Press "Enter" to skip to content

Sokszínű matematika 9 osztály tankönyv pdf

Matematika tankönyv 9 osztály megoldások

Mai 714
Heti 714
Havi 41337
Összes 3945896
IP: 46.98.125.253 Chrome – Unknown 2022. szeptember 19. hétfő, 13:17

Ki van itt?

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel GimnáziumÓbudai Árpád Gimnázium


Szent István Gimnázium

A gondolkodás öröme

Érthető matematika tankönyv. 9. osztály, 174. oldal

Számítsuk ki a száőmoknak a 0-tól és a 2-től mért távolságának összegét!

Ábrázoljuk ezt a függvényt!

Megoldások

Megtekint Letölt
Szerzők megoldásai
(3 megoldás)

Keresés

Honlapok

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok

Wolfram Alpha

Wolfram MathWorld

Art of Problem Solving

Kvant

IMO


EGMO

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

sokszínű matematika 9 osztály tankönyv pdf

Azért az olvasás-szövegértés és a matematika tudásterületek kerültek a vizsgálat . közöttük olyan feladatok, amelyeket szinte minden diák meg tud oldani, .

17 сент. 2020 г. . Az egyes tematikus egységekre az óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. . terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.

közöttük olyan feladatok, amelyeket szinte minden diák meg tud oldani, de vannak olyanok is, . Matematika feladatgyűjtemény − megoldókulcs. 5−6. osztály .

A hatványozás és a gyökvonás definíciója és azonosságai egész kitevőre. Törtkitevőjű hatvány ér- . egyenlőtlenségre vezető szöveges feladatok megoldása.

A hatványozás azonosságai. Negatív kitevőjű hatvány értelmezése. . szöveges feladatok megoldása. Ajánlott irodalom. Tk. 32–42., 46–53., 56–70., Fgy.

Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei. 51. Feladatok megoldása. 52. A háromszög súlypontja. 53. Arányossági tételek a derékszögű .

17 сент. 2020 г. . arányossági szemlélet kialakítása, az egyenes arányosság, a törtrész-számítás, ezen alapulva a . Szöveges feladatok megoldása.

A megadott számok prímtényezős felbontása alapján: a). ; b). ; c). ; d) . Az A és B számok prímtényezős alakja: A = 23 ⋅ 5 ⋅ 73 ⋅ 11; B = 22 ⋅ 3 ⋅ 52 .

A boltos módszer és a 10-es átlépés alkalmazása. . 19. Modul: Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása tízes-átlépés nélkül. Szöveges feladatok.

17 мар. 2020 г. . Szorzás,osztás gyakorlása 2-el,4,el,8- al. Összefüggések,számolási rutin fejlesztése. Gyakorló feladatok : Tk:122.oldal. 123.oldal. Szöveges .

Vegyes oszthatósági feladatok: 6-tal, 12-vel, 15-tel való osztás . Műveletek törtekkel, a lnko és a lkkt alkalmazásával, összetett feladatokban.

www.ide.sk matek 5 gyakorló. Sokszínű matematika , Mozaik Kiadó. Az éves óraszám és elosztása: Összes óraszám: 185. Ebből: Nem szakrendszerű: 74.

Logaritmikus egyenletek . . A kör egyenlete; a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet . . . . . . . . . . 96. 12. Kör és egyenes kölcsönös helyzete .

Matematika 7. osztály. IV. rész: Algebra. Készítette: Balázs Ádám. Budapest, 2018 . 4. Feladat. Alkalmazzuk a hatványozás azonosságait, írjunk kikötést!

III. rész: Koordinátageometria. Készítette: Balázs Ádám. Budapest, 2019 . Írd fel az f-re merőleges egyenes egyenletét, amely illeszkedik a Q pontra!

V. Álló egyenes vázolása: A levegőben teljes nyújtott karral, föntről lefelé egy lendületes mozdulattal (a gyakoriságszá- mot a tanító határozza meg).

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és . Mely egyenletek megoldása az x = 1 és melyeknek az x = −2? a.) 3x +7= −x − 1 b.) x2 + 2x = 0.

A természetes számok összeadása. 30. 7. A természetes számok kivonása . Tört szorzása természetes számmal. 153. 25. Tört osztása természetes számmal.

Ekkor teljesük az alábbi összefüggés: (a, b) · [a, b] = a · b. 20. Feladat. Írjuk fel az alábbi számok LNKO-ját és LKKT-jét és ellenőrizzük! a.) 16; 28.

45. óra Algebrai kifejezések. Def (Betű). Változó, más néven ismeretlen, vagy határozatlan. Számot, vagy szá- mokat jelöl, melyeket nem ismerünk, .

Feladatok a logikai szita formulára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halmaz elemének lenni: Az eleme reláció is alapfogalom, nem definiáljuk.

Egy háromszög oldalainak hossza: 2 cm, 5 cm ill. 8 cm. Egy hozzá hasonló háromszög kerülete 25 cm. Mekkorák ennek a háromszögnek az oldalai? 43. Feladat.

20 окт. 2020 г. . Fontosabb számhalmazok, melyekkel gyakran találkozunk: • Üres halmaz, melynek nincs eleme1. Jele: ∅ vagy <> . Jelölése: A△B.

92. óra Kombinációk. 19. Feladat. Hányféleképpen lehet a lottó szelvényt kitölteni? Def (Ismétlés nélküli kombináció:). Ha n elem közül kell kiválasztani k .

8 : 4 = 2 Ha nem az, akkor valamilyen törtszámot kapunk. 8:5= 8 . számot szoroztál össze: a páratlan hatványok negatívak lesznek, a párosak pozitívak.

Sorozatok a számtani sorozat, számtani közép, összegképlet, a mértani sorozat, mértani közép, összegképlet, vegyes sorozatok. Nagyon sok kidolgozott feladat .

A gyermekek érdeklődésének felkeltése. • A tanult testek, alakzatok, síkidomok megnevezése. • A gyerekek szókincsének bővítése. •. Egymásra figyelés.

16 янв. 2016 г. . Micimackó, Füles és Nyuszi padlólapokkal akarja burkolni saját kuckójának a padlóját. Az erdei csempeboltban ilyen padlólapot lehet kapni:.

Év eleji felmérés – 5. osztály Matematika. Név: 1. Szorzótábla – számolási készség (fejben). /15 pont. 12 + 37 = 41 – 15 = 24 + 28 = 33 – 19 = 38 + 25 =.

Matematika 12. középszint. Példatárak: Fuksz Éva – Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény matematikából 9-10. évfolyam (1).

A téglalap, négyzet fogalma, tulajdonságaik; oldalaik egymáshoz való viszonya, . A téglatest hálója, felszíne konkrét feladatok kapcsán.

5. 17. óra Keveréses feladatok. 9. Feladat. 10 liter 87%-os alkoholunk van. Mennyi vizet kell hozzáöntenünk, hogy. 80%-os alkoholt kapnunk?

Algebra műveletek algebrai egész kifejezésekkel, nevezetes szorzatok, szorzattá alakítás, algebrai törtek, műveletek algebrai törtekkel. → Egyenletek.

trigonometrikus egyenletek, trigonometrikus területképlet, szinusztétel, koszinusztétel ismerete és alkalmazása feladatokban. Hatvány, gyök, logaritmus.

Algebra a. Hatványozás negatív kitevőre b. 10 hatványai és normálalak c. Gyökvonás d. Területmérés e. Egyenletek f. Halmazok, halmazműveletek. 2. Geometria.

P e t z Ármin, ludoviceumi fökertész. — A melegágyak készítése. (Kerti . R o u s s i n M. Z. tr. után — A vér foltok újabb meghatározásáról. (Gyógy.

9. Szövegtan. A felkészüléshez: – Mohácsy Károly: Irodalom 12. – Antalné Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 9-12.

Az azonosságok alkalmazá- sa (a nevező gyöktelenítése, négyzetgyökös kifejezések összehasonlítása, szorzása, hatványozása, összevonása).

számolási táblázatok. Egyszerű összeadásra és kivonásra vezető szöveges feladatok. Kombinatorka. 9. A SZORZÁS ÉRTELMEZÉSE ÉS. TULAJDONSÁGAISZORZÁS.

13 нояб. 2017 г. . Játsszunk számkirályt a tanult számokkal! (A Számkirály fejére korona kerül.) . Új ismeret játékos rögzítése:.

5. osztály matematika. Témakörök. TERMÉSZETES SZÁMOK . A tér alakzatai, a testek geometriai jellemzői. A sík alakzatai. EGÉSZ SZÁMOK. Negatív számok.

Rajz: – 2 db piros-kék ceruza. – 1 db piros-kék postairon . pohár, kisméretű törölköző, papír zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, uzsonnás szalvéta.

Page 1. Matematika követelmények 1. osztály félév. – Egyszerű tárgyak, elemek sorba rendezése, összehasonlítása, szétválogatása.

Bosnyák Viktória: A sirály a király? feladatgyűjtemény. Környezet: – 1 db kis alakú vonalas füzet (4. osztályos). Etika, hittan:.

25 июн. 2014 г. . Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9-10. Tananyag. 1. Halmazok, halmazműveletek, logikai szita, intervallumok: . 1018, 1019, 1020,.

Halmazok: Halmazok meghatározása, megadása. Halmaz műveletek: unió, metszet, különbség, részhalmaz. Statisztika, függvények:.

Felhasznált források: C. Neményi Eszter- Sz. Oravecz Márta – matematika 2. osztály, internet – google képtár, saját tanmenet C. Neményi-.

Technika: – 1 db jó minőségű olló. – Fa pálcika. – folyékony ragasztó (Technokol). – Pritt stiftes ragasztó. – fekete és piros filctoll. – Karton.

TANSZERLISTA. 6.c OSZTÁLY. 2021/2022. tanév. Matematika. 2 db spirál négyzetrácsos füzet (A/4). 1 db sima füzet (A/4, nem spirál).

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2013. 3 – 4. osztály. 3 pontos feladatok. 1. Melyik ábrán van több fekete kenguru, mint fehér kenguru?

