és a B halmaz elemeit! 2006. május id. – 1. feladat (2 pont) Az A halmaz elemei a 10-nél nem kisebb és a 20-nál nem nagyobb páros számok, a B halmaz elemei a néggyel osztható pozitív számok. Adja meg az A ∩ B halmaz elemeit! 2006. október – 9. feladat (2 pont) Egy iskola teljes tanulói létszáma 518 fő. Ők alkotják az A halmazt. Az iskola 12.C osztályának 27 tanulója alkotja a B halmazt. Mennyi az A∩B halmaz számossága? 2007. október – 1. feladat (2 pont) Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az AB halmaz elemeit! 2008. október – 3. feladat (2 pont) Sorolja fel az A = <1; 10; 100>halmaz összes kételemű részhalmazát! 2009. május id. – 1. feladat (2 pont) Írja fel az A 3; 6;15; 28halmaz minden olyan részhalmazát, amelynek csak páros számok az elemei! 2009. május id. – 11. feladat (3 pont) A H halmaz elemei legyenek a KATALINKA szó betűi, a G halmaz elemei pedig a BICEBÓCA szó betűi. Írja fel a H UG halmaz elemeit! 2009. október – 2. feladat (1+1+1=3 pont) Legyen az A halmaz a 10-nél kisebb pozitív prímszámok halmaza, B pedig a hattal osztható, harmincnál nem nagyobb pozitív egészek halmaza. Sorolja fel az A, a B és az A∪B halmazok elemeit! 2010. október – 1. feladat (1+1=2 pont) Adott az A és B halmaz: A = , B = . Adja meg elemeik felsorolásával az A ∩ B és A ∪ B halmazokat! 2011. május – 7. feladat (4 pont) Az A halmaz az 5-re végződő kétjegyű pozitív egészek halmaza, a B halmaz pedig a kilenccel osztható kétjegyű pozitív egészek halmaza. Adja meg elemeik felsorolásával az alábbi halmazokat: A ; B; A ∩ B; A \ B 2011. május id. – 12. feladat (4 pont) Tekintsük a következő két halmazt: A=; B=. Elemeik felsorolásával adja meg a következő halmazokat: A; B; A∩B ; A\B. 2011. október – 4. feladat (1+1+1=3 pont) Jelölje N a természetes számok halmazát, Z az egész számok halmazát és ∅ az üres halmazt! Adja meg az alábbi halmazműveletek eredményét! a) �� ∩ ��; b) �� ∪ ∅; c) ∅\�� 2012. május id. – 6. feladat (2 pont) Két halmazról, A-ról és B-ről tudjuk, hogy A ∪ B = < x; y; z; u; v; w >, A \ B=< z; u >, B \ A=< v; w >. Készítsen halmazábrát, és adja meg elemeinek felsorolásával az A∩ B halmazt! 2012. október – 2. feladat (1+1=2 pont) Az A és B halmazokról tudjuk, hogy A ∪ B = , A \ B = és A ∩ B = . Sorolja fel az A és a B halmaz elemeit!

1.1. Halmazok 2012. május – 16.a,b) feladat (8+3=11 pont) Tekintsük a következő halmazokat: A ; B ; C . a) Töltse ki a táblázatot a minta alapján. majd a táblázat alapján Írja be az 52, 78, 124, 216 számokat a halmazábra megfelelő tartományába! b) Határozza meg az A ∩ B ∩ C halmaz elemszámát! 2013. május – 1. feladat (2 pont) Az A és B halmazokról tudjuk, hogy A ∪ B = és B \ A = . Elemeinek felsorolásával adja meg az A halmazt! 2013. október – 1. feladat (2 pont) Az A halmaz elemei a (−5)-nél nagyobb, de 2-nél kisebb egész számok. B a pozitív egész számok halmaza. Elemeinek felsorolásával adja meg az A \ B halmazt! 2014. május – 1. feladat (4 pont) Legyen A halmaz a 8-nál nem nagyobb pozitív egész számok halmaza, B pedig a 3-mal osztható egyjegyű pozitív egész számok halmaza. Elemeinek felsorolásával adja meg az A, a B, az A ∩ B és az A \ B halmazt!

2. Logikai szita 2 halmazra

2003. május – 8. feladat (2+2=4 pont) Júniusban a 30 napból 12 olyan nap volt, amikor 3 mm-nél több, és 25 olyan, amikor 7 mm-nél kevesebb csapadék esett. a) Hány olyan nap volt, amelyen 7 mm vagy annál több csapadék esett? b) Hány olyan nap volt, amikor 3 mm-nél több, de 7 mm-nél kevesebb csapadék esett? 2005. október – 13.a,b) feladat (4+4=8 pont) Egy középiskolába 700 tanuló jár. Közülük 10% sportol rendszeresen a két iskolai szakosztály közül legalább az egyikben. Az atlétika szakosztályban 36 tanuló sportol rendszeresen, és pontosan 22 olyan diák van, aki az atlétika és a kosárlabda szakosztály munkájában is részt vesz. a) Készítsen halmazábrát az iskola tanulóiról a feladat adatainak feltüntetésével! b) Hányan sportolnak a kosárlabda szakosztályban? 2006. május – 11. feladat (3 pont) Egy 10 tagú csoportban mindenki beszéli az angol és a német nyelv valamelyikét. Hatan beszélnek közülük németül, nyolcan angolul. Hányan beszélik mindkét nyelvet? Válaszát indokolja számítással, vagy szemléltesse Venn-diagrammal! 2008. május id. – 3. feladat (1+1+1=3 pont) Egy osztály tanulói valamennyien vettek színházjegyet. Kétféle előadásra rendeltek jegyeket: az elsőre 18-at, a másodikra 24-et. 16 tanuló csak a második előadásra rendelt jegyet. a) Hány tanuló rendelt jegyet mindkét előadásra? b) Hány tanuló akart csak az első előadásra elmenni? c) Mennyi az osztály létszáma? 2009. május id. – 12. feladat (4 pont) Egy fordítóiroda angol és német fordítást vállal. Az irodában 50 fordító dolgozik, akiknek 70%-a angol nyelven, 50%-a német nyelven fordít. Hány fordító dolgozik mindkét nyelven? Válaszát indokolja! 2013. május id. – 15.a) feladat (3 pont) Egy kutatólaboratóriumban technikusi végzettséggel vagy egyetemi diplomával lehet dolgozni. A laborban dolgozó 50 ember közül 42 főnek van technikusi oklevele és 28 főnek van egyetemi diplomája. a) Közülük hány dolgozónak van csak technikusi végzettsége? 2014. május – 4. feladat (2 pont) Egy osztályban 25-en tanulnak angolul, 17-en tanulnak németül. E két nyelv közül legalább az egyiket mindenki tanulja. Hányan tanulják mindkét nyelvet, ha az osztály létszáma 30?

