Press "Enter" to skip to content

Kémia 8. osztály munkafüzet megoldások


Kémia 9-10. munkafüzet
1 350 Ft

kémia 8 munkafüzet 00877 m 1 megoldókulcs

A legkisebb balesetet vagy az eszközök meghibásodását azonnal jelentsd a . A kémcsövek, lombikok anyaga az üveg, bár szilárd anyag, egyes kémiai .

Nemfémes elemek. 1. ÓRA. HIDROGÉN REAKCIÓI. Emlékeztető. A hidrogén a periódusos rendszer első eleme. A természetes hidrogén három izotóp keveréke,.

Nemfémes elemek vegyületei. Kémia 11. Készítette: Zseni Zsófia. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, 2014. december 31.

Két egyenlettel mutassa be, hogy az alumínium-hidroxid amfoter tulajdonságú! 2. Adja meg az alumínium-szulfát és a timsó képletét! Mire használják ezeket az .

Megjegyzés: A mészkő oldódása és a cseppkő keletkezése ugyanezen az elven alapul. Mit tapasztal? Írja fel a reakcióegyenletet! ld. 8. kérdés! Mit tapasztal?

rajz kémcső főzőpohár. Erlenmeyer-lombik gömblombik óraüveg borszeszégő . Ránézésre van-e különbség a víz az ecetsav-oldat és a limonádé között?

A kémia az anyagok összetételével, tulajdonságaival, előállításával és . Villányi Attila: Kémia a kétszintű érettségire. Budapest, 2009. Kemavill Bt.

Kísérlet leírása. Megvizsgáljuk különböző anyagok oldhatóságát vízben. Megvizsgáljuk, hogy milyen mértékben oldódik az ecetsav, homok, mészkő, réz-szulfát, .

Meg kell tanulod, hogy a keverékek szétválasztása fizikai változással történik. Fel kell ismerned, hogy melyik fizikai tulajdonság eltérését lehet használni .

Emelt szintű kísérletek. Szilády Áron Református Gimnázium, . OH 2012-ben és 2014-ben nyilvánosságra hozott kísérletei az emelt szintű kémia érettségire .

14 дек. 2010 г. . Backgammon. *UK 520. Badminton f: 1.6.2012. Barakal. *IT 417. Baryton. *CZ 1094, *HU 106465, *PL 588. Bastille f: 30.6.2011.

27 нояб. 2009 г. . EU/1/09/581/001-002 Filmbevonatú tabletta. A03AE04. 19.10.2009. 15.10.2009. Imprida HCT . Rheumocam. Chanelle Pharmaceuticals.

A hipó vizsgálata. 12. – Hidrogén-peroxid vizsgálata. 13. – Elefánt fogkrém készítése . kémhatása zsíroldó hatása habzása. Tapasztalat. Az vöröskáposzta.

Szervetlen kémia. 1. Hidrogén. 2. Nemesgázok. 3. Halogénelemek és vegyületeik. 4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik. 5. A nitrogéncsoport elemei és .

Szervetlen kémia. 1. Hidrogén. 2. Nemesgázok. 3. Halogénelemek és vegyületeik. 4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik. 5. A nitrogéncsoport elemei és .

Általános kémia. 1. Atomszerkezet. 2. A periódusos rendszer. 3. Kémiai kötések. 4. Molekulák, összetett ionok. 5. Anyagi halmazok.

Page 1. Neptun kód. Fizikai. Szerves kémia kémia. WGB00E. 63. 53. 46,5. 66. 57*. HR7C6V. 69. 43. 54,5. 56. 56*. UKFRK7.

Végezzük el a durranógáz próbát! . próba). 4. A hidrogéngáz redukáló tulajdonsága (tanári bemutató kísérlet). Eszköz és anyaglista. Szükséges eszközök:.

Vas-szulfát-oldat és réz, réz-szulfát és vas reakciója. 7. oldal . Ammónia hatására a réz(II)-ionok réz-tetramin-komplex-ionná alakulnak:.

