Press "Enter" to skip to content

Fizika ​11-12 – Közép és emelt szintű érettségire készülőknek 3 csillagozás

Kár, hogy nincs levezetve a feladat, mert nem mindenki tudja. Sokszínű matematika – feladatgyűjteményCD- melléklettel – MSÁrki Tamás – Konfárné Nagy Klára ( és mások)) ismertetője: ISMERTETŐ A 11- 12. Vegyes százalékszámításos feladatok 7. A százalék számítás gyakorlása, összefoglalása 8. Összevonás, zárójelfelbontás 11. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel 12. Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel 13. Egyenlettel megoldható feladatok. Azonosság, ellentmondás 14. 6 M E G O L D Á S O K – 1 1. É V F O LYA M w 3x 019 Egy n alapú számrendszerben 0- tól ( n – 1) – ig n különbözõ számjegy van, ezekbõl kell 7 helyre írni egyet- egyet. Egységes érettségi feladatgyűjtemény I. Szerintem amit kerestek az két kötetes, csak a megoldások lett három kötetes. Beszkenneltem, de így tömörítve is több, mint 400 M, a datára tettem, de nem vagyok prémium tag, 60 napig elérhető. Ha valaki csinál belőle pdf fájlt, azt szerintem sokan megköszönik. Matematika szóbeli érettségi tételek Fröhlich Lajos – Sokszínű matematika, 11. osztályos feladatok megoldással Fröhlich Lajos – Sokszínű matematika, 10. osztályos feladatok megoldással.

Matematika 9. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. IV. fejezet (kb. 40 tanóra) > o < szeptember 20.

2 Ennek a fejezetnek a tartalma: Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok, statisztika (részletesen lásd a tartalomjegyzéket a fejezet végén) 1. Egyenletek kb. 10 tanóra 1.1. Első fokú egyenletek Példa a) Oldjuk meg grafikusan és algebrai úton a következő egyenletet az egész számok halmazán: 2x + 5 = 1 A grafikus megoldás az alábbi ábrán látható. Az egyenlőség két oldalán álló függvényeket ábrázoljuk, majd a metszéspontot az x tengelyre vetítjük. Az algebrai megoldásban kivonunk mindkét oldalból 5-öt, azt kapjuk, hogy 2x = 6, majd osztunk -2-vel, így kapjuk, hogy x = 3. Ez egész szám és visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe a bal és a jobboldal megegyezik. b) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen- 2

3 letet az egész számok halmazán: 5 (x + 2) = 2x + 3 Felbontjuk a zárójelet: 5 x 2 = 2x + 3, aztán összevonunk, amit lehet: 3 x = 2x+3, mindkét oldalból kivonunk hármat x = 2x, mindkét oldalhoz hozzáadunk x-t 0 = 3x, mindkét oldalt osztjuk 3-mal x = 0, ez egész szám és az ellenőrzésnek is eleget tesz. c) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyenletet az egész számok halmazán: x 2 (x + 2) 2 = 3x + 10 Elvégezzük a négyzetre emelést, a mínusz jel miatt fontos a zárójel. x 2 (x x) = 3x + 10 x 2 x 2 4 4x = 3x + 10 Kiesik az x 2 : 4 4x = 3x + 10 Vigyük jobbra az x-eket, balra a számokat: 14 = 7x és innen x = 2, ami egész szám és kielégíti az eredeti egyenletet. d) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen- 3

4 letet a természetes számok halmazán: x 2 3 x+4 4 = 1 Szorozzunk végig 12-vel, két dologra kell nagyon ügyelni: A 2. törtnél zárójelet kell alkalmazni a mínusz miatt és a jobb oldalon ne felejtsük el a -1-et is beszorozni. 4x 8 (3x + 12) = 12 4x 8 3x 12 = 12 x 20 = 12 x = 8, ami természetes szám. Ellenőrzés: Baloldal: 2 3 = 1 és a jobboldal is éppen ennyi. e) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyenletet a természetes számok halmazán: 3 x 10 = 21 Szorozzuk meg mindkét oldalt tízzel. Itt arra kell ügyelni, hogy a baloldalon csak az egyik tényezőt szorozzuk meg. 3x = 210 és innen x = 70. 4

5 Feladat 12 perc Oldd meg grafikusan és algebrai módszerrel is az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! a) 3x 1 = 5 b) x = 2x 3 c) 2 3 x 1 = x 3 d) 7 4x + 5 = 2x 10 a) x = 2 b) x = 1 c) x = 6 d) x = Feladat 60 perc Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! a) 3x (x + 2) = 13 x b) 5x 3(2x + 4) = 3x + 4 c) 10x 5(3x 4) = 3x + 20 d) 10x + 20 (2x + 3) 2 = 11 2x 4x 2 5

6 e) (x + 3)(x 3) (x 1) 2 = 2x 9 f) (2x + 1)(2x 1) 13x x + 7 = 3x 8 (3x 5) 2 g) 12x (5x + 2) 2 = (2 5x)(2 + 5x) h) x 3 (x 2) 3 = 6x 2 12x 8 i) (x 1) 3 (x + 1) 3 = 6x 2 a) 5 b) 4 c) 0 d) x R (minden valós szám megoldás) e) x (nincs megoldás) f) 3 g) 1 h) x (nincs megoldás) i) 0; Feladat 30 perc Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! a) 2x 3 3 3x+4 2 = 2x 3 b) 5x+3 4 2(x+4) 5 = 0 c) 2x+5 3 (x+1)2 4 = 1 (x+1)(x 1) 4 d) (x 1)2 3 (x+2)2 5 = 2×2 7x+7 15 x a) 0 b) 1 c) 1 d) x 6

7 Feladat 45 perc Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! a) x 0, 1x = 19, 8 b) x + 0, 6x 1, 5 = 11, 3 c) 60 (80 x) , 8 (80 x) = 450 (x 20) d) 2 3 (2x 1) = 3 4 (3x 7) e) 2 5 (3x + 1) = 1 2 (5x + 6) f) 100 = 10+(x 1) a) 22 b) 8 c) x 73 d) 5 e) 2 f) od fokú egyenletek Példa a) Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenletet: x 2 1 = x + 1 Ábrázolva a bal és jobb oldalon álló kifejezéseket, majd a metszéspontok első (x) koordinátáját leolvasva kapjuk a megoldásokat: x = 1 vagy x = 2 7