3. Logikai szita 3 halmazra

2004. május – 17.c) feladat (7 pont) Az iskolában összesen 117 angol, 40 német, 30 francia nyelvvizsgát tettek le sikeresen a diákok. Három vagy több nyelvvizsgája senkinek sincs, két nyelvből 22-en vizsgáztak eredményesen: tíz tanuló angol–német, hét angol–francia, öt pedig német–francia párosításban. c) Az iskolában hány tanulónak van legalább egy nyelvvizsgája? 2005. május 10. – 18.a,b) feladat (4+8=12 pont) Egy rejtvényújságban egymás mellett két, szinte azonos rajz található, amelyek között 23 apró eltérés van. Ezek megtalálása a feladat. Először Ádám és Tamás nézték meg figyelmesen az ábrákat: Ádám 11, Tamás 15 eltérést talált, de csak 7 olyan volt, amelyet mindketten észrevettek. a) Hány olyan eltérés volt, amelyet egyikük sem vett észre? b) Közben Enikő is elkezdte számolni a eltéréseket, de ő sem találta meg az összeset. Mindössze 4 olyan volt, amelyet mind a hárman megtaláltak. Egyeztetve kiderült, hogy az Enikő által bejelöltekből hatot Ádám is, kilencet Tamás is észrevett, és örömmel látták, hogy hárman együtt az összes eltérést megtalálták. A feladat szövege alapján készítsen halmazábrát arról, hogy ki hányat talált meg! 2005. május 28. – 18.a,b) feladat (4+8=12 pont) Egy zeneiskola minden tanulója szerepelt a tanév során szervezett három hangverseny, az őszi, a téli, a tavaszi koncert valamelyikén. 20-an voltak, akik az őszi és a téli koncerten is, 23-an, akik a télin és a tavaszin is, és 18-an, akik az őszi és a tavaszi hangversenyen is szerepeltek. 10 olyan növendék volt, aki mindhárom hangversenyen fellépett. a) Írja be a halmazábrába a szövegben szereplő adatokat a megfelelő helyre! A zeneiskolába 188 tanuló jár. Azok közül, akik csak egy hangversenyen léptek fel, kétszer annyian szerepeltek tavasszal, mint télen, de csak negyedannyian ősszel, mint tavasszal. b) Számítsa ki, hogy hány olyan tanuló volt, aki csak télen szerepelt! 2005. május 29. – 14.a) feladat (4 pont) Egy osztályban a következő háromféle sportkört hirdették meg: kosárlabda, foci és röplabda. Az osztály 30 tanulója közül kosárlabdára 14, focira 19, röplabdára 14 tanuló jelentkezett. Ketten egyik sportra sem jelentkeztek. Három gyerek kosárlabdázik és focizik, de nem röplabdázik, hatan fociznak és röplabdáznak, de nem kosaraznak, ketten pedig kosárlabdáznak és röplabdáznak, de nem fociznak. Négyen mind a háromféle sportot űzik. a) Írja be halmazábrába a szövegnek megfelelő számokat! 2007. május id. – 15. feladat (2+10=12 pont) Egy atlétika szakosztályban a 100 m-es síkfutók, a 200 m-es síkfutók és a váltófutók összesen 29 fős csoportjával egy atlétaedző foglalkozik. Mindegyik versenyző legalább egy versenyszámra készül. A 100 m-es síkfutók tizenöten vannak; hét versenyző viszont csak 100 méterre edz, négy versenyző csak 200 méterre, hét versenyző csak váltófutásra. a) Készítsen a feladatnak megfelelő halmazábrát! b) Azt is tudjuk, hogy bármelyik két futószámnak pontosan ugyanannyi közös tagja van. Mennyi ez a szám? 2008. október – 18.c) feladat (8 pont) c) A május 10-re előjegyzett 25 vevő az autó színére is megfogalmazta előzetesen a kívánságait. Négyen zöld kocsit rendeltek, háromnak a piros szín kivételével mindegyik megfelel, öten akarnak piros vagy ezüst kocsit, tízen zöldet vagy pirosat. Három vevőnek mindegy, milyen színű kocsit vesz. Színek szempontjából kielégíthető-e a május 10-re előjegyzett 25 vevő igénye az aznap reggel érkezett autókkal? 2010. május – 16.a,b,c) feladat (2+6+2=10 pont) Egy középiskolába 620 tanuló jár. Az iskola diákbizottsága az iskolanapra három kiadványt jelentetett meg: I. Diákok Hangja II. Iskolaélet III. Miénk a suli! Később felmérték, hogy ezeknek a kiadványoknak milyen volt az olvasottsága az iskola tanulóinak körében. A Diákok Hangját a tanulók 25%-a, az Iskolaéletet 40%-a, a Miénk a suli! c. kiadványt pedig 45%-a olvasta. Az első két kiadványt a tanulók 10%-a, az első és harmadik kiadványt 20%-a, a másodikat és harmadikat 25%-a, mindhármat pedig 5%-a olvasta. a) Hányan olvasták mindhárom kiadványt? b) Írja be egy halmazábra mindegyik tartományába az oda tartozó tanulók számát! c) Az iskola tanulóinak hány százaléka olvasta legalább az egyik kiadványt? 2014. október – 13.a,b) feladat (4+5=9 pont) Egy közvélemény-kutató intézet azt a feladatot kapta, hogy két alkalommal – fél év különbséggel – mérje fel a TV-ben látható három filmsorozat nézettségi adatait. Az ábrán látható kérdőíven a válaszoló vagy azt jelölhette be, hogy az A, B és C sorozatok közül melyiket nézi (akár többet is meg lehetett jelölni), vagy azt, hogy egyiket sem nézi. Az első felméréskor kapott 600 kérdőív jelöléseit összesítve megállapították, hogy az A sorozat

3. Logikai szita 3 halmazra

összesen 90 jelölést kapott, a B sorozat összesen 290-et, a C sorozat pedig összesen 230-at. Érdekes módon olyan válaszadó nem volt, aki pontosan két sorozatot nézett volna, viszont 55-en mindhárom sorozatot bejelölték. a) A válaszolók hány százaléka nézte az A sorozatot? b) Hány válaszoló nem nézte egyik sorozatot sem?

