Press "Enter" to skip to content

Direkt 1 arbeitsbuch megoldások

rugalmas testek: CR = 1, tökéletesen rugalmas ütközés, . centrikus ütközés, az összes többi ütközési problémát is erre vezetjük vissza.

Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A kiadásért felel: Kiss János Tamás vezérigazgatóRaktári szám: 56543/K/CDMűszaki igazgató: Babicsné Vasvári EtelkaMűszaki szerkesztő: Marcsek IldikóGrafikai szerkesztő: Görög IstvánnéTerjedelem: 14,42 (A/5) ívElső kiadás, 2013Formakészítés: Artamira Galéria Kft., Szentendre

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

ÉVES TANMENET . 5

A LECKÉK FELDOLGOZÁSA . 8

TESZTEK A LECKÉKHEZ . 29

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Örömmel nyújtom át kollégáimnak a sikeres KON-TAKT sorozat 3. kötetéhez írott tanári kézikönyvet, amelyreményeim szerint megkönnyíti munkájukat, és hozzájárul óráik érdekesebbé, eredményesebbé tételéhez.

Olyan fénymásolható játékokat, gyakorló és a tudást elmélyítő feladatlapokat tartalmaz a tanári kézikönyv,amelyek szervesen kapcsolódnak a tananyag lexikális és nyelvtani elemeihez, tárgyalt témáihoz. Gyakorlótanárként magam is kipróbáltam és felhasználtam ezeket a kiegészítő anyagokat. Tapasztalataim szerinta diákok szívesen dolgoznak velük, különösen, ha játékos vagy versenyszerű elemeket is tartalmaznak.Érdemes rájuk időt szánni, mert az eredmény garantált.

Minden leckéhez tartozik egy-egy ellenőrző teszt. A feladatsorok felölelik az újonnan elsajátított szókincsetés nyelvtant. Az egyértelmű pontozás garantálja az objektív osztályozás lehetőségét. Ily módon a tesztekmegbízható képet nyújtanak a tananyag elsajátításának fokáról tanárnak és diáknak egyaránt.

Mindannyian tapasztalhattuk napi munkánk során, hogy mind a páros, mind a csoportos munkamilyen hasznos és eredményes. Érdekesebbé és hatékonyabbá tehetjük az órai munkát, ha élünk akiválasztás játékos lehetőségeivel, mert az új partner akár jobb, akár gyengébb a másik tanulónál,mindig kihívást jelent. Történhet a pár- vagy csoportalkotás születési dátum, házszám, vezetéknév vagykeresztnév ábécérendje alapján, sorsolás és még nagyon sok egyéb szempont szerint. A tanulók hálásaka változatosságért és a játékos izgalomért, és ezt kreatív munkával viszonozzák.

Az internet beláthatatlanul sok lehetőséget teremtett a nyelvoktatás és nyelvtanulás számára.Számtalan kép, szöveg, dal, illetve adat tölthető le a világhálóról. Szinte minden diákunk járatos ennekvéghezvitelében, megbízhatjuk őket egy-egy dal, szöveg vagy videó letöltésével és prezentálásával.

Érdemes ezzel a lehetőséggel élni, hiszen a fiatalok számára az internet mára hétköznapi életüktermészetes információforrásává vált. Mi tanárok sem elégedhetünk meg csak a tankönyv és a munkafüzethasználatával.

Végezetül köszönetet mondok két kedves kollégámnak: Pogáts Ferencnek és Hazay Istvánnak, akik e könyvmegírásához értékes szakmai segítséget nyújtottak.

Jó munkát kívánDóczy Katalin

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Óra Takt címe Szókincs & Téma Kommunikáció Nyelvtan Plusz anyag

Lektion 1 – Die weite Welt

1–3. A Gute Reise! Nyaralás, utazása szülőkkel vagy nélkülük

4–6. B Alle Wegeführen nachMünchen!

Egyéni, ill. a társasutazáselőnyei és hátrányai

Az első ifjúsági szállás

Szállásfoglalás Célhatározós szerkezetek:um…zu, damit

Vonatkozó névmás: wo

7–9. C Deutsch mitSpaß

Kedvenc német szavam

10–11. Schluss-Takt Deutsch für Anfänger. Tollpatsch – Das schönste eingewanderte Wort 5. függelék 12–13. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 1 A/B

Lektion 2 – Stadtleben & Landleben

14–16. A Wetterchaos IdőjárásÉvszakok

Az időjárási jelenségek jellemzése

Páros kötőszók: je…desto…

17–19. B Dorfkind & Stadtkind

A városi és a falusi életelőnyei és hátrányai

Tevékenységek a tanyán

Szenvedő szerkezetmódbeli segédigével:kann gemacht werden

20–22. C Tierwelt Állattartás a lakóházban,az állatok gondozása

Érvek és ellenérvek

Egyetértés és egyetnem értés

Sein zu + Infinitiv 8., 9. függelék

23–24. Schluss-Takt Der Tiergarten in Schönbrunn. Bären in Bern und Berlin 10. függelék

25–26. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 2 A/B

Lektion 3 – Feiern, Feste, Festivals

27–29. A Das Festivalder Festivals

Sziget Fesztivál Tájékoztatás kulturáliseseményekről,szolgáltatásokról

Vonatkozó névmások :wer, wen, wem, wessen

30–32. B Familienfeste Családi ünnepek Nagykorúság

Az első iskolai naphagyományai

Szórend: tárgy-és részeseset

33–35. C Fest- undFeiertage

Nemzeti ünnepekhazánkban és a németnyelvterületeken

A karácsonyi ésszilveszteri hagyományok

Kölcsönös névmások:einander, miteinander

36–37. Schluss-Takt Der Nürnberger Christkindlesmarkt

38–39. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 3 A/B

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Óra Takt címe Szókincs & Téma Kommunikáció Nyelvtan Plusz anyag

Lektion 4 – Ohne Geld geht nichts

40–42. A Geld ist (nicht)alles?!

A pénz mint fizetőeszköz

Grimm: Az aranyhal

Óhajtó mondat: Wennich doch mehr Zeit hätte!

43–45. B Einkaufen mitSpaß

Tanácsok a vásárláshoz

Vásárlás az interneten

Vásárlás Feltételes mondat wennnélkül: Hätte ich mehr

46–48. C Der Kunde istKönig

Háztartási gépekhasználati utasítása

A háztartási eszközökhasználata

Haben zu + Infinitiv 18. függelék

49–50. Schluss-Takt Jugend testet 19. függelék

51–52. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 4 A/B

53–54. Összefoglalás (1–4. lecke) 20., 21., 22.,23. függelék

55–56. Összefoglaló feladatlap írása, értékelése, javítása Test A/B

Lektion 5 – Medien

57–59. A Medien-konsum von

Visszaható igék: sichbeeilen, sich kämmen

60–62. B Bin ich einIT-Kid?

Élet a médiával ésanélkül

Beszámoló az egyénimédiahasználatról

Időhatározói kötőszók:bis, solange, bevor,nachdem, sobald

63–65. C Fernsehen Televíziónézési szokások Filmek

Az egyes médiumokelőnyei és hátrányai

anstatt dass/anstatt…zu,ohne dass/ohne…zu

66–67. Schluss-Takt Schulradio, Schulzeitung

68–69. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 5 A/B

Lektion 6 – Menschen um mich

70–72. A Freundschaft& Liebe

Emberek külső ésbelső tulajdonságai

Névmások: derjenige,diejenige, dasjenige

73–75. B Familie A szülő-gyerek kapcsolatKapcsolat a testvérrel,nagyszülővel

A családban betöltöttszerepek

Melléknévi vonzatok: stolz auf + A, peinlich + D

76–78. C Abendszenen Feszültségek a családban

Generációs konfliktusok Ételek

A befejezett melléknévi

igenév: ein gedeckterTisch

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Óra Takt címe Szókincs & Téma Kommunikáció Nyelvtan Plusz anyag

79–80. Schluss-Takt Meine Mitbewohnerin, die Oma

81–82. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 6 A/B

Lektion 7 – Abistress

83–85. A Lerntipps Ötletek a tanuláshoz Tanulási szokások 32. függelék

86–88. B Rund ums Abi Készülés az érettségireVizsgastressz

Magyar, ill. német/osztrák érettségihagyományok

A részvét és a bátorításkifejezése

A folyamatos melléknéviigenév: die fehlende Seite

89–91. C Die Qual derWahl

92–93. Schluss-Takt Goethe rappt

94–95. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 7 A/B

Lektion 8 – Technik und Umwelt

96–98. A Keine Angstvor demComputer

A computer részei

Konrad Zuse élete éspályája

Életpálya-bemutatás sich lassen + Infinitiv

Feltételes múlt: hätte gekauft – wäre gewesen

99–101. B Auf vierRädern

Szolgáltatások azautóval kapcsolatban

einer, eine, eines der…einer der schönsten Tagemeines Lebens

102–104. C Für dieUmwelt

Környezetvédelmi akcióknémet iskolákban

Az Alpok védelme

Környezetvédelmiprojektekben valórészvétel, ill. azokszervezése

105. Schluss-Takt Tagtraum – der Umweltsong 40., 41., 42.,43. függelék

106–107. Leckezáró feladatlap megírása, értékelése, javítása Test 8 A/B

108–109. Összefoglalás (5–8. lecke)

110–111. Összefoglaló feladatlap megírása, értékelése, javítása Test A/B

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A LECKÉK FELDOLGOZÁSA

LEKTION 1 – DIE WEITE WELT Téma/szókincs: nyaralás, utazás, országismeret: München látnivalói, társasutazás/egyéni utazás,

nyelvtanulás, ifjúsági szálláshelyek, nyelvtanuló külföldi utak és előkészületek, a német nyelv jellegzetességei, kedvenc német szavak, a magyar és német nyelv kölcsönhatásai

Kommunikációs szándékok: állásfoglalás, véleménynyilvánítás, reklamáció, beszámolóNyelvtan: trotzdem, obwohl kötőszavak, célhatározói mellékmondatok: um…zu + Infinitiv, damit

kötőszavakkal, während kötőszó, wo kötőszó, Zustandspassiv

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 1I.Cél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: rövid szóbeli beszámoló saját élményekrőlForma: páros vagy egyéni munkaIdőtartam: 3 percA feladat leírása: Hozzon magával minden diák egy fényképet bármelyik nyaralásáról, és mondja el

a partnerének vagy a csoportnak, hol és mikor készült a kép, ki(k) és mi(k) látható(k) rajta, és milyenélményei fűződnek ahhoz az utazáshoz. A beszámoló után a csoport tagjai kérdéseket intézhetnekhozzá.

