Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Dr Horváth Zsuzsanna Pénzügy 1 Pdf: Pénzügy I. Pdf Letöltése — Horváth Zsuzsanna — Ifmetenpa

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása képzési szakirány. «Pénzügyi alapismeretek» pénzforgalom lebonyolításának vállalkozás számára leginkább megfelelő módját. Ismerje és tudja alkalmazni Tankönyv: Dr. Horváth Zsuzsanna, Pénzügy I., Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 2013. és. Dr. Horváth Zsuzsanna Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy II. — Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. című Dr. — Vállalkozásfinanszírozás — NT-58344/II. Nemzeti Dr. Horváth Zsuzsanna: Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy III. című tankönyvhöz — Új állapotú! Oktatáskutató Intézet, 2012 Bookline Pénzügy II. — Vállalkozásfinanszírozás, szerző: Dr. Horváth Zsuzsanna, Kategória: Egyéb, Ár: 3 660 Ft. című tankönyvhöz — Példatár Zsuzsanna: Pénzügy II. — Vállalkozásfinanszírozás — NT-58344/II Osztovits Szabolcs; Dr. Horváth Zsuzsanna: Magyar irodalom a gimn-ok és a szki-k érettségire készülőinek — Az önálló felkészülés útjai. Nemzeti Az új, hatkötetes pénzügy tankönyvcsaládot a PM pénzügyi-számviteli és vállalkozási ügyintéző szakképesítéseihez ajánljuk.

Pénzügytan, Pénzügyi alapismeretek

2 3. A mai pénzrendszerek A mai pénzrendszer hitelpénzrendszer, a pénz nem rendelkezik valóságos értékkel. Vásárlóerő függ az általános árszínvonaltól. Árszínvonal: egy adott fogyasztói kosarat az adott fizetőeszköz mekkora egységével lehet megvásárolni.

3 Tanmese Egy napon egy gazdag német turista érkezik a szigetre és megáll egy kis hotelnél. Mondja a tulajdonosnak, hogy szívesen megnézné a hotelben található szobákat és aztán ha megfelel valamelyik, kibérelné egy éjszakára. Kaucióként letesz a pultra 100 eurot, a tulajdonos pedig átad neki egy pár szobakulcsot. 1.) Amikor a látogató felmegy lépcsőn, a tulaj fogja a pénzt és rohan a szomszédos henteshez, hogy kifizesse a tartozását. 2.) A hentes fogja a 100 eurot és szalad a paraszthoz kifizetni a tartozását. 3.) A paraszt felkapja a pénzt és rohan a szövetkezeti raktárba a tartozását rendezni. 4.) Az ott lévő ember rohan a pénzzel gyorsan a kocsmába és rendezi a tartozását. 5.) A kocsmáros odacsúsztatja a pénzt a kocsmában ülő prostituáltnak, akinek a szolgáltatásait ebben az ínséges időben hitelben vette igénybe. 6.) A prostituált elteszi a pénzt és szalad a hotelbe, hogy kifizethesse az elmaradt szobabérleti díjakat. 7.) A hotel tulajdonosa visszateszi a pénzt a pultra. Ebben a pillanatban a turista visszaérkezik a hotel halljába és közli, hogy sajnos egyik szoba sem felel meg neki. Fogja a 100 eurot és elhagyja a várost. Tanulságok : Senki nem termelt semmit. Senki nem keresett semmit. Minden résztvevő rendezte a tartozását és optimistán tekint a jövőbe.

4 A modern pénz: hitelpénz Belső értékkel nem bíró, mesterséges, teremtett eszköz, melynek gazdaságba való bekerülése (teremtése), illetve onnan történő kikerülése (megsemmisülése) csak a bankrendszer intézményeinek segítségével történhet. Bankok teremtik, de nem mindegyik képes erre Bankkal szembeni követelés, bankpasszíva (fizetési eszköz, forgalmi eszköz, felhalmozási eszköz) A modern bankrendszer szereplői (keretek): — központi bank — kereskedelmi bankok — nem monetáris pénzintézetek

5 A bankrendszer szereplői Jegybank Kereskedelmi bankok Nem monetáris pénzintézetek Bankszerűen működő pénzintézetek Nem bankjellegű pénzügyi intézmények Befektetési bankok Befektetési alapok Lízingtársaságok Biztosítótársaságok Nyugdíjtársaságok

6 Modern pénz- inhomogén jószág 1. Eredete szerint külső, definitív pénz: jegybankpénz, monetáris bázis (készpénz, jegybanki számlapénz) belső pénz: kereskedelmi banki pénz 2. Technikai megjelenési formák készpénz számlapénz 3. A pénz időértéke 4. Különböző törvényes fizetőeszközök egymás közti átválthatósága

7 Pénzaggregátumok A pénzmennyiség összetevőit, a fizetőeszközöket csoportosítja M0 = jegybankpénz (monetáris bázis) = jegybank által kibocsátott készpénz (KP) + pénzintézetek forint és devizabetéte a jegybanknál (R) M1 (tranzakciós pénz) = forgalomban lévő készpénz + látra szóló betétek (folyószámla állományok) (DL) M2 (széles értelemben vett pénzmennyiség) = M1 + lekötött forint és devizabetétek (DE) M3 = M2 + egyéb pénzpiaci (pénzintézetek által kibocsátott) eszközök (PE) M4 = M3 + állampapírok Egyre kevésbé likvid pénzek

8 A monetáris rendszer Funkció: A gazdaság pénzellátásának és fizetési rendszerének biztosítása Kétszintű bankrendszer: Monetáris Hatóság Kereskedelmi bankok Nem monetáris pénzintézetek

9 A monetáris politika működésének intézményi kerete1. 1. A monetáris hatóság a központi bank feladatai: Pénzkibocsátás (emisszió) Bankok bankja szlavezetés, LoLR Állam bankja költségvetés számláinak kezelése (ÁKK, ÁPV Rt, MÁK), jelenlegi gyakorlat szerint a ktgvetési hiány jegybanki hitellel nem finanszírozható Nemzetközi tartalékok kezelése (nemesfém, deviza) Szabályozás belföldi fizetési rendszer, hitelintézetek adatszolgáltatása Felvigyázás figyelemmel kíséri a monetáris rendszer működését Egyéb oktatás, kommunikáció (KSH), kutatási tevékenység