2012. október – 5. feladat (2 pont) Egy érettségiző osztály félévi matematika osztályzatai között elégtelen nem volt, de az összes többi jegy előfordult. Legkevesebb hány tanulót kell kiválasztani közülük, hogy a kiválasztottak között biztosan legyen legalább kettő, akinek azonos volt félévkor a matematika osztályzata?

2004. május – 9. feladat (2+1=3 pont) Adott két intervallum: ]–1; 3[ és [0; 4]. a) Ábrázolja számegyenesen a két intervallum metszetét! b) Adja meg a metszetintervallumot! 2007. május – 13.c) feladat (6 pont) c) Legyen az A halmaz a 7 x –2·x–2egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza, B pedig az x2 x –6 0 egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza. Adja meg az A B , A B és B \ A halmazokat! 2008. május – 1. feladat (2 pont) Adja meg a   3 ;  1  nyílt intervallum két különböző elemét!  8

2009. május – 9. feladat (4 pont) Az A és a B halmazok a számegyenes intervallumai: A =[−1,5 ; 12], B =[3 ; 20]. Adja meg az A B és a B A halmazokat!

1.2. Logikai műveletek 2004. május – 10. feladat (3 pont) Minden fekete hajú lány szereti a csokoládét. Válassza ki a fenti állítás tagadását az alább felsoroltak közül! A) Van olyan fekete hajú lány, aki szereti a csokoládét. B) Nincs olyan fekete hajú lány, aki nem szereti a csokoládét. C) A nem fekete hajú lányok szeretik a csokoládét. D) Van olyan fekete hajú lány, aki nem szereti a csokoládét. E) A nem fekete hajú lányok nem szeretik a csokoládét. 2005. május 10. – 18.c) feladat (2 pont) c) Fogalmazza meg a következő állítás tagadását! Enikő minden eltérést megtalált. 2005. május 28. – 5. feladat (2 pont) Döntse el, hogy az alább felsoroltak közül melyik mondat a tagadása a következő állításnak! Minden érettségi feladat egyszerű. A: Minden érettségi feladat bonyolult. B: Van olyan érettségi feladat, ami nem egyszerű. C: Sok érettségi feladat bonyolult. D: Van olyan érettségi feladat, ami egyszerű. 2005. május 29. – 14.b) feladat (2 pont) b) Fogalmazza meg a következő állítás tagadását! A focira jelentkezett tanulók közül mindenkinek van testvére. 2006. május id. – 7. feladat (2 pont) Tagadja az alábbi állítást: „Minden nagymama szereti az unokáját”. 2007. május id. – 5. feladat (1+1=2 pont) Igaznak tartjuk azt a kijelentést, hogy: „Nem mindegyik kutya harap.” Ennek alapján az alábbi mondatok betűjeléhez írja az „igaz”, „hamis” illetve „nem eldönthető” válaszokat! a) Van olyan kutya, amelyik nem harap. b) Az ugatós kutyák harapnak. 2008. május id. – 10. feladat (4 pont) Tudjuk, hogy Kati az óvodában rajzolásban is, éneklésben is nagyon jó. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz, melyik hamis! A) Kati szépen énekel, de ügyetlenül rajzol. B) Kati nagyon szépen rajzol. C) Kati jól rajzol vagy szépen énekel. D) Kati ügyetlenül rajzol és hamisan énekel. 2013. október – 15.c) feladat (2 pont) c) Tamás a saját felmérése alapján a következőt állítja: Minden háztartásban van televízió. Az alábbi négy állítás közül válassza ki azt a kettőt, amely Tamás állításának tagadása! A) Semelyik háztartásban nincs televízió. B) Van olyan háztartás, ahol van televízió. C) Van olyan háztartás, ahol nincs televízió. D) Nem minden háztartásban van televízió.

1.3. Kombinatorika 2006. február – 4. feladat (2 pont) Hány különböző háromjegyű pozitív szám képezhető a 0, 6, 7 számjegyek felhasználásával? 2006. május – 9. feladat (3 pont) Egy négytagú társaság e-mail kapcsolatban van egymással. Bármelyikük egy-egy társának legfeljebb egy levelet ír hetente. Válassza ki a felsorolt lehetőségek közül, hogy maximum hány levelet írhatott összesen egymásnak a társaság 4 tagja 1 hét alatt? Válaszát indokolja! a) 4 · 4 = 16 b) 4 · 3 = 12 c) 6 2006. október – 3. feladat (3 pont) Októberben az iskolában hat osztály nevezett be a focibajnokságra egy-egy csapattal. Hány mérkőzést kell lejátszani, ha mindenki mindenkivel játszik, és szerveznek visszavágókat is? 2008. május – 2. feladat (2 pont) Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer kezet fogott. Hány kézfogás történt? 2009. május id. – 4. feladat (2 pont) Hány kézfogás történik egy öttagú társaságban, ha érkezéskor mindenki mindenkivel egyszer fog kezet? 2009. május id. – 6. feladat (3 pont) Egy hattagú társaságban mindenki a társaságnak pontosan három tagjával fogott kezet. Hány kézfogásra került sor? 2010. május – 5. feladat (2 pont) 5. Annának kedden 5 órája van, mégpedig matematika(M), német(N), testnevelés(T), angol(A) és biológia(B). Tudjuk, hogy a matematikaórát testnevelés követi, és az utolsó óra német. Írja le Anna keddi órarendjének összes lehetőségét! 2010. október – 2. feladat (2 pont) Egy baráti társaság minden tagja írt egy-egy SMS üzenetet a társaság minden további tagjá-nak. Így mindenki 11 üzenetet írt. Hány SMS-t írtak egymásnak összesen a társaság tagjai? 2011. május id. – 6. feladat (2 pont) Egy hattagú társaságban mindenki a társaságnak pontosan három tagjával fogott kezet. Hány kézfogásra került sor? 2012. május id. – 16.a,b) feladat (7+3=10 pont) Két ország sakkválogatottja, az A és a B csapat közös edzőtáborban készül egy világversenyre. Az első héten az azonos nemzetbeli sportolók játszanak körmérkőzéses bajnokságot, tehát minden egyes sportoló minden nemzetbelijével egy mérkőzést. Az A csapat 7 játékossal érkezett, a B csapatnál összesen 55 mérkőzés zajlott. a) Hány mérkőzés zajlott az A csapatnál, és hány tagja van a B csapatnak? A második héten az A csapat 6 kiválasztott tagjának mindegyike 8 B csapatbeli játékossal játszik egy-egy játszmát. b) Összesen hány játszma zajlott a második héten?