8 b) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyenletet: x 2 9 = 0 x 2 = 9 és innen x = 3 vagy x = 3 1. c) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyenletet: 2x 2 = 6x A felületes diák leoszt x-szel, de ez gyökvesztéssel jár. Ilyen esetben nullára redukálunk és szorzattá alakítunk: 2x(x 3) = 0. Felhasználva, hogy szorzat akkor és csak akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla, kapjuk, hogy x = 0 vagy x = 3. d) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyenletet: (x 3) 2 = 16 Azon kell elgondolkodnunk, hogy melyik számnak a négyzete 16. Ez alapján: x 3 = 4 vagy x 3 = 4 és innen x = 7 vagy x = 1 1 A 3-ról nem szabad elfeledkezni. 8

9 Feladat 25 perc Oldd meg grafikusan az alábbi egyenleteket! a) x = x + 4 b) (x 3) 2 = 2x + 6 c) x 2 = 1 d) (x + 2) 2 5 = 3x 1 e) 2x 2 2 = 2x + 2 a) x = 2 vagy x = 1 b) x = 1 vagy x = 3 c) x d) x = 1 vagy x = 0 e) x = 1 vagy x = 0 vagy x = 2 9

10 Feladat 16 perc Oldd meg algebrai úton az alábbi egyenleteket! a) x 2 9 = 0 b) 2x 2 50 = 0 c) 3x = 0 d) 3x 2 = 12x e) 2x 2 = 10x f) 5x 2 = 15x g) (2x 5) 2 = 49 h) (3x 1) 2 = 25 i) (x + 1) 2 = 4 a) 3; 3 b) 5; 5 c) 10; 10 d) 0; 4 e) 0; 5 f) 0; 3 g) 1; 6 h) 2; 4 3 i) Abszolútértékes egyenlet Példa Oldjuk meg a következő egyenletet grafikus és algebrai módszerrel is! x 3 = 2 Az alábbi ábráról leolvashatjuk a megoldásokat: 10

12 Feladat 45 perc Oldd meg a következő egyenleteket az előbbi példához hasonlóan négyféle módszerrel! a) x 2 = 4 b) x 1 = 3 c) x + 3 = 1 d) x + 2 = 3 e) x 1 = 2 a) 2; 6 b) 2; 4 c) 4; 2 d) 1; 5 e) x Feladat 45 perc Oldd meg a következő egyenletet kétféle (grafikus és algebrai) módszerrel! a) x = x + 1 b) x 4 = 1 3 x c) 2 x 5 = 3 a) 2 b) 3; 6 c) 1; 1; 4; 4 12

15 0; Törtes egyenletek Ismétlő feladat 4 perc Alakítsd szorzattá az alábbi kifejezéseket! a) 3x+6 b) x 2 9 c) x x d) x x e) 2x 2 2 Tipp: Először mindig azt kell megvizsgálni, hogy lehet-e kiemelni! a) 3 (x + 2) b) (x + 3) (x 3) c) (x + 6) 2 d) (x 4) 2 e) 2 (x + 1) (x 1) Példa Oldjuk meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán grafikus és algebrai módon: a) x 3 x 5 = 2 M (algebrai módon): Kikötést kell tenni: x 5 0 (mert nullával nem 15

16 lehet osztani) és innen x 5. Ezek után szorozzuk mindkét oldalt x 5-tel, így kapjuk, hogy x 3 = 2x 10 és innen x = 7. Az ellenőrzés elvégzését az olvasóra bízom. M (grafikusan): x 3 x 5 = x 5+2 x 5 = x 5 átalakítással transzformálható alakra hozunk, így az ábrázolás: Innen leolvasható a megoldás: x = 7. b) x+5 x 1 = x+1 x 2 M (algebrai módon): Kikötés: x 1 és x 2 Alkalmazzuk a keresztbe szorzás technikáját: (x+5)(x 2) = (x+1)(x 1), ezután elvégezve a beszorzást és megoldva a kapott egyenletet x = 3 adódik. Ellenőrzés: Baloldal: 8:2=4 Jobboldal: 4:1=4 M (grafikusan): x+5 x 1 = 6 x 1 x és x 2 = 3 Innen a megoldás: x = 3. x 2 + 1, így az ábrázolás: 16

17 Feladat 16 perc Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán grafikus és algebrai módon! a) x+7 x+3 = 3 b) x 6 x 1 = 4 c) x+3 x 1 = x 6 x+2 d) x+4 x 2 = x+8 x 1 a) 1 b) 2 c) 0 d) Példa Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! x x 3 x+2 2x 6 = 1 0. lépés: A műveletek elvégzése a számlálóban. (itt ez a lépés kimarad) 1. lépés: A nevező szorzattá alakítása: x x 3 17

18 x+2 2(x 3) = 1 2. lépés: Kikötés: x 3 3. lépés: Beszorzás a közös nevezővel, vagyis 2(x 3)-mal: 2x (x + 2) = 2(x 3) Itt két dologra kell nagyon figyelni: a) Ha egy tört számlálója többtagú és negatív jel áll előtte, akkor zárójelet kell alkalmazni! b) Az egész kifejezéseket is be kell szorozni!! 4. lépés: A kapott egyenlet megoldása: x = lépés: Alaphalmaz és kikötés vizsgálat: A 4 valós szám és nem szerepel a kikötésben. 6. lépés: Ellenőrzés: Baloldal: = 4 3 = 1 és ez megegyezik az egyenlet jobb oldalával Feladat 40 perc Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! a) 2x+5 x+1 3x+2 2x+2 = 3 b) 5x+5 2x 4 7x+8 3x 6 = 0 18

19 c) 3x+1 x+2 x 3 x 2 = 2 d+) x2 +5x 4 2x x 2x+4 = 2 a) 2 b) 1 c) 3 d) 3; Egyenlet megoldása egyéb módszerekkel Példa Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! 2x(x 1)(x + 3)(2x 7) = 0 Az egyenlet megoldása során keressük az összes olyan számot, amelyet x helyére beírva teljesül az egyenlőség. A jobb oldalon nulla áll, a bal oldalon egy szorzat, amely akkor és csak akkor egyenlő nullával, ha valamelyik tényezője nulla. Így négy újabb egyenletet kapunk: x = 0 vagy x 1 = 0 vagy x+3 = 0 vagy 2x 7 = 0. Ezeket megoldva kapjuk a gyököket: 0; 1; 3; 3,5. 19

20 Feladat 7 perc Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! a) 3x(x 2)(2x + 5) = 0 b) x 2 + 2x = 0 c) x(x + 1) = (2x + 2)(3x 1) Tipp: b részhez: alakíts szorzattá; c részhez: redukálj nullára és alakíts szorzattá; változót tartalmazó kifejezéssel való osztás gyökvesztéshez vezethet a) 0; 2; 2, 5 b) 0; 2 c) 1; 2 5 A következőkben értékkészlet vizsgálat segítségével oldunk meg egyenleteket Példa+ Oldjuk meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! (x 1) 2 + x + y 3 + x y + z 2 = 0 20

