Press "Enter" to skip to content

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ingyenes pedagógus példányokat a KELLO-n keresztül csak az alaprendelés és az alaprendelés módosításának időszakában tudnak igényelni. A KELLO tankönyvrendelési tájékoztatóját itt olvashatják.

Német dolgozat

Nehezen jöttök ki a fizetésből és az ösztöndíjból? Hat appot mutatunk, amely segíthet beosztani a pénzt

Budapesten vagy vidéken drágább diplomát szerezni?

Profi tippek kezdő egyetemistáknak: így kezelhetitek a pénzügyeiteket okosa(bba)n

Fiataloknak szóló számlacsomagok 2022-ben

Hier gibt es aber nicht nur Arbeit, sondern auch viele Möglichkeiten der Erholung, zum Beispiel in den vielen Parks der Region. Möglichkeiten für Wassersport gibt es auf der Ruhr und auf dem Baldeneysee in Essen. Im Ruhrgebiet gibt es auch den größten Elefanten der Welt: ein Öko-Haus. Früher war es Teil eines Bergwerks.
Das Ruhrgebiet ist auch eine Kulturregion. Es gibt zwölf Theater und 16 philharmonische Orchester. Ein Theater hat man extra für ein Musical gebaut (,,Starlight Express“ in Bochum). Es gibt Museen und viele Wasserschlösser.
Das zweite Gesicht des Ruhrgebiets ist also vor allem grün und bunt und gar nicht mehr grau. Und das wissen selbst die meisten Deutschen nicht.

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

1 NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó vizsga tervezett időpontja előtt legalább három héttel köteles szaktanáránál tájékozódni, hogy pontosan melyik tananyagrészig jutott el az osztály, ezzel pontosítva, hogy mely tananyagokból kell a vizsgára felkészülnie. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1 lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte az egyszerű és a kérdő mondat állítás és tagadás ich, du a heißen és a sein gyenge ragozású igék E.sz. 3. sz-ben a möchte- alak 2. lecke – Leute aus, in elöljárószók kiegészítendő kérdések geben, sprechen 3. lecke Wir, die Klasse 10A 4. lecke Die Familie von Julia a man általános alany országok neve a Wo? és Woher? felcserélt szórend a gyenge igék a sein ige ragozása a birtokos névmás számok: igék t igetővel foglalkozások nevei tagadás a nicht szóval időhatározók az óra (idő) tagadás a kein szóval von elöljárószó életkor-meghatározás tagadás a kein szóval főnév alanyesetben határozatlan névelővel és a kein tagadószóval 1. Hi! Hallo! Grüß dich! Az üdvözlés tipikus fordulatai, bemutatkozik, megkérdezi mások nevét, lakhelyét, életkorát Tankönyv: 8-9. oldal Munkafüzet: 4-5. oldal 2. Die vier Freunde A tanuló rövid leírást ad személyekről, kifejezi kívánságait Tankönyv: oldal Munkafüzet: 6-8. oldal 3. Tschüs! Auf Wiedersehen! A tanuló információt kér és ad Tankönyv: 13. oldal Munkafüzet: 9. oldal 1.(Un)bekannte Leute A tanuló további szakmák nevét és az azokkal kapcsolatos tevékenységek nevét ismeri meg Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Leute und ihre Sprachen A tanuló megkérdezi mások lakóhelyét, származási országát, nemzetiségét, foglalkozását Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Leute und ihre Länder A tanuló megtanulja további országok nevét Tankönyv: oldal Munkafüzet: 15. oldal 1. Immer gern in die Schule? A tanuló egyszerű kérdésekből álló interjúban válaszokat ad, elmondja véleményét az iskoláról Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Interview mit dem Schuldirektor A tanuló felismeri az udvariassági formát Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Schulfächer – Lieblingsfächer A hét napjai, tantárgyak, órarend Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Familienfotos Megnevezi a család tagjait, személyes adatokat kérdez Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Geschwister eine Klassenstatistik A tanuló információt kér és ad, bemutatja a családját, információkat erősít meg vagy utasít el a családjáról Tankönyv: 36. oldal Munkafüzet: oldal

