Press "Enter" to skip to content

Miért kattan a hanghatár átlépésekor?

A hang sebessége általában terjedési sebességétől függ, azaz milyen anyagban vagy közegben halad. A legelterjedtebb közeg, amiben a hang terjed, a levegő. A hangsebesség a levegőben kb. 343 méter/ másodperc. Ha egy objektum repülése során eléri vagy meghaladja a hangsebességet, kialakul egy különleges jelenség, amit lökéshullámnak nevezünk.

Az objektum mozgása során a terjedési sebesség meghaladása miatt kialakuló lökéshullám az oka a hanghatásnak. Amikor a repülőgép megbillen vagy elkezd lefelé szállni, előfordulhat, hogy az elmozdulás során túllépi a hangsebességet. Ebben az esetben kialakul a lökéshullám, mely a levegőben terjedve hallható pattanás hangként.

Ez a jelenség gyakran tapasztalható vadászrepülőgépek, szuperszonikus repülők és űrhajók esetében. A gép repülése során a terjedési sebességet meghaladva a légi közegen egyfajta “fal” ütközik, ami miatt a hanghullámok koncentrálódnak, illetve az energiájuk megnő. Ez okozza a hallható pattanás hangot.

Miért hanghatás hallható akkor, amikor a repülés nagyon gyors?

A hanghatás hallható akkor, amikor a repülés nagyon gyors, mert a repülés során létrejön egy hanghullámokból álló hanghullámterjedés. Amikor a repülőgép mozgásba lendül, azonos sebességgel terjedő hanghullámokat bocsát ki magából. Az emberi fül ezt a hanghatást érzékeli, mint egy pattanásszerű hangot.

Azonban a hanghullámok nem minden esetben érzékelhetőek. A hanghullámok terjedésének sebessége ugyanis korlátozott, és a hangsebességnél lassabban mozgó repülőgépek esetén a hanghatás nem hallható.

A hanghatás akkor válik érzékelhetővé, amikor a repülőgép meghaladja a hangsebességet. Ez az úgynevezett szuperhangsebességű repülés. A hangsebesség meghaladása során a hanghullámok előretörnek a repülőgép mozgásával, és a hanghatás hallhatóvá válik.

A hanghatás hallhatóságát befolyásoló tényezők

A hanghatás hallhatóságát több tényező is befolyásolja:

  1. Repülőgép sebessége: Minél nagyobb a repülőgép sebessége, annál erősebb a hanghatás. Szuperhangsebességnél a hanghatás rendkívül erős lehet.
  2. Távolság a repülőgéptől: Minél közelebb vagy a repülőgéphez, annál erősebben hallod a hanghatást. Ha a repülőgép mellett vagy, akár fájdalmas is lehet a hanghatás.
  3. Közeg, amiben tartózkodsz: Ha belül vagy egy épületben vagy autóban, akkor a hanghatás hangosabbnak tűnhet. Ha például a repülőgép repülása közben csukott ablak mögött vagy, akkor a hanghatás erősen visszaverődhet.

Az érzékelt hanghatás erőssége tehát sok tényezőtől függ, és ezek a tényezők együtt határozzák meg, hogy mennyire erős és hallható a hanghatás.

A hanghatás hatása a repülésre

A hanghatás, amelyet a repülés során érzékelünk, nemcsak az emberi fül számára kellemetlen, hanem a repülőgépre is hatással lehet.

Az erős hanghatás és a feltűnő hanghatásakár megzavarhatja a repülőgép pilótáit, eltérítheti őket a repülési pályától vagy a repülési paraméterektől. Ezért fontos, hogy a repülőgépek tervezése során figyelembe vegyék a hanghatásokat, és megfelelő megoldásokkal készüljenek azok kezelésére és csökkentésére.

Végül fontos megjegyezni, hogy a hanghatás hallhatósága és jellege a repülési körülmények, a repülőgép típusa és egyéb tényezők függvényében változhat. Ezért a hanghatások pontos mérése és azok hatásainak tanulmányozása fontos feladat a repülőgépek tervezésében és fejlesztésében.

A hang létrejöttének fizikai alapjai

A hang egy mechanikus hullám, amely létezik csak közegben terjed. A hanghullám létrejöttéhez legalább két dolog szükséges: forrás és közeg.

1. Hangforrás

A hangforrás lehet olyan objektum vagy eszköz, amely mozgással vagy rezgéssel előidéz hangot. Például a hangszerek, hangfalak, beszélők, és természetesen a hangrögzítő eszközök.

2. Közeg

Az a közeg, amiben a hang terjed, lehet levegő, víz, fém, fa vagy bármilyen más anyag. A hang terjedéséhez szükséges az anyag részecskéinek rezgése, amely megszólaltatja a következő részecskéket.

3. Hangterjedés

A hangterjedés során a hangmolekulák összeütköznek és továbbadják a rezgést. A hanghullám gyorsabban terjed a szilárd anyagokban, mint a gázokban vagy folyadékokban. Ezért a hang sokkal messzebbre hallatszik egy vízben vagy a levegőmagasság felett, mint a szárazföldön.

4. Hangsebesség

A hangsebesség az a sebesség, amelyen a hang terjed egy adott közegben. Jellemzően a levegőben a hangsebesség közelítőleg 343 méter/másodperc (740 mérföld/óra). Továbbá, a hangsebesség változik a közeg hőmérsékletétől és nyomásától függően.

5. Hangkeltés

A hangterjedést keltés követi, ami azt jelenti, hogy a hang forrástól a hangészlelőig terjedő út során a levegőmolekulák rezgése kettesével mozog. Amikor a hang hullámdombot kelt, amely megtalálható a forrás oldalán, az elmozduló részecskék megérintik a következő részecskéket, és így tovább.

A hang létrejöttének fizikai alapjai tehát forrás rezgései és a közeg, amelyben ez a rezgés terjed. A hanghullám az emberi fülek által érzékelt hangjelenséget kelti, és fontos szerepet játszik mindennapi életünkben és kommunikációnkban.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.