10 A monetáris politika működésének intézményi kerete A kereskedelmi bankok A megtakarítások összegyűjtésével és kihelyezésével volumen és lejárati transzformációt hajtanak végre pénzteremtés, kockázatok kezelése diverzifikáció 3. Nem monetáris pénzintézetek Bankszerűen működő intézmények (takarékszövetkezetek, jelzálogbankok) Nem bank jellegű pénzügyi intézmények (biztosító, nyugdíjpénztár) A pénzügyi innováció miatt konkurensei a ker. bankoknak

11 A KITERMELÉS 11 A világ legnagyobb aranytermelő országai 1. Kína 13% 2. Ausztrália 9% 3. USA 9% 4. Dél-Afrika 9% 5. Oroszország 8% 6. Peru 8% 7. Kanada 4% 8. Indonézia 4% 9. Ghána 4% 10. Üzbegisztán 4%

12 JEGYBANKI ARANYTARTALÉKOK a világ aranytartalékainak közel a 20%-a, 30 ezer tonna a jegybankoknál található a jegybanki aranytartalékok aránya a tartalékokon belül világátlagban 10,2%. Portugália, Görögország példája: nem biztos, hogy a költségvetési fegyelemre jó hatást gyakorol a sok aranytartalék. Az euro-zóna a világ legnagyobb aranytartalékoló egysége ( tonna 350 mrd értékben) Central Bank Gold Agreement CBGA3 (2009. augusztus 7.): fejlett országok jegybankjainak arany-megállapodása 5 éves időszakra, 2014 végéig 12 legfeljebb évi 400 tonnát adnak el, azaz a teljes időszakban 20%-kal csökkentik aranyeladásaikat a jövőben az IMF eladásait is be kell majd számítani szeptember végi adatok szerint mindössze 6 tonnát adtak el, az IMF 88 tonnát

13 JEGYBANKI ARANYTARTALÉKOK 13 Jegybanki aranytartalékok és azok aránya a tartalékokon belül Ország tonna arány Ország tonna arány 1 USA 8 133,5 72,10% 14 Portugália 382,5 79,60% 2 Németország 3 402,5 67,40% 18 Libanon 286,8 25,20% 3 IMF 2 907,0 22 Fülöp-szigetek 175,9 13,50% 4 Olaszország 2 451,8 66,20% 30 Görögország 111,7 76,50% 5 Franciaország 2 435,4 65,70% 79 Kanada 3,4 0,20% 6 Kína 1 054,1 1,50% 81 Aruba 3,1 14,80% 7 Svájc 1 040,1 15,10% 82 Magyarország 3,1 0,30% 8 Japán 765,2 2,70% 83 Kirgízia 2,6 6,20% 9 Oroszország 726,0 5,70% 100 Csád 0,3 2,70% 10 Hollandia 612,5 55,80%

15 AZ ARANY KERESLETE-KÍNÁLATA Az arany kereslete és kínálata KÍNÁLAT KERESLET Bányászat Ékszeripar Közvetlen termelői ügyletek Egyéb ipar és fogászat Teljes termelés Összes ipar Jegybanki aranyvisszanyerés Kiskereskedelmi rúd- és érmeforgalom IMF aranyvisszanyerés Egyéb kiskereskedelmi értékesítés TELJES KÍNÁLAT Aranyspekulációs eszközök TELJES KERESLET

16 KERESLET-KÍNÁLATI ÖSSZEFÜGGÉSEK a kínálat folyamatosan nő 2010-ben tonna 16 a kereslet azonban csökken 2010-ben tonna között mozog a globális aranypiacon egy évi tonnás, azaz kb %-os állandó többlet van az aranyár ezzel szemben folyamatosan nő Oka: az aranyspekuláció

17 Az arany árának alakulása Aranyár meghatározása fontban London Bullion Market Association (LBMA) által bevezetett Gold Fixing ig 4-5 /uncia ig a 6-8 /uncia Aranyár meghatározása dollárban 1900 és október 14. közötti 110 évben az ár közel a 67-szeresére növekedett 1980 és 2000 között az átlagárak majd a felükre (51,9%) csökkentek (587 $-ról 279 $- ra) január 1. és október 14. között az ötszörösére (489,5%-ra) növekedtek 2008 első és utolsó napja között alig 2,97%-kal növekedtek az árak 2009 első és utolsó napja között 26,93%-kal ugrottak meg az árak Aranyár meghatározása euroban január 4-től jegyzi az LMBA: 243 /uncia 11 év alatt az aranyár 305,29%-al növekedett 17

18 . Járókelők a Liberty Street 33. előttfotó: Spencer Platt / Europress / Getty

20 Fotó: Bloomberg

21 Aranyrudakat pakolnak a Federal Reserve Bankban (1965.)Fotó: Photoshot / Europress / Getty

23 Pénzmúzeum az MNB épületében Forrás: MNB látogatói központ

25 A pénzteremtés mechanizmusa Ki teremti a pénzt? 1. Jegybanki pénzteremtés 2. Kereskedelmi banki pénzteremtés 2 formája: 1. Készpénz — csak a jegybank 2. Számlapénz — jegybank és ker. bank is! Pénzteremtés: hitelnyújtás a bank devizavásárlása

26 Modern pénz Formája: — készpénz (bankjegy + érme) — számlapénz (jegybanki és kereskedelmi banki) Pénzforgalomban betöltött szerepe alapján: — monetáris bázis (M0): készpénz (KészPénz a Bankokban és KészPénz a Forgalomban) — tranzakciós pénz (M1): KPF + látraszóló betét tágan értelmezett pénz (M2): M1+ határidős betét (2 év) M3: M2 + banki értékpapírok M4: M3 + rövid lejáratú állami értékpapírok Eredete szerint: — jegybankpénz — kereskedelmi bankpénz

