Press "Enter" to skip to content

Logikai feladatok

A NETRISE a Google Analytics által rendelkezésekre bocsátott webanalitikai adatokat megőrzi, azonban azzal nem végez azonosítást vagy más, személyes adat kezeléséhez kapcsolódó tevékenységet.

Logikai feladatok

Ezek a könnyed, szórakoztató logikai fejtörők segítenek, hogy nyáron se rozsdásodjanak be az agytekervényeid 🙂 Akár 2-3. osztályosok is meg tudják oldani, de a felnőttek logikáját is próbára teheti. Te ki tudod logikázni a megoldást?

Legújabb logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Figyeld meg jól a napocska közepében és a sugarain lévő számokat! Megtalálod az összefüggést? Szerinted milyen szám illik a harmadik napocska közepébe?

Tudod a választ azonnal? Vagy nehéznek találod? Gondolkozz el rajta, és próbáld meg kitalálni, mielőtt megnézed a megoldást!

Megnézem a megoldást

11. logikai feladat megoldása

Nézd meg jól a második napocskát! Középen az 5 áll. A körülötte lévő számok mind 5-re vagy 0-ra végződnek, vagyis oszthatók 5-tel.
Ez vajon így van az első napocskánál is? Középen a 4-et látod.
4-gyel azok a számok oszthatók, amelyek utolsó 2 számjegyéből képzett szám osztható.Nézd meg az utolsó két számjegyeket!
Kezjdük balra fent, és haladjunk jobbra: 44, osztható 4-gyel, 04 is, 12 és 16 is, aztán a 92 is (ez pont 8-cal kevesebb mint a 100).
De ha először az első napocskát vizsgálod, akkor azt könnyen észrevehetd, hogy minden szám páros, osztható 2-vel.
Viszont középen nem kettő áll, hanem 4, ezért érdemes megnézni, hogy 4-gyel oszthatók-e a számok, így is hasonló eredményre jutsz.
Tehát a középen lévő számmal minden külső szám osztható.
A harmadik napocska sugarain a számok között vannak párosak, páratlanok is, a 2 nem jó, nézzük meg, hogy a 3 jó lesz-e.
Hárommal azok a számok oszthatók, amelyek számjegyeinek összege osztható hárommal. Haladjunk úgy, mint az előbb.
A bal felső szám (1002) számjegyeinek összege 3, az osztható 3-mal, a 111 számjegyeinek összege is 3, aztán az összeg 6, 15 és újra 15.
Ezek mind oszthatók hárommal, így a számok is. Tehát a harmadik napocska közepébe a 3 kerül.

S.O.S. SEGÍTSÉG MATEKBÓL!

Dolgozatra készülsz? Elakadtál?

PRÉMIUM matek holnap estig INGYEN!

További logikai feladatok

10. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Te melyiket szereted jobban: a pálcikás jégkrémet, a tölcséres fagyit vagy a fagyikelyhet? Esetleg ebben a sorrendben? A gyerekek az ízlésüknek megfelelően cserélgetik a finomságokat. Egy tölcséres fagyiért 3 gyümölcsös pálcikás jégkrémet adnak. 2 csokibevonatos jégkrém egy tölcséres fagyit és egy gyümölcsös jégkrémet ér. Azt is tudjuk, hogy két tölcséres fagyi meg 3 csokibevonatos jégkrém meg 8 gyümölcsös jégkrém egyenlő 4 fagylaltkehellyel. Meg tudod mondani, hogy ekkor egy fagylaltkehely hány gyümölcsös jégkrémet ér?

10. logikai feladat

Úgy gondolod, hogy ez könnyű? Vagy nehéznek találod? Gondolkozz el rajta, és próbáld meg kitalálni, mielőtt megnézed a megoldást!

