Press "Enter" to skip to content

5 es történelem tankönyv horváth péter

Történelem 5.

Az ötödikes tankönyv módszeresen végigkíséri az emberiség fejlődését az évmilliókkal ezelőtti kezdetektől az ókori civilizációk megsemmisüléséig. Érinti valamennyi fontos kultúrát, s arra törekszik, hogy a leckéket olvasva a 10-11 éves gyerekek “kerek” és életteli világokba pillantsanak be, s értsék is, amit ott látnak. Amit e korosztály nem érthet meg, az nincs is benne a könyvben. Egyszerűen ír a legösszetettebb problémákról, például a társadalmi rétegződésről, az államról, a vallásokról.
A tankönyv tükrözi a történettudomány ma elfogadott eredményeit. Más megvilágításba kerül az ember biológiai fejlődése, a tűzhasználat és a művészet. Az ókori Kelet hangsúlyosabb, mint a korábbi tankönyvekben volt (pl. szó esik az asszírokról és a föníciaiakról is). Külön lecke foglalkozik az írás történetével (miért, mivel és mire írtak). Többet tudhatunk meg a nagy keleti vallásokról (hinduizmus, buddhizmus) és a zsidó vallásról. A görögségnél Athén s a demokrácia mellett fontosak más városállamok és a hellenizmus. A szerző Görögországnál és Rómánál is bemutatja, hogy a társadalmi küzdelmek nem mindig a szegények és a gazdagok küzdelmét jelentik. Mértéktartással ír a rabszolgaságról. A kereszténységgel két lecke is foglalkozik, s kiemelésre kerül Pál apostol jelentősége. A magyarság őstörténeténél rávilágít a finnugor eredet-török eredet és a kettős honfoglalás problémáira.
A tananyag életmódcentrikus. Fő cél, hogy a tanulók megszeressék a történelmet. Színes leírások, forrásrészletek ragadják meg a gyermeki fantáziát. Miért találtak sok kéz- és lábtöréses csontvázat az egyik őskori város ásatásain, miért volt tilos állatot ölni Indiában, hogyan büntették a nőtlen férfit Spártában, miért, és hogyan büntette meg a tengert a perzsa nagykirály, hogyan győzhették le az ókor tankjait, a harci elefántokat, hogyan használták a kígyókat a háborúban. csak néhány példa annak bizonyítására, hogy az alsós olvasókönyvek színes történetei is folytatódnak e tankönyvben. Ahol lehet, bemutatásra kerül az éppen tárgyalt korszak gyermekeinek élete.
A tankönyv könnyen tanulható, eredményesen tanítható. (Heti kétórás feldolgozásra készült.) A tananyagot kérdések teszik izgalmas problémákká. A szerző gyakran kéri a tanulók véleményét, más helyeken szituációs játékokhoz ötletet adva segít megérteni a jelenségeket. Következetesen fejleszti a tér- és időszemléletet és a forrásértés képességét. Módszertani újdonság, hogy már a könyv elején, az őskor után tárgyalásra kerül az időszámítás, így a gyerekeket nem terheli meg a “hány évvel ezelőtt” volt és a “pontosan mikor volt” kettőssége. A megszerzett ismereteket a későbbi leckékben kérdések és utalások idézik föl.
A tankönyvhöz munkafüzet, a pedagógusok számára pedig útmutató és tanmenetjavaslat tartozik. A munkafüzet feladatainak megoldását közlő füzet külön megvásárolható.

5 es történelem tankönyv horváth péter

Taneszközök

Történelem 5. az általános iskolák számára

NT-11575_T boritó kép

  • Általános információk
  • Tananyagfejlesztők: Horváth Péter
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: társadalmi és állampolgári ismeretek, történelem
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken nem szerepel.
  • Nat: Nat 2012

Az Oktatási Hivatal által kiadott, tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

Oktatási Hivatal

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Hétfőtől péntekig 9:00 – 16:00
Tel.: (+36) 1-460-1873
Tel.: (+36) 30-500-8147
tankonyv@oh.gov.hu

Vásárlás

KELLO TANKÖNYVCENTRUM
1085 Budapest, József Krt. 63.
Tel.: (+36-1) 237-6989
kello.hu

Történelem 5.

Történelem 5.

