Press "Enter" to skip to content

Felvételi feladatok 2010 megoldás

Központi felvételi feladatok a 9. évfolyamra – 2010/2. – deakjanos.hu

indulók 56%-a fiú, közülük 18 tanuló hetedik osztályos, a többi nyolcadikos. A lányok része hetedikes, a többiek nyolcadikosok. Hány nyolcadikos fiú indult .

Központi felvételi feladatok a 9. évfolyamra – 2010/2. – deakjanos.hu – kapcsolódó dokumentumok

indulók 56%-a fiú, közülük 18 tanuló hetedik osztályos, a többi nyolcadikos. A lányok része hetedikes, a többiek nyolcadikosok. Hány nyolcadikos fiú indult .

Hány cm hosszúak a négyzetes hasáb élei? a=8 cm b=2 cm. Hány cm3 az ábrán látható test térfogata? Egy négyzetes hasáb térfogata: (V h= a a b = ).

Központi felvételi feladatok a 9. évfolyamra – 2011/2. – „Tehetséggondozó változat”. 1. Határozd meg a p, q, r és s értékét! p = 103 – 102 – 101 – 12011.

Központi felvételi feladatok a 9. évfolyamra 2018/1. 1. a 60 osztói közül a legnagyobb prímszám: 5 . matematika dolgozatának eredményét.

5 liter + 3,2 dm = . . dm. 3,2 dm² + 370 cm = . G.S. dm? 1,2 óra + 108 perc = +2 perc + . Hány százalékkal nőtt a Faláb FC gólkülönbsége a.

Központi felvételi feladatok a 9. évfolyamra – 2016/2. 1. Ebben a feladatban szereplő minden betű értéke egy-egy szám. A ZIZI szó értéke az őt.

Miskolc. Kiss tábornok utca 42. Borsod-Abaúj-Zemplén. 029263. Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium. 3530. Miskolc. Nagyváthy János utca 5. 46/504352.

25 нояб. 2014 г. . Ócsai Bolyai János Gimnázium. 2364. Ócsa. Falu Tamás utca 35. Pest. 032378. Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és. Gimnázium.

Szöveges feladatok válogatása a központi matematika felvételi feladatsorokból. 6. és 8. évfolyam. (Egyenletek használata nélkül (is) megoldható feladatok.) .

o (6) Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba .

Telephely kód: 005. Tanulmányi terület kódja: 0040. Tanulmányi terület megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus. Tanulmányi terület leírása:.

A vizsga nyelve: angol / német . kifejezések, ellentétek, kérdésfeltevés, igeidők, melléknévfokozás, kötőszók, elöljárószók keresése) angol és német .

pl. ecetsavval felszabadítható a gyengébb sav, a szénsav: CaCO3 + 2 CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2. 2 pont . Képlete, központi atomjának oxidációs.

Felvételi feladatok matematikából. 1. feladatsor. 1) Hozd egyszerűbb alakra az alábbi kifejezéseket, vizsgáld meg, hogy a változók mely értékei mellett van .

semennyi összevissza. 6. Mi a különbség a következő szópárok jelentése között? (Értelmezze vagy példával mutassa be!) pont lap lapp a könyv lapja északi nép.

2007. január-február. FELVÉTELI FELADATOK. 8. évfolyamosok számára. M–1 feladatlap – Javítókulcs. A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott .

2008. január-február. FELVÉTELI FELADATOK. 8. évfolyamosok számára. M–1 feladatlap – Javítókulcs. A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott .

Oktatási azonosító. Tantárgy. Elért pontszám. 72160391436. Magyar nyelv. 4. 72160391436. Matematika. 0. 72356110937. Magyar nyelv. 12. 72356110937.

Page 1. 2005. január-február. FELVÉTELI FELADATOK. 4. évfolyamosok számára. A–1 feladatlap. Név: . . B) A beszélő növények országában jártam .

E. Szén-tetraklorid. 5. Mitől függ egy gáz moláris tömege? A. A gáz térfogatától. B. A gáz hőmérsékletétől. C. A gáz nyomásától.

