Press "Enter" to skip to content

Etika Tankönyv 8

Nyomtatási segédlet:

Etika Tankönyv 8.

DINÓSULI sorozatunk a Mozaik Kiadó tankönyveinek folytatásaként készült alsósoknak. A másodikos köteteket a nagy sikerű Sokszínű matematika sorozat egyik szerzője, Árvainé Libor Ildikó állította össze.

Integrált tkcs. – NYELVTAN munkatk. 4.o. I. félév

ÉNEK-ZENE 4. – munkáltató feladatgyűjtemény

Az új kerettantervhez használható, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják.

Sokszínű matematika – Az analízis elemei tk.

Sokszínű anyanyelv – OLVASÁS munkafüzet 1.o.

Integrált tkcs. – NYELVTAN munkatk. 4.o. II. félév

Oxford Kiadó

Osiris kiadó

Műszaki kiadó könyvek

Mozaik tankönyvek

Móra kiadó

Könyvmolyképző kiadó

Európa Könyvkiadó

Eszterházy Károly Egyetem - OFI (Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet)

Akadémiai Kiadó

Vásároljon a kell1konyv.hu webáruházban! Szépirodalmi, gyermek-és ifjúsági könyvek széles kínálata nagy kedvezménnyel, előrendelési lehetőséggel. Tankönyvek, szakmai tankönyvek, iskolai atlaszok, érettségire felkészítő kiadványok, szótárak is várják Önöket!

Hittan-Etika

Etika órák vázlatai a kísérleti tankönyvhöz készültek. Eléréshez klikkelj az alábbi ikonok valamelyikére.
Nincs ppt Feltöltés alatt Megtekinthető ppt Házi feladat
36. óra Év végi összefoglalás
35. óra Amivé váltam
34. óra Amit már tudok
33. óra Társadalmi szerep
32. óra Internetes zaklatás
31. óra Párbeszéd
30. óra Az élet védelme
29. óra Világvallások erkölcse
28. óra Európa vallási arculata
27. óra Korunk új vallásai…
26. óra Vallások…
25. óra Értékítéletünk.
24. óra Az ember erkölcsi lény.
23. óra
22. óra Az idő nyomása alatt.
21. óra
20. óra Egyéni és közösségi érdek.
19. óra Projektóra
18 . óra Film
17. óra Együttélés a társadalomban.
16. óra Magyarok itt és határon túl.
15. óra Összefoglalás
14. óra A mi Európánk…
13. óra Projekttéma
12. óra Film
11. óra NETika
10. óra Behálózott világ
9 . óra Sztereotípiák, előítélet
8. óra Média és társadalom
7. óra Projektóra
6. óra Együtt dolgozunk
5. óra Stressz, oldás, függés
4. óra Boldogulás boldogság
3. óra Jólét és jóllét
2. óra Tanévkezdő ismétlés
1. óra Bevezető

Új üzeneted érkezett!

Google Search

Szófelhő


TESZTEK:
ALF-nál az iskola kódja: baranyi

INFORMATIKA: 2 3 4

HITTAN- ETIKA:
DIGITÁLIS KULTÚRA:


SEGÉDLETEK:
Scratch Micro:bit Micro:bit.kieg.
Scottie Go Tiny:bit TPBot Blokk
MoveMotor Nezha kit+ Imagine
LEGO M. EV3 Edison InO-Bot
ONLINE PROGIK:
Scratch Micro:bit EdScratch
EdBlock EdPy Lego Makecode
Arcade Makecode Programozás
ISKOLAI:
Ingyenes Progik – E-Tankönyvek
Nyers feladatok – Érettségi felk.
ECDL mod. – Szg. Alap – Online
DOC(X) – PPT(X) – XLS(X) – MDB
Verseny BLZS Videó Code.org
ADMIN:
E-napló

BIBLIAI:
IKTÜSZ Közösség – SentFilm.hu
Face Live – Megvallás – Üzenetek
Hónap Igeversei – H angzó Biblia
Igehirdetések – iBible-Study HD
Biblia – theWord – MySword
SwordSearcher – Első blogom
Wana mozg. – Friends ‘n’ Coffee
theWord modul – Stop-Covid ima
John Bevere e-books – Poénok

VideoPsalm – A LF-Wembio-ASC
Webex videó óra – Webex Adm.
Szoftverek a digitális oktatáshoz

Hittan-Etika könyvek forrásai

Baptista
Református
Katolikus
Ofi

Facebook linkek

Eléréshez klikkelj az alábbi képekre

Bibliai tanítás

Régebbi tanítások

A hónap Igeverse

X Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!

X Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!

X Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!

X Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!

X Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.

X Üres e-mail cím.

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!

X Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.

X Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.

X Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!

X Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!

X Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Az Etika 8. újgenerációs tankönyv bemutatása

Tankönyvlistára került az OFI Erkölcstan 8. kísérleti tankönyv átdolgozott, újgenerációs tankönyve Etika 8. címen. (Kódja FI-504030801).

A tankönyv megfelel az Ember és társadalom műveltségterület előírásainak: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (NAT 2012), az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5-8 évfolyamára 2.2.06. Erkölcstan megnevezésű, a 4. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára 4.2.06. Erkölcstan megnevezésű és az 5. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára 5.2.07. Erkölcstan megnevezésű kerettanterv előírásainak.
A kiadvány az Erkölcstan 8. kísérleti tankönyv (FI-504020801) átdolgozása. A cím- és kódváltozást a tantárgy elnevezésének változása indokolta.
A tankönyv kapcsolódási pontjai
A tankönyv kapcsolódik az Etika tankönyvcsalád 5. és 6. évfolyamos tankönyveihez, és szerkezetében és színvilágában párt alkot a 7. évfolyamos tankönyvvel.
A tankönyv tartalma, szerkezete
Az újgenerációs Etika 8. tankönyv három fejezetből, egy Gyűjtemény elnevezésű szöveg- és feladatgyűjteményből, valamint egy tanévet és az általános etikatanulmányokat összegző szakaszból áll. A fejezeteket kettős blokk zárja le: a projektfeladatok és az ismétlő feladatsor. A könyvben a korábbiakhoz hasonlóan található egész éves, folytatólagos projekt.
Részletes tartalom:

BEVEZETŐ
A Mars-kolónia – projektfeladat
I. MI DOLGUNK A VILÁGBAN?
1. Tanévkezdő – Ismétlés
2. Amilyen vagyok
3. Stressz, stresszoldás, függés
4. Jólét, siker, boldogság
5. Akivé válhatok
6. Média és társadalom
7. A valóság médiaképe
8. Sztereotípiák, előítéletek
9. Behálózott világ
10. NETika: jog és felelősség az információs társadalomban
A siker útjai – projektfeladat
Emberi sorsok – projektfeladat
A Mars-kolónia – projektfeladat
Visszatekintő

II. HELYEM A VILÁGBAN
11. A mi Európánk
12. Magyar vagyok – otthon vagyok
13. Együttélés a társadalomban
14. Egyéni és közösségi érdek
15. Társadalmi szabálytalanságok
A magyar társadalom sokszínűsége – projektfeladat
A népesedési változások problémái – projektfeladat
A Mars-kolónia – projektfeladat
Visszatekintő

III. ERKÖLCS, HIT, VILÁGNÉZET
16. Honnan van a jó és a rossz?
17. Hit, vallás, hitvallás
18. Ábrahámi vallások
19. A vallások tanítása a szeretetről
20. A vallások tanítása az élet tiszteletéről
21. Európa vallási arculata
22. Az egyházak társadalmi szerepvállalása Egy etikai probléma körüljárása – projektfeladat A Mars-kolónia – projektfeladat
Visszatekintő