2. Permutáció, variáció, kombináció

1. Minta – 17.d,e,f) feladat (3+3+3=9 pont) Egy 28 fős diákcsoport autóbusszal 7 napos táborozásra indul. d) A táborba autóbusszal utaztak, amelyre ülésrendet állítottak össze. Az első két ülésre 25-en jelentkeztek. Hányféleképpen lehet kiválasztani a két tanulót, ha azt is figyelembe kell venni, hogy ki ül az ablak mellett? A csoportot négyszemélyes faházakban szállásolják el. e) Minden nap más faház lakói főzik az ebédet. Hányféleképpen lehet beosztani a főzés sorrendjét? f) Hányféle beosztás lehetséges, ha a tervekkel ellentétben a táborozás csak öt napig tart? 2. Minta – 6. feladat (2 pont) Hányféleképpen lehet egy 10 fős társaságból egy elnököt és egy titkárt választani? Megoldását indokolja! 2004. május – 2. feladat (3 pont) Anna, Bori és Cili moziba mennek. Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé? 2005. május 10. – 11. feladat (2+2=4 pont) A szóbeli érettségi vizsgán az osztály 22 tanulója közül az első csoportba öten kerülnek. a) Hányféleképpen lehet a 22 tanulóból véletlenszerűen kiválasztani az első csoportba tartozókat? b) Először mindenki történelemből felel. Hányféle sorrendben felelhet történelemből az 5 kiválasztott diák? 2005. május 28. – 15.d,e) feladat (3+4=7 pont) A 4×100-as gyorsváltó házi versenyén a döntőbe a Delfinek, a Halak, a Vidrák és a Cápák csapata került. d) Hányféle sorrend lehetséges közöttük, ha azt biztosan tudjuk, hogy nem a Delfinek csapata lesz a negyedik? e) A verseny után kiderült, hogy az élen kettős holtverseny alakult ki, és a Delfinek valóban nem lettek az utolsók. Feltéve, hogy valakinek csak ezek az információk jutottak a tudomására, akkor ennek megfelelően hányféle eredménylistát állíthatott össze? 2005. május 29. – 14.c) feladat (3 pont) c) A focira jelentkezett 19 tanulóból öten vehetnek részt egy edzőtáborban. Igazolja, hogy több, mint 10 000-féleképpen lehet kiválasztani az öt tanulót! 2005. május 29. – 18.a,b) feladat (2+3=5 pont) Anna, Béla, Cili és Dénes színházba megy. Jegyük a bal oldal 10. sor 1., 2., 3., 4. helyére szól. a) Hányféle sorrendben tudnak leülni a négy helyre? b) Hányféleképpen tudnak leülni a négy helyre úgy, hogy Anna és Béla egymás mellé kerüljenek? 2005. október – 11. feladat (3 pont) Egy iskolának mind az öt érettségiző osztálya 1-1 táncot mutat be a szalagavató bálon. Az A osztály palotást táncol, ezzel indul a műsor. A többi tánc sorrendjét sorsolással döntik el. Hányféle sorrend alakulhat ki? Válaszát indokolja! 2006. február – 18.a,b,c) (4+4+3=11 pont) Egy szellemi vetélkedő döntőjébe 20 versenyzőt hívnak be. A zsűri az első három helyezettet és két további különdíjast fog rangsorolni. A rangsorolt versenyzők oklevelet és jutalmat kapnak. a) Az öt rangsorolt versenyző mindegyike ugyanarra a színházi előadásra kap egy-egy jutalomjegyet. Hányféle kimenetele lehet ekkor a versenyen a jutalmazásnak? b) A dobogósok három különböző értékű könyvutalványt, a különdíjasok egyike egy színházjegyet, a másik egy hangversenyjegyet kap. Hányféle módon alakulhat ekkor a jutalmazás? c) Ha már eldőlt, kik a rangsorolt versenyzők, hányféle módon oszthatnak ki nekik jutalmul öt különböző verseskötetet? 2006. május – 15.a) feladat (3 pont) A 12. évfolyam tanulói magyarból próbaérettségit írtak. Minden tanuló egy kódszámot kapott, amely az 1, 2, 3, 4 és 5 számjegyekből mindegyiket pontosan egyszer tartalmazta valamilyen sorrendben. a) Hány tanuló írta meg a dolgozatot, ha az összes képezhető kódszámot mind kiosztották? 2006. május id. – 15.c) feladat (5 pont) Vízilabdacsapatunk játékosainak évekre kerekített életkor szerinti megoszlását mutatja a táblázat:

c) Egy sajtófogadásra a csapat két 25 éves, két 28 éves és egy 20 évesnél fiatalabb játékosát sorsolják ki. Hányféle kimenetele lehet a sorsolásnak?