5 нояб. 2020 г. . Felvételi előkészítő – matematika feladatok megoldása. 1. Számolási gyakorlatok – Gyakorló feladatok megoldása. 1. feladat.

FELVÉTELI FELADATOK. 8. osztályosok számára. M–1 feladatlap – Javítókulcs . 8. osztály – M–1 feladatlap – Javítókulcs / 2. 6. a).

FELVÉTELI FELADATOK. 8. évfolyamosok számára. M–1 feladatlap – Javítókulcs. A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Digitális Technika felvételi minta feladatok. 2017.11.22. Aláírás: Név: MEGOLDÁSSAL . 2. Mekkora a kimeneti feszültség Uki0 munkaponti értéke?

22 нояб. 2017 г. . Digitális Technika felvételi minta feladatok. 2017.11.22. Aláírás: . QA kimenetein a 6-os decimális érték látható. Mi lesz a következő 4.

A sók hidrolízise az ammónium-klorid és a nátrium-hidrogénkarbonát példáján bemutatva. •. Egy szerves vegyület hidrolízise, és egy szerves vegyület .

A = Appalache-hegység É-i része. B = Skandináv-hegység. C = Appalache-hegység D-i része. D = Nagy-Vízválasztó-hegység .

21 мая 2002 г. . MATEMATIKA. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK . feladat valamelyik adatát hibásan írja le, és amiatt a megoldás útja más lesz, .

Andi és Bandi beszélgetnek. . Azonos méretű fehér kis kockákból egy nagyobbat építettünk, . a) Hány darab kis kockából építettük a nagyobb kockát?

A történelem felvételi teszt megírására 60 perc áll a jelentkezők rendelkezésére. Az Egyetemes történelem (őskor, ókor és kora középkor) és az Ukrajna .

A feladatokra, kérdésekre nincsen egyetlen helyes értelmezés vagy megoldás, . tud a tanár segíteni abban, hogy jobban érezze magát, esetleg barátokat is.

Felvételi gyakorló feladatok. Matematika. 1. 90°. 30° β α. 1. Az első összeadandó 27 542, a második 12 916-tal nagyobb, mint az első. Mennyi lesz a két.

típusának megjelölésével), alkénből, két illetve egy halogénatom bevitelének módja (a propén példáján bemutatva), a reakciók típusa, Markovnyikov-szabály.

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2. A réz híg kénsavban nem oldódik. . Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O . A tiszta (vízmentes) ecetsav hétköznapi neve: jégecet.

c) móka → . . Nem – válaszo____a a róka. Lekiabál a farkasnak is: – Hé, farkas, kell egy pofon? . Azt kérdeztem, nem-e kell neked egy pofon, róka.

BIOLÓGIA. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK. 2002. május 22. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Kérjük, olvassa el a bevezetőt!

8 дек. 2015 г. . JELENTKEZÉS A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRA. Iskolánk központi írásbeli felvételi vizsgát szervez 9. évfolyamra, így a matematika és .

18 янв. 2014 г. . felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg. 4. A feladatlapok értékelése.

MUNKHALEYI SZITUÁCIÓS FELADATOK – FOGALAMZÓ FELVÉTELI – 2020. II. FÉLÉV. 1.) Megnevezés. Munkahelyi szituáció. Feladat címe. Aerobic. Utasítás a vizsgázó.

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK. OLASZ NYELVBŐL. 2004. Nyelvtani feladatlap. A-1. 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát!

Felvételi feladatok 2010 megoldás

Címlap Felvételizőknek Korábbi évek írásbeli feladatsorai 2010. évi írásbeli feladatsorok és javítókulcsok

2010. évi írásbeli feladatsorok és javítókulcsok
2010. augusztus 25. szerda, 19:15

A 2010. évi írásbeli feladatsorok és javítókulcsok

2010. május 03.