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2015. 7 – 8. osztály. 3 pontos feladatok. 1. Az eserny˝om tetején a KANGAROO felirat van. Nézd meg figyelme-.

az ABNMD ötszög területe? A) 17. B) 27. C) 37. D) 47. E) 57. 23. A G jelzés˝u vonat 8 másodperc alatt haladt el egy villanyoszlop mellett.

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2014. 3 – 4. osztály. 3 pontos feladatok. 1. Melyik ábrán látható a csillagot ábrázoló kép közepe?

Feladatok: Házi feladat ellenőrzése, síkidomok kialakítása gumival, . II. kötet, Matematika 4 tankönyv, ceruza, színes ceruza, radír, mágnesek,.

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2012. 5 – 6. osztály. 3 pontos feladatok. 1. Béla a következ˝o mondatot szeretné a falra festeni: BELL´ANAK VAN .

Trigonometrikus egyenletek. 55. Trigonometrikus egyenlőtlenségek. 56-57. Vegyes feladatok, gyakorlati alkalmazások. IV. Függvények (11 óra).

tudományos számológép (sin, log legyen rajta) telefon nem helyettesíti!! nagy alakú négyzetrácsos füzet . rajz, művtöri bármilyen A4-es füzet jegyzetelni.

3. osztály. Matematika. Szia! Nagyon jó kis feladatokat hoztam neked, színezés, szorzás, osztás, de hát ez már neked nagyon megy, büszke vagyok rád,.

11 мая 2020 г. . 4. osztály, matematika: számok tört része. . egyenlő részre osztottuk: 1 egész = 4 negyed, 8 nyolcad, 14 tizennegyed.

Kerületi Matematika Verseny. 8. osztály. 2018. Kedves Versenyző! Az alábbi öt feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de minden feladat megoldását .

Matematika 9 Osztály Tankönyv Megoldások

fizika. földraj 1., 5. és 9. évfolyam (2020/2021) A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága az új NAT-hoz A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a magánkiadók számára sem a jelenlegi, sem a 2020-as kerettanterv szerinti engedélyeztetésre, illetve lejárt engedélyek meghosszabbítására nincs lehetőség Okostanköny Sokszínű Matematika 9. a Matematika kategóriában. Böngészde; Higiéniai termékek; Szülőknek. Start! Neu Német I. Tankönyv (NT-56440/NAT) Kiadói cikkszám: NT-56440/NAT 2. 490 Ft (2. 371 Ft + ÁFA) (Példatár és Megoldások) egybeszerkesztett változata!. Sokszínű matematika 9. – Megoldások. Feladatgyűjtemény. Mozaik Kiadó MS-2323M09 – 1. kiadás, 200 oldal Szerzők: Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Urbán Jáno alaptanterv (NAT) 2007. alapelvei szerint készült. a megoldások vizsgálata, a matematikai tartalmú játékok, és a tanár egyéniségétől, igényeitől függő, változatos módszertani megoldás. (9. lap/9. old. ) ∗ Matematika 8.

Sokszínű matematika 9. – Megoldások – – Mozaik Digital Education and Learning

Biztonságos fájlküldés. Tablo fotozas. Használt mézpergető. Középkori magyar zene. Erika szelet süti. Magyar rövidfilmek. Joseph baena testvérek. Bogyó és babóca torta debrecen. Portugál nemzeti ital. Maxcity parketta. Görög katolikus keresztelési szertartás. Erzsébet belga királyné. Jövedelmi egyenlőtlenség. Estee lauder vélemények. Kabulban hány óra van.

Ezután automatikusan elindul, ha sikeresen telepíti. Választ Broken Android Phone Data Extraction a felületen. Ezután USB-kábellel csatlakoztassa a Samsung készüléket a számítógéphez. Kattints Rajt A dobozban. 2 lépés Válassza ki a telefon helyzetét: Elakadt a Startup képernyőn, Elakadt a letöltési módban, Fekete képernyő, stb. Kattintson Következő továbbmenni. 3 lépés Győződjön meg arról, hogy helyesen választotta meg Android-eszközének adatait, beleértve az eszköz nevét és az eszköz modelljét. Ezután kattintson a gombra megerősít továbbmenni. 4 lépés A program letölti a helyreállítási csomagot, majd javítja a törött Android rendszert. Miután elkészült, navigálhat Android Data Recovery az Android-adatok, beleértve a törölt fájlokat is, eléréséhez és beolvasásához. 5 lépés Kattints Kapcsolatok az oldalsávon, hogy megtekinthesse és megjelölje a helyreállítani kívánt elemeket, majd kattintson a gombra Meggyógyul menteni őket a számítógépre. A szoftver további funkciói: Ez egy professzionális Android rendszer hibaelhárítási program, amely képes különböző fogyatékkal élő Android operációs rendszerekkel kapcsolatos problémák megoldására, mint például a BSOD (Fekete halál képernyő), fagyasztott, téglagyártott és egyéb rendszer összeomlott helyzetek.

  • Egészben sült kacsa párolt káposztával
  • Penny a marsból 2 ead.php
  • Unod a vezetékes töltőket a lakásban? Itt a megoldás – Lakberendezés trendMagazin
  • Kerti tó, tótechnika – Kertcentrum
  • Folytatni egy kapcsolatot egy megcsalás után
  • Diákmunka 16 éves kortól debrecen
  • JobbMintATv.hu | Ingyen Online Nézheto Sorozatok minden mennyiségben

Matematika – 2. osztály A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) 2020. December 12. Matematika tankönyv 5. MS-2305U: Sokszínű matematika 5. Tankönyv. NAT 2020-hoz is ajánlott 9. évfolyam, Matematika kategória. Tankönyv kódja: NT-16129/ NAT Cikkszám: NT-16129/ NAT Okostanköny Oktatási Hivata különbség itt a közös nevezőre hozásban van, amit 9. osztályban már alkalmaztunk algebrai törtek esetén, és a másodfokú egyenlet megoldásában, amelyet megoldóképlet nélkül, szorzattá bontással oldunk meg. 4 4 Sokszínű matematika tankönyvsorozat(2010. részletesen ld. : Irodalomjegyzék) 9. osztályo NAT. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen a Géniusz Könyváruházban! Adja le rendelését most! AP-050809 Matematika tankönyv 5. NAT; AP-050809 Készlethiány Fontos információ, hogy a 2020/2021-es tanévtől a NAT 2020 keretében megújulnak az 1. 9. osztályos matek felzárkóztatá Fedezd fel EUrópát! – videó pályázat 2017; Budapesti kirándulás – EU óra; 4forEURORE – 2016; 4forEURORE – 2017; Európa Nap program 201 Matematika 5.

Sokszínű matematika 9. – Megoldások – – Mozaik Digital Education and Learning Sokszínű matematika – középiskolás Testbook Mozaik Kiadó MS-2323M09 – Edition 1, 200 pages Authors: Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Urbán János Curriculum: NAT 2007 Further publications for Grade 9 Added to your cart.

Matematika tankönyv 9. osztály nat 2021 megoldások – tisztelt t

xbox one játék letöltőkód ingyen

Természetes számok Műveletek természetes számokkal Római számok Geometriai alapfogalmak Mértékegységek Statisztika Szögek Közönséges törtek alapjai Műveletek törtekkel Téglalap és négyzet Téglatest és kocka Tizedes törtek alapja Kedves Látogató! A honlapon a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. Kérjük, olvassa el sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat. Elfogadom Elutasíto NT-11580/T Matematika 5. tankönyv – Kalandozások a matematikában – tartós hogy a 2020/2021-es tanévtől a NAT 2020 keretében megújulnak az 1., 5. osztály tankönyvei! Szeretné megnézni/megvásárolni őket? Kattintson ide Matematika – 5-12 évfolyam – Tankönyv, segédkönyv 9. évfolyam, Fizika kategória. Ötösöm lesz fizikából – Feladatok és megoldások. Tankönyv kódja: MK-104 Matematika tananyag hatodik osztályos diákok számára. Műveletek raciónális számokkal, ismerkedés a függvényekkel. A tengelyes tükrözés fogalma 9.

Matematika tankönyv 9. osztály nat 2021 megoldások – tisztelt t Taneszközök – tankonyvkatalogus Szerző: Műfaj: tankönyv Iskolatípus: gimnázium Évfolyam: 9. évfolyam Tantárgy: Digitális kultúra Tankönyvcsalád: – Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel. Kiadói kód: OH-DIG09TA Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg () Az okostankönyvek a weben megszokott élményt kínálják tanárnak és diáknak egyaránt. Ezek a tankönyvek nem pusztán a papírtankönyvek digitalizált változatai, hanem sok ezer kiegészítő digitális taneszközt tartalmaznak: videókat, képeket, hanganyagokat és interaktív feladatokat A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók Bevezető: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamár 9. osztályos A tankönyv Útmutató a tankönyv és a Matek Oázis leckék számrendszerek –> NAT 2020-on túlmutató anyagok. Oszthatóság, lnko, lkkt Szeretnénk köszönetet mondani a videókról, illetve a honlapról kapott segítségért.

A gimnázium első éve (9. osztály) nagyon riasztó (egyes, kettes) matek-jegyekkel. Sokszínű matematika – Feladatgyűjtemény 9-10. osztály Mozaik Kiadó, 2019 A 9-10. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza (több mint 1600 feladat), amelyhez a megoldások CD-melléklete.. A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói a 2019/2020. tanévben. Feladatlapok a 8. osztályosok számára (9. évfolyamra történő beiskolázás) 2020. január 18 Matematika 5. Matematika 6. Matematika 9. Matematika 10. –Történelem 5. Történelem 6. Történelem 9. Történelem 10. Környezetismeret 1. Környezetismeret 2. Természetismeret 5. Természetismeret 6. —-Erkölcstan 5. Erkölcstan 6. — Szakiskola 9-10. első kötet KOMA Matematika Történelem Természetismeret OKÉ. Szakiskola 9-10. Tartalomjegyzék A feladatgyűjteményben használt jelölések Síkgeometria 1-204 feladatok megoldásai 205-399 feladatok megoldásai 400-610 feladatok megoldásai 611-796 feladatok megoldásai 797-1007 feladatok megoldásai 1008-1200 feladatok megoldásai 1201-1407 biológia.