Előfeltétel: Alap szervetlen és szerves kémia ismeretek. Tematika: . szeged.hu/2302/2/Elektronikus/Bioszervetlen%20e-konyv.html.

Iskolánkban a biológia és kémia alaptanterv szerinti oktatása folyik, . a diákok magas szintű felkészítése az emelt és közép szintű biológia érettségire.

3. óra Bepárlás és kristályosítás. 8. Kristályosítás. 8. Ásványvíz sótartalmának kimutatása. 9. Kristálynövekedés vizsgálata mikroszkóppal.

A hevítés során bekövetkező változás egyenlete: CaCO3 = CaO + CO2. A keletkezett anyag neve és képlete: égetett mész, CaO. A folyamat neve: mészégetés.

Oldódás. Emelt szintű kísérletek. Kémia 12. Szaktanári segédlet. Készítette: Gavlikné Kis Anita. Lektorálta: Zseni Zsófia. Kiskunhalas, 2014. december 31.

Az ammónia és a salétromsav reakciója. 3.4. Sósav reakciója fémekkel. 4. SZERVETLEN SAVAK II. (SZÉNSAV, FOSZFORSAV) .

színe univerzál- indikátor színe . hidroxidoldatot, majd adjál hozzá 1-1 csepp fenolftalein indikátort. Tapasztalat: HCl-oldat. Desztillált víz.

Mesterséges elemi szén előállítása. 11. 4. óra: Legfontosabb hőtermelő folyamat az égés. 12. Égés vizsgálata – A metán égése… 13. – Durranógáz próba.

(aq) ⇌ BaSO4(sz). 28. kísérlet alapján: Réz(II)-oxid redukciója hidrogénnel. Tanári kísérlet. Eszköz és anyaglista. Kipp-készülék. 2 db kémcső.

28 февр. 2013 г. . Mindez mire jó? 132. Az elektrolízis gyakorlati alkalmazá- . gyület (pl. sósav, hipó, klórmész, PVC, freon stb.) előállításához is.

Általános kémia. 1. Atomszerkezet. 2. A periódusos rendszer. 3. Kémiai kötések. 4. Molekulák, összetett ionok. 5. Anyagi halmazok.

A médiában nap mint nap hallhatunk a heroin, kokain, LSD és . Az LSD hatása ugyanis nagyban függ a használó lelkiállapotától, egyéni-.

Ekkor megtalálható benne a formilcsoport, mely oxidálható, így adja az ezüsttükör-próbát, illetve Fehling-reakciót. A Ezüsttükör-próba általános egyenlete:.

foszfor égése foszfor-pentaoxid + víz foszforsav + víz (i, három lépésben!) szén égése szén-dioxid + szén szén-monoxid égése szén-dioxid + víz.

A matematikában tanultakat tudják alkalmazni a kémia feladatok esetében is. –. A mindennapi életet befolyásoló kémiai . Kémiai számítások (sztöchiometria).

Szerves kémia: egyszerű funkciós csoportok (előadás, magyar nyelven, alapképzés); Szerkezet . Antus Sándor, Mátyus Péter Szerves Kémia I, II, III,.

8 июл. 2004 г. . Homa Jánosné Móra Éva – Édes anyanyelvünk 6. osztály, Világvándor I., . A kommunikáció tanítása részben különbözik a nyelvtan tanításától.

28 нояб. 2012 г. . 7 A Béke-barlang hazánk egyik állandóan aktív, patakos barlangja. . Molnár János-barlang. Gellért-hegyi-barlang. Tábor-hegyi-barlang.

28 февр. 2018 г. . Ebből 0,441 mol O2 keletkezik (egyenlet). 2 H2O2 = 2 H2O + O2. Ennek tömege 14,1 g. 1 pont. 1 pont. 250 g 20 tömeg%-os oldatát hány gramm 20 .

