Press "Enter" to skip to content

Igazságügyi ​orvostan 6 csillagozás

Semmelweis, Budapest, 2011

download pdf – Semmelweis Kiadó

A függvény határértéke a véges helyen végtelen . . . . . . . 44 . Összetett függvény deriváltja . . alakú függvények deriválása .

download pdf – Semmelweis Kiadó – kapcsolódó dokumentumok

Túry Ferenc, Pászthy Bea, 2011. © Semmelweis Kiadó, 2011 . gasztropszichológus, Angyalok Konyhája Tanácsadói Kft., Bu- dapest. Hayriye Güleç:.

8 июл. 2017 г. . ratóriumi jegyzet átdolgozásával és kib˝ovítésével. Az Általános és szervetlen kémia alapozó tantárgy. Célja a középiskolai kémiaanyag fel-.

A függvény határértéke a véges helyen végtelen . . . . . . . 44 . Összetett függvény deriváltja . . alakú függvények deriválása .

Nemikórtani és Bőronkoló giai Klinika). Dr. Bakos László klinikai főorvos (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyásza- ti Klinika).

1 июн. 2013 г. . Dr. Dank Magdolna és az I. Belgyógyászati Klinika onkológiai részlege. 8-9. oldal . Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika.

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet . Az e-könyv a Biokémia Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, .

szöntötték a hetvenéves Szabó György professzort is, cikk a 9-10. oldalon. Címlapon lent: A Mária utcai Szemészeti Klinikán.

Dr. Szilágyi András pszichiáter azok közé az . munkálatok miatt a NET előtt álló Tóth Ilona szoborhoz tevődött át, ahol Szécsényi-Nagy Balázs.

Dr. Márta Marschalkó, Dr. Beáta Somlai, Dr. Norbert Wikonkál. Senior lecturer: Dr. Krisztina Becker, Dr. Judit Hársing, Dr. Péter Holló,. Dr. Klaudia Preisz.

dr. Sótonyi Péter rector emeritus. ([email protected]) . Szerkesztőség: 1085 Bp., Rökk Szilárd u. 13. . Birtalan Ede, gitárművész, harmadéves.

ennél is több jelentést hordoz a Petrás Mária kezével készült Pieta. . után a Neurológiai Klinika kebelén belül, Molnár Mária Judit vezetése alatt kezdte .

4 сент. 2014 г. . [email protected] ISSN 0030-6037. Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu . hibridizáció egy DNS csipet alkalmazó megbízható.

30 авг. 2021 г. . Az időskorú betegek gyógyításának van néhány speciális vonása. . a gyermekkori nagyothallás kivizsgálása, a nagyothallás gyógyítása, .

és szekunder Sjögren-szindróma, a könnymirigybetegsé- gek vagy beidegzési zavar miatti . keznek a kötőhártya (elsősorban tarsalis) felszínén. Érint-.

ákok, de a Facebook közösségi oldalon is megtalálhatják az érdeklődők a szükséges . Török Péter igazgató. W. . kentő csoport indul október közepén.

6 сент. 2019 г. . klinikai mikrobiológia, orvosi statisztika, transzlációs medicina és kórélettan, . Orvosi mikrobiológia II. . könyv- és jegyzetírás.

Scabies. 7. Ekzemgruppe, Urticaria. 8. Arzneimittelexanthemen . Lehrbuch: M. Győrffy: Mi a panasz?, R. Halász: Anamnézis magyarul, Á. Silló: Szituációk, .

kurrens gyógynövények és drogjaik leírásait (szárítással konzervált növényi részeket és néhányuk kon- . Braun, H., Frohne, D.: Heilpflanzen Lexikon, 5.

Emlékülés Dr. Kerpel-Fronius Ödön születésének 110. évfordulóján. 20. oldal. Studentisches Leben am Asklepios Campus Hamburg – musikalisch, sportlich,.

attenuált vakcinával történt oltás utáni 6-12. nap között igen ritkán . (Meningococcus B-Bexsero) már csecsemőkortól, a másik 10 éves kortól adható.

7 сент. 2020 г. . Semmelweis. University. Calendar. Faculty of Medicine • Faculty of Dentistry. Faculty of Pharmaceutical Sciences • Faculty of Health .

Tringer László: A Pszichiátria tankönyve, 2010-as évben kiadott, negyedik átdolgozott kiadása . dei alatt, a tankönyv írása során Nyírő Gyula.

Kétszáznegyvenedik tanévét kezdte a Semmelweis Egyetem. . ok Doktori Iskolája, alapító tag, törzstag; PTE . legkitartóbbak még mindig táncolnak. Hi-.

Az intelligencia- és személyiségtesztek, a viselkedés- szempontú értékelések, valamint a . érdekében a különböző feladatok életkori és nehézségi szin-.

Dr. László Előd. Dr. Losonczy György. Dr. Molnár Miklós. Dr. Pál Miklós. Dr. Pittner János. Rischák Katalin. Dr. Rosivall László. Dr. Rácz Károly.

Dr. Szalay Ferenc egyetemi tanár (I. Sz. Belgyógyászati Klinika). □ Réthelyi Miklós, Tulassay Tivadar és Pálinkás József. Folytatás a 6 oldalon.