Egy korszak lezárul :Amit már tudok. Amivé váltam. Amit tőletek kaptam

Az első fejezet (Mi dolgunk a világban?) a kerettanterv 7-8. évfolyamos tematikája 5. témakörének felel meg. Fókuszában a személyiség, az önmegvalósítás és a – kiemelten a virtuális – világhoz való viszony áll. A tanév elejére időzítettük az önismerettel, jövőképpel és pályaválasztással kapcsolatos témákat. Fontos tartalmi szempont a fejezetben a különböző veszélyek elemzése: függés, alkohol, internetes zaklatás, előítéletek növekedése.
A 2. (Helyem a világban) fejezet társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Tágabb és szűkebb hazánkhoz: Európához és Magyarországhoz való kapcsolódásaink után az együttélés feltételeiről beszélünk, kiemelve a problémákat okozó viselkedésmódokat, attitűdöket.
A harmadik fejezet (Erkölcs, hit, világnézet) a világnézet és hit kérdésen át vezet a vallások néhány tanításához, melyeket mint általános erkölcsi felvetéseket vizsgálunk. Áttekintjük röviden az egyházak szerepét a társadalmi értékek alakítása és a gyakorlati cselekvések szempontjából is.
A rövidebb projektfeladatokban egy-egy, a fejezethez köthető kiegészítő vagy mélyítő kérdéskört vizsgálunk. Az éves projekt (Mars-kolónia) egy elképzelt szerepjáték, amelyben általános társadalmi kérdések jelennek meg.
A Gyűjteményben szerepelnek a hosszabb olvasmányok és dramatikus feladatok, valamint a játékok leírásai. A korábbi könyvekhez hasonlóan utalások és piktogramok segítik az eligazodást.
A záró (számozás nélküli lecke) jó alkalmat biztosít a nyolc éves etikatanulmányok összegzésére és a búcsúzásra is.

A tankönyv jellemzői
Az Etika 8. osztályos tankönyv kérdésekre, dilemmákra építkező, szövegekkel dolgozó és a valóságos élet példáira alapozó szemlélete kerüli az ismeretátadó és normatívan visszakérdező attitűdöt, önállóságot ad a felhasználó tanároknak a differenciált és szelektált alkalmazásra. Legfőbb nevelési célja a tanulói erkölcsi gondolkodás stimulálása és a szociális kompetenciák fejlesztése. A feladatok komplexitása, a módszertani megoldások és a munkaformák válogatása is ezeket a célokat szolgálják. Ahogy a tanítás-tanulás menete mintát és gyakorlatot nyújthat az optimális társas együttműködésre, úgy a valós helyzetekre megoldáskeresést is beépíthetünk a tantárgy kereteibe. Ehhez is kínál segítséget a tankönyv (például kommunikációs és konfliktuskezelési, problémamegoldási gyakorlatok.)

Az éves 36 tanórához 22 leckét kínálunk, sok feladattal és ezekhez csatlakozó kiegészítő anyagokkal. Célunk, hogy minél nagyobb mozgásteret adjunk a tanároknak, hogy megvalósíthassák a rugalmasság és a differenciálás elvét a tantárgy tanítása során (lásd Erkölcstan kerettantervi bevezető). Ebből következik, hogy a feladatok közül szabadon válogathat az osztály igényeinek, érdeklődésének megfelelően. Mind módszerekben, mind munkaformákban is nagy a választási lehetőség. A sorrendet is szabadon kezelhetik.
A könyv az előző kötetekhez hasonlóan erősen épít a tanulói tapasztalatokra. A kinyilatkoztatás helyett a dialógusra törekvés jellemezi (párhuzamos vélemények megjelenése, etikai dilemmákra kifuttatás). Nincs kiemelt ismeretközlő szöveg benne, hanem a új vagy már megismert fogalmak felvetése, megbeszélésre ajánlott kérdések révén járhatják körül a témát. Célunk, hogy jól kitalált dialógusok, kreatív feladatok, szituációk tegyék életszerűvé a konfliktusokat és helyzetleírásokat. Az általánosabb kérdéseket igyekszünk vonatkoztatni az egyedi, hétköznapi helyzetekre is, tudatosítva az egyén döntési és cselekvési helyzeteit.
A leckék magukban foglalják a vendégszövegeket (információhordozó és irodalmi szövegek) és a kreatív feladatokat. Elkülönítésük számozással történik, ez megkönnyíti az órai munka szervezését, a differenciálást.
A szövegek többféle műfajt képviselnek: a szépirodalmi, ismeretterjesztő, szaktudományos anyagok mellett sajtóhírek, webes blogbejegyzések és viccek is találhatók.
A leckék négy vagy öt oldal terjedelműek. Struktúrájukban azonos elem a mottó + kérdések, az Összegző kérdések, a Nézz utána! (kutató feladatok) és a Kihívás névre hallgató tehetséggondozó feladat. Záró elemként az ajánlók (filmek, könyvek, weboldalak) a tanítást-tanulást és a tantárgyi kitekintést egyaránt szolgálják.
A leckék felépítése továbbra is a ráhangolás, jelentésteremtés, reflexió – hármasságot követi. A hetedikes tankönyvhöz hasonlóan a leckék mindig mottóval és néhány – az idézetre vagy ehhez köthető témákra vonatkozó – kérdéssel indulnak. Ezek, és általában az első feladatok is még ráhangoló szerepet töltenek be, amikor is személyes élményeket, érzéseket, illetve már meglévő tudást idézünk fel, vagy egy fogalmat értelmezünk, esetleg egy jelenségről alkotunk véleményt vagy játszunk. A témafeldolgozó-fogalomértelmező szakaszban megjelenhetnek az információs vagy irodalmi szövegek, a grafikai szervező ábrák, dramatikus feladatok és reflexiójuk, személyes vélemények kapcsolása, közös fogalomértelmezések, alkotó feladatok, és általában ide kapcsolódnak a Gyűjtemény feladatai, olvasmányai. Jelentős szerepet szántunk a képelemzésnek és a “párbeszédnek”: az egymással vitázó álláspontok feldolgozásának. A reflektív-szintetizáló szakaszban található összegző-rendszerező feladat, egyéni vagy csoportos kutatómunka, vagy a téma továbbgondolásához ajánlott kérdések, anyagok. Ezeket javasoljuk otthoni munkára is, így az értékelést is segíthetik, de a feladatok beépíthetők az órába vagy külön tanórában feldolgozhatók. Az ajánlóknál gyakran fogalmazunk meg egy-egy kérdést vagy megfigyelési szempontot. Ezek nem feltétlenül megoldandó feladatok, hanem a szabad feldolgozást segítik, ahhoz adnak ötletet.
A fejezetnyitó képek és fejezetzáró oldalak funkciója a témára hangolás, illetve az ismétlés-szintetizálás. A fejezetzáró feladatok között találhatók a témára jobban utalók és közvetettebbek is.