26 нояб. 2014 г. . A dér kiválásának hőmérséklete. = A ……. zúzmara…. (talajmenti csapadék) kiválásának hőmérséklete. A nyugalomban lévő levegő átlagos.

A feladatsort a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény matematika munkaközössége állította össze. Megoldókulcs. 8. osztály.

A helyes megoldások: 1207, 1243, 2125, 2161, 3043, 3007 . a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény matematika munkaközössége.

9 мая 2020 г. . Mennyi a felelősség mértéke a közúti, illetve légi fuvarozás esetén? Közút: • szabályozó egyezmény: CMR. • A fuvarozó felelős az áru teljes .

A komissiózás során a megrendelések szerint összeállított áruválasztékot olyan . Ismertesse az alábbi nagybárcák jelentését! Szerves peroxidok.

MK-1610/M (munkafüzet) kiegészítendő szöveges feladataihoz . 0–1. 76. Cah p13. Exercice 15 Mettez les articles ou les prépositions qui conviennent.

kanadai aranyvessző budai imola jávorka fényperje mocsári kosbor fehér akác . mérgező (külsőleg értékes gyulladáscsökkentő gyógynövény) gyógynövény.

A komissiózás az áruk megadott megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását jelenti. . Ismertesse az alábbi CLP jelölések jelentését!

25 окт. 2017 г. . Rétegelt ragasztott gerenda általános célra, szabványosított (téglalap) szelvényméretben gyártott, minő- sített tar- tószerkezeti faanyag.

A fehér gólya táplálékát a városokban szerzi. 3.) A barna rétihéjának lemezes csőre van. 4.) A vidra gyümölcsökkel és gyökerekkel táplálkozik.

23 нояб. 2013 г. . 7. osztály 14. feladat: Egy lehetséges szerkesztés (összesen 8 pont): A megrajzolt. ABCD négyzet (2 pont a helyes rajzért) középpontját .

22 янв. 2011 г. . (1 pont). Megoldás: a) Egy n oldalú konvex sokszög átlóinak száma: (. ) 2. 3. -. ∙ nn. Tehát,. = ∙. 2. 74. 77. 2849 átló. (1 pont).

8 февр. 2019 г. . hátság, Andok, Kelet-Csendes-óceáni-hátság, Szent András-törésvonal, Észak-Atlanti-hátság, Himalája. Mindegyikre.

19 янв. 2013 г. . Tehát a felezőpont koordinátái: ( );3 6. −. Összesen: 2 pont. 2) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

10 февр. 2017 г. . Nincs holdja: Merkúr (1 pont), Vénusz (1 pont), ha a nevük alá van húzva. Minden helytelenül bekarikázott.

16 окт. 2009 г. . 4. osztály 14. feladat: Egy-egy lehetséges feldarabolás mindegyik esetben: Az első négy téglalap helyes darabolása egyenként 3-3 pont, a.

12 мар. 2016 г. . vércse, siketfajd, daru, szártalan bábakalács, bükk, henye boroszlán. Minden jó fajra 1 pont, de erre a részre max. 6 pont adható.

8 нояб. 2019 г. . A 3. osztály 11. feladatát a feladat hibás volta miatt töröltük. . másfelől viszont újabb nyelvhelyességi hiba kerül a megoldásukba (pél-.

síp, hegedű, bot, Terülj, terülj asztalkám!, hét mérföldes csizma, kalap, köpö- nyeg, gyűrű, arany hajszál, kard, tőr, kilincsmadzag, (só-)daráló, gyertya, .

9 дек. 2017 г. . 3-4. osztály 14. feladat: . Hibának számít: helyesírási hiba, szótévesztés (pl. kályhán helyett kelyhen, karszék helyett korszak), .

Janus Pannonius: Saját lelkéhez. 3. Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm. 4. Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember. 5. Radnóti Miklós: Erőltetett menet.