21 A bal oldalon három darab nemnegatív szám összege szerepel. Ez csak úgy lehet nulla, ha mind nullával egyenlő. Így három egyenletet kapunk: (x 1) 2 = 0, x+y 3 = 0 és x y + z 2 = 0 Az első egyenletből x = 1 adódik, majd ezt behelyettesítve a másodikba y = 2, végül a harmadik egyenletből z = Feladat+ 10 perc Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! a) (x 2) 2 + (y + 5) 2 = 0 b) x 2 4x y y + 25 = 0 c) x 2 + 6x + y 2 = 8y 25 d) (x + 3) 2 + x + y x + 2y + z 10 = 0 a) x = 2 és y = 5 b) x = 2 és y = 5 c) x = 3 és y = 4 d) x = 3 és y = 2 és z = 9 21

22 Feladat+++ Arany Dániel matematika verseny (2014, Kezdők I II. kategória, II. forduló, 1. feladat a 4. oldalon) 2. Egyenlőtlenségek kb. 6 tanóra 2.1. Első fokú egyenlőtlenségek Példa Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenségeket: a) x 2 > 0 A megoldás leolvasható az ábráról (az x 2 grafikon azon pontjait, amelyek az x tengely felett vannak le kell vetíteni az x tengelyre): x > 2. b) x 2 < 1 A megoldás leolvasható az ábráról (az x 2 grafikon azon pontjait, amelyek az 1 grafikon pontjai alatt vannak, az x tengelyre kell vetíteni): x < 3. 22

24 akkor megfordul a reláció: Kivonunk hármat mindkét oldalból: 2x < 4 Mindkét oldalt osztjuk 2-vel: x >2. Számegyenesen a megoldás: Feladat 18 perc Oldd meg a következő egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán! A megoldást ábrázold számegyenesen! a) 2x b) 3x 1 < 4 c) x d) (x 2) 2 3 >(x + 1) 2 e) (x 3) (5 x) < 2 (x + 1) + 6 f) 2 3x 1 5 < 8 3x 2 a) x 3 b) x >1 c) x 1 d) x < 0 e) x < 3 f) x < 2 24

26 c) x 2 > 4 A megoldás az első három lépésben megegyezik az a) pontbeli példával. Most azt keressük, hogy a parabola hol pozitív: x ] ; 2[ ]2; [ d) x > 0 A baloldali kifejezésnek nincsen zérus helye, vagyis nincsen az x tengellyel közös pontja. Így az ábrázolás: Innen a megoldás: x R e) x < 0 Az előző példánál lévő ábráról leolvashatjuk, hogy ennek az egyenlőtlenségnek nincsen megoldása (x ) Feladat 15 perc Oldd meg az alábbi egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán! a) x 2 < 9 b) 1 x 2 0 c) 2x 2 32 >0 d) 26

27 x 2 2 > 0 e) x 2 2x 0 f) x 2 + x > 0 a) ] 3; 3[ b) [ 1; 1] c) ] ; 4[ ]4; [ d) x e) [0; 2] f) ] ; 1[ ]0; [ 2.3. Törtes egyenlőtlenség Példa Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenséget a valós számok halmazán: 1 x Ábrázoljuk a bal és jobb oldal grafikonjait: Innen leolvasható a megoldás: ] ; 2[ [3; [ Feladat 20 perc Oldd meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán: a) 1 x b++) 4x 10 x 3 2x 2 27

28 a) ] ; 3[ [ 2; [ b) ] ; 2] ]3; 4] Példa Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket: a) 2 x 3 > 0 Egy tört pontosan akkor pozitív, ha megegyezik a számláló és a nevező előjele. Jelen esetben a számláló negatív, így a nevezőnek is negatívnak kell lennie: x 3 < 0 és innen a megoldás x < 3. b) 2 x 3 < 0 Egy tört pontosan akkor negatív, ha a számláló és a nevező előjele különbözik. Jelen esetben a számláló negatív, így a nevezőnek pozitívnak kell lennie: x 3 >0 és innen x > 3. c) 2x+6 2 x > 0 Vizsgáljuk a számláló és a nevező előjelét és számegyenesen feltüntetjük, majd ez alapján olvassuk le a megoldást. A számláló egy lineáris kifejezés, zérus helye 3 és szigorúan monoton növekedő, így 28

29 3-tól balra negatív, jobbra pedig pozitív. A nevező is lineáris kifejezés, a zérushelye 2 és szigorúan monoton csökkenő, így 2-től balra pozitív, jobbra negatív. Mindez számegyenesen (a szaggatott vonal negatív, a folytonos a pozitív értékekre utal): Innen – figyelembe véve, hogy mikor pozitív egy tört és azt, hogy nullával nem lehet osztani – leolvasható a megoldás: ] 3; 2[. d+) x+2 x 1 2 A jobb oldalon nullát alakítunk ki, ezt úgy mondjuk, hogy nullára redukálunk: x+2 x Ezután közös nevezőre hozunk és összevonunk: x+2 x 1 2x 2 x 1 0 a törtvonal előtti negatív jel vonatkozik a számláló mindkét tagjára x+4 x 1 0 Az előző példa gondolatmenete alapján ábrázoljuk a számláló és a nevező előjelét számegyenesen: Innen a megoldás: x ] ; 1[ [4; [ 29

33 a) ] 5; 5[ b) ]1;3[ c) ] ; 2] [6; [ d) ] 3; 5[ e) ] ; 3] [5; [ f) [ 5; 1] g) ] ; 6] [ 4; [ h+) ]1; [ i+) ] ; 2] [4; [ Feladat+++ Mely x és y valós számokra teljesül a következő egyenlőtlenség? 2 x + y + xy x 2 + y Tipp: Szorozd végig kettővel az egyenlőtlenséget! A tagokat egy oldalra rendezve, azonosságokat alkalmazva kapjuk, hogy: (x y) 2 + (x 1) 2 + (y 1) 2 0. A baloldal mindhárom tagja nem negatív, ezért mindhárom értéke csak 0 lehet, tehát x = y, x = 1 és y = 1. Így az egyenlőtlenség csak az x = 1 és y = 1 számokra teljesül. 2 Arany Dániel matematika verseny feladata (2015 Kezdők I II. kategória, II. forduló, 1. fa.) 33

34 3. Egyenletrendszerek kb. 6 tanóra Összetettebb matematikai, fizikai feladatok esetén a megoldás során bevezetünk ismeretleneket, a feltételek alapján egyenleteket készítünk. Ezek együtt alkotják az egyenletrendszert. A következőkben ezek megoldási módszereiről lesz szó Elsőfokú egyenletrendszer Emlékeztető 4 perc Fejezd ki y-t az alábbi egyenletekből: a) 2x + y = 3 b) 2x y = 3 c) 3x + 2y = 6 d) 5x 3y = 9 a) y = 2x + 3 b) y = 2x 3 c) y = 3 2 x + 3 d) y = 5 3 x Példa Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert: < 2x y = 3 2x + 3y = 15 Az alábbiakban négyféle megoldást mutatunk. 34