27 A központi bank feladatai pénzkibocsátás (emisszió) a pénzmennyiség szabályozása pénzintézeti számlák vezetése, számukra likviditási szolgáltatás biztosítása a központi költségvetés számláinak vezetése árfolyampolitika tartalékok menedzselése statisztika, és elemzések készítése

28 A kereskedelmi bankok tevékenysége számlavezetés betétgyűjtés hitelnyújtás garancia nyújtása Egyéb bankszolgáltatások (letétkezelés, értékmegőrzés, ügynöki tevékenység, tanácsadás)

29 A pénzteremtés mechanizmusa Ki teremti a pénzt? 1. Jegybanki pénzteremtés 2. Kereskedelmi banki pénzteremtés 2 formája: 1. Készpénz — csak a jegybank 2. Számlapénz — jegybank és ker. bank is! Pénzteremtés (bank eszköze és forrása is nő): hitelnyújtás a bank devizavásárlása a bank értékpapírvásárlása

30 Pénzteremtés hitelnyújtással vállalati hitelfelvétel Hitel ( A váll.) I. Bank mérlege Betét ( A váll.) a) fizetés bankon belül keresk. bankpénzzel I. Bank mérlege Hitel ( A váll.) Betét ( A váll.) 500 Betét ( B váll.) 500 b) fizetés bankon kívül jegybank pénzzel I. Bank mérlege Jegybank II. Bank mérlege jegybanki betét Betét ( A ): I. Bank betéte: II. Bank betéte: jegybanki betét:+500 Betét ( B): +500

31 Pénzteremtés a bank devizavásárlásával valuta: készpénz deviza: valutára szóló követelés (számlapénz, csekk) Exportáló vállalat eladja devizáját a banknak: Bank Deviza Ft értékben Betét ( A váll): Ft Pénz megsemmisülése: banki deviza eladás

32 Pénzteremtés a bank (állami) értékpapírvásárlásával Bank eladja eft értékű állampapírját a jegybanknak: Bank Pénz Ft Állampapír Jegybank Állampapír Bankjegy Pénz megsemmisülése: állami értékpapír vásárlás a jegybanktól

33 Pénzteremtés a bankrendszer egészében a multiplikátor hatás kötelező tartalékráta (y): megmutatja, hogy a kereskedelmi banknál elhelyezett betétek hány %-át köteles a bank a jegybanknál betétben elhelyezni likviditási tartalék, készpénzhányad (x): a gazdasági szereplők tranzakcióikban milyen hányadban használnak készpénzt

34 Pénzteremtés mechanizmusa 1. Hitel A banknak: Jegybank Bankjegy a forgalomban: A. Bank Készpénz: Ref. hitel: Gazdálkodó szervezetek, lakosság

35 Pénzteremtés mechanizmusa 2. Hitel A banknak: Jegybank Bankjegy a forgalomban: 930 Tartalék: 70 A. Készpénz: BankRef. hitel: Hitel: B. Tartalék: +70 BankBetét: +700 Kp: +630 A bank hitele Hitel: Betét: Készpénz: +300 Gazdálkodó szervezetek, lakosság

36 Pénzteremtés mechanizmusa 3. Hitel A banknak: Jegybank Bankjegy a forgalomban: 930 Tartalék: 70 A. B. B. Készpénz: BankRef. hitel: 1.000Tartalék: +70 BankBetét: +700 Tartalék: +42 BankBetét: +420 Hitel: Hitel: +630 Kp: +378 A bank hitele Hitel: Betét: Készpénz: +300 Gazdálkodó szervezetek, lakosság B bank hitele Hitel: +630 Betét: +420 Készpénz: +210

37 Mi a vége ennek? Végtelen számú hitel és betételhelyezés Állandó tartalékráta és bankjegyhányad Végtelen hitelkereslet Banki hitelezési hajlandóság Lépése k Lakossági /vállalati hitel Betét Tartalék Készpénz a forgalomban H 0 H 0 *(1-c) H 0 *(1-c)*r H 0 *c 3. H 0 *(1-c)*(1-r) H 0 *(1-c) 2 *(1-r) H 0 *(1-c) 2 *(1-r)*r H 0 *(1-c)*(1-r)*c 4. H 0 *(1-c) 2 *(1- r) 2 H 0 *(1-c) 3 *(1-r) 2 H 0 *(1-c) 3 **(1-r) 2* r H 0 *(1-c) 2 *(1-r) 2 *c n H 0 *(1-c) n *(1- H 0 *(1-c) n+1 *(1- H 0 *(1-c) n+1 *(1-r) 3* r H 0 *(1-c) n *(1-r) n *c

38 Tartalékrendszer, készpénztartás r c r c H M * 0 + = M = a gazdaságban lévő hitel(pénz) mennyisége H 0 = jegybankpénz c = a jegybankpénz hány százalékát tartjuk készpénzben r = jegybanki kötelező tartalékráta (jegybankpénzben tartják) Teremtett betét: Tartalék: ( ) r c r c c H B * 1 * 0 + = ( ) r c r c r c H R * * 1 * 0 + = Forgalomban lévő készpénz: r c r c c H KP * * 0 + =

39 Példa H 0 = jegybankpénz: 1000 c = a jegybankpénz hány százalékát tartjuk készpénzben: 30% r = jegybanki kötelező tartalékráta (jegybankpénzben tartják): 10% Teremtett betét: ( 1 c) H * B = c + r c* r 1.000*0,7 = 0,3 + 0,1 0,3*0,1 0 = Forgalomban lévő készpénz: H M = = c + r c* r 0,3 + 0,1 0,3*0,1 0 = R = H * c + r ( 1 c) * r c* r Tartalék: 1.000*0,7*0,1 = 0,37 0 = 189 KP = c H + r * c c* r 1.000*0,3 0,37 0 = = 811