9 авг. 2017 г. . Kiadó: Mozaik Kiadó. Kiadói cikkszám: MS-2620U. Elérhetőség: Raktáron. A középiskolás kémiakönyvek célja, hogy Kémia 10. – A könyv.

kémia 8. osztály munkafüzet megoldások

17 Az ábrán egy 4×4-es sudoku darabjait látod. Rakd ki a darabokból a sudokut! Számítsd ki, milyen számok kerülnek az a, b, c, d betűk helyére, .

Nemet Start Tankonyv Kezdo. Uploaded by. Sorobm. . Maros Judit: Kon-Takt 4 tankönyv – megoldókulcs . Start neu német I. munkafüzet .

A hidrogén-peroxid bomlási sebessége. Szükséges anyagok: 30%-os hidrogén-peroxid-oldat, vas(III)-klorid-oldat, vér. Kivitelezés:.

Kísérlet leírása. Megvizsgáljuk különböző anyagok oldhatóságát vízben. Megvizsgáljuk, hogy milyen mértékben oldódik az ecetsav, homok, mészkő, réz-szulfát, .

A kémia az anyagok összetételével, tulajdonságaival, előállításával és . Villányi Attila: Kémia a kétszintű érettségire. Budapest, 2009. Kemavill Bt.

rajz kémcső főzőpohár. Erlenmeyer-lombik gömblombik óraüveg borszeszégő . Hipotézis: Bürettából cseppentve megmérjük 100 vízcsepp térfogatát és ebből.

A szappan azért oldja le a kezemről a piszkot, mert részecskéi körbeveszik a . Pillanatragasztót teszek a levált cipősarkamra, megnézem, megragasztja-e.

12 мар. 2014 г. . Ha felírjuk az N pontnak az ABCD négyszög köré írt körre vonatkozó hatványát (vagy direkt hasonlóságból), a (2) és (3) összefüggések alapján .

MEGOLDÁSOK – 7. osztály. 1. feladat . 2. feladat Rejt(v)ényes részecske. 17 pont. Meghatározások: . ⑥ 2,00 liter (=2,00 dm3) 22,0 tömegszázalékos ammó-.

Lotz János egyik tanára a Pázmány Péter Tudományegyetemen Gombocz Zoltán nyelvészprofesszor volt. Gombocz hamar felfedezte Lotz tehetségét, s kétéves svéd .

English Reader, Positive English Munkafüzet – megoldások . AngolSuli kiadó – http://www.angolsuli.com – fénymásolható 5. Bevezetés . (fő) nyelv.

Nézz utána interneten milyen a hőmérséklete a borszeszégő és a Bunsen-égő lángjának! Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás).

hőmérsékletét! kristályos szén-dioxid hőmérséklete cseppfolyós nitro- gén hőmérséklete óraüveg főző- pohár vasháromláb jód. A jód szublimációja.

ÁLTALÁNOS KÉMIA. 9. osztály. — kézirat gyanánt — . VILLÁNYI ATTILA: Kémia 9. (Bp., Műszaki, 2009.8. ) . b) kémiai részecske: atom, ion, molekula, gyök.

10. osztály . A szerves kémia a C vegyületeivel foglalkozik, kivéve: CO, CO2, . 8. 3. Kőolaj frakcionált kondenzációja – az iparban, folyamatos üzem.

a másik a standard hidrogénelektród ε függ: ← anyagi minőségtől. ← az ionkoncentrációtól. ← hőmérséklettől. ← gázelektród esetén a gáz nyomásától.

SIPOSNÉ Kedves Éva, HORVÁTH Balázs, PÉNTEK Lászlóné ( 2006): Kémia 7. (negyedik kiadás)Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged. pp. 88-90. ÁBRA: saját ötlet alapján .

A fémek kémiai tulajdonságai, a fémek korróziója, a korrózióvédelem. A I. főcsoport elemei és vegyületei. Az alkálifémek és vegyületeik.

A megtanítási rendszer kémia 7. osztály cimű program- csomagot eredményező kutatásprobléma és módszertani előzmé- nyei röviden ezek voltak. Az un.