Megnézem a megoldást

10. logikai feladat megoldása

Azt ugye te is könnyen látod, hogy az első egyenletet behelyettesíthetjük a másodikba.
Ekkor azt kapjuk, hogy 2 csokibevonatos jégkrém egyenlő 3+1, azaz 4 gyümölcsös jégkrémmel. Emiatt egy csokibevonatos jégkrém 2 gyümölcsöst ér.
Most ezeket írjuk be a harmadik egyenletbe.
A két tölcséres fagyi 2-szer 3 gyümölcsös jégkrémnek felel meg, a 3 csokibevonatos jégkrém 3-szor 2 gyümölcsös jégkrémet ér, és még 8 gyümölcsös jégkrém az egyenlő 4 fagylaltkehellyel.
Ha ezeket összeadjuk, akkor arra jutunk, hogy 20 gyümölcsös jégkrém egyenlő 4 fagylaltkehellyel.
Ebből pedig egy fagylaltkehely 5 gyümölcsös jégkrémet ér.

9. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

A nyári táborban 30 gyerek vett részt. 20 táborozó kért fagyit, 15 jégkását, és közöttük volt 7 olyan gyerek, aki mindkettőt kérte. (A kis telhetetlenek!)
Hány táborozó nem kért se fagyit, se jégkását?

9. logikai feladat

Úgy gondolod, hogy ez könnyű? Vagy nehéznek találod? Gondolkozz el rajta, és próbáld meg kitalálni, mielőtt megnézed a megoldást!

Megnézem a megoldást

9. logikai feladat megoldása

Rajzoljunk egy halmazábrát (Venn-diagramot)! Egy fagyi és egy jégkása halmazunk van, amiknek van közös részük (metszetük) is, a 7 fagyit és jégkását is evő gyermek.
Az ábráról könnyen leolvassuk, hogy a kizárólag fagyit evő gyermekek száma 20 – 7 = 13, a kizárólag jégkását evők száma 15 – 7 = 8.
Azaz 13 + 7 + 8 = 28-an ettek valamit (csak fagyit, vagy fagyit és jégkását is, vagy csak jégkását).
Az összesen 30 táborozóból ezek szerint 30 – 28 = 2 táborozó nem evett se fagyit, se jégkását. (Ki tudja miért?! Talán fájt a torkuk. )

8. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Összehasonlítottuk a bohóchal, a delfin és a cápa hosszát. Te meg tudod mondani, milyen hosszú a delfin?

8. logikai feladat

Nem könnyű, de próbáld meg ezt a logikai feladatot megoldani. Versenyezzetek családon, baráti társaságon belül, kinek sikerül előbb a megoldás?!

A feladat szavakkal leírva:
3 bohóchal 10-szer rövidebb, mint a cápa és a delfin hosszának különbsége.
A cápa 10 bohóchal hosszával nagyobb, mint a 2 delfin hossza.
10 bohóchal hosszánál 1 méterrel több egy delfiné.
Milyen hosszú egy delfin?

Megnézem a megoldást

8. logikai feladat megoldása

A halak alatt mindenütt a hosszukat értjük a továbbiakban:
A 2. egyenletből tudjuk, hogy a cápa egyenlő 2 delfin és 10 bohóchallal.
Ezt behelyettesítjük a cápa helyére az 1. sorban.
Az 1. sort átírjuk egyenlőségre: a 3 bohóchal 10-szer kisebb a jobboldalnál, azaz a 30 bohóchal egyenlő a jobb oldallal.
Mindkét oldalból kivonunk 10 bohóchalat, hogy a jobboldalon ne maradjon bohóchal, és a delfinek összevonása után jobboldalon marad 1 delfin.
Felhasználjuk a 3. sort, amely szerint 1 delfin 10 bohóchal plusz 1 méter.
Mindkét oldalból 10 bohóchalat elvéve kapjuk, hogy 10 bohóchal 1 méterrel egyenlő.
Mivel fent láttuk, hogy 1 delfin = 2 x 10 bohóchal (vagy a 3. sor szerint 10 bohóchal +1 méter), ezért a delfin hossza 2 x 1 méter.

7. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Összehasonlítottuk a strandlabda, a strandpapucs és a napszemüveg értékét. Te meg tudod mondani, hány eruót ér együtt a strandlabda, a strandpapucs és a napszemüveg?

7. logikai feladat

Gondolkozz, és válaszolj! Ha netán nem menne, ne add fel rögtön! Mielőtt megnéznéd a megoldást, töprengj rajta, és próbáld meg módszeresen kilogikázni.

A feladat szavakkal leírva:
Két strandlabdából a strandpapucs értéke 10 €.
Két strandpapucs értékéből a napszermüvegé az 20 €.
Napszemüvegből strandpapucs meg napszemüveg értéke 60 €.
Hány € együtt a strandlabda, a strandpapucs és a napszemüveg?

Megnézem a megoldást

7. logikai feladat megoldása

A rajzok az értéküket jelentik a továbbiakban:
Adjuk össze a három egyenlet baloldalát, az egyenlő lesz a jobboldalak összegével.
A baloldalon strandlabda – strandlabda = 0, így egy strandlabda marad.
A két strandpapucsból egy strandpapucs is egy strandpapuccsal egyenlő.
Hasonlóan a napszemüvegek is kiesnek, egy napszemüveg marad.
Így a baloldalon a strandlabda, a strandpapucs és napszemüveg összege lesz.
A jobboldalon 10€ + 20€ + 60€ = 90€.
Tehát a strandlabda, a strandpapucs és a napszemüveg együtt 90€-t ér.

6. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Standkellékeket vásárolunk. Egy napszemüveg, egy papucs és egy táska együtt 50 €. Két napszemüveg ugyanannyit ér, mint egy táska. A táska és a papucs különbsége a napszemúveg értékénél 2 €-val kevesebb. Meg tudod mondani hogy mennyibe kerül a táska?

6. logikai feladat

Gondolkozz, és válaszolj! Ha netán nem menne, ne add fel rögtön! Mielőtt megnéznéd a megoldást, töprengj rajta, és próbáld meg módszeresen kilogikázni.

Megnézem a megoldást

6. logikai feladat megoldása

A második egyenletből tudjuk azt, hogy egy táska két napszemüveget ér.:
Ezt helyettesítsük be az első egyenletbe, és a harmadikba.
Adjuk össze az így kapott egyenleteket. Így a papucsok kiesnek, a bal oldalon 5 napszemüveg marad.
A jobb oldalon lesz egy napszemüveg és 50-2 = 48 €.
Hasonlóan a napszemüvegek is kiesnek, egy napszemüveg marad.
Vegyünk el mindkét oldalról egy napszemüveget, így 4 napszemüveg egyenlő lesz 48 €-val.
Ekkor egy napszemüveg 48 : 4 = 12 €-ba kerül.
Most térjünk vissza a második egyenlethez, ami szerint a táska 2 napszeműveget ér, ebből a táska ára 24 €.

5. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Strandolás közben szükség van energia és folyadék utánpótlásra. Tudjuk, hogy két hot dog és egy szendvics 2000 ft. 4 hot dogot ugyanannyiért kapunk, mint 3 üdítőt. Meg tudod mondani, hogy ekkor mennyibe kerül egy üdítő?

5. logikai feladat

Gondolkozz, és válaszolj! Ha netán nem menne, ne add fel rögtön! Mielőtt megnéznéd a megoldást, töprengj rajta, és próbáld meg módszeresen kilogikázni.

