Press "Enter" to skip to content

OH-DIG10TA Digitális kultúra 10

Ez a munkafüzet az Informatika 10. osztályos közismereti informatika tantárgyához készült. A munkafüzet fejezetei: Információs társadalom, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Algoritmusok és adatok, Könyvtárhasználat. A tantervben szereplő további témaköröket a 9. évfolyamos kötet ismerteti. A munkafüzet új pedagógiai módszereket alkalmaz. A képességfejlesztés és a digitális kultúra terjesztése, fejlesztése a könyvsorozat elemeivel nagyon jól megvalósítható.

Komplex tankönyv a szakiskolások számára

A pedagógusok kérésére új tankönyvek készültek a szakiskolák számára. Mayer József, az OFI Tartalomfejlesztő és Módszertani Központjának igazgatóhelyettese mutatja be az új taneszközöket és a fejlesztés filozófiáját.

– A szakiskolai közismereti program fejlesztése során először csak egy online felületen elérhető tananyagot akartunk összeállítani. Ezért létrehoztunk egy honlapot, ahonnan a pedagógusok minden tanórára letölthettek tartalmi és módszertani anyagokat. De a tanárok jelzései alapján kiderült, szükség van papíralapú tankönyvekre is. Így két évvel ezelőtt elindult az összes közismereti tantárgy tananyagát tartalmazó 9. évfolyamos tankönyv előkészítése.

Kutatások eredménye és a nagyon csekély óraszám is amellett szólt, hogy komplex közismereti tankönyv készüljön a szakiskolák számára. Ennek a koncepciónak volt már hazai előzménye, például említhetném Németh László ilyen irányú elképzeléseit is, amelyek erősen hatottak terveinkre. Elképzelésünk szerint e tankönyv használatához az egy osztályban tanító pedagógusoknak közösen kellene megtervezni a tanévet. A tantárgyak tartalmi elemei között komoly kapcsolatrendszer van, amit a tankönyvben jelzünk.

A szakiskolai közismereti programban minden közismereti tárgyra, illetve az idegen nyelvre heti egy-egy óra jut, amit a tankönyvben kétoldalnyi tananyag fed le. Lehet azon vitatkozni, hogy ez elég vagy sem. A pedagógusnak abban nagy szabadsága van, hogy miként differenciál a tanulók tudása alapján.

– Készül a 10–11. évfolyamos tankönyv. Mennyire és miben épít az egy évvel korábbira?

– Teljesen és minden szempontból a korábbi kötetre épül. Ennek az az oka, hogy a témák ismeretbővítéssel és elmélyítéssel egymásra épülnek a tankönyvekben. Tudni kell azonban, hogy a 10. évfolyamos tankönyvvel az osztályközösség-építő program és az idegennyelv-tanulás kivételével lezártuk a közismereti programokat. A szakiskolák többsége a 11. évfolyamra már nem tervez közismereti órákat.

– Hogyan tervezik a fejlesztés folytatását?

– A 9. évfolyamos tankönyvhöz készült tanári módszertani füzetekből minden iskola két-két példányt kapott, emellett ezeket a honlapról bárki letöltheti. Ugyanígy lesz a 10. évfolyamos tankönyv esetében is. Mivel ezek a tankönyvek nem munkáltató tankönyvek, a diákoknak füzetben kell a feladatokat megoldaniuk. Ugyanakkor, ha felmerül az igény, munkafüzeteket is készítenénk.

Távlati terveinkben szerepel a tananyag digitális változatának a megjelentetése is. Emellett jó lenne olyan kiegészítő taneszközöket létrehozni, amelyek az intenzív nyelvtanfolyamok mintájára felzárkóztatnák a szövegértési, olvasási gondokkal küszködő diákokat.

– Az új tankönyvek elkészítésekor mennyire támaszkodtak a régi taneszközökre?

– Semennyire, nem is akartunk, és nem is tudtunk. A szakiskolai tankönyveket készítő munkatársaim mindegyike tapasztalt tankönyvíró. Ugyanakkor ezeknek a tankönyveknek nem csak a szakiskolák kapcsán lehet pedagógiai, módszertani vonatkozása. Az elsődleges cél az ilyen és hasonló típusú programokban a korai iskolaelhagyás megakadályozása. A szakiskolai közismereti program és a tankönyvek elkészítésekor egy olyan pedagógiai stratégiában gondolkodtunk, amelyről hisszük, hogy képes a tanulókat benntartani az iskolában.

Szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv, 10. évfolyam

A munka világára is felkészít a KOMA

A kommunikációs képességek és az érzelmi intelligencia fejlesztése mellett a munka világában való helytállásra is igyekszik felkészíteni a szakiskolásokat a 10. évfolyamos tan­könyv kommunikáció-magyar (KOMA) fejezete. Kerber Zoltánt, az OFI tudományos munkatársát, a fejezet egyik szerzőjét kérdeztük.

– Kik készítik a KOMA programot?

– Munkatársaimmal, Hunya Mártával és Kerberné Varga Annával együtt dolgoztuk ki a szakiskolai közismereti program KOMA területének anyagát, majd amikor felmerült az igény a tankönyvre, ennek fejlesztése is a mi feladatunk lett. A 9. évfolyamos kísérleti könyvet már használják a diákok és a tanárok. Erre épül a most készülő 10. évfolyamos tankönyv.

– Hogyan épülnek egymásra a könyvek?

– Magyarból a szakiskolákban a 9. évfolyamon heti kettő, a 10. évfolyamon heti egy tanóra van. Mindkét tankönyvben 30-30 témát tárgyalunk dupla oldalon. A tankönyvi szövegek mellett rengeteg vizuális információt is kapnak a diákok, melyek segítik őket a tananyag megértésében.

– Mire elég 30 óra és 30 dupla oldal?

– A KOMA-programban nagy hangsúlyt kap a kommunikáció, a szövegértés, szövegalkotás és az irodalom-művészetek terület. Tudomásul vesszük, hogy a mai kultúrában az úgynevezett Z-generációs fiatalok a digitális tartalmak és eszközök, a képek és a populáris kultúra felől közelítenek mindenhez. Mi is a kortárs irodalom és a digitális kultúra felől próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket. A digitális tartalmak helyes használatának megtanulása, a forráskritika alkalmazása nagyon fontos. Erős törekvésünk az érzelmi intelligencia fejlesztése, ugyanakkor célunk az is, hogy eljussanak a diákok a klasszikus irodalmi művek élményszerű befogadásához, a kommunikációs készségek fejlesztése közben pedig megtanulják a nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási szabályokat.

– Milyen feladatokkal találkozhatnak a diákok?

– A két tankönyvet egy alaposan átgondolt projektsor köti össze. Ezeken a feladatokon keresztül a közös munka elvégzésének szabályait, kötöttségét, de az örömét is megtapasztalhatják a diákok. A 10. évfolyamos tankönyv tananyagát 15-15 órára bontottuk, ez idő alatt két projekten dolgoznak a diákok. Az első félévben egy általuk megírt történetből képregényt készítenek, míg a második félévben a munka világának szövegtípusaival ismerkedhetnek meg.

– Milyen tartalmak jelennek meg a tankönyvben?

– A kommunikációs rész főleg a verbális viselkedéssel, kommunikációs alapelvekkel, kommunikációs zavarokkal foglalkozik. A nyelvtanórákon leginkább a nyelv és a társadalom kapcsolatára helyezzük a hangsúlyt. Az irodalom-művészetek részben az első félévben Ady Endrével és József Attilával ismertetjük meg a diákokat, illetve a dráma és színház jelenik meg. A második félévben az önéletrajz-készítés, az internetes olvasás és a keresési technikák kerülnek középpontba. A művészeti blokkban a műalkotások befogadásával, a művészet és giccs értelmezésével, az irodalom határterületeivel foglalkozunk.

OH-DIG10TA Digitális kultúra 10.

Szerző(k): Abonyi-Tóth Andor, Farkas Csaba, Jeneiné Horváth Kinga, Reményi Zoltán, Tóth Tamás, Varga Péte (tananyagfejlesztő), Tantárgy/Tanegység: Digitális kultúra, Évfolyam: 10, Kiadó: Oktatási Hivatal Kiadó, Kiadás éve: 2021

Szerző(k): Abonyi-Tóth Andor, Farkas Csaba, Jeneiné Horváth Kinga, Reményi Zoltán, Tóth Tamás, Varga Péte (tananyagfejlesztő), Tantárgy/Tanegység: Digitális kultúra, Évfolyam: 10, Kiadó: Oktatási Hivatal Kiadó, Kiadás éve: 2021

Méret: A4
Borító típusa: Puha borítós

Szállítás

Kiszállítás futárszolgálattal, utánvétes fizetés

Házhozszállítás a megadott szállításai címre futárszolgálattal, fizetés átvételkor készpénzben, vagy bankkártyával a futárnál. A visszaigazolásban szereplő státusz (Feldolgozás alatt) jelentése: A rendelés beérkezett hozzánk, feldolgozása hamarosan elkezdődik! (Munkanapokon, a 15.00 után beérkezett rendeléseket a rendelés beérkezését követő munkanapon tudjuk feldolgozni! A munkaszüneti napokon beérkezett rendelések az azt követő munkanapon kerülnek feldolgozásra!)