A dokumentumokat PDF állományok tartalmazzák, amelyek tartalomhű megjelenítést és nyomtatást tesznek lehetővé. A PDF állományokban tárolt adatok megjelenítéséhez és nyomtatásához a felhasználói gépen telepítve kell lennie egy pdf olvasó programnak (pl. Adobe Reader, Sumatra PDF, Foxit Reader, stb.).

Felvételi a 9. évfolyamra 2010 – matematika 2. változat

Határozd meg a □ és a Δ jelekkel megadott számok hiányzó értékeit, és írd be az alábbi táblázatba úgy, hogy a megfelelő számpárokra a 3 · □ = 2 · Δ − 1 egyenlőség igaz legyen!

Példaként megadtunk egy összetartozó számpárt: 3 · 5 = 2 · 8 − 1

2. feladat (5 pont)

Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok beírásával!

a) 1,5 t – 800 kg = kg

b) 5 m + 76 cm = dm

c) 0,2 óra + 4,5 perc = másodperc

d)–e) 4 m 3 + 600 cm 3 = dm 3 = liter

3. feladat (5 pont)

Az alábbi ábrák mindegyike öt négyzetből áll. Az ábrák négyzeteibe úgy írd be az 1, a 2, a 3, a 4 és az 5 számokat, hogy egymást követő számok (például a 3 és a 4) ne kerülhessenek oldalukkal szomszédos négyzetekbe! Egy ábra kitöltéséhez mind az öt számot pontosan egyszer kell felhasználnod. Keresd meg az összes különböző lehetőséget!

Megoldásaidat a bekeretezett ábrákba kell beleírnod, mivel csak ezeket értékeljük! A többi ábrában próbálkozhatsz, de az odaírtakat nem értékeljük.

Lehet, hogy a keretezett részben több ábra van, mint ahány megoldás lehetséges.

4. feladat (5 pont)

Az alábbi kördiagram egy iskolai rendezvényen részt vevő diákok évfolyam szerinti megoszlását mutatja.

a)–b) Hány tanuló vett részt a rendezvényen, ha 30 hatodik osztályos tanuló volt jelen?

Írd le a számolás menetét is!

c) Hány ötödik osztályos tanuló jelent meg a rendezvényen?

d) A résztvevők hány százalékát adták a hetedik osztályosok?

e) Hány nyolcadik osztályos tanuló volt a rendezvényen?

5. feladat (4 pont)

Hat darab szabályos háromszög felhasználásával az alábbi alakzatokat készítettük:

Írd az alábbi állítások mellé azoknak az alakzatoknak a betűjelét, amelyekre az állítás igaz. Lehetséges, hogy egy állításhoz több alakzat is tartozhat, illetve, hogy egy alakzat több állításhoz is rendelhető. (Az egyes részekre csak akkor kapsz pontot, ha az abban szereplő tulajdonsághoz az összes oda sorolható alakzat betűjelét és csak azokat sorolod
fel.)

a) Pontosan egy szimmetriatengelye van. …………………………

b) Pontosan két szimmetriatengelye van. …………………………

c) Nincs szimmetriatengelye. …………………………

d) Nem középpontosan szimmetrikus. …………………………

6. feladat (6 pont)

a) Tizenhat darab 1 egységnyi oldalú négyzetlap mindegyikének felhasználásával egy téglalapot állítunk össze. (A négyzetlapokat átfedés nélkül raktuk le, és ezek lefedik a téglalap teljes területét.)

Rajzold le az alábbi, 1 egységnyi oldalhosszúságú négyzetekből álló négyzethálós területre az összes egymástól különböző ilyen téglalapot!

(Nem tekintjük különbözőnek azokat a téglalapokat, amelyek mozgatással fedésbe hozhatóak. Úgy rajzold a téglalapokat, hogy az oldalai rácsvonalakra essenek!)

b) Egy másik, 1 egységnyi oldalhosszúságú négyzetekből álló négyzethálós területre berajzoltuk az alábbi téglalapot (ez láthatóan nem 16 darab 1 egységnyi oldalú négyzetlapból áll, de oldalai illeszkednek a rácsvonalakra). Rajzold be a téglalap egyik szimmetriatengelyét!

c) Számold ki a téglalap kerületét!

d)–e) Számold ki a téglalap átlójának a hosszát! Írd le a számolás menetét is!

