Press "Enter" to skip to content

Második osztály (2. osztály)

Matematika 4. munkafüzet 2. kötet.pdf

Írásbeli osztás kétjegyű osztóval. 1. Végezd el az osztásokat! . az osztó kétjegyű szám legyen, és . Változtasd meg a műveletben az osztót úgy, hogy.

Matematika 4. munkafüzet 2. kötet.pdf – kapcsolódó dokumentumok

Írásbeli osztás kétjegyű osztóval. 1. Végezd el az osztásokat! . az osztó kétjegyű szám legyen, és . Változtasd meg a műveletben az osztót úgy, hogy.

Melyik rövid? Melyik hosszú? A bal vagy a jobb oldali? Válaszolj egész mondatban! Húzd alá a hosszút! Folytasd az almák színezését a minta alapján!

r s. Keresd meg a szavak között a rajzon látható állat nevét! Húzd alá! . Keresd meg és színezd ki a ly, ty betűket a betű színével!

OFI meme írás munkafüzet. II. kötet . Magyar nyelv és irodalom . módszertani kultúra ösztönzést és példát adott e munkafüzet készítőinek is.

A növényi és az állati sejt összehasonlítása: a vakuólum vizsgálata. ➢ B7-8.46. Sejtek, szövetek, funkciók: két mikroszkópos preparátum összehasonlítása I.

e) A forgónak hányad része a piros vagy sárga? 4 Az ábrán látható karikában az egyforma nagyságú részeket három különböző színnel festette az ékszerész.

MATEMATIKA 8. MUNKAFÜZET . az általános iskolák 5–8. évfolyama számára 2.2.03. előírásainak. . A megoldás kulcsa egy másféle ábra legyen! Forgassuk el!

17 Az ábrán egy 4×4-es sudoku darabjait látod. Rakd ki a darabokból a sudokut! Számítsd ki, milyen számok kerülnek az a, b, c, d betűk helyére, .

b) A juhaim minden télen 2 mázsa szénát esznek meg, a teheneim 2-szer többet. . vihetek eladni a piacra, ha 2 kg almát és 5 kg körtét megtartok magamnak?

Egy konvex sokszög belső szögeinek összege . Mennyi az az n, amikor az n oldalú konvex sokszög külső szögei között már biztosan van hegyesszög?

5) Grafikonról történő leolvasások, függvény hozzárendelési szabály visszakeresése. Add meg azt az f( ) lineáris fv-t, mely meredeksége 2 és grafikonja .

2) Összeadás táblázatban . Töltsd ki a táblázatot: vagy végezd el a műveletet, vagy írd oda, . Írd le a következő számok tanult hatványait:.

Csahóczi Erzsébet – Csatár Katalin – Kovács Csongorné -. Morvai Éva – Széplaki Györgyné – Szeredi Éva. AP-082003. Nyolcadik daloskönyvem.

Olvasás online. Történelem munkafüzet – 6. osztály – Játékos feladatok Horváth Péter hatodikos tankönyvéhez :: Csepela. Jánosné. A tankönyv mellett ez a .

1.1.2. Dr. Simek Zsófia: Alkohol és a fegyveres szolgálat. (In: Alkohológia, 1982/1. . Mert – azt meg kell hagyni – a Páromnak jó feje van a szöszi ha.

1) Ókori híres problémák (szög harmadolása, kocka kettőzése, kör négyszögesítése, . ) – több évszázados fejlődés és végső megoldás.

Tankönyv. Matematika [O. első és második kötet. OFI tankönyvek: FI-503011001/1 és F1-503011002/1 rakt.szám letölthető. 1.kötet https://www.tankonyvkatalogus .

6 мая 2020 г. . E) A nem fekete hajú lányok nem szeretik a csokoládét. 2007. május id. – 5. feladat (1+1=2 pont). Igaznak tartjuk azt a kijelentést, .

3.1.2-B/13-2013-0001 számú, „A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, . 1 Bertának 243 matematika példát kell megoldani a nyári szünetben.

A kis bicebóca. 73. Az égbelátó . Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet). 79. Ismétlés – összefoglalás. Page 6 . kimártják a kis patakot. 5.

Megható, hogy küzd. Megindító, hogyan szakad el álmaitól, gyermekkorától, a szépségnek és az idillnek szívérévé lett álmaitól. […] Az Új Versek Ugar .

A Grimm testvérek. 43. Grimm testvérek: Holle anyó. 43. Grimm testvérek: A róka meg a macska. 45. Andersen. 46. Andersen: Borsószem-hercegkisasszony .

Hol tartották a lakomát, amelyre a keselyűt és a teknőst is meghívták? . Gyűjtsd össze a szövegből, milyen tervet eszeltek ki Nyúl Elekkel szemben.

A könyvben felhasználtuk a Kémia 7. munkafüzet anyagát, Műszaki Könyvkiadó, 2013. Szerzők: Albert Attila, Albert Viktor, Kiss Zsuzsanna, Paulovits Ferenc.