Átvétel Postaponton, utánvétes fizetés

Átvétel a megjelölt Postaponton (MOL, COOP, Csomagautomata, Posta), fizetés átvételkor készpénzben, vagy bankkártyával a Postaponton. A visszaigazolásban szereplő státusz (Feldolgozás alatt) jelentése: A rendelés beérkezett hozzánk, feldolgozása hamarosan elkezdődik! (Munkanapokon, a 15.00 után beérkezett rendeléseket a rendelés beérkezését követő munkanapon tudjuk feldolgozni! A munkaszüneti napokon beérkezett rendelések az azt követő munkanapon kerülnek feldolgozásra!)

Személyes átvétel Géniusz Könyváruház, fizetés átvételkor

Cím: Miskolc, Széchenyi István út 107. (H-P: 9.00-17:30, Szo: 9.00-13.00), fizetés átvételkor készpénzben, vagy bankkártyával üzletünkben. A visszaigazolásban szereplő státusz (Feldolgozás alatt) jelentése: A rendelés beérkezett hozzánk, feldolgozása hamarosan elkezdődik! (Munkanapokon, a 15.00 után beérkezett rendeléseket a rendelés beérkezését követő munkanapon tudjuk feldolgozni! A munkaszüneti napokon beérkezett rendelések az azt követő munkanapon kerülnek feldolgozásra!)

Kiszállítás futárszolgálattal, előreutalásos fizetés

Házhozszállítás a megadott szállításai címre futárszolgálattal, fizetés előreutalással (feldolgozás után küldjük az utaláshoz szükséges adatokat). A visszaigazolásban szereplő státusz (Feldolgozás alatt) jelentése: A rendelés beérkezett hozzánk, feldolgozása hamarosan elkezdődik! (Munkanapokon, a 15.00 után beérkezett rendeléseket a rendelés beérkezését követő munkanapon tudjuk feldolgozni! A munkaszüneti napokon beérkezett rendelések az azt követő munkanapon kerülnek feldolgozásra!)

Átvétel Postaponton, előreutalásos fizetés

Átvétel a megjelölt Postaponton (MOL, COOP, Csomagautomata, Posta), fizetés előreutalással (feldolgozás után küldjük az utaláshoz szükséges adatokat). A visszaigazolásban szereplő státusz (Feldolgozás alatt) jelentése: A rendelés beérkezett hozzánk, feldolgozása hamarosan elkezdődik! (Munkanapokon, a 15.00 után beérkezett rendeléseket a rendelés beérkezését követő munkanapon tudjuk feldolgozni! A munkaszüneti napokon beérkezett rendelések az azt követő munkanapon kerülnek feldolgozásra!)

Személyes átvétel Géniusz Könyváruház, előreutalásos fizetés

Cím: Miskolc, Széchenyi István út 107. (H-P: 9.00-17:30, Szo: 9.00-13.00), fizetés előreutalással (feldolgozás után küldjük az utaláshoz szükséges adatokat). A visszaigazolásban szereplő státusz (Feldolgozás alatt) jelentése: A rendelés beérkezett hozzánk, feldolgozása hamarosan elkezdődik! (Munkanapokon, a 15.00 után beérkezett rendeléseket a rendelés beérkezését követő munkanapon tudjuk feldolgozni! A munkaszüneti napokon beérkezett rendelések az azt követő munkanapon kerülnek feldolgozásra!)