Megnézem a megoldást

5. logikai feladat megoldása

Ha észreveszed, hogy a második egyenletben pont kétszer annyi hot dog van, mint az elsőben, akkor az is eszedbe juthat, hogy az első egyenletet megszorozd kettővel.
Ez azért jó, mert így azt látjuk, hogy 4 hot dog meg 2 üdítő értéke 4000 ft.
Most a második egyenlet alapján a 4 hot dog helyére 3 üdítőt tehetünk.
Így 3 üdítő meg 2 üdítő, vagyis összesen 5 üdítő kerül 4000 ft-ba.
Ebből pedig egy üdítő 4000 : 5 = 800 ft-ba kerül.

4. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Határozd meg, hogy milyen számokat helyettesítenek a rajzok! Két pálmafa meg egy tengeri csillag 17-et ér. 5 pálmafa és 2 tengeri csillag egyenlő 40. 7 napozóágy egyenlő 3 tengeri csillag meg egy pálmafa. Ha a tengeri csillagból kivonjuk a napozóágyat és hozzáadunk egy pálmafát, akkor mennyit kapunk?

4. logikai feladat

Gondolkozz, és válaszolj! Ha netán nem menne, ne add fel rögtön! Mielőtt megnéznéd a megoldást, töprengj rajta, és próbáld meg módszeresen kilogikázni.

Megnézem a megoldást

4. logikai feladat megoldása

A rajzok az értéküket jelentik a továbbiakban:
Vegyük az első egyenlet kétszeresét. Ennél a második egyenlet pont egy pálmafával több.
A 4 pálmafa és a 2 tengeri csilag helyére így 34-et írhatunk.
Mivel ehhez még egy pálmafát adva 40-et kapunk, a pálmafa értéke csak 6 lehet.
Ezt most helyettesítsük be az első egyenletbe. A két pálmafa így 12 lesz, ahhoz még 5 kell, hogy 17 legyen, ezért a tengeri csillag 5-tel egyenlő.
Ezeket beleírva a 3. egyenletbe, könnyen megkapjuk a napozóágy értékét, hiszen 7 napozóágyra 21 adódik, akkor egy napozóágy értéke 3 lesz.
Mindhárom kép értékét ismerjük, már csak el kell végeznünk a kérdésben szereplő műveleteket.
Tehát a kérdőjel helyére 8-at írhatunk.

3. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Figyeld meg a jól a számokat! Ki tudod találni, hogy milyen szám kerül a harmadik táskába?

3. logikai feladat

Gondolkozz, és válaszolj! Ha netán nem menne, ne add fel rögtön! Mielőtt megnéznéd a megoldást, töprengj rajta, és próbáld meg módszeresen kilogikázni.

Megnézem a megoldást

3. logikai feladat megoldása

Azt kellett észrevenni, hogy a felső két számot összeadva és az alsó számot kivonva megkapjuk a strandtáskában lévő számot.
Így a harmadik táskába 8 kerül.

2. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Nézd meg jól az összefüggéseket! Tudjuk, hogy 3 koktél két szelet dinnyével egyenlő és 4 szelet dinnye 5 fagyit ér. Meg tudod mondani, hogy akkor 6 szelet dinnye és 10 fagyi hány koktélt ér?

2. logikai feladat

Gondolkozz, és válaszolj! Ha netán nem menne, ne add fel rögtön! Mielőtt megnéznéd a megoldást, töprengj rajta, és próbáld meg módszeresen kilogikázni.

Megnézem a megoldást

2. logikai feladat megoldása

A rajzok az értéküket jelentik a továbbiakban:
Az első egyenletben 2 szelet dinnye szerepel, másodikban 4, a harmadikban 6 szelet dinnye.
Szorozzuk meg az első egyenletet 2-vel, illetve 3-mal is, így megkapjuk, hogy hány koktélt ér 4 illetve 6 szelet dinnye.
Ezt a második egyenletbe helyettesítve látjuk, hogy 6 koktél felel meg 5 fagyinak. Ebből 12 koktél ér 10 fagyit.
Most már csak be kell helyettesítenünk mindezt a kérdésben szereplő egyenlet bal oldalára.
A 6 szelet dinnye helyett 9 koktélt írhatunk, a 10 fagyi helyére pedig 12 koktélt.
Így ez összesen 21 koktélt jelent.

