Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Mozaik fizika 7

Kérdés: L e h e tsé g e s-e, h o g y a m á g n e s a fe lm e le g ített v asat nem v o n z za ? Feltevés: L eh etség es, h o g y a fe lm e le g ített vas részecsk éi o ly an é lé n k e n re z eg n e k , hogy a z o k a t a k ü lső m ágneses m ező m á r nem k ép es ren d ezn i. E llen ő rizzü k feltev ésü n k et kísérlettel! M eleg ítsü n k e g y állv án y ra felfü g g e szte tt v asd ró ­ to t, é s v izsg álju k m eg , h o g y a fe lm e le g íté s u tán v o n zza-e a mágrkes!

Mozaik — Fizika 10.pdf

Hundidac 2001 Arany-díj . arra, hogy a könyv önállóan is használható legyen, . Az iránytű északi pólusa a földrajzi északi ir.in>l jelzi.

Mozaik — Fizika 10.pdf — kapcsolódó dokumentumok

Hundidac 2001 Arany-díj . arra, hogy a könyv önállóan is használható legyen, . Az iránytű északi pólusa a földrajzi északi ir.in>l jelzi.

FIZIKA. 7. osztály. Mechanika, Hőtan. MOZAIK KIADÓ – SZEGED, 2003 . Ez a tanmenet a 2003/2004 tanévben életbe lépő fizika kerettanterv alapján készült az .

10. oldal. Az elektromos áram mágneses hatása . e) Élettani hatás . Az áram hőhatásának azonban nemcsak hasznos, hanem káros hatásai is vannak.

Az állapotjelzők csoportosítása. A termodinamika főtételei. Entrópia. . Számítógép-perifériák (háttértárak, ki- és bemeneti eszközök, illesztések).

VÍZZEL ÉS LEVEGŐVEL TÖLTÖTT LUFIK MELEGÍTÉSE . . színező festék palackban . Hipotézis: A vízzel és a levegővel feltöltött lufi különbözőképpen .

A sajátkörfrekvencia összefüggéséb˝ol következik, hogy egy minta i-edik módusá- nak sajátfrekvenciája úgy aránylik az alapharmonikushoz, mint az i-edik k .

Dezső Gergely: Fizika példatár és feladatgyűjtemény (2007, főiskolai jegyzet). 1. Holics L.: Fizika I-II. 2. Hadházy T., Szabó T., Szabó Á.: A fizika .

14 мар. 2017 г. . A teljesség igénye nélkül: volt ott sárgarépa, kalózlány, tündér, teknős, ördög, csontváz… Külön örömünkre szolgált, hogy néhány osztály .

25 сент. 2017 г. . Újra véget ért a nyár, elkezdődött . XXX. Jubileumi. Palócnapok. 11. Eseménydús, szép nyáron vagyunk . tisztítási akcióban.

30 сент. 2016 г. . Lakossági és civil kezdeményezésre „Hadd főzzek ma magamnak!” elnevezéssel, szabadtéri főzéssel egybekötött, közösségi napra hívtuk a .

22 июн. 2012 г. . Legutolsó munkája a Die Hard -. Drágább, mint az életed -című szuperprodukció volt, amit jelenleg is Budapesten forgatnak,.

Feladatok, megoldások és eredmények. KÉMIA . VO2,0 = 0,21 · 2,381 = 0,5000 dm3 azaz nO2,0 = 0,5000 dm3 / 24,5 dm3/mol = 2,041 · 10−2 mol.

19 июн. 2015 г. . már biztonságosan közlekedhetnek az iskola és az óvoda között), kőművesek, . Másik lehetséges névmagyarázatot Wass Albert Kard és Kasza.

26 июн. 2016 г. . hogy őket is megragadja a rózsakert és a hímzés kiállítás. Egyedül azon . öt éven át, rábaközi anyaggal foglalkoztunk. Folytatjuk is.

19 сент. 2014 г. . kedden a Közösségi Házban, Parádóhután október 8-án, . A Tisztelt Választók a Gyöngyös-budapesti autóbuszról is . (Sok eladó ház).

olyan nevet mondani, amelyhez megkülönböztető név . jelentése: közönségesen. . név velejárója. Mihócza Németh: Egyike a legrégibb neveknek. Eredete.