Kedves Gyerekek!
Miért tanulunk történelmet? Egy régi közmondás szerint: „A történelem az élet tanítómestere”. Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bánatainkkal. Tovább

Előszó

Kedves Gyerekek!
Miért tanulunk történelmet? Egy régi közmondás szerint: „A történelem az élet tanítómestere”. Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bánatainkkal együtt. A történelemben jártas embernek többet mondanak a regények, filmek, festmények. Könnyen hozzá tud szólni olyan témákhoz, amelyekről a felnőttek szoktak beszélgetni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel találkozik, sok érdekesség juthat eszébe róluk.
Nemcsak ilyen „hasznos” célok miatt foglalkoznak az emberek szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás érdekes és szép. Már ti is sok mindent tudtok történelemből: alsós olvasmányaitokból, mozi- és tévéfilmekből, szüleitek elbeszéléseiből Biztosan hallottatok róla, hogy az őskori ember hatalmas, elefántszerű, de szőrös állatokra, mamutokra vadászott. Tudjátok, hogy a magyarok ősei nem itt, a Kárpát-medencében laktak. Arról is olvashattatok, hogy milyen pusztítást okozott őseinknek a tatárjárás és a törökdúlás. Hallottatok Árpád fejedelemről, Hunyadi Jánosról, Mátyás királyról, II. Rákóczi Ferencről, Kossuth Lajosról
Ne féljetek attól, hogy a történelem nehéz, unalmas tantárgy. A tankönyvet úgy írtuk meg, hogy a tanulnivaló mellett mindig vannak színes, érdekes olvasmányok. Ezeket színes háttérre nyomtattuk. Ahol a leckébe nem fért bele a sok érdekesség, a lecke után külön olvasmányt is találtok. Ezek kiegészítő ismeretek, amit nem kell megtanulni, csak ha a tanárotok ezt külön feladja.
Az interneten keresztül is elutazhattok a múltba! Tankönyvünkben vannak internetes pontok (@). Ha megkeresitek ezeket, újabb érdekességekre bukkanhattok.
A leckékhez kapcsolódóan izgalmas történetek nyomába is eredhettek a világhálón. Ebben a segítségetekre leszünk: megadtuk a kulcsszavakat és annak a honlapnak a címét, ahol a legkönnyebben megtaláljátok az adott szöveget.
A történelemben nem csak az események és a személyek fontosak. Jó ismerni a múlt használati tárgyait,
eszközeit is. Ha kedvetek van, ezek közül néhányat ti is elkészíthettek kicsiben a tankönyv segítségével. Kövessétek a Te is meg tudod csinálni! című részek leírásait!
A könyvben sokszor találkozhattok egy kis csillaggal (*). Ez azt jelenti, hogy az előtte levő szó (vagy kifejezés) magyarázatát a tankönyv végén elhelyezett Kislexikonban találjátok. Nézzétek meg akkor is, ha úgy gondoljátok, hogy e nélkül is értitek a szöveget! Hátha nem teljesen pontosan tudtátok! Kipróbáljuk? Keressétek meg a Kislexikonban ezt a szót: „kislexikon*”!
Segítségetekre lesz a Szakszavak jegyzéke is, amely a kötet végén található. Itt gyorsan megnézhetitek azokat a történelmi fogalmakat, amelyeket mindenkinek ismernie kell.
Figyeljetek arra is, milyen betűkkel írtuk (nyomdász szakszóval: „szedtük”) a szavakat, mondatokat! A fontosabb dolgok dőlt betűvel szerepelnek. Ez a dőlt betű. A legfontosabbak pedig vastag betűkkel szerepelnek: tehát ilyenekkel. A vastag betűk szinte „kiugranak” a lapról, ezért tanulás végi ismétléskor (vagy történelemóra előtti szünetben, tízóraizás közben) segítségükkel felidézhetitek a legfontosabbakat.
Könnyebb lesz a tanulás, ha rendszeresen használjátok azokat a kiadványokat, amelyeket azért készítettünk a tankönyvhöz, hogy segítsenek titeket és tanáraitokat.
fl történelmi atlaszban megkereshettek minden helyszínt, amely a tankönyvben szerepel. így könnyebben megjegyezhetitek a megtanulnivalókat. Az atlaszra vonatkozó kérdéseket, feladatokat a tankönyvben egy földgömb rajzával jelöltük: @
A munkafüzetben sok érdekes, játékos és rajzos feladat segíti a történelem megtanulását.
Ha bármilyen észrevételed, kritikád, változtatási javaslatod van a tankönyvvel kapcsolatban, bátran írd meg nekem. ígérem, örülni fogok levelednek, és válaszolni fogok rá.
A történelem tanulásához sok sikert, ötöst és még több örömet kíván a könyv írója, szerkesztője és valamennyi munkatársa.
Horváth Péter horvathpeter19S3@yahoo.com Vissza