Variáció: A beszámoló diák nem árulja el, hogy hol nyaralt, azt a partnerének vagy a csoport tagjainak kella beszámoló alapján vagy kérdések segítségével kitalálni.

II. Traumurlaub in Berlin / auf der Insel Rügen / am Rhein / in den Alpen / am Bodensee usw.Cél: szókincsbővítés, országismeretFeladat: önálló internetes adatgyűjtés házi feladatként vagy ha lehetséges, az iskolai informatikaterembenForma: egyéni + csoportmunka (3 fő)Időtartam: 30 + 15 percA feladat leírása: Keressünk a német nyelvű országokban (15 fős csoportban) öt vagy (18 fős csoportban)

hat ismert tájat/várost/tavat stb. Írjuk fel mindegyik nevét három-három lapra, majd a lapokatösszekeverve húzassunk minden diákkal egyet. A lapon szereplő helyre kell előnyös utazási ajánlatokat

keresniük az interneten. Nézzék meg legalább három utazási iroda honlapját. Néhány cég nevétsegítségképpen felírhatjuk a táblára. Tájékozódjanak az általuk nyújtott szolgáltatásokról, az utazásidőpontjáról, a programokról, a költségekről, a választható utazási eszközökről, szobatípusokról és azesetleges kedvezményekről. Döntsék el, melyik ajánlat a legjobb. Az óra utolsó 15 percében az azonoshelyszínt feldolgozók hármas csoportokban beszéljék meg, milyen eredményre jutottak. Döntsék elközösen, hogy melyik utazási iroda ár-érték aránya a legkedvezőbb, és melyik ajánlatot választják. Azóra végén vagy a következő óra elején a csoportok ismertessék és indokolják a választásukat.

Variáció: Számoljanak be a tanulók írásban a megtett utazásról.(Ajánlható német utazási irodák: Neckermann, Studiosus, Hofer, Marco Polo stb.)

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

TAKT A – Übung 2Cél: a kiejtés javítása, a beszédkészség fejlesztése, a véleménynyilvánítás módjának gyakorlásaFeladat: felolvasás és állásfoglalásForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A párok tagjai felváltva olvassák fel egymásnak Sandra, Franzi, Frodo, Anne és Tom

beszámolóját, majd az egyes szövegek elhangzása után a hallgató fél véleményezze az elhangzottakat.Egyetért vele? (Das habe auch ich einmal erlebt! Das finde auch ich schön! Der Meinung bin ich auch!)Nem ért vele egyet? (Das finde (auch) ich doof! So meine ich es gar nicht! Ich meine es anders.)Mindkét esetben 2-3 mondatban indokolják meg álláspontjukat.

TAKT A – Übung 4Cél: szókincsbővítésFeladat: a „Mit dem Fahrrad von Barcelona nach Rom” néhány szavának/kifejezésének a definiálásaForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: Írjunk fel a táblára 10 szót a szövegből, és kérjünk a pároktól német nyelvű

magyarázatot példamondatokkal. Javaslat: los/lassen, klauen, hinter jmd. her sein, wildes Zelten, erwischen, die Schmerzgrenze, stur,

aus/halten, die Kulisse, aus eigener Kraft

TAKT A – Übung 4I.Cél: a szövegértés fejlesztése és a tartalomelmondás gyakorlásaFeladat: a szöveg kulcsszavai alapján felkészülni a „Von Barcelona nach Rom” történet tartalmának rövid

összefoglalásáraForma: egyéni + páros munka

Időtartam: 5 + 10 percA feladat leírása: Csendes vagy hangos olvasás alatt húzzák alá a diákok a történet kulcsszavait.Ezután a partnerek hasonlítsák össze az eredményt és nyilvánítsanak véleményt a másikdöntéseiről. Készítsenek közösen elfogadott listát a szavakról: 1670 Kilometer – Freunde Gregorund Max – Flugzeug – Fahrräder – Überraschung – sehr heiß stb. Ennek alapján készüljenek fela tartalomelmondásra, amelyhez első körben igénybe vehetik a tankönyvi szöveget.

II.Cél: a beszédkészség fejlesztése szerepjátékbanFeladat: Gregor és Max párbeszéde a megadott szituációbanForma: páros munkaIdőtartam: 5 perc

A feladat leírása: Gregort Pisa közelében kisebb baleset érte. Nagyon dühös, kimerült, elege vanaz egészből. Nem akar tovább kerekezni, legszívesebben azonnal hazarepülne. Max szeretnémegváltoztatni barátja hozzáállását, szeretne lelket önteni belé. Ezt a párbeszédet folytassák le a párok.

Gregor:In der Nähe von Pisa hatte er einen kleinenUnfall. Die Reparatur seines Fahrrades hat ihnein Vermögen gekostet, er hat nur noch wenigGeld. Außerdem ist er erschöpft, hat keine Lustmehr weiter zu radeln, also würde er am liebstengleich nach Hause fliegen.

Max:Er versteht Gregor, möchte aber nicht, dass erdie Reise unterbricht. Er möchte seinen Freundberuhigen, und ihm Mut einflößen. Vielleichtkönnte er ihm auch Geld borgen. Zu einemKompromiss wäre er auch gern bereit.

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Cél: a szövegértés és a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a lexikális tudás bővítéseFeladat: a szöveg megértése, lexikális feldolgozása és párbeszéd folytatásaForma: páros munkaIdőtartam: 10 + 5 percA feladat leírása: A szöveg hangos vagy csendes elolvasása után következzék a lexikális gyűjtőmunka

magyarázó mondatokkal kiegészítve. Ezt követően a partnerek játsszák el a szöveg alapjána felvilágosítást kérő párbeszédet.

TAKT A – Übung 9Cél: a szövegértés ellenőrzése és gyakorlásaFeladat: a HV 1. hamis mondatainak kiszűrése után azok helyes mondatokra cseréléseForma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: Az „Es stimmt nicht, dass …” feladat megoldása után játsszuk le CD-ről újra

a párbeszédet, de állítsuk meg a hamis válaszok után a hangzó anyagot, és hallgassuk meg az őszinteválaszt.

TAKT B – Übung 1I.Cél: a szövegértés ellenőrzéseFeladat: az öt megszólalásnak címet adniForma: páros munkaIdőtartam: 3 percA feladat leírása: Az öt beszámoló első elolvasása után a tanulók a szövegeknek egyszavas címeket

adnak, amelyekből kiderül, mi volt a müncheni utazás célja.Megoldás: 1. Sprachlernen, 2. Oktoberfest, 3. Fußballspiel 4. Dienstreise, 5. Tourismus

II.Cél: a célhatározói mellékmondat um … zu + Infinitiv és damit szerkezetének gyakorlásaFeladat: a Warum ist er/sie nach München gefahren?” kérdés megválaszolása célhatározói

mellékmondattalForma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: A páros munka elvégzése után frontálisan ellenőrizzük a megoldásokat.

Példa: Warum ist Nr. 1. nach München gefahren?Er/Sie ist nach München gefahren, um Deutsch zu lernen.

TAKT B – Übung 2Cél: a célhatározói összetett mondat gyakorlásaFeladat: a „Wohin möchtest du fahren?” kérdés megválaszolása um … zu + Infinitiv/damit szerkezettel.Forma: frontálisIdőtartam: 5 percA feladat leírása: Függesszünk fel vagy vetítsünk ki egy Európa-térképet (de akár Amerika- és/vagy

Ázsia-térkép is lehet) az osztályteremben, és tegyük fel a kérdést: Wohin möchtest du fahren undwarum?

Példa: Ich möchte nach Paris fahren, um den Eiffelturm zu sehen.Ich möchte nach Paris fahren, um den Eiffelturm sehen zu können.

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

TAKT B – Übung 3 – 2. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése, a lexikális tudás bővítéseFeladat: a 10 mondat helyes vagy helytelen voltát megállapítani a szöveg alapjánForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: Az országismereti szöveg közös – hangos vagy csendes – elolvasása után a párok

eldöntik, hogy a 10 mondat helyes vagy hamis. A hibás mondatok javított változatát is írják le.

