Press "Enter" to skip to content

Hogyan lehet létrehozni a szöveg összefoglalását angolul

Nyelvészet

Nyelvészet (Latól.& #; Lingua & #; “Nyelv”), nyelvészet, nyelvészet& #; – Tudományos tanulási nyelvek.

Ez a természetes emberi nyelv tudománya általában, és a világ minden nyelvén, mint egyéni képviselői.

A szó széles értelemben a nyelvészet tudományos és praktikus. Leggyakrabban a nyelvészet alatt a tudományos nyelvészet célja. A szemiotika részét képezi a jelekről.

A nyelvészet szakmailag foglalkozik a nyelvi tudósok.

Nyelvészeti objektum [szerkesztés kód szerkesztése]

Nyelvészeti tanulmányok nemcsak létezik (meglévő vagy lehetséges a jövőben) nyelveken, hanem az emberi nyelv általában. A nyelv nem adja meg a nyelvészt közvetlen megfigyelésben; Csak a beszéd, a nyelvi jelenségek, vagyis a nyelvi jelenségek, azaz az élő nyelvi média beszédcsalása az eredményük (szövegek) vagy nyelvi anyagok (korlátozott számú írásos szöveg a halott nyelven, amely senki sem használ nagy a kommunikáció eszközei).

Nyelvészet a gnoseológiai szempontban [szerkesztés kód szerkesztése]

A nyelvészet tartalmazza a megfigyelést; a beszéd tényeinek nyilvántartása és leírása; a tények magyarázatára kiterjedő hipotézisek; A hipotézisek megfogalmazása a nyelvet leíró elméletek és modellek formájában; Kísérleti csekk és visszautasításuk; A beszéd viselkedésének előrejelzése. A tények magyarázata a belső (a nyelvi tényeken keresztül) vagy külső (a fiziológiai, pszichológiai, logikai vagy társadalmi tényeken keresztül).

A nyelv cybernetikus modelljeit annyit jelölik, mint az emberi beszéd után; A halott nyelvek leírásának megfelelőségét az ásatás során ellenőrizzük, amikor a régészek új szövegeket észlelnek az ősi nyelveken.

Tárgy és objektum nyelvészet [szerkesztés | kód szerkesztése]

Fegyelemként, amelynek számos alapvető jellemzője a humán tudományok, a nyelvészet nem mindig különíti el a tudás (vagyis a nyelvész pszichéjét) a tudás tárgyából (vagyis a nyelvtanulmánytól) Ha a nyelvész anyanyelvét tanulmányozza. A nyelvészek gyakran olyan emberekké válnak, akik egyesítik a vékony nyelvi intuíciót (egy kis nyelvet) súlyosított nyelvi reflexióval (a nyelvi alátlenségükre gondolkodva). A nyelvi adatok megszerzésének reflexiójának támogatása az introspekciónak.

Nyelvészeti részek [szerkesztés kód szerkesztése]

Nyelvészet a szó széles értelemben (a nyelv ismerete és a tudás eredményeinek átadása más embereknek) megosztott:

 • Elméleti nyelvészet: tudományos, a nyelvi elméletek építése;
 • Alkalmazott nyelvészet: szakosodott a nyelvtanulással kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldására, valamint a nyelvi elmélet gyakorlati használatára más területeken;
 • Gyakorlati nyelvészet: képviseli a szférát, ahol a nyelvi kísérleteket ténylegesen elvégzik, amelyek célja az elméleti nyelvészet rendelkezéseinek ellenőrzése és az alkalmazott nyelvészet által létrehozott termékek hatékonyságának ellenőrzése;
 • Empirikus nyelvészet, amely anyagokat kap a szövegek és beszédszerkezetek kísérleti elemzésével.

Elméleti nyelvészet [szerkesztés kód szerkesztése]

Az elméleti nyelvészet a nyelvi törvényeket vizsgálja, és elméletekként megfogalmazza őket. Megtörténik:

 • Szabályozás: Jelzi, hogy “szükség van” beszélni és írni (előíró, recept).