40 Gazdaság helyzete a pénzteremtés végén Hitel: Jegybank Bankjegy a forgalomban: 811 Tartalék: 189 Kereskedelmi bankok Tartalék: Hitel: Ref. hitel: Betét: Gazdálkodó szervezetek, lakosság Hitel: Betét: Készpénz: +811

41 Pénzteremtés a bank devizavásárlásával valuta: készpénz deviza: valutára szóló követelés (számlapénz, csekk) Exportáló vállalat eladja devizáját a banknak: Bank Deviza Ft értékben Betét ( A váll): Ft Pénz megsemmisülése: banki deviza eladás

42 Endogén-egzogén pénzteremtés Egzogén pénz: 1. Jegybanki pénzteremtés 2. Betétképződés a ker. bankban 3. Hitelezési kényszer — pénzteremtés Endogén pénz: 1. Gazdasági döntések 2. Finanszírozási igény, Hitelkereslet 3. Hitelnyújtás — pénzteremtés 4. Majd forrásbiztosítás

43 4. E-money Elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló 2009/110/Ek irányelv elektronikusan tárolt ideértve a mágneses tárolást is monetáris érték, amely követelést testesít meg a kibocsátójával szemben; előre kifizetett pénzeszköz (készpénz vagy számlapénz) ellenében bocsátják ki, és amely fizetési műveletek lebonyolítására használható a kibocsátón kívül más természetes vagy jogi személyeknél is. Típusai: Chipkártyán tárolt (hardveralapú) Szerveralapú ( On-line ) Forrás: Magyar Nemzeti Bank, MNB tanulmányok

44 4. E-money Chipkártyán tárolt (hardveralapú), elektronikus pénztárca Az elektronikus pénztárca egy olyan előre fizetett, újratölthető kártya, amely az ügyfél által a kibocsátó részére előre kifizetett pénzértéket elektronikus formában, azaz elektronikus pénz formájában tárolja, és lehetővé teszi a fizetést, számlakapcsolat, illetve bankjegy vagy érme nélkül. automatáknál (áruautomaták, tömegközledés, parkolás stb.) a jellemzően gyors, de kis összegű fizetést igénylő helyeken (újságos, büfé, kávézó, kisbolt ) Szerveralapú ( On-line ) központi számítógép tárolja az előre fizetett értéket megtestesítő jeleket (PayPal) Forrás:

45 Az elektronikus pénztárcával történő fizetés folyamata Forrás: Magyar Nemzeti Bank, MNB tanulmányok

46 Óvatosság Csak egy készüléken húzzák le Csak egyszer Nem téveszteni szem elől Pénzkivétel előtt a kártyafogadó nyílást, a pénzkiadó nyílást, esetleges billentyűzetre irányuló kamera elhelyezését Takarni a Pin kódot PayPass illetve PayWave

47 Monetáris politika Pénzügyi politika Fiskális politika Devizapolitika

48 A monetáris politika eszköztára Milyen eszközei vannak a jegybanknak a pénz mennyiségét befolyásolni? Alapvető feladat: a gazdaság likviditásigényhez igazítani a pénzteremtést Pénz keletkezése nem mozog együtt a likviditásigény alakulásával! Eltérő mozgástér: zárt v. nyitott gazdaság, fejlett v. fejletlen, stb.

49 A monetáris politika eszköztára Célrendszer: mi a kitűzött cél, és ezt milyen fázisokon keresztül éri el a jegybank? Végső cél — infláció Közbülső célok (nominális horgony) M, árfolyam Operatív cél — pénzpiaci hozamok Jegybanki eszközök Lehetnek más végső célok is (kamat, árfolyam, gazdasági teljesítmény!) Eszközrendszer: azon akciók összessége, amelyek az operatív célok teljesülését és a közbülső célok érvényesülését biztosítják

50 Pénztömeg, mint horgony M * V = P* T Feltétel: M * V = P * T M V : = 1 P = T Zárt gazdaság vagy devizabevételek és devizakiadások egyenlők Forgási sebesség állandó

51 Árfolyam, mint horgony Árfolyamleértékelés Import javak ára nő Importjavak áremelkedése miatt belföldi vállalkozások árai nőnek (begyűrűzés) Exportálók jövedelme nő, amit belföldön költenek el Árfolyamfelértékelés Importjavak ára csökken Infláció nő Infláció csökken Belföldi vállalkozások is kénytelenek áraikat csökkenteni Exportálók is megpróbálnak belföldön értékesíteni

52 Inflációs célkövető rendszer feltételei (Mishkin) 1. Számszerű, középtávú inflációs cél bejelentése. 2. Intézményi elköteleződés az árstabilitás iránt. 3. Széles információs bázison alapuló monetáris stratégia. 4. A monetáris politika nagyfokú transzparenciája. 5. A jegybank nagyfokú elszámoltathatósága az inflációs cél elérésének vonatkozásában. Forrás: MNB Monetáris politika 20

53 Jegybanki függetlenség elemei Személyi függetlenség Politikai függetlenség Finanszírozási függetlenség Gazdálkodási függetlenség

54 Forrás: MNB Monetáris politika 20

55 Transzmissziós mechanizmus Látszólag egyértelmű kapcsolat a kamatláb és a hitelmennyiség, az M nagysága között Nem a kamatláb az egyetlen, és nem is a legfontosabb tényező! Általános gazdasági helyzet megítélése Transzmissziós mechanizmus: A jegybank által hozott mennyiségi és kamatdöntések milyen áttéteken keresztül befolyásolják a makrokeresletet és az inflációt.