2. Permutáció, variáció, kombináció

2006. május id. – 10. feladat (3 pont) Négy különböző gyümölcsfából egyet-egyet ültetek sorban egymás mellé: almát, körtét, barackot és szilvát. Tudom, hogy barackfa nem kerülhet a sor szélére. Hányféleképpen helyezhetem el a fákat? 2006. október – 12. feladat (2 pont) A piacon az egyik zöldséges pultnál hétféle gyümölcs kapható. Kati ezekből háromfélét vesz, mindegyikből 1-1 kilót. Hányféle összeállításban választhat Kati? (A választ egyetlen számmal adja meg!) 2007. május – 14.c) feladat (5 pont) A városi középiskolás egyéni teniszbajnokság egyik csoportjába hatan kerültek: András, Béla, Csaba, Dani, Ede és Feri. c) Hány olyan sorrend alakulhat ki, ahol a hat versenyző közül Dani az első két hely valamelyikén végez? 2007. október – 8. feladat (2 pont) Hány olyan háromjegyű szám képezhető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből, amelyikben csupa különböző számjegyek szerepelnek? 2007. október – 17.a) feladat (3 pont) Szabó nagymamának öt unokája van, közülük egy lány és négy fiú. Nem szeret levelet írni, de minden héten ír egy-egy unokájának, így öt hét alatt mindegyik unoka kap levelet. a) Hányféle sorrendben kaphatják meg az unokák a levelüket az öt hét alatt? 2008. május – 15. feladat (3+4+5=12 pont). Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek felhasználásával ötjegyű számokat készítünk az összes lehetséges módon (egy számjegyet többször is felhasználhatunk). Ezek között hány olyan szám van, a) amely öt azonos számjegyből áll; b) amelyik páros; c) amelyik 4-gyel osztható? 2008. május id. – 15.a,b) feladat (3+2=5 pont) A 12. a osztályban az irodalom próbaérettségin 11 tanuló szóbelizik. A tanulók két csoportban vizsgáznak, az első csoportba hatan, a másodikba öten kerülnek. a) Peti azt állította, hogy az első csoportba kerülő 6 tanulót többszáz-féleképpen lehet kiválasztani. Pontosan hányféleképpen? b) Az első csoportba került hat tanuló tételt húzott, és valamennyien elkezdték a felkészülést. Igaz-e, hogy több mint ezerféle sorrendben hangozhat el a hat felelet? 2008. október – 18.b) feladat (5 pont) Az autókereskedés parkolójában 1–25-ig számozott hely van. Minden beérkező autó véletlenszerűen kap parkolóhelyszámot. b) Május 10-én az üres parkolóba 25 kocsi érkezik: 12 ezüstszínű ötajtós, 4 piros négyajtós, 2 piros háromajtós és 7 zöld háromajtós. Az üres parkolóba már beálltak a négy és ötajtós autók. Hányféleképpen állhatnak be az üresen maradt helyekre a háromajtósak? (Az azonos színű autókat nem különböztetjük meg egymástól.) 2009. május – 5. feladat (2 pont) A 9.B osztály létszáma 32 fő. Közülük először egy osztálytitkárt, majd egy titkárhelyettest választanak. Hányféleképpen alakulhat a választás kimenetele? 2009. október – 18.c) feladat (8 pont) c) Egy gyermekszínház műsorának valamelyik jelenetében dekorációként az ábrán látható elrendezés szerinti négy csillag közül egyeseket zöld vagy kék lézerfénnyel rajzolnak ki. Hány különböző dekorációs terv készülhet, ha legalább egy csillagot ki kell rajzolni a lézerrel? 2010. május id. – 15.c) feladat (4 pont) Az osztályban nyolc tanuló (András, Balázs, Cili, Dani, Eszter, Feri, Gabi és Hedvig) jó barátságban van egymással. A nyári szünet első napján András kitalálta, hogy másnap együtt elutazhatnának a nyaralójukba, és ott tölthetnének néhány napot. c) Másnap mindannyian ugyanazzal a vonattal utaztak. A zsúfolt vonaton három szomszédos fülkében rendre 3, 3, 2 szabad helyet találtak. Igaz-e, hogy több mint 500-féleképpen helyezkedhettek el a három fülkében, ha a fülkéken belül az ülőhelyeket nem különböztetjük meg?

