Press "Enter" to skip to content

Azért ereszkednek a fekete lyuk pólusokból anyagfolyamok

A fekete lyukak a világegyetem legrejtélyesebb objektumai közé tartoznak. Ez olyan tömeges objektum, melynek gravitációja annyira erős, hogy sem fény, sem más anyag nem tud kijutni belőlük. Azonban a tudósok közelmúltbeli megfigyelések alapján azt találták, hogy egyes fekete lyukak pólusaiból jelentős mennyiségű anyag lövell ki.

Ez a jelenség akkor következik be, amikor a fekete lyuk közelében található anyag, például csillagok vagy gázfelhők nagyon erős gravitációs hatása miatt spirális pályára kerülnek és beleesnek a fekete lyukba. Annak ellenére, hogy a fekete lyuk tömeges gravitációja elnyeli az anyagot, a belül lévő extrém nyomás és hő hatására kiemelkedő mennyiségű anyag lövell ki a fekete lyuk pólusaiból.

Az anyag lövellésének oka részben az, hogy az anyag spirális pályára kerülve nagy sebességgel kering a fekete lyuk körül. Ahogy az anyag közeledik a fekete lyuk pólusához, egy nagyobb sebességgel kezd keringeni és a spirális pálya szorosabbá válik. Ez a gyorsulás és szorosabb pálya egyes részecskéket túlhevít és felgyorsít, így a felszabaduló energiával és hővel kilövellnek a fekete lyuk pólusaiból.

Miért lövell anyag a fekete lyuk pólusaiból?

A fekete lyukak olyan űrben található objektumok, melyek olyan erős gravitációs vonzást generálnak, hogy sem a fény, sem más elemi részecskék nem tudnak megszökni belőle. Ennek ellenére néha mégis észlelhető anyag, amely lövell a fekete lyuk pólusaiból. Ez a jelenség az úgynevezett fekete lyuk beömlése, amikor a fekete lyuk pólusaiból kiáramló anyag és energia kifelé áramlik.

Ez az anyag és energia azért lövell ki a fekete lyuk pólusaiból, mert a fekete lyukhoz közelben található anyag nagyon erős gravitációs hatása miatt spirállá formálódik és a fekete lyuk belseje felé halad. Amikor ez az anyag a fekete lyuk gravitációs hatáskörében belül halad, a nagy sebesség és a magas hőmérséklet hatására végrehajt egy olyan folyamatot, mely során jelentős mennyiségű energia szabadul fel.

Ezt a folyamatot nevezik fekete lyuk beömlésének, mely során az anyag részei a fekete lyuk pólusaiból lövellve szabadulnak ki. Az anyagrészecskék többek között elektromágneses sugárzással is járulnak hozzá a jelenséghez, ami azt jelenti, hogy a fekete lyuk beömlése látható elektromágneses spektrummal rendelkező sugárzást is kibocsát. Ez a lövellés jelenségének egyik jele és azért észlelhető, mert sugárzásukat a Földön a tudósok mérni és az eredményeket értelmezni tudják.

Ezért, bár a fekete lyukak maguk a fényt sem engedik ki, az általuk generált beömlési jelenség révén mégis van lehetőségünk megfigyelni és kutatni őket.

A fekete lyuk gyorsulása

Egy fekete lyuk gyorsulása az eseményhorizonton belül történik, ami a lyuk gravitációs ereje miatt alakul ki. Amikor egy csillag összeomlik és fekete lyukká válik, a sűrűsége olyan nagy lesz, hogy a lyuk gravitációs ereje már nem engedi meg a fénynek, hogy elhagyja a lyukat.

Ennek eredményeként az eseményhorizont keletkezik, ami a fekete lyukot körülvevő határt jelenti, ahol semmi, még a fény sem tud elhagyni. Az eseményhorizonton belül a gravitáció olyan erős, hogy semmi, még a fény sem képes ellentmondani a gravitációs erejének.

Ez a nagy gravitáció a fekete lyuk gyorsulásának oka. A fekete lyuk tömege és a tömeg közötti távolság határozza meg a gravitációs erő nagyságát. Minél nagyobb a fekete lyuk tömege, annál erősebb a gravitációs ereje, és annál jobban gyorsul.

A fekete lyuk gyorsulása olyan erőteljes lehet, hogy akár a fénysebességet is meghaladhatja. Ez azt jelenti, hogy a fekete lyuk vonzóereje olyan nagy, hogy semmi, még a fény sem képes megszökni belőle.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.