∗ (K8-01) Ker ettanterv 8. ÉVFOLYA Hajdú féle Matematika feladatgyűjtemény 7-8. osztály c. könyv ezer éves kiadását keresném, Calibra Kiadó. FI-503010801_1_Matematika_8_tankönyv_megoldá 16. 3 MB · Olvasás: 495 Horváth Ero Tag. 2020 Szeptember 16 #274 Moonlightshadow írta: Sziasztok! Hoztam Nektek az újgenerációs, 8. -os Matematika tankönyv és. Sokszínű matematika tankönyv 8. osztály 2020 A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosság.. Új generációs tankönyv TÖRTÉNELEM MUNKAFÜZET 8. osztály (FI-504010802/1) -hoz megoldókulcsot keresek, ha esetleg van valakinek, nagyon jó lenne, köszönöm. #84 Sziasztok Az Ofi, Új generációs, Szakiskolai közismereti tankönyv, matematika részének megoldásait keresem.. 10. évfolyam. Vakarcs29 Állandó Tag. 2020 Március. Matematika – 1. osztály. 4 téma; Matematika tananyag első osztályos kisdiákok számára. Első lépések a matematika világában, számolás 20-as számkörben, kezdő lépések a geometria területén.

Olyan sok receptemhez, szószokhoz, salátákhoz használtam már (és még fogom is) a sültpaprikát, hogy gondoltam, megér egy külön posztot. ( És így ezután, legalább nem kell minden receptben leírnom, hanem csak elég belinkelni;)) Ehhez a sült paprikához, legjobb az édes, húsos, hosszú, hegyes “kápia” paprika. Ha esetleg nem kapunk, használhatunk helyette pritamin paprikát is, de a kaliforniai paprikát nem ajánlom, mert annak szerintem semmi íze. Ha van gáztűzhelyünk, a paprikákat, közvetlen a lángon is megsüthetjük, egy hosszú húscsipesszel forgatva, míg meg nem feketedik a héja mindenütt. De én többnyire sütőben készítem. Egy tepsit kibélelek alufóliával, és ebbe teszem a paprikákat, amiket előzőleg egy késsel megszurkálok, hogy ne robbanjon szét a sütőmben. (Bekenhetjük egy kis olajjal is. ) A tepsit a sütő felső polcára teszem, és grillfokozaton 20 percig sütöm, tizenöt percnél megforgatva. Ha nincs grillező a sütőben, akkor 220 fokra előmelegített sütőben, süssük addig, míg meg nem feketedik a héja (kb.

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét

2 Az óraszámok az AROMOBAN követhetőek nyomon! A tananyag feldolgozása a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA (Mozaik, 013) tankönyv és a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY (Mozaik, 013) feladataira épül. Kidolgozott gyakorló feladatok az adott oldalszámon találhatóak! Az elméleti anyag értelmezéséhez a Tankönyv és a Négyjegyű Függvénytáblázat (Konsept-h könyvkiadó) megfelelő oldalai kellenek. Jelölés: tk- Mozaikos tankönyv, fgy- Mozaikos feladatgyűjtemény, fvt- Függvénytáblázat Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok 1 óra I. Kombinatorika, halmazok 1 óra II. Algebra és számelmélet 6 óra III. Függvények 1 óra IV. Háromszögek, négyszögek, sokszögek 19 óra V. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek30 óra VI. Egybevágósági transzformációk 0 óra VII. Statisztika 7 óra Év végi ismétlés 8 óra összesen: 144 óra Az ábrák túlnyomó része az interneten megtalálható! Néhány ajánlott oldal (amely folyamatosan bővülni fog): file:///c:/users/j%c3%b3zsef/downloads/emelt_matek_temakorok_014.pdf óra Év eleji szervezési feladatok – –

3 I. Kombinatorika, halmazok (1 óra) 1. LOGIKA, ÖSSZESZÁMLÁLÁS Elméleti anyag. óra Mit jelent a matematika nyelvén? tk: oldal kijelentés, tagadás, fvt: oldal ha-akkor értelmezése Gyakorló feladatok tk: 14/1,3,5 tk:19/1,3,7,8,1,13,14,15,16 fgy: 1004, 1005, 1010, 1011, 101, tk:15-0. oldal 3. óra Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok fvt: 1-13 összeszámolás, permutáció fogalma Elméleti összefoglaló: Logika: Nem igaz, hogy van olyan= mindre nem igaz Nem igaz, hogy minden= van olyan, aki/ami nem Kombinatorika: A matematika azon elmeléti területe, amely egy véges halmaz elemeinek csoportosításával, kiválasztásával vagy sorrendberakásával foglalkozik. 1) Permutáció a) Ismétlés nélküli permutáció: -n darab különböző elem egy lehetséges sorrendjét az n elem egy ismétlés nélküli permutációjának nevezzük. – n faktoriális alatt értjük a pozitív egész számok 1-től n-ig terjedő szorzatát. A 0 és az 1 faktoriálist 1-nek értelmezzük. 0! = 1, 1! = 1 Jele: n! Tétel: n darab elem összes ismétlés nélküli permutációinak száma: P= n *(n -1)* (n – ). *1 = n!. HALMAZOK Tk/ Fvt Elméleti anyag Gyakorló feladatok

4 4-5. óra Halmazok tk: 1-5. oldal fv.t :8-10. oldal 6-7.óra Halmazműveletek tk: oldal fv.t: oldal 8.óra Halmazok elemszáma, logikai szita tk: oldal óra Műveletek számhalmazokkal tk: oldal fv.t: oldal fv.t: oldal halmaz, halmaz eleme, üres halmaz, halmazok megadásai módjai, halmazok egyenlősége, részhalmaz, valódi részhalmaz, véges és végtelen halmaz tk: 5/4,5,7,9 alaphalmaz, komplementerhalmaz halmazok metszete, uniója, különbsége, diszjunkt halmazok tk :30/1,3,4,6,7 Halmazok elemszáma, Logikai szita értelmezése két vagy három halmaznál számegyenes, a számegyenes intervallumai fgy:1017, 103, 105,106, 107, 103 fgy: 1035,1037,1038, 1040,104,1044, 1050, 1051, 1099, 1100 tk:34/1,,3,5,6,7 fgy:1058, 1060, 1061,1065, 1068, 1071, 1074 tk:36/1,,3,4,5,8 fgy:1078, 1081, 1085,1105 Elméleti összefoglaló: Halmaz: közös tulajdonságú elemek összessége; jelölés: ábécé nagybetűivel (A, B, C, ) Halmaz eleme: a halmaz egy eleme; jelölés: ábécé kisbetűivel (a, b, c, ) Eleme: egy adott elemet tartalmaz az adott halmaz; jelölés: a A Nem eleme: egy adott elemet nem tartalmaz a halmaz; jelölés: b A Üres halmaz: elem nélküli halmaz; olyan halmaz, melynek egyetlen eleme sincs jelölés: Alaphalmaz (univerzum): az a halmaz, amelynek minden vizsgált halmaz része; jelölés: H vagy U Halmaz számossága: a benne lévő halmazelemek száma; jelölés: A Halmaz megadása: elemeinek felsorolásával: A := < 1,, 10, 18, >az elemek közös tulajdonságának megadásával: A := < Páros számok >Halmazműveletek: Halmazok egyenlősége: két halmaz egyenlő, ha az egyik halmaz minden eleme a másik halmaznak is eleme; jelölés: A = B Részhalmaz: egy adott halmaz minden eleme egy másik halmaznak is eleme; jelölés: A B Valódi részhalmaz: egy halmaz részhalmaza egy másik halmaznak, de nem egyenlőek jelölés: A B Metszet: mindazon elemek halmaza, amely a két halmaz közös elemeiből áll, vagyis olyan elemekből, melyek mind az egyik, mind a másik halmaznak elemei; jelölés: – 4 –

5 A B Tulajdonságok: – kommutatív: A B B A – asszociatív: A ( B C ) ( A B) C – A A A – A – A I A Egyesítés (unió): két halmaz elemeinek összessége, vagyis olyan elemekből áll, melyek vagy az egyik, vagy a másik halmaznak elemei, de legalább az egyiknek. jelölés: A B Tulajdonságok: – kommutatív: A B B A – asszociatív: A ( B C ) ( A B ) C – A A A – A A – A I I Különbség: eleme az A halmaznak, de nem eleme a B halmaznak; jelölés: A \ B Kiegészítő halmaz (komplementer): mindazon elemek összessége, melyek nem elemei egy adott A halmaznak (de a halmazuniverzumnak elemei); jelölés: Ā = H \ A Diszjunkt halmazok: olyan halmazok, amelynek nincs közös része (A B = ) Logikai szita két halmaz esetén: A B = A + B – A B Logikai szita három halmaz esetén: A B C = A + B + C – A B – A C – B C + A B C Számegyenes: Olyan egyenes, melyen kijelölünk egy irányt és két pontot, amelyekhez számokat rendelünk. Így meghatározzuk a 0 és az 1 helyét. Számegyenes egy része az intervallum, amely lehet nyílt, zárt vagy félig nyílt 3.GRÁFOK – 5 –

6 Elméleti anyag 11.óra Gráfok tk: oldal Gráf pontjai, élei, fokszám, egyszerű gráf Gyakorló feladatok Tk: 41/1,5,7, 10, 11 Elméleti összefoglaló: Gráfelmélet: A gráf pontokból (csúcsokból) es élekből álló halmaz, ahol az élek csúcsokat kötnek össze. Gráfok megadása: síkbeli ábrával, szomszédsági mátrixszal, felsorolással Két csúcs szomszédos, ha vezet köztük él. A mátrixban bármely két csúcs közti élek számát jelöljük. Def.: hurokél: olyan él, melynek kezdő és végpontja azonos többszörös él: ha két csúcs közt egynél több él vezet izolált csúcs: olyan csúcs, melyből nem indul él egyszerű gráf: olyan gráf, mely nem tartalmaz hurokélt es többszörös élt sem. irányított gráf: olyan gráf, melyben különbséget teszünk az élek kezdő- illetve végpontjai közt, nyíllal jelöljük az irányt csúcs fokszáma: a belőle kiinduló élek száma Tétel: 1. Bármely (véges) gráfban a csúcsok fokszámainak összege az élek számának kétszerese. Minden (véges) gráfban a páratlan fokú csúcsok száma mindig páros. Példák gráfokra: – 6 –