56 A monetáris politika eszköztára Eszközök: A, Direkt eszközök: azon jegybanki eszközök, amelyek szabályozási szinten jelennek meg, adminisztratív korlátot képeznek, közvetlenül hatnak a pénzmennyiségre B, Indirekt eszközök: azon jegybanki eszközök, amelyek a piaci működés logikájával próbálnak hatni a makropénzügyi folyamatokra, a pénzmennyiségre

57 Transzmisszió fajtái 1. Kamatcsatorna 2. Eszközár-csatorna 3. Árfolyamcsatorna 4. Hitelcsatorna 1. Bankhitelcsatorna kamatcsatorna 2. Mérlegcsatorna eszközár-csatorna 5. Várakozási csatorna Forrás: MNB Monetáris politika 20

58 Indirekt monetáris politikai eszközök 1. Viszontleszámítolás (refinanszírozási kamat) Klasszikus eszköze a váltó viszontleszámítolása Váltó Váltó leszámítolása Váltó viszontleszámítolása Kereskedelmi bank Központi bank Ker. bankok a likviditáshoz szükséges pénzt ilyen papírokban tartják. Jegybank mint végső mentsvár.

59 Indirekt monetáris politikai eszközök Emelkedik a refinanszírozási kamat Megdrágul a refinanszírozás Ker. bankok is felemelik a kamatokat Kevesebb hitel fogy M kevésbé fog nőni!

60 Indirekt monetáris politikai eszközök Feltételek: Bankok hárítsák át az ügyfelekre a kamatláb emelkedését (felfele, azaz restriktív módon hatékonyabb!) Hitelkereslet kamat rugalmas legyen Viszontleszámítolást ma már nem nagyon használják (helyette más, jegybanki refinanszírozó hitelek)

61 Indirekt monetáris politikai eszközök 2. Nyílt piaci műveletek legnépszerűbb A klasszikus nyíltpiaci műveletnek számító végleges állampapír eladása-vétele keretében a központi bank értékpapírokat, elsősorban állampapírokat forgalmaz azzal a céllal, hogy a forgalomban lévő pénztömeget szabályozza. Piacbarát, rugalmas, naponta többször használható, nincs bejelentési hatás A kereskedelmi bankoknál lévő jegybankpénz mennyiségét szabályozza, és a kamatkondíciókat

62 Pénzügytan Indirekt monetáris politikai eszközök Értékpapírok árfolyama: C = t i N C: piaci árfolyam t: névleges kamatláb i: piaci kamatláb N: névérték A jegybank kamatlábemelést, M szűkítését szeretné: olcsón ad el értékpapírokat, árfolyam csökken, kamat emelkedik, bankok lekötik pénzüket, kevesebbet hiteleznek A jegybank kamatlábcsökkenést, M bővülését szeretné: drágán vásárol, árfolyam emelkedik, kamat csökken, bankoknak likviditástöbblete lesz, hiteleznek

63 Pénzügytan Indirekt monetáris politikai eszközök 3. Repó Értékpapírfedezet mellett nyújtott, visszavásárlással egybekötött művelet Aktív repó: rövid lejáratú jegybanki hitelnyújtás; a jegybank állampapír-fedezet mellett finanszírozza az adott ügyfelét Passzív repó: rövid lejáratú, jegybanknál történő betételhelyezés; a jegybank nyújt állampapír-fedezetet a megadott időre nála lekötött likviditás ellenében (betét)

64 Direkt monetáris politikai eszközök 1. Kötelező tartalékráta (y) Mennyi jegybankpénzt tartsanak a kereskedelmi bankok, hogy biztonságosan kielégíthessék a betéteseket? tartalékráta = készpénz + jegybanki betét kereskedelmi bank összes betéte Jellemzői: nem a likviditást szabályozza nem változik a napi igényeknek megfelelően hosszabb távra szóló döntést jelent meghatározza a kereskedelmi bankok pénzteremtési korlátait a bankok jövedelmezőségét kedvezőtlenül befolyásolja (a jegybank alacsony kamatot fizet)

65 Kötelező tartalékráta A szabályozás módja: Ha a tartalékráta nő a multiplikátor csökken a kereskedelmi bankok kevesebb hitelt tudnak nyújtani a pénzmennyiség csökken Ha a tartalékráta csökken az előző folyamattal ellentétben, a pénzmennyiség nő Ha y nagy kevesebb hitelnyújtás! Ma már más funkciói vannak! Elemei: tartalék mértéke, az elhelyezés alapja, tárgyi formája, tartalékra fizetett kamat, számítási periódus

66 Direkt monetáris politikai eszközök Kötelező tartalékráta felfelé hatékony (expanzív monetáris politikára nem igazán jó) Indirekt adóztatási elem Egyéb direkt eszközök: Hitelkontingensek (viszontleszámolási plafon) Irányított hitelek Erkölcsi ráhatás

68 Az MNB eszköztára Az irányadó instrumentumként szolgáló eszköz (a kéthetes MNB-kötvény), amely a transzmissziós mechanizmusban tölt be lényeges szerepet a jegybank ezáltal közvetíti az optimális kamatszintet a piac számára — Jegybanki alapkamat A bankközi kamatok volatilitását csökkentő eszközök, amelyek a hitelintézetek likviditás kezelését támogatják; legrövidebb hitel: 1 napos (O/N) overnight hitel kamatfolyosó kamatplafon: az a hitelkamat, amelyet az MNB nyújt 1 napra értékpapír fedezet mellett kamatpadló: 1 napos MNB betéti kamatláb kötelező tartalék: 5% (Európában 2%), kamata megegyezik a jegybanki alapkamattal

69 Az MNB eszköztára sterilizációs eszközök, amelyek a bankrendszer likviditás többletének lekötését szolgálják: két hetes MNB kötvény az árfolyam direkt befolyásolását szolgáló eszközök: ha a devizapiacon leértékelődik a belföldi fizetőeszköz, devizát ad el. A forint euróval szembeni árfolyam ingadozási sávja+-15% volt. Árfolyamsáv eltörlése: febr. 25.