Nemcsak a “nyelvet”, hanem a “nyelvet” is beszélhet, mert a világ nyelvei sok gyakori. Ezért kiosztani:

 • Általános nyelvészet: tanulmányok közös (statisztikailag uralkodó) jellemzői minden nyelv, például empirikusan (induktívan) és deduktív, a nyelvi működés általános tendenciáinak feltárása, az elemzés módjainak fejlesztése és a nyelvi koncepciók meghatározása. A teljes nyelvészet része egy nyelvi tipológia, amely összehasonlítja a különböző nyelveket, bármi, mint a rokonságuk mértéke, és vonja le a következtetéseket a nyelvről általában. Ebből kiderül, és megfogalmazza nyelvi univerzálék, azaz hipotéziseket fut a legtöbb nyelven leírt a világban;
 • Privát nyelvészet: külön nyelvet, kapcsolódó nyelvcsoportot vagy néhány kapcsolattartót. Különböző nyelven (pl. Rusotics, japán), vagy a kapcsolódó nyelvek (például szláv, regényíró, turkológia), vagy a kulturális terület, amely földrajzilag és / vagy Tipológiailag közeli nyelvek (például Balkanistics, Caucasics).

Alkalmazott nyelvészet [szerkesztés kód szerkesztése]

A nyelvtudományi területek régóta különbözőek voltak a széles választékkal. A leginkább ősi közülük & #; – levél (grafika), a tanulás módszerei natív és nem szabványos nyelvek, lexikográfia. A jövőben a fordítás, a dekódolás, a helyesírás, a transzliteráció, a terminológia fejlesztése megjelent. Az alkalmazott nyelvészet egyik hagyományos iránya & #; – részvétel az állami nyelvpolitikában.

Gyakorlati nyelvészet [szerkesztés kód szerkesztése]

 • Gyakorlati nyelvészet, ellentétben a tudományos, kiterjed az ilyen típusú tudománytalan tevékenységek, például a gyermekek nyelvi képzés, idegen nyelv tanulására, fordítás, tanítás anyanyelvi és idegen nyelvi, irodalmi szerkesztés, lektorálás, gyakorlati logopédia, helyreállítási képzés, a hazai és a művészi megfogalmazás, az üzleti és Az áru bélyegek (hajógyár), a tudományos kifejezések készítése, a nyelvpolitika, az új írás és az írástudás kialakítása, Lingvoconstruáció. A legtöbb ilyen tevékenységek, mint a tudományos nyelvészet, igényel némi tehetség és bizonyos szintű speciális képzést.

Empirikus nyelvészet [szerkesztés | kód szerkesztése]

Empirikus nyelvészet bányászott nyelvi adatokat három módja van:

 • A introspekció eljárás, amelyre a befelé forduló nyelvészet alapul.
 • Experiment (lásd.: Nyelvi kísérlet) & #; – figyeli a viselkedését hordozói livelists, amit a kísérleti nyelvészet do. Különösen azt tartalmazza különösen:
 • Filológiai módszerek anyagot összegyűjtöttük a halott írott nyelv és kölcsönhatásba lépnek a filológia tanulmányozása írásos emlékek a saját kulturális és történelmi.

Leírás lehet összpontosítani írásban és szóban; Ez egyaránt lehet korlátozni csak a „helyes” nyelv (lásd.: Nyelv sebesség), vagy amelyek figyelembe veszik a különböző eltérések (lásd.: tágas); Csak a nyelv minden fajtájában eljáró minták rendszerét írja le, vagy magában foglalja a nem nyelvi tényezőktől függően a lehetőségek közül választott szabályokat is.