27 мар. 2019 г. . A halálközeli élmények tudományos olvasata. Pim van Lommel Végtelen tudat. A halál közeli élmények tudo-.

29 окт. 2014 г. . Dr. Kollár Attila – Marsbéli krónikák 2014. 30. oldal. A Semmelweis Egyetem eseményeiról készült videók megtekinthetők az egyetem YouTube .

Igazságügyi orvostan, 2011-es évben kiadott, . Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet . A törvényszéki-igazságügyi orvostan története .

a 18 évesek 94%-ának van lyukas foga. A fogszuvasodás kialakulásában jelentős . Turner szindróma, vagy hormonhiány (növekedési . 5. sátor: vese és bél.

Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet. Dr. Bérczi Viktor egyetemi tanár. Radiológiai és Onkoterápiás Klinika.

A könyv és adathordozó (legyen az e-könyv, CD vagy egyéb digitális megjelenés) szerzői jogi . Stressz és stresszkezelés szerepe az esélyerősítésben.

Dr. Hepp Ferenc Emléknap a TF-en. 16-17. oldal. A magyar sport kiemelkedő személyiségére . dr. Sótonyi Péter rector emeritus. ([email protected]).

csatlakozott a Konzorcium a Lovas Képzésért (KLK, angolul: Consortium . művésznek az aranymetszés magától ér- tetődő szabályára. Ezt egy függő lapsornál.

18 мая 2010 г. . merteti a Pánczél Pál – Hosszúfalusi Nóra szerzőpáros. A mitokondriális génmutáció következtében fiatal felnőttkorban.

korona: a fog zomáccal borított részle. anatómiai lenyomat: lenyomat. antagonista fogak: az egymással szemben elhelyezke- dő fogak, illetve fogsorok.

Demeter Judit és korlátai heveny myeloid leukaemiában. Perspectives and limitations of monoclonal antibody therapy in acute myeloid leukemia . 205.

A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum nevében szeretettel köszöntöm az . modulációt 2010-ben Pytel és munkatársi (Pécsi Tudo-.

professzor, a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója az egyetemi . A professzor munkásságát dr. . latos tenor, Xavier Rivadeneira, a Magyar.

ségügyi Informatikai, Fejlesztő és Továbbképző Intézetének további terveiről beszélgettünk Jávor . kai és Sugárbiológiai Intézet, cikk a 15. oldalon.

Igazságügyi ​orvostan 6 csillagozás

Sótonyi Péter (szerk.): Igazságügyi orvostan Sótonyi Péter (szerk.): Igazságügyi orvostan

Az ​igazságügyi orvostan története – Jogi ismeretek – Az orvosi működés szabályozása – Az orvosszakértő –Egészségkárosodás és halál az orvosi tevékenységgel kapcsolatban – A halottakkal kapcsolatos eljárás – A testi sérülések vizsgálata és véleményezése – Vitális jelenségek – Mechanikai hatásra keletkező sérülések – Fulladásos halál – Hőártalmak és hidegártalmak – Fizikai ártalmak – Az elektromosság okozta károsodások – Természetes halálokok – Társadalombiztosítás (Társadalombiztosítási egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás) – Biztosítás-biztosítási orvostan – Vizsgálatok a származás megállapítására – A nemi élettel kapcsolatos orvosszakértői kérdések – A terhesség és szülés igazságügyi orvostani vonatkozásai – Kriminalisztikai vizsgálatok – Személyazonosítás – Igazságügyi pszichiátria – Toxikológia – Nemkonvencionális gyógyító eljárások – Molekuláris genetika jogi és etikai kérdései – Igazságügyi fogorvostan
Az olvasó, az orvos- és szakorvosképzés számára készült… (tovább)

Az ​igazságügyi orvostan története – Jogi ismeretek – Az orvosi működés szabályozása – Az orvosszakértő –Egészségkárosodás és halál az orvosi tevékenységgel kapcsolatban – A halottakkal kapcsolatos eljárás – A testi sérülések vizsgálata és véleményezése – Vitális jelenségek – Mechanikai hatásra keletkező sérülések – Fulladásos halál – Hőártalmak és hidegártalmak – Fizikai ártalmak – Az elektromosság okozta károsodások – Természetes halálokok – Társadalombiztosítás (Társadalombiztosítási egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás) – Biztosítás-biztosítási orvostan – Vizsgálatok a származás megállapítására – A nemi élettel kapcsolatos orvosszakértői kérdések – A terhesség és szülés igazságügyi orvostani vonatkozásai – Kriminalisztikai vizsgálatok – Személyazonosítás – Igazságügyi pszichiátria – Toxikológia – Nemkonvencionális gyógyító eljárások – Molekuláris genetika jogi és etikai kérdései – Igazságügyi fogorvostan
Az olvasó, az orvos- és szakorvosképzés számára készült Igazságügyi orvostan harmadik kiadásának többszerzős könyvét tartja a kezében. A szerzők abban a meggyőződésben írták meg a tanköny egyes fejezeteit, hogy az ismeretek és a tudás megszerzésének változatlanul meghatárózó eszköze a tankönyv. Az igazságügyi orvostan jellegzetesen interdiszciplináris tudomány, mely dinamikusan fejlődik, folyamatosan átalakul és az egyetemi tanulmányok integráló tárgya. Az igazságmegállapítás orvosi eszközeinek megismerése, a bűncselekmények tárgyi biztosítása, a szubjektumtól mentes állásfoglalás mind olyan ismeretek, amelyeknek az orvos nagy hasznát veheti a mindennapi gyakorlatban, mert az a szintetizáló és integráló orvosi gondolkodásra nevel. A helyes szemléletű igazságügyi orvostani tanítás úgy alakítja az orvosi szemlélet, hogy közben maga is folyamatosan alakul az elméleti és gyakorlati ismeretek gyarapodásával. A tankönyvben a biztosított és elfogadott ismeretanyag tételes összefoglalása mellett sor került a már a gyakorlatba is beépült legújabb, elsősorban molekuláris szintű eredmények ismertetésére. A szöveg kezelhetőségét és szemléltetését fekete-fehér, színes dokumentáció és számos táblázat segíti.