7 II. Algebra és számelmélet (6 óra) 1. Betűk használata a matematikában Elméleti anyag Gyakorló feladatok 14. óra Betűk használata tk: oldal fv.t: 8. oldal betűs kifejezések értelmezése, algebrai kifejezés, egyváltozós és többváltozós algebrai kifejezés, egész, tört algebrai kifejezés, egytagú, többtagú algebrai kifejezés, helyettesítési érték Elméleti összefoglaló: tk: 47/3, 4, 5, 7, 9 fgy: 1107, 1109, 1110, 1111, 111

8 Egy-egy matematikai probléma felírása esetén sokszor használunk betűket. Ezeket a problémától függően nevezhetjük változónak, vagy ismeretlennek. Jelölhetjük x-el, a-val. Algebrai kifejezés: ha a négy alapműveletet számokra vagy betűkre véges sokszor alkalmazzuk. 7x5y+x3y+1 Egyváltozós kifejezésről beszélünk, ha abban csak egy betű szerepel. 3×4 A több különböző betűt tartalmazó kifejezést többváltozósnak nevezzük. 3x4y Ha az algebrai kifejezésben a változók helyére konkrét számokat helyettesítünk az alaphalmazból, akkor a műveletek elvégzése után egy számot, a kifejezés helyettesítési értékét kapjuk. Algebrai egész kifejezésről beszélünk, ha az algebrai kifejezésben nincs tört vagy az előforduló tört x 3 nevezőjében nincs változó. Algebrai törtkifejezésről beszélünk, ha az algebrai kifejezésben előforduló tört nevezőjében van x 3 változó. x Egy algebrai tört értelmezési tartományán a valós számok halmazának azt a legbővebb részhalmazát értjük, amelynek elemeit a változó helyére írva a kifejezésben szereplő műveletek elvégezhetőek. Egytagú algebrai kifejezésről beszélünk, ha a kifejezésben a számok és a betűk a szorzás műveletével vannak összekapcsolva. 3x4y Többtagú algebrai egész kifejezésnek vagy polinomnak nevezzük az egytagú algebrai egész kifejezések összegét. 7x5y+x3y+1. Hatványozás. A hatványozás alapazonosságai Elméleti anyag Gyakorló feladatok óra. Hatványozás tk: oldal fv. t: 1-.oldal hatványozás definíciója, hatványozás azonosságai, negatív kitevőjű hatvány értelmezése Tk: 51/1,, 3 54/ 1,, 4, 5 Fgy: 1114, 1116, 1117, 1119, Elméleti összefoglaló: Egész kitevőjű hatványok: n Pozitív egész kitevőjű hatvány definíciója szerint a jelenti azt az n tényezős szorzatot, n amelynek minden tényezője a. a a a a b a; b R, n Z n db Az a-t hatványalapnak, n-t hatványkitevőnek, b-t hatványértéknek nevezzük. Nulla kitevőjű hatvány: minden 0-tól különböző valós szám nulladik hatványa

9 a 0 1, a R, a 0 00 nincs értelmezve, 0 bármely pozitív egész kitevőjű hatványa 0. Negatív egész kitevőjű hatvány: Minden 0-tól különböző valós szám negatív egész kitevőjű hatványa a szám ellentett kitevőjű hatványának reciprokával egyenlő. 1 a R, a 0, n Z a n n, a 1 1 bármely hatványa 1, minden valós szám első hatványa önmaga. a 1 Azonosságok: m n m n Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk a a a m; n Z, a R am a m n n a Azonos alapú hatványokat úgy osztunk, hogy a kitevőket kivonjuk egymásból m; n Z, m n, a R, a 0 Szorzatot úgy hatványozunk, hogy a tényezőket külön-külön a megfelelő kitevőre emeljük. a b n a n b n n, a; b R Z Hányadost úgy hatványozunk, hogy a számlálót és a nevezőt külön-külön a megfelelő kitevőre n n a a bn b emeljük. n Z, a; b R, b 0 Hatványt úgy hatványozunk, hogy a kitevőket összeszorozzuk. a n m a n m, n; m Z a R 3. A számok normálalakja Elméleti anyag Gyakorló feladatok 19. óra A számok normálalakja tk: oldal normálalak tk: 57/ 1,, 4 fv.t: 18. oldal fgy: 111, 11, 116, 118, 1193 Elméleti összefoglaló: A nagyon nagy és nagyon kis számok egyszerűbb leírását segíti a számok normálalakja. Ezzel az alakkal műveleteket is végezhetünk. Egy szám normálalakja egy szorzat, melynek két tényezője van. Az első tényező 1 és 10 közé esik, a második tényező 10 megfelelő hatványa. Egy x valós szám esetén a x=n 10k alakot a szám normál alakjának nevezzük, ahol 1 N

10 Példák: = 3* = 4,05*10 0,006 = 6*10-3 0,0000 = *10-5 A Föld tömege: t. Ez normálalakban: 6*101 t A proton tömege: 0, gramm. Ez normálalakban: 1,67*10-4 gramm. 4. Egész kifejezések (polinomok) Elméleti anyag Gyakorló feladatok 0-1. óra Egész kifejezések tk: oldal fv.t: 8. oldal Polinomok tk: 59/, 3, 4, 5 fokszáma, egynemű és többnemű fgy: 1130, 1131 polinomok Elméleti összefoglaló: Egytagú egész kifejezés fokszáma a változó(k) kitevőinek összege. x3y polinom fokszáma 4. A többtagú polinom fokszáma a legnagyobb fokszámú tag fokszáma. 7 x3y² +xy+1 polinom fokszáma: 5. Két egytagú algebrai kifejezés egynemű, ha legfeljebb együtthatóikban különböznek egymástól. Az egynemű tagokat össze lehet vonni. x3y + 8x3y = 10x3y 5. Nevezetes szorzatok -3. óra Nevezetes szorzatok tk: oldal fv.t: 8. oldal Elméleti anyag Négyzetre és köbre emelés Gyakorló feladatok Tk: 64/1,,3,4,5 Fgy: 1131, 113, 1135 Elméleti összefoglaló: Nevezetes azonosságok: (a+b)²=a²+ab+b² (a-b)²=a²-ab+b²

11 (a+b)(a-b)=a²-b² (a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³ (a-b)³=a³-3a²b+3ab²-b³ a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²) a³-b³=(a-b)(a²+ab+b²) 6. A szorzattá alakítás módszerei 4-5. óra A szorzattá alakítás módszerei tk: oldal 7. fv.t:8. oldal Gyakorló feladatok tk: 65/6, 67/ 1,,3,4 fgy:1133, 1136, 1138, 1140, 1141 Műveletek algebrai törtekkel 6-7. óra Műveletek algebrai törtekkel tk: oldal 8. Elméleti anyag – Kiemelés – Kiemelés csoportosítás sal – Nevezetes azonosságok alkalmazása fv.t:8. oldal Elméleti anyag Gyakorló feladatok Algebrai törtek tk: 73/ 1,, 3 egyszerűsítése, szorzása, fgy: 1147, osztása, 1148, 1149, összeadása Oszthatóság Elméleti anyag óra Oszthatóság, az oszthatóság tulajdonságai tk: oldal osztója, osztható, oszthatóság tulajdonságai, oszthatósági szabályok prímszám, összetett szám számelmélet alaptétele relatív prímek fv.t:19-1. oldal Gyakorló feladatok tk: 79/ 4, 5, 8, 9 fgy: 1155,1156, 1157, 1161

12 óra Legnagyobb közös osztó Legkisebb közös többszörös tk.:80-8. oldal fv.t:19. oldal legnagyobb tk: közös osztó 8/1,,3,5,6,9 legkisebb közös többszörös fgy:1163, 1164, 1167, 1177 Elméleti összefoglaló: Legyenek a és b egész számok. Azt mondjuk, hogy b osztója a-nak, ha létezik olyan c egész, amire a = b * c. a, b, c Z. Jelölés: b a Osztó: azokat a számokat, amelyekkel egy a szám osztható, az a szám osztóinak nevezzük. Minden számnak legalább két osztója van, 1 és önmaga. 10 osztói: 1,, 5, 10 Osztható: akkor osztható egy a szám egy b számmal, ha a hányadosuk egész szám, és a maradék nulla. 10 osztható 5-el, mert a hányadosuk kettő, a maradék nulla. Prímszámnak, törzsszámnak nevezzük azokat a termeszétes számokat, amelynek pontosan két osztójuk van a természetes számok között (maga a szám es az 1). Prímszámok:,3,5,7,11,13,17. Az egynél nagyobb termeszétes számot összetett számnak nevezzük, ha kettőnél több osztója van. Összetett szám: 4, 6, 8, 9, 1, 15, 0, 100 Az 1 es a 0 nem prím, és nem összetett szám. A számelmélet alaptétele: Minden 1-nél nagyobb természetes szám (a sorrendtől eltekintve) egyértelműen bontható fel prímszámok szorzatára. Oszthatósági szabályok: Egy szám akkor osztható -vel: ha az utolsó számjegye -vel osztható, vagyis az utolsó számjegye 0; ; 4; 6; 8. 3-mal: ha a számjegyeinek összege osztható 3-mal. 4-gyel: ha az utolsó számjegyéből alkotott szám osztható 4-gyel. 5-tel: ha az utolsó számjegye 5-tel osztható, vagyis az utolsó számjegye 0 vagy 5. 6-tal: ha a szám osztható -vel és 3-mal is. 8-cal: ha az utolsó 3 számjegyéből alkotott szám osztható 8-cal. 9-cel: ha a számjegyek összege osztható 9-cel. 10-zel: ha az utolsó számjegye nulla. 5-tel: ha az utolsó számjegyéből alkotott szám osztható 5-tel. 100-zal: ha az utolsó számjegye nulla. Két pozitív egész szám legnagyobb közös osztója a közös osztóik közül a legnagyobb