A nagybirtok: A termőterületeket a petőházi cukorgyár béreli. Gazdálkodása korszerű, valóságos mintagazdálkodás folyik. Tehenészete (98 darab) mintaszerű s .

kolostort a bencés rend visszakapta, és most a kormány tá- mogatásának köszönhetően teljesen megújul. Végezetül álljon itt dr.

polgármester és Antal Istvánné jegyző. A jegyző a lapszámokban, az elmúlt időszakban született . házalókkal kapcsolatban a falu jegyzője jár el.

E) konstitúciós izomer a hexil-aminnal. *23. A formamid konstitúciós izomere: A) az N-metilacetamid;. B) az acetamid;. C) a metil-amin;. D) aminoecetsav.

A konstruktív beszélgetésen részt vett Rusznyák. István polgármester, Izsó Pál alpolgármester, Lévai Ákos önkormányzati képviselő, Kuru Ferenc RNÖ elnök,.

mozaik fizika 7

Ez a tanmenet a 2003/2004 tanévben életbe lépő fizika kerettanterv alapján készült az . 9 óra. III. témakör. 16 óra. IV. témakör. 13 óra. V. témakör.

лютной температуры является Кельвин (К). Международной практической тем- пературной шкалой является шкала, ранее именовавшаяся шкалой Цельсия, в ко-.

TRIPTICHON. ILLUSZTRÁCIÓK. MADÁCH IMRE. AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. BARTÓK BÉLA. A KÉKSZAKÁLLÚ. HERCEG VÁRA. KODÁLY ZOLTÁN. PSALMUS HUNGARICUS. CÍMŰ MŰVÉHEZ.

napszámoscsalád leánya sem tud a selyemharisnya nélkül meglenni. Szegénységük egyik oka a divat úgy a ruházkodásban, mint az étkezésben.

Kassai Hatnapos csapat VB futamra, emellett Alpok-Adria és Europai Bajnoki futamokon . Bence kiváló eredményt, az Európai Kupa 6.helyezésével.

A Kárpát-medence és Magyarország természeti adottságai . . a) Dél- és Délkelet-Ázsia alföldjei; b) Londoni-medence; c) Ruhr-vidék; d) Ausztrália.

https://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/pszota/Fizika_jegyzet/fizika_I_II_jegyzet.html. Ajánlott irodalom az elmélethez: Vitéz G.: Fizika II.

Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели обучения физике в старшей школе, даётся общая характеристика курса и его место в учебном плане.

Dr. K.; Evans, Adam; Fletcher6; Hohenberg, Gregor; Kelley, Patrick; . ra az elektromos munka? . Ny, illetve 64,3° D és 136,6° K. Keresd meg a tér-.

A víz rossz hővezető, így a tó alja nehezebben hűl át. A jég . A levegő nyomása hozzávetőlegesen 105 Pa = 10 N/cm2, azaz akkora, . A bojler tehát akkor.

A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár . eredményesen hasznosíthatók a mindennapi életben, otthon, a mun-.

Pszota Gábor, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Fizikai Intézet. 5/17 – Szorgalmi időszak vége. A tantárgy követelménye: aláírás + kollokvium.

251. Hány kg petróleum fér az 5 literes kannába? [m = 4 kg]. 252. A benzinnel teli kanna tömege 2 kg. Az üres kanna tömege 600 g. Mekkora a kanna térfogata?

platina-irídium . Lehetséges, hogy létezik ősméter vagy talán őskilogramm is? . A víz-, a gyertya- és a homokórát éjszaka is lehet használni.

veszek egy szemléletformálási pályázat lebonyolításában, valamint a nagyobb sopronkövesdi programokon is feltűnök majd. Fon-.

hodzsa: török egyházi személy, hitoktató. Játsszátok el a mesét! Eleveníts fel egy hasonló furfangos történetet! A beszélő barlang.

c) A mese egy olyan csodálatos fáról szól, amelyik meséket terem. d) A mese egy öregember kisfiának . A kis herceg türelmesen megszelídítette a rókát.

