Press "Enter" to skip to content

PANNON NYELVVIZSGA Írásbeli nyelvvizsga B1 1. fe la da t: 2. feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat beszélgetést, old meg problémát a vizsgáztatóval.
Az elérhető pontszám: 20

angol nyelvvizsga feladatok

Magyarországon elfogadott nyelvvizsga a TELC? A leggyakoribb nyelvekből igen. Angol és német nyelvből államilag elismert alap. (B1), közép (B2) és felsőfokú .

Related Keywords of “Ecl Nyelvvizsga Feladatok”. Keyword. Volume. CPC($). Competition . accordance with the keyword Ecl Nyelvvizsga Feladatok ,.

Angol üzleti nyelvvizsga. 20 perc. 10 pont. Minta. MEGOLDÁSÁT A MEGOLDÓLAPRA ÍRJA! A feladat megoldásához egy- és kétnyelvű általános szótár használható.

A Román nyelvvizsga írásbeli feladatok alapfok középfok felsőfok című . szóbeli vizsgán (három beszédkészség feladat + beszédértés) összesen 60 pont .

című angol nyelvvizsga felkészítő e-könyvet úgy állítottam össze, hogy ennek segítségével egyénileg is tudj készülni a Középfokú írásbeli Origó.

Üzleti középfok 2. Írásbeli – BGE üzleti típusú nyelvvizsgára készülőknek . középfok 2. című angol nyelvvizsga felkészítő e-könyvet úgy állítottam.

Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Alapfok 1 . Angol Szókincs Tesztek 1. ALAPFOK. Szókártyákkal. ✓ Többféle teszt típus.

Középfok 2. Írásbeli – Origó típusú nyelvvizsgára készülőknek . ennek segítségével egyénileg is tudj készülni a Középfokú írásbeli Origó.

If you are analyzing the keyword “Telc Angol Nyelvvizsga Gyakorlófeladatok”, the following . Telc Nyelvvizsga Feladatok · Angol B2.

BGE szakmai angol nyelvvizsga bizonyítványok átadása. A két tanítási nyelvű osztályba járó tanulóink már évek óta hagyományosan nagy számban.

LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga. A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert.

ANGOL KÖZÉPFOK (B2) . graduate accounts offered by many high street banks. . BA has yet to reach agreement with unions representing cabin crew, .

középfokú angol Profex orvosi–egészségügyi szaknyelvi nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részére. . Cél az is, hogy a magyar orvosi szaknyelv fennmaradásához.

korszerűsített változata, a City & Guilds új generációs angol nyelvvizsga ideális választás a . B1, B2 augusztus 25. november 9., péntek november 9-10. és.

America takes a middle position. By 2017 Asia reaches the highest numbers. Europe becomes 2nd after Asia in the rank with its 477,000 robots in 2017. Africa is .

A2 Szint. 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez57 . B2 Szint. 3. Középfokú (B2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga követelményei.

A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók. Geometriai feladatok. 1. Egy egyenlı szárú háromszög oldalainak hossza 5 cm, 7 cm és 7 cm.

angol. Arany Szimonetta Nóra angol. Atesán Tamás Rómeó angol . angol. Bécsi Nikoletta angol, média. Behan Leila angol. Benda Nina angol, média.

Kőfalvi Zsófia Alexandra angol. Krasznai Boróka média. Kubatovics Bori német. Kulcsár Meike német. Kupecz Kristóf Zsolt német. Leinweber Gréta Aliz.

Munkám kiindulópontjaként egy angolul tanuló magyaroknak szánt „idiómalistát” . „Közmondás nem hazug szólás”: A frazeológiai egységek osztályozásának.

bobble, puff bo nupp (3 db félpálcából egy szembe, egyszerre befejezve) popcorn . keresztben horgolt pálcák reverse sc/crab.

Az ORIGÓ nyelvvizsga egy magyarországi, (az ELTE által felállított) kétnyelvű nyelvvizsgarendszer, . Alap (B1), közép (B2) és felsőfokon (C1).

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelvi értékelés, ECL nyelvvizsga magyar mint . egyes itemek rákérdezhetnek a rövid választ igénylő feladat esetében.

8 февр. 2021 г. . vagy közgazdasági (OECONOM) szaknyelvi vizsga egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex általános nyelvvizsga és egy másik idegen.

KITEX B2 nyelvvizsga-információk . 3.1 KITEX Idegenforgalmi szaknyelvi vizsga . . az árubeszerzéssel összefüggő feladatok, választék bővítése.