Semmelweis, Budapest, 2011

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN S ó t o n y i P é t e r

3 Az e-könyv alapja Sótonyi Péter (szerk.): Igazságügyi orvostan, 2011-es évben kiadott, negyedik átdolgozott, bõvített kiadás (ISBN ) Dr. Sótonyi Péter, 1996, 2001, 2005, 2011 e-isbn A könyv és adathordozó (legyen az e-könyv, CD vagy egyéb digitális megjelenés) szerzõi jogi oltalom és kizárólagos kiadói felhasználási jog alatt áll. Az e-könyv kódrendszer DRM, avagy digitális másolásvédelem feltörése bûncselekmény! Bármely részének vagy egészének mindennemû többszörözése kizárólag a szerkesztõk, a szerzõk és a kiadó elõzetes írásbeli engedélye alapján jogszerû. Felelõs kiadó a Semmelweis Kiadó igazgatója: dr. Táncos László A könyv felelõs szerkesztõje és tervezõje dr. Vincze Judit Az ábrákat rajzolta dr. Sótonyi Péter eredeti rajzai alapján Varga Géza Pál A fotókat készítette: Bognár Gyula Borító: dr. Táncos László SKD 142

4 A könyvet szerkesztette: DR. SÓTONYI PÉTER professor emeritus Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet A könyvet írta: DR. BURIS LÁSZLÓ professor emeritus Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet DR. DÓSA ÁGNES tudományos munkatárs MTA Jogtudományi Intézet DR. FELSZEGHY ENDRE egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet DR. HERCZEG LÁSZLÓ egyetemi docens Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet DR. KELLER ÉVA tanszékvezetõ, egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet Dr. KERESZTY ÉVA tanszékvezetõ, egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet DR. KUNCZ ELEMÉR fõorvos Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet DR. LÁSZIK ANDRÁS egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet DR. PATONAY LAJOS külsõ munkatárs Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézet DR. RÓNA KÁLMÁN egyetemi magántanár Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet DR. SOMOGYI ENDRE professor emeritus Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet DR. SÓTONYI GERGELY tudományos munkatárs Andrássy Gyula Budapesti Németnyelvû Egyetem DR. SÓTONYI PÉTER professor emeritus Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet DR. SZUCHOVSZKY GYULA tudományos fõmunkatárs Országos Igazságügyi Orvostani Intézet DR. VARGA TIBOR egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet

5 A könyvet lektorálta: DR. BAJNÓCZKY ISTVÁN egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet DR. BÉKÉSI STEFÁNIA fõorvos Állami Egészségügyi Központ DR. BUSCH BÉLA tanszékvezetõ, egyetemi docens Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar DR. DUNAI GYÖRGY tudományos fõmunkatárs Országos Igazságügyi Orvostani Intézet DR. IMREI LÁSZLÓ fõorvos Bethesda Gyermekkórház DR. KERÉNYI NORBERT professor emeritus Sunnybrook Medical Center Toronto, Canada DR. KÖRMENDY ILDIKÓ munkatárs Alianz Hungária Biztosító Rt. DR. SOMOGYI GÁBOR fõigazgató, egyetemi docens Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet DR. SZABÓ LÁSZLÓ egyetemi docens Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet DR. TRINGER LÁSZLÓ egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika DR. VÉGH ANDRÁS osztályvezetõ fõorvos Heim Pál Gyermekkórház

7 TARTALOM / VII Tartalom Elõszó a 3. bõvített kiadáshoz. xvii Elõszó a 4. átdolgozott, bõvített kiadáshoz XIX 1. A törvényszéki-igazságügyi orvostan története Sótonyi Péter 2. Jogi ismeretek Dósa Ágnes A jog, a jogszabály, a jogrendszer Büntetõjog Az anyagi büntetõjog általános része Az anyagi büntetõjog különös része Az élet, testi épség és az egészség elleni bûncselekmények Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bûncselekmények Közlekedési bûncselekmények NEmi erkölcs elleni bûncselekmények Alaki büntetõjog (büntetõ eljárási jog) Polgári jog Családjog Polgári eljárási jog Az orvosi mûködés szabályozása Dósa Ágnes Az orvosi jogosultság Az orvosi tevékenységre való alkalmatlanság A betegek jogai és kötelezettségei Az orvosok jogai és kötelezettségei Egyes, speciális orvosi beavatkozásokra vonatkozó szabályok Az orvos felelõssége Az orvosi felelõsség általános szabályai