SPANYOLORSZÁG (E.4.2). 7. A SPANYOL MONARCHIA KÖZPONTOSÍTÁSA. 32.1. Habsburg-birtokok. V. Károly halála után. F ö l d k ö z i. — t e n g e r. F e k.

Megy a vo — nat, fut a vo — nat, zú. — gó ro — bo — gás. Vajon hova fut a kocsi három falun át? Vajon hova fut a vonat völgyön, hegyen át?

1 апр. 2021 г. . Elek, merre keresselek? – Feladatgyűjtemény (a készlet erejéig). 799. 680. MR-5319 · Bosnyák Viktória: A nagy szinonima-hadjárat.

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE. Az egységes egész . . Az emberi test – anyagait tekintve – alig különbö- . Bizonyítsd példákkal a szervrendszerek szervei-.

V. az úszni nem tudó Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katica- bogárka át akar kelni a patakon, M. biztos, hogy hajót kell építeniük, hogy átkelhessenek .

Attila vagy Atilla? Manapság a gyermekek már mindkét névváltozatot kaphatják. Önkényesen azonban nem cserélget- hetôk, azt kell használni, ami.

Maszat alszik . 51. Ha én felnőtt volnék . 52. Olyan érdekes!

Kopog az ősz, reszket a nyár,. Ezer színű virágait. Vége a víg nyárnak,. Átadja a szélnek,. Nem ad többé puha fészket. Legyen dísze az arany ősz.

Fotózz, filmezz! Rajzold meg színessel! Mintázd meg! . Terjedelem: 8,92 (A/5) ív • Tömeg: 250 g • 2018. december • Rak tá ri szám: MS-2338.

7 февр. 2018 г. . Colas Út Zrt. Following the construction of the left half of the carriageway last year, . over Hungary – for instance, the construction of.

Szeretettel köszöntelek benneteket a második osztályban! Már elsőben megtanultatok írni, olvasni. Idén azonban egy új tantárggyal, a magyar nyelvtannal is .

A szavak és helyesírásuk. A szavak jelentenek számunkra valamit. Ha kiejted a rajzok alatt lévő szavakat, a gondolataidban is megjelennek.

Kitűnő DJ-nk Magyar Robi, aki iskolánk egykori diákja volt, nagyon színvonalas zenével biztosította a jó hangulatot. Köszönjük neki is!

Retorika és kommunikáció. Képzeljétek el, hogy meg kell szólalnotok a következő szituációk valamelyikében! Mi mindent vesztek figyelembe a megszólalás.

www.mozaik.info.hu . Egyenletek megoldása szorzattá alakítással . . ajánljuk, mert sok tanulsággal szolgálhatnak, és a matematikai.

A leghíresebb piramisok Gízában (Kairó mellett) találhatók, Kheopsz, . A magyar népmesékben is fellelhető a szfinxhez hasonlóan több állatból.

23 мая 2017 г. . BERVA MOPED TÖRTÉNETE. Ezennel eljutottam motor gyűjteményem utolsó, kedves darabjához, a Bervához. Mai generációk már nem.

Falunk talán legsokoldalúbb, legváltozatosabb napjai pedig idén is a . teremtett arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, a sporthoz és mi kis cso-.

hodzsa: török hitoktató. 5. Olvasd el a történetet! Fogalmazz címet! Vitassátok meg közösen a mesét! Naszreddin hodzsa a szamarán a hegyről tartott lefelé.

a) Ha egy tört számlálójának és nevezőjének előjele különböző, akkor a tört negatív. b) Van . R e j t v é n y . Öcsinek és Huginak összesen 52 foga van.

18 янв. 2012 г. . Nincs olyan egyenlet, amelyiknek nincs megoldása. . Drótposta: [email protected] • Honlap: www.mozaik.info.hu.

Talp — ra magyar, hí a ha-za,. Itt az i-dô, most vagy so-ha,. ,. Ra-bok le-gyünk vagy sza — ba-dok,. A ma-gyarok Is- te — né-re.

Hangok, betűk. 1. A kép alapján elevenítsd fel, hogy mit tanultunk a magyar nyelvről a. 2. osztályban! 2. Húzd alá a magánhangzóra végződő szavakat!

a romantika mellett feltűnő realizmus irányzata is helyet kapott, de a főszere- . Az európai romantika és realizmus irodalma . A romantika fogalma.