2. Permutáció, variáció, kombináció

2010. október – 17.b) feladat (11 pont) Az ábrán egy ejtőernyős klub kitűzője látható. (Az egyik körív középpontja a szabályos háromszög A csúcsa, a másik körív középpontja az A csúccsal szemközti oldal felezőpontja.) b) Hányféle módon festhető színesre a kitűző, ha minden tartományt a piros, sárga, zöld és kék színek valamelyikére festenek a következő két feltétel együttes figyelembe vételével: (1) szomszédos tartományok nem lehetnek azonos színűek; (2) piros és sárga színű tartomány nem lehet egymás mellett. (Szomszédos tartományoknak van közös határvonala.) 2011. május – 18.b,c) feladat (6+6=12 pont) András, Balázs, Cili, Dóra és Enikő elhatározták, hogy sorsolással döntenek arról, hogy közülük ki kinek készít ajándékot. Úgy tervezték, hogy a neveket ráírják egy-egy papír-cetlire, majd a lefelé fordított öt cédulát összekeverik, végül egy sorban egymás mellé lete-szik azokat az asztalra. Ezután, keresztnevük szerinti névsorban haladva egymás után vesz-nek el egy-egy cédulát úgy, hogy a soron következő mindig a bal szélső cédulát veszi el. a) Mennyi a valószínűsége, hogy az elsőnek húzó Andrásnak a saját neve jut? b) Írja be az alábbi táblázatba az összes olyan sorsolás eredményét, amelyben csak Enikőnek jut a saját neve! A táblázat egyes soraiban az asztalon lévő cédulák megfelelő sorrendjét adja meg! (A megadott táblázat sorainak a száma lehet több, kevesebb vagy ugyanannyi, mint a felsorolandó esetek száma. Ennek megfelelően hagyja üresen a felesleges mezőket, vagy egészítse ki újabb mezőkkel a táblázatot, ha szükséges!) c) Az ajándékok átadása után mind az öten moziba mentek, és a nézőtéren egymás mellett foglaltak helyet. Hány különböző módon kerülhetett erre sor, ha tudjuk, hogy a két fiú nem ült egymás mellett? 2011. május id. – 14. feladat (12 pont) Zsuzsi 7-jegyű mobiltelefonszáma különböző számjegyekből áll, és az első számjegy nem nulla. Amikor Ildikó felhívta Zsuzsit, feltűnt neki, hogy a mobiltelefonján a három oszlop közül csak kettőnek a nyomógombjaira volt szükség. Ezekre is úgy, hogy először az egyik oszlopban levő nyomógombokat kellett valamilyen sorrendben megnyomnia, ezután pedig egy másik oszlop nyomógombjai következtek valamilyen sorrendben. Hány ilyen telefonszám lehetséges? 2011. október – 17. feladat (3+6+8=17 pont) a) Hány olyan négy különböző számjegyből álló négyjegyű számot tudunk készíteni, amelynek mindegyik számjegye eleme az halmaznak? b) Hány 4-gyel osztható hétjegyű szám alkotható az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből? c) Hány olyan hatjegyű, hárommal osztható szám írható fel, amely csak az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket tartalmazza, és e számjegyek mindegyike legalább egyszer előfordul benne? 2012. május – 4.A) feladat (1 pont) Döntse el, melyik állítás Igaz, melyik hamis! A) Hét tanulóból négyet ugyanannyiféleképpen lehet kiválasztani, mint hármat, ha a kiválasztás sorrendjétől mindkét esetben eltekintünk. 2012. május id. – 5. feladat (2 pont) Hat ajánlott olvasmányból hányféleképpen lehet pontosan négyet kiválasztani? 2012. május id. – 17.d) feladat (3 pont) c) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet! 4y  5  8 y d) Megadtunk hét olyan különböző valós számot, amelyek közül az egyik a c) kérdésben szereplő egyenletnek is megoldása. A számokat felírjuk valamilyen sorrendben. Hány olyan sorrendje van a megadott számoknak, amelyben az említett szám a középső? 2012. október – 14.a,b. feladat (3+5 pont) Egy ajándéktárgyak készítésével foglalkozó kisiparos családi vállalkozása keretében zászlókat, kitűzőket is gyárt. Az ábrán az egyik általa készített kitűző stilizált képe látható. A kitűzőn lévő három mező kiszínezéséhez 5 szín (piros, kék, fehér, sárga, zöld) közül választhat. Egy mező kiszínezéséhez egy színt használ, és a különböző mezők lehetnek azonos színűek is. a) Hányféle háromszínű kitűzőt készíthet a kisiparos? b) Hányféle kétszínű kitűző készíthető?

2. Permutáció, variáció, kombináció

2013. május – 10. feladat (3 pont) Egy futóverseny döntőjébe hat versenyző jutott, jelöljük őket A, B, C, D, E és F betűvel. A cél előtt pár méterrel már látható, hogy C biztosan utolsó lesz, továbbá az is biztos, hogy B és D osztozik majd az első két helyen. Hányféleképpen alakulhat a hat versenyző sorrendje a célban, ha nincs holtverseny? Válaszát indokolja! 2013. május id. – 8. feladat (2 pont) Hány ötjegyű pozitív szám van a kettes számrendszerben? 2013. május id. – 18.a) feladat (6 pont) Egy élelmiszerbolt vezetője az árufeltöltőt azzal bízta meg, hogy a bejárat melletti alsó polcon lévő 6 rekeszt töltse fel a következő árucikkekkel: rizs, cukor, liszt, só, búzadara és zsemlemorzsa. A vezető figyelmeztette az árufeltöltőt, hogy minden rekeszbe egyféle árut tegyen, továbbá, hogy a búzadara és a zsemlemorzsa ne kerüljön egymás melletti rekeszbe, mert az új csomagolásuk nagyon hasonló, ezért könnyen összekeverhetők. Egyébként a hatféle árut bármilyen sorrendben kirakhatja. a) Hányféle sorrendben rendezhette el az árufeltöltő ezt a hatféle árut? 2014. május – 16.c) feladat (5 pont) A szökőkútban hat egymás mellett, egy vonalban elhelyezett kiömlő nyíláson keresztül törhet a magasba a víz. Minden vízsugarat egy-egy színes lámpa világít meg. Mindegyik vízsugár megvilágítása háromféle színű lehet: kék, piros vagy sárga. Az egyik látványprogram úgy változtatja a vízsugarak megvilágítását, hogy egy adott pillanatban három-három vízsugár színe azonos legyen, de mind a hat ne legyen azonos színű (például kék-sárga-sárga-kék-sárga-kék). Hányféle különböző látványt nyújthat ez a program, ha a vízsugaraknak csak a színe változik? 2014. május id. – 4. feladat (2 pont) Egy dolgozatra a tanulók a nevük helyett az A, B és C betűkből alkotott hárombetűs kódokat írták fel AAA-tól CCC-ig. Minden lehetséges kódot kiosztottak és nem volt két azonos kódú tanuló. Hány tanuló írta meg a dolgozatot? 2014. május id. – 16.c) feladat (4 pont) A cirkusz egyik produkciójában 10 artista négyszintes ember-piramist alkot a porond bejáratának háttal állva. A földön négyen állnak egymás mellett, rajtuk hárman, aztán ketten, legfelül pedig egy ember áll. Minden artistánál adott, hogy melyik szinten áll, de az egyes szinteken az artisták sorrendje tetszőleges. Hányféleképpen állhat fel az ember-piramis? 2014. május id. – 18.b,c) feladat (8+6=14 pont) Egy érettségi előtt álló 32 fős osztály a ballagásra készül. A ballagási meghívó színéről szavazáson döntöttek, melyen minden tanuló részt vett. A szavazólapon három szín (sárga, fehér, bordó) szerepelt, ezek közül mindenki egyet vagy kettőt jelölhetett meg. A két színt választók közül a sárgát és a fehéret 4-en, a fehéret és a bordót 3-an választották. A sárgát és a bordót együtt senki nem jelölte meg. A szavazatok összeszámolása után kiderült, hogy mindegyik szín ugyanannyi szavazatot kapott. b) Hány olyan diák volt, aki csak a fehér színt jelölte meg a szavazólapon? c) Az egyik tizenegyedikes diáknak 7 barátja van a ballagók között: 5 fiú és 2 lány. Ez a diák három barátjától egy-egy szál rózsával kíván elbúcsúzni. Úgy szeretné kiosztani a három szál rózsát barátai között, hogy fiú és lány is kapjon, és minden kiválasztott egyet-egyet. Hányféleképpen választhatja ki – a fenti feltételek teljesítésével – hét barátja közül azt a hármat, akinek ad virágot? 2014. október – 17. feladat (3+3=6 pont) A biliárdjáték megkezdésekor az asztalon 15 darab azonos méretű, különböző színezésű biliárdgolyót helyezünk el háromszög alakban úgy, hogy az első sorban 5 golyó legyen, a másodikban 4, a következőkben pedig 3, 2, illetve 1 golyó. (A golyók elhelyezésére vonatkozó egyéb szabályoktól tekintsünk el.) a) Hányféleképpen lehet kiválasztani a 15-ből azt az 5 golyót, amelyet majd az első sorban helyezünk el? (Az 5 golyó sorrendjét nem vesszük figyelembe.) b) Hányféle különböző módon lehet az első két sort kirakni, ha a 9 golyó sorrendjét is figyelembe vesszük?