Fülszöveg

Miért tanulunk történelmet? Egy régi közmondás szerint: „A történelem az élet tanítómestere.” Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bánatainkkal együtt. A történelemben járatos embernek többet mondanak a regények, filmek, festmények. Könnyen hozzá tud szólni olyan témákhoz, amelyekről a felnőttek szoktak beszélgetni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel találkozik, sok érdekesség juthat eszébe róluk. Nemcsak ilyen „hasznos” célok miatt foglalkoznak az emberek szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás érdekes és szép.
Reméljük, e tankönyvet használva majd Te is így gondolod ezt. Sok képet és sok szép rajzot találsz benne, amelyek segítenek elképzelni egy régen letűnt világot. Érdekes játék a tankönyv útmutatása alapján elkészíteni néhányat azokból a tárgyakból, eszközökből, amelyeket a hajdan élt emberek használtak. A leckékben néha internetes pontokat is találsz: innen érdekességek, rejtélyes ügyek nyomába eredhetsz a világhálón. Nagyon. Tovább

Fülszöveg

Miért tanulunk történelmet? Egy régi közmondás szerint: „A történelem az élet tanítómestere.” Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bánatainkkal együtt. A történelemben járatos embernek többet mondanak a regények, filmek, festmények. Könnyen hozzá tud szólni olyan témákhoz, amelyekről a felnőttek szoktak beszélgetni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel találkozik, sok érdekesség juthat eszébe róluk. Nemcsak ilyen „hasznos” célok miatt foglalkoznak az emberek szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás érdekes és szép.
Reméljük, e tankönyvet használva majd Te is így gondolod ezt. Sok képet és sok szép rajzot találsz benne, amelyek segítenek elképzelni egy régen letűnt világot. Érdekes játék a tankönyv útmutatása alapján elkészíteni néhányat azokból a tárgyakból, eszközökből, amelyeket a hajdan élt emberek használtak. A leckékben néha internetes pontokat is találsz: innen érdekességek, rejtélyes ügyek nyomába eredhetsz a világhálón. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a tankönyv szövege könnyen érthető és megtanulható legyen. A tanulnivaló mellett mindig vannak olvasmányok, kis színes történetek is. Olvass el közülük minél többet, mert csak az olvasmányos történelem igazán érdekes és megtanulható! Vissza