13 Ha a legnagyobb közös osztó 1, akkor a két számot relatív prímnek nevezzük. Jele: (a, b). Kiszámítása: Az eredeti számokat prímtényezőkre bontjuk, majd a közös prímtényezőket összeszorozzuk az előforduló legkisebb hatványon. Két pozitív egész szám legkisebb közös többszörösén azt a legkisebb pozitív egész számot értjük, amely az adott számok mindegyikével osztható. Jele: [a, b]. Kiszámítása: Az eredeti számokat prímtényezőkre bontjuk, majd az előforduló prímtényezőket összeszorozzuk az előforduló legnagyobb hatványon. 9. Számrendszerek Elméleti anyag óra. Számrendszerek tk: oldal Számrendszerek, átírás más számrendszerre, egyszerűbb műveletek Gyakorló feladatok tk: 86/ 1,, 3, 7 fgy: 1168, 1169, 1170, 1188 a, Elméleti összefoglaló: Tízes (decimális) számrendszer: A tízes számrendszerben a számokat a tíz hatványaival írjuk fel. Kettes (bináris) számrendszer: A kettes számrendszerbeli számok a 0 es az 1 számjegyekből állnak. Elméleti anyag Gyakorló feladatok óra. Összefoglalás, rendszerezés Témazáró dolgozat, dolgozatjavítás III. Függvények (1 óra) Elméleti anyag Gyakorló feladatok

14 40. óra A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok tk: oldal óra Lineáris függvény és menetének leírása tk: 9-95.oldal fv.t: 6-66.oldal fv.t: 6-66.oldal óra. Az abszolútértékfüggvény és menetének leírása Az abszolútértékfüggvény transzformációi tk: oldal óra. A másodfokú függvény és menetének leírása A másodfokú függvény transzformációi óra A négyzetgyökfüggvény és menetének leírása A négyzetgyökfüggvény transzformációi óra Lineáris törtfüggvények, a fordított arányosság tk: óra óra A függvénytranszformációk rendszerezése, alkalmazása óra Összefoglalás, témazáró dolgozat, hiánypótlás tk: oldal fv.t: 6-66.oldal fv.t: 6-66.oldal tk: oldal fv.t: 6-66.oldal tk: oldal Derékszögű koordináta rendszer, abcissza, ordináta, síknegyedek Függvény fogalma, értelmezési tartomány, értékkészlet, helyettesítési érték, zérushely, elsőfokú függvény, egyenes arányosság Abszolút érték, az abszolút érték függvény definíciója és transzformációi, szélsőérték, monotonitás tk: 91/ 1,, 3, 4, 5 Másodfokú függvény definíciója, transzformációi, Páros függvény Négyzetgyök definíciója, a négyzetgyök függvény tulajdonságai, Fordított arányosság, a lineáris törtfüggvények értelmezése és definíciója, Páratlan függvény A függvénytranszformációk rendszerezése, alkalmazása tk: 105/1, Elméleti összefoglaló: fgy: 1194, 1195, 1196 tk: 95/ 1,, 3, 4, 5 fgy: 1198, 1199, 100, 101, 10, 103 tk: 101/1,,4 fgy: 105, 107, 111 fgy: 113, 115, 119,, 11, 1 tk: 109/1,3 fgy: 18, 19 tk:115/ 1, 3 fgy: 140, 141, 149, fgy:155, 157, 158, 163, 166

15 Derékszögű koordináta-rendszer: Két, egymásra merőleges egyenes, amelyek metszéspontja a nulla számértéknél van. Ez a metszéspont az origó. A vízszintes számegyenest x tengelynek (abszcissza tengely), a függőleges számegyenest y tengelynek (ordináta tengely) nevezzük. Egy tetszőleges pont helyét egy rendezett számpárral adhatjuk meg. Az első szám az x tengelyen való irányt, a második szám az y tengelyen való irányt jelenti az origótól. P (x, y) A koordináta rendszer a síkot 4 részre osztja: I. síknegyed: mindkét koordináta pozitív P(;3) II. síknegyed: első koordináta negatív, második koordináta pozitív. P(- ;3) III. síknegyed: mindkét koordináta negatív. P(- ;- 3) IV. síknegyed: első koordináta pozitív, második koordináta negatív. P(; – 3) Legyen A és B két nem üres halmaz. Azt mondjuk, hogy megadunk egy A halmazon értelmezett B-beli értéket felvevő függvényt, ha A minden eleméhez hozzárendeljük a B egy és pontosan egy elemét.. Értelmezési tartománynak nevezzük az A halmazt. Jele Df. Értékkészlet a B halmaz azon elemeibõl álló halmaz, amelyek a hozzárendelésnél előfordulnak. (vagyis az f(x) értékek). Jele az Rf. Ha x Df, (tehát az x eleme az értelmezési tartománynak) akkor az x helyen felvett függvényértéket f(x)-vel jelöljük, ez a helyettesítési érték. A függvény megadásához szükséges: értelmezési tartomány értékkészlet hozzárendelés szabálya A hozzárendelést megadhatjuk: Táblázattal Képlettel Szöveggel Grafikonnal Elempárok felsorolásával Az értelmezési tartomány és az értékkészlet összetartozó értékpárjait ábrázolhatjuk derékszögű koordináta-rendszerben, a rendezett számpárok egy-egy pontot határoznak meg. Ezek halmazát a függvény képének, grafikonjának nevezzük

17 . Abszolútérték függvény: Abszolút érték: Azt fejezi ki, hogy egy szám a számegyenesen milyen távol van a nullától. A nem negatív számok abszolút értéke egyenlő a számmal, a negatív számok abszolút értéke egyenlő a számok ellentettjével. 0 abszolút értéke egyenlő 0-val

18 f(x) = x képe V alakú. Értelmezési tartomány: x R Értékkészlet: y >0, y R Zérushelye: x = 0 Szélsőértéke: minimum: y=0; x=0 Menete: Szigorúan monoton csökken, ha x0. Paritás: páros függvény 3. másodfokú függvény: képe parabola Hozzárendelési szabály: f(x)=x. Értelmezési tartomány: x R, Értékkészlet: y >0, y R Zérushelye: x = 0 Szélsőértéke: minimum: y=0; x=0 Menete: Szigorúan monoton csökken, ha x0. Paritás: páros függvény 4. fordított arányosság függvény: Fordított arányosság: Ha két változó mennyiség összetartozó értékeinek a szorzata 0-tól különböző állandó, akkor azt mondjuk, hogy az a két mennyiség fordítottan arányos. (autóúton a sebesség és az idő)

19 képe hiperbola képlete y=1/x f(x)=c/x, ahol x, c, f(x) R, és x 0, c 0, f(x) 0. A függvény grafikonját hiperbolának nevezzük.. Értelmezési tartomány: x R, de x nem lehet 0 Értékkészlet: y R, de y nem lehet 0 Zérushelye: nincs Szélsőértéke: nincs Menete: Szigorúan monoton csökken, Paritás: páros függvény 5. négyzetgyök függvény: képlete y= Egy nemnegatív valós szám négyzetgyöke az a nemnegatív valós szám, amelynek a négyzete az eredeti szám., 196 = 14, 59 = 3 f: R R, f(x)= 196 nincs értelmezve függvényt négyzetgyök függvénynek hívjuk

20 Értelmezési tartomány: x 0, x R, Értékkészlet: y 0, y R Zérushelye: x = 0 Szélsőértéke: minimum: y=0; x=0 Menete: Szigorúan monoton nő Paritás: nincs Inverz függvény: Nemnegatív valós számok halmazán a másodfokú függvény Függvénytranszformációk 1. Eltolás az y tengely mentén: g( x ) = f( x ) + c A g függvény grafikonját megkapjuk, ha az f függvény grafikonját az y tengely mentén önmagával párhuzamosan eltoljuk c egységgel, ha c > 0 akkor pozitív irányba, ha pedig c < 0, akkor negatív irányba. Az értelmezési tartomány nem változik. A mellékelt ábrán c =.. Eltolás az x tengely mentén: g( x ) = f( x - a ) A g függvény képét úgy kapjuk meg, hogy f grafikonját az x tengely mentén a-val eltoljuk, haa>0, akkor pozitív irányba, ha pedig a < 0, akkor negatív irányba. Az eltolás után az értékkészlet változatlan marad, de az értelmezési tartomány megváltozhat. A mellékelt ábrán a=. 3. Tükrözés az x tengelyre: g( x ) = - f( x ) A g függvény grafikonját úgy kapjuk, hogy tükrözzük az f képét az x tengelyre. Az értelmezési tartomány és a zérushelyek nem változnak

21 4. Tükrözés az y tengelyre: g( x ) = f( – x ) A g függvény grafikonját úgy kapjuk, hogy tükrözzük az f képét az y tengelyre. A tükrözés az értelmezési tartományt megváltoztathatja, de az értékkészletet nem. 5. Nyújtás (zsugorítás) az y tengellyel párhuzamosan: g( x ) = c f( x ) A g függvény képét megkapjuk, ha az f grafikonját y tengely irányában c-szeresére megnyújtjuk, ha c > 1, illetve összenyomjuk, ha 0 < c < 1. A transzformáció az értelmezési tartományt nem változtatja meg, de a függvényértékek c-szeresére változnak. A zérushelyeket nem változtatja meg. A mellékelt ábrán c=1/. 6. Nyújtás (zsugorítás) az x tengellyel párhuzamosan: g( x ) = f( ax ) A g(x) = f(ax) függvény grafikonját az f függvény grafikonjából úgy kapjuk, hogy az f képét az xtengely irányában 1/a- szeresére megnyújtjuk, ha 0 < a < 1, illetve összenyomjuk, ha a >1. A transzformáció az értékkészletet nem változtatja meg. Az eredeti görbe és az y tengely metszéspontja helyben marad. A mellékelt ábrán a =. 7. A g függvény grafikonja az f grafikonjából úgy állítható elő, hogy ott ahol az f értéke pozitív, azt a görbe darabot változatlanul hagyjuk, azt a részt pedig ahol az f értéke negatív, azt tükrözzük az xtengelyre