31 дек. 2018 г. . A nők prémes (ill. utánzat) kabát, selyemruha, selyem harisnya, . napszámoscsalád leánya sem tud a selyemharisnya nélkül meglenni.

Nógrádi Gábor Petepite című regénye egy különös szerepcseréről szól: a 11 éves Péter egy reg- gel arra ébred, hogy szó szerint apja bőrébe bújt.

Égig érő mesefa. Egyszer volt a világon egy szegény öregember. Magányosan teltek-múltak a napjai, nem volt annak se fia, se borja.

A sorozat fogalma . . A derivált fogalma, kapcsolata a folytonossággal . 102 . tani sorozat valódi divergens.

16 мар. 2020 г. . Parád — Bamako. Tisztelt Lakosok! Kedves Parádiak, . Azt gondolom, teljes az egyetértés a la- . menni és a hátsó ülésen pedig mindig.

Ősztől már 84 gyerek zsibong a falak között és az udvaron. Lépnünk kell! . Csütörtök délelőtt a lányok egyenfrizurája (fonatok) elkészülte után bemelegí-.

közvetítésére, megszilárdítására, valamint a ta- . Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 5–10., illetve . ja, hogy a tanulókat a hétköznapokban való bol-.

Számos palota, városháza, céhház, ispotály, könyvtár, egyetem . A Pitti-palota (Firenze, 1457) . A Rucellai-palota homlokzata (Firenze, 1446–1455).

Logikai feladatok, kijelentések . . Logikai műveletek – implikáció, ekvivalencia . . Írjuk fel a logikai szita-formulát az alaphalmazra kiegészítve:.

Halmazok elemszáma, logikai szita . . A kitűzött feladatok végeredményei megtalálhatók a www.mozaik.info.hu honlapon. A tankönyv feldolgozásához további .

b) A legnagyobb háromjegyű páros szám: ______ c) A 10000 fele: ______ . b) Bús mogorván ül Petike, . sportolója Egerszegi Krisztina. Az úszónő ötször.

vöröshasú unka, zöld levelibéka, barna . a levelek, mind a virág megtalálható egyetlen haj- . miatt a gomba kiváló húspótló, de fehérjéinek.

Manet: Reggeli a szabadban. (1863). A képet a meztelenség mindennapi ábrázolása és a nőalak kihívó tekintete miatt is támadták a kortárs kritikusok.

feladatok elvégzésére heti 6,2 órát kénytelenek szánni, miközben az OECD átlag 4 . si elmélete alapján került kidolgozásra, amely hangsúlyozza a gyermekek .

Az olasz barocco szó jelentése: szertelen, különös, nyakatekert, szokatlan. Az új stílus az építészet, a szobrászat, és a festészet egységbe foglalására .

15 дек. 2019 г. . 6 HAMAROSAN ELKÉSZÜL A DUNA TERASZ II. ÜTEME . hogy hosszú távú munka után nézek Ma- . M.: Kezdetben milyen feladatokat kapott.

vesd Presszó) és a gőgös kocsma (ma Fehér Csárda) előtt is kipakoltak egyszerre. . DRAKULA GRÓF KAJÁRPÉCEN — VÁSÁRI HORROR. (Vasárnap 19:30, Fehér Csárda).

Teltházas érdeklődés fogadta L. Stipkovits Erika pszicholó- gus előadását is az Alkotóházban, ahogy szinte kicsinek bizonyult a hely az ovisok és a .

„kioldása” az alexandriai világítótorony makedón falanx harci elefánt a szúszai menyegző. Ind osz. Óxosz(Am u-darja). Granikosz. Iaxartész (Szir-darja).