8 VIII / IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN 4. Az orvosszakértõ Dósa Ágnes Az igazságügyi szakértõi szervezet Az igazságügyi orvosszakértõi intézmények Az orvosszakértõi tevékenység Orvosi látlelet és orvosi bizonyítvány Az orvosszakértõi vélemény Testületi szakértõi vélemény Az orvosszakértõ kötelességei és jogai Egészségkárosodás és halál az orvosi tevékenységgel kapcsolatban Szuchovszky Gyula, Dósa Ágnes Az orvosi tevékenység kockázata Orvosi tévedések és hibák Az orvos bûnössége (vétkessége) Az orvosi felelõsség orvosszakértõi véleményezése Az orvosi felelõsség megítélésével kapcsolatos bírói gyakorlat A halottakkal kapcsolatos eljárás Varga Tibor A halál fogalma A halál gyanújelei A halál biztos jelei Korai hullajelenségek Késõi hullajelenségek A halál idejének véleményezése A halottvizsgálat szabályai A halottvizsgálati bizonyítvány A temetkezés és a hamvasztás szabályai Rendkívüli halál A rendkívüli halál fajtái A rendkívüli halál esetei Eljárás rendkívüli halál esetén Boncolás A boncolásra vonatkozó jogszabályok A boncolás helyettesítését célzó eljárások Kihantolás Balzsamozás, holttestkonzerválás A testi sérülések vizsgálata és véleményezése Herczeg László, Sótonyi Péter A sérülésekrõl általában Sebgyógyulás A sebgyógyulást befolyásoló tényezõk A sérülés vizsgálatának sorrendje a testi sértések orvosszakértõi megítéléséhez A gyógytartamot befolyásoló tényezõk A sérülésekkel összefüggõ egyéb kérdések

9 TARTALOM / IX 8. Vitális jelenségek Herczeg László, Sótonyi Péter A keringés vitális jelei A légzés vitális jelei Az emésztõrendszer vitális jelei A kiválasztás vitális jelei Emboliák mint vitális jelek Mechanikai erõk behatására keletkezõ sérülések Sótonyi Péter Metszett sérülés A metszett seb általános jellemzõi Önkezû és idegenkezû metszett sérülés Szúrt sérülések A szúrt seb általános jellemzõi Vágott sérülések A vágott seb általános jellemzõi Kombinált sérülések Hulladarabolás és hullacsonkolás Tompaerõ-behatás által okozott sérülések A kültakaró tompa sérülései Csonttörések A koponya- és agysérülés A koponyacsontok törései Traumás koponyaûri vérzések Az agy sérülései Koponyasérülések szövõdményei Az agyhoz haladó erek sérülése A gerinc és a gerincvelõ sérülései A nyak-mellkas tompa sérülései A has és a kismedence tompa sérülései Lezuhanás magasból Zsírembolia A megvert gyermek-szindróma (battered child syndrome, child abuse) (Keller Éva) Az újraélesztés szövõdményei Közlekedési balesetek A közlekedési baleseteket elõidézõ külsõ tényezõk A közlekedési balesetet elõidézõ belsõ tényezõk A gépjármûvezetést befolyásoló gyógyszerek A közlekedési balesetek során keletkezõ jellegzetes sérülések A gyalogos sérülései A gépkocsiban ülõk sérülései Sérülések sínpályához kötött jármûvek gázolása esetén Kerékpáros sérülései Motorkerékpáros sérülései Az orvosszakértõ feladatai a közlekedési balesetek elemzésében

10 X / IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN Tömegszerencsétlenségek Lövési sérülések Lõfegyverek, lövedékek felépítése A lövési sérülések jellegzetességei A lövési sérülés orvosszakértõi véleményezése Robbanásos sérülések Fulladásos halál Sótonyi Péter A fulladásos halál boncolási lelete Fulladásos halálnemek A légzõnyílások befedése, elzárása A légutak idegentest okozta elzáródása Fulladásos gégevizenyõ A nyak összenyomatása által okozott fulladás Akasztás Zsinegelés Megfojtás kézzel Vízbe fulladás Fulladásos halál a mellkas légzõmozgásainak gátlása miatt Oxigénhiány okozta fulladás Oxigénhiány a légköri nyomás csökkenése nélkül Légköri nyomáscsökkenéssel együttjáró oxigénhiány A hirtelen légköri nyomásváltozás okozta károsodás Hõártalmak és hidegártalmak Sótonyi Péter Magas hõmérséklet okozta károsodások Égési sérülések Az égés vitális jelenségei Hamvasztás (kremáció) Melegártalmak Hõséggörcs Hõguta Napszúrás (heveny napégés) Malignus hyperthermia Terápiás hyperthermia Alacsony hõhatás okozta ártalmak Kihûlés, fagyás Fizikai ártalmak Sótonyi Péter Ionizáló sugárzás Nem ionizáló sugárzás. Elektromágneses mezõk