2 5. lecke Mein Haus, meine Welt 6. lecke Guten Appetit 7. lecke Gibt es hier ein Rathaus? 8. lecke Geschäfte, Lokale, Treffpunkte 9. lecke Typische und untypische Tagesabläufe 10. lecke Freunde und Freundinnen főnevek többes száma birtokos névmások a kijelentő mondat szórendje a gefallen ige a személyes névmás részes esete a Wie geht es? a kijelentő és a kérdő mondatok szórendje az erős ragozású igék mögen a névelő tárgyesetben, birtokos esetben az erős ragozású igék ragozása összetett főnevek tagadás a nichts szóval helyhatározó elöljárószók részes esettel es gibt + Akkusativ fordulat wissen ige über, durch, zu, mit elöljárószók felszólító mód in, auf elöljárószók tárgyesettel zu + főnévi igenév időhatározás visszaható igék, können ige sorszámnevek helyhatározás erős ragozású igék elváló igekötős igék időhatározás helyhatározók elváló igekötős igék helyhatározók elváló igekötős igék a névmások ragozása elváló igekötős igék részes eset birtokos névmások részes esetben 3. Haustiere: Wir gehören auch zur Familie! A tanuló megnevezi a háziállatokat, rövid hirdetést ír Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Mein Zuhause Háztípusok és lakóhelyek, saját ház, lakás leírása Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. In meinem Zimmer A lakás berendezései, leírás a saját szobáról, vélemény a saját szobáról, és mások véleményénekése megkérdez Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Auf Wohnungssuche Rövid leírást ad a hirdetésekben szereplő lakásokról Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Was isst du gern? A tanuló megnevezi az élelmiszereket és ételeket, rövid leírást ad ételekről és élelmiszerekről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Die Essgewohnheiten Étkezési szokások, tipikus ételek neve Tankönyv: 62. oldal Munkafüzet: oldal 3. Essen. (inter)national Az éttermekben használatos tipikus fordulatok Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Herzlich willkommen in Lindau! Egy város tipikus (köz) intézményeinek nevét Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Was gibt es noch in Lindau? További tipikus helyek és intézmények, fekvésük Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Auskunft auf der Straße A tanuló megkérdezi az utat és hasonló tájékoztatást ad Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Wo kauft man was? A különböző bolttípusok, termékek, saját szükségletek Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Ausgehen A tanuló javaslatokat tesz, elfogadja, vagy elutasítja mások javaslatát, ismeri a napszakokat, meghívót ír Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Einkaufen in KaDeWe Az egyes helyek fekvése,a termékek megnevezése Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Aus dem Leben eines Nachtportiers A tanuló meghatározza az időt és a napszakokat, elmondja más személyek napját Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Von Beruf: Hausmann A tanuló megnevezi a mindennapi tevékenységeket Tankönyv: 92. oldal Munkafüzet: oldal 3. Ein Tag im Internat Napirend, érvek és ellenérvek a kollégiumi bentlakásról Tankönyv: 93. oldal Munkafüzet: oldal 1. Meine Clique bemutatja osztálytársát, magánlevelet ír, szabadidő Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Die Zwillingsschwestern érveket gyűjt arról, hogy jó-e, ha, valakinek van testvére Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Sympathisch, aber etwas launisch A tanuló véleményt alkot más személyekről