Hasonló és összehasonlító nyelvészet [szerkesztés | kód szerkesztése]

Az összehasonlító történeti nyelvészet a nyelvtörténet tanulmányozása és a genealógiai kötelékeik felderítésével foglalkozik (lásd.: A nyelvek genetikai besorolása). Ez a rész a nyelvészet lehet leírni a kronológiai részben a nyelv egy bizonyos történelmi korszak, élettartama alatt egy nemzedék (synchronical nyelvészet tanulmányozza a nyelv mint rendszer tűzött ki maga feladatait létrehozó elvei rendszerek bármelyikében a pillanatban ), (néha “szinkron”), vagy tanulmányozza a nyelv megváltoztatásának folyamatát, amikor a generációtól a generációig terjed (történeti nyelvészet, néha “Diachron” vagy “Diachronic”).

Külső és belső nyelvészet [szerkesztés kód szerkesztése]

Nyelvi nyelv és nyelvészet beszéd [szerkesztés kód szerkesztése]

 • Nyelvészeti nyelvtanulmányok A nyelvkódex, vagyis objektíven meglévő társadalmilag kijelölt jelek és szabályok rendszere a használatukra és a kompatibilitásra vonatkozó szabályok. A beszédnyelvi tanulmányok a beszédaktivitás, azaz a beszélgetés és a megértés folyamata időben folyik (a beszéd és a beszéd dinamikus aspektusa; – a beszéd tevékenységének elmélete), azok eredményeivel együtt & #; – beszédmunkák (statikus beszéd) Aspect & #; – szöveges nyelvészet). A beszédnyelvi nyelvészet magában foglalja a beszédes nyelvészetet (a beszéd aktív aspektusának tanulmányozása és az üzenetek küldő tevékenységei, azaz kódolási és #; – beszéd, levél, írás szövegek) és a nyelvészet hallgatása (a beszéd passzív aspektusának tanulmányozása) címzett, azaz a dekódolás & # – meghallgatás, olvasás, megértés a szövegek).

Statikus és dinamikus nyelvészet [szerkesztés kód szerkesztése]

Általános nyelvészet [szerkesztés kód szerkesztése]

Fő cikk: Általános nyelvészet (általános nyelvészet)

A nyelvészet részeként a téma különböző oldalainak megfelelően osztható fel.

 • Tehát, a fonetika és a grafika tanulmányozza a „észlelt” ( „hallás vagy látás) oldalán nyelv jelei (” kifejezést terv „), és a szemantika & # – éppen ellenkezőleg, azok” szemantikai „(értelmezték és fordították) oldala (” tartalom terv „).
 • A lexikológiai vizsgálatok az egyes szavak egyedi tulajdonságait és a nyelvtan és az egyes nyelvi egységek kombinációjának általános szabályait, azok használatát és megértését.
 • A nyelvtan belsejében szokásosan felosztani az ilyen részeket morfológiákként (a szó grammatikai tulajdonságai) és a szintaxis (a tudomány az ellátás és kifejezések grammatikai tulajdonságai).

A releváns tudományágak különböznek egymástól a különböző nyelvek különböző szintjeinek vizsgálatához:

 • A morfológiai egységek a morph és a szóban szereplő szónak tekinthetők (a nominative egységek megépítésének szabályai (szóformák) a legegyszerűbb ingenciális egységekből (Morphem), és éppen ellenkezőleg, a morfémák szóformainak tagsága).
 • Szintaxis egységek A szokásos, hogy figyelembe vegye az ilyen épített egységek szerkezetét a nyelv, mint szabad kifejezés (pre-ipari konstruktív egység) és ingyenes ajánlat (kommunikatív konstruktív egység), és az utóbbi időben & #; – szintén SCC (komplex szintaktika sértetlen) és végül csatlakozott szöveg. A szintaxis legkisebb egysége a szintaxissal (azaz a kompatibilitás tulajdonságai) van egy leltár-nominatív egység és egyidejűleg a morfológia maximális egységének.
 • A szemantika egységét egyrészt egyszerűbb (vagy akár elemi) egységeknek tartják, és – értékeket alkotóelemekkel és távoli funkciókkal (varratok) és a másik oldalon, valamint a bonyolultabb szabályok Az egységek ezen egyszerűbb egységekből épülnek Tartalom Oktatás & #; – Jelentés.
 • Az egységek a pragmatika emberi kijelentések & #; – specifikus beszédaktusok által termelt egyes résztvevői kommunikáció egy bizonyos helyzetben, korrelál bizonyos valóságot, összpontosított bizonyos célkitűzések elérése érdekében (különösen az üzenet), valamint általános egyetemes A nyilatkozatok létrehozására és értelmezésére vonatkozó szabályok.