TAKT C – Übung 1bCél: a mellékmondati szórend gyakorlásaFeladat: Pablo, Justyna, Nastja és Alberto véleményének tolmácsolása alárendelt összetett mondatokbanForma: csoportos munka (4 fő)Időtartam: 2 + 10 percA feladat leírása: A négyfős csoportok tagjai tanulmányozzák 2 percig 1-1 beszélő szövegét, utána

elmondják egymásnak alárendelő mondatokban, mit tudtak meg.

Példa:Pablo sagt, dass München wirklich eine tolle Stadt ist.

Justyna meint, dass …

TAKT C – Übung 5 – 3. függelék Cél: a nyelvtanulás egy hatásos formájának népszerűsítése, ismétlés (bemutatkozás)Feladat: a személyi adatokat tartalmazó űrlap kitöltése és szóbeli ismertetéseForma: egyéni + páros munkaIdőtartam: 3 + 3 percA feladat leírása: A bevezető szöveg közös elolvasása után a tanulók egyénileg kitöltik az űrlapokat,

majd a sorshúzással kiválasztott partnerek szóban – egész mondatokban – is elmondják egymásnak

a bejegyzéseket.TAKT C – Übung 7Cél: a während kötőszóval összekapcsolt egyidejű cselekvéseket kifejező időhatározói mellékmondatok

gyakorlásaFeladat: beszámoló az azonos időben végezhető és végzett egyéni tevékenységekrőlForma: egyéni mondatalkotásIdőtartam: 5 percA feladat leírása: „Was kannst du alles gleichzeitig machen?” kérdésre a diákok alárendelő összetett

Példa:Während ich mir die Zähne putze, höre ich Radio.

Variáció: az egyéni mondatok meghallgatása után játék is következhet: az utolsó mondat főmondatábólidőhatározói „während”-del bevezetett tagmondat lesz, amelyhez újabb főmondatot kell illeszteniük.

Példa:Während ich Radio höre, schreibt meine Schwester einen Brief.Während meine Schwester einen Brief schreibt, …

TAKT C – Übung 10 – 4. függelék Cél: a szókincsbővítés, országismereti tudnivalók közvetítése, az érdeklődés felkeltése aktuális német

társadalmi problémák iránt. A közélet iránt érdeklődő, jó nyelvtudású csoportoknak ajánlható.Feladat: a kiemelt szavak értelmezése

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Forma: páros munkaIdőtartam: 5 + 5 percA feladat leírása: A fénymásolt függelék elolvasása után értelmezzék a felsorolt „Unwort”-okat, azaz

fordítsák le azokat magyarra. Tisztázzák a rövid magyarázatok vagy ismereteik alapján a szavakpolitikai, társadalmi hátterét. A feladat nehéz, de tippelni is szabad!A páros munka eredményét az egész csoport részvételével ellenőrizzük.

SCHLUSS-TAKT – Übung 2Cél: az angol és német nyelv kölcsönhatásának bemutatásaFeladat: gyűjtőmunkaForma: csoportos munka (3-4 fő)Időtartam: 10 percA feladat leírása: Keressenek a csoportok meghonosodott német szavakat az angol, angol szavakat

a német nyelvben. Melyik nyelv adott az utóbbi időben több szót a másiknak? Miért? Szótárhasználatis ajánlatos.(Német szavak az angol nyelvben: zeitgeist, kindergarten, kitsch – angol szavak a német nyelvben:event, kidnappen, E-Mail stb. – lényegesen több!)

SCHLUSS-TAKT – 5. függelék Cél: a leckében lényeges szerepet játszó város, München még jobb megismeréseFeladat: a quiz kérdések megválaszolásaForma: csoportos munka (4 fő)Időtartam: 15 percA feladat leírása: A négyfős csoportok válaszoljanak írásban a 12 műveltségi kérdésre. Az előre megadott

idő lejárta után adják tovább egy másik csoportnak a megoldást is tartalmazó feladatlapot, így egyikcsoport sem a saját munkáját ellenőrzi. A helyes megoldást közös megbeszélésen tisztázzuk.

Variáció: házi feladatként otthoni egyéni megoldás internetes segítséggel

Megoldás: 1. von den Mönchen 2. 1,35 Mio 3. Bayern 4. die Isar 5. 25 Bezirke 6. 1972 7. Franz JosefStrauß 8. Olympiaturm 291 m 9. eine Künstlergruppe, gegründet 1911: Klee, Kandinsky, Macke stb.10. Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Frank Wedekind, Lion Feuchtwanger, Bertolt Brecht, ErichKästner, Eugen Roth, Michael Ende 11. Ludwig-Maximilians-Universität, Technische Universität12. FC Bayern

LEKTION 2 – STADT ODER LAND?

Téma/szókincs: időjárás, évszakok, a városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán,

állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás, legendás kutyák Kommunikációs szándékok: az időjárási jelenségek bemutatása, élethelyzetek szembeállítása, érvek ésellenérvek, egyetértés és egyet nem értés

Nyelvtan: összehasonlítás: je … desto …, a szenvedő szerkezet (Passiv) módbeli segédigével: kanngemacht werden, sein zu + Infinitiv

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 2Cél: az időjárással kapcsolatos szavak, kifejezések ismétlése, gyakorlása, bevéséseFeladat: 5 perces előadás készítéseForma: csoportmunka (4 fő)Időtartam: 10 + 20 perc

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A feladat leírása: Alkossunk 4 csoportot, amelyek 1-1 évszakot kapnak – esetleg sorsolással – feladatul.A csoportok ismertetik az adott évszakot a 2. feladat fordulatainak segítségével, milyen az időjárás,hogyan kell/lehet felöltözni, mit lehet csinálni, milyen előnyei és hátrányai vannak, milyen ünnepek,hagyományok, szokások kapcsolódnak az egyes évszakokhoz. Kitérhetnek a földrajzi helyekkülönbözőségeire is. A felkészülési idő lejárta után a csoportok adják elő megállapításaikat, a többiek

jegyzeteljenek. A következő órán a felelés témája lehet a jegyzetekből készült szóbeli beszámoló.1. variáció: Osszuk ki egyénileg az évszakokat, majd az otthoni felkészülést követően az órán

egyeztessenek az azonos évszakot feldolgozó tanulók, és mutassák be a többieknek közös munkájukeredményét.

2. variáció: Készítsenek a csoportok egy hét alatt tablót egy-egy kiosztott évszakról, gyűjtsenek jellegzetes képeket, lássák el azokat címekkel, írjanak történeteket. Az osztály négy különböző pontjánkifüggesztett tablókat a készítő csapatok szóban is ismertessék. Szavazzák meg végül a diákok, hogymelyik tablót találták a legérdekesebbnek, legtartalmasabbnak, beleszámítva a szóbeli ismertetésértékelését is. Tilos a saját csoportra szavazni! A tablók még sokáig díszei maradhatnak az osztálynak,és segíthetnek elmélyíteni a készítése közben szerzett ismereteket.

TAKT A – Übung 4a

Cél: az írásbeli kifejezőkészség fejlesztéseFeladat: a pozitív gondolkodású Lili válaszának az ellenpárját, azaz a negatív variációt kell megalkotniForma: egyéni (házi feladat)Időtartam: egyéniA feladat leírása: Lili optimista beszámolójának ellenpontjaként hangsúlyozzák minden évszakból csak

a rosszat: Ich mag den Sommer/den Winter/den Frühling/den Herbst nicht, weil … A megbeszélésvégére feltehetően világossá válik a tanulók számára a csak negatívumokból álló vélemény abszurditása.

TAKT A – Übung 7 – 6. függelék Cél: szókincsbővítés, nyelvtani ismétlés (az összetett szavak névelője)Feladat: az időjárás és a klíma fogalmának megértése, a témával kapcsolatos szavak és kifejezések

kigyűjtése és 10 szó elemzéseForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A bevezető szöveg közös vagy egyéni elolvasása után oldják meg a párok a feladatokat.

TAKT B – Übung 3 – 7. függelék Cél: a beszédkészség fejlesztése, a témával kapcsolatos szókincs gyakorlásaFeladat: egy családi vita rekonstrukciójaForma: csoportmunka (4 fő)Időtartam: 10 percA feladat leírása: A csoportok egy-egy családot alkotnak: tagjai az apa, az anya és a gyerekek. A család

élete fordulópont előtt áll, az apa és a fia szívesen költözne vidékre, egy kis faluba, az anya és kamaszlánya viszont ezt ellenzi. Osszuk ki a szerepkártyákat, amelyek alapján érvelniük kell a városi vagyfalusi élet mellett, ill. ellen. Hallgassák meg egymás érveit, legyenek a vitában toleránsak, és a végénegyezzenek meg, kössenek kompromisszumot. Ennek lényegét ismertessék a végén az egész csoportelőtt. A feladat jó lehetőséget kínál a tanulók vitakultúrájának és kompromisszumkészségénekfejlesztésére!

TAKT B – Übung 6Cél: a beszédkészség fejlesztése, az új szókincs gyakorlásaFeladat: interjú készítése

Forma: páros munkaIdőtartam: 5 perc

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A feladat leírása: Az alkalmi párok reprodukálják egy riporter és Niklas öccsének beszélgetését, különöstekintettel arra, hogy Niklas öccse folytatni szeretné a családi vállalkozást.