3 Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 10. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 2 lecke nyelvtan témakör 11. lecke Erste Kontakte 12. lecke – So hat das neue Jahrtausend begonnen 13. lecke – Was tust du für deine Gesundheit? 14. lecke – Ein Unfall können és müssen módbeli segédigék gyenge ragozású igék alárendelt mondatok weil kötőszóval módbeli segédigék Perfekt múlt idő helyhatározók Perfekt múlt idő sein és haben igék Präteritum múlt idejű alakja sorszámok, dátumok írása részes esetben felszólító mód zu + főnévi igenév tárgy- és részes esetben seit kötőszó részes esetet vonzó helyhatározói tárgy- és részes esetet vonzó helyhatározói 1. Ich kann das nicht! A tanuló informál a problémákról és nehézségekről, segítséget kér, elutasít, és elmondja az elutasítás okait Tankönyv: 6-7. oldal Munkafüzet: 4-5. oldal 2. Wie hilfst du deiner Gesundheit? elmondja, és megindokolja saját véleményét Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Behinderte Jugendliche in der Schule A tanuló elmondja a fogyatékkal élő emberek problémáit elmondja, hogy mit kell, mit lehet, és mit akar tenni Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. (Un)wichtige Ereignisse? A tanuló eseményekről tájékoztat beszámol múltbeli eseményekről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Wann ist was passiert? hozzárendeli az eseményeket a dátumokhoz információt kér és ad múlt idejű eseményekről mesél saját életének múltbeli eseményeiről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Berühmte Persönlichkeiten megadja egy adott esemény dátumát bemutatja ismert személyek életrajzát, életrajzot ír egyt személyről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Körperteile A tanuló megnevezi a testrészeket, az egyes tevékenységeket a megfelelő testrészekhez rendeli elmondja, hogy hogy érzi magát, és megkérdez másokat hogylétükről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Hilfe! Was soll ich tun? hozzárendeli a tüneteket a leírt betegségekhez, elmondja a panaszokat és azt, hogy mióta érzi őket, információt ad problémákról, és azok övetkezményeiről, valamint javaslatokat, fogalmaz meg Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Für die Gesundheit? válaszol a kérdésekre az elolvasott tájékoztató szöveg alapján, teszteket old meg, elmondja véleményét a dohányzásról Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Unfallort: Landesstraße A tanuló múlt időben számol be eseményekről elmondja, hogy hogyan történt a baleset, helyleírást ad Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Nach dem Unfall ismeri az országúti balesetekhez kapcsolódó szókincset önállóan leírja a baleset helyszínét Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal

4 15. lecke – Urlaubspläne: Meer und mehr 16. lecke – Menschen wie du und ich (?) 17. lecke – Jobs und Berufe helyhatározók helyhatározói helyhatározás wenn kötőszóval alkotott alárendelt összetett mondatok helyhatározói alárendelt mondatok dass kötőszóval alárendelt mondatok középfokú és felsőfokú melléknevek összehasonlító mondatok közép- és felsőfokú melléknevek összehasonlító mondatok melléknévragozás alany- és tárgyesetben szakmák, emberi tulajdonságok damit kötőszóval képzett célhatározói mondatok um zu szerkezet birtokos esettel járó a főnév birtokos esete 3. Panne auf der A9 leírást ad egy esemény lefolyásáról, meghatározza az események sorrendjét Tankönyv: oldal Munkafüzet: 41. oldal 1. Urlaubsziele A tanuló leírja saját, a szabadság eltöltésére vonatkozó preferenciáit, felmérést készít az osztályban Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. (Un)wichtig im Urlaub az egyes tevékenységeket a megfelelő helyszínekhez rendeli, elmondja véleményét a szünidőről, leírást ad az időjárásról, beszámol nyaralási élményeiről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Urlaubstypen egyszerű hivatalos levelet ír egy utazási irodának elmeséli más személyek nyaralási élményeit Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Wer ist wie? A tanuló ismert személyeket ír le, és hasonlít össze, röviden beszél egy kiválasztott személyről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Die Sportlichste, die schlankste elmondja véleményét osztálytársairól, ismert személyekről, leírja a kiválasztott helyszíneket Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Die Kleidung leírja a ruhásszekrény tartalmát, elmondja véleményét az öltözködési stílusokról, öltözködési tanácsokat ad, Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Was macht man in diesem Job? A tanuló ismeri a közkedvelt szakmák megnevezését és az ezekkel kapcsolatos tevékenységek szókincsét, jellemzi a kiválasztott szakmát és a személyeket Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Ganz normale, alltägliche Berufe ismeri további tipikus szakmák neveit, beszél a szakmaválasztásról, és megindokolja választását Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Arbeitssuche érti a személyek életrajzát, egyszerű hivatalos levelet ír Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal

5 11. évfolyam Tankönyv: Direkt 2 – Lehrwerk für Jugendliche, Klett Kiadó leckék és Direkt 3 – Lehrwerk für Jugendlich, Klett Kiadó leckék (mindkettőnél tankönyv és munkafüzet) lecke nyelvtan témakör, szókincs, beszédszándék Direkt lecke- Fakten und Zeitzeugen 19. lecke – Zukunftsvisionen 20. lecke – Partnerschaften múlt idő : Präteritum als, während, nachdem, bevor, als, wenn kötőszavak használata a jövő idő használata: Futur I. a megengedő mellékmondat: az obwohl és trotzdem kötőszavak használata a közvetített kérdés (indirekte Rede) a melléknév jelzői szerepben melléknévragozás részes és birtokos esetben Wichtige Ereignisse politikai és a tudományos élet eseményei Als ich 16 war. személyes életünk eseményei Der erste Schultag iskolai események múlt idejű történésekről beszámolni Wie wird die Welt im Jahr 2025 aussehen? az emberiség jövője (tudomány, technika, környezetvédelem) Was werdet ihr nach dem Abitur machen? a fiatalok jövőbeli tervei Zukunftsangst? Zukunftshoffnung? a fiatalok félelmei véleménykérés, véleménynyilvánítás Kontaktanzeigen társkereső hirdetések személyiséget és jellemet leíró melléknevek Bist du ein romantischer Typ? egy másik ember külső és belső jellemzése Sternzeichen horoszkóp, jellemek

6 lecke nyelvtan témakör, szókincs, beszédszándék Liebe und Liebeskummer Direkt 3 érzelmek leírása, tanácsok adása feltételezés kifejezése 21. lecke – Gefühle und Emotionen feltételes mód: Konjuktiv I. a würde-alak a vonatkozó névmás és a vonatkozói mellékmondat Die große Liebe ist vorbei a tizenévesek világa és problémái 22. lecke Und wie geht es der Familie? 23. lecke Fantasien, Träume, Wünsche 24. lecke Events múlt idő: Plusquamperfekt a múlt idejű feltételes mondat az igék vonzatai az igék vonzatai: kérdő névmások (pl. woran, wofür, womit, mit wem, für wen) a szenvedő szerkezet (Passiv) folyamatos és befejezett melléknévi igenév Liebe in Musiktexten szerelem a dalszövegekben Leben in der Familie család, családmodellek család régen és ma a családi élet mindennapjai Mann und Frau női és férfi szerepek házimunka Feiertage ünnepek a családben Wovon träumen die Leute? személyes jövőbeli tervek Es wäre schön gewesen. kívánságok, álmok Sind Superstars schlechte Vorbilder? a média sztárjai mint példaképek München ohne Oktoberfest? a világ nagy eseményei Souvenirs und Erinnerungen utazás, emlékek Aus der Presse újságcikkek olvasása A 11. év végi osztályozó vizsga megegyezik a kis érettségi vizsgával, ami írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga szövegértési feladatokat (60 perc), nyelvhelyességi feladatokat (30 perc), hallás utáni szövegértést (30 perc) és két levélírás feladatot (60perc) tartalmaz. A szóbeli vizsgafeladat egy szituációból és egy önálló témakifejtésből áll, a tanult témakörökből.

7 12. évfolyam Tankönyv: Direkt 3 – Lehrwerk für Jugendliche, Kursbuch+Arbeitsbuch, Klett Kiadó leckék (tankönyv és munkafüzet) a tankönyvi lecke száma 25. lecke Ungarn lohnt sich immer 26. lecke- Sprechen Sie Denglisch? 27. lecke Welt, Umwelt, Umweltschutz nyelvtan a határozatlan névmás: einer meiner besten Freunde melléknévfokozás egyenes és függő beszéd Kötőmód: Konjunktiv I az egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé összetett főnevek és melléknevek módhatározói mellémondat: az indem kötőszó a főnevek és melléknevek vonzatai témakör, szókincs, beszédszándék Ungarn stellt sich vor Magyarország és Budapest Magyarország történelme Ungarn in der Welt statisztikák Magyarországról Tagestour nach Visegrad Magyarország nevezetes városainak bemutatása Anglizismen im Deutschen anglicizmusok a német nyelvben Meinungen zur Denglischproblematik a német és az angol nyelv nyelvtanulás Wie vielen Sorten Denglisch gibt es? nyelvhasználat a sajtóban Die Erde braucht uns, wir brauchen die Erde a környezet számára kedvező és kedvezőtlen jelenségek Mach mit beim Umweltschutz! mit tehetünk a környezetért Das Umweltbewusstsein der Deutschen környezetvédelem, környezetvédelmi szervek

8 a tankönyvi lecke száma nyelvtan témakör, szókincs, beszédszándék 28. lecke Hast du am Wochenende Zeit? Freizeitbeschäftigungen szabadidős tevékenységek 29.lecke Ich habe viel zu tun az állapotot kifejező szenvedő szerkezet (Zustandspassiv) zu + főnévi igeneves szerkezet célhatározói mellékmondat: um + zu + Infinitiv szenvedő szerkezet módbeli segédigével a műveltető szerkezet: lassen Heute gehen wir aus szórakozási lehetőségek, parti, színház, mozi, kedvenc könyv Sport macht fit sportolási szokások Wir kaufen ein bevásárlás, áruházi osztályok, vásárlási szokások Dienstleistungen szolgáltatások: a postán, a bankban 30. lecke Deutschland und die Deutschen melléknevek használata használata szenvedő szerkezet módbeli segédigével Ferienjob nyári munka önéletrajz írása Deutschlandbilder ismert hírességek Németországból Typisch deutsch, typisch ungarisch sztereotípiák, hasonlóságok, különbségek Die deutsche Gesellschaft a német és a magyar társadalom és politika a multikulturális társadalom A 12. évfolyamos tanuló év végi osztályozó vizsgája egy érettségi írásbeli feladatlapból áll, amit legalább 40%-os eredménnyel kell megoldani. A feladatlap szövegértési feladatokat (60 perc), nyelvhelyességi feladatokat (30 perc), hallás utáni szövegértést (30 perc) és két levélírás feladatot (60perc) tartalmaz.

9 A német nyelvi munkaközösség értékelési alapelvei a szakközépiskolában és a szakiskolában, az általános, szakmai nyelv és az emelt szintű órák tekintetében A feldolgozott és begyakorolt tananyagot a tanár írásban és / vagy szóban is számon kérheti. Témazáró dolgozatot félévente két alkalommal íratunk. Bejelentése egy héttel a dolgozatírás előtt. Hiányzás esetén a témazárót a tanárral megbeszélt időpontban pótolni kell. Röpdolgozatot, tesztet, szódolgozatot nem kell bejelenteni, a szaktanár annyit írat, amennyit szükségesnek tart. Százalékos ponthatárok az összes dolgozathoz (szakközépiskola és szakiskola): 0-39% – elégtelen 40-59% – elégséges 60-79% – közepes 80-89% – jó % – jeles Osztályzatok súlyozása (elektronikus napló): szóbeli felelet, röpdolgozat, szódolgozat egyszeres súlyozású, témazáró dolgozat kétszeres, szintfelmérő és kis érettségi háromszoros. A hagyományos naplóba ezeknek megfelelő számú osztályzat kerül beírásra. A feleleteket és dolgozatokat az osztályzat mellett szóban is értékeljük, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jövőben mire kell jobban vigyázni. Ha a tanuló hiányzott, a tananyagot pótolnia kell. A pótlás idejét a tanár jelöli ki a tanulóval egyeztetve. A házi feladat el nem készítése, ill. otthonhagyása elégtelen osztályzattal jár. A füzet vezetése kötelező, osztályzattal értékelhető.

Tanulói feladatok – Német 5.

2020. június 2. és 5. között a következő feladatokat végezzétek el.

A következő tanévre vonatkozó néhány információt mondanék először.
Jövőre a WIR 2 tankönyvet és munkafüzetet fogjuk használni. (WIR tankönyvcsalád 2. kötete – sárga színű)
Akit érdekel, a neten megnézheti lapozható formában. (Google: WIR2 lapozható tankönyv/munkafüzrt)
A jegyeket nézzétek át! Ha valakinek elfelejtettem beírni valamelyik jegyét, kérem jelezze. (Azt is mikor, mire kapta)

Ismétléshez, gyakorláshoz használható tesztek: (bármikor kipróbálhatod magad)
Google: Online -Übungen

Itt megjelennek a WIR tankönyvek és a Deutschmobil 1 és 2 tankönyvek képei. A kívánt könyvre kattintva választhatsz az egyes leckékhez tartozó tesztsorozatból : (legördülő sáv)
Ismétlésnek, hiánypótlásnak nagyon jó a WIR 1 (ezt használtuk az idén) és a Deutschmobil tankönyv 1. kötetéhez kapcsolódó tesztek.

Aki szívesen meghallgatja újra a WIR 1 tankönyv és munkafüzet bármelyik hallás utáni feladatát, itt a szokott módon kikeresheti. Pl. tankönyv 28/1. feladat: CD-23

Tankönyv 80.oldal 6. Olvasd el a levelet és állapítsd meg, igaz, vagy hamis a 4 állítás.

autoritär = szigorú eine Stunde pro Tag = naponta egy óra hosszat

Szorgalmi feladat: Írj magadról hasonló, 4-5 mondatos bemutatkozást!

Feladat 2.
Hallgasd meg többször is a következő mini párbeszédeket és hogy hogyan ejtjük a következő szavakat! Ismételd mindig hangosan!

WIR 3 – audio 2, audio 3, audio 4, audio 10, audio12, audio 16, audio 21

A nyári szünetben mindenkinek jó pihenést és sok szép élményt kívánok. Ági néni

A beküldési határidő: 2020. június 9.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-06-01 18:49:34

5.a Német 11.hét

Kedves Tanulók!

2020. május 25. és 29. között a következő feladatokat végezzétek el.

Sajnos csak 2 napja derült ki számomra, hogy a nektek szánt válaszaimat a javításokkal nem tudtátok elolvasni. Olyan felületre küldtem, ahol ti nem láthattátok. Nagyon sajnálom a történteket. Most utólag mindenkinek újra elküldöm a válaszokat.

A 2. online dolgozat megoldása

1.feladat igéi sorrendben: trinken – kosten – haben – essen

2.feladat: a helyesen kiválasztott igék sorrendben
Nimmst du. Möchtest du. Essen Sie. Trinkt Thomas.
Wer möchte. Wer nimmt. Was essen. Was möchtest du.

3.feladat: Válaszd ki a helyes kérdőszót!
Sorrendben: Was – Wo – Was – Wer

4.feladat: Melyik névelő áll a főnév előtt?
Sorrendben: einen Kaffee – ein Schinkenbrot – keinen Hunger – keine Bananen

5.feladat: A két helyes mondat: Peter nimmt eine Cola.
Ich möchte einen Schokoriegel essen.

Akinek van olyan feladata a 8.-9.-10. hétről, amit nem küldött el, azokat pótolja és küldje el.

Mikor használjuk a vor elöljárószót a pontos idő kifejezésére?
Ha megvan az alsó tagozatban használt játék órád, vedd elő és állítsd be az időpontokat!
Írjátok le a füzetbe a következőket!
Wie viel Uhr ist es?
Induljunk ki most innen! Es ist halb drei. Fél 3 van.
Közeledjünk a 3 órához!
Előbb mondjuk a perceket, utána az órát. Az óra elé kitesszük a vor szócskát.
25 perccel 3 óra előtt (2óra 35 perc) Es ist 25 Minuten vor 3 Uhr.
20 perccel 3 óra előtt (2óra 40 perc) Es ist 20 Minuten vor 3 Uhr.
15 perccel 3 óra előtt (2óra 45 perc) Es ist Viertel vor 3 Uhr. Viertel=negyed 10 perccel 3 óra előtt (2óra 50 perc) Es ist 10 Minuten vor 3 Uhr.
5 perccel 3 óra előtt (2óra 55 perc) Es ist 5 Minuten vor 3 Uhr.

A fél órához is viszonyíthatunk, de ezt elég felismerned, ha látod leírva.

Munkafüzet 62/3.
Rajzold be az időpontokat! Hangosan mondd is németül! Nem szükséges kiírni a Minuten és az Uhr szavakat. Te nyugodtan mondd ki, könnyebben megtanulod a használatát.

Feladat 3. Akinek nincs pótolnivalója.

Memóriajáték : kép és szó. Találd meg a párját!

Mi a megoldás? Találd meg az összetartozó mondatpárokat!

A beküldési határidő: 2020. június 2.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-05-24 18:10:21

5.a Német 10.hét

Kedves Tanulók!

2020. május 18. és 22. között a következő feladatokat végezzétek el.

Oldjátok meg a következő online dolgozatot és küldjétek el a megoldásokat! (Modul 3 első és második lecke)

Gyakorló feladatok 1.

Melyik ige illik a mondatba? Válaszd ki a megfelelőt! Figyelj a ragozásra is!

Gyakorló feladatok 2.

Wohin gehen wir? Hova megyünk?

Feladat 3.
Írjátok le a füzetbe a következőket!
Tanuljuk tovább! Wie viel Uhr ist es?

Új kifejezések: Viertel = negyed (óra) (=15 perc) nach=után
vor=előtt die Minute,n = perc die Uhr=óra

Nézd meg a példákat!
Előbb mondjuk a perceket, utána az órát. A következő fél óráig használjuk a nach szót a példák szerint.

2.05 (2óra 5perc) Es ist 5 Minuten nach 2 Uhr. 5 perccel 2 óra után.
2.10 (2 óra 10perc) Es ist 10 Minuten nach 2 Uhr 10 perccel 2 óra után
2.15 (2óra 15 perc) Es is Viertel nach 2 Uhr. Negyedórával 2 óra után
2.25 (2 óra 25 perc) Es ist 25 Minuten nach 2 Uhr. 25 perccel 2 óra után
2.30 (2óra 30 perc = fél 3) Es ist halb drei Fél 3

A beküldési határidő: 2020. május 26.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-05-17 18:23:47

5.a Német 9.hét

Kedves Tanulók!

2020. május 11. és 15. között a következő feladatokat végezzétek el.

Feladat 1.
Egy kis ismétlés

Nézzük meg, hogy fejezzük ki az időt!
Másold le ezeket a példákat a füzetbe!

1. Ha egész óra van: Es ist vier Uhr.(4 óra van)
Es ist zehn Uhr. (10 óra van)
Es ist fünf Uhr nachmittags. (délután öt óra van)
Es ist siebzehn Uhr. (17 óra= délután 5 óra)

2. Ha fél. óra van: Es ist halb vier Uhr.( fél 4 van)
Es ist halb 10 Uhr. (fél 10 van)
Es ist halb fünf Uhr nachmittags. (délután fél 5)

Kérdés : Wieviel Uhr ist es?

Írd az időpontok mellé betűvel, mennyi az idő! (Figyeld a fenti példákat!)
12 óra Es ist .
6 óra Es ist .
fél 2: .
este 8 óra: . abends.
fél 3: .
délután fél 4: . nachmittags.

Feladat 3.
Munkafüzet 65/11.
Kösd össze a napszakok neveit a hozzátartozó időpontokkal!

Feladat 4.
Munkafüzet 66/14.
Hallgasd meg, hogy hívja meg Klaus Susit.

einladen,= meghívni er lädt. ein=ő meghívja sie treffen sich=ők találkoznak
WIR 1 CD-66

A beküldési határidő: 2020. május 19.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-05-11 09:06:07

5.a Német 8.hét

Kedves 5.a-sok!

2020. május 4. és 8. között a következő feladatokat végezzétek el.

Nem mindenki figyel a főnevek névelőjének használatára.
(Ezért van hiba a feladatokban.)

Mindig a kérdőszó dönti el, hogy változik a névelő.

Feladat 1.
Másold le az alábbi nyelvtani részt és tanuld meg!
Ki? Wer? / Mi? Was?: (a főnév alany esete)

der/ein/kein
die/eine/keine
das/ein/kein
tbsz. die/ – /keine

Kit? Wen? / Mit? Was?: (a főnév tárgy esete)

den/einen/keinen
die/eine/keine
das/ein/kein
tbsz. die/ – /keine

(Láthatod, hogy csak a hímnemű főneveknél van változás.)