1. logikai feladat

Mit kell írni a ? helyére?

Ha jól megfigyeled az összefüggéseket, biztosan ki tudod számolni, hogy milyen számot írhatunk a képek helyére, és így megtalálod a kérdőjel heéyre kerülő számot.
Két strandlabda meg két napszemüveg 22-vel egyenlő.
Egy strandlabda, egy napszemüveg, meg egy napernyő együtt 17.
Napernyő meg strandlabda meg napernyő az 16.
Mennyi lesz a napernyő meg napszemüvegből a strandlabda?

1. logikai feladat

Gondolkozz, és válaszolj! Ha netán nem menne, ne add fel rögtön! Mielőtt megnéznéd a megoldást, töprengj rajta, és próbáld meg módszeresen kilogikázni.

Megnézem a megoldást

1. logikai feladat megoldása

A rajzok az értéküket jelentik a továbbiakban:
Az első egyenlet szerint 2 strandlabda meg 2 napszermüveg 20-at ér. Ha a felét vesszük, akkor egy strandlabda meg egy napszemüveg együtt 10.
Ezt behelyettesítve a második egyenletbe, a 10-hez 7 kell, hogy 17 legye, így a napernyő értéke 7.
Ezt a harmadik egyenletbe írhatjuk bele, emiatt a strandlabda csak 2 lehet.
Ha a strandlabda meg a napszemüveg együtt 10, akkor a napszemüvegnek 8-nak kell lennie.
Végezzük el a kérdésben szereplő műveleteket a megfelelő számokkal!
Tehát a végeredmény 13.

Segítünk matekból

A Matek Oázis interaktív tanyanyagaival játékosan tanulhatod a teljes matematikát 1. osztálytól az érettségiig. A visszakérdezéses módszerrel és a jól felépített tananyaggal öröm a tanulás. Nem kell eröltetned a matekozást, megjön hozzá a kedved 🙂

A Matek Oázissal nem probléma a jegyjavítás, de a felvételi, és az érettségi sem.

Logikai feladatok

Általános iskolában, pláne matekórákon számos logikai feladatot kellett megoldani, amik közül néhány még felnőttként is fejtörést okozhat.

logikai feladatok

Első ránézésre egyszerűnek tűnő logikai feladatok okozhatnak több perces fejtörést, de az biztos, hogy jóleső érzés tölti el az embert, amikor az általa kitalált megoldás valóban jónak bizonyul.

Ezek a feladatok még élvezetesebbek lehetnek, ha kicsikkel együtt próbáltok meg rájönni a nyitjukra. Fejlesztik a memóriát és a logikai készséget, nem beszélve arról, hogy remek közös szórakozást nyújt a program.

A bűvös csillag

Az alább látható csillag néhány eleme hiányzik. Kitalálod, milyen számok lapulnak a kérdőjelek alatt? A megoldás a kép alatt látható, így mielőtt lejjebb görgetnél, oldd meg a feladványt!

logikai puzzle 2

Megoldás: a csillagok csúcsait a velük közvetlen szomszédos számok összegei adják. Ez alapján már könnyen kitalálható, hogy a 2-es és a 8-as között 10-es, a 9-es és a 6-os között 1-es, az 5-ös és a 4-es között pedig 9-es szám lapul.

Négyzetek tobzódása

Egy fokkal nehezebb, elgondolkodtatóbb feladvány következik, melyben azt kell kitalálni, hogy pontosan hány négyzet látható az alább szereplő képen. A megoldás szintén az ábra alatt rejlik, így ha szeretnéd egyedül megfejteni, még ne görgess lejjebb. Egy kis segítség: a megoldás nem 27, hiába tűnhet elsőnek helyesnek.

logikai puzzle 3

Megoldás: ha az összes négyzetet beleszámolod, aminek ugye definíciója az, hogy mindegyik oldala egyenlő nagyságú, a helyes megoldás a 40. Ide kattintva egy egyszerű gif pontosan megmutatja, hogyan jöhet ki ez a szám.