23 – Két egyenes metsző, ha van közös pontjuk – Két egyenes párhuzamos, ha egy síkban vannak és nincs közös pontjuk – Két egyenes kitérő, ha nincsenek egy síkban – Két sík metsző, ha pontosan egy közös egyenesük van. – Két sík párhuzamos, ha nincs közös pontjuk – Egy egyenes illeszkedik egy síkra, ha az egyenes minden pontja a síknak is pontja. – Egy egyenes metsz egy síkot, ha pontosan egy közös pontjuk van – Egy egyenes és egy sík párhuzamos, ha nincs közös pontjuk. Egyenesek, szögek, távolság tk.: oldal 6.óra Néhány alapvető geometriai fogalom Elméleti anyag Gyakorló feladatok – Egyenes, tk. 131/ 1,, 7, 8, 9, 10 Félegyenes, Szögfajták, fgy: 188, 189, 190, Szögpárok, 19, 193, Távolság, 194, 1300 Elméleti összefoglaló: – Egy egyenest egy pontja két félegyenesre bontja – Egy egyenes két pontja meghatároz egy szakaszt – A síkot egy egyenese két félsíkra bontja – A teret egy sík két féltérre bontja – Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen síkrészt szögtartománynak, szögnek nevezzük – Ha a síkban egy félegyenest a kezdőpontja körül valamilyen irányban elforgatunk, akkor a félegyenes kezdő- és véghelyzete mint szárak által meghatározott szöget forgásszögnek nevezzük – A forgásszög pozitív, ha az óramutató járásával ellentétes irányban forgatunk, negatív, ha az óramutató járásával megegyező irányban forgatunk. Szögfajták: – 3 –

24 Szögpárok: – – Ha két szög csúcsa közös, és száraik páronként egymás meghosszabbításai, akkor csúcsszögeknek nevezzük őket. A csúcsszögek egyenlők Ha két szög egy-egy szára közös, a másik kettő pedig egy egyenest alkot, akkor mellékszögeknek nevezzük őket. A mellékszögek összege 180º. Ha két szög összege 180º, akkor kiegészítő szögeknek nevezzük őket Ha két szög összege 90º, akkor pótszögeknek nevezzük őket. Ha két szárai páronként egyező irányúak, akkor egyállású szögeknek, ha páronként ellentétes irányúak, akkor váltószögeknek nevezzük őket – 4 –

25 Távolság: – Pont és egyenes távolsága a pontból az egyenesre bocsájtott merőleges talppontjának és a tekintett pontnak a távolsága Két párhuzamos egyenes távolsága az egyik egyenes egy tetszőleges pontjának a másik egyenestől vett távolsága. Két metsző egyenes távolsága 0 Pont és sík távolsága a pontból a síkra bocsátott merőleges talppontjának és a tekintett pontnak a távolsága Két párhuzamos sík távolsága az egyik sík tetszőleges pontjának a másik síktól vett távolsága Két metsző sík távolsága A háromszögek Tk/ Fvt tk.: oldal óra A háromszögek fv.t. :33, 39oldal geometriája Elméleti anyag – A háromszögek csoportosítása – A háromszögek szögei közötti összefüggések – Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között Gyakorló feladatok tk. 138./1,, 3, 4, 5, 6,8 fgy: 1309, 1311,131, 1314, 1316, 131, 13

26 Elméleti összefoglaló: 1. A háromszögek csoportosítása szögei szerint: a) hegyesszögű, ha minden szöge hegyesszög, b) derékszögű, ha van derékszöge. (befogó, átfogó) c.) tompaszögű, ha van tompaszöge. Egy háromszögnek legfeljebb egy derékszöge lehet. Egy háromszögnek legfeljebb egy tompaszöge lehet.. A háromszögek csoportosítása oldalai szerint: a) egyenlő szárú b) egyenlő oldalú c) általános Egy háromszöget egyenlőszárúnak nevezünk, ha van két egyenlő oldala. (szárak, alap) Egy háromszöget egyenlő oldalú, vagy szabályos háromszögnek nevezzük, ha minden oldala egyenlő. A szabályos háromszög tulajdonságai: A szabályos háromszögnek három szimmetriatengelye van. A szabályos háromszög minden szöge 60 -os. A szabályos háromszög magasságpontja, súlypontja, beírt és köré írt körének középpontja egybeesik, és ez a szimmetriatengelyek metszéspontja. A szabályos háromszög forgásszimmetrikus. Egy háromszöget egyértelműen meghatározza: a) három oldala, b) két oldala és az általuk közbezárt szög, c) egy oldala és a rajta fekvő két szög, d) két oldala és a nagyobbikkal szemben fekvő szög. Ezekből az adatokból egyértelműen szerkeszthetünk háromszöget. A háromszögek szögei: Tétel: A háromszög belső szögeinek összege 180. Bizonyítás: P Q C B A Jelöljük a háromszög szögeit α, β, γ-val

27 Húzzunk a háromszög C csúcsán át párhuzamost az AB oldallal. Ekkor a PCA = α és QCB = β, (váltószögek), így 180 = α + β + γ Definíció: A háromszög külső szöge: belső szögeinek mellékszögei. Az α, β, γ belső szögek melletti külső szögeket α, β, γ -vel jelöljük. Tétel 1: A háromszög bármely külső szöge nagyobb, mint egy nem mellette fekvő belső szög. Tétel : (külsőszög-tétel) A háromszög valamelyik külső szöge egyenlő a nem mellette fekvő belső szögek összegével. Szögek és oldalak közötti összefüggések: Tétel 1: Egy háromszögben egyenlő oldalakkal szemben egyenlő szögek fekszenek, és megfordítva: egyenlő szögekkel szemben egyenlő oldalak fekszenek. Tétel : Ha egy háromszögnek van két különböző oldala, akkor a nagyobb oldallal szemben nagyobb szög fekszik. Tétel 3: Ha egy háromszögben van két különböző szög, akkor a nagyobb szöggel szemben nagyobb oldal fekszik. Oldalak összefüggései: Tétel 1: (A háromszög-egyenlőtlenség) Egy háromszög bármelyik két oldalának összege nagyobb a harmadik oldalnál. Pl. AC + CB > AB ( bármely két oldalra fel lehet írni az összefüggést) D C b A a a c B Egy háromszög bármely két oldala különbségének abszolút értéke kisebb, mint a harmadik oldal.. 3.Pitagorasz tétel – 7 –

28 Tk/ Fvt óra Pitagorasz tétel tk.: oldal Elméleti anyag – Összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között – Pitagorasz tétel, – Pitagorasz élete fv.t 38. oldal Gyakorló feladatok tk. 138/11 fgy:138,139,1331,1333, 1334, 1335, 1340 Elméleti összefoglaló: A Pitagorasz-tétel és megfordítása 1. Tétel: A derékszögű háromszög befogóinak négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével.. Tétel: Ha egy háromszög két oldalának négyzetösszege egyenlő a harmadik oldal négyzetével, akkor a háromszög olyan derékszögű háromszög, amelynek átfogója ez utóbbi oldal. Összefoglalva: Egy háromszög akkor és csak akkor derékszögű, ha két rövidebb oldalának négyzetösszege egyenlő a leghosszabb oldal négyzetével. a a a b ab b ab b a a b c b b a b a 4.A négyszögek óra A négyszögek tk.: oldal fv.t: oldal Elméleti Gyakorló feladatok anyag – Konvex, tk. 14/1,, 3, 4, 6, konkáv 7,9, 10 négyszögek, – speciális fgy: 1344, 1349, négyszögek 1350, 1351, 1356, 1358, 1359,

29 Elméleti összefoglaló: Csoportosítás: Az oldalak párhuzamossága szerint: 1. Két-két párhuzamos oldaluk van. Ez a paralelogrammák. A téglalap, a rombusz és a négyzet is.. Két párhuzamos oldaluk van. Ezek a trapézok. Ide sorolható a paralelogramma, a négyzet, a téglalap is a rombusz is. 3. Nincs párhuzamos oldaluk. Az oldalak egyenlősége szerint: 1. Minden oldaluk egyenlő: rombuszok, és ezen belül a négyzetek.. Két-két szemközti oldaluk egyenlők. Ezek a paralelogrammák, (köztük a négyzet és a rombusz) 3. Szomszédos oldalaik egyenlők. Ezek a deltoidok.(köztük a négyzet a téglalap és a rombusz is) 4. Két vagy három egyenlő oldala van. A speciális négyszögek közül a trapézok között fordulhat ilyen elő. 5. Nincs egyenlő oldaluk. Az általános négyszögeken kívül a trapéz lehet ilyen. A négyszög olyan sokszög, amelynek négy oldala és négy csúcsa van. Speciális négyszögek: 1. Trapéz A trapéz olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja (azaz van két párhuzamos oldala). Nincs szimmetriatengelye. Átlók: Átlóinak nincs semmilyen speciális tulajdonsága. Speciális: szimmetrikus trapéz Szimmetriatulajdonságok: Tengelyesen szimmetrikus. Egy szimmetriatengelye van, amely a párhuzamos oldalakat merőlegesen felezi.. Átlók: Átlói egyenlő hosszúságúak

30 . Paralelogramma A paralelogramma olyan négyszög, amelynek két párhuzamos oldalpárja van (két-két szemközti oldala párhuzamos). Középpontosan szimmetrikus, tengelyesen nem feltétlenül. Szimmetria középpontja a két átló metszéspontja. Az általános paralelogramma nem tengelyesen szimmetrikus Átlói felezik egymást. De nem egyforma hosszúak, csak ha a paralelogramma egyúttal rombusz is. 3. Deltoid A deltoid olyan négyszög, amelynek két-két szomszédos oldala egyenlő hosszúságú. Tengelyesen szimmetrikus. Egy szimmetriatengelye van. (Négyzetnek, rombusznak kettő) Átlói merőlegesek egymásra, és az egyik felezi a másikat. Szimmetria középpontja nincsen. Lehet konvex és konkáv is 4. Rombusz A rombusz olyan négyszög, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú. Tengelyesen szimmetrikus. Két szimmetriatengelye van, a szemközti csúcsokat összekötő egyenesek (átlói). Középpontosan szimmetrikus. Szimmetria középpontja a két átló metszéspontja. Átlói felezik egymást és merőlegesek egymásra.(de nem biztos, hogy egyforma hosszúak.)