1 Az elemek vegyjele alatt az elem relatív molekulatömegének kerekített . Európium Gadolínium Terbium Diszprózium Holmium Erbium Túlium Itterbium Lutécium.

A korpuszkuláris anyagok a) atom: tovább nem osztható (?),* igen pici részecske (DÉMOKRITOSZ, Kr. e. 400 körül). └ a|tomosz = oszthat|atlan vas – vasatom:.

. közben feloldjuk a szappan reszeléket a vízben (ezt sem forraljuk) hozzáadjuk a glicerint. Kihűlés után átkeverjük, flakonokba töltjük. Házi feladat.

Osztályozó vizsga és javító vizsga követelményei : Kémia 9. osztály. A kémia és az atomok világa : Az atom felépítése. Az elektronburok szerkezete.

Olvasás online. Történelem munkafüzet – 6. osztály – Játékos feladatok Horváth Péter hatodikos tankönyvéhez :: Csepela. Jánosné. A tankönyv mellett ez a .

„ismeretlen” feliratú üvegben egy nátrium, kálium vagy kalcium vegyület vizes oldatát találja. Az üvegből óvatosan egészítse . Kálium-permanganát hevítése.

Fekete István: A koppányi aga testamentuma. 2. Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. 7. osztály. Kötelező irodalom: 1. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy.

17 сент. 2020 г. . Kémia 7-8. osztály. 1. Kémia. A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában.

Vas-szulfát-oldat és réz, réz-szulfát és vas reakciója. 7. oldal . Ammónia hatására a réz(II)-ionok réz-tetramin-komplex-ionná alakulnak:.

Előfeltétel: Alap szervetlen és szerves kémia ismeretek. Tematika: . szeged.hu/2302/2/Elektronikus/Bioszervetlen%20e-konyv.html.

mta.hu arra is kitért, hogy Szente Lajos meghatározó szerepet ját- mi honlapnak nyilatkozó Janáky Csaba szerint ezekről az anyagok-.

fenolftalein indikátor kalcium-oxid kémcsőállvány metilnarancs indikátor foszfor-pentaoxid. 8 db kémcső desztillált víz kalcium-karbonát kémcsőfogó.

Szerves kémia: egyszerű funkciós csoportok (előadás, magyar nyelven, alapképzés); Szerkezet analizis a kémiában (előadás + lab/szeminár magyar nyelven,.

Kémia: Kémia a kertben. Óravázlat. A növényeknek is kell a tápanyag. Kimutatták, hogy egy növény normális növekedéséhez és fejlődéséhez a periódusos.

Táltos Iskola. Tarsoly Anita. Matematika. 4. 1. Böröcz Botond. 4. 12. 978,6. Kaposvár. Kodály Zoltán Központi Ált.Isk. Honvéd Utcai Tagiskola.

20 мар. 2019 г. . Dr. Hornyák István: Elsősegélynyújtás mindenkinek . https://www.slideshare.net/Galandras12/elsseglynyjts-mindenkinek-hornyk-istvn-ph-d.

Zsámboki – Szabó Luca. Vida Emese Flóra. Péter Hajnal Zsófia. 23. Nyikon Zsombor. Vörös Lora. Petrus Máté. 24. Perényi Anna Krisztina. Sárdi Eszter.

8 дек. 2017 г. . Könyves Kálmán Ált.Iskola. 7. Elekes Sándor. Szilágyi Dezső Ált. Iskola. Németh Luca Dorottya Miskolc-Tapolcai Ált. Iskola.

Hujber Dóra. 14. Karasz János. 15. Strainov Alex. 16. Szepesi Endre . Mile Attila. 11. Mucsi Bálint . Szepesi Attila Máté 7. o. 7. Bálint Lídia 8. o.

2. Anna Frank naplója. 3. Golding, William: A legyek ura. 4. Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tenger. 5. Shakespeare, William: Rómeo és Júlia .

A liberális vagy angolszász gazdasági és szociális modell a jóléti államot, . markáns sajátosság miatt – a jóléti állam szervezése és menedzsmentje terén .