35 M1: Grafikusan oldjuk meg az egyenletrendszert. Kifejezzük y-t mindkét egyenletből, majd ábrázoljuk a lineáris kifejezéseket koordináta rendszerben, végül leolvassuk a metszéspont koordinátáit. Az első egyenletből y = 2x 3, a másodikból y = 2 3x + 5. Ezek lineáris kifejezések, képük az alábbi ábrán látható: A metszéspont koordinátái adják a megoldást: x = 3 és y = 3 vagy másképpen: ( 3; 3). Ezeket mindkét eredeti egyenletbe helyettesítve végezhetjük el az ellenőrzést. Megjegyzés: A két egyenes helyzetétől függően a megoldáspárok száma lehet nulla (a két egyenes párhuzamos), egy (a két egyenes egy pontban metszi egymást) vagy végtelen (a két egyenes egybeesik). A grafikus módszer csak akkor működik, ha a megoldást nem túl nagy egész számok alkotját. A következőkben algebrai megoldásokat láthatunk. M2: Az előzőekben kifejeztük y-t mindkét egyenletből: 35

37 Megjegyzés: Ki lehet fejezni akár x-t is. Általában azt az ismeretlent fejezzük ki, amelyiknek az együtthatója 1 vagy 1. Végezetül az ún. egyenlő együtthatók módszere következik. Ennek az a lényege, hogy úgy alakítjuk az egyes egyenleteket, hogy valamelyik ismeretlen együtthatói vagy megegyezzenek, vagy egymás ellentettjei legyenek. Ekkor kivonva illetve összeadva a két egyenletet egymással, kiesik az egyik ismeretlen. Lássuk! M4: Induljunk ki ismét az eredeti egyenletrendszerből: < 2x y = 3 2x + 3y = 15 Az x együtthatója éppen megegyezik, vonjuk ki a második egyenletből az elsőt, így kapjuk: 4y = 12 és innen y = 3. Ezt visszahelyettesítve bármelyik egyenletbe kapjuk, hogy x = 3. Megjegyzés1: Ha nem egyezik meg az együttható, akkor megfelelő számokkal megszorozzuk az egyik vagy mindkét egyenletet a törtek közös 37

42 Feladat 12 perc Hozd az alábbi kifejezéseket ax + by = c alakra, ahol a, b és c relatív prím hármast alkot, majd állapítsd meg a, b és c értékét. a) x 3 2 y+2 3 = 1 b) 2x+5 5 3y 4 4 = 2 c) 180(x 2) + 180(y 2) = 3060 a) a = 3, b = 2, c = 19 b) a = 8, b = 15, c = 0 c) a = 1, b = 1, c = Feladat 35 perc Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós számok halmazán! a) b) < x+y 3 2x+3y 5x+7 4 y+4 2 = 3 < 6 = 2 x y = 3 (x 2) (y 2) 180 =

44 3x 4y z = 7 b) 5x + 2y 2z = 33 4x y + 3z = 5 a) (1; 2; 7) b) (3; 5; 4) 3.2. Elsőfokúra visszavezethető egyenletrendszerek Feladat+ 18 perc Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós számok halmazán! < 5 x a) + 4 y = 17 < 4 x 2 x + 3 y = 11 b) + 5 y = 3 3 x 2 y = 1, 1 a) (1; 1 3 ) b) (2; 5) 44

47 ] ; 10[ Feladat++ Jelölje A az x+4 x 3 0 egyenlőtlenség egész megoldásainak a halmazát, B pedig az x + 3 < 4 egyenlőtlenség egész megoldásainak a halmazát. Elemei felsorolásával adja meg az A B, az A\B és az A B halmazt! 8 A B = < 4; 3; 2; 1; 0>; A \ B = ; A B = < 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 1; 2>Feladat++ Mely valós számok elégítik ki az alábbi egyenlőtlenséget? (x 1) 3 (x + 1) 3 > 8 b) Az alábbi f és g függvényt is a [ 3; 6] intervallumon értelmezzük. f(x) = x + 3 és g(x) = 0, 5x + 2, 5. Ábrázolja közös koordinátarendszerben az f és 8 Érettségi feladat (Emelt; 2013 máj. 1; 11 pont) 47

48 a g függvényt a [ 3; 6] intervallumon! Igazolja számolással, hogy a két grafikon metszéspontjának mindkét koordinátája egész szám! c) Oldja meg az alábbi egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! 9 0, 5x + x + 3 2, 5 a) ] 1; 1[ b) f(1) = 2 és g(1) = 2 c) x+3 0 x 3 továbbá 0, 5x+ x + 3 2, 5 x + 3 0, 5x + 2, 5, így a megoldás leolvasható az előző ábráról: [ 3; 1]. (Ha x > 5, akkor a jobboldal negatív, a baloldal pozitív, így ekkor nincsen megoldás.) 9 Érettségi feladat (Emelt; 2010 okt. 1; pont) 48

49 4. Szöveges feladatok kb. 15 tanóra 4.1. A szöveges feladatok megoldási módszerei Alapozó feladat 5 perc a) Mennyi egy x mennyiség 20 %-a? b) Mennyi egy x mennyiség 2 %-a? c) Mennyi egy x mennyiség 120 %-a? d) Mennyi egy x mennyiség 200 %-a? e) Mennyi egy x mennyiség 0,2 %-a? f) Mennyi egy x mennyiség 30 %-kal növelt értéke? g) Mennyi egy x mennyiség 30 %-kal csökkentett értéke? h) Mennyi egy x mennyiség p %-a? i) Mennyi egy x mennyiség p %-kal növelt értéke? j) Mennyi egy x mennyiség p %-kal csökkentett értéke? k) Két szám aránya 2:3. Add meg a számokat egyetlen ismeretlen segítségével! l) Két szám összege 20, az egyik x. Fejezd ki a másik számot x-szel! 49