Találd ki, melyik idé- zet kihez köthető! . Petőfinek mely tulajdonságát emeli ki a Babits-vers, és miért? . b) „Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra .

Az egészségeshez képest kevesebb a csont sejt közötti állományának tartalma, ezért lyukacsos . A tüdő és a többi sejt között a vér teremt kapcsolatot.

gereblye sörénykefe patakaparó. 11. Kutass, búvárkodj! Milyen színű lovak az alábbiak? pej: almásderes: fakó: 12. Mi lehet a jutalomfalat a ló számára?

KÉMIA 8. Munkafüzet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest . Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára. Tananyagfejlesztők:.

Kösd a számkártyákat a számegyenes megfelelő pontjához! . Jelöld a számegyenesen azokat a számokat, amelyek igazzá teszik . Színezd ki a rajzot!

Az észak-alföldi régió versenyképességi SWOT elemzése. 23. II.2.7.A dél-alföldi régió versenyképességi SWOT elemzése.

A liberális vagy angolszász gazdasági és szociális modell a jóléti államot, . markáns sajátosság miatt – a jóléti állam szervezése és menedzsmentje terén .

közel azonos hazánkkal, míg csak a népességszámot tekintve Görögország is e csoportba . tehát, hogy ez a gazdaságpolitika nem jelent reális választ az .

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. NYELVTAN. MUNKAFÜZET 7. . A feladatok megoldása közben nemcsak a nyelvhasználatod csiszolódik, hanem fejlődik.

a) Írd le tömören a szavak jelentését! gacsos lábú: gála: gáláns: gardedám: gasztronómus: gavallér: gazsulál: b) Alkoss szöveget a szavak felhasználásával a .

Forgassunk egy tekercset egy állandó mágnes pólusai között. A tekercs végeire kapcsoljunk nagy érzé- kenységű, középállású feszültségmérő-műszert! Írd le, hogy .

A madárijesztőn 5 kismadár pihent meg. Melyik vállára hány ma- dár szállhatott? . Írd a négyzetekbe, melyik rajz hányadik helyen áll!

A munkafüzet hét fejezetében a tankönyvben olvasható versekhez, novellákhoz, A kőszívű ember fiai és a Szent Péter esernyője című regényekhez és más .

14 Tervezd meg a képen látható testek hálóját! Mindhárom test minden éle 12 mm . Minden szabályos háromszög egybevágó, amelyben ez a távolság ugyanannyi?

Képzeld magad Garibaldi egyik vörösinges katonája helyébe, és írd le, hogy miért tiszteled és követed őt! . Horthy Miklós lemondott a válság miatt.

A Bastille ostroma. XVI. Lajos kivégzése. A jakobinus diktatúra időszaka. 10. Értelmezd az alábbi fogalmakat! a) forradalom: b) polgári szabadságjogok:.

V. FÜGGVÉNYEK, VALÓSZÍNŰSÉGEK, SOROZATOK. VI. FELSZÍN, TÉRFOGAT . A függvény egyenes arányosság | nem egyenes arányosság. Ha az x értéke 1-gyel nő, .

Mi a különbség a fenti szópárok között (fojt – folyt; . d) Húzd alá azokat a szavakat, amelyek helyesírásában nem vagy biztos! Írd.

Második osztály (2. osztály)

Ön itt van: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Kiadó – Alsó tagozat – Második osztály (2. osztály)

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Kiadó tankönyvei a Második osztályosok (2. osztályosok) számára.

FI-501020201/1 Olvasókönyv 2/1. Újgenerációs

FI-501020201/1 Olvasókönyv 2/1. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-503010201/1 Matematika 2/1. Újgenerációs

FI-503010201/1 Matematika 2/1. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. Újgenerációs

FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-501020205/1 Írás munkafüzet 2. Újgenerációs

FI-501020205/1 Írás munkafüzet 2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-503010202/1 Matematika 2/2. Újgenerációs

FI-503010202/1 Matematika 2/2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-505010201/1 Környezetismeret 2. Újgenerációs

FI-505010201/1 Környezetismeret 2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-505010202/1 Környezetismeret munkafüzet 2. Újgenerációs

FI-505010202/1 Környezetismeret munkafüzet 2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-501020204/1 Olvasás munkafüzet 2/2. Újgenerációs

FI-501020204/1 Olvasás munkafüzet 2/2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-501020203/1 Olvasás munkafüzet 2/1. Újgenerációs

FI-501020203/1 Olvasás munkafüzet 2/1. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-503010203/1 Matematika munkafüzet 2/1. Újgenerációs

FI-503010203/1 Matematika munkafüzet 2/1. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. Újgenerációs

FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

FI-503010204/1 Matematika munkafüzet 2/2. Újgenerációs

FI-503010204/1 Matematika munkafüzet 2/2. Újgenerációs

A tankönyv új változatát megtalálhatja az OKTATÁSI HIVATAL KIADÓ megújult könyvei között! Kattintson ide!Ez a tankönyv/munkafüzet a 2020/2021-es tanévben már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, nem hivatalos tankönyv/munkafüzet, ezért beszerezhetősége…

Matematika munkafüzet 2. osztályosoknak II. kötet

Matematika munkafüzet 2. osztályosoknak II. kötet. NAT2020 átdolgozás.