A nyelvvizsga, ami érted van! English Language Skills Assessment Services Kft. LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont.

(módosítva a 2019/2017.07.14 Szenátusi döntés alapján) . ECL Nyelvvizsga Bizonyítvány általános angol és német nyelvből, korlátlan ideig érvényes.

JUNIOR NYELVVIZSGA. Miért előnyös ? • Egy szakmailag elismert, nagy tekintélyű nyelvvizsgaközpont szintező mérése, az európai követelményrendszer alapján.

Társalkodó egynyelvű, egyéni a szóbeli hasonlít az érettségire nincs hozzá felkészülő könyv www.tarsalkodo.kodolanyi.hu. LanguageCert egynyelvű,.

TELC nyelvvizsga. Tudnivalók. 2019.01.12. A vizsgával kapcsolatos bármilyen jellegű problémával/kérdéssel az MNÁMK nyelvvizsga.

LanguageCert nyelvvizsga értékelése. Az ÍRÁSBELI (olvasáskészség + íráskészség), illetve a SZÓBELI vizsga (beszédkészség+beszédértés).

egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga. 1 az EU tagállamainak hivatalos nyelve, orosz, lovári vagy beás nyelv (kérelemre más állam.

25 апр. 2017 г. . A Gazdasági Kabinet 2017. április 25-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, .

3 февр. 2021 г. . ORIGÓ ONLINE NYELVVIZSGA. Általános és technikai . Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. (a továbbiakban: Vizsgaközpont) hagyományos,.

Orosz üzleti nyelvvizsga. 15+15 perc. 50 pont. MINTA. 1. Beszélgetés a vizsgáztatóval orosz nyelven a vizsgázó mindennapi élet- helyzeteivel kapcsolatban.

Feladatok. • Feleletválasztás: 6 állításról kell megállapítani, hogy igaz vagy hamis. • Feleletválasztás (A-B-C): 6 feladattétel, egyenként 3 választási .

PANNON. Nyelvvizsgaközpont. ANSWER SHEET. Task 1. 0. When and where did the tea ceremony come from to. Japan? China (1point) nearly 900 years ago (1 point).

Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) C1. ❖ Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2. ❖ Cambridge BEC (Business English .

A nyelvvizsga, ami érted van! English Language Skills Assessment Services Kft. LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont.

Az akkreditált vizsgák (német B1, B2 és C1, angol B1, B2 és C1) szóbeli része kétfős . A pontos időpontok a vizsgaközpont honlapján megtekinthetők.

Minden telc vizsga a KER központi elemét képező cselekvésközpontú megközelítési módszeren alapul, méri a négy nyelvi készséget, az olvasott szöveg értését, .

a kérelemhez mellékelni kell a támogatással érintett nyelvvizsga díjának . orosz, spanyol, bolgár, újgörög, horvát, lengyel, örmény,cigány lovári, .

a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásáért felelős szervnél nyilvántartott személyes adatok . c) a bizonyítványra vonatkozó adatok:.

Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához . Az igazolt nyelvvizsga nem egységes . az pedig diploma kiállításáé legyen.

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, . JELENTKEZÉSI LAP Nyelvtanfolyamra/Nyelvvizsga felkészítőre . Angol csoportos nyelvvizsga felkészítők:.

ANGOL NYELV. Cambridge PET for SCHOOLS (Preliminary English Test) B1. Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2. Cambridge CAE .

Az érettségi bizonyítvány vagy diploma nyelvvizsga-bizonyítványként való elismeréséről szóló igazolást az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és .

ORIGO nyelvvizsga szóbeli témakörök B2. TÉMA. MINTAKÉRDÉSEK . Írja le (választott) munkahelyét (feladatok, kollégák, munkahelyi légkör stb.).

28 сент. 2005 г. . Many cars have a radio-frequency or infra-red remote control for the . írja be az alábbi táblázatba, hogy a szöveg melyik bekezdéséhez .

PROFEX NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉS. Beszédértés a vizsga típusa a feladat leírása a feladatra szánt ido a feladatok száma elérheto pontszám mufajok szövegtípusok.

Február: február 05. B1, C1 szint (államilag elismert alapfok és felsőfok) február 06. B2 szint (államilag elismert középfok).

Tájékoztató komplex nyelvvizsga igazolás kiadásáról. A 137/2008 (V. 16.) Korm. rendelet szerint: . KJF Nyelvvizsgaközpont ». LCCIEB EFB angol üzleti.