50 a) 0, 2x b) 0, 02x c) 1, 2x d) 2x e) 0, 002x f) 1, 3x p g) 0, 7x h) x 100 i) x (1 + p ) ( ) 100 j) x 1 p 100 k) 2x és 3x l) 20 x Példa Két szám összege 76. Az első szám kétszerese öttel nagyobb a második számnál Melyik ez a két szám? A megoldást lépésekre bontjuk: 1. a feladat figyelmes elolvasása 2. ábra készítése, ha szükséges 3. ismeretlenek bevezetése: 1. szám: x, 2. szám: 76 x 4. a feltétel felírása: 2x > 5 76 x 5. egyenlet készítése: 2x = 81 x 6. az egyenlet megoldása: x = szöveges válasz: Az első szám a 27, a második szám a ellenőrzés a feladat szövege alapján: 27+49=76 és 2 27 = 54 öttel nagyobb, mint a végső ellenőrzés: A kérdésre válaszoltunk? 50

51 Minden kérdésre válaszoltunk? Megjegyzés: Némely feladatnál érdemes becslést adni a végeredményre és az ellenőrzés során megvizsgálni, hogy ezek nincsenek-e ellentmondásban egymással. Egyes feladattípusoknál a 4. és 5. lépés megegyezik Vegyes szöveges feladatok Feladat 20 perc a) Két szám összege 43. A második szám kétszerese 11-gyel nagyobb az első számnál. Melyik ez a két szám? b) Egy négytagú családban, ahol az apa a legidősebb az életkorok aránya 1:2:12:14. Az anya és a gyerekek életkorának az összege két évvel több az apa életkoránál. Hány évesek a családtagok? c) Melyik az a szám, amelyet hozzáadva az 1- hez, a 16-hoz és a 76-hoz, három olyan számot kapunk, amelyek közül az első úgy aránylik a másodikhoz, mint a második a harmadikhoz? 51

52 a) 25 és 18 b) 2, 4, 24 és 28 évesek c) Százalékos feladatok Feladat 45 perc a) Egy ruha árát felemelik 40 %-kal, így 4200 Ft lett az új ára. Mennyi volt az eredeti ár? b) A benzin ára 30%-kal csökkent egy adott időszakban, így 280 Ft lett. Mennyi volt az eredeti ára? c) Egy vállalat rézgolyókat készít. A felhasznált rézmennyiségnek az 5%-a hulladék lesz. Mekkora térfogatú rezet vásároljanak, ha 1000 darab, 4 cm átmérőjű golyót szeretnének készíteni. (a gömb térfogata: 4 3 r3 π) d) A tej tömegének 7,3%-a tejszín. A tejszín tömegének 62%-a vaj. Hány kg tejből készíthető 5 kg vaj? 10 e) Egy kabát árát először felemelték 10%-kal, majd megint felemelték az új ár 30%-ával, így az ára Ft lett. Mennyi volt az eredeti ára? f) Egy számítógép árát először megemelték 10%- 10 Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából c. könyv feladata 52

53 kal, majd csökkentették az új ár 30%-ával és így Ft lett. Mennyi volt az ára eredetileg? g) Egy faluban, ahol eredetileg 2000-en laktak, az új polgármester intézkedéseinek a hatására az elmúlt két év mindegyikében ugyan-annyi százalékkal nőtt a lakosok száma és így 2509 fő lett. Hány százalékos volt az elmúlt években a növekedés mértéke? h) A benzin árát kétszer is csökkentik egymás után, mindkétszer ugyan-annyi százalékkal, így az eredetileg 420 Ft-ba kerülő benzin ára 395 Ftra csökken. Mennyi volt az árcsökkentés mértéke az egyes esetekben? i) Két szám összege 360. Az első szám 15%-a 1,5-del nagyobb, mint a második szám 10%-a. Mennyi a két szám értéke? j) Két szám aránya 4:5. Az első szám 70%-a hattal kevesebb, mint a második szám 60%-a. Melyik ez a két szám? a) 3000 Ft b) 400 Ft c) cm 3 d) 110 kg e) Ft f) Ft g) 12% h) 3% i) 150 és 53

54 210 j) 120 és Geometriai jellegű feladatok Feladat 90 perc a) Egy háromszög két szögének az aránya 2:5, a harmadik szög ezen két szög összegénél 40 -kal nagyobb. Mekkorák a háromszög szögei? b) Egy háromszög két szögének az aránya 9:16, a harmadik szög ezen két szög összegénél 20 -kal kisebb. Mekkorák a háromszög szögei? c) A négyzet átlója 2 1, 41-szerese az oldalának. Mennyi annak a négyzetnek az oldala, amelynek az átlója 10 cm-rel nagyobb az oldalánál? d) A négyzet átlója 2 1, 41-szerese az oldalának. Mennyi annak a négyzetnek az oldala, amelynek az átlója 32 cm-rel nagyobb az oldalánál? e) A szabályos háromszög magassága 3 2 0, 866- szorosa az oldalának. Mennyi az oldala, ha 8 cm-rel nagyobb, mint a magassága? f) ) A szabályos háromszög magassága 3 2 0, 866-szorosa az oldalának. Mennyi az oldala, ha 50 cm-rel nagyobb, mint a magassága? 54

55 g) Két sokszög oldalszámának a különbsége 8, a belső szögeik összege pedig Mennyi átlójuk van összesen? h) Két sokszög oldalszámának a különbsége 6, a belső szögeik összege pedig Mennyi átlójuk van összesen? i) Egy derékszögű háromszög befogóinak az aránya 2,4, az összegük pedig 17 cm. Mennyi a háromszög kerülete és területe? j) Egy derékszögű háromszög befogóinak az aránya 1,875, az összegük pedig 23 cm. Mennyi a háromszög kerülete és területe? k) Mekkorák annak a téglalapnak az oldalai, amelynek az oldalainak a különbsége 3 cm és ha az oldalait 2 cm-rel megnöveljük, akkor a területe 30 cm 2 -rel nő meg? l) Mekkorák annak a téglalapnak az oldalai, amelynek a kerülete 38 cm és ha az egyik oldalát 1 cm-rel, a másikat pedig 3 cm-rel megnöveljük, akkor a területe 46 cm 2 -rel nő meg? a) 20, 50, 110 b) 36, 64, 80 c) 24,4 cm d) 78 55

56 cm e) 59,7 cm f) 373 cm g) 224 h) 117 i) K=30 cm; T=30 cm 2 j) K=40 cm; T=60 cm 2 k) 8 cm és 5 cm l) 12 cm és 7 cm 4.5. Keveréses feladatok Példa Kétféle sóoldatunk van, egy 30%-os és egy 54%- os. Mennyit keverjünk össze ezekből, hogy 12 liter 35%-os oldatot kapjunk? Az adatokat táblázatba foglaljuk és bevezetünk ismeretleneket 11 : Oldat Oldat mennyisége töménysége (liter) (%) Oldott anyag mennyisége (liter) 1. oldat x 30 0, 3x 2. oldat y 54 0, 54y keverék , 35 = 4, 2 11 Természetesen megoldható a feladat egy ismeretlennel is, de így érthetőbb a megoldás szerintem. 56