Kiadói kód: OH-MAT02MA/II

Érdekelhetnek még…

Dínósuli – Mat. gyakorló 2.o. – Összeadás, kivonás

DINÓSULI sorozatunk a Mozaik Kiadó tankönyveinek folytatásaként készült alsósoknak. A másodikos köteteket a nagy sikerű Sokszínű matematika sorozat egyik szerzője, Árvainé Libor Ildikó állította össze.

Dínósuli – Mat. gyakorló 2.o. – Szorzás, osztás

DINÓSULI sorozatunk a Mozaik Kiadó tankönyveinek folytatásaként készült alsósoknak. A másodikos köteteket a nagy sikerű Sokszínű matematika sorozat egyik szerzője, Árvainé Libor Ildikó állította össze.

Matematika 2. osztályosoknak II. kötet

Matematika 2. osztályosoknak II. kötet

Matematika tankönyv 2. osztályosoknak I. kötet

Matematika 2. osztályosoknak I. kötet

Kapcsolódó termékek

Sokszínű matematika – tankönyv 11.o.

Integrált tkcs. – NYELVTAN gyakorló mf. 3.o.

ÉNEK-ZENE 3. – munkáltató feladatgyűjtemény

Az új kerettantervhez használható, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják.

ÉNEK-ZENE 4. – munkáltató feladatgyűjtemény

Az új kerettantervhez használható, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják.

Betűtábla-készlet (Sokszínű anyanyelvhez)

A sokszínű anyanyelv sorozat ábécés olvasókönyvéhez készült A4-es méretű betűtáblák. Pasztellszínű alapon láthatók a hívóképek – a magánhangzók zöld, a mássalhangzók drapp háttéren. Ízléses dísze lesz az osztályteremnek.

Integrált tkcs. – OLVASÓKÖNYV 4.o.

ABC-ház Ábécéskönyv 1. osztály

Integrált tkcs. – FOGALMAZÁS munkatankönyv 3.o.

Oxford Kiadó

Osiris kiadó

Műszaki kiadó könyvek

Mozaik tankönyvek

Móra kiadó

Könyvmolyképző kiadó

Európa Könyvkiadó

Eszterházy Károly Egyetem - OFI (Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet)

Akadémiai Kiadó

Vásároljon a kell1konyv.hu webáruházban! Szépirodalmi, gyermek-és ifjúsági könyvek széles kínálata nagy kedvezménnyel, előrendelési lehetőséggel. Tankönyvek, szakmai tankönyvek, iskolai atlaszok, érettségire felkészítő kiadványok, szótárak is várják Önöket!

Matematika munkafüzet 2. osztályosoknak I. kötet

DINÓSULI sorozatunk a Mozaik Kiadó tankönyveinek folytatásaként készült alsósoknak. A másodikos köteteket a nagy sikerű Sokszínű matematika sorozat egyik szerzője, Árvainé Libor Ildikó állította össze.

Matematika tankönyv 2. osztályosoknak I. kötet

Matematika 2. osztályosoknak I. kötet

Matematika 2. osztályosoknak II. kötet

Matematika 2. osztályosoknak II. kötet

Dínósuli – Mat. gyakorló 2.o. – Szorzás, osztás

DINÓSULI sorozatunk a Mozaik Kiadó tankönyveinek folytatásaként készült alsósoknak. A másodikos köteteket a nagy sikerű Sokszínű matematika sorozat egyik szerzője, Árvainé Libor Ildikó állította össze.

Kapcsolódó termékek

Integrált tkcs. – NYELVTAN munkatk. 2.o. I. félév

ÉNEK-ZENE 3. – munkáltató feladatgyűjtemény

Az új kerettantervhez használható, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják.

Szövegértés gyakorló 1.o.

Integrált tkcs. – OLVASÓKÖNYV 4.o.

Integrált tkcs. – NYELVTAN munkatk. 2.o. II. félév

Integrált tkcs. – FOGALMAZÁS munkatankönyv 3.o.

Matematika gyakorló 1.o.

A SZÉP MAGYAR KÖNYV versenyen oklevelet nyert játékos gyakorló matematika munkafüzet vidám rajzos feladatokkal

Integrált tkcs. – NYELVTAN gyakorló mf. 3.o.

Oxford Kiadó

Osiris kiadó

Műszaki kiadó könyvek

Mozaik tankönyvek

Móra kiadó

Könyvmolyképző kiadó

Európa Könyvkiadó

Eszterházy Károly Egyetem - OFI (Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet)

Akadémiai Kiadó

Vásároljon a kell1konyv.hu webáruházban! Szépirodalmi, gyermek-és ifjúsági könyvek széles kínálata nagy kedvezménnyel, előrendelési lehetőséggel. Tankönyvek, szakmai tankönyvek, iskolai atlaszok, érettségire felkészítő kiadványok, szótárak is várják Önöket!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.