Digitális kultúra tankönyv 10

You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bejelentkezés

Close

 • Back
 • ANGOL
 • ÉNEK
 • HIT ÉS ERKÖLCSTAN, ETIKA
 • MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
 • MATEMATIKA
 • NÉMET
 • TECHNIKA, ÉLETVITEL
 • Back
 • ANGOL
 • ÉNEK
 • HIT ÉS ERKÖLCSTAN, ETIKA
 • KÖRNYEZETISMERET
 • MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
 • MATEMATIKA
 • NÉMET
 • TECHNIKA, ÉLETVITEL
 • Back
 • ANGOL
 • ÉNEK
 • HIT ÉS ERKÖLCSTAN, ETIKA
 • KÖRNYEZETISMERET
 • MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
 • MATEMATIKA
 • NÉMET
 • Back
 • ANGOL
 • ÉNEK
 • HIT ÉS ERKÖLCSTAN, ETIKA
 • KÖRNYEZETISMERET
 • MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
 • MATEMATIKA
 • NÉMET
 • TECHNIKA, ÉLETVITEL
 • VIZUÁLIS KULTÚRA
 • Back
 • ANGOL
 • BIOLÓGIA
 • DIGITÁLIS KULTÚRA
 • ÉNEK
 • FRANCIA
 • HIT ÉS ERKÖLCSTAN, ETIKA
 • KÖRNYEZETISMERET
 • MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
 • MATEMATIKA
 • NÉMET
 • TECHNIKA, ÉLETVITEL
 • TERMÉSZETISMERET
 • TÖRTÉNELEM
 • Back
 • ANGOL
 • BIOLÓGIA
 • DIGITÁLIS KULTÚRA
 • ÉNEK
 • FRANCIA
 • HIT ÉS ERKÖLCSTAN, ETIKA
 • KÖRNYEZETISMERET
 • MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
 • MATEMATIKA
 • NÉMET
 • TECHNIKA, ÉLETVITEL
 • TERMÉSZETISMERET
 • TÖRTÉNELEM
 • Back
 • GULLIVER KIADÓ
 • HERMIT KIADÓ
 • K.U.K. KÖNYV ÉS LAPKIADÓ KFT.
 • SIKER KIADÓ

Nincs termék a bevásárlókosárban.

Az összes kategória

Kosár

Filters

Personal menu

Preferenciák

Keresés

 • Főoldal /
 • JEGYZÉKI TANKÖNYV 2022/23 /
 • Digitális kultúra 10.

Az áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!

Copyright © 2022 KELLO Publikus webáruház. Minden jog fenntartva.

Készítette az ALLWIN

Szolgáltatásaink minőségének folyamatos, magas szinten tartása érdekében a weboldalon cookie-kat használunk, annak érdekében, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Digitális Kultúra 10.

Irodalom szöveggyűjtemény 10.

A könyvet az Oktatási Hivatal az EMMI kerettantervek szerint TKV/3871-12/2013 engedélyszámmal 2018. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította. Az “Informatikai ismeretek az 5. évfolyam részére” c. tankönyvünk megfelel az 51/2012 (XII.21) EMMI rendelet 2. mellékletében szereplő 2.3.2 és 5. mellékletében szereplő 5.3.6 emelt óraszámú EMMI kerettanterveknek. Mivel az EMMI kerettantervek az 5. és 6. évfolyamon az informatika tananyagát egy egységben kezelik, ezért a tananyag két évfolyamra bontása az életkori sajátosságoknak megfelelően történt: a könyv az alapozó elméleti ismereteket, az alapvető alkalmazói ismereteket, valamint a játékosabban feldolgozható részeket (jelek, titkosírás stb.) tekinti át az 5. évfolyamon. A könyv a szakmai ismereteket szoftverfüggetlen módon tárgyalja, a konkrét megvalósítások az egyes szoftverekben az ábrákhoz kapcsolódnak. Az ábrák párhuzamosan többféle program felhasználásával mutatják be az adott ismereteket, így a tanulók számára a könyv biztosítja a különböző szoftverek közötti átjárhatóságot. A könyvben egyaránt szerepelnek az iskolákban jelenleg elterjedt és a következő években várhatóan megjelenő programverziók is. A könyv felhívja a tanulók figyelmét a szabályos géphasználatra, a hálózati együttműködés szabályaira és a számítógép használatának veszélyeire is. A könyv a számítógépes ismereteket kompetencia alapon közelíti meg. A könyvben kiemelt szerepet kapnak a valós életből vett mintapéldák és feladatok, továbbá az ábrák megértését, az ismeretek rögzítését segítő kérdések. A tanuló az órán elsajátított ismeretek nagy részét (internet, kiviteli eszközök használata, stb.) a hétköznapokban azonnal és közvetlenül használni tudja. Módszertanilag az egyéni és csoportmunkát helyezi előtérbe: a könyvben található feladatok zömében egyéni munkát igényelnek, de többször találkozunk olyan megoldásokkal, amelyben a tanulók kiscsoportos együttműködése szükséges. Az ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelően differenciált didaktikai eszköztárral segíti (képek, képernyőképek, példák, kérdések, gyakorló feladatok). A nyelvi és a vizuális kommunikáció összhangban van. A könyv többszintű kiemelést alkalmaz az anyag megfelelő tagolására, a lényeg különböző mélységű tárgyalására.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.