TANMENET FIZIKA. 7. osztály. Mechanika, Hőtan

3 BEVEZETŐ Ez a tanmenet a 2003/2004 tanévben életbe lépő fizika kerettanterv alapján készült az alábbi tankönyvre építve: Fizika 7. Mechanika, hőtan. Szerzők: Bonifert Domonkosné dr., Dr. Halász Tibor, Dr. Kövesdi Katalin, Dr. Miskolczi Józsefné, Molnár Györgyné dr., Sós Katalin. (Mozaik Kiadó Szeged, 2003.) A tantárgyi tananyag feldolgozásának tervezésekor és ütemezésekor a fizikai ismeretek elsajátítására, a megismerő tevékenység szempontjából alapvető kompetenciák fejlesztésére, a problémafelismerő és problémamegoldó képességek és készségek megerősítésére és formálására helyeztük a hangsúlyt; a tanulói és tanári kísérletek elvégzésére, illetve bemutatására alapoztunk; a rendelkezésre álló éves órakereten belül igyekeztünk megteremteni a gyakorlás, ellenőrzés lehetőségeit is; szem előtt tartottuk a kiegészítő tananyagrészek, az általános műveltséghez szükséges környezetvédelmi, technikai, művelődéstörténeti kiegészítések feldolgozási lehetőségének megteremtését is. A tanmenet készítői a tantervi célok és követelmények közül az alábbiakat tartják hangsúlyozottan fontosnak: Felkelteni a tanulók érdeklődését a természet jelenségei iránt, kialakítani és fejleszteni a megismerést és értelmezést segítő ok-okozati tényezőket feltáró képességeiket. Megismertetni a tanulókkal az élettelen anyagok legfontosabb érzékelhető és mérhető tulajdonságait, részecskeszerkezetét, az anyagi világ változásainak törvényszerűségeit. Kialakítani és fejleszteni az irányított és az önálló természettudományos ismeretszerzés módszereit. Hozzásegíteni a tanulókat ahhoz, hogy környezetük természeti és ember alkotta értékeit felismerje, védje, törekedjen a környezeti károk megelőzésére. Általános célok, feladatok: Egyszerű mechanikai és hőtani jelenségek megfigyelése, a tapasztalatok önálló, szóbeli összefoglalása. A hétköznapi életben is használt fizikai szakszavak tartalmi pontosítása, az új szakkifejezések szabatos használata. Mindennapi eszközökkel, házilag elvégezhető egyszerű mechanikai és hőtani kísérletek öszszeállítása, bemutatás és értelmezés egyéni vagy csoportmunkában. Összefüggések felismerése egyszerű mechanikai és hőtani kísérletekben. A bevezetett fizikai mennyiségek SI-beli jeleinek, mértékegységeinek ismerete. Egyszerű mérések adatainak felvétele, táblázatba foglalása és grafikus ábrázolása, az ábrázolt függvénykapcsolat kvalitatív értelmezése. Út- és időmérésen alapuló átlagsebesség-meghatározás elvégzése iskolán kívül (pl. gyaloglás, futás, kerékpár, tömegközlekedései eszközök). A tanult mechanikai és hőtani alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolása, egyszerű jelenségek magyarázata. Elemi számítások lineáris fizikai összefüggések alapján. Aktuális környezetvédelmi és fizikatörténeti ismeretek megszerzése a tananyag feldolgozása során. Ismerkedés az iskolai könyvtár fizikával kapcsolatos anyagaival (természettudományi kislexikon, fizikai fogalomtár, kísérletgyűjtemények, ifjúsági tudományos ismeretterjesztő kiadványok, stb.) tanári irányítással. Ismerkedés az iskolai számítógépes hálózat (Sulinet) válogatott anyagaival kisebb csoportokban, tanári vezetéssel. Az e tanmenetben foglaltak megvalósításához ajánlott, a Mozaik Kiadó által kiadott egyéb oktatási segédletek: Munkafüzet 7. Mechanika, hőtan Mf. Tudásszintmérő feladatlapok Fizika 7./A, B. Tm. Fizikai kísérletek és feladatok Fk. Hogyan oldjunk meg fizikai feladatokat? Ho. 3

4 4 Fizikai feladatok gyűjteménye Fgy.