1.4. Gráfok 2003. május – 5. feladat (2+2=4 pont) Egy iskolai bajnokságban 5 csapat körmérkőzést játszik. (Mindenki mindenkivel egyszer játszik.) Az ábra az eddig lejátszott mérkőzéseket mutatja. A nyíl mindig a győztes felé mutat. Döntetlen esetén az összekötő vonal mindkét végén nyíl van. A csapat győzelem esetén 2 pontot, döntetlen esetén 1 pontot kap, vereség esetén pedig nem kap pontot. a) Kinek hány pontja van ebben a pillanatban? b) Hány mérkőzés van még hátra? 2004. május – 7. feladat (2 pont) Egy öttagú társaságban a házigazda mindenkit ismer, minden egyes vendége pedig pontosan két embert ismer. (Az ismeretségek kölcsönösek.) Szemléltesse rajzzal az ismeretségeket! 2005. május 10. – 9. feladat (2 pont) Egy gráfban 4 csúcs van. Az egyes csúcsokból 3; 2; 2; 1 él indul. Hány éle van a gráfnak? 2005. május 28. – 10. feladat (2 pont) Rajzoljon egy olyan öt csúcspontú gráfot, amelynek 4 éle van! 2005. május 29. – 10. feladat (2 pont) Egy álláshirdetésre négyen jelentkeznek: Aladár, Béla, Cecil és Dénes. Az adott időben megjelennek a vállalatnál, s akkor kiderül, hogy közülük hárman, Aladár, Béla és Cecil osztálytársak voltak. Dénes csak Aladárt ismeri, ők régebben egy kosárlabdacsapatban játszottak. Szemléltesse az ismeretségeket gráffal! (Az ismeretségek kölcsönösek.) 2005. május 29. – 14.d) feladat (3 pont) d) Az iskolák közötti labdarúgóbajnokságra jelentkezett 6 csapat között lejátszott mérkőzéseket szemlélteti az ábra. Hány mérkőzés van még hátra, ha minden csapat minden csapattal egy mérkőzést játszik a bajnokságban? (Válaszát indokolja!) 2005. október – 9. feladat (3 pont) Egy sakkverseny döntőjébe 5 versenyző jutott be. Közülük 1 versenyző mindegyik társát ismeri, a többiek pedig egyenként 2-2 személyt ismernek a döntő résztvevői közül. Szemléltesse rajzzal (gráf alkalmazásával) az ismeretségeket, ha az ismeretségek kölcsönösek! 2006. február – 8. feladat (2 pont) Rajzoljon egy olyan öt csúcspontú gráfot, amelyben a pontok fokszáma 4; 3; 3; 2; 2. 2006. május id. – 6. feladat (2 pont) Szemléltesse gráffal azt a vasúthálózatot, amelyben szereplő hét településről a következőket tudjuk: Az A várost B, C és D városokkal vasútvonal köti össze, a B városból C és E városokba, valamint a D városból az F és a G településekhez közvetlen vasútvonal megy. Mennyi a fokszámok összege ebben a gráfban? 2007. május – 14.a,b) feladat (4+3=7 pont) A városi középiskolás egyéni teniszbajnokság egyik csoportjába hatan kerültek: András, Béla, Csaba, Dani, Ede és Feri. A versenykiírás szerint bármely két fiúnak pontosan egyszer kell játszania egymással. Eddig András már játszott Bélával, Danival és Ferivel. Béla játszott már Edével is. Csaba csak Edével játszott, Dani pedig Andráson kívül csak Ferivel. Ede és Feri egyaránt két mérkőzésen van túl. a) Szemléltesse gráffal a lejátszott mérkőzéseket! b) Hány mérkőzés van még hátra? 2007. május id. – 8. feladat (3 pont) Józsefnek 3 gyermeke volt: Andor, Mátyás és Dávid. Mátyásnak 3 fia született, Dávidnak 1, Andornak egy sem. Szemléltesse gráffal az apa-fiú kapcsolatokat! Hány csúcsa és hány éle van ennek a gráfnak? 2008. május id. – 11. feladat (3 pont) Öt fiú, András, Balázs, Csanád, Dénes és Elemér kollégistaként kezdi el a 9. osztályt, és ugyanabba az ötágyas szobába kerülnek. András ismerte mind a négy társát, a többiek viszont mindannyian három embert ismertek a négy szobatárs közül. Dénes nem ismerte Elemért. Rajzolj gráfot, amely az öt diák egymás közötti korábbi ismeretségét szemlélteti!