70 A pénz — nem közgazdászok a pénzről A pénznek nincs szaga.( Vespanianus Római császár.) Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el (Szhopoklész Antigoné) Jogállamban pénz a fegyver (József Attila) Csak azok állítják, hogy a pénz nem fontos, akiknek van elég, és nem kell azon tépelődniük, honnan szerezzenek. (Joyce Carol Oates)

71 Nem közgazdászok az inflációról

72 Az infláció Az általános árszínvonal emelkedése A pénz vásárlóértékének csökkenése kúszó (évi néhány százalékos) vágtató (már kétszámjegyű) hiperinfláció (háromszámjegyű, akár több száz százalékos az árak növekedési üteme meghaladja az évi 100 %-ot pénzfunkciók elvesztése pengő forint) Ellentéte a defláció recessziót eredményezhet Az inflációt az árszínvonal változását kifejező árindexszel mérjük adott időszak elején és végén mért árszínvonal hányadosa Pl: CPI (fogyasztói árindex) A jövedelem-újraelosztás és a gazdaságpolitikai kiigazítások eszköze lehet

73 Infláció Árak általános és tartós emelkedése Mérés: fogyasztói árindex (KSH) Éves, havi, negyedéves árindex Maginfláció: belső piaci folyamatok hatására változó termékek árai (kiv: nyers élelmiszer, üzemanyag, hatósági áras termékek)

74 Árstabilitás 3% alatti áremelkedés Defláció: árak általános és tartós csökkenése Vágtató infláció: kétszámjegyű áremelkedés Hiperinfláció: három számjegyű áremelkedés Balassa-Samuelson-hatás

75 Infláció okai Kereslet nagyobb, mint a kínálat (bérek növekedése nagyobb, mint a termelékenység növekedése) keresletoldali infláció Import áruk ára emelkedik (olajár-emelkedés) költségoldali infláció Közvetett adók emelése (ÁFA, Jövedéki adó)

78 1 kilogramm kenyér ára Dátum Ár (Pengőben) augusztus október november eleje november vége december eleje december vége január eleje január vége május eleje május vége június

85 Tabi László klasszikussá váló korabeli glosszája, amely a Lúdas Matyiban jelent meg: Tájékoztatás a zsír áráról Kedden a déli órákban elterjedt a híre annak, hogy a zsír kilója már pengőbe kerül. Az a körülmény, hogy egy kiló zsír ára pengő, élénken mutatja, hogy a fogyasztóközönség mennyire ki van szolgáltatva a feketepiacnak. Ki tud manapság pengőt adni egy kiló zsírért? Mert nemcsak a zsír kerül pengőbe, de a drágaság minden vonalon ijesztő. S ha meg is veszi valaki ezt a pengős zsírt, pusztán zsírból táplálkozni nem tud. Lehetetlen állapot, hogy amikor egy kiló zsír pengő, a fizetések nem emelkednek megfelelő arányban pengőt csak az tud ma zsírért adni, aki feketézik. Mert a kisember számára ez a pengő bizony nagy pénz, pengőért sokat kell dolgozni, s míg valaki megkeresi azt a pengőt, amibe egy kiló zsír kerül, ugyancsak elfárad. Valamikor pengőért, vagyis egy kiló zsír áráért sarokházat lehetett vásárolni. Ma egy kiló zsír áráért, pengőért már csak egy háromnegyed kiló zsírt lehet kapni. Itt tenni kell valamit! A pengős zsírt csak az tudja megfizetni, akinek van annyi pénze, hogy egy kiló zsírért pengőt adjon. Mert bizony ma ennyibe kerül fél kiló zsír. (História, 1980/1. 25.)

86 1946. augusztus 1-jén vezették be az akkor még aranyfedezettel (1 forint = 0, g színarany) rendelkező forintot. Az aranyfedezet 1982-ben szűnt meg. A pengő és a forint átváltási aránya: 400 ezer kvadrillió pengőért (4*10 29 ) lehetett egy darab új egyforintos érmét kapni. Milyen forint- és fillércímletek kerültek kibocsátásra 1946-ban? 2 filléres érme 10 filléres érme 20 filléres érme 1 forintos érme 2 forintos érme 5 forintos érme 10 forintos bankjegy 100 forintos bankjegy

91 Forgalomban levő bankjegyek december 31. Címletek Menny. (Millió db) Érték (Mrd Ft) , , , , , , ,155 36, ,294 50, ,513 14, ,404 9,2808 Össz. 253, ,

93 Pénzhamisítás a gyakorlatban

94 Forgalomban levő érmék december 31. Címletek Menny. (millió db) Érték (millió Ft) , , ,45 Előállítási költség (Ft) , ,64 27, , ,577 31, , ,805 14, , , , ,785 2 Össz , ,

95 2008-ban vonták ki a forgalomból az egy- és kétforintos érméket lejárt a visszaváltási idő Forrás:

97 % 450 Fogyasztóiár-indexek ( ) 1960=100% Fogyasztóiár-idex Ebből: élelmiszer háztartási energia egyéb cikkek, üzemanyagok szolgáltatás forrás:

98 % 8000 A fogyasztóiár-index (1985 ) 1984=100% Élelmiszerek Szeszes italok, dohányáruk Ruházkodási cikkek Tartós fogyasztási cikkek Háztartási energia Egyéb cikkek, üzemanyagok Szolgáltatások Összesen Forrás:

99 % Fogyasztóiár-indexek (1960 ) 1960=100% Fogyasztóiár-idex Ebből: élelmiszer háztartási energia egyéb cikkek, üzemanyagok szolgáltatás Forrás:

100 Forrás: Inflációs célok

Pénzügyek A MODERN PÉNZ, AZ INFLÁCIÓ HATÁSA A GAZDASÁGRA ÉS A TÁRSADALOMRA, MONETÁRIS

Pénzügyek A MODERN PÉNZ, AZ INFLÁCIÓ HATÁSA A GAZDASÁGRA ÉS A TÁRSADALOMRA, MONETÁRIS

Pénzügyek A MODERN PÉNZ, AZ INFLÁCIÓ HATÁSA A GAZDASÁGRA ÉS A TÁRSADALOMRA, MONETÁRIS POLITIKA A mai pénzrendszerek A mai pénzrendszer hitelpénzrendszer, a pénz nem rendelkezik valóságos értékkel. Vásárlóerő