Nyelvészet és kapcsolódó tudás területei [szerkesztés kód szerkesztése]

A nyelvészet csomópontjában a szomszédos tudás területeivel, számos határi tudományág. Az adatok az asztalra csökkennek:

 • A nyelvészet és a jogok találkozásánál.: Jurislinguistics.
 • Nyelvészet és humanitárius tudományok tárgya.
 • Nyelvészeti és tudományos módszertan.
 • A “pontos” tudományok nyelvészete és módszerei.
  • Nyelvészet és módszerek “Deduktív” tudományok.
  • Az “empirikus” tudományok nyelvészete és módszerei.
   • A nyelvészet és a statisztikák találkozásánál.: Mennyiségi nyelvészet, nyelvi statisztikák.
   • A nyelvészet csomópontjánál és a történelem módszerei, lásd.: Történelmi nyelvészet.
   • A nyelvészet és a földrajzi módszerek találkozásánál lásd:.: AREAL nyelvészet, nyelvi földrajz = Lingvogeográfia, nyelvi térképezés.
   • A nyelvészet és a pszichológia módszereiben lásd.: Kísérleti nyelvészet, nyelvtudományi kísérlet.
   • A szociológia nyelvészete és módszerei, lásd.: A nyelvészet megkérdőjelezése.
  • A “technikai” tudományok (technológia) nyelvészete és technikái,

Nyelvi terminológia [szerkesztés kód szerkesztése]

A nyelvész tanulmányozta a nyelvet, és egy nyelvi objektum; És az a nyelv, amelyben az elmélet megfogalmazott (például a nyelv leírása, például., Nyelvtan vagy szótár megfelelő értékekben) & #; – ez egy meta nyelv. A nyelvészet a Metalask saját sajátosságokkal rendelkezik: magában foglalja a nyelvi feltételeket, nyelvek és nyelvi csoportok nevét, speciális betűk (transzkripció és transzliteráció) rendszereit stb. A METTETEST-t a metawagon (vagyis a nyelvről szóló szövegek) hozták létre; Ezek a nyelvtan, szótárak, nyelvi atlasz, a nyelvek földrajzi terjesztésének térképei, nyelvek tankönyvei, kifejezések és & #; t.& #; Ns.

Cm. Szintén: nyelvi terminál szótárak

A nyelvészet története [szerkesztés kód szerkesztése]

Fő cikk: A nyelvészet története

Az ókori időkben a nyelv tudománya (“grammatika) csak a tudós anyanyelvét vizsgálta, de nem más nyelveket; csak a lelki kultúra rangos nyelvei, valamint az emberek élő beszélt nyelve (és még inkább írástudatlan, nem paprika) nem vizsgálták. A XIX. Századig a nyelv tudományát írták elő (szabályozó), arra törekedve, hogy ne írjanak le egy olyan élő nyelvet, amelyet mondanak, hanem azoknak a szabályoknak, amelyekre “kell mondaniuk (és írni).