Az észak-alföldi régió versenyképességi SWOT elemzése. 23. II.2.7.A dél-alföldi régió versenyképességi SWOT elemzése.

A könyvben felhasználtuk a Kémia 7. munkafüzet anyagát, Műszaki Könyvkiadó, 2013. Szerzők: Albert Attila, Albert Viktor, Kiss Zsuzsanna, Paulovits Ferenc.

A madárijesztőn 5 kismadár pihent meg. Melyik vállára hány ma- dár szállhatott? . Írd a négyzetekbe, melyik rajz hányadik helyen áll!

3.1.2-B/13-2013-0001 számú, „A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, . 1 Bertának 243 matematika példát kell megoldani a nyári szünetben.

Az egészségeshez képest kevesebb a csont sejt közötti állományának tartalma, ezért lyukacsos . A tüdő és a többi sejt között a vér teremt kapcsolatot.

Találd ki, melyik idé- zet kihez köthető! . Petőfinek mely tulajdonságát emeli ki a Babits-vers, és miért? . b) „Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra .

A Grimm testvérek. 43. Grimm testvérek: Holle anyó. 43. Grimm testvérek: A róka meg a macska. 45. Andersen. 46. Andersen: Borsószem-hercegkisasszony .

Hol tartották a lakomát, amelyre a keselyűt és a teknőst is meghívták? . Gyűjtsd össze a szövegből, milyen tervet eszeltek ki Nyúl Elekkel szemben.

Megható, hogy küzd. Megindító, hogyan szakad el álmaitól, gyermekkorától, a szépségnek és az idillnek szívérévé lett álmaitól. […] Az Új Versek Ugar .

A kis bicebóca. 73. Az égbelátó . Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet). 79. Ismétlés – összefoglalás. Page 6 . kimártják a kis patakot. 5.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. NYELVTAN. MUNKAFÜZET 7. . A feladatok megoldása közben nemcsak a nyelvhasználatod csiszolódik, hanem fejlődik.

A b, p, d és a g, k, h gyakorlása, megkülönböztetése . . A szavak és a mondatok felépítése . . Az egyes szavak betűit ezek alatt a jelek alatt találod.

közel azonos hazánkkal, míg csak a népességszámot tekintve Görögország is e csoportba . tehát, hogy ez a gazdaságpolitika nem jelent reális választ az .

A Bastille ostroma. XVI. Lajos kivégzése. A jakobinus diktatúra időszaka. 10. Értelmezd az alábbi fogalmakat! a) forradalom: b) polgári szabadságjogok:.

KÉMIA 8. Munkafüzet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest . Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára. Tananyagfejlesztők:.

A munkafüzet hét fejezetében a tankönyvben olvasható versekhez, novellákhoz, A kőszívű ember fiai és a Szent Péter esernyője című regényekhez és más .

Képzeld magad Garibaldi egyik vörösinges katonája helyébe, és írd le, hogy miért tiszteled és követed őt! . Horthy Miklós lemondott a válság miatt.

V. FÜGGVÉNYEK, VALÓSZÍNŰSÉGEK, SOROZATOK. VI. FELSZÍN, TÉRFOGAT . A függvény egyenes arányosság | nem egyenes arányosság. Ha az x értéke 1-gyel nő, .

Kösd a számkártyákat a számegyenes megfelelő pontjához! . Jelöld a számegyenesen azokat a számokat, amelyek igazzá teszik . Színezd ki a rajzot!

Csizmás kandúr. 13. Ismétlés – összefoglalás. 13. Balladák, népballadák. 15. Kádár Kata. 15. Kômíves Kelemenné. 17. Ismétlés – összefoglalás .

Mozaik kiadó kémia 8 munkafüzet megoldások

Elekné Becz Beatrix, Villányi Attila: Kémia 8. munkafüzet - Szervetlen kémia

A kötet az MS 2692 Kémia szakközépiskolásoknak 9 10. munkafüzet összevont kötetének a .