Pénzügytan, Pénzügyi alapismeretek

Pénzügytan, Pénzügyi alapismeretek

Pénzügytan, Pénzügyi alapismeretek II. ELŐADÁS A MOD ER N PÉNZ, AZ INFL ÁCIÓ HATÁS A A GAZ D AS ÁGRA ÉS A TÁR S AD AL OMRA, MONETÁR IS POL ITIKA (AL APFOGAL MAK) A mai pénzrendszerek A mai pénzrendszer

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A monetáris rendszer Monetáris rendszer fogalma, elemei, pénzteremtés mechanizmusa 1. A bankrendszer alapjai 2. A pénzteremtés folyamata 3. Endogén-egzogén pénzteremtés

A monetáris alrendszer és a monetáris irányítás

A monetáris alrendszer és a monetáris irányítás

A monetáris alrendszer és a monetáris irányítás Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Aktuális gazdaságpoli0kai ese2anulmányok 2013. Tavasz 7. előadás A pénz fogalma A pénz olyan eszközök állománya, amelyek azonnal felhasználhatók tranzakciók (gazdasági

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. november 16. Miről volt szó? Antiinflációs monetáris politika Végső cél: Infláció leszorítása és tartósan alacsonyan tartása Közbülső

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Monetáris Politika. A jegybank feladatai. A monetáris politika célrendszere. Végső cél. Közbülső cél (nominális horgony) Operatív cél

Monetáris Politika. A jegybank feladatai. A monetáris politika célrendszere. Végső cél. Közbülső cél (nominális horgony) Operatív cél

Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Pénz nélkül: cseregazdaság

Pénz nélkül: cseregazdaság

Pénz nélkül: cseregazdaság Közgazdasági alapismeretek 8. előadás A pénzpiacok EKF Csorba László Kiskakas vízért megy Jól van apjuk Piros kanadai gémkapocs lakóház Óriási bizonytalanság, + nagy időigény

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét 2010.09.14. 1 Tartalom 1. A pénz különböző formái (ismétlés) 2. Pénzteremtés folyamata 3. Pénzaggregátumok

Monetáris Politika. A jegybank feladatai. A monetáris politika célrendszere. Végső cél. Közbülső cél (nominális horgony) Operatív cél

Monetáris Politika. A jegybank feladatai. A monetáris politika célrendszere. Végső cél. Közbülső cél (nominális horgony) Operatív cél

Monetáris Politika Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása (prudenciális szabályozás, bankok

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Monetáris Politika. A jegybank feladatai. A monetáris politika célrendszere. Végső cél. Közbülső cél (nominális horgony) Operatív cél

Monetáris Politika. A jegybank feladatai. A monetáris politika célrendszere. Végső cél. Közbülső cél (nominális horgony) Operatív cél

Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella április 6.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella április 6.

Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 6. Hasznos Érinteni kívánt témák: Monetáris rendszer Pénzügyi piacok Pénzügyi ellenőrzés Tananyag: jegyzet és előadások és

Makropénzügyek. 2. Bankrendszer 3-4. ea.

Makropénzügyek. 2. Bankrendszer 3-4. ea.

Makropénzügyek 2. Bankrendszer 3-4. ea. Bankrendszer 2.1. A pénzteremetés folyamata Kereskedelmi bank Kereskedelmi bankok alapvető jogosultságai (törvényi felhatalmazás) Betétgyűjtés Számlavezetés Hitelnyújtás

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER — A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER — A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER — ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Pénzügyek. 3. A monetáris rendszer működése

Pénzügyek. 3. A monetáris rendszer működése

Pénzügyek 3. A monetáris rendszer működése 1 A monetáris rendszer intézményei Kétszintű bankrendszer, monetáris szereplők Monetáris hatóság Kereskedelmi bankok A monetáris hatóság Készpénzkibocsátás (emisszió)

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. 12. lecke. kamatot a jegybank? A központi bank feladatai és szerepe a gazdaságban. A monetáris politika. hatásmechanizmusa.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. 12. lecke. kamatot a jegybank? A központi bank feladatai és szerepe a gazdaságban. A monetáris politika. hatásmechanizmusa.

12. lecke Mikor emel és s mikor csökkent kamatot a jegybank? A központi bank feladatai és szerepe a gazdaságban. A monetáris politika célrendszere, eszközei és hatásmechanizmusa. A központi k bank feladatai

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

KÖZGAZDASÁGTAN II. KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat

GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Valuta deviza — konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza — konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei — arany — valuta — deviza — mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam Gazdaságpolitika Gazdaságpolitika Pénzügyi politika Költségvetési (fiskális) politika Monetáris

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 5. Előadás A pénzpiac és az LM görbe A pénzpiac A pénzpiac nagyon sajátos piac. Ellentétben más piacokkal itt a kínálat nem eladási szándékot,

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08.

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08.

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Mi a pénz? A középosztály pénz olyan, mint a pornográfia, nehéz lenne pontosan definiálni, de aki látja, biztosan tudja, hogy ez az. Orbán

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat

GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Makroökonómia. 4. szeminárium Szemináriumvezető: Tóth Gábor

Makroökonómia. 4. szeminárium Szemináriumvezető: Tóth Gábor

Makroökonómia 4. szeminárium 1 Emlékeztető Jövő héten dolgozat 12 pontért! Definíció Geometriai feladat Számítás 2. házi feladat 2 pontért Gyakorlásnak is jó Hasonló feladatok várhatók a ZH-ban is Könyvet

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

2011.10.12. A pénz fogalma. A pénzfejlıdés szakaszai. A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció. könnyen felismerhetı

2011.10.12. A pénz fogalma. A pénzfejlıdés szakaszai. A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció. könnyen felismerhetı

A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció 3. témakör A pénz fogalma A pénzzel alapvetıen kétféle gazdasági folyamatban találkoznak: pénzzel bonyolítják le az áruk cseréjét, a tranzakciókat.

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok

Makropénzügyek 1. Elméleti alapok Félév menete Tananyag Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris 1996, I. rész: Pénzelmélet Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/bevezetes-monetaris/adatok.html

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám:

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám:

Makroökonómia Zárthelyi dolgozat, A Név: Neptun: 2015. május 13. 12 óra Elért pontszám: A kérdések megválaszolására 45 perc áll rendelkezésére. A kérdések mindegyikére csak egyetlen helyes válasz van.