TAKT C – Übung 4 – 8. függelék Cél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: mesemondás

Forma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: A kapott állatképek alapján a tanulók mondják el röviden a közismert mesék tartalmát.

TAKT C – Übung 7 – 9. függelék Cél: az olvasásértés fejlesztése, ismeretterjesztésFeladat: a táblázat kitöltése és a jegyzetek alapján beszámoló a témárólForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A szöveg közös elolvasása és az ismeretlen szavak tisztázása után a párok töltsék ki

együtt a táblázatot. Végül közösen válaszolják meg a kérdést: milyen haszna van az állattartásnak?

SCHLUSS-TAKT – Übung 4 – 10. függelékCél: a kérdezéstechnika gyakorlásaFeladat: a hiányzó szavak pótlása a partner segítségévelForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A tanulók párokban dolgoznak. Felváltva rákérdeznek a szövegben hiányzó szavakra és

a válaszok alapján kiegészítik a saját hiányos szövegüket.

LEKTION 3 – FEIERN, FESTE, FESTIVALS Téma/szókincs: a Sziget Fesztivál, a családi ünnepek, nagykorúság, az első iskolai nap hagyományai,

nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen, ünnepek, a karácsonyi és szilveszterihagyományok, a nürnbergi karácsonyi vásár

Kommunikációs szándékok: tájékoztatás kulturális eseményekről, szolgáltatásokról, az ajándékozás, azünnepek szervezése, ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése

Nyelvtan: a wer, wen, wem, wessen vonatkozó névmások, a különböző esetbe tett személyes névmásoksorrendje: A – D, einander, miteinander kölcsönös névmások

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 3 – 11. függelék Cél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: tíz párbeszédForma: páros munkaIdőtartam: 15 percA feladat leírása: A párok eljátsszák a lehetséges párbeszédeket a megadott szituációban.

A kezdőmondatok segítenek a feladat megoldásában. Félidőnél cseréljék meg a szerepeket azinformációt adó és kérő között.

TAKT A – Übung 5 – 12. függelék Cél: a wer, wen, wem, wessen vonatkozó névmások használatának gyakorlása játékos formábanFeladat: a vonatkozó mondatok főmondatának megalkotása, a félig kész mondatok befejezése

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Forma: páros munka, társasjáték Időtartam: 10 percA feladat leírása: Dobjanak fel a párok egy pénzérmét, ha fej, akkor kettőt, ha írás, akkor egyet

léphetnek. Elég egy közös bábu – egy radír vagy pénzérme – azzal haladjanak felváltva. Fejezzék beértelemszerűen az elfoglalt kockákban lévő megkezdett vonatkozó mondatokat.

TAKT B – Übung 3bCél: a szövegalkotás gyakorlásaFeladat: egy fiktív személy (a nagypapa) naplóbejegyzésének megírása a 3. feladat szövege alapjánForma: egyéni, írásbeli (házi feladat)Időtartam: 15 percA feladat leírása: A tanulók elmondják a 3. feladatban megismert eseményeket az ünnepelt nagypapa

szemszögéből. Az események kreatív továbbgondolása vagy átértékelése is lehetséges.

TAKT B – Übung 5I.Cél: a tanult szókincs ismétlése, ill. bővítése

Feladat: további ajándékok német nevének gyűjtéseForma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: A párok gyűjtsenek még 5 lehetséges, az 5. feladatban nem szereplő ajándékot,

amelyeket egy barátnak lehet adni. Utána adják elő a párbeszédet az alábbi formában:

– Soll ich meinem Freund/meiner Freundin ein/e/n . schenken? – Gute Idee! Schenk ihn/sie/es ihm/ihr.

II.Cél: a dürfen, sollen segédigék gyakorlása, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése

Feladat: szógyűjtés és illemtani kérdések megbeszéléseForma: páros munkaIdőtartam: 10–15 percA feladat leírása: „Richtiges und falsches Schenken” az anyaggyűjtés témája: beszéljék meg a párok,

kinek mit (nem) illik/érdemes/helyes ajándékozni? A megajándékozandók legyenek: a nagymama, egytanár, a szomszéd néni, a barátnő, a kistestvér, a német levelezőtárs. Jegyezzék fel az alábbi fénymásolttáblázatba a nekik szánt megfelelő, ill. a nem illendő ajándékokat, és indokolják meg a választásukat.Végül közös megbeszélés következhet, esetleg vita is kialakulhat.

meiner Großmutter (62) Rap-Musik CD

meinem Lehrer (39)

der Nachbarin (52) Blumen

meiner Freundin (16)

meinem kleinen Bruder (5)

meinem deutschen Brieffreund (17)

TAKT B – Übung 8Cél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: a szituáció továbbgondolása, a következmények mérlegelése és megfogalmazása, esetleg vitaForma: frontálisIdőtartam: 5 perc

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A feladat leírása: A tanulók gondolkodjanak el azon, mi következik a meggondolatlan meghívásból.Hányan jönnek el? Mit csinálnak? Hogy lehet megoldani a kínos helyzetet? (A valóságos esetbena rendőrségnek kellett közbeavatkozni, mert a tömeg nem akarta elhagyni a helyszínt.)

TAKT C – Übung 3Cél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: megbeszélés, vita a karácsony témájában: Hogyan és mit ajándékozzunk rokonainknak,

barátainknak?Forma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: Írjuk fel a táblára az alábbi kérdéseket:

Wie und was soll zu Weihnachten geschenkt werden?• Überraschung oder Wunschliste?• Etwas Wertvolles oder eine Kleinigkeit?• Gekauft oder selbstgemacht?

Beszéljék meg a párok a három alkérdést, majd az egész csoport előtt mondják el, miben (nem)értettek egyet, és miért (nem).

TAKT C – Übung 7 – 13. függelék Cél: szókincsbővítés, a szövegértés fejlesztéseFeladat: a szilveszterről szóló szövegből a témára jellemző szavak és kifejezések gyűjtéseForma: csoportmunka (4 fő)Időtartam: 8 + 2 + 5 percA feladat leírása: A szöveg elolvasása után tűzzék a tanulók a szilveszterre jellemző szavakat és

kifejezéseket a „szósün” tüskéire. Ezt követően osszák el igazságosan ezeket a szavakat egymás között,majd rövid ideig készüljenek fel a szöveg alapján annak elmondására, hogy ezek a szilveszteri kellékekmilyen szerepet játszanak az év utolsó napján. Végül az egész csoport vegye sorba az összes szót, ésközösen beszéljék meg a jelentésüket.

LEKTION 4 – OHNE GELD GEHT NICHTS

Téma/Szókincs: a pénz mint fizetőeszköz, folyószámlanyitás a bankban, Grimm: Az aranyhal, tanácsok avásárláshoz, vásárlás az interneten, a jövő áruháza, szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás,a fiatalok tesztje

Kommunikációs szándékok: egy irodalmi alkotás elemzése, vágyak kifejezése, vásárlás, a háztartásieszközök használataNyelvtan: óhajtó mondatok, a feltételes mondat wenn nélkül, haben + zu + Infinitiv

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 6 – 14. függelék Cél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: egyéni beszámoló + fiktív párbeszéd egy lottónyertes és egy tanácsadó közöttForma: páros munkaIdőtartam: 5 + 5 perc

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A feladat leírása: A párok előbb számoljanak be egymásnak, mihez kezdenének egy magas összegűlottónyereménnyel. A megadott szavak segítségül szolgálnak.Ezután rekonstruálják a tanácsadó és a lottónyertes párbeszédét. A tanácsokat fogadhatjákellenérvekkel is a hirtelen meggazdagodottak. Törekedjünk arra, hogy mindenképpen párbeszédetfolytassanak.

TAKT A – Übung 11 – 15. függelék Cél: az óhajtó mondat gyakorlásaFeladat: 10 óhajtó mondat megfogalmazása a képek segítségévelForma: páros munka vagy egyéni házi feladatIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A képeken ábrázolt szituációkban mit kívánnak az emberek?

TAKT B – Übung 10 – 16. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése és ellenőrzése, a beszédkészség fejlesztéseFeladat: a jellegzetes férfi és női vásárlási szokások összehasonlítása, ill. saját plázatapasztalatok

Forma: páros + egyéni munkaIdőtartam: 10 + 5 percA feladat leírása: Oldják meg a feladatlap első részét a párok közösen, majd foglalják felváltva

mondatokba a táblázatba írt kulcsszavakat. A második feladatban számoljanak be egymásnak sajátélményeikről, tapasztalataikról és fejtsék ki a témáról véleményüket. Véleményeltérés esetén vitassákmeg a kérdést.

TAKT B – Übung 11 – 17. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése, az összetett mondatok alkotásának gyakorlásaFeladat: a megadott szövegrészekkel és kötőszavakkal mondatok alkotásaForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A tanulók feladatlap alapján összekapcsolják a három oszlop elemeit és a feldolgozott

témára vonatkozó mondatokat alkotnak.

TAKT C – Übung 7 – 18. függelék Cél: a szövegértés és a beszédkészség fejlesztéseFeladat: négy gasztronómiai honlap tanulmányozása, véleményformálás, anyaggyűjtésForma: egyéni munka vagy otthoni házi feladatIdőtartam: 45 percA feladat leírása: A feladatot a csoport – ha a feltételek adottak – az informatikateremben is

megoldhatja, ahol a diákok egyénileg dolgoznak a kiosztott feladatlap segítségével. A következő órántörténhet a téma frontális megbeszélése.