A Pannon Nyelvvizsga a használható nyelvtudást, a nyelvi kreativitást, . 50 perc; C1 – 60 perc) kell hogy teljesítse, a hátralevő feladatok (4. és 5.

12 нояб. 2019 г. . B2 / 2. feladat: Shake up your shopping . and start cooking. Megoldás. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. I. M. G. J. E. H. C. K. L.

Gyakorlókönyvünk az Euroexam általános angol középfokú nyelvvizsga egynyelvű változa- tához készült. . Feladatok száma. Terjedelem.

Origó nyelvvizsga – Hallott szöveg értése. 4. Ki és milyen módon fizet kártérítést? 5. Milyen formán kerülhet veszélybe a férj üzleti vállalkozása?

asszonynak, Tóth Ildikó angol fővizsgáztatónak és Györe Bence munkatársnak. . B. Díj. 3. Charge. C. Kitöltés. 4. Handling charges. D. Kezelési költség.

Theolingua nyelvvizsga felkészítő tanfolyam. A képzést szervező: Gál Ferenc Egyetem. (a felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2021/000499).

B2 / 1. feladat: Giant boa constrictor in Sydney. Megoldás. 1. What should they keep an eye out for? massive (1) snake (1) VAGY boa (1) constrictor (1).

31 авг. 2020 г. . Fontos! 1. Nem mentesül az, aki a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben vett részt, .

PANNON NYELVVIZSGA Írásbeli nyelvvizsga B1 1. fe la da t : 2. feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat

1 PANNON NYELVVIZSGA Írásbeli nyelvvizsga Vannak ism étl d feladatok, am elyek tehát m inden fokon el fordulnak, de term észetesen fokozatosan növekv nyelvi követelm ényt tám asztanak B1 (alapfok) 1. feladat: Hallás utáni értés: nyelvileg egyszer, m indennapi kifejezések és alapvet fordulat ok m ondat szint ( globális) m egért ése. hallott m ondat értelm ében igaz, vagy ham is. A feladatsor 10 m ondatot tartalmaz. Minden helyes megoldás 1 pontot ér. A vizsgázó olyan egyszer szöveget kap, am elynek m ondat aiból m inden 8. szó hiányzik. A vizsgázó feladata, hogy a helyes (logikailag, nyelvileg odaill ) szavakat illessze be. A hiányzó szavakat bet rendes sorrendben a feladatlapon m egadjuk. 20 szót kell beilleszteni. Minden jó megoldás 1 pontot jelent. Egyszer m ondatokat kell nyelvtanilag átalakítani, pl. kijelent m ondatot kérd vagy felszólító m ondatra, állító m ondatot tagadóra stb. Az átalakítás eredm ényeként elvárt új m ondat kezd szavait a feladatlap tartalm azza, a vizsgázónak tehát ezeket a m ondatokat kell befejeznie. 5 m ondatot kell átalakítani; m inden helyes m egoldás (m ondat) 2 pontot ér (tartalmi, nyelvtani és helyesírási hibák pontlevonást vonnak maguk után). 4. feladat: Írott szöveg értése A feladat külföldre való utazás során szükséges és szokásos, egyszer hétköznapi szövegek m enetrendek, postai m egrendel k, utazási dokum entum ok, rlapok stb. értését kéri szám on. A helyes értést különböz m ódon m érjük: adatlapot kell kitölteni, nyitott kérdésekre kell választ adni stb. A telj es feladatsor helyes m egoldása 15 pontot ér. Az egyes válaszok pontértéke a nyelvi nehézség függvényében változó (zárójelben j elezzük az egyes feladat ok helyes m egoldásáért szerezhet pont okat). 5. feladat: Közvetítés anyanyelvr l idegen nyelvre Hétköznapi beszédtém ák, általános és közvetlen élethelyzetekr l szóló szövegek rövid, lényegi, azaz tartalm i közvetítése. Rövid szövegeket kell 5 mondatban összefoglalni célnyelven (idegen nyelven) az aláhúzott kulcsszavak vagy kifejezések használatával. A nyelvtanilag, helyesírásilag 5 hibátlan mondatért 20 pont adható soros idegen nyelvi szöveget kell tartalm ilag ism ertetni anyanyelven. A szöveg a m indennapi életr l, ism ert turisztikai jellegzetességekr l, kulturális jelenségekr l szóló inform ációkat tartalm az (kiadványok, szórólapok, plakátok stb.). A szövegekben 5 aláhúzott kulcsszó alapján kell az eredm ényül elvárt anyanyelvi szöveg lényegét, tartalm át

