Press "Enter" to skip to content

Rajz tankönyv 6 osztály

Apáczai, Celldömölk, 2004

A képzelet világa 6. osztály * Rajz és vizuális kultúra * AP-602 * AP-062201 * Apáczai Kiadó – Egyéb általános iskolai könyvek

Mi befolyásolhatja a hirdetések sorrendjét a listaoldalon?

A hirdetések sorrendjét a listaoldalak tetején található rendezési lehetőségek közül választhatod ki, azonban bármilyen rendezési módot választasz ki, a lista elején mindig azok a szponzorált hirdetések jelennek meg, amelyek rendelkeznek a Listázások elejére vagy a Maximum csomag termékkiemeléssel. Ezeket a lista elején található Kiemelt ajánlatok sáv jelöli.

Termékkiemeléseinket termékfeltöltés során, a Hirdetés kiemelése oldalon tudod megrendelni, de természetesen arra is lehetőség van, hogy már futó hirdetéseidhez add hozzá azokat.

A kiemelésekről ITT, a rendezési lehetőségekről ITT olvashatsz részletesebben.

Rajz tankönyv 6 osztály

Taneszközök

A képzelet világa 6.

AP-062204 boritó kép

  • Általános információk
  • Tananyagfejlesztők: Imréné Sebestyén Margit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 6. évfolyam
  • Tantárgy: vizuális kultúra
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken nem szerepel.
  • Nat: Nat 2012

Az Oktatási Hivatal által kiadott, tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

Oktatási Hivatal

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Hétfőtől péntekig 9:00 – 16:00
Tel.: (+36) 1-460-1873
Tel.: (+36) 30-500-8147
tankonyv@oh.gov.hu

Vásárlás

KELLO TANKÖNYVCENTRUM
1085 Budapest, József Krt. 63.
Tel.: (+36-1) 237-6989
kello.hu

A ​képzelet világa – 6. évfolyam 0 csillagozás

Imrehné Sebestyén Márta: A képzelet világa – 6. évfolyam Imrehné Sebestyén Márta: A képzelet világa – 6. évfolyam

Apáczai, Celldömölk, 2010

136 oldal · ISBN: 9789634651888

Apáczai, Celldömölk, 2007

154 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634648123 · Illusztrálta: Imrehné Sebestyén Margit

Apáczai, Celldömölk, 2004

152 oldal · puhatáblás · Illusztrálta: Imrehné Sebestyén Margit

Apáczai, Celldömölk, 2003

152 oldal · puhatáblás · Illusztrálta: Imrehