Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Munkajog tankönyv

Tamás Gyulavári is Professor of Labour Law and Head of the Labour Law. Department at Pázmány Péter Catholic University in Budapest. He is the author.

ELTE könyv webáruház

Hogyan hozhatók egyensúlyba a munkáltató és a munkavállaló érdekei? Milyen kötöttségek mellett lehessen megszüntetni a munkaviszonyt? Mi a szerepe a jogszabályok mellett a kollektív szerződésnek és a munkaszerződésnek? Hasonló kérdésekre keresik a választ kötetünk szerzői, mindannyian elismert munkajogász-szakemberek, egyetemi oktatók, ügyvédek és bírák. A szerzők arra vállalkoztak, hogy közérthető nyelvezettel és logikus rendben tárják az olvasó elé a munkajog egyre nagyobb jelentőségű és rendkívül érdekes összefüggéseit.Egyetemi tankönyvünk ötödik, átdolgozott kiadása bemutatja a hatályos munkajogi szabályokat, a mögöttük meghúzódó vezérlő elveket, elvi és gyakorlati problémákat, ugyanakkor kitekintést nyújt a munkajogi gyakorlatra, a bíróságok döntéseire is. A szerzők igyekeznek lépést tartani a gyorsan változó joganyaggal, ezért az ötödik kiadás már tartalmazza az önkéntes túlmunka és a közszolgálat 2019-től hatályos új szabályait is.A tankönyv elsősorban egyetemi hallgatók számára készült, de bátran ajánljuk mindazoknak a munkajoggal foglalkozó gyakorlati szakembereknek is, akik szeretnének részletekbe menő és mélyreható ismereteket szerezni a gyakorlatban felmerülő munkajogi problémák megoldásához.

munkajog tankönyv

NT-17142. I. Történelmi atlasz középiskolásoknak (260 g). FI-504010903/2 . NT-17173. I. 9. évf. technikum/Autószerelő. Közlekedési ismeretek.

Rajzdoboz (cipős doboz). • Vékony fekete alkoholos filc. • Tempera 12 színű (Ico sünis jelzésű, ha még nem vettek mást).

MUNKAJOG. 11. évfolyam. Page 2. A munkajogi szabályozás eszközei. ▫ 1992. évi XXII. Törvény a Munka. Törvénykönyvéről.

A munkajog szigorlat, beugróval kombinált szóbeli vizsga. A beugró A szigorlati vizsga előfeltétele a szigorlati minimum követelményekből való szigorlatot.

29 апр. 2021 г. . A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló, azaz a munkáltatót és a munkavállalót illetik meg és terhelik a munkaviszonyból eredő .

3/2002 (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről.

kiemelten fontos részkérdésével – a munkajog és a polgári jog viszonyával – kívánok foglalkozni, melynek aktualitását növeli az Mt. és a Ptk. rekodifikálása .

létrejött normák, másrészt az Európai Szociális Karta említendők. . mazik (C-369/96. és C-376/96. sz. egyesített ügyek). A fogalommeghatározás szerint az .

Relations – Reference: VS/2018/0046 Improving expertise in the field of industrial . Megállapította azt is, hogy ez a munka sem ingyenes, de mégis.

MUNKAJOG. 3. Ha a munkáltató az adatok jogellenes kezelésével a munkavállalónak kárt okozott, köteles azt megtéríteni, kivéve, ha az a munkavállaló .

A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. Főszabály, hogy munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki 16. életévét betöltötte. A.

8 A magyar tételesjogi távmunka fogalomról l. a 3. alcímet. . rozott munka, amelynek természete az is, hogy a függelem okán a szolgála-.

vagy több szakszervezet és a munkáltató tárgyal egymással. . HENSLER, M.–FRK R.: Arbeitnehmerbeteiligung in den USA durch Betriebsrate, Neue.

A »Munkajog« című műről. (szerk.: Gyulavári Tamás). KENDERES GYÖRGY. * unkajog címmel az ELTE Eötvös Kiadó 2012-ben jelentette meg az ELTE.

8 сент. 2021 г. . Munkajog 1. Tárgykód: J4:MUJ (1). Képzés- tagozat: osztatlan jogászképzés – nappali tagozat. Tantárgy kreditszáma: 1 kredit.

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR. TANTÁRGYI TEMATIKA. Tantárgy neve: Munkajog;. Tantárgy neve: Munkajog. Tantárgy Neptun-kódja: AJAMU131IÜN5.

Nyomda: Kettőspont Kft., Tata. Felelős vezető: A Kft ügyvezetője. 2017 . A munkaviszonnyal kapcsolatos alapvető szabályokat a Munka.

A szolgálati közösség fogalma és eredete. . hogy a kánoni jog is reagáljon az egyes élethelyzeteikre. . A MUNKAJOG FOGALMA ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE.

A MUNKAJOG ALAPJAI. ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET. Ön egy szakmunkásképző iskolában tanít. Végzős osztályának tanítványai azzal a kéréssel.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. tvr. . . A szülési és a gyermekgondozási szabadság munkajogi . Indokoltnak tar-.

MISKOLCI JOGI SZEMLE 7. évfolyam (2012) 2. szám bizonyos, a munkajog, de nem az Mt. részét képező területeket, így pl. az állami munkaügyi politikát vagy a .

www.tankonyvtar.hu. © Kátai László, SZIE. 3. Melléklet – Feliratmező tartalma és formája az EN ISO 7200 szabvány szerint . 220.

telligens molekulák; miért más a citrom és a na- rancs illatanyagának szaga, ha ugyanaz a képlete; hogyan melegít a mikrohullámú sütő; miért lehet.

kovácsolja az embereket, erős közösség épül, sőt már egy há- . Há trá nyok . nyan tartják, míg az emberek és a különböző gépek, .

Műszaki rajz készítése a térfogati, illetve felületmodellből . ma használatos parametrikus, asszociatív testmodellezés. A paraméterezett geometriai model-.

Az alrasszok a nagyrasszok keveredése következtében alakultak ki. A korai emberek jégkorszak végi vándorlásaik során végül – az.

9 июн. 2020 г. . Építsd meg a házat a sárga és a zöld nagy, nem lyukas logikai lapok- ból! Hányféle házat tudtál készíteni? Folytasd a színezést!

11 июн. 2020 г. . Szent István keresztény államalapítása | 114 . Keressük meg otthon (akár digitális formában) a rólunk készült . bet tud nálad. […] .

ria és a periféria közötti területi kapcsolatokat (4.1.)! . Hungary Magyar Suzuki Zrt. BorgWarner Oroszlány Kft. . Gartner Intertrans Hungária Kft.

12 июн. 2020 г. . ma ga sf öl d. Taur osz-hegysé g. Tigris. Eufrátesz. Z a g . gatról pedig a szíriai síkság nomádjai törtek rá a gazdag Folyóközre.

10 июн. 2020 г. . mondani, hogy mi történt, ott legyek vele. Hogy megvi- gasztaljam, tartsam benne a lelket, és tudja, nincs egyedül. Leiner Laura. 118.

Polcz Alaine – Bitó László: Az utolsó mérföld (részlet) . . Gansel A hullám című filmje (2008) DVD-n. A terem legyen alkalmas csoport- és frontális .

8 июн. 2020 г. . Rá is áll az könnyen, bár szabódik2 elébb. . rösön tanított, s ekkor keletkezett legtöbb balladá ja is. Öregkori.

pixinfo.com, tankonyvtar.hu, Wikipedia/OpenStax College. A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek,.

Észrevettétek, hogy minden műszerünk hármasával csoportosítva írja ki a . már szatyorba, 4-et batyuba, 8-at dobozba, 16-ot rekeszbe és 32-t kartonba.

is, aki nehéz küzdelem során vívta ki önmaga és nemzete becsületét. . b) Milyen összefüggést láttok a helyszínek, a napszakok és Miklós sorsának alakulása.

Kerberné Varga Anna, Kerpen Gábor, Mayer József, Singer Péter, Tamásiné Makay Mariann, . ságát növelhetjük a számunkra megfelelő tanulási stratégia ki-.

tik például az alkoholok és a karbonsavak osztá- lyát. Az alkoholok molekulájában a szénhidrogén- . radék szilárd, a tengeri emlősök és a halak szer-.

Nyelvtan-helyesírás tankönyv. 2. osztályosoknak . Is-ten áld-ja! . betűknek csak az első jegyét kettőzzük (cs, ccs; ty, tty; sz, ssz). tikőhoü lyoracsok.

20 сент. 2016 г. . (NAT 2012, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület). . Tel.: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 460-1822 . A nyelv mint jelrendszer.

A szó-mi hangok kézjelei. Zsipp, zsupp. Hinta, palinta. . a szolmizációs hangok és a kézjelek hasz- nálatát. Mf. 14/3. . Nyuszi ül a fűben .

Megy a vo — nat, fut a vo — nat, zú. — gó ro — bo — gás. Vajon hova fut a kocsi három falun át? Vajon hova fut a vonat völgyön, hegyen át?

zétek a szövegből megismert hatalmas fa termését és levelét! . Anyagok és eszközök: A/4-es méretű színes papírok az őszi le-.

Alapfogalmak: változók, vezérlési szerkezetek (if/then/elif/else/fi, for/done, . Adott az N elemű X sorozat és az elemein értelmezett T tulajdonság.

21 мар. 2019 г. . Matematika és környezetismeret óra van. . 1 Természetes számok 0 – tól 100 – ig . . 5 Összeadás az egységrend átlépése nélkül.

OOP/objektumorientált programozás elemek a Python, C++, Java és C# progra- . Unix shell programozás és alapvet˝o Unix parancsok: cat, cp, cut, echo, expr, .

Krimi Könyvek Pdf Letöltés · (http://www.minikeyword.com/krimi- . német-könyv-letöltés-ingyen/) . (http://www.minikeyword.com/ebook-.

Krónikus gennyes középfülgyulladás (Otitis media suppurativa chronica): . arc bőrén levő elváltozásokat (gyulladások, sérülések, daganatok). Palpáció.

állású egyenes alkotós fészek kúppalást felületét megmunkáló 2.5D-s palástmarás ciklusa a . folyamatát, ki kell választanunk a szükséges szerszámgépeket, .

Európai Virtuális Matematikai Laboratórium. Körtesi Péter. Gazdasági matematika online tankönyv. EVML e-könyvek. Miskolc 2008. ISBN 978-963-661-853-7 .

Projekt fogalma, definiálása. A projekt fogalma a szervezetelméletek fejlıdésével alakult ki. Gyakorlatilag a fogalmat megkülönböztethetjük tágabb és .

Az első két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalataim . A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. . l E t f S Q l N o g a r A N.

Az egyenlőtlenségek (nagyobb) jelet tartalmaznak. . KISEBB JEL. Page 8. Hogyan olvassuk a jeleket? x Mutass többet

Angol nyelv 12.évfolyam (heti 4 óra). Osztályozó vizsga témakörök . Igei kifejezések, ige + főnévi igenév, az ige -ing alakja, ige + -ing,.

Dr. Homoki Andrea. SZERZŐK: Gerebenics — Szín Rózsa, Herczegné Számel Annamária, Pakai Tímea, . Z- Press Kiadó, Miskolc,. 2012, ISBN: 9789639493612.

tok a Toldi című elbeszélő költeményt, valamint szeretetről és . 3) A vers legmélyebb jelentésrétegében pedig a bűn, büntetés és bűnhődés általános.

Az elemzés során a társadalomföldrajz, az agrárszociológia ered- ményeit is figyelembe véve a lokális társadalmak hagyományokra épülő. 1 Kiss Antal 2002.

Szívesen tartózkodik a szennyvízbefolyások utáni vizeken, hídlábak mögött, patakok, folyók egyesülése utáni szakaszokon.

„A Kárpát-medence a magyarok bejövetele előtt. Kik lakták a Kárpát-medencét a honfoglalás előtt? A térség politikai szempontból sokáig egységes volt.

Románia földrajza : tankönyv a 8. osztály számára / Cătălina-Mioara . A Föld domborzati és vízrajzi térképe . p á t o k. Beszter. Krakkó. Tá.

munkajog tankönyv

Irodalom tankönyv. • 3 db vonalas (normál méretű) füzet . Toll, ceruza, színes ceruza (6 darabos), radír. • Vonalzó, körző. • 10 db A/4-es fehér lap.

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási . kártérítés módjáról és mértékéről jogszabály nem rendelkezik, .

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a munkaviszony jogellenes . (Fundamenta Fontium Juris; 9.) Szeged: Iurisperitus Bt., 2016.

16 сент. 2014 г. . Az új Munka Törvénykönyve nem ír elő olyan kötelezettséget, hogy a már . munkaszerződés-módosítás megtámadására, erre azonban a .

A munkajog általános szabályai, a munkaviszony fogalma, illetve a munkaviszony más . távmunkavégzés, bedolgozói munkaviszony, munkaerő- kölcsönzés.

Az egyszerűsített foglalkoztatás . 82 E tárgykörben a 2019. évi XXXIV. törvény módosította az Mt.-t, amely rendelkezések 2019. április 26-tól hatályosak.

A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok. — az atipikus munkaviszonyok: a határozott idejű . munkaviszony, a munkaerő-kölcsönzés;.

3. ábra Kamion emelő. Egyéni védőeszközök. «Az olyan tevékenységeknél, ahol a . igazítható takaróeszközökkel (sötétítő függöny, reluxa) is el kell látni.

vállalkozás olyan társasági forma, melyben nem egyedileg, nem egy személy . Szünetelő nyugdíj melletti „nyugdíjfolyósítás” igénylése és elszámolása a .

10 авг. 2021 г. . Lehet-e abból gond, ha két felsô vezetô egyazon e-mail-címet ad meg a bérjegyzék küldéséhez? A pdf ugyan egyazon.

kára vonatkozó magyar szabályozás alakulását, a távmunka európai uniós jogi . Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) egyik . Egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal.

28 февр. 2011 г. . mára az újbóli munkába álláshoz. . mát célkitűzéseibe: az általa szignált szándéknyilatkozat kiadásával, vagy magatartási sza-.

A munkabér fogalma körül eddig is tapasztalható bizonytalanságot praktikus lett volna az új Mt.-be iktatott definitív szabállyal megszüntetni.

4 янв. 2020 г. . legű szerződések közül – melyek vállalkozási vagy . gyámhatósági engedély birtokában (Bankó–Berke–Kiss, 2017:153) alkalmi jelleggel.

15 янв. 2018 г. . I. fejezet: A munkajog és a munkaerőhiány kölcsönhatása – elméleti . A munkaerőhiány megjelenési formái, okai és következményei .

92. 3. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény . 93 . szabályok az 1992. évi XXII. törvényben .

tartalomszolgáltatójához, az OPTEN Kft.-hez, akik jogszabály-adatbázisuk és céginformációs szolgáltatásuk révén váltak ismertté.

Ezek részben munkahelyi balesetekre (7500), részben foglalkozási megbetegedésekre . szabályok szerinti üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés.

Berke Gyula – Kiss György: A sztrájk korlátozása közüzemeknél . Zemplényi Adrienne – Seres Péter: A közszolgáltatók és.

mesterszak. Dr. Mélypataki Gábor. Egyetemi tanársegéd. Miskolc. 2019 . A jelenleg hatályos Munka törvénykönyve a versenytilalmi megállapodást és a .

munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre.

12 RADNAY JÓZSEF: Munkajog, Szent István Társulat, Budapest, 2000, 29. old. 13 GYULAVÁRI TAMÁS: A munkajogi szabályozás rendszere, in: GYULAVÁRI TAMÁS .

A béralku során tájékoztatni kell a dolgozót az alkalmazott bérezési formáról és meg kell határozni a személyi alapbért. • Tudatni kell vele, hogy milyen .

ja, hogy Lőrincz Györgyöt 2018-ban a Magyar Munkajogi Társaság elnökévé . 6 CSÉFFÁN József: A Munka Törvénykönyve és magyarázat, Szeged Rendezvényszervező .

amely fakad abból, hogy a munkaviszony személyes tartós jogviszony. A munkaviszony tehát egy személyiségi jellegű jogviszony is.13 Ez lényegében új védelmi .

A kérdés, hogy ezen folyamatok mennyiben hatnak a munkajog világára. . a távmunka kérdésével a Fehér Könyv: Növekedés, versenyképesség, .

fogalma és tárgya, a munkavállaló-, a munkáltató-és a munkabér fogalma, valamint a magyar munkajog tárgyi hatálya. E fogalmak magyarázata után az ókori .

A MUNKAJOG ALAPJAI. 2. SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM. Az OKJ-s bizonyítvány megszerzése után a megélhetésre, boldogulásra gondolva a munka.

A gyerekgondozási segély időtartama, feltételei . 83 . mek két éves koráig járt a gyed.146 Az apának a gyermekgondozási díjra.

alapvető munkavállalói kötelezettségek között írja elő a munka személyes elvégzését. 6 GYULAVÁRI Tamás (szerk.): Munkajog (ELTE Eötvös Kiadó Budapest 2013) .

Az individuális munkajogi szabályok egy része a Munkajog 1. tárgynál került . illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai.

14 мая 2015 г. . .a szakdolgozat digitális formátumának benyújtásáról. A neve: ~f~?pm.i~~/~ .. 4.~ . . ( http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20143sz/08.pdf).

Vö. NAGY LÁSZLÓ: Munkajog. Jogtudományi Közlöny, 1948. ok- tóber 20. 347. p. 2 PERNECZKY Béla: A munkajog fogalma. Magyar Jogmívesek Társasága: „A magyar .

maradt katolikus s protestáns tankönyv: ezek használati aránya a nagy fenntartók . kezők: a tankönyvengedélyeztetés rendjének változásai; a tankönyvek .

AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. . AP-020123 Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP-020124 Hétszínvarázs munkafüzet 2.

A geometriai modelle- zéshez kapcsolódó ismeretek segítik továbbá a felhasználói kézikönyvek, segédletek megérté- sét, csökkentik a modellezés során elkövetett .

A szerkesztők, 2018. © A szerzők, 2018 . Forrás: www.cegkozlony.hu (A letöltés időpontja: 2017. 05. 20.) 26 Ctv. 20. § (1) bek.

5 апр. 2019 г. . matematika NT-16129/NAT. Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. . történelem NT-17342. Történelem 11. a négyosztályos.

Ez a szakasz arról szól, hogy milyen parancsokat kell futtatni a kotta . A gyerekdal következ˝o sora: The moon doth shine as bright as day.

Project work • Doing research and creating a poster. Being organised and ready to learn. Ability to cooperate. Intercultural competences. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

A Hanza-kereskedelem tengeri útja. A levantei kereskedelem tengeri útja. Fontos szárazföldi kereskedelmi út. Népsűrűség a 13. század végén (fő/km2):.

Témazáró feladatlapok és javítókulcsok az 5.-es tankönyvhöz . Hasonlítsd össze a két fiút, Pétert és kis Recét a Keménykalap és krumpliorr című regényből!

1.1 Karbantartási és javítási műveletek a Volvo XC60 2.4 D5 20V-nél . 1.2 Adalékszint nullázás (FAP) a Ford Focusban és a C-Max 1.6 Tdci-ben .

1 апр. 2020 г. . Mozaik, Műszaki) magánkiadók saját honlapján szereplő tájékoztatók segítségével; . Környezetismeret felmérő feladatlapok 3. osztály. 3.

Kétszemélyes játékok esetében ez két mátrixot jelent (innen . A kártyajátékok is tökéletes példának látszanak az extenzív formában adott játékokra.

THE PET BOARD GAME. Play in groups. Move on the board. Collect things for the pet rabbit to make it happy. garden water banana chips rabbit lettuce grass.

Vegyszerek a háztartásban. Nemcsak a laboratóriumban, hanem otthon, . Készíts figyelemfelkeltő plakátot A/4-es méretben egy otthonodban található vegyszer.

5 A turistautak hosszát mutatja a tábla. Rendezd az útvonalakat növekvő sorrendbe . Egy horogelőke megkötéséhez 25 cm-es damil kell, ha ügye-.

22 мар. 2017 г. . Ebből a fejezetből megtudhatod: – hogyan zajlottak a nagy földrajzi felfedezések. – milyen gazdasági következményekkel jártak a felfedezések .

A szó helye a 2. vonalon legyen! Énekelj kézjelről! Melyik dal kezdetét ismered fel? . Mély erdőn ibolyavirág . 53. Méz, méz, méz .

nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.

30 июн. 2008 г. . Az nemzetközi (CEPT), és az egyes nemzeti rádióamatőr szövetségek . frekvencián válaszoljanak, minden hívás végén add meg a vételi .

Előszó és útmutató a tankönyv használatához. Gondolkodni jó! De ne higgyétek, hogy ezt csak azok érezhetik, akiknek jó jegyük van ma- tekból!

13 янв. 2021 г. . Normafa. Széchenyi-emlék. TV adótorony. Fogaskerekű (60) . nagy kápolna azonban a sípálya használatát akadályozná, ezért építése nem .

Programozás, Lazarus IDE. Számítástechnika és informatika,. Gimnázium Óbecse. 2. 3. Generációs nyelvek. A magas szintű programnyelvek többsége, struktúrált .

Eszterházy Károly Egyetem. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Nyelvtan-helyesírás tankönyv . 5) A tizedik sor első szava hangból és betűből áll.

20 сент. 2016 г. . Inkább most elköszönnék. Jobb lenne az asztalt a sarokba tenni. TAF LHBP 071100Z 0712/0812 VRB03KT CAVOK. TEMPO 0712/0718 07007KT= .

5 янв. 2021 г. . A pénztáros és a jegyvizsgáló az a „vasutas”, aki a legtöbbet . Eltérés nélküli zárlatban az EGYENLEG sor összege megegyezik az összes.

„Nem a Kelet és a Nyugat háborúzik egymással, hanem az okos embereknek kell . Jeff Bezos beszéde akár a meggyőző szöveg mintája is lehetne: ne okos legyél .

E-könyvek

Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70.születésnapja tiszteletére

Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70.születésnapja tiszteletére

Szerkesztők: Bankó Zoltán, Berke Gyula, Pál Lajos, Petrovics Zoltán

Megjelenés éve: 2019

Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

„A fél évszázados baráti kapcsolat talán jogot ad arra, hogy köszöntő sora­imban Gyurinak nevezzem Ünnepeltünket, ahogy személyes találkozása­ink alkalmával szólítani szoktam. Bizony, bármennyire hihetetlen: ötven évvel ezelőtt hívtam meg Őt demonstrátornak az ELTE Polgári Jogi Tanszé­kére. A meghívást a tárgy iránti elkötelezett érdeklődésével és feltűnő szak­mai odaadásával érdemelte ki. A diploma megszerzése után az oktatói pá­lyának is szerettem volna megnyerni, de Gyurit akkor a bírói hivatás von­zotta. A tágabb értelemben vett magánjoghoz nem lett hűtlen: a munkajog került szakmai tevékenységének középpontjába, és ehhez a választáshoz mindmáig ragaszkodik. Rövid közigazgatási kitérővel, másfél évtizeden át bíráskodott, és harmincévesen már a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság elnö­kének nevezték ki. 1991-ben pályát módosított: bíróként szerzett tapasztala­tait azóta ügyvédként kamatoztatja. Méltán tekintik az egyik legjobb mun­kajogi szakembernek.