2 összegezni. Az 5 mondatban összefoglalt helyes anyanyelvi szövegért 20 pont adható. A vizsgázó egyszer írásos form ában fejti ki m ondanivalóját családi, m indennapi dolgokról, esem ényekr l (pl. foglalkozás, vásárlás, állás, helyism eret, tanulás, család stb.). A vizsgázó le tudja írni egyszer form ában a közvetlen környezetéb l vett és az alapvet szükségleteket érint tárgyakat (pl. lakás) az ezekhez való viszonyulását. A feladat a vizsgázótól egyszer, hétköznapi, inform ális szövegtípusok létrehozását kívánja m eg (pl. baráti levél, írásos üzenet családtagoknak, m unkatársaknak stb.) sor terjedelemben. A feladatért 30 pont adható. B2 (középfok) 1. feladat: Hallás utáni m egértés: m ind nyelvileg, m ind tem atikusan változatos mondatok, kifejezések értése. hallott m ondat értelm ében igaz, vagy ham is. A feladat sikeres végrehaj t ásához nem elegend a m ondat globális ért ése, hanem egyes részeinek pontos nyelvi felism erése is szükséges. A feladatban egyaránt használunk egyszer és összetett m ondatokat. A feladatsor 10 m ondatot tartalmaz; minden helyes megoldás 1 pontot ér. A vizsgázó olyan tem atikailag, nyelvileg közepesen nehéz szöveget kap, amelynek mondataiból minden 7. szó hiányzik. A vizsgázó feladata, hogy a helyes (logikailag, nyelvileg odaill ) szavakat illessze be. A hiányzó szavakat bet rendes sorrendben a feladatlapon m egadjuk. 20 szót kell beilleszteni. Minden jó megoldás 1 pontot jelent. Egyszer és összetett m ondatokat kell gram m atikailag és lexikailag átalakítani. A feladat irányított, m ivel az új szerkezet kezdete vagy egy bizonyos elem e (az elvárt átalakítás iránya) adott. A feladat 10 m ondatot tartalm az, m inden m ondat 2 pontot ér, összesen tehát 20 pont szerezhet. Nyelvtani és helyesírási hibákért pontlevonás jár. 4. feladat: Írott szöveg értése Bonyolultabb nyelvi szint szövegek értésének m érése különböz dokum entum ok ( rlapok, kérd ívek, a turista szintet m eghaladó adatszolgáltató ívek) valam int nyitott kérdések m egválaszolása révén. El fordulnak többm ondatos választ igényl feladatok is. A teljes feladatsor helyes m egoldása 20 pontot ér. Az egyes válaszok pontértéke a nyelvi nehézség függvényében változó (zárójelben jelezzük az egyes feladatok helyes megoldásáért szerezhet pont okat). 5. feladat: Közvet ít és anyanyelvr l idegen nyelvre Hétköznapi beszédtém ák, általános és közvetlen élethelyzetek, kulturális ism eretekr l szóló szövegek lényegi (tartalm i) közvetítése. A vizsgázónak a nyelvek közötti közvetítést az inform ációs tartalom jelent s