31 5. Téglalap A téglalap olyan négyszög, amelynek minden szöge derékszög. A téglalap olyan négyszög, amelynek minden szöge egyenlő nagyságú. Tengelyesen szimmetrikus, két szimmetriatengelye van, az oldalak felezési pontjait köti össze (négyzetnek 4 van) Átlói egyforma hosszúak és felezik egymást. 6. Négyzet A négyzet olyan négyszög, amelynek minden oldala egyenlő hosszú és minden Szöge egyenlő nagyságú, vagyis derékszög. Tengelyesen szimmetrikus. Négy szimmetriatengelye van: (a szemközti oldalak felezőpontján átmenő és a szemközti csúcsokat összekötő egyenesek) Középpontosan szimmetrikus. Szimmetria középpontja az átlók metszéspontja. Forgásszimmetrikus: Átlói egyenlő hosszúak, egymásra merőlegesek és felezik egymást. 5.Sokszögek óra. A sokszögek Tk.: oldal fv.t oldal Elméleti anyag – Konvex és konkáv sokszögek – Átlók száma, – belső és külső szögeinek összege Gyakorló feladatok tk.144/1,,3,4,5,6,7, 8,9, 1 fgy: 1365, 1367, 1368, 1374, 1375 Elméleti összefoglaló: Egy sokszög konvex, ha minden szöge konvex (kisebb 180 -nál), és konkáv, ha van egy konkáv szöge, amely nagyobb 180 -nál. Vagyis, egy konvex sokszögnek, ha bármely két pontját összekötjük, a két pontot összekötő szakaszt

32 is tartalmazzák. Tétel n(n 3) Egy n oldalú konvex sokszög összes átlóinak száma :. Bizonyítás Egy n oldalú konvex sokszög egy csúcsából önmagába és a két szomszédos csúcsba nem húzható átló, így minden csúcsából (n-3) átló húzható. Ha így összeszámoljuk az összes átlót, az n (n-3) átló, de így minden átlót kétszer számoltunk, így valójában az átlók száma ennek a szorzatnak a fele. Tétel Egy n oldalú konvex sokszög belső szögeinek az összege (n ) 180 Bizonyítás A sokszög egyik csúcsából kiinduló (n- 3) átló (n-) darab háromszögre bontja a sokszöget. A háromszögek belső szögeinek az összege éppen a sokszög belső szögeinek az összegét adja. Az állítás konkáv sokszögekre is igaz, nem csak konvexekre. Tétel Egy n oldalú konvex sokszög külső szögeinek az összege 360. Bizonyítás A sokszög egy külső szöge 180 -ra egészíti ki a hozzátartozó belső szöget. Tehát minden csúcsban a belső és a külső szög összege 180, vagyis az összes belső és összes külső szög összege n 180. A külső szögek összege így n 180 (n ) vagyis éppen 360 Definíció Egy sokszög szabályos, ha minden oldala egyenlő hosszú és minden szöge egyenlő nagyságú. Tétel: (n ) 180 n Szabályos sokszög egy belső szögének nagysága:. A szabályos sokszögek köré mindig írható kör. Ennek a körnek a középpontját egyben a sokszög középpontjának is nevezzük. A középpontot a csúcsokkal összekötő sugarak a szabályos n-szöget n darab egybevágó egyenlő szárú háromszögre (középponti háromszög) vágják szét

33 A szabályos sokszögeknek mindig létezik beírt köre is, vagyis olyan kör, amely minden oldalt érinti

34 6.Ponthalmazok tk.: oldal 71.óra Nevezetes ponthalmazok fv.t 36. oldal a síkban és a térben Elméleti anyag – Felezőmerőleges, – szögfelező, – kör, gömb, kör részei, – Szerkesztés számítógépes programmal Elméleti összefoglaló: Egy adott ponttól: Körvonal: O=Adott pont (középpont), r= adott távolság (sugár) lévő pontok halmaza a síkban. O= középpont P= körvonal pontja r= sugár= OP távolság, r Gyakorló feladatok tk. 148/, 3, 4, fgy:1379,1380,1381, 1387,139,1393

35 Zárt körlap: Azon pontok halmaza a síkon, amelyek a sík O pontjától adott r távolságnál nem nagyobb távolságra vannak. Nyílt körlap: Azon pontok halmaza a síkon, amelyek a sík O pontjától adott r távolságnál kisebb távolságra vannak. Gömb: Azon pontok halmaza a térben, amely egy adott ponttól, (ez a középpont) adott távolságra vannak (ez a sugár) Két különböző ponttól egyenlő távolságban lévő pontok: szakasz felezőmerőlegese: azon pontok halmaza a síkon, amely két adott ponttól egyenlő távolságra vannak

36 Három különböző ponttól egyenlő távolságban lévő pontok: a) három pont egy egyenesre esik-nincs ilyen pont b) 3 pont háromszöget határoz meg: Szögfelező: Azon pontok halmaza a síkban amelyek egy adott szög szárától egyenlő távolságra va A szög csúcsából kiinduló félegyenes, mely a szöget két egyenlő nagyságú szögre bontja. 7.Háromszögek beírt köre tk.: oldal 7.óra A háromszög fv.t 34. oldal beírt köre Elméleti anyag – Háromszögek belső és külső szögfelezői, – szerkesztés, – tétel Gyakorló feladatok tk. 150/1,, 4 fgy: 140, 1405 b, 1407, 1409, 1413 Elméleti összefoglaló: Definíció: A háromszög belső szögeinek felezőit a háromszög szögfelezőinek nevezzük. A háromszög külső szögeinek szögfelezőit külső szögfelezőknek mondjuk

37 Minden háromszögnek három szögfelezője és három külső szögfelezője van. Tétel: A háromszög szögfelező egyenesei egy pontban metszik egymást. Ez a pont a háromszög beírható kör középpontja. Vagyis minden háromszögbe írható olyan kör, amely érinti a háromszög oldalait. Ez a pont mindig a háromszögön belül van. 8.A háromszögek körülírt köre Elméleti anyag 73.óra A háromszög körülírt köre tk.: oldal – Háromszögek oldalfelező merőlegesei, – szerkesztés, – tétel fv.t: 33.oldal Gyakorló feladatok tk. 15/ fgy:1405a,1409, Elméleti összefoglaló: Definíció: A háromszög oldalfelező merőlegesei az oldalak felezőpontjaiba állított merőleges egyenesek. Az oldalfelező merőlegesek pontjai egyenlő távolságra vannak a szakasz két végpontjától. A háromszögbe eső részt nevezzük oldalfelező merőleges szakaszának. Tétel: A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, és ez a pont egyenlő távol van a háromszög mindhárom csúcsától

38 Ez a pont hegyesszögű háromszögnél a háromszögön belül, derékszögű háromszögnél az átfogó felezési pontján, tompaszögű háromszögnél a háromszögön kívül helyezkedik el. Létezik olyan kör, amelynek középpontja az oldalfelező merőlegesek metszéspontja és áthalad a háromszög mindhárom csúcsán. Ezt a kört a háromszög köré írható körének nevezzük 9.Thalesz tétele tk.: oldal óra Thalész tétele és fv.t 36. oldal alkalmazása Elméleti anyag -Thalesz tétele, – megfordítás, – Thalesz kör, – Thalesz élete Gyakorló feladatok tk.156/1,,3,8 fgy:1417, 146, 1431 Elméleti összefoglaló: Thalesz-tétel: Ha egy kör átmérőjének két végpontját összekötjük a kör bármely más pontjával, akkor derékszögű háromszöget kapunk. (A kör átmérője a derékszögű háromszög átfogója.) Bizonyítás: az O középpontú kör átmérőjére rajzolt ABC háromszög A-nál lévő szögét α-val, a B-nél levő szögét β-val jelöljük. Az OC sugár meghúzásával az AOC és a BOC egyenlő szárú háromszögeket kapjuk. A belső szögek összege: α+ β + (α + β) = 180, α+ β = 90. Tehát az ABC háromszög derékszögű. A Thalesz-tétel megfordítása: Ha egy szakasz valamely C pontból derékszögben látszik, akkor az AB átmérőjű körnek egyik pontja

39 a C pont. Összefoglalva: A síkon azon pontoknak a halmaza, amelyekből egy adott AB szakasz derékszög alatt látszik, az AB átmérőjű kör, kivéve az AB szakasz két végpontját. ( vagyis A és B pontot). 10. Érintőnégyszögek tk.: oldal 76.óra Érintőnégyszögek fv.t 36. oldal Elméleti anyag – Érintőnégyszögek – Érintősokszögek, tétel Gyakorló feladatok tk. 138/11 fgy: 1436, 1438, 1441, 144, Elméleti összefoglaló: Azokat a négyszögeket, amelyeknek van beírt körük, érintőnégyszögeknek nevezzük. Tétel 1: Az érintőnégyszögek két-két szemközti oldalának összege egyenlő. Tétel :Ha egy konvex négyszög két-két szemközti oldalának összege egyenlő, akkor érintőnégyszög. Együtt: Egy konvex négyszög akkor és csak akkor érintőnégyszög, ha két-két szemközti oldalának összege egyenlő. Egy sokszöget érintősokszögnek nevezünk, ha van beírt köre. 11. összefoglalás, számonkérés