11 TARTALOM / XI 13. Az elektromosság okozta károsodások Keller Éva, Somogyi Endre Halálos végû elektrotrauma Elektromos áram okozta károsodások Elektromos árammal elkövetett öngyilkosság és emberölés Elektromos baleset vizsgálata Villámsújtás Villámsújtás okozta halál Az elektrotrauma ritka formái Természetes halálokok Sótonyi Péter Hirtelen halál Hirtelen halál bonclelet alapján történõ osztályozása Hirtelen halálra hajlamosító tényezõk Hirtelen halált kiváltó tényezõk A szív és érrendszer hirtelen halált okozó megbetegedései Veleszületett szívbetegségek A szívizom táplálkozási zavarai (ischaemiás szívbetegségek) A szívbillentyûk betegségei A szívizom nem ischaemiás megbetegedései Az ingerületképzõ ingerületvezetõ rendszer betegségei A szívizom gyulladásos betegségei A fõér intrapericardialis szakaszának betegségei A vénás rendszer betegségei Halál sporttevékenység során különös tekintettel a szíveredetre A légzõszervek hirtelen halált okozó megbetegedései A központi idegrendszer hirtelen halált okozó megbetegedései Az érrendszer hirtelen halált okozó megbetegedései A hasüreg-kismedencei szervek hirtelen halált okozó betegségei Csecsemõkori hirtelen halál szindróma (bölcsõhalál, sudden infant death syndrome: SIDS) Társadalombiztosítási alapismeretek Kereszty Éva A társadalombiztosítást szabályozó törvények A társadalombiztosítás általános jellemzõi Járulékfizetési kötelezettség A biztosítottak és az ellátásra jogosultak A társadalombiztosítási ellátások, a társadalombiztosítási csomag A társadalombiztosítás alapelvei A társadalombiztosítási egészségügy, mint az egészségügyi ellátás egyik formája Táppénz Baleseti ellátások A gyermek betegségével, ápolásával összefüggõ biztosítási ellátások Nyugellátások Öregségi nyugdíj

12 XII / IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj típusai Az egészségkárosodás miatt megállapítható jövedelemhelyettesítõ ellátások Rokkantellátás Rehabilitációs járadék Egészségkárosodott személyek szociális járadéka Biztosítás biztosítási orvostan Keller Éva Biztosítás fogalmi meghatározása A biztosítás jogi szabályozása A biztosítási piac jelentõsebb szereplõi Biztosítási szerzõdés Közlési kötelezettség (Ptk. 540 ) Bejelentési kötelezettség (Ptk ) A biztosítások rendszere Vagyonbiztosítás (Ptk ) Felelõsségbiztosítás Életbiztosítás (Ptk ) Balesetbiztosítás (Ptk ) Biztosítási Felügyelet Szerológiai és DNS-vizsgálatok Lászik András Szerológia DNS DNS-polimorfizmusok A DNS-molekulában rejlõ egyedi tulajdonságok feltárása (tipizálás) A DNS-vizsgálatok által kínált új lehetõségek a származás megállapítására A DNS-vizsgálatok által kínált új lehetõségek a személyazonosság megállapítására A DNS-minták biztosítása A nemi élettel kapcsolatos orvosszakértõi kérdések Buris László A nemi ösztön rendellenességei Erõszakos közösülés A fajtalanság orvosszakértõi vizsgálata A terhesség és szülés igazságügyi orvostani vonatkozásai Buris László Magzatelhajtás Az újszülött megölése Kriminalisztikai vizsgálatok Buris László A helyszíni szemle

13 TARTALOM / XIII Tárgyi bizonyítékok orvosszakértõi vizsgálata Biológiai nyomok vizsgálata Vérfolt-kimutatási eljárások Haj- és szõrszálak vizsgálata Ondófoltok vizsgálata Testváladékok vizsgálata Harapási nyomok vizsgálata Növényi nyomok vizsgálata Nem biológiai nyomok vizsgálata Személyazonosítás Varga Tibor Élõ személy azonosítása A személyazonosság megállapításának lehetõségei Ismeretlen holttest (holttestrészek) azonosítása A vizsgált maradvány emberi eredetének bizonyítása A halál bekövetkeztétõl eltelt idõ véleményezése A nem meghatározása Csontelváltozások betegségek A testmagasság és a testtömeg meghatározása Az életkor-meghatározás csontok és fogazat alapján Egyedi személyazonosítás Szuperimpozíciós személyazonosítás Szakértõi eljárás tömegkatasztrófák áldozatainak azonosításánál A halál okának megállapítása Tömegsírok feltárásának orvosszakértõi feladatai Igazságügyi pszichiátria Kuncz Elemér A pszichés állapot vizsgálata büntetõügyekben Kényszergyógykezelés Szenvedélybetegségek Az akaratnyilvánítási képesség A pszichés állapot vizsgálata polgári peres ügyekben Cselekvõképesség Szerzõdéskötés, végrendelkezés Kártérítési perek problémái A munkaképesség vizsgálata, értékelése és véleményezése pszichiátriai betegeken Az egészségügyi törvénynek a pszichiátriai tevékenységre vonatkozó elõírásai Adatvédelmi elõírások Igazságügyi toxikológia Róna Kálmán, Buris László Igazságügyi toxikológia I. (Róna Kálmán) Bevezetés Az igazságügyi toxikológia felosztása