Az útvesztő

Más jellegű, de hasonló logikai gondolkodást igényel ez az útvesztős feladat, melyben meg kell találnod a kijáratot. Szerinted melyik szín mutatja a kivezető utat?

logikai puzzle 4

Megoldás: a minilabirintus vizsgálata közben olykor-olykor már az ember szeme néha belekáprázik az út keresésébe, de ha a kék színre gondoltál helyes megoldásként, akkor bizony, ha ez az aranytallér a zsebedben lenne, sikeresen ki is jutottál volna vele az útvesztőből.

Trükkös háromszögek

A négy háromszög rubrikáin belül csak egyetlenegy érték hiányzik. Ha rájössz, mi a logikai kapcsolat a középső és a háromszög csúcsaiban helyezkedő számok között, könnyedén kitalálhatod, mit rejt a kérdőjel a feladványban.

logikai puzzle 1

Megoldás: a háromszögek bal alsó sarkában található számok szorzóként működnek. Először össze kell adnod a tetején lévő értéket a jobb alsóval, majd ezt felszorozni. Az eredmények e szerint a képlet szerint jönnek ki: (2 + 3) x 1 = 5, (2 + 11) x 2 = 26, (4 + 2) x 3 = 18 és végül (2 + 6) x 3 = 24, ami egyúttal a megoldás is.

Számolj utána

Végezetül egy trükkös fejtörőhöz érkeztünk, ahol szintén kulcsfontosságú rájönni a kapcsolatokra a számok között. Ha jól következtetsz, az eredmények magától értetődőek lesznek számodra is. Találd ki, mi lehet a megoldás!

1234 = 37

1672 = 79

1525 = 67

3424 = 76

8172 = ?

A cikk az ajánló után folytatódik

Ezüst nyaklánc Z betűs medállal

Ezüst nyaklánc cirkónia kristályokkal díszített pillangó medállal

Ezüst nyaklánc fehér opálos csepp alakú medállal

Macska alakú medál ezüst nyaklánccal

Pink masni karkötő

Lili díszpárnahuzat

Mentes Anyu szakácskönyve 1-2 csomag

A/4-es mókus grafika

Szaturnusz bolygó ezüst ékszerszett cirkóniával

Kék opálos szív alakú ezüst fülbevaló cirkóniával díszítve

Ezüst katicabogár kapcsos fülbevaló

Ezüst süni fülbevaló

Ezüst angyalszárny medál cirkónia kristályokkal

Esőfelhő ezüst nyaklánc gyöngyház díszítéssel

Fehér Swarovski® kristályos nemesacél ékszerszett ajándék bársony díszdobozzal

Megoldás: ha még nem fejtetted meg, ne olvass tovább. Ha kész vagy, akkor eláruljuk, hogy a kérdőjel a 99-es számot rejtette. Úgy kaphatod meg az adott értékeket, hogy a számok legelső két számjegyét és utolsó két számjegyét adod össze. Tehát 1 + 3 és 3 + 4 = 37 és így tovább, így jön ki végül a 8 + 1 és 7 + 2 összeadásokból a 99.

Még több logikai feladat

Logikai feladatokat megfejteni elgondolkodtató, mégis pihentető elfoglaltság, ami megmozgatja nemcsak a kicsik, de a felnőttek agytekervényeit is, így a legjobb, ha közösen, együtt végzitek el őket.

5 iskolai logikai feladat, ami sokszor kifog a felnőtteken: neked mennyit sikerül megoldani?

(Cikken belüli képek forrása: Getty Images Hungary, pinterest, borítókép forrása: Getty Images Hungary.)