40 77-79.óra Összefoglalás, rendszerezés Témazáró dolgozat hiánypótlás tk.: oldal Elméleti anyag Gyakorló feladatok fgy V. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (30 óra) 1. Egyenletmegoldás 80.óra Az egyenlet, tk.: oldal azonosság fogalma tk: oldal 81-8.óra Egyenletek grafikus megoldása 83.óra Egyenletek tk: oldal értelmezési tartományának, értékkészletének vizsgálata 84.óra Egyenlet tk: óra megoldása szorzattá alakítással tk: óra óra A mérlegelv Elméleti anyag Alaphalmaz, értelmezési tartomány, kijelentés, állítás, Egyenletek megoldása függvények segítségével Értelmezési tartomány vagy értékkészlet vizsgálata az egyenlet megoldása során Szorzattá alakítás Gyakorló feladatok tk. 16/1,, 3, 4 fgy: 1475, 1478 tk. 165/1, 1479, 1480 tk: 168/1,,3 fgy: 1483, 1485 tk: 17/ fgy: 1487, 1489 Mérlegelv, hamis gyök tk: 176/ 1, fgy: 149, 1495,

41 88. óra Számonkérés Elméleti összefoglaló: Az egyenleteket azonosságoknak is hívjuk. Minden egyenlethez hozzátartozik egy alaphalmaz, melyen a megoldásokat keressük. Ha az alaphalmazt előre nem adjuk meg, akkor a valós számok halmaza az alaphalmaz. De lehet a megoldást keresni az egész számok vagy a pozitív számok halmazán is. A szöveges feladatok megoldásánál nagy segítség lehet, ha sikerül felírnunk egy hozzá kapcsolódó egyenletet. Ilyenkor mindig a feladatra adandó választ nevezzük el ismeretlennek (leggyakrabban xnek). Egyenletek megoldási módszerei: Grafikus módszer: Az egyenletet értelmezhetjük függvényként. Ekkor f(x) = g(x) egyenlet két oldalán szereplő függvényt ábrázoljuk koordináta-rendszerben és meghatározzuk a két grafikon közös pontjait. A közös pontok első koordinátái (x) adják az egyenlet megoldásait. Ellenőrzésként mindkét oldalba behelyettesítve a megkapott értéket ugyanazt az eredményt kell kapnunk. Hátránya, hogy nem mindig olvasható le pontosan a pont. Az értelmezési tartomány vizsgálata: Érdemes megadni azt a legbővebb halmazt, amelyen az egyenlet értelmezhető, hiszen ilyenkor gyakran sokkal könnyebben eljuthatunk a megoldáshoz! Az egyenletben szereplő kifejezések, függvények értékkészletének vizsgálata: Az értékkészlet vizsgálatával kiderülhet, hogy az egyenletnek nem lehet megoldása vagy csak néhány érték jöhet számításba. A két oldalon hasonlítsuk össze az értékészletet! Szorzattá alakítás: Az f(x) = 0 alakú egyenlet bal oldalát tényezőkre bontjuk. Egy szorzat csak akkor lehet 0, ha valamelyik tényezője 0. Ennek az elvnek a felhasználásával az eredeti egyenlet megoldását néhány alacsonyabb fokú, egyszerűbb egyenlet megoldására vezetjük vissza A mérlegelv : Az egyenlet úgy működik, mint egy mérleg, ha egyensúlyban van! Mindkét oldalához hozzáadhatunk, illetve kivonhatunk ugyanannyit, közben az egyenlőség megmarad. Az egyenlet mindkét oldalát szorozhatjuk, illetve oszthatjuk ugyanazzal a 0-tól különböző számmal is. A 0-val való osztásra és szorzásra nagyon figyelni kell, hiszen hamis gyököket is kaphatunk illetve eltűnhetnek gyökeink. Fontos az ellenőrzés itt is!

42 Új ismeretlen bevezetése: Ezzel a módszerrel megkönnyíthetjük az egyenlet megoldását. Bevezetünk egy új változót, majd a megoldás végén visszahelyettesítünk. Ezzel akár magasabb fokú egyenletből is csinálhatunk elsőfokú egyenletet,. Egyenlőtlenségek óra. Egyenlőtlenségek Tk/ Fvt tk.: oldal Elméleti anyag Gyakorló feladatok tk. 181/1,, 3, 4 Egyenlőtlenség ek megoldási fgy: módszerei, a megoldás ábrázolása számegyenesen 1497, 1498, 1499, 1500, 156 Elméleti összefoglaló: Az egyenletekhez hasonlóan többféle módszerrel oldhatjuk meg az egyenlőtlenséget. A megoldásnál arra figyelj, hogy mindig ábrázold számegyenesen a megoldáshalmazt! Válasz ki legalább egy jó megoldást, amivel ellenőrízz is! Megoldási módszerek: Grafikus módszer Az egyenlőtlenség két oldalát függvénynek tekintjük: f(x) g(x) Az f és g függvények értelmezési tartományának közös részéhez tartozó x értékeket keressük,amelyekre a két függvény helyettesítési értéke között az adott reláció fennáll. Tehát mindkét oldalt ábrázoljuk, majd eldöntjük a függvények melyik ága halad a másik felett, hiszen ott lesz nagyobb a helyettesítési érték..itt is meg kell határozni a közös pontot, ahol a két oldal egymással egyenlő! A mérlegelv – Ha az egyenlőtlenség mindkét oldalához hozzáadjuk, illetve kivonjuk ugyanazt a számot, ismeretlent tartalmazó kifejezést, a relációjel iránya nem változik meg. – Ha az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk, illetve osztjuk ugyanazzal a pozitív számmal, ismeretlennel, akkor az egyenlőtlenség iránya nem változik meg. – Ha az egyenlet mindkét oldalát szorozzuk, illetve osztjuk ugyanazzal a negatív számmal, ismeretlennel, akkor az egyenlőtlenség iránya megfordul. – Egyenlőtlenséget 0-val vagy olyan kifejezéssel amely értéke nulla nem szorzunk, nem osztunk. 3. Abszolút értékes egyenletek – 4 –

43 91-9.óra. Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek tk.: oldal Elméleti anyag Abszolút érték definíciója, az egyenletek megoldási módjai, Gyakorló feladatok tk. 187/1,, 3, 5 fgy: 1505,1506, 1507, 1561 Elméleti összefoglaló: Egy szám abszolút értékén a számegyenesen a számnak a nullától mért távolságát értjük. Ezért minden szám abszolút értéke vagy pozitív, vagy 0. x ha x 0 x x ha x 0 Megoldási módszere: A definíció alapján felbontjuk az abszolút értéket, számegyenesen ábrázoljuk az intervallumokat. Ennél az egyenlettípusnál nagyon fontos az ellenőrzés! Figyeljünk arra, hogy az egyenletnek több megoldási is lehet! 4. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer tk.: oldal óra. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek Elméleti anyag – grafikus megoldás – behelyettesítő módszer – egyenlő együtthatók módszere Gyakorló feladatok tk. 03/1,, 3, fgy:1547,1548,1549 Elméleti összefoglaló: Behelyettesítő módszer: – Az egyik ismeretlent kifejezzük az egyik egyenletből. Ez lehet akár az x akár az y attól függően, hogy melyikkel tudunk könnyebben dolgozni. – Az így kapott kifejezést behelyettesítjük másik egyenletbe. Ekkor már csak egy ismeretlenünk marad! – Megoldjuk az egyenletet, ezzel megkapjuk az egyik ismeretlent

44 – Ezt az értéket visszahelyettesítjük a másik egyenletbe, így megkapjuk a hiányzó ismeretlent is! Egyenlő együtthatók módszere: Ennél a módszernél az a cél, hogy a két egyenletet összeadva vagy egymásból kivonva egy ismeretlen maradjon egy egyenlettel. Ehhez az egyenletek ismeretleneit úgy kell szoroznunk, hogy mindkét egyenletben ugyanannyi legyen belőlük. Ezután a két egyenletet összevonva eltűnik az egyenlő együtthatós ismeretlen. Grafikus megoldás: Megoldhatunk egyenletrendszert is a függvény ábrázolási módszerrel. Ehhez mindkét egyenletből fejezzük ki x-et, majd a két függvényt ábrázoljuk. Ahol a két függvény egymást metszi ott lesz a közös pont. Ennek a pontnak mindkét koordinátáját olvassuk le! 5. Szöveges feladatok óra Egyenletekkel, egyenletrendszerekke l megoldható szöveges feladatok tk.: oldal oldal, 13. oldal Elméleti anyag Szöveges feladatok megoldásának lépései Gyakorló feladatok tk. 193//1,, 3, 4, 5, 6 198/ 1,, 3, 4, 5, 6 08/ 1,,3,4 fgy: , Elméleti összefoglaló: Szöveges feladatok megoldási módszere: Olvasd végig a szöveget, akár többször is. Próbáld értelmezni ami le van írva! Az adatokat írd ki a füzetedbe, mindent amire a megoldáshoz szükséged lehet. Figyelj arra, hogy felesleges adatokat ne használj! Nevezd el ismeretlennek azt amit a feladat kérdez. Ez fontos, hiszen a végén a szöveg szerint fogsz ellenőrizni és válaszolni is! Írd fel az egyenletet-egyenlőtlenséget-egyenletrendszert a szövegnek megfelelően. Ezt oldd is meg! Szövegesen válaszolj mindig arra a ha logikusan végig gondolod magadtól is rájöhetsz mennyire reális a válaszod! Szöveges feladatok megoldása: – Értelmezzük a feladatot – Megválasztjuk a feladat szövege alapján az ismeretlent – Felírjuk az egyenletet – Megoldjuk – A szöveg alapján ellenőrzünk – Válaszolunk a feladatban megfogalmazott kérdésre

45 Szöveges feladatok néhány típusa: – Helyiértékes Életkoros Mozgásos Keveréses Munkavégzéses Százalékszámításos 6. összefoglalás, számonkérés óra. Összefoglalás, témazáró dolgozat, hiánypótlás tk.: oldal Elméleti anyag Gyakorló feladatok fgy: VI. Egybevágósági transzformációk (0 óra) 1.A geometriai transzformáció Elméleti anyag 110.óra. A geometriai transzformáció tk.: oldal Geometriai transzformáció, csoportosítás Egybevágósági geometriai transzformáció Gyakorló feladatok Elméleti összefoglaló: Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz, vagyis ponthoz pontot rendel hozzá

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.