14 XIV / IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN Az igazságügyi toxikológiai vizsgálatok során használatos biológiai mátrixok Az igazságügyi toxikológia analitikai módszerei Igazságügyi toxikológiai szûrõvizsgálati analitikai módszerek Igazságügyi toxikológiai megerõsítõ (konfirmációs) vizsgálati analitikai módszerek Posztmortem igazságügyi toxikológia Antemortem faktorok A szisztémás toxikológiai analízis Szén-monoxid-mérgezés Ciánmérgezés Illékony vegyületek által okozott mérgezések Fémek által okozott mérgezések Növényvédõ szerek és kártevõk elleni szerek okozta mérgezések Etilénglikollal történõ mérgezés Metilalkohol okozta mérgezés Az emberi teljesítményt befolyásoló szerek igazságügyi toxikológiai vizsgálatai Az alkoholos befolyásoltság igazságügyi toxikológiai véleményezése A bódult állapot igazságügyi toxikológiai vizsgálata és véleményezése Drog, kábítószer, pszichotrop szer, abúzus A leggyakoribb abúzusszerek toxikológiai jellemzõi és analízise Igazságügyi toxikológia II. (Buris László) Marószerekkel történõ mérgezések Savmérgezés Lúgmérgezés Maró fémsók okozta mérgezés Aromás szénhidrogének okozta mérgezések Gombamérgezés Ételmérgezés Állati mérgek Növényi mérgek Dopping Mikrobiológiai hadviselés, bioterrorizmus Eljárás mérgezésre gyanús eseteknél Nemkonvencionális gyógyító eljárások Keller Éva A gyógyszerek interakciója gyógynövénytartalmú készítményekkel A genetikai viszgálatok jogi és etikai kérdései Sótonyi Gergely 26. Igazságügyi fogorvostan Felszeghy Endre, Patonay Lajos A fogorvos tudomány helye és szerepe az igazságügyi orvostanban Fogászati személyazonosítás Életkor-meghatározási lehetõségek az élet különbözõ korszakaiban

15 TARTALOM / XV Egyedi sajátosságok alapján történõ személyazonosítás A kezelõ fogorvos által felvett írásos fogászati dokumentáció Fogászati röntgendokumentáció Fotódokumentáció A fogazatról készült lenyomatok, minták Fogorvos, hozzátartozók emlékképei Sérülések A fogak sérülései Lágyrész-sérülések CSontsérülések Harapási nyomok Össz-szervezeti egészségkárosodás (ÖEK) (munka- és keresõképtelenség) fogorvosi vonatkozásai Az igazságügyi fogorvostan szakértõi kérdései Az Európai Unió egészségpolitikája és befolyása az igazságügyi orvosszakértõi tevékenységre Kereszty Éva Az EU általában az Unió három pillére Az Európai Unió hatása az egészségügyi ágazatra Az egészségügy az EU szabályozási rendszerében AZ EU egészségpolitikájának fõbb területei Az egészségügyi szolgáltatásokat érintõ uniós szabályozás és tevékenység Egyéb, egészségüggyel kapcsolatos közösségi tevékenység Az igazságügyi orvostan kompetenciáját közvetlenül érintõ közösségi tevékenységek Összefoglaló táblázatok, diagramok Fogalomtár Sótonyi Gergely Tárgymutató