SCHLUSS-TAKT – Übung 5 – 19. függelék Cél: a szövegértés ellenőrzése, a kérdőmondat-alkotás gyakorlásaFeladat: a riporter hiányzó kérdéseinek pótlása a válaszok alapjánForma: páros vagy egyéni munka (házi feladat)Időtartam: 15 percA feladat leírása: A szállodákat tesztelő fiatalemberrel készített interjú hiányzó kérdéseit kell

megfogalmazni.A feladat megoldása és ellenőrzése után a csoport megbeszélheti azt is, hogy lehetséges lenne-e

ez az életmód Magyarországon is, illetve mi a véleményük a holland tesztelő ötletéről. Vállalnák-e ezta feladatot?

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

RÜCK-TAKT 1 (WIEDERHOLUNG DER LEKTIONEN 1–4)

RÜCK-TAKT – Übung 4 – 20. függelék Cél: a szövegértés és a beszédkészség fejlesztéseFeladat: a táblázat kitöltése, a tartalom elmondása

Forma: egyéni + páros munkaIdőtartam: 10 + 3 percA feladat leírása: A szöveg egyéni elolvasása és megértése után töltsék ki a párok közösen a táblázatot,

hasonlítsák össze a két korszakot, majd a jegyzetek alapján mondják el egymásnak, miben különbözteka két korszak strandolási szokásai.

21. függelék Cél: a müssen aktív és passzív mondatokban, ill. a haben zu + Infinitiv gyakorlásaFeladat: a hiányzó, azonos tartalmú mondatok pótlásaForma: egyéni munka (házi feladat) vagy páros munkaIdőtartam: 10 perc

A feladat leírása: Egészítsék ki a diákok a táblázatot a megadott mondatokkal azonos tartalmú két-kétmásik mondattal.

22. függelékCél: a szövegértés és a beszédkészség fejlesztéseFeladat: a cikk elolvasása után jegyzetek készítése és azok alapján tartalomelmondásForma: egyéni + páros munkaIdőtartam: 10 + 5 percA feladat leírása: Az órán vagy otthon házi feladatként oldják meg a diákok egyénileg a feladat első

részét. Készítsenek jegyzeteket a megadott szempontok szerint az adott témáról. Egész mondatok neszerepeljenek a füzetben. Az utolsó 5 percben a párok felváltva számoljanak be egymásnak jegyzeteikalapján arról, hogy mit tudtak meg Mark Zuckerbergről.

23. függelék Cél: játékos szógyakorlás, szókincsismétlésFeladat: a keresztrejtvény megfejtéseForma: csoportos munka (3-4 fő)Időtartam: 10 percA feladat leírása: A 3-4 fős csoportokat versenyeztethetjük, az győz, amelyik elsőként oldja meg a

rejtvényt, ill. amelyik csoport függőlegesen a legtöbb szót alkot.

Waagerecht:1. Gegenteil von oft (selten)2. kein einziges Mal (nie)3. die beiden ersten Buchstaben des deutschen Alphabets (AB)4. Übersetzung im Film (Untertitel)5. hin und … (her)6. Gegenteil von hier (dort)7. der Name der polnischen Fluggesellschaft (LOT)8. Abkürzung für „unter anderem” (u.a.)9. ein Raum in der Wohnung: hier kann man sich waschen (Bad)

10. Du sollst essen! (iss)

11. Peter ist ebenso alt wie Lukas. Sie sind also … (gleichaltrig)12. Du musst den Hörer …, wenn du jemanden anrufen willst. (aufnehmen)13. Richard Wagners größtes Werk (Ring)

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

14. etwas hat keine Bedeutung, spielt keine Rolle (egal)15. Gegenteil von Liebe (Hass)16. Ich gehe heute abend … die Disco. (in)17. =ö (oe)18. Der Kontinent, auf dem Ungarn liegt. (Europa)19. Bau (Haus)20. ein kleines Stück Schokolade oder Müsli (Riegel)21. ein Tier auf dem Bauernhof (Kuh)22. ist in (Mode)23. …, sie, es (er)24. Du sollst mir helfen! (hilf)25. Während des Schlafes passiert das. (träumen)26. Hier wohnen die Kühe und die Pferde. (Stall)27. der weibliche Elternteil (Mama)28. Auf dem … spielen die Kinder. (Hof)29. denn (weil)30. Tendenz, Richtung (Trend)31. nicht teuer (preiswert)32. Städte, Dörfer (Orte)33. in dem (im)34. Christina Müller (Name)35. ein Haustier (Hund)36. … das Haus ist ein Garten. (um)

E N D E G U T A L L E S G U T

Wenn das Ende gut ist, dann ist alles gut.

Függőleges szavak (balról jobbra)sahen, eben, Gag, Tor, TU (= Technische Universität), Flughafen, bin, Art/Ort, wie/nie, at (kurz fürKlammeraffe), Bild, Amt, nett, Sigi (Sigmund beceneve), Sommer, uns, Gassi gehen, dem

LEKTION 5 – MEDIEN

Téma/Szókincs: a fiatalok médiahasználata, élet a médiával és anélkül, televíziónézési szokások, filmek,

iskolarádió, iskolaújságKommunikációs szándékok: grafikonelemzés, újságcikkek, beszámoló a saját médiahasználatról, azegyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása

Nyelvtan: visszaható igék, bis, solange, bevor, nachdem, sobald időhatározó kötőszavak, régmúlt(Plusquamperfekt), anstatt dass/anstatt … zu + Infinitiv, ohne dass/ohne … zu + Infinitiv

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 3I. 24. függelék Cél: a szövegértés javítása, a statisztikai nyelvezet elsajátítása

Feladat: a szöveg megértése, valamint a helyes és helytelen mondatok megkülönböztetéseForma: páros munkaIdőtartam: 5 + 3 perc

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A feladat leírása: A szöveg elolvasása és értelmezése után jelöljék be közösen a párok tagjai a helyesés helytelen mondatokat, a helyteleneket javítsák ki. Ezt követően válaszoljanak a saját számítógép-használatukra vonatkozó kérdésekre.

II. 25. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése, a közösségi oldal használata közben fellépő veszélyek tudatosítása, a témával

kapcsolatos szókincs bővítéseFeladat: a szöveg elolvasása, megértése, a kérdések megválaszolása, önálló véleménykifejtésForma: egyéni munka (házi feladat)Időtartam: 20–25 percA feladat leírása: Adjuk otthoni feldolgozásra a szöveget, a tanulók írásban válaszoljanak a kérdésekre.

Az órán szánhatunk 5 percet csoportos (3-4 fő) megbeszélésre, amely egyben vitalehetőséget is nyújt.

TAKT B – Übung 5Cél: a szövegértés ellenőrzése, a szókincs ismétlése, a beszédkészség fejlesztéseFeladat: a szöveg újrafogalmazása ellentétes értelembenForma: páros munka

Időtartam: 10 percA feladat leírása: A médiaelvonás napja eltelt, a következő nap már a szokásos „üzemmódban” zajlik,azaz minden média újra működik. A táblára írjuk fel az új beszámoló címét: „Ich habe den Tag ohneMedien überlebt! Jetzt beginnt ein neuer Tag…” Meséljék el a párok tagjai egymást váltva a feladatszövegét ellenkező értelemben.

TAKT B – Übung 6 – 26. függelék Cél: szókincsbővítés, a szövegértés fejlesztése, illemtani ismeretek terjesztéseFeladat: a számokkal jelzett kérdésekhez a betűkkel jelzett válaszok társításaForma: páros munkaIdőtartam: 5 perc

A feladat leírása: A párok keressék meg a kérdésekre a választ, és beszéljék meg a témát. Melyiktanáccsal értenek egyet, melyikkel nem? Ezt követően számoljanak be erről az egész csoport előtt.Következő feladat lehet az udvariatlan mobilhasználat további elrettentő példáinak ismertetése.

Megoldás: 1D, 2A, 3G, 4C, 5B, 6E, 7H, 8I, 9F

TAKT B – Übung 9Cél: nyelvtani gyakorlás (Plusquamperfekt)Feladat: mondatlánc alkotásaForma: egyéni + páros munkaIdőtartam: 5 + 5 percA feladat leírása: A tanulók leírnak a füzetbe legalább 10 igét időrendben, melyek alapján a saját

Példa: aufstehen, sich waschen, frühstücken, in die Schule gehen, 6 Stunden haben, zu Mittag essen, …

Ezután pármunkával régmúlt igeidős mondatláncokat alkotnak, és elmondják egymásnaka napirendjüket.

Példa:Nachdem ich aufgestanden war, wusch ich mich.Nachdem ich mich gewaschen hatte, frühstückte ich.Nachdem ich gefrühstückt hatte …

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

TAKT C – Übung 3 – 27. függelék Cél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: családi párbeszédek folytatásaForma: csoportos munka (3-4 fő)Időtartam: 5 percA feladat leírása: Osszák ki a megalakult csoportok a családi szerepeket: apa, anya és gimnazista

gyerek(ek), és beszéljék meg a tv-program alapján az esti, közös – vagy nem közös – tv-nézést. Fejtse kimindenki a véleményét, érveljenek és győzzék meg a többi családtagot a választásukról, majd kössenekkompromisszumot.