Tartalom

Tartalom
Bevezető 3
I. AZ EMBERISÉG ŐSKORA. EGYIPTOM ÉS AZ ÓKORI KELET KULTÚRÁJA
1. Képek az őskori ember életéből 6
2. Művészet vagy varázslat? 10
Varázslás ma (Olvasmány) 12
3. A termelés kezdete 13
4. Az első földművelő közösségek 16
Gyűjtögető, halászó, vadászó népek
napjainkban (Olvasmány) 19
Játsszunk történelmet! (Olvasmány) 20
5. A történelem forrásai 21
6. Az időszámítás 23
7. Az Egyiptomi Birodalom 26
8. Egyiptomi hétköznapok és ünnepek 29
Hogyan építették a piramisokat? (Olvasmány) 32
9. Az „ígéret földje” 33
10. Ókori keleti örökségünk (Mezopotámia, India
és Kína) 37
A cseréphadsereg (Olvasmány) 42
Összefoglalás 43
II. AZ ÓKORI GÖRÖG-RÓMAI VILÁG
11. Mi lesz abból, ha három istennő összevész? 46
Kréta fénykora és pusztulása (Olvasmány) 50
12. A görög vallás és az olimpiák 51
Az ókori olimpiák versenyszámai (Olvasmány) 54
13. Hétköznapok Athénban és Spártában 55
14. A görög-perzsa háborúk 60
15. Az athéni demokrácia 64
16. Periklész korának műveltsége – tudományok, művészetek 66
17. NagySándor birodalma 70
18. Róma: királyságból köztársaság 74
Róma küzdelme az etruszkokkal (Olvasmány) 78
19. „Hannibál a kapuk előtt!” 79
Az ókor tankjai (Olvasmány)
20. A köztársaság gondjai
21. A császárság
A légiók (Olvasmány)
22. A Római Birodalom
Egy szomorú szenzáció: Pompeji pusztulása (Olvasmány)
23. Az „Örök Város”
24. Pannónia provincia
25. A kereszténység kialakulása és elterjedése
a birodalomban 100
26. Róma bukása 104
Összefoglalás 107
III. KÉPEK A KÖZÉPKORI EURÓPA ÉLETÉBŐL
27. Európa új arca 110
28. Az uradalom 113
29. A középkori keresztény egyház 118
Hogyan készült a kódex? (Olvasmány) 122
A papír története (Olvasmány) 122
A harangok (Olvasmány) 122
30. Az iszlám 123
Az iszlám öt alapelve (Olvasmány) 126
31. A nyugati keresztény császárság 127
A vikingek (Olvasmány) 130
32. Lovagi életmód, lovagi erények 131
Lovaggá avatás (Olvasmány) 134
A százéves háború (Olvasmány) 134
Fiatal lány a franciák élén (Olvasmány) 134
33. Élet a középkori városokban 135
Járványok és éhínség a középkorban (Olvasmány) 139
34. Támad a török 140
35. A humanizmus és a reneszánsz 142
Velence, a tengerek királynője (Olvasmány) 145
Összefoglalás 146
IV. A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK KEZDETEI. AZ ÁRPÁD-HÁZ
36. Vándorlás a pusztán 148
37. A honfoglalás 153
38. Az ősi magyar hitvilág. A kalandozások 158
39. A keresztény magyar állam megalapítása 161
40. A Magyar Királyság megerősítése 165
Egy magyar királyfi Bizáncból (Olvasmány) 169
Az Aranybulla (Olvasmány) 169
Magyar krónikák (Olvasmány) 170
41. A tatárjárás 171
A muhi csata (Olvasmány) 174
42. A „második honalapítás” 175
Összefoglalás 177
Kislexikon
A tankönyvben megjelenő új szakszavak
a kerettanterv alapján
Időrend (Kronológia)

Történelem 5.

Történelem 5.

Miért tanulunk történelmet? Egy régi közmondás szerint: „A történelem az élet tanítómestere.” Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bánatainkkal együtt. A történelemben járatos embernek többet mondanak a regények, filmek, festmények. Könnyen hozzá tud szólni olyan témákhoz, amelyekről a felnőttek szoktak beszélgetni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel találkozik, sok érdekesség juthat eszébe róluk. Nemcsak ilyen „hasznos” célok miatt foglalkoznak az emberek szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás érdekes és szép.
Reméljük, e tankönyvet használva majd Te is így gondolod ezt. Sok képet és sok szép rajzot találsz benne, amelyek segítenek elképzelni egy régen letűnt világot. Érdekes játék a tankönyv útmutatása alapján elkészíteni néhányat azokból a tárgyakból, eszközökből, amelyeket a hajdan élt emberek használtak. A leckékben néha internetes pontokat is találsz: innen érdekességek, rejtélyes ügyek nyomába eredhetsz a világhálón. Nagyon. Tovább

Fülszöveg

Miért tanulunk történelmet? Egy régi közmondás szerint: „A történelem az élet tanítómestere.” Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bánatainkkal együtt. A történelemben járatos embernek többet mondanak a regények, filmek, festmények. Könnyen hozzá tud szólni olyan témákhoz, amelyekről a felnőttek szoktak beszélgetni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel találkozik, sok érdekesség juthat eszébe róluk. Nemcsak ilyen „hasznos” célok miatt foglalkoznak az emberek szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás érdekes és szép.
Reméljük, e tankönyvet használva majd Te is így gondolod ezt. Sok képet és sok szép rajzot találsz benne, amelyek segítenek elképzelni egy régen letűnt világot. Érdekes játék a tankönyv útmutatása alapján elkészíteni néhányat azokból a tárgyakból, eszközökből, amelyeket a hajdan élt emberek használtak. A leckékben néha internetes pontokat is találsz: innen érdekességek, rejtélyes ügyek nyomába eredhetsz a világhálón. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a tankönyv szövege könnyen érthető és megtanulható legyen. A tanulnivaló mellett mindig vannak olvasmányok, kis színes történetek is. Olvass el közülük minél többet, mert csak az olvasmányos történelem igazán érdekes és megtanulható! Vissza