17 ELÕSZÓ / XVII Elõszó a 3. bõvített kiadáshoz A könyv második kiadása 2001-ben jelent meg. Az eltelt négy év az igazságügyi orvostanban is számos új eredményt és változást hozott, úgy az elméleti, mint a gyakorlati orvostudomány területén. Az átdolgozást és bõvítést az idõközben megjelent új jogszabályok és rendelkezések is indokolták. A megváltozott társadalmi körülmények között az orvosnak is szükséges ismernie tevékenysége jogi kereteit. Az igazságszolgáltatás szemléletének változásával még inkább szükség van az orvosszakértõre. Az Igazságügyi Orvostan tankönyv 3. kiadásának szükségességét az a tény is indokolttá tette, hogy a 2. kiadás elfogyott. Az Igazságügyi Orvostan tankönyv 3. kiadása az egyetemi oktatás elengedhetetlen didaktikai szempontjainak figyelembe vétele mellett, anyagában felöleli az egyetemi hallgatók igényeit, elvárható tudásanyagát. A könyv természetesen az igazságügyi orvostan különbözõ területein dolgozó szakemberek számára is készült. Az egyes fejezetek összeállításánál és szerkesztésénél tekintettel voltunk arra is, hogy bírák, ügyészek, ügyvédek és a bûncselekményekkel foglalkozó más szakembereknek is nyújtson munkájuk során segítséget. Nem könnyû feladat annak a törzsanyagnak a megadása, amit a tananyagban a leendõ orvosnak el kell sajátítani. A szerkesztésben irányító alapelvünk az volt, hogy a tankönyvet nemcsak az orvostanhallgatóknak, hanem a szakorvosjelölteknek és az orvostudomány más szakterületein dolgozó szakorvosoknak is szánjuk. Tekintettel voltunk a fogorvosképzés igényeire, egy új fejezet közreadásával. Figyelembe vettük a hallgatóság azon igényét, hogy egyik-másik fejezetben foglaltaknál többet kívánnak, elsõsorban azon területeken, amelyek a jövõbeni gyakorló orvosi tevékenységük szempontjából fontosak lehetnek. Az igazságügyi orvostan kritikus szemléletû interdiszciplináris, alkalmazott tudomány. Az orvos és a jogtudomány eredményeibõl egyaránt merít. A jellegébõl adódik, hogy a tényeket dinamikus összefüggésében szemléli és értékeli. Az igazságmegállapítás orvosi és jogi eszközeinek megismerése, a bûncselekmények tárgyi bizonyításának módszerei, az objektív állásfoglalás mind-mind olyan ismeretek, amelyeknek a gyakorló orvos is mindennapi munkájában hasznát veheti, mert az igazságügyi orvostan szintetizáló gondolkodásra nevel. Szemlélettel tehát, az integrált orvosi észjárást tanítja. A tárgy alapelveinek és tételeinek megismerése hozzájárul az orvosi tevékenységben nélkülözhetetlen elemzõ és összegzõ gyakorlat kialakításához. Az egyes fejezetekben történõ módosítást, kiegészítést és az új fejezetek megírását az ismeretek bõvülése és az elmúlt évek oktatási tapasztalatai is egyértelmûen indokolták. A témakörök átdolgozásával, illetve kiegészítésével azokat az eredményeket kívántuk beépíteni, amelyek az elmúlt években gazdagították az igazságügyi orvostani ismeretanyagát. A könnyebb tájékozódás érdekében a függelékeket, további összefoglaló táblázatokkal egészítettük ki és a fogalomtárat bõvítettük A fénykép és ábra dokumentáció egy részének cseréjére is sor került annak érdekében, hogy

18 XVIII / IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN azzal a szöveges rész egyértelmû megértését hatékonyabban segítsék. Az igazságügyi orvostan történetével foglalkozó fejezet megírásához felhasználtuk néhai prof. dr. Földes Vilmos idevonatkozó munkálatait. Az igazságügyi orvostan egyetemi oktatása sokat változott az elmúlt évtizedek során. Az óraszáma ugyan jelentõsen csökkent, a tananyag azonban számos területen fontos kérdésekkel gazdagodott. Az orvostanhallgatónak egyaránt kell ismernie a klasszikus igazságügyi orvostan tételeit és az orvos foglalkozásának etikai és jogi szabályait. Az igazságügyi orvostan oktatásának jelentõsége összességében növekedett. Meggyõzõdésünk, hogy ezek napjainkban már elengedhetetlen ismeretanyagai az orvosi mûködés egészének. A helyes szemléletû igazságügyi orvostani oktatás alakítja az elvárható általános orvosi magatartást, miközben maga is alakul az elméleti és gyakorlati feladatok megoldása közben. Hálával tartozunk azoknak az orvostanhallgatóknak, akik értékes formai és tartalmi észrevételeikkel járultak hozzá a 3. kiadás szerkesztéséhez. Köszönetet kell mondani a Semmelweis Kiadó igazgatójának dr. Táncos Lászlónak, aki nagy segítséget nyújtott a 3. kiadás megjelenéséhez. A kiváló szerkesztõi munkát, nagy szakértelemmel Vincze Judit végezte. A részben kiegészített, illetve átdolgozott dokumentáció Bognár Gyulának, a fotólaboratórium vezetõjének példásan igényes munkáját dicséri. Munkatársunk Nagy Árpádné fáradhatatlanul mûködött közre az anyag gyûjtésében, az új fejezetek és kiegészítések szerkesztésében, leírásában és a szerzõk koordinálásában. A technikai szerkesztést Szél Ferencné korábbi munkatársunk értékes tapasztalataival segítette. Köszönet érte. A tankönyv sok résztvevõ elkötelezett munkájának eredménye. Nekik ezúton is köszönetet mondunk, elsõsorban a szerzõknek és a lektoroknak, de azoknak is, akik értékes tanácsaikkal járultak hozzá, céljaink eléréséhez és jelentõs motivációt adtak az átdolgozott, 3. kiadás szerkesztéséhez. Név szerint: dr. Busch Béla, dr. Dunay György, dr. Hubay Márta, dr. Imrei László, dr. Lászik András, dr. Szabó László és dr. Törõ Klára. A szerzõk jogos reménye, hogy az átdolgozott tankönyv a jövõben is hasznos segítséget nyújt mindazoknak, akik beható ismereteket kívánnak szerezni az igazságügyi orvostan tárgykörébõl, vagy ismereteiket tovább kívánjuk gyarapítani március 22. dr. Sótonyi Péter szerkesztõ