Feladat 2.
Szövegértés : Tk.79/4.
(dringend=sürgősen, ich habe . vergessen=felejtettem)

Írj egy hasonló rövid hirdetést a füzetbe!
(ich finde nicht . = nem találom, ich suche . = keresem)

Tankönyv 71./2.
Hallgasd meg a következő időpontokat! Figyeld mi áll a képek alatt!

Így kérdezhetünk:
Wie viel Uhr ist es? = Mennyi az idő? vagy:
Wie spät ist es? = Milyen késő van?

A választ mindig így kezdjük : Es ist. Uhr

Másolj le tetszőlegesen 4 kérdést és 4 választ!
Pl. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel nach zwei. = Negyed órával kettő után (azaz negyed 3)
(Részletesebben a jövő héten.)

Hallgasd meg a tk.77.oldalán lévő dalt! Wir singen.

A beküldési határidő: 2020. május 12.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-05-04 06:45:13

5.a Német 7.hét

Kedves Tanulók!

2020. április 27. és 30. között a következő feladatokat végezzétek el.

Tanuljátok meg!
Mit? Was?

einen/ keinen eine/ keine ein/ kein

Ich habe einen/keinen Stuhl, eine /keine Lampe, ein/kein Lineal.
Ich möchte einen/keinen Apfel, eine /keine Cola, ein/kein Heft.
Ich brauche einen/keinen Ball, eine/ keine Katze, ein/ kein Bett.
Ich nehme einen/ keinen Hamburger, eine/keine Gulaschsuppe, ein/kein Bier.
Ich nehme Chips. Ich nehme keine Chips. (többes szám esetén)

Ich brauche=szükségem van valamire
Ich nehme= veszek, kérek valamit

Feladat 1. Tankönyv 68/11. Mit esznek, isznak a gyerekek a szünetben?
Hallgasd meg az 56-os számú szöveget! A válaszokat írd le a füzetbe!

Feladat 2.. Tk.70. old. Intonation!
Hallgasd meg és ismételd hangosan az 58-as számú szöveget is! (az előbbi linken találod)

Feladat 3. Tk.68/9.
Írd le a mondatokat a füzetbe a példa szerint!

Feladat 4. Mit csinálhatunk a tengernél? Párosítsd a képeket a mondatokkal!
(ich kann=én tudok, man kann=az ember tud, wir können=mi tudunk)

A beküldési határidő: 2020. május 5.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-04-27 10:18:26

5.a Német 6.hét

Kedves 5.a-sok!

2020. április 20. és 24. között a következő feladatokat végezzétek el.

A beküldési határidő: 2020. április 28.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-04-20 09:41:07

5.a Német 4-5.hét

Kedves 5.a-sok!

2020. április 6. és 8. között vagy 2020. április 15. és 17. között a következő feladatokat végezzétek el.
A tavaszi szünetben pihenjetek.

A beküldési határidő: 2020. április 21.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-04-06 10:14:23

5.a Feladatok 3.hét

Kedves 5.a-sok!

2020. március 30. és április 3. között a következő feladatokat végezzétek el.

Itt találjátok az e heti német feladataitokat:
Feladatok

A beküldési határidő: 2020. április 7.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Szerző: Ostrowskiné Papp Éva

Módosítva: 2020-03-30 10:57:57

Német 5.a

Kedves ötödikesek!

 • Oldd meg a hozzá tartozó feladatot.
 • Párosítsd a német és a magyar mondatokat!
 • Olvasd el többször is a mondatokat!

Határidő: 2020. április 3.

 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B – informatika – Kiss Pista)

Módosítva: 2020-03-25 13:29:08

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

1193 Budapest, Csokonai u. 9.
+36-1-280-5616
vass@iskola.kispest.hu
vassl.hu
OM azonosító: 035148

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola - táblák

Honlap
Facebook

2020-ban ismét elnyertük az Oktatási Hivataltól a Bázisintézmény címeit:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.