58 16 liter 35%-os oldatot kapjunk? b) Kétféle sóoldatunk van, egy 10%-os és egy 4%-os. Mennyit keverjünk össze ezekből, hogy 20 liter 5%-os oldatot kapjunk? c) Ha összeöntünk 2 liter 10%-os és 1 liter 80%-os narancslevet, akkor milyen töménységű narancslevet kapunk? d) Ha összeöntünk 12 liter 5%-os és 20 liter 30%- os narancslevet, akkor milyen töménységű narancslevet kapunk? e) 2 kg 20%-os sóoldathoz mennyi sót keverjünk, hogy 50%-os oldatot kapjunk? f) 2 liter 30%-os narancsléhez 0,5 liter 100%- os narancslét keverünk. Mennyi lesz a keverék töménysége? g) 40%-os sóoldatból 5 liter vizet elpárologtatva 48%-os oldatot kapunk. Mennyi volt eredetileg a sóoldat térfogata? h) 80% töménységű, 2 dl sósavhoz 1,2 dl vizet öntünk. Mennyi lesz a keverék töménysége? a) 4 liter és 12 liter b) 3,33 liter és 16,67 liter c) 58

59 33,3% d) 21% e) 1,2 kg f) 44% g) 30 liter h) 50% 4.6. Munkavégzéssel, csapokkal kapcsolatos feladatok Példa Béla bá egyedül 12 óra alatt tudja megkapálni a kukorica táblát, Mari néni pedig 10 óra alatt. Hajnali 4 órakor kezdenek neki a munkának, azonban 8 órakor Mari néni elmegy ebédet főzni (csülökpörköltet galuskával). Mikor végez a munkával Béla bá? Táblázatot készítünk az adatokból: Béla bá Mari néni egyedül 1 óra munkaidő elvégzett (óra) alatt (óra) munka rész x x 12 rész rész = 0, 4 rész Az elvégzett munka az egészet adja, így kapjuk az egyenletet: + 0, 4 = 1. Ezt rendezve kap- x 12 59

60 juk, hogy Béla bá 7,2 órát dolgozik, vagyis 11 óra 12 perckor végez és éppen hazaér délre a finom kis ebédre. Megjegyzés: A malacka elsősorban az előző évi kukoricatermésből készült Feladat 45 perc a) Egy strandmedencét két csövön keresztül lehet feltölteni. A hidegvizes csövön egyedül 5 óra alatt telik meg a medence, a melegvizesen pedig egyedül 8 óra alatt. Anti, a fürdőmester kiszámolta, hogy a melegvizes csőből 2 órán keresztül kell folynia a víznek, mert így lesz a vízhőmérséklet megfelelő. Mikor kell legkésőbb elkezdeni a medence feltöltését, hogy 9 órára, a nyitásra megteljen? b) Apa egyedül 4 óra alatt ássa fel a kertet, a fia egyedül 10 óra alatt. Mennyi idő alatt végeznek, ha együtt dolgoznak mindvégig? c) Apa egyedül 4 óra alatt ássa fel a kertet, a fia egyedül 10 óra alatt. Apa reggel 8-kor áll neki a munkának, a fia 10 órakor csatlakozik hozzá. 60

61 Mikorra végeznek? d) Egy strandmedencét két csövön lehet feltölteni. Az elsőn egyedül 6 óra alatt, a másodikon pedig 4 óra alatt telne meg a medence. Feri az úszómester reggel 6 órakor kezdi meg a medence feltöltését, viszont elfelejti megnyitni a 2. csövet és ezt a mulasztását csak 8 órakor pótolja. A strand 10 órakor nyit. Megtelik-e addig a medence? e) Egy vállalat raktárcsarnokába két futószalagon érkezik be az áru, egy harmadikon pedig kiviszik a terméket. Az elsőn egyedül 12 nap alatt telne meg a raktár, a másodikon 20 nap alatt, míg a harmadikon 15 nap alatt ürülne ki. Mennyi idő alatt telne meg a kezdetben üres raktár, ha mindhárom futószalag folyamatosan működne? a) negyed 6-kor b) , 86 óra c) kb. 11 óra 26 perc d) igen, 9 óra 36 perckor telik meg e) 15 nap 61

62 4.7. Számjegyes feladatok Példa Melyik az a kétjegyű szám, amelynek jegyei összege 7 és ha megcseréljük a jegyeit, akkor 27-tel nagyobb számot kapunk? Kétféle megoldást adunk, először általánosan oldjuk meg a feladatot, majd próbálgatással. M1: Táblázatot készítünk a megoldáshoz. tizesek egyesek szám száma száma eredeti szám x 7 x 10x + 7 x = 9x + 7 módosított szám 7 x x 70 10x+x = 70 9x A feltétel alapján 9x+7 27 < 70 9x, ebből egyenletet készítve és megoldva x = 2. A keresett kétjegyű szám tehát a 25. Ellenőrzés: = 7 és

63 M2: Figyelembe véve azt, hogy a jegyek összege 7 és ha megcseréljük a jegyeket nagyobb számot kapunk három lehetséges megoldás jöhet szóba: 16, 25 és 34. Mivel , = 27 és az egyetlen megoldása a feladatnak a 25. Megjegyzés: Ez a próbálgatásos módszer teljes értékű, de csak akkor, ha megmutatjuk, hogy nincsen más lehetséges megoldás Feladat 45 perc a) Melyik az a kétjegyű szám, amelynek az első jegye eggyel több, mint a második és ha megcseréljük a jegyeit és az így kapott kétjegyű számot megszorozzuk kettővel, akkor hárommal nagyobb számot kapunk, mint az eredeti szám? b) Melyik az a kétjegyű szám, amelynek az első jegye kettővel kevesebb, mint a második jegy kétszerese és ha felcseréljük a jegyeket, akkor 27- tel kisebb számot kapunk? c++) Melyik az a háromjegyű szám, amelyben a százas helyiérték néggyel nagyobb, mint az egyes, a tízes helyiérték megegyezik a százas és 63

64 egyes helyiérték összegével és ha úgy készítünk belőle egy új háromjegyű számot, hogy az egyes helyén álló számot az elejére írjuk, akkor az így kapott szám háromszorosa 93-mal lesz kevesebb, mint az eredeti szám? d++) Melyik az a háromjegyű szám, amelyben a jegyek összege 15, az első és második jegy összege eggyel kisebb, mint a harmadik jegy és ha megcseréljük az első és harmadik jegyet, akkor 693- mal nagyobb számot kapunk? a) 21 b) 85 c) 561 d) Mozgásos feladatok Példa Egy epizód a Frakk a macskák réme c. rajzfilmből (kb. 7 perc) Lukrécia ismét borsot tört Frakk orra alá. Mire Frakk észbe kap Lukrécia már 12 méter távolságra jut Frakktól és észre vesz egy fát 45 méter távolságban (ez tehát a cica és a fa távolsága). Nekiiramodik 43,2 km h sebességgel, Frakk pedig utána 54 km h sebességgel. Sikerül-e elérnie a fát Lukréciának? 64