SCHLUSS-TAKT – Übung 5Cél: az íráskészség és a kreativitás fejlesztése (erős csoportban ajánlatos)Feladat: csoportújság írása, szerkesztése és kiadásaForma: munkamegosztás és önkéntes feladatvállalás a teljes csoportbanIdőtartam: 2 tanóraA feladat leírása: A tanulók diákújságot készítenek. Legyen benne iskolai, aktuális esemény, időszerű

tudnivaló, játék, rajz, kép, rejtvény, kultúra, tanácsadás – tehát minden, ami érdekes lehet a diáktársakszámára. Adjanak címet az újságnak, tegyenek javaslatot a fejlécre és a borítólapra. (Eközben újszavakat is megtaníthatunk a publicisztika témaköréből, mint például: die Schlagzeile, die Redaktionstb.) Válasszanak főszerkesztőt, képszerkesztőt. Határozzák meg a lap szerkezetét. Mindenkicsatlakozzon a számára érdekes rovathoz. Üljenek össze és beszéljék meg, ki milyen témáról írlegalább egy cikket. Ezután számoljanak be a rovatok „szerkesztői” sorban a teljes csoport előtta főszerkesztőnek és a képszerkesztőnek a terveikről és igényeikről, és véleményeztessék azokat.Az első óra végére már mindenki tudja a feladatát, amit a következő órára kell elvégeznie. Az otthonmegírt cikkeket küldjék el e-mailben 3 címre: a főszerkesztőnek, a képszerkesztőnek és a tanárnak.

A második órán történik a kinyomtatott cikkek rovaton belüli elbírálása, javítása, összeillesztése,külön figyelmet fordítva a kellően hatásos fő- és alcímekre és a képszerkesztő által a cikkekhezválasztott képekre, ill. rajzokra. A főszerkesztő – ha szükséges, tanári segítséggel – véglegesíti azújságot, a cikkeket nyelvhelyességi és tartalmi szempontok szerint javítják az „újságírók”. Következheta nyomtatás, összefűzés. Ha a fénymásolás megoldható, minden „újságíró” kapjon egy példánytemlékbe.

LEKTION 6 – MENSCHEN UM MICH

Téma/Szókincs: személyleírás, jellemvonások, barátságok, szerelem, szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolata testvérrel, nagyszülővel, feszültségek a családban, generációs konfliktusok, generációk együttélése

Kommunikációs szándékok: az emberek külső és belső tulajdonságainak ismertetése, beszélgetésa családban betöltött szerepekről, kérdőív készítése, a konfliktusok feloldása, bocsánatkérés,tanácsadás, nyugtatás, tolerancia

Nyelvtan: derjenige, diejenige, dasjenige névmás, als ob kötőszó, melléknévi vonzatok, a befejezettmelléknévi igenév

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 3Cél: a viszonyszós jelzők gyakorlása

Feladat: ki kell találni, ki az, akit a társak leírnak Forma: játék Időtartam: 10 perc

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A feladat leírása: A csoport tagjai alaposan szemügyre veszik egymás külsejét. Ezután valaki előre lépés hátat fordít a csoportnak. A tanár rámutat egy tanulóra, akinek a külsejéről a csoport egy tagjabeszámol.

Példa:Wer ist das Mädchen/der Junge/die Person mit den braunen Haaren, der blauen Hose und dem rotenPullover?

Ha a játékos nem tud válaszolni vagy rosszat mond, folytatnia kell a játékot egy újabb személlyel. Ha jólválaszol, akkor visszaülhet a helyére, és újabb próbálkozó veszi át a szerepét.

1. variáció: Jelen nem lévő ismert személyekre (színész, politikus, művész stb.) lehet kérdéseket feltennia kiosztott képek alapján.

2. variáció: Osszunk ki fénymásolatban vagy vetítsünk ki többszereplős jeleneteket ábrázoló festményeket,és 3-4 fős csoportokban írassunk ezekről viszonyszós jelzős mondatokat. (Szinyei Merse Pál: Majális c.képe alkalmas például erre vagy Benczúr Gyula és Munkácsy Mihály képei.)

Példa:Ich sehe eine Frau mit lockigen Haaren, und einem langen Rock.

TAKT A – Übung 6Cél: a derjenige, diejenige, dasjenige névmás gyakorlásaFeladat: a mondatok kiegészítése (írásbeli)Forma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: Írjuk fel a táblára az alábbi és/vagy ezekhez hasonló mondatkezdéseket:

Brad Pitt ist derjenige, der/den/dem/dessen/mit dem/für den/bei dem, usw . ,

Napoleon . , Meine Mutter . ,

Madonna . , Meine Nachbarn . ,Harry Potter . , Meine Lehrer . ,

Sebastian Vettel . , Mein Schwesterchen . ,

Meine Tante . , Mein Brüderchen . ,

A tanulók írásban befejezik a mondatokat.

TAKT A – Übung 9 – 28. függelék Cél: a beszédkészség és a vitakultúra fejlesztése, a tartalom ismertetésének gyakorlása

Feladat: a szövegben ábrázolt lehetőség véleményezése, érvelés a lehetőség mellett vagy ellenForma: egyéni munka írásban és szóban (házi feladat)Időtartam: 10 percA feladat leírása: Kérjünk indoklással alátámasztott egyéni állásfoglalást az ábrázolt lehetőségről, majd

hallgassuk meg a leírt kérdések segítségével szabadon előadott beszámolót.Variáció: Ha a csoportban megoszlanak a vélemények, alakítsunk 2-3-4 fős csoportokat az eltérő nézetet

valló tanulókból, akik aztán vitassák meg együtt a kérdést, próbálják meggyőzni társaikat a magukigazáról.

TAKT A – Übung 10 – 29. függelék

Cél: a szövegértés fejlesztése, az informatika tanult szókincsének ismétlése, véleményformálásFeladat: címeket keresni a bekezdésekhez, véleményt formálni a felvetett problémákrólForma: páros munkaIdőtartam: 10 perc

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

A feladat leírása: A tanulók párban címeket keresnek a bekezdésekhez, megválaszolják a kérdéseket, éseközben elmondják egymásnak a véleményüket a témáról.

TAKT B – Übung 2Cél: a jellemzés szókincsének és stílusának gyakorlásaFeladat: a „mintaapa” és „mintaanya” jellemző külső és belső tulajdonságainak összegyűjtése

Forma: csoportos munka (3-4 fő)Időtartam: 10 percA feladat leírása: A csoportok megalakulása után négy csoport esetén kettő alkossa meg az

olvasott szövegek és a saját tapasztalataik alapján a mintaapa (Traumvater), a másik kettő pediga mintaanya (Traummutter) portréját. Gyűjtsék össze a rájuk jellemző, szerintük fontos külső és belsőtulajdonságokat. Mit tesz és mit nem tesz a mintaapa/mintaanya? 5 perc letelte után ismertesséka megbeszélés eredményét az egész csoport előtt. Az azonos szülőről értekezők egészítsék ki egymást,esetleg vitára is sor kerülhet.

TAKT B – Übung 5 – 30. függelék Cél: az als ob kötőszó gyakorlása

Feladat: „mintha”-mondatok írása képek alapjánForma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: A képeken ábrázolt helyzetek sugallják a „Er/sie tut so, als ob …..” mondatkezdet

folytatását. Ezt kell megírniuk.

TAKT C – Übung 1/bCél: a beszédkészség fejlesztéseFeladat: szerepjáték Forma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: Az 1/b feladat megoldása után egészítsék ki a listát saját tapasztalataik alapján: még

milyen konfliktusok fordulhatnak elő szülők és gyerekek között, majd válasszanak ki egyet és játsszák el.

TAKT C – Übung 6 – 31. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése, az óhajtó mondatok gyakorlásaFeladat: a panaszok és a nevelési tanácsok egymás mellé rendelése, a szituációkhoz illő óhajtó mondatok

megfogalmazásaForma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A hat kamasz panaszához hat nevelési tanács párosítható, ezután fogalmazzák meg a

szituációkhoz illő óhajtó mondatokat.

LEKTION 7 – ABISTRESS

Téma/Szókincs: Ötletek a tanuláshoz, készülés az érettségire, vizsgastressz, a magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok, pályaválasztás, felsőfokú tanulmányok, a felsőoktatási intézmények,foglalkozások, pályaképek

Kommunikációs szándékok: beszámoló a tanulási szokásokról, az együttérzés és a bátorítás kifejezése,tanácsadás. A hivatalos telefonálás fordulatai

Nyelvtan: a folyamatos melléknévi igenév, a főnévként használt melléknevek, a da kötőszó

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 4 – 32. függelék Cél: a tanulással kapcsolatos szókincs bevésése, a felszólító és az összetett múlt idejű mondatok

alkotásának gyakorlásaFeladat: a főnévi igeneves címszavak mondatba foglalása

Forma: páros munkaIdőtartam: 8 percA feladat leírása: A párok értelmezik a megadott főnévi igeneves mondatvázlatokat, majd egyikük

felszólító mondatok formájában tanácsokat ad, a másik pedig beszámol minderről megfogadotttanácsként összetett múlt időben. Ezt követően vitassák meg a tanácsok hasznosságát,alkalmazhatóságát.