3 sérülése nélkül kell végeznie. A tartalm i közvetítés tükrözzön form ailag igényes nyelvhasználatot. A vizsgázó ne csak t m ondatokat használjon, b vített és összetett mondatai nyelvileg legyenek kifogástalanok. A közvetítés ne csak tartalm ilag, form ailag legyen pontos, hanem fejezze ki a közvetítend szöveg általános hangulatát, a benne tükröz d érzelm eket is. A m agyar nyelv szöveget kb. 10 m ondatban kell összefoglalni a célnyelven. A 10 m ondatban szerepelnie kell az aláhúzott szavak és kifejezések tartalm azta információknak. A feladat hibátlan teljesítéséért 20 pont adható. A közvetítend szöveg m ár nem csak egyszer élethelyzeteket ír le, hanem az adott ország társadalm i, kulturális, ism ert hétköznapi jelenségeir l szól. Ezeket az ism ereteket kell anyanyelven közvetíteni. Minden szövegben aláhúzással jelöljük azokat az információkat, melyeknek meg kell jelenniük az eredm ényül elvárt (tartalm ilag, nyelvileg kifogástalan) anyanyelvi szövegben. Az anyanyelvi szöveg rendszerint 10 m ondatból áll. Minden helyes m ondat 2 pontot ér, tehát összesen 20 pont szerezhet. A vizsgázó nyelvileg hibátlan, szerkezetileg világos, tartalm ilag részletes szöveget alkot ism ert, a vizsgázó érdekl dési körébe tartozó tém ákról. A szövegben tehát tükröz dnek egyéni tapasztalatai, rem ényei és am bíciói. Kifejti vélem ényét is az adott tém áról úgy, hogy részletezni tudja a különböz lehet ségekb l adódó el nyöket és hátrányokat. Az eredm ényül elvárt szöveg sort tartalm az, rendszerint esszé típusú fogalm azás, de lehet levél, faxüzenet írása is. A hibátlan teljesítésért 30 pont adható. C1 ( fels fok) 1. feladat: Hallás utáni m egértés: nyelvileg, tem atikusan változatos mondatok, kifejezések értése hallot t m ondat ért elm ében igaz, vagy ham is. A feladat sikeres végrehajtásához a m ondat m indenegyes részének pontos nyelvi felism erését és a különbségek pontos célnyelvi m egfogalm azását igényli. A feladatsor 10 mondatot tartalmaz; minden helyes megoldás 1 pontot ér. A vizsgázó olyan tem atikailag, nyelvileg közepesen nehéz szöveget kap, amelynek mondataiból minden 6. szó hiányzik. A vizsgázó feladata, hogy a helyes (logikailag, nyelvileg odaill ) szavakat illessze be. A hiányzó szavakat bet rendes sorrendben a feladatlapon m egadjuk. Összesen 20 szót kell beilleszteni. Minden jó m egoldás 1 pontot ér, tehát a feladat hibátlan teljesítése révén 20 pont érhet el. Összetett m ondatokat kell nyelvtanilag és lexikailag átalakítani. A feladat irányított: a m egkezdett átalakítást kell folytatni. El fordulnak nyelvhasználatot érint átalakítások is. A fels fokú nyelvtudásnak m egfelel gram m atikai szerkezetek biztos tudása és használata a követelm ény. 10 mondat átalakításáért 20 pont adható, a hibákért pontlevonás jár.

4 4. feladat: Írott szöveg értése Hosszabb és nehezebb szövegek értésének m érése részben kérd ívek kitöltése, részben nyitott kérdésekre adott (olykor többm ondatos) válaszok révén. Mérjük tehát a gram m atikai helyességet és a szövegalkotás képességét is. A telj es feladatsor helyes m egoldása 20 pontot ér. Az egyes válaszok pontértéke a nyelvi nehézség függvényében változó (zárójelben jelezzük az egyes feladatok helyes megoldásáért szerezhet pont okat). 5. feladat: Közvet ít és anyanyelvr l idegen nyelvre Szokásos és kevésbé szokásos beszédtém ákon, közvetett és közvetlen élethelyzeteken, kulturális ism ereteken alapuló szöveg tartalm ának gyakorlatilag inform ációvesztés nélküli közvetítése kb. 10 m ondatban a célnyelven. A nyelvileg is igényes (hibátlan) m egoldásért összesen 20 pont adható. Változatos tém ájú idegen nyelv szöveget kell tartalm ilag közvetíteni. A közvetítend szövegek szólhatnak az adott ország politikai, kulturális, m vészeti életér l m indenkit érint hétköznapi helyzetekr l (lakáshelyzet, lakhatási lehet ségek, m unkavállalási lehet ségek, könyvtárhasználat, egészségügyi helyzet, külföldiekre vonatkozó jogok, választási rendszer, egyházpolitika stb.). A tartalm i közvetítést nagyban m egkönnyíti, hogy a vizsgázó nem csak m agas szint nyelvtudással rendelkezik, hanem kom oly ism eretei vannak valam elyik célnyelvi ország kulturális, társadalm i jelenségeir l is. A tartalm ilag és form ailag kifogástalan anyanyelvi m ondatokért 2 pont j ár. A feladatot rendszerint 10 m ondat segítségével kell megoldani, összesen t ehát 20 pont szerezhet. A vizsgázó m inden szem pontból igényes, szerkezetileg világos, tartalmilag pontos és hatásos szöveget hoz létre. A eredményül kapott szöveg m inden egyes részlete jól kapcsolódik a m egészéhez és annak egyes részleteihez. A tém ák szerteágazóak: hol közvetlen tapasztalásokon (pl. munka, lakás, emberek közötti viszony), hol inkább közvetett tapasztalatokon (társadalm i, politikai jelenségek) alapulnak. Az eredm ényül elvárt, soros szöveg m faját tekintve lehet levél, beszám oló, jelentés, esszé. A hibátlan teljesítés révén 30 pont szerezhet. Szóbeli nyelvvizsga Vannak ism étl d feladatok, am elyek tehát m inden fokon el fordulnak. Ezek term észetesen fokozatosan növekv nyelvi követelm ényt tám asztanak. A vizsgázó m inden fokon feladatlapot húz. A feladatlap valam ennyi m egoldandó feladatot tartalm azza: alapfokon 3-t, középfokon 4-t, fels fokon 5-t. A felkészülésre 5 percet biztosítunk. B1 (alapfok) 1. feladat: Kötetlen beszélgetés a vizsgáztató és a vizsgázó között. A vizsgázó és a vizsgáztató beszélgetést folytat a 6. alpontban (ld. 13.