Tartalom

Bevezető 3
I. AZ ŐSKOR 5
Mikor jelent meg Földünkön az ember? (Olvasmány) 6
1. A történelem kezdete 7
Ishi, az utolsó vadember (Olvasmány) 10
2. Hogyan élt az őskori ember? 11
3. Művészet vagy varázslat? 13
Varázslás ma (Olvasmány) 15
4. Az élelemtermelés kezdete 16
5. Mesterségek születése 18
A „jégember” halála (Olvasmány) 20
6. Az első földművelő közösségek 21
Gyűjtögető, halászó, vadászó népek napjainkban (Olvasmány) 24
Összefoglalás 25
II. HOL REJTŐZIK A MÚLT? 27
Játsszunk történelmet! (Olvasmány) 28
7. A történelem forrásai 29
8. Az „elsüllyedt” történelem 30
9. Az időszámítás 32
III. AZ ÓKORI KELET 35
10. Mezopotámia 36
Amiről a törvényoszlop mesél (Olvasmány) 39
11. Az Egyiptomi Birodalom 40
12. Egyiptomi hétköznapok és ünnepek 44
Hogyan építették a piramisokat? (Olvasmány) 47
13. A Távol-Kelet: India és Kína 48
A fecske népe (Olvasmány) 52
A cseréphadsereg (Olvasmány) 52
14. Hogyan írtak az ókori Keleten? 53
15. Az „ígéret földje” 55
Fönícia lakói: „a tenger fuvarosai” (Olvasmány) 59
Összefoglalás 60
IV. AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG 61
16. Istenek és hősök 62
17. Mondák és valóság 66
Kréta fénykora és pusztulása (Olvasmány) 69
18. Az Olümpiák 70
Az ókori olümpiák versenyszámai (Olvasmány) 72
Az olimpiai eszme újjáéledése (Olvasmány) 72
19. A „dicső Athén” 74
Népgyűlésen (Olvasmány) 77
20. Spárta, a katonaállam 78
21. A marathóni csata 80
22. A perzsák újabb támadása 82
23. Athén a nagy győzelem után 85
A demokrácia tévedése (Olvasmány) 87
24. Periklész korának műveltsége – tudományok, művészetek 88
A család és a gyermek az ókori Görögországban és napjainkban (Olvasmány) 92
25. Nagy Sándor birodalma 93
Összefoglalás 97
V. AZ ÓKORI RÓMA 99
26. A város alapítása 100
27. A köztársaság 103
Róma küzdelme az etruszkokkal (Olvasmány) 106
28. „Hannibál a kapuk előtt!” 107
Az ókor tankjai (Olvasmány) 110
29. A köztársaság gondjai 111
30. A császárság 114
A légiók (Olvasmány) 117
31. A Római Birodalom 118
Az ókor és napjaink közlekedése (Olvasmány) 122
Egy szomorú szenzáció: Pompeji pusztulása (Olvasmány) 122
32. Az „Örök Város” 124
33. Pannónia provincia 128
34. A kereszténység 131
A karácsonyfa (Olvasmány) 134
35. A kereszténység elterjedése a birodalomban 135
36. Róma bukása 138
Mit örököltünk az ókori népektől? (Olvasmány) 141
Összefoglalás 142
VI. A MAGYAR NÉP ŐSTÖRTÉNETE 143
37. A magyar nép születése 144
38. Élet a sztyeppén 147
A táltos (Olvasmány) 151
39. A vérszerződés 152
40. A honfoglalás 155
A honfoglalók mai öröksége (Olvasmány) 157
Összefoglalás 158
Kislexikon 159
A tankönyvben megjelenő új szakszavak 162
Időrend (Kronológia) 163
Név és fogalommutató 164

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.