1.4. Gráfok 2008. október – 10. feladat (2 pont) Az ábrán látható térképvázlat öt falu elhelyezkedését mutatja. Az öt falu között négy olyan út megépítésére van lehetőség, amelyek mindegyike pontosan két falut köt össze. Ezekből két út már elkészült. Rajzolja be a további két út egy lehetséges elhelyezkedését úgy, hogy bármelyik faluból bármelyik faluba eljuthassunk a megépült négy úton! 2009. május – 3. feladat (2 pont) Egy négytagú csoportban minden tagnak pontosan két ismerőse van a csoport tagjai között. Szemléltessen gráffal egy ilyen ismeretségi rendszert! (Az ismeretség kölcsönös.) 2010. május – 7. feladat (2 pont) Az ábrán látható hatpontú gráfba rajzoljon be 2 élt úgy, hogy a kapott gráf minden csúcsából 2 él induljon ki! A berajzolt éleket két végpontjukkal adja meg! 2010. május id. – 15.a,b) feladat (2+6=8 pont) Az osztályban nyolc tanuló (András, Balázs, Cili, Dani, Eszter, Feri, Gabi és Hedvig) jó barátságban van egymással. A nyári szünet első napján András kitalálta, hogy másnap együtt elutazhatnának a nyaralójukba, és ott tölthetnének néhány napot. Ezért felhívta telefonon Cilit és Ferit, és megkérte őket, hogy a többieket sürgősen értesítsék telefonon az utazás tervéről. (Egy hívás alkalmával mindig csak ketten beszélgetnek egymással.) a) Legalább hány telefonbeszélgetésnek kellett megtörténnie (beleértve András beszélgetéseit is), hogy mindenki tudjon a tervezett nyaralásról? b) A létrejött telefonbeszélgetések során végül mindenki értesült András tervéről. Ezekről a telefonbeszélgetésekről a következőket tudjuk: – András csak Cilit és Ferit hívta fel; – Feri senki mással nem beszélt telefonon, Cili pedig csak Andrással és Danival beszélt; – Dani összesen két barátjával beszélt, Eszter pedig hárommal; – Balázzsal csak Hedvig beszélt, mivel Hedvig tudta, hogy másnak már nem kell szólnia; – Andrást egyedül csak Gabi hívta fel, hogy megkérdezze a nyaraló pontos címét. Ábrázolja a telefonbeszélgetéseket egy olyan gráfban, amelyben a pontok az embereket jelölik, és két pontot pontosan akkor köt össze él, ha az illetők beszéltek egymással telefonon (függetlenül attól, hogy ki kezdeményezte a hívást)! Használja a mellékelt ábrát! 2010. október – 11. feladat (2 pont) A diákönkormányzat újonnan választott négytagú vezetősége: Kata, Mari, Réka és Bence. Közülük Kata három, Réka és Bence pedig két-két vezetőségi tagot ismert korábbról. Mari a négyes csoportnak csak egy tagját ismerte. (Az ismeretségek kölcsönösek.) Rajzolja fel a négytagú vezetőség választás előtti ismeretségi gráfját! 2011. október – 7. feladat (2 pont) Rajzoljon le egy 4 pontú egyszerű gráfot, amelyben a pontok fokszáma rendre 3, 2, 2, 1! 2012. május – 18.c,d) feladat (4+3=7 pont) c) Anna egy molekulát modellezett a készlet segítségével, ehhez 7 gömböt és néhány pálcikát használt fel. Minden pálcika két gömböt kötött össze, és bármely két gömböt legfeljebb egy pálcika kötött össze. A modell elkészítése után feljegyezte, hogy hány pálcikát szúrt bele az egyes gömbökbe. A feljegyzett adatok: 6, 5, 3, 2, 2, 1, 1. Mutassa meg, hogy Anna hibát követett el az adatok felírásában! d) Anna is rájött, hogy hibázott. A helyes adatok: 6, 5, 3, 3, 2, 2, 1. Hány pálcikát használt fel Anna a modell elkészítéséhez? 2012. május id. – 10. feladat (3 pont) Egy vasúti fülkében öt utas utazik. Közülük egy személy három másikat ismer, három főnek 2-2 útitárs ismerőse a fülkében, egy személy van, aki csak egy útitársát ismeri. (Az ismeretségi kapcsolatok kölcsönösek.) Ábrázolja egy ilyen társaság egy lehetséges ismeretségi gráfját! 2012. október – 8. feladat (2 pont) Rajzoljon egy gráfot, melynek 5 csúcsa és 5 éle van, továbbá legalább az egyik csúcsának a fokszáma 3.

1.4. Gráfok 2013. május – 16.a,b) feladat (4+6 pont) Egy iskola asztalitenisz bajnokságán hat tanuló vesz részt. Mindenki mindenkivel egy mérkőzést játszik. Eddig Andi egy mérkőzést játszott, Barnabás és Csaba kettőt-kettőt, Dani hármat, Enikő és Feri négyet-négyet. a) Rajzolja le az eddig lejátszott mérkőzések egy lehetséges gráfját! b) Lehetséges-e, hogy Andi az eddig lejátszott egyetlen mérkőzését Barnabással játszotta? (Igen válasz esetén rajzoljon egy megfelelő gráfot; nem válasz esetén válaszát részletesen indokolja!) c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a hat játékos közül kettőt véletlenszerűen kiválasztva, ők eddig még nem játszották le az egymás elleni mérkőzésüket! 2013. október – 9. feladat (2 pont) Rajzoljon egy olyan 5 csúcsú gráfot, melyben a csúcsok fokszámának összege 12. 2011. május – 10. feladat (2 pont) Egy irodai számítógép-hálózat hat gépből áll. Mindegyik gép ezek közül három másikkal van közvetlenül összekötve. Rajzoljon egy olyan gráfot, amely ezt a hálózatot szemlélteti! 2014. május id. – 5. feladat (2 pont) Adja meg az alábbi hétpontú gráfban a csúcsok fokszámának összegét! 2014. október – 18.a,b) feladat (3+2=5 pont) Egy focicsapat 11 játékosa megérkezik az edzésre, néhányan kezet fognak egymással. (Két játékos között legfeljebb egy kézfogás történik.) Az edző felírta, hogy ki hányszor fogott kezet, és a következő számokat kapta: 0; 1; 2; 2; 2; 5; 0; 0; 4; 4; 2. a) Ábrázolja a kézfogásoknak egy lehetséges gráfját, ahol a pontok a játékosokat jelölik, és két pont között akkor van él, ha az illetők kezet fogtak az edzés előtt! b) Hány kézfogás történt összesen?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.