5 2. feladat: Szógy jtés a vizsgázó önállóan végzi. A vizsgázó a feladatlapon szerepl szavakkal kapcsolatban 5-5 célnyelv szót vagy kifejezést sorol fel. 3. feladat: Szerepjáték a vizsgázó és a vizsgáztató között. A vizsgázó és a vizsgáztató célnyelven beszélgetnek a feladatlapon rögzített helyzetr l. B2 (középfok) 1. feladat: Kötetlen beszélgetés a vizsgázó és a vizsgáztató között. A vizsgázó és a vizsgáztató beszélgetést folytat a 6. alpontban (ld feladat: Fogalommagyarázat a vizsgázó és a vizsgáztató között. A vizsgázó a feladatlapon szerepl 5 célnyelv szót a célnyelven elm agyarázza (körülírja) oly m ódon, hogy m agyarázata alapján a vizsgáztató képes legyen kitalálni, hogy milyen szó szerepel a lapon. 3. feladat: Szerepjáték a vizsgázó és a vizsgáztató között A vizsgázó és a vizsgáztató célnyelven beszélgetnek a feladatlapon szerepl helyzet r l. 4. feladat: Kötött tém ájú beszélgetés idegen nyelven, hangzó idegen nyelv szöveg alapján a vizsgázó és a vizsgáztató között. A vizsgázó (m iután m eghallgatta a szöveget) célnyelven röviden összefoglalj a a hallottakat, m ajd a vizsgáztatóval beszélgetést folytat célnyelven a hallott szöveg alapján. C1 ( fels fok) 1.feladat: Kötetlen beszélgetés a vizsgázó és a vizsgáztató között A vizsgázó és a vizsgáztató beszélgetést folytat a 6. alpontban (ld feladat: Fogalommagyarázat a vizsgázó és a vizsgáztató között. A vizsgázó a feladatlapon szerepl célnyelv szavakat célnyelven értelm ezi (elm agyarázza, körülírja). A vizsgázó a m egm agyarázandó fogalm akkal kapcsolatban célnyelven kifejti vélem ényét, tapasztalatait, élm ényeit, érzéseit. Kifej t ése összefügg szöveget alkot. 3. feladat: Szerepjáték a vizsgázó és a vizsgáztató között A vizsgázó és a vizsgáztató a feladatlapon szerepl helyzetet célnyelven eljátssza. 4. feladat : Kötött tém ájú beszélgetés idegen nyelven, hangzó idegen nyelv szöveg alapján a vizsgázó és a vizsgáztató között A vizsgázó (m iután m eghallgatta a szöveget) célnyelven röviden összefoglalj a a hallottakat, m ajd a vizsgáztatóval beszélgetést folytat célnyelven a hallott szöveg alapján. 5. feladat: I degen nyelv szóbeli összefoglaló készítése hangzó m agyar nyelv szöveg alapján a vizsgázó önállóan A vizsgázó a hangzó m agyar nyelv szöveg tartalm át célnyelven összefoglalja, majd ismerteti a témával kapcsolatos véleményét célnyelven.

KITEX NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉS

KITEX NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉS

KITEX NYELVVIZSGA FELÉPÍTÉS Alapfok Alapfok,szóbeli Beszédértés: I d tartam : 35 perc. Maxim um 18 pont. A vizsgázók anyanyelvi beszél k három, körülbelül 1,5-2 perces idegen nyelv közlését (párbeszéd,

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.