19 ELÕSZÓ / 19 Elõszó a 4. átdolgozott, bõvített kiadáshoz Az olvasó az igazságügyi orvostan tankönyvének 4., bõvített kiadását tartja a kezében. A 3. kiadás megjelenését követõen figyelemre méltó változások történtek a tárgy gyakorlatában, mûködésének jogi szabályozásában. Az orvosszakértés a toxikológia és az igazságügyi patológia területén új módszerekkel gazdagodott. A molekuláris biológia és az informatika a személy és származás megállapításban, a biológiai nyomok és anyagmaradványok elemzésében szemléletváltozást hozott. Az igazságügyi orvostan napjainkban is szorosan kapcsolódik a jogtudományhoz. A fejlõdés, ezért mindenkor a legszorosabban összefügg a jog és az állami élet változásaival. Az orvosnak, mint szakértõnek a közremûködése az igazságszolgáltatásban a bizonyítás egyik fontos eszközévé vált. A tananyagnak ezért is folyamatosan fel kell vállalnia, az orvosi foglalkozással összefüggõ, tételes jog, részletekbe menõ tárgyalását. A jogi ismeret fejezeteket ezért is bõvítettük. Az egyes fejezetek átdolgozását, vagy bõvítését az oktatási reform elvárásai és az a tapasztalás indokolta, hogy a hallgatóság a tantermi elõadásokhoz és a vizsgákhoz igazodva egyik, másik fejezet tartalmában többet kíván. Szükségessé tette továbbá az a tapasztalás is, hogy a hallgatóság a tantermi elõadásokhoz és a vizsgákhoz igazodva egyik-másik fejezet tartalmában többet igényel. A tankönyv témáinak összeállítása szorosan kapcsolódik az orvosképzõ egyetemek igazságügyi orvostani tematikájához. A biztosítási rendszerekben bekövetkezett szerkezeti és jogszabályi változások, a 15. és 16. fejezetek teljes átdolgozását tették szükségessé. A beteg és az orvos közvetlen szerzõdéses kapcsolatán alapuló jogviszony polgári jogi jellegû megbízás. Nem eredményszolgáltatás. A jogviszonyban az orvos csak arra vállalkozhat, hogy az orvostudomány állásának megfelelõen mindent megtesz a beteg egészségének helyreállítása érdekében. Az egyén és a magán (üzleti) biztosítók között létrejött megbízás azonban eredményköteles. A szerzõdõk biztosítási feltételei, a szerzõdésben tételesen rögzítettek. A társadalombiztosítás, ill. a magán (üzleti) biztosítás területein felmerülõ polgári, ill. büntetõ ügyekben az orvosi közremûködés vizsgálata, igazságügyi orvosszakértõi feladat. A gyakorló orvos is szembesülhet ilyen kérdésekkel, ezért is indokolt azoknak az alapismeretek szintjén történõ tárgyalása. A származás-megállapítással foglalkozó 17. fejezetbõl a szerológiai részt elhagytuk. A DNS-polimorfizmus vizsgálatok ugyanis teljesen kiváltották azokat. A molekuláris biológiai módszerek pozitív bizonyító, illetve kizáró vizsgálati lehetõségeit, ezért részletesebben tárgyaljuk. A 27. fejezet az igazságügyi orvostan mûvelésének nemzetközi kitekintését foglalja össze. A könyv tartalmában meghaladja az egyetemi tankönyvek terjedelmét. Annak az az oka, hogy szempontnak tekintettük, a szakvizsgára felkészülõknek, és az igazságügyi orvostan határterületi kérdéseivel foglalkozók-

20 XX / IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN nak, biztos ismeretanyagot nyújtsunk. Bízunk abban, hogy a könyv a bûnüldözési hatóságok – rendõrség, bíróság, ügyészség – a munkáját is segíti és hozzájárulás a nagy hagyományokkal rendelkezõ magyar törvényszéki-igazságügyi orvostan sokirányú mûveléséhez. Köszönettel tartozunk azoknak az orvostanhallgatóknak és orvosszakértõ társainknak, akik formai, tartalmai észrevételeikkel nyújtottak értékes támogatást. Köszönet illeti a szerzõket és lektorokat, de nem utolsó sorban Táncos Lászlót a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. önzetlen és segítõkész igazgatóját, aki nagyban elõsegítette a 4. kiadás megjelentetését. Biztosította a kiváló, nagytapasztalatú szerkesztõ Vincze Judit közremûködését, akinek e helyen is mondunk köszönetet. A könyv technikai szerkesztése a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. munkatársainak szakszerû és elismerésre méltó munkáját dicséri. Bognár Gyula a Budapesti Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet Fotólaboratóriumának vezetõje, mint mindig, most is színvonalas, igényes munkát végzett. A dokumentáció közel egyharmadát színes képekkel frissítette fel. Munkatársunk, Nagy Árpádné nagy türelemmel, igényesen és fáradhatatlan munkával vett részt az anyaggyûjtésben, a fejezetek egységes szerkesztésében. A bõvített kiadást ugyan az élet írja elõ a megvalósítás azonban sokszintû összetett, csoportmunka. A jelen kiadás is több szerzõ elkötelezett munkájának eredménye. Tanácsaikkal és észrevételeikkel sokat segítettek név szerint: Dr. Busch Béla, Dr. Dunay György, Dr. Hubay Márta, Dr. Imrei László, Dr. Szabó László, Dr. Törõ Klára. Valamennyiük közremûködését köszönet illeti augusztusa dr. Sótonyi Péter szerkesztõ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.