Raktáron

Kémia 9. tankönyv (MS-2616U)

Raktáron

Kémia tankönyv 11-12. (MS-3151)

Raktáron

RÉGI TANKÖNYV - ÁLTALÁNOS KÉMIA 1939 GRÓH GYULA

Raktáron

Használt

KÉmia 2 (Dr. Kosáry Judit)

Használt

Kémia feladatgyűjtemény 11-12. (MS-3152)

Raktáron

Mozaik kémia 9 munkafüzet megoldások (44)

Középiskolai - Kémia 10. - szerves kémia - munkafüzet

Középiskolai – Kémia 10. – szerves kémia – munkafüzet
350 Ft

Kémia 9 Általános kémia

Kémia 9 Általános kémia
300 Ft

Z. Orbán Erzsébet: Kémia IV. Szerves kémia 10. évfolyam

Z. Orbán Erzsébet: Kémia IV. Szerves kémia 10. évfolyam
500 Ft

Kémia 9-10 szakközépiskolásoknak könyv és munkafüzet

Kémia 9-10 szakközépiskolásoknak könyv és munkafüzet
1 600 Ft

Kapcsolódó linkek

Mozaik kémia 7 munkafüzet megoldókulcs (44)

dr. Kónya Józsefné- Pintér Imréné: Kémia gimnázium III. osztály - munkafüzet

dr. Kónya Józsefné- Pintér Imréné: Kémia gimnázium III. osztály – munkafüzet
1 190 Ft

Kapcsolódó linkek

Mozaik kémia 7 munkafüzet megoldások (40)

MS-2612 - Kémia 8. - Szervetlen kémia

MS-2612 – Kémia 8. – Szervetlen kémia
290 Ft

dr. Kónya Józsefné- Pintér Imréné: Kémia gimnázium III. osztály - munkafüzet

dr. Kónya Józsefné- Pintér Imréné: Kémia gimnázium III. osztály – munkafüzet
1 190 Ft

Kémia 7. .

Kémia 7. .
1990 Ft

Bot György: A szerves kémia alapjai

Bot György: A szerves kémia alapjai
Nincs ár

Kapcsolódó linkek

8 osztályos kémia munkafüzet megoldásai (40)

dr. Kónya Józsefné- Pintér Imréné: Kémia gimnázium III. osztály - munkafüzet

dr. Kónya Józsefné- Pintér Imréné: Kémia gimnázium III. osztály – munkafüzet
1 190 Ft

Pintér Imréné: Kémia gimnázium I. osztály - munkafüzet

Pintér Imréné: Kémia gimnázium I. osztály – munkafüzet
800 Ft

Kémia 8. Munkafüzet - .

Kémia 8. Munkafüzet – .
620 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 8. osztály

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 8. osztály
1 330 Ft

Kapcsolódó linkek

Mozaik kémia 11-12 feladatgyűjtemény megoldások (42)

Péntek, Kedves, Horváth: Kémia 10. - Szerves kémia tankönyv

Péntek, Kedves, Horváth: Kémia 10. – Szerves kémia tankönyv
1 090 Ft

Kémia 11-12. Érettségire .

Kémia 11-12. Érettségire .
2680 Ft

Biológia 11-12 - Feladatgyűjtemény .

Biológia 11-12 – Feladatgyűjtemény .
3290 Ft

Villányi Attila (szerk.): Kémia feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire

Villányi Attila (szerk.): Kémia feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire
3 600 Ft

Matematika 11-12. Emelt szintű tananyag

Matematika 11-12. Emelt szintű tananyag
1880 Ft

Z. Orbán Erzsébet: Kémia IV. Szerves kémia

Z. Orbán Erzsébet: Kémia IV. Szerves kémia
690 Ft

Z. Orbán Erzsébet: Szerves kémia a középiskolák 10. évfolyama számára

Z. Orbán Erzsébet: Szerves kémia a középiskolák 10. évfolyama számára
990 Ft

Nadrainé Horváth Katalin, Rók: Kémia IV. Szerves kémia

Nadrainé Horváth Katalin, Rók: Kémia IV. Szerves kémia
990 Ft

Kapcsolódó linkek

Mozaik kémia 11-12 (57)