TAKT B – Übung 6 – 33. függelék Cél: az országismeret gazdagítása, a lexikális tudás bővítése, a szövegértés fejlesztéseFeladat: a megjelölt szavak hozzárendelése a definíciókhoz, a megjelölt szavak mondatba foglalása és az

egyéni vélemény megfogalmazása egy kommentben

Forma: egyéni munka (házi feladat)Időtartam: 20 percA feladat leírása: A fórum hozzászólásainak figyelmes elolvasása után a tanulók megkeresik a megjelölt

szavak definícióját, és a szavakat értelemszerűen beírják a megadott hiányos mondatokba. Majd sajátkommentet írnak a témáról.

Megoldás: A: a) begeistert b) unbegehbar c) betteln d) aufblasen e) zukleben f) dreckig g) Depph) Bratpfanne B: a) aufbläst b) begeistert c) bettelte d) kleb … zu e) unbegehbar f) Deppen g) dieBratpfanne h) dreckig

TAKT B – Übung 7 – 34. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése, az iskola témaköréhez tartozó szavak gyakorlásaFeladat: a kérdések megválaszolása, a da kötőszavas mondatok kiemelése és fordításaForma: páros munkaIdőtartam: 15 percA feladat leírása: A szöveg frontális felolvasása vagy felolvastatása, valamint az ismeretlen szavak

értelmezése után a párok válaszolnak a kérdésekre, megkeresik és közösen lefordítják a két dakötőszavas mondatot.

TAKT C – Übung 3Cél: szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztéseFeladat: különleges foglalkozások értelmezése

Forma: csoportos munka (3-4 fő)Időtartam: 10 percA feladat leírása: Írjuk fel a táblára a következő különleges foglalkozások nevét:

Sockenwender, Vogelzähler, Schlussmacher, Apfel-Etikettierer, Vogelvertreiber, TatortreinigerA csoportok tippeljenek, mivel foglalkoznak ők, mi a munkájuk? Értelmezzék a szóösszetételeket, enneksegítségével juthatnak eredményre. Kb. 5 perc után közös megbeszélés zárja a munkát. Bontassukalkotórészeire az összetett szavakat.

Megoldás:Sockenwender: Socken werden von gigantischen Strickmaschinen produziert – anschließend müssen sie

gedreht und an den Zehen zugenäht werden. Das macht der Sockenwender. (e Socke + wenden)

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Vogelzähler: In speziellen Schutzgebieten sitzt der Vogelzähler bewegungslos in khakifarbenerTarnkleidung auf einem Hochstand und wartet. Wenn ein Vogel auftaucht, macht er einen Strich.(r Vogel + zählen)

Schlussmacher: Er beendet für den Kunden Beziehungen per Brief oder im persönlichen Gespräch.(r Schluss + machen)

Apfel-Etikettierer: In manchen Ländern gibt es eine Etikettierungspflicht für Äpfel. Weil das wegen derweichen Schale nicht maschinell möglich ist, muss es per Hand erledigt werden. (r Apfel + s Etikett)

Vogelvertreiber: Flughäfen auf der ganzen Welt beschäftigen Vogelvertreiber. Diese klatschen oderballern mit Schreckschusspistolen durch die Gegend und vertreiben die Vögel. (r Vogel + vertreiben)

Tatortreiniger: Wenn nach einem Verbrechen die Spurensicherung der Polizei fertig ist, müssen Tatortegereinigt werden. (e Tat + r Ort + reinigen)

TAKT C – Übung 6dCél: szókincsbővítés, a kérdezéstechnika gyakorlásaFeladat: interjúkészítésForma: egyéni munka (házi feladat)Időtartam: egyéni

A feladat leírása: Készítsenek a tanulók interjút egyik rokonukkal, kérdezzék őt a munkájáról.Az eredményt riport formájában írják meg, lássák el figyelemfelkeltő címmel, szerkesszék a műveta publicisztika szabályai szerint. Előkészítésként összegyűjtethetjük az órán azokat a kérdéseket, amelyekegy foglalkozásra és annak időbeli, módbeli, eszközbeli, anyagi és emberi viszonylataira vonatkoznak.

SCHLUSS-TAKT – Übung 1dCél: a beszédkészség, szövegértés fejlesztéseFeladat: Goethe: Erlkönig című versének összehasonlítása a Rammstein német rockzenekar Dalai Lama c.

számával.Forma: frontális + csoportos munka (3-4 fő)Időtartam: 30 perc

A feladat leírása: Először hallgassák meg a tanulók a youtube-ról letöltött Rammstein számot. Eztkövetően kérdezzük meg, miben hasonlít ennek szövege Goethe: Erlkönig c. verséhez és mibenkülönbözik attól? Ezután megkapják a fénymásolt szöveget is. (www.google.de – Rammstein DalaiLama text) A megadott szempontok szerint hasonlítsák össze kiscsoportokban a két művet: azeredeti Goethe-verset a Rammstein-változattal. Végül ismertessék a teljes csoport előtt a munkájukeredményét. Befejezésként nézzék meg a youtube-ról letöltött Dalai Lama-videoklippet, amely teljesenúj értelmezést sugall háborús képsorával, és ezt szintén meg lehet vitatni.

Goethe: Erlkönig Rammstein: Dalai Lama

Gefallen 1à 5 (von„nicht” bis „sehr gut”)

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

LEKTION 8 – TECHNIK UND UMWELT

Téma/Szókincs: számítógép-használat, internet, szövegszerkesztés, műszaki találmányok, az autószerkezete, alkatrészei, tartozékai, az autó története és előállítása, környezetvédelem, autózás,az energiatakarékosság lehetőségei, környezetvédelmi akciók, környezetvédelmi szervezetek

Kommunikációs szándékok: párbeszédek a számítógép használatáról, az ezzel kapcsolatos

problémákról, tankolás, segítségkérés és segítségnyújtás az autópályánNyelvtan: lässt sich, feltételes múlt idő, jelen és múlt idejű feltételes mondatok (wenn), einer/eine/einesder…

Ötletek a tananyag feldolgozásához

TAKT A – Übung 5 – 35. függelék Cél: nyelvtani gyakorlás: a „lehetséges”, „tud” fogalom különböző kifejezésmódjának gyakorlásaFeladat: a hiányzó négy másik mondatfajta megfogalmazásaForma: páros munkaIdőtartam: 8 perc

A feladat leírása: Töltsék ki a táblázat üres mezőit, fogalmazzák meg a hiányzó mondatokat úgy, hogy azugyanabban a táblázatban lévő mind az öt mondat jelentése megegyezzen.

TAKT A – Übung 12 – 36. függelék Cél: a Konjunktiv Plusquamperfekt gyakorlásaFeladat: a szövegek olvasása, megértése és a lehetséges feltételes múlt idejű mondatok megírásaForma: páros vagy egyéni munka (házi feladat)Időtartam: 10 percA feladat leírása: A két történet alapján írjanak múlt idejű feltételes mondatokat.Példa:

Wenn Leonies Mutter keine Bilder auf Facebook online gestellt hätte, wäre niemand auf LeoniesKrankheit aufmerksam geworden.Wenn sich Grace nicht an die Facebook-Gemeinde gewendet hätte, hätte sich kein Spender gemeldet.

TAKT A – Übung 14Cél: a szövegértés fejlesztése, a lexikális tudás bővítéseFeladat: önálló internetes gyűjtőmunkaForma: egyéni munka – házi feladatIdőtartam: egyéniA feladat leírása: Gyűjtsenek a tanulók elképesztő találmányokat a www.google.de keresőprogram

segítségével a „Verrückte Erfindungen” cím alatt. Képeket is kinyomtathatnak, és legalább 2-3

TAKT B – Übung 8 – 37. függelék Cél: a beszédkészség és a szövegértés fejlesztése, a téma szókincsének gyakorlásaFeladat: kreatív ötletbörze: Hogy nézne ki, mire lenne képes egy repülő autó? Álom vagy realitás?Forma: csoportos munka (3-4 fő) + frontális ismertetésIdőtartam: 5 + 5 + 3 percA feladat leírása: A 8. gyakorlat megoldása után tegyük fel/írjuk fel a táblára a kérdéseket:

Wie wär’s mit einem Flugauto? Wäre es praktisch? Wie würde es aussehen? Was müsste es leisten?

Welche Bestandteile könnte/sollte es haben?

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Ezután a kiscsoportok találják ki a maguk repülő autóját. Le is rajzolhatják. Készüljenek fel a modellismertetésére. Miután a csoportok meghallgatták és véleményezték egymás tervezeteit, kézhez kapjáka témáról szóló újságcikket, és megválaszolják a kérdéseket.

TAKT B – Übung 9 – 38. függelék Cél: az autó részeinek bevésése, új szavak tanulása

Feladat: a „lyukas” szöveg kiegészítéseForma: páros munkaIdőtartam: 5 percA feladat leírása: Diákjaink bizonyára ismerik a James Bond-filmeket és valószínűleg érdekli őket a

filmekben szereplő csodaautó. Egészítsék ki a szöveget a betűvel jelölt autótartozékokkal.Megoldás: 1B, 2C, 3K, 4E, 5G, 6H, 7J, 8F, 9A, 10I, 11D

TAKT C – Übung 6 – 39. függelék Cél: a környezetvédelem egy lehetőségének ismertetése, a szövegértés fejlesztéseFeladat: a szöveg adatainak táblázatba rendezése, a szálloda környezetvédelmi intézkedéseinek

összegyűjtése, a tartalom összefoglalása

Forma: páros munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A közös felolvasás és az ismeretlen szavak értelmezése után a párok töltsék ki

a táblázatot, gyűjtsék ki a szövegből a környezetvédelmi intézkedéseket, és az A) és B) jegyzeteksegítségével foglalják össze a cikk tartalmát.