11 logikai fejtörő, ami segít megdolgoztatni az agyadat

Egyes rejtvényeket a megfigyelési képességünk segítségével oldhatunk meg, másokat a matematikai készségeink segítségével. Így vagy úgy, a logikai képességeink karbantartása és fejlesztése a mi egyéni érdekünk, hiszen a mindennapokban is nagy hasznát vehetjük. Ezt a különféle logikai rejtvények és fejtörők segítségével rendkívül szórakoztató módon tehetjük meg.

A Liked.hu-nál most 11 trükkös fejtörőt hoztunk nektek, melyeknél minden energiátokra és logikátokra szükségetek lesz, hogy sikeresen megfejtsétek őket. ��

képrejtvény

logikai játék

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

képrejtvény

logikai játék

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

képrejtvény

logika teszt

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

4 *javítva

logikus gondolkodás teszt

képrejtvény

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

logika teszt

logika játék

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

logika teszt

logikai játék

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

logikai játék

logika teszt

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

logika teszt

logikai kvízjáték

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

képrejtvény

kép kvíz logika

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

képrejtvény teszt

logika teszt

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

képrejtvény teszt

logika teszt

Kattints a képre a megfejtés megtekintéséhez!

A BEJEGYZÉS A HIRDETÉS ALATTI GOMBBAL FOLYTATÓDIK

ElzabetR

Mi a reakciód?

Tetszik

Haha

Cuki

Wow

Fail

Bazz

Nee

59 comments

1.Ki az a gyökér aki úgy számolja az időt hogy még 2000 év és megszületik Jézus 5. Attól függ milyen szögből süt a nap így lehet az árnyék nagyobb és kisebb mint egy elefánt9. Hát szag alapján nem minden házban van szappan 11. Én már láttam falon is árnyékot

De képzeld el, hogy az időszámításunkat az ő születésétől számítjuk. Habár állítólag pár évet tévedtek vele, de igen, van köze hozzá.

Lehet, hogy NEKED, kedves magát megnevezni nem kívánó személy csak “mendemonda”, de van aki ezt ténynek veszi, mint pl. Én.

Bizonyítsd be, hogy Jézus létezése csak mende-monda. De tedd ezt annak a tudatában, hogy nem csak a Biblia ír Jézusról, hanem egyéb történelmi források is, például a Római birodalom hivatalos irataiban is tesz róla említést. Nem is beszélve arról, hogy a muszlimok és hindu meg buddhista vallás követői is prófétaként tekintenek rá. Emellett a legfőbb forrás, amit róla találhatsz, a Biblia újszövetésgi részének ő a központi alakja, amit nem sokkal utána írtak, és szerzőik közül csak egyvalaki nem ismerte őt közvetlenül (Szent Pál), és ha csak kitaláció lett volna, akkor hamar feledésbe merül. Továbbá egy adott dologról szóló írás hitelességét növeli az, ha minél kevesebb idő telt el a történés és a lejegyzés között. Úgyhogy e téren is hitelesebb a Biblia, mint a te idehajított másfél sorocskád. Ez elég bizonyíték arra, hogy bizonyított a létezése, és nem mende-monda?