65 1. megoldás táblázattal: A mértékegységeket szinkronba kell hozni, most méterbe és szekundumba ill. m/s-ba váltunk mindent. A sebességnél 3,6-del kell osztani. Azt fogjuk kiszámolni, hogy mennyi utat tenne meg Lukrécia, amíg Frakk utóléri. v(m/s) t(s) s = v t(m) Frakk 15 x 15x Lukrécia 12 x 12x Amikor Frakk éppen utóléri Lukréciát, akkor éppen 12 méterrel tesz meg több utat, vagyis: 15x > 12 12x, innen az egyenletünk: 15x = 12x + 12 és így x = 4. Tehát 4 s alatt érné utól Frakk a macskát, ez alatt 48 métert tenne meg a cica, tehát még időben eléri a fát és megmenekül. 2. megoldás: Egy másodperc alatt Frakk 15 métert tesz meg, Lukrécia pedig 12 métert, vagyis 1 s alatt Frakk 65

66 3 métert farag le a hátrányából. Így a 12 m előny 4 s alatt fogy el, ez alatt 48 métert tenne meg a cica, tehát még időben eléri a fát és megmenekül Feladat 50 perc a) Szerénke észrevesz egy egeret 8 m távolságban. Mindketten nekiiramodnak, Szerénke 36 km/h sebességgel, az egérke pedig 21,6 km/h sebességgel. Sikerül-e megmenekülnie az egérnek, ha tőle 15 m-re található egy biztonságot adó egérlyuk? b) Elemér és Arcsibald versenyt futnak. Elemérnek 12 méter előnye van, sebessége 27,36 km/h és még 230 méter van a célig. Arcsibald sebessége 28,8 km/h. Ki nyeri a versenyt, ha feltételezzük, hogy már nem változik a sebességük a hátralévő időben? c) Nemrégiben elkészült a Pécset Siófokkal összekötő 180 km hosszú kerékpárút, amely a Mecseken keresztül Kaposvár felé a Zselicen át vezet a Balatonhoz. Peti Pécsről indul reggel 6-kor átlagosan 25 km/h sebességgel Siófok felé, Zsófi pedig Siófokról indul szintén reggel 6-kor 20 km/h sebességgel 66

67 Pécs felé. Mikor találkoznak és milyen távol Pécstől? d) Rómeó és Júlia egymás felé lovagolnak és már nagyon várják, hogy találkozzanak. Rómeó sebessége 15 km/h, Júliáé 20 km/h, a távolságuk pedig 700 m. Hány másodperc múlva találkoznak? e) Két fúrópajzs egymással szemben haladva, kezdetben 2,1 km távolságra van egymástól. Az 1. pajzs naponta 100 m-t halad, a 2. pedig naponta 50 m-t és ez a pajzs 3 nap késéssel kezd el működni. Az első pajzs indulása után mennyi idő elteltével találkoznak? Milyen távol van a találkozási pont a 2. fúró indulási helyétől? f) Balázs az autópályán halad, amikor észreveszi, hogy az előtte haladó autó tetejéről lerepül egy bőrönd. Ezt azonban nem veszi észre a sofőr és változatlan, 108 km/h sebességgel halad tovább. Hány perc múlva éri utól Balázs az előtte haladó autót, ha 5 perc telik el, míg összeszedi a bőröndböl kiszóródott ruhákat és ezt követően 126 km/h sebességgel halad? a) Nem sikerül megmenekülnie az egérnek. b) 67

68 Arcsibald nyeri a versenyt. c) 10-kor találkoznak, Pécstől 100 km-re d) 72 s e) 15 nap telik el és a 2. pajzs indulási helyétől 600 m-re találkoznak. f) 30 perc alatt éri utól az előtte haladót Feladat+ Oldd meg az előző feladatokat grafikus úton is Gyakorlati jellegű feladatok Feladat – áfa 9 perc Magyarországon az élelmiszerek áfá-ja (általános forgalmi adó) 27%. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő a nettó árat megnöveli 27%-kal, így kapja a bruttó árat és ezen értékesíti az árut, az áfá-t pedig befizeti az államnak adóként. (i) A Kovács család havonta kb Ftot költ élelmiszerre. Mennyi adó üti ezután az állam markát? (ii) A bruttó árnak hány százaléka az áfa? A választ kerekítsd egész értékre! 68

69 (i) Ft az adó (ii) ez a bruttó ár 21 %-a Feladat – bruttó és nettó bér, járulékok 15 perc Mennyibe kerül egy munkavállaló a munkáltatónak? Tegyük fel, hogy a munkáltató Ft bruttó bért fizet ki a munkavállalónak. Ezen felül a bruttó bér 27%-a szociális hozzájárulási adó és a bruttó bér 1,5%-a a szakképzési hozzájárulás, ezeket a munkáltatónak az államkasszába kell befizetnie. (i) Mennyi pénzt fizet ki összesen a munkáltató ezen munkavállaló után évente? A munkavállalónak a bruttó béréből levonnak 10% nyugdíjjárulékot (ebből fizetik a nyugdíjakat), 7% egészségbiztosítási járulékot (ebből fizetik az orvosokat, ápolókat, orvosi műszereket, gyógyszerek állami támogatását stb.), 1,5% munkaerőpiaci járulékot, valamint 16% személyi jövedelemadót (ebből fizetik a tanárok, politikusok, köztisztviselők bérét, finanszírozzák az államot) és így adódik a nettó bér, amit megkap a munkavállaló. 69

70 (ii) Mennyi a munkavállaló nettó havi jövedelme? (iii) A munkáltató által kifizetett teljes összegnek hány százaléka a munkavállaló nettó jövedelme? (i) Ft (ii) Ft (iii) 51% Feladat- személyi jövedelemadó (szja) I. 12 perc Magyarországon a megszerzett bérjövedelem után 16% adót kell fizetni (szja). 12 A munkáltató minden év január 31-ig ad egy igazolást a munkavállalónak arról, hogy mennyi volt az éves kifizetés és mennyi adót vontak le előre. Egy ilyen igazolást mutat az alábbi táblázat: 1. A munkaviszonyból származó jövedelem 17. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege 55. Levont adóelőleg összege tól ennek mértéke 15% 70