Lőrincz György egyetemi oktatóként is tevékenykedik, évtizedes tapasz­talatainak átadásával segíti a jövő jogásznemzedékének képzését. Ünnepel­tünk gyakorló jogászként folyamatosan publikál is: munkajogi és polgári jogi tanulmányok hosszú sora mellett nagykommentárok társszerzője, és több önálló monográfiája is megjelent. Tagja a Munkajog című rangos folyó­irat szerkesztőbizottságának. Emellett a tárgy kodifikációs munkálataiban is meghatározó szerepet vállalt: az 1989-es sztrájktörvény kidolgozója volt, és a 2012-es Munka Törvénykönyvét előkészítő kodifikációs bizottságban is mértékadó tagként vett részt. Közreműködése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ez a fontos kódexünk merített a párhuzamosan készült Polgári Tör­vénykönyv megoldásaiból.

Kedves Gyuri! Születésnapodon baráti szeretettel kívánok minden elkép­zelhető szépet és jót: egészséget, további szakmai sikereket és sok örömet egyre bővülő Családod körében»

Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között

Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között

Szerzők: Nádas György, Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó

ISBN: 978 963 258 378 5

Megjelenés éve: 2018

Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Jelen könyv a munkajog tudományának számos aktuális kérdésével foglalkozik, magyar és nemzetközi tendenciákat, tapasztalatokat, gyakorlatokat és forrásokat felhasználva. A kutatás alapvetése, hogy a jelenlegi jogalkotói szemlélet jellemzően kedvező a gazdaság szereplői (munkáltatók) számára, ez azonban a munkavállalói jogok területén több esetben visszalépést jelent. Az elmúlt évek hazai folyamatai azt mutatják, hogy a munkaerőpiacot felkészületlenül érték a foglalkoztatás területén bekövetkezett változások, így a munkajog – gazdasági megfontolásokat előtérbe helyező – szemléletváltozása, az atipikus munkaviszonyok jogalkotói szintű preferálása, valamint a gazdaság szereplőinek a recesszióra adott válaszai mind illeszkednek a nemzetközi folyamatokba, változatos megoldásokat kínálva a felmerülő munkaerőpiaci problémákra. A kutatómunka kiegészült az emberi erőforrás gazdálkodás keretei között értett hatékonyság vizsgálatával is, arra tekintettel, hogy az nem minden esetben hozható összhangba az egyenlő bánásmód elvével és más munkajogi alaptételekkel, azonban a gazdaságra pozitív hatása lehet az emberi erőforrás szempontok effektív érvényre juttatásának. Jelen munka megkísérli feloldani a munkajogon belül feszülő azon ellentétet, amely nemcsak a magyar munkajogban jelenik meg, hanem szervesen integrálódik a nemzetközi munkajogi folyamatokba és trendekbe, a szociális védelem és a hatékonyság-növelés munkajogi vetületeinek párhuzamosságára koncentrálva.

The requirement of equal opportunity employment in the framework of HR tendencies reflecting changing expectations in labour law

The requirement of equal opportunity employment in the framework of HR tendencies reflecting changing expectations in labour law

Authors: György Nádas, Henriett Rab, Péter Sipka, Márton Leó Zaccaria

Language: English

ISBN: 978 963 258 413 3

Publisher: HVG-ORAC Publishing House Ltd.

According to the hypothesis of our research, a direct relationship can be identified between equal employment and the methods and tendencies of human resources management tnat constantly intereracts with the continuously changing and modernizing labour law, hence the labour market processes and the above principles are also related to each other. To justify our hypothesis, our research was built up in the following stages: firstly we prepared groundlaying studies, that analyzed the social nature of labour law, the requirements of equal treatment and the fundamental rights of workers, where we also incorporated the documents of the European Union into the research. Another important part of the work was the examination of the HR from the perspective of labour law, in other words, the legal reflexion and transformation of the instrumentsystem and principles of human resource management as a science. as a result, it become apparent that the instruments known to HR can be compared to the legal institutions set out in labour law also set their legal barriers and the risks of their application was revealed. The books main points are built around the fundamental principles of labour law and social law, labour market involvement, the principle of equal pay for equal work, the protection of women, the issue of working time, the limitation of employees’ personality rights in the light of the 21st century technological reality, the labour law evaluation of the phenomenon of aging, the question of co-operative employment and some aspects of collective labour rights as a possible connection between HR and labour law.

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.