5 ÖSSZESÍTETT TEMATIKUS ÓRATERV 7. tanévben az évi óraszám: 74 (2 óra/hét) Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. témakör 8 óra II. témakör 9 óra III. témakör 16 óra IV. témakör 13 óra V. témakör 14 óra VI. témakör 11 óra Év végi összefoglalás 3 óra Összesen: 74 óra Didaktikai feladatok szerint csoportosítva: Új anyag feldolgozása Ellenőrzés Feladatmegoldás Gyakorlás, hiánypótlás* Összefoglalás 39 óra 7 óra 10 óra 10 óra 8 óra Összesen: 74 óra *A kiegészítő tananyagot a gyakorló, hiánypótló órakeret terhére javasoljuk feldolgozni. A tananyag szerkezeti felépítése: ELSŐ RÉSZ Anyagi tulajdonságok, kölcsönhatások Az anyag szerkezete Mérhető tulajdonságok Mechanikai, termikus, mágneses, elektromos, gravitációs kölcsönhatások Mozgások Viszonylagosság Egyenes vonalú egyenletes mozgás Egyenletesen változó mozgás A dinamika alapjai Tömeg Erőhatások, erő Sűrűség Forgatónyomaték Súrlódás, közegellenállás Nyomás Szilárd, folyékony, légnemű anyagok nyomása Arkhimédész törvénye, felhajtóerő Úszás, lebegés, merülés 5

6 MÁSODIK RÉSZ Energia energiaváltozások munka teljesítmény hatásfok egyszerű gépek belsőenergia Hőjelenségek hőterjedési módok hőtágulás halmazállapot-változások hőerőgépek I. Témakör: AZ ANYAG NÉHÁNY TULAJDONSÁGA, KÖLCSÖNHATÁSOK Néhány egyszerű, hétköznapi változási folyamat megfigyelése, vizsgálata. Felismertetni és tudatosítani, hogy változás csak kölcsönhatás közben jöhet létre. Különféle kölcsönhatások elemi szintű megismertetése. Az anyag két fajtájának (a részecskeszerkezetű, ill. a mező típusú anyag) bemutatása, modellezése. Modellek jelentősége a megismerésben. A mérés jelentőségének megmutatása, az anyagok különféle tulajdonságainak mennyiségi jellemzése mérések alapján. 1. Bevezető óra: Miért tanulunk fizikát? Motiváció, környezet- és balesetvédelem 2. Az anyag belső szerkezete Modellezés. A hőmérséklet mint állapotjelző 3. A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei 4. Termikus és mechanikai kölcsönhatások 5. Mágneses kölcsönhatások 6. Elektromos és gravitációs kölcsönhatások Tanulókísérlet. Mértékegységváltások Kölcsönhatásokra épülő szemléletmód alapozása. Balesetvédelem Mf., Fk. Természetismeret Biológia Mikroszkóp használata. Diffúzió a természetben. Vizek szennyezése, légszenynyezés. Matematika, geometria Természetismeret: időjárás, évszakok. Matematika: grafikus ábrázolás. Testnevelés: 100 m-es síkfutás. Földrajz: földi mágnesség, iránytű, tájékozódás. Bolygók. Technika: elektromos eszközök használata. 7. Összefoglalás Videofelvételek, tankönyvi táblázat. Fk. 8. Ellenőrzés I. Témazáró Tm. 6

7 II. Témakör: A TESTEK MOZGÁSA Megalapozni, értelmezni és alkalmazni a viszonylagosság fogalmát a különböző mozgások megfigyeltetésével. Bemutatni és kísérletekkel vizsgálni a haladómozgásokat, mérések alapján, algebrai és grafikus úton kialakítani a sebesség, átlagsebesség, gyorsulás fogalmakat. Egyszerű feladatok megoldása a sebességgel kapcsolatban. 9. A hely és mozgás viszonylagos Fk. Matematika: koordinátarendszerek 10. Egyenes-vonalú egyenletes mozgás A mozgásfajták megkülönböztetése Mf. 11. Feladatmegoldás (v, s, t) Ho., Fgy., Fk. 12. Változó mozgás Közlekedésbiztonság, környezetvédelem 13. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma Mf., Fgy., Fk. 14. A szabadon eső test mozgása Fizikatörténet Földrajz 15. Gyakorló óra Ho., Fgy., Fk. 16. Összefoglalás Videofelvételek, tankönyvi táblázat. II. Témazáró Tm. 17. Ellenőrzés Természetismeret Technika Közlekedési ismeretek 7