(Az eredményt megadhatod négyzetgyökös alakban is!)

7. feladat (4 pont)

A kijelölt 16 pont minden esetben egy négyzetrács 3 x 3-as részletének 16 rácspontja. Mind a négy esetben négy rácspontot kell kiválasztanod úgy, hogy a négy pont az előírásnak megfelelő négyszög négy csúcsa legyen. Rajzold be az ábrákba a megfelelő négyszögeket!

Megoldásaidat a bekeretezett ábrákba kell belerajzolnod, mivel csak ezeket értékeljük. A többi ábrában próbálkozhatsz, de az odarajzoltakat nem értékeljük!

A négyszög deltoid, de nem rombusz.

A négyszög paralelogramma, de nem téglalap.

A négyszög derékszögű trapéz, de nem paralelogramma.

A négyszög négyzet, de oldalai nem esnek a szaggatott vonallal rajzolt rácsvonalakra.

8. feladat (5 pont)

„Ebben a dobozban 20 piros golyó van és néhány sárga” – mondta Sára Péternek.

„Hány golyó van a dobozban?” – kérdezte Péter.

„Éppen ezt kell kitalálnod!” – felelte Sára, majd így folytatta:

„Ha 10 sárga golyót kivennénk a dobozból, éppen másfélszer annyi sárga maradna benne, mint amennyivel több sárga golyó van most a dobozban, mint piros.”

Vajon hány golyót rejt a doboz összesen? Írd le a megoldás menetét is!

9. feladat (5 pont)

Egy 9 cm élhosszúságú tömör kockából kivágtunk egy négyzetes oszlopot az ábrán látható módon.

a) Hány éle van ennek a testnek?

b)–d) Hány cm 2 ennek a testnek a felszíne?

Írd le a megoldásod gondolatmenetét valamint a számolásodat is!

10. feladat (6 pont)

Egy sportversenyen 150 diák vett részt. Az indulók 56%-a fiú, közülük 18 tanuló hetedik osztályos, a többi nyolcadikos. A lányok 2/3 része hetedikes, a többiek nyolcadikosok.

a)–b) Hány nyolcadikos fiú indult a versenyen? Írd le a számolás menetét is!

c)–d) Hány hetedikes lány vett részt a versenyen? Írd le a számolás menetét is!

e)–f) Az összes versenyző hány százaléka nyolcadik osztályos lány? Írd le a számolás menetét is!

Felvételi a 9. évfolyamra 2010 – matematika 1. változat

Határozd meg a □ és a Δ jelekkel megadott számok hiányzó értékeit, és írd be az alábbi táblázatba úgy, hogy a megfelelő számpárokra a 2 · □ = 5 · Δ − 3 egyenlőség igaz legyen!

Példaként megadtunk egy összetartozó számpárt: 2 · 6 = 5 · 3 − 3

2. feladat (5 pont)

Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok beírásával!

a) 2 m + 25 mm = cm

b) 320 g – 15 dkg = kg

c) 3 m 2 + 215 cm 2 = dm 2

d)–e) 6° 30’ + ° ’ = 19° 12’

3. feladat (5 pont)

Az alábbi ábrák mindegyike öt négyzetből áll. Az ábrák négyzeteibe úgy kell beírnod az 1, a 2, a 3, a 4 és az 5 számokat, hogy egymást követő számok (például a 3 és a 4) ne kerülhessenek oldalukkal szomszédos négyzetekbe! Egy ábra kitöltéséhez mind az öt számot pontosan egyszer kell felhasználnod.

Elegendő öt különböző helyes kitöltést megtalálnod a teljes pontszám eléréséhez.

Megoldásaidat a bekeretezett ábrákba kell beleírnod, mivel csak ezeket értékeljük! A többi ábrában próbálkozhatsz, de az odaírtakat nem értékeljük.

4. feladat (5 pont)

Az alábbi kördiagram egy nyolcadik osztály tanulóinak sportolási szokásait szemlélteti.