Kémia 10. Szerves kémia, 10-es kémia tankönyv

Kémia 10. Szerves kémia, 10-es kémia tankönyv
1 100 Ft

Középiskolai - Kémia 10. - szerves kémia - tankönyv

Középiskolai – Kémia 10. – szerves kémia – tankönyv
500 Ft

Z. Orbán Erzsébet: Kémia IV. Szerves kémia 10. évfolyam

Z. Orbán Erzsébet: Kémia IV. Szerves kémia 10. évfolyam
500 Ft

Kémia 10. Szerves kémia mf.

Kémia 10. Szerves kémia mf.
1130 Ft

Kapcsolódó linkek

Olcsó munkafüzet

Paulovits, Abert Attila: Kémia 8. - Munkafüzet - 8. évfolyam számára

Paulovits, Abert Attila: Kémia 8. – Munkafüzet – 8. évfolyam számára
1 047 Ft

Mozaik kiadó

Mozaik kiadó
1092 Ft

19db-os tankönyvcsomag tankönyvek Irodalom Történelem Kémia.

19db-os tankönyvcsomag tankönyvek Irodalom Történelem Kémia.
Nincs ár

Péntek, Kedves, Horváth: Kémia 7. - Kémiai alapismeretek munkafüzet

Péntek, Kedves, Horváth: Kémia 7. – Kémiai alapismeretek munkafüzet
1 034 Ft

Kémia a szakiskolák számára 9. o. munkafüzet

Kémia a szakiskolák számára 9. o. munkafüzet
810 Ft

Kémia Tankönyv munkafüzet,Apáczai kiadó,7.o.ÚJ

Kémia Tankönyv munkafüzet,Apáczai kiadó,7.o.ÚJ
1 200 Ft

Dr Siposné: Általános Kémia 9. Munkafüzet Mozaik

Dr Siposné: Általános Kémia 9. Munkafüzet Mozaik
Nincs ár

Dr. Varga Ernő: Kémia munkafüzet a gimnázium II. osztálya számára

Dr. Varga Ernő: Kémia munkafüzet a gimnázium II. osztálya számára
1 490 Ft

Kémia szakközépiskolásoknak munkafüzet 9. o.

Kémia szakközépiskolásoknak munkafüzet 9. o.
995 Ft

Sokszínű irodalom munkafüzet 8.

Sokszínű irodalom munkafüzet 8.
1 990 Ft

Dr. Pfeiffer Ádám: Kémia 10. Munkafüzet

Dr. Pfeiffer Ádám: Kémia 10. Munkafüzet
790 Ft

Kémia 9-10. munkafüzet

Kémia 9-10. munkafüzet
1 350 Ft

Történelem munkafüzet 8.o.

Történelem munkafüzet 8.o.
950 Ft

Kémia 8. Munkafüzet 877 M 1

Kémia 8. Munkafüzet 877 M 1
Nincs ár

Földvári Erika: Olvasás munkafüzet 4 - MS-1644

Földvári Erika: Olvasás munkafüzet 4 – MS-1644
1 890 Ft

Történelem munkafüzet 6. oszt. - A kora újkortól a polgári átalakulásig

Történelem munkafüzet 6. oszt. – A kora újkortól a polgári átalakulásig
1 005 Ft

Baghy Dezsőné, Bartók Katalin: Matematika gyakorló munkafüzet 2.o.

Baghy Dezsőné, Bartók Katalin: Matematika gyakorló munkafüzet 2.o.
3 490 Ft

Dr. Pfeiffer Ádám: Kémia 10. Munkafüzet. - 16207 M

Dr. Pfeiffer Ádám: Kémia 10. Munkafüzet. – 16207 M
790 Ft

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.