8 III. Témakör: A DINAMIKA ALAPJAI A mozgásállapot-változással járó kölcsönhatások kísérleti vizsgálata, a tömeg fogalmának dinamikai és sztatikai értelmezése, mértékegységének meghatározása. A sűrűség fogalmának kialakítása mérések segítségével. Az erőhatás, erő fogalmának kialakítása, az iránymennyiség értelmezése. Az erő mértékegysége, különféle erőhatások, erőábrázolások. Az erő forgató hatása. A hatás ellenhatás törvényének felismertetése, az erő ellenerő fogalmának bevezetése. Az egy kölcsönhatásban fellépő és az egy testet érő erők megkülönböztetése néhány egyszerű köznapi jelenség alapján. Több erőhatás együttes eredménye. A súrlódás és közegellenállás mint a mozgásokat befolyásoló tényező. Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű, kvantitatív feladatok megoldása. 18. A tehetetlenség törvénye Fizikatörténet 19. A testek tömege A mennyiség megadása, becslés, illetve mérés alapján. A tehetet-lenség szerepe a közlekedésben. Mf. Matematika: mértékegységek átváltása. 20. Tömeg- és térfogatmérés Fizikai gyakorlat Mf. 21. A sűrűség Az anyagot jellemző mennyiség 22. Feladatmegoldás Ho., Fgy., Fk. Matematika 23. Az erő fogalma Fizikatörténet Technika: különféle anyagfajták mechanikai tulajdonságai. 24. Legismertebb erőfajták Űrhajózás Földrajz, technika 25. Gyakorló óra Erőábrázolások Mf. Geometria: egyenes, pont, szakasz, irányított szakasz. 26. Az erőmérés. Erő ellenerő Egy kölcsönhatásban fellépő két erő Fk. 27. Több erőhatás együttes eredménye Az egy testet érő erőhatások. Egyensúly Fgy., Fk. Geometria: vektorábrázolás Technika 28. A súrlódási- és a közegellenállási erő Környezetvédelem Fgy., Fk. Technika 29. A forgatónyomaték Mf., Fgy., Fk. Matematika, technika 30. Feladatmegoldás Ho., Fgy., Fk. Matematika 31. Összefoglalás Videofelvételek, tankönyvi táblázat 32. Ellenőrzés III. Témazáró Tm. 33. Hiánypótlás Ho., Fgy., Fk. 8

9 IV. Témakör: A NYOMÁS A nyomóerő, a nyomott felület és a nyomás fogalmának bevezetése kísérletek alapján. A nyomás mértékegysége. Folyadékok és gázok nyomásának értelmezése, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázata. Arkhimédész törvényének megismertetése kísérletek alapján, a felhajtóerő kvalitatív és kvantitatív értelmezése. Az úszás, merülés, lebegés jelenségének sűrűségviszonyokkal történő elemzése. Hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepe az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben. 34. A nyomás fogalma Fizikatörténet Technika 35. Feladatmegoldó óra Ho., Fgy., Fk. Matematika: hányados változásai 36. A folyadékok nyomása Hidrosztatikai nyomás a természetben és a technikában 37. Gázok nyomása Fizikatörténet. A nyomás mérték-egységei a gyakorlatban Fk. Fk. Biológia, technika Technika, biológia 38. Közlekedőedények, hajszálcsövek Környezetvédelem Biológia, technika, földrajz 39. Szóbeli ellenőrzés Ho., Fgy., Fk. 40. Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye Fizikatörténet, technikatörténet Mf. Technika 41. Feladatmegoldás Ho., Fgy., Fk. Matematika 42. A testek úszása, lebegése, és elmerülése 43. Gyakorlás Ho., Fgy., Fk. Jelenségek értelmezése az élőés élettelen természetben Mf. 44. Összefoglalás Videofelvételek, tankönyvi táblázat 45. Ellenőrzés IV. Témazáró Tm. 46. Hiánypótlás Ho., Fgy., Fk. Biológia, földrajz, technika 9