Mindegyik diák legfeljebb egy sportágat űz.

a)–b) Hány fős az osztály, ha négyen vívnak?

Írd le a számolás menetét is!

c) Hányszor annyian sportolnak az osztály tanulói közül, mint ahányan nem sportolnak?

d) Hány százaléka az úszásra járók számának az atlétikára járók száma?

e) A labdajátékokat űzők közül ketten átiratkoznak úszásra.

Hány fővel vannak többen ezután az osztályban a labdajátékokat űzők, mint az úszók?

5. feladat (4 pont)

Döntsd el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül!

a) A deltoid átlói nem merőlegesek egymásra.

b) A 168 (= 2 3 ·3·7) és a 90 (= 2·3 2 ·5) legkisebb közös többszöröse a 630.

c) A 2009 összetett szám.

d) Minden x és y valós számra teljesül, hogy 5x-10xy= 5(x-2y).

6. feladat (6 pont)

Az ABCD négyszög olyan téglalap, amely nem négyzet. Az AC átlónak és BD
átlónak a metszéspontja a K pont. Az ABK háromszög területe 12 cm 2 .

a) Készíts vázlatot, és tüntesd fel a rajzon a megfelelő pontokat és az átlókat!

Rajzold be az ábrára szaggatott vonallal a téglalap szimmetriatengelyeit!

b)–c) Hány cm 2 az ABCD téglalap területe? Válaszodat indokold!

Az ABCD téglalap területe: cm 2

d) Hány cm a BC oldal hossza, ha a téglalap AB oldala 8 cm hosszúságú?

e)–f) Milyen távol van az Apont a 10 cm hosszúságúBD átlótól?

Írd le a számolás menetét is!

7. feladat (4 pont)

Az ábrán látható ABCDEF szabályos hatszög középpontja K.

A megadott pontok betűjelének felhasználásával adj példát az alábbi alakzatokra! Például:

Egy szabályos háromszög: ACE háromszög.

a) Egy derékszögű háromszög: ………… háromszög.

b) Egy rombusz: ………… négyszög.

c) Egy téglalap: ………… négyszög.

d) Egy olyan trapéz, amelynek két párhuzamos oldala különböző hosszúságú: ………… négyszög.

8. feladat (5 pont)

Egy kollégium négy épületében összesen 436 diákot helyeztek el. Az első épületben 10 diákkal több van, mint a negyedikben, a negyedikben pedig 8 diákkal több van, mint a harmadikban. A második épületben viszont 10 diákkal van több, mint a harmadikban.

Hány diák lakik az egyes épületekben? Írd le a megoldás menetét is!

A megoldás menete:

Az első épületben lakó diákok száma: fő

A második épületben lakó diákok száma: fő

A harmadik épületben lakó diákok száma: fő

A negyedik épületben lakó diákok száma: fő

9. feladat (5 pont)

Egy 10 cm élhosszúságú tömör kockából kivágtunk egy négyzetes oszlopot. Az így kapott test vázlatrajza látható az alábbi ábrán:

a) Hány éle van ennek a testnek?

b)–d) Hány cm 3 ennek a testnek a térfogata?

Írd le a részletesen a számításaidat is!

10. feladat (6 pont)

Egy általános iskola 8. évfolyamának tanulói gimnáziumba és szakközépiskolába adták be jelentkezési lapjukat. A gimnáziumba jelentkezők 3/8 része szakközépiskolába is jelentkezett. A szakközépiskolába jelentkező diákok 60%-a gimnáziumba is jelentkezett. Összesen 12 diák jelentkezett gimnáziumba és szakközépiskolába is.

a)–b) Hány diák jelentkezett gimnáziumba? Írd le a számolás menetét is!

c)–d) Hány diák jelentkezett szakközépiskolába? Írd le a számolás menetét is!

e)–f) Összesen hány diák jelentkezett érettségit adó középiskolába (valamelyik gimnáziumba, vagy szakközépiskolába)? Válaszodat indokold!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.