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Makropénzügyek. 2. Bankrendszer 3-4. ea.

Makropénzügyek. 2. Bankrendszer 3-4. ea.

Makropénzügyek 2. Bankrendszer 3-4. ea. Bankrendszer 2.1. A pénzteremetés folyamata Kereskedelmi bank Kereskedelmi bankok alapvető jogosultságai (törvényi felhatalmazás) Betétgyűjtés Számlavezetés Hitelnyújtás

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)

Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a júniusi adatok alapján

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a júniusi adatok alapján

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a 2006. i adatok alapján 2006. ban a monetáris bázis 44,0 milliárd forinttal 2438,4 milliárd forintra nőtt. A forgalomban lévő készpénz

Az árszínvonal emelkedés Infláció

Az árszínvonal emelkedés Infláció

Az árszínvonal emelkedés Infláció Pénzügytan. Onyestyák Nikolett Infláció Az infláció a = árszínvonal tartós emelkedése. Defláció = Az árszínvonal csökkenése Árstabilitás = az árak változatlansága, egy

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség

Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség 8. előadás 2010. 04.15. Az elemzés kiterjesztése több időszakra az eddigi keynesi modell és a neoklasszikus

Bankmenedzsment. Monetáris rendszer intézményei és a monetáris politika

Bankmenedzsment. Monetáris rendszer intézményei és a monetáris politika

Bankmenedzsment Monetáris rendszer intézményei és a monetáris politika Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. — Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan — egyetemi tankönyv I. fejezet Vígvári

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a júliusi adatok alapján

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a júliusi adatok alapján

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a 2008. i adatok alapján 2008. ban a monetáris bázis 134,7 milliárd forinttal 2940,9 milliárd forintra csökkent. A monetáris bázis (M0)

Infláció, növekedés, gazdaságpolitika

Infláció, növekedés, gazdaságpolitika

Infláció, növekedés, gazdaságpolitika Makroökonómia — 9. elıadás 1 Az infláció fogalma: a pénzmennyiség megnövekedése, a mögötte álló árualap (termelés) növekedése nélkül, a belsı érték nélküli pénz elértéktelenedése:

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek. 3 1.1 Portfoliókezelés. 3 2. Pénz-és

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.10.01 2009.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

25 perc. 4. lecke A központi bank. A monetáris politika célja. A monetáris politikai eszköztár

25 perc. 4. lecke A központi bank. A monetáris politika célja. A monetáris politikai eszköztár

Mottó: Kulcsfogalmak: Kosztopulosz Andreász Ha Alan Greenspan tüsszent egyet, a Wall Streeten kitör az influenzajárvány. (Greenspan 1987 és 2006 között a FED elnöke volt.) monetáris politika, inflációs

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu Miről volt szó? Monetáris alrendszer: Kétszintű bankrendszer Jegybankok: Cél: inflációs célkövetés rendszere, árstabilitás Eszköz: irányadó ráta

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról május

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról május

SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2016. május Budapest, 2016. július 11. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai — projektek kiválasztása — finanszírozás módja — osztalékfizetés

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

2. A négyszektoros jövedelem áramlási modellben ex post igaz, hogy a.) Y=C+I+G+X-IM b.) Y=C+I+G+IM-X c.) Y-IM=C+I+G+X d.

2. A négyszektoros jövedelem áramlási modellben ex post igaz, hogy a.) Y=C+I+G+X-IM b.) Y=C+I+G+IM-X c.) Y-IM=C+I+G+X d.

1. A GDP és az GNI közötti különbség, hogy a.) Az egyik tartalmazza a külföldön szerzett elsődleges jövedelmeket b.) Az egyik nem tartalmazza a külföldiek által itthon szerzett elsődleges jövedelmeket

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a

EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam — Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam — Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 9. Előadás Makrogazdasági kereslet Makrogazdasági kereslet Aggregált, vagy makrogazdasági keresletnek (AD) a kibocsátás iránti kereslet és az árszínvonal

Nemzetközi közgazdaságtan Árfolyam, reálárfolyam

Nemzetközi közgazdaságtan Árfolyam, reálárfolyam

Nemzetközi közgazdaságtan Árfolyam, reálárfolyam Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011. őszi félév, Pénzpiac Belföld 1 Pénzkínálat MS P 2 Pénzkereslet L = L (Y, i) 3 Egyensúly MS P Külföld

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Horvath Julius. 14. Fejezet. Pénz, kamatláb és valutaárfolyam. Slides prepared by Thomas Bishop

Horvath Julius. 14. Fejezet. Pénz, kamatláb és valutaárfolyam. Slides prepared by Thomas Bishop

Horvath Julius 14. Fejezet Pénz, kamatláb és valutaárfolyam Slides prepared by Thomas Bishop Tartalom A pénz definíciója Az egyéni pénzkereslet Aggregált pénzkereslet Pénzkínálat és árfolyam rövid távon

A pénz a makroökonómiában

A pénz a makroökonómiában

A pénz a makroökonómiában Makroökonómia 4. elıadás 1 Reálfolyamatok nominál, v. jövedelmi folyamatok egyidejő pénz- és árumozgás de: elválhat idıben: pénzfolyamatok önállóan Pénz: általános egyenértékes,

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése

Az OTP Bank Rt. 2001. I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó

Budapest Bonitas Alap

Budapest Bonitas Alap

Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel TÉMAKÖR: MONETÁRIS POLITIKA Mutassa be a monetáris politika céljait, lehetséges eszközeit és elemezze az intézkedések

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 10. Előadás Makrogazdasági kínálat és egyensúly Az előadás célja A makrogazdasági kínálat levezetése a következő feladatunk. Ezt a munkapiaci összefüggések

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. — A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II.

Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Azono -sító kód D01 Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról E04

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. október A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok A

Kamat Hozam — Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam

Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam — Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.