A könyv képi világa
A tankönyv képei a fotók, grafikák, ábrák, műalkotások révén gazdag képi világot nyújtanak a tanulóknak. Nemcsak illusztrációként szolgálnak, hanem képértelmezési feladatok is kapcsolódnak hozzájuk, segítik a jelentésteremtést, illetve dramatikus játék kiindulópontjai lehetnek.
A tankönyvben következetesen kidolgozott az egyes szövegrészek (ismeretközlő és forrásszöveg, irodalmi szemelvény, esetek leírása) elkülönítése háttérszínekkel vagy sávokkal, a Gyűjteményből behívott szövegek és feladatok jelszerű hátrautalásaiban szerepelnek az oldalszámok, a tipográfia és a piktók elkülönítik az egyes projektfeladatokat. A szervező színek részben azonosak a hetedik osztályban megszokottal, részben inverzek.

Kapcsolódó anyagok
A tankönyv szervesen illeszkedik az EKE OFI által fejlesztett újgenerációs Etika tankönyvcsaládba. Javasoljuk, hogy a négy tankönyv anyagát kezeljük egységben és szabadon: a korábban átvett anyagok, szövegek újra feldolgozhatók más szempontok alapján, a kihagyott feladatok csatolhatók az aktuális anyaghoz, az ismert játékokat újra játszhatják a gyerekek – különösen vonatkozik ez a gyűjteményes feladatokra. (Az újgenerációs tankönyvek elérhetők online az OFI tankönyvkatalógusában – http://tankonyvkatalogus.hu/ – és az Okosportálon https://portal.nkp.hu/)
A tankönyv kísérői a tanmenetek. Az egyik változatban a tankönyv felépítésének megfelelő, optimális felhasználást mutatunk be – mégis érvényesítve a tanári választás lehetőségeit. A másik változat (rugalmas) mintát mutat egy másféle tematikus anyagcsoportosításra. A tanmenetek akkor is használhatók, ha a pedagógus tankönyvünket tananyag- és ötletforrásként kezeli. A tanmenetet a pedagógus saját elképzelései szerint módosíthatja, tanulócsoportra igazíthatja.
Részletes tanári kézikönyv készül a hetedikes és nyolcadikos Etika tankönyvhöz, melyben módszertani útmutatót és kiegészítő forrásokat kínálunk.
A kézikönyv és a tanmenetek megtalálhatók a tankönyvkatalógusban a kiadványok mellett.

Vélemény, hozzászólás? Kilépés a válaszból

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.