RÜCK-TAKT 2 (WIEDERHOLUNG DER LEKTIONEN 5–8)

Übung 2 – 40. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése, a szókincs bővítéseFeladat: a feltalálók és a találmányok párosításaForma: csoportos verseny (4 fő)Időtartam: 10 percA feladat leírása: A csoportok megadott idő alatt kössék össze vonallal a feltaláló nevét és a találmányát.

A legtöbb találatot elérő csoport a győztes. Az ellenőrzés a megadott mondatformában történhet:

XY hat den/die/das . im Jahre . erfunden.

Bánki Donát (mit Csonka János) – Vergaser 1893Bíró József – Kugelschreiber 1938Robert Bosch – Zündkerze 1903Thomas Alva Edison – Phonograph 1877Ole Kirk Christiansen – Lego 1949Samuel Colt – Revolver 1835Gottlieb Daimler – Motorrad 1885Anton Dreher – Lagerbier 1841

Joseph Massolla – Tonfilm 1919Nikolaus August Otto – Viertaktmotor 1876Philipp Reis – Telefon 1860

Ferdinand Graf von Zeppelin – Luftschiff 1900

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

Übung 10I. – 41. függelék Cél: az íráskészség fejlesztése, a vélemény kifejezésének gyakorlásaFeladat: kommentárt fűzni a két hírhezForma: egyéni, írásbeli feladat (házi feladat)Időtartam: kb. 20 perc

A feladat leírása: A feladatlap otthoni munkára alkalmas, szótárhasználat ajánlatos. A tanulókmegfogalmazzák a gondolataikat, véleményüket a hírek elolvasása és megértése után. Kommenteketírnak, ahogy ez a hírportálokon szokás.

II. – 42. függelék Cél: az írás- és beszédkészség fejlesztéseFeladat: írásban kommentelni, majd a témát másokkal megvitatniForma: egyéni + csoportos munkaIdőtartam: 10 percA feladat leírása: A fénymásolt függeléket két részre vágjuk a megjelölt helyen. A felső részt egyéni

munkában végzik el a diákok. Elolvassák a fórumban a bejegyzést, majd beírják a pontozott sorokra ahozzászólásukat, ill. a feltett kérdésre adott válaszukat. Ezután 4 fős csoportokat alakítanak, felolvassákegymásnak a hozzászólásukat, és megvitatják a kérdést. Ezt követően kiosztjuk a függelék másik felétis. A diákok közösen elolvassák és értékelik a két hozzászóló véleményét.

III. – 43. függelék Cél: a szövegértés fejlesztése és a szövegtömörítés gyakorlásaFeladat: az irányított kérdések segítségével a szöveg értelmezése és lényeges mondanivalójának

megfogalmazásaForma: egyéni munka (házi feladat)Időtartam: 20 percA feladat leírása: A kérdés és a szakszerű válasz megértése szótár segítségével lehetséges. A probléma

megértése után foglalják össze néhány mondatban a szöveg főbb gondolatait a kérdések segítségével.

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

1. Schreiben Sie 5 Sätze über dieses Urlaubsbild. Wiederholen Sie kein Wort.

Wer? . Wo? . Warum? . Was? .

2. Schreiben Sie Sätze mit obwohl oder trotzdem.a) Ich möchte allein wegfahren. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. (obwohl)

. b) Unsere Interessen sind nicht verschieden. Ich möchte nicht mit meiner Freundin Urlaub

. c) Das Wetter ist heute schlecht. Meine Familie will an den Balaton fahren. (obwohl)

. d) Ich höre nicht gern Popmusik. Meine Tante hat mir eine CD von Madonna gekauft.

3. Beantworten Sie die Fragen.

a) Warum hast du im See so wenig gebadet?Da .

b) Warum musstest du dein Fahrrad in die Werkstatt bringen?Da .

c) Warum habt ihr in einem Zelt geschlafen?Da .

d) Warum sind deine Freunde nach Rom geradelt?Da .

e) Warum hat Max so viel Wasser getrunken?Da .

KONTROLLARBEIT LEKTION NAME: .

VARIANTE A ERGEBNIS: .

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

4. Ergänzen Sie die Sätze mit um … zu + Infinitiv oder Damit-Sätzen.a) Ich lerne Deutsch, .

(ich kann dann deutsche Bücher lesen)

b) Ich lerne Deutsch, .

(mein deutscher Freund versteht mich besser)c) Ich lerne Deutsch, .

(ich finde in Deutschland einen besseren Job)

d) Ich lerne Deutsch, . (ich kann die Sprachprüfung ablegen)

e) Ich lerne Deutsch, . (meine Eltern nehmen mich nach München mit)

5. Schreiben Sie Während-Sätze darüber, dass Sie gleichzeitig zwei Tätigkeitenausüben.Während ich

a) (Comics lesen + gern Schokolade essen) .

b) (auf Webseiten surfen + sich CDs anhören) .

c) (abends mit Anne joggen + erzählen ihr über den Tag) .

d) (auf der Couch liegen + neue Vokabeln lernen) .

e) (im Kino einen Film sehen + Popcorn essen) .

6. Schreiben Sie an Ihre deutsche Freundin eine E-Mail über Ihre letzteKlassenfahrt ins Ausland. Schreiben Sie mindestens 100 Wörter.

Hi Stefanie,stell dir vor, mit meiner Klasse war ich letzte Woche in .

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

1. Schreiben Sie 5 Sätze über dieses Urlaubsbild. Wiederholen Sie kein Wort.

Wer? . Wo? . Warum? . Was? .

2. Schreiben Sie Sätze mit obwohl oder trotzdem.a) Anna hat wenig Zeit. Sie surft oft auf Webseiten. (obwohl)

. b) Meine Freunde verstehen die deutschen Filme nicht immer. Sie schlagen nicht jedes

unbekannte Wort nach. (trotzdem)

. c) Du kannst nicht so gut Deutsch. Du hast schon ein deutsches Lieblingswort. (obwohl)

. d) Mir hat das Essen nicht geschmeckt. Ich habe bei meiner Gastfamilie alles aufgegessen.

3. Beantworten Sie die Fragen.

a) Warum hast du in der Mensa gegessen?Da .

b) Warum habt ihr die Unterkunft nicht so gut gefunden?Da .

c) Warum war der Besuch im Schlosspark eine Enttäuschung?Da .

d) Warum hat Pablo in München einen Sprachkurs gemacht?Da .

e) Warum warst du mit deiner Reise zufrieden?Da .

KONTROLLARBEIT LEKTION NAME: .

VARIANTE B ERGEBNIS: .

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

4. Ergänzen Sie die Sätze mit um … zu + Infinitiv oder Damit-Sätzen.a) Ich möchte mit Sarah nach Rom fahren .

(wir können dort viel Schönes sehen)

b) Ich möchte mit Sarah nach Rom fahren . (unser italienischer Freund freut sich darüber)

c) Ich möchte mit Sarah nach Rom fahren . (wir können viel Italienisch sprechen)

d) Ich möchte mit Sarah nach Rom fahren . (wir treffen dort Mario, den berühmten Fußballer)

e) Ich möchte mit Sarah nach Rom fahren . (Sarah kann endlich mal diese Hauptstadt sehen)

5. Schreiben Sie Während-Sätze darüber, dass Sie gleichzeitig zwei Tätigkeitenausüben.

a) (im Cafe sitzen + die Leute auf der Straße beobachten) .

b) (Geschichte lernen + im Garten spazieren) .

c) (morgens mit Lili joggen + sich nicht unterhalten) .

d) (im Internet surfen + Musik hören)

. e) (am Strand in der Sonne liegen + die besten Ideen bekommen)

6. Schreiben Sie an Ihre deutsche Freundin eine E-Mail über Ihren letzten Urlaubim Ausland. Schreiben Sie mindestens 100 Wörter.

Hi Stefanie,stell dir vor, mit meiner Familie war ich letzte Woche in .

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

1. Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit? Was für Kleidung tragen Sie dann? Wie ist dasWetter? Warum genießen Sie diese Jahreszeit? (Schreiben Sie 5 Sätze.)

2.Schreiben Sie Je-desto-Sätze. Ordnen Sie die Sätze einander zu.

Peter hat viel Geld. Ihre Familie isst ihr Essen gern.

Ich bin fleißig. Wir ziehen uns warm an.

Das Dorf liegt weit. Seine Klamotten sind teuer.

Es ist im Winter kalt. Meine Noten sind gut.

Michaela kann gut kochen. Du musst lange zur Schule fahren.

3. TierhaltungSchreiben Sie, was jeden Tag mit den Heimtieren zu machen ist.zu + Infinitiv Passiv

Hunde sind an der Leine zu führen.

Die Tiere müssen gefüttert werden.

Ein Katzenklo ist zu kaufen.

Der Stall ist sauber zu machen.

Katzen können in der Wohnung gehalten werden.

KONTROLLARBEIT LEKTION NAME: .

VARIANTE A ERGEBNIS: .

8/18/2019 Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

4. Wie heißen die Tiere?1.

5. Stadt oder Land?Beantworten Sie die E-Mail Ihrer Freundin. Schreiben Sie mindestens 100Wörter.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.