Cm. Is [szerkesztés | kód szerkesztése]

Irodalom [szerkesztés | kód szerkesztése]

Árucikkek

Gyakori problémák Nyelvészeti [szerkesztés | kód szerkesztése]

 • Balli Sh. Általános Nyelvészeti és francia kérdések. Toll. a fr.& #; – m.: IIL, & #; – C.
 • Boduen de Courta és. A. Válogatott művei az Általános Nyelvészeti.& #; – m.: Kiadó a Tudományos Akadémia, a Szovjetunió, & #; – a. (T. 1) a. (T. 2).
 • Bühler K. Nyelv elmélet.& #; – m.: Progress, & #; – C.
 • Vandrises J. Nyelv. A nyelvi bevezetés történelem.& #; – m.Szociális munkatárs, & # – C.
 • Guck B. G. Nyelv transzformációk.& #; – m.: Nyelvek az orosz kultúra, & #; – a.
 • Humboldt B. Válogatott művei Nyelvészet.& #; – m.: Progress, & #; – a.
 • Sárga I. M. Rendszer Gabol Nyelvészet (tanuló iskolák Hegel és Bopp) // filológiai jegyzetek.& #; – Voronyezs,
 • Esperesen O. Filozófia nyelvtan. Toll. származó eng.& #; – m.: IIL, & #; – a.
 • Zgeintsev B. A. Körvonalak általános nyelvészet. M.: Ed. MSU,
 • Zgeintsev B. A. Elméleti és Alkalmazott Nyelvészeti. M.: felvilágosodás,
 • Zgeintsev B. A. Nyelv és nyelvészeti elmélet. M.: Ed. MSU,
 • Zgeintsev B. A. Gondolatok nyelvészet. M.: Ed. Msu,
 • Katsnelson S. D. Általános és tipológiai nyelvészet.& #; – m.: Tudomány, & # – – a.
 • KRUZHEVSKY N. VAL VEL. Vázlat a tudományról a nyelvről () // Kruvhevsky.& #; V.& #; Választott munka a nyelvészet.& #; – m.: Legacy & #; – Cc. 96
 • Maslov Yu. VAL VEL. Válogatott művek. Aspektológiát. általános nyelvészet.& #; – m.Nyelvek szláv kultúra, & #; – a.
 • Paul G. Az alapelvek a nyelvtörténet. Toll. vele.& #; – m.: IIL, & #; – a.
 • Polivanov E. D. Válogatott művek. Proceedings of the keleti és általános nyelvészet.& #; – m.Science & #; – a.
 • Sapir E. Nyelv.& #; – m.-L.: Sotsekgiz, & #; – a. (Utánnyomást: Sapir E. Válogatott művek nyelvészet és a kulturális tanulmányok. Toll. származó eng.& #; – m.Progress, Univers, & #; – a.)
 • A Seshe. Program és módszerek elméleti nyelvészet. A nyelv pszichológiája. Toll. a fr.& #; – m.: URSS, & #; – a.
 • Saussure F. Works nyelvészet.& #; – m.: Progress, & #; – C.
 • Trubetskoy H. VAL VEL. Válogatott művek filológia.& #; – m.: Haladás, & #; – a.
 • Szczerba L. V. Nyelvi rendszer és beszéd aktivitás.& #; – L.Science & #; – a.
 • Schechter. Ns. élő nyelv.& #; – m.Rector ,, ISBN
 • Jacobson R. O. Kiválasztott munkák.& #; – m.: Haladás, & #; – a.

Tudományos és népszerű könyvek a nyelvről [szerkesztés | kód szerkesztése]

Gyakori kérdések

 • Miloslavsky I.& #; G.& #; Milyen nyelvtan?

Lexikológia

 • Kratin L.& #; Ns.& #; Életszavak.

Etimológia

 • Miloslavsky I.& #; G.& #; Milyen nyelvtan?
 • N.& #; M.& #; Shan. Nyelvi detektívek

Névtan

 • Alla Ktorovova. Édes ajándék, vagy rejtélyes nevek és becenév. M.: Gamma nyomja meg, & #; – a.

AnthroponymikToponimicamathematics nyelvészet

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.