10 V. Témakör: ENERGIA, ENERGIAVÁLTOZÁSOK A testek változtató-képességének jellemzése kísérletek alapján. Az energia fogalma, mértékegysége. Az energia-megmaradás törvényének érvényesülése a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor. A munka, teljesítmény, hatásfok fogalma, mértékegysége és kiszámítási módja. Az energia és energiaváltozás fogalmának kiterjesztése a hőjelenségekre, alkalmazása az állapot és az állapotváltozás mennyiségi jellemzésére, a belsőenergia és a fajhő fogalmának bevezetése. A tanulók figyelmének felhívása a témakörrel kapcsolatos egészségvédelmi, környezetvédelmi és energiatakarékossági vonatkozásokra. 47. Az energia fogalma Mezők energiája (kiegészítő anyag) Földrajz: Nap-, szél-, vízenergia. Technika 48. Munkavégzés és a munka Fizikatörténet Mf. Matematika: egyenes arányosság. Technika 49. Feladatmegoldás Ho., Fgy., Fk. Matematika: műveletek, átszámítások. 50. Egyszerű gépek Emelő- és lejtő típusú egyszerű gépek (kiegészítő anyag). Energia-megmaradás Mf. Technika, közlekedés 51. Feladatmegoldás Ho., Fgy., Fk. Matematika 52. A testek belső energiája. A fajhő Tudománytörténet Mf. 53. Az égés Környezetvédelem, tüzelőanyagok, tűzoltás, egészségvédelem, dohányzás Biológia, kémia: egészséges táplálkozás. 54. Gyakorló óra Ho., Fgy., Fk. 55. A teljesítmény Tudománytörténet Mf. Technika 56. A hatásfok Energiagazdálkodás gazdasági és környezetvédelmi jelentősége Mf. Technika, matematika 57. Feladatmegoldás Ho., Fgy., Fk. Matematika 58. Összefoglalás Videofelvételek, tankönyvi táblázat 59. Ellenőrzés XII. Témazáró Tm., 60. Hiánypótlás 10

11 VI. Témakör: HŐJELENSÉGEK Hőjelenségek kísérleti vizsgálata és értelmezése különböző halmazállapot esetén az anyagszerkezeti ismeretek felhasználásával. Különféle halmazállapot-változási folyamat megfigyelése, értelmezése és mennyiségi jellemzése a szükséges fizikai mennyiségek segítségével (olvadáspont, fagyáspont, forráspont, olvadáshő, fagyáshő, forráshő, párolgáshő). A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások meghatározása algebrai és grafikai úton. Különféle hőerőgépek működési alapelvének megismerése. Természeti, technikai jelenségeknél lejátszódó hőtani folyamatok elemzése környezetvédelmi szempontokból. 61. A hőterjedés Modellezés, kapcsolat a részecskeszerkezettel 62. A hőtágulás Kapcsolat a részecskeszerkezettel 63. Halmazállapot-változások: Az olvadás 64. Halmazállapot-változások: A fagyás. A víz sajátos viselkedése 65. Halmazállapot-változások: Párolgás, forrás, lecsapódás Részecskeszerkezeti magyarázat Mf. Környezetvédelem Mf. Környezetvédelem, csapadékképződés. Meteorológia Mf. 66. Feladatmegoldás Az oldódás nem olvadás (kiegészítő anyag) Ho., Fgy., Fk. Földrajz: áramlatok a levegőben és a vizekben. Biológia: napozás. Technika: hőszigetelés, fűtés. Technika: közlekedés. Biológia: környezetvédelem. Földrajz Matematika: grafikon készítése és leolvasása. Természetismeret Természetismeret, földrajz, biológia, technika: a jég felszínformálása, fagyveszély, tavak növény- és állatvilága. Élelmiszerek fagyasztása. Biológia: az élő szervezet aklimatizálódása, hőháztartás szabályozása párologtatással, a víz körforgása. Földrajz: csapadékképződés Matematika 67. Hőerőgépek Technikatörténet Technika 68. Hőerőgépek és a környezetvédelem Környezetvédelem Technika 69. Összefoglalás Videofelvételek, tankönyvi táblázat 70. Ellenőrzés VI. Témazáró Tm Év végi rendszerezés, összefoglalás 11

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.