71 Megjegyzés: A sorszámok az adóbevallás adott sorára utalnak. (i) Mennyi ennek a munkavállalónak az egy havi bruttó bére, ha feltételezzük, hogy minden hónapban ugyanannyi pénzt kapott? (ii) Mennyi ennek a munkavállalónak a nettó havi bére, ha a munkavállalónak a bruttó béréből levonnak 10% nyugdíjjárulékot 7% egészségbiztosítási járulékot, 1,5% munkaerőpiaci járulékot, valamint 16% személyi jövedelemadót. (iii) Mennyi adót igényelhet vissza ez a munkavállaló az adóbevallása során? (i) Ft (ii) Ft (iii) Ft-ot Feladat – személyi jövedelemadó (szja) II. 15 perc Magyarországon a megszerzett bérjövedelem után 16% adót kell fizetni (szja). 13 A munkáltató minden év január 31-ig ad egy igazolást a munkavállalónak arról, hogy mennyi volt az éves kifizetés és mennyi adót vontak le. Egy ilyen iga tól ennek mértéke 15% 71

72 zolást mutat az alábbi táblázat: Bevétel b Költség c I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (bevételek) 1. A munkaviszonyból származó jövedelem 7. Önálló tevékenységből származó jövedelem 17. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege 55. Levont adóelőleg összege Jövedelem d A 7. számmal kezdődő sor egyéb jövedelmet, pl. pályázatból származó jövedelmet jelent. Ebből le lehet vonni 10% költséget, ezt kell beírni ennek a sornak a c oszlopába, majd ezzel az összeggel 72

73 kell csökkenteni a bevételt (b oszlop) és ezt kell írni a d betűvel jelölt oszlopba. (i) A fentiek alapján töltsd ki a 7. számmal kezdődő sort! A 17. számmal kezdődő sor d oszlopába a felette álló számok összege kerül. (ii) Mennyi jövedelemre tett szert összesen ez a munkaválláló az adott évben? (iii) Mennyi az adó mértéke? (iv) Kell-e még befizetnie pénzt az illetőnek, ha igen mennyit, ha nem, akkor mennyi pénzt igényelhet vissza? (i) és (ii) a táblázatból kiolvasható a válasz: 73

74 Bevétel b Költség c I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (bevételek) 1. A munkaviszonyból származó jövedelem 7. Önálló tevékenységből származó jövedelem 17. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege 55. Levont adóelőleg összege Jövedelem d (iii) Az adó mértéke: Ft (iv) A visszaigényelhető összeg 521 Ft. 74

75 Feladat – személyi jövedelemadó (szja) III. 18 perc Eltartottak száma Kedvezményezett eltartottak száma ked- Havi vezmény (Ft) Attól függően, hogy egy család mennyi gyermeket nevel, az szja csökkenthető. A szabályok a következők: Eltartottnak minősül pl. az egyetemre járó gyermek, kedvezményezett eltartott, aki után családi pótlékot folyósítanak, tehát alapvetően az óvodás, iskolás gyermekek. Az adóköteles jövedelem, amiből aztán a 16%-os adót számolják csökkenthető az alábbi összegekkel:

76 A fentiek alapján állapítsd meg, hogy mennyi személyi jövedelemadót kell fizetnie évente annak a családnak (a kedvezmények megoszthatók a szülők között), ahol a havi bruttó jövedelem a) Ft és a kedvezményezett eltartottak száma 2 b) Ft és a kedvezményezett eltartottak száma 1, eltartottak száma is 1 c) Ft és a kedvezményezett eltartottak száma 3 d) Ft és a kedvezményezett eltartottak száma 3 a) Ft b) Ft c) 0 Ft d) Ft Feladat – személyi jövedelemadó (szja) IV 2 perc Az előző feladat alapján állapítsd meg, hogy mely családok a kedvezményezettjei a magyar adórendszernek! 76

77 A magas jövedelemmel rendelkező, legalább 3 gyermeket nevelő családok a magyar adórendszer kedvezményezettjei Feladat – befektetés 12 perc Kis Béla egy nagyobb összeghez, 10 millió Fthoz jut és be szeretné fektetni. Mikor jár jobban és mennyivel egy évre viszonyítva, ha: a) Vesz egy lakást, amelyet kiad havi nettó Ft-ért, ami azt jelenti, hogy ez a bérleti díj adóval csökkentett része. Az éves költsége (karbantartás miatt) Ft, viszont a lakás értéke évente 2 %-kal emelkedik. b) A pénzét beteszi a bankba, ahol évi 6%, vagyis havi 0,5% a kamat, és ezt havonta írják jóvá. Ha lakást vesz, akkor kb Ft-tal jobban jár, viszont itt nem számoltuk az albérlőkkel esetlegesen együtt járó problémákat. 77

78 Feladat++ – megtérülés 30 perc Az alábbiakban a Heti Világgazdaság (HVG) online számában 2015 június 19-én megjelenő cikket idézzük szó szerint (a helyesírási hibák sajnos az eredeti cikkben is benne voltak, ebből a szempontból az online média elég sok kívánnivalót hagy maga után): Jegyezze fel: elindult az első önerős naperőmű Magyarországon! Csak fél megawattos, de azt napenergiából tudja a Jászágón pénteken átadott naperőmű. ez az első, amelyikhez nem társult Európai Uniós támogatás. Így is megéri! Magyarországon egyedülálló projektnek számít az a pénteken átadott erőmű, mely 2000 darab, egyenként 245 W teljesítményű, polikristályos napelem összekapcsolásával született meg. A jászágói naperőmű az első, mely Uniós támogatás nélkül épült. A rendszer teljes termelése az áramszolgáltatói 78

79 hálózatba kerül, így évente várhatóan kwh energiamennyiség kerül majd értékesítésre. A mintegy 200 családi ház éves fogyasztását fedezni képes termelési mennyiségből a beruházás várhatóan 10 éven belül, gyorsuló ütemben képes lesz megtérülni. A teljes beruházás meghaladta a 185 millió forintot, de a rendszer tervezett élettartam 35 év. A Newergies Kft. projektjét a cég közleménye szerint két ok vezérelte: az egyik, hogy bebizonyítsák, a napelemes erőművek – mint az egész napelemes energiatermelés – versenyképesen tud működni a hagyományos energiaforrások mellett, akár úgy is, hogy külső támogatási forrást nem vesz igénybe. A másik ok pedig, hogy ezt a tényszerűséget bizonyítva befektetőket és megrendelőket találjanak a cég számára. Az elgondolás máris sikeres: a cég kapott egy újabb, hasonló méretű megrendelésük is. A Newergiesnél azonban már tervezik egy 5 MWos erőmű létrehozását is – ehhez jelenleg a helyszínt keresik. 79

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.