Kedves Mindnyájan! Gyakorló hívőként szeretnék hozzászólni a kérdéshez. (Az oldalt nem ismerem, kikapcsolódásként, levezetőnek kerestem logikai fejtörőket.) Az egyéb vallások (iszlám, hindu, buddhista) tekintetében nem nyilatkozhatom, azt hiszem, csak arról van jogom vitatkozni, amit ismerek. Arról, hogy ezen vallások mit látnak Jézusban, hogyan közelítenek hozzá, nem tudok semmit. A saját hitemet, életemet keresztényként azonban ismerem, és mindig örömmel beszélek róla. Először is annyit hoznék fel, hogy Jézus létezésére számtalan történelmi bizonyítékot találtak már, hiteles okiratokat. (A Biblia is számtalan alkalommal említi az összeírásokat: A Római Birodalom hatékonyabb irányítása érdekében rendszeresen végeztek kötelező összeírásokat, egyfajta népszámlálást. Így jegyzőkönyvezték a Római Birodalom, és annak fennhatósága alá tartozó területek lakóit. Szándékosan nem használom a “polgár” kifejezést, mert akkoriban polgárnak lenni egészen mást jelentett, mint ma. Egyfajta rangot, ami, nem tudom pontosan, milyen feltételek teljesülése mellett volt kiváltható.) Ilyen összeírások, és egyéb, hiteles okiratok bizonyítják, hogy Jézus valóban eljött, emberként élt köztünk. Ezen okiratok összegyűjtését nem egy képzett oknyomozó riporter, történész, stb. végezte, és egész szép gyűjteménye van. Kiemelkedő példája a “Jézus-dosszié” c. könyv (és dokumentumfilm), ami ilyen kézzel fogható tényeket sorakoztat fel. Említettem, hogy szívesen beszélnék a saját hitemről: Isten létezése az én életemben már több, mint négy éve vitathatatlan tény. Hosszan beszélhetnék spirituális találkozásokról, arról, hogy milyen Isten jelenlétében lenni, de azt hiszem, azt most nem fogadná senki jó szívvel. Fontosabb ennél szerintem az, akinek és ahogyan én Jézust megismertem a saját életemben. Ritkán kezdeményezek beszélgetést az Úrral, igen-igen dacos tudok lenni, jobb szeretem én intézni a saját kicsi életemet, de azokban a percekben, amikor mégis beszélgetést kezdeményezek, őszintén kiöntöm a szívemet, és elmondom, hogyan érzem magam, hogyan élem meg a saját életemet, mindig azt élem meg, hogy az Úr figyel rám. Istenben én megismertem egy odaforduló, figyelmes, empatikus személyt, aki -számomra is meglepő módon-, tényleg sohasem változik meg. Kezdeményezi a kapcsolatot, kérdez, rámutat dolgokra, figyelmes, kedves, segít a bajban. Hihetetlen meggyőződéssel közelít az emberhez. Megingathatatlanul hisz bennünk. (Mindezt számtalan, az Úrral eltöltött perc mondatja velem, imák és Biblia-olvasás sok órája, rengeteg-rengeteg beszélgetés az Úrral.) Még egy dolog, amire rájöttem az életemben, és amit, ha őszinte akarok lenni, azt kell mondjam, hogy minden ember egy ponton meg fog tapasztalni a saját életében: A magatehetetlenség gödrében nincsen más kéz, csak az Úré. (Azokban a pillanatokban ez jusson eszünkbe.) Jézus él, létezik. És végtelenül kíváncsi ránk, várja, hogy kapcsolatba léphessen velünk, hogy kapcsolatot kezdeményezzünk vele. Szívemből remélem, hogy ez az üzenet, megnyugtatásképpen eljut sok emberhez, és kicsit barátságosabb, melegszívűbb képet fest Jézusról. Köszönöm, hogy leírhattam most ezt. Még egy tanács: A puding próbája az evés. Semmibe sem kerül letérdelni este az ágy mellé, és megpróbálni imádkozni, szólni pár szót az Úrhoz. Meséljenek neki magukról, szabad szóval mondják el, kik maguk, miket élnek most meg, mi a hobbijuk, hová tartanak az életben. Nyugodtan lehet ilyeneket. A legelső imán nekem is erről szólt. De a kapcsolatot kezdeményezni nekünk kell. Az Úr hívogat, keres, küld jeleket, de a nagy lépés ránk vár. Írja is a Biblia egy ponton: Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. (Jakab levele 4:8) Köszönöm szépen még egyszer, hogy leírhattam ezeket a sorokat.

Nem minden ország használja ugyanazt a naptárat, nem mindenhol kötik Jézus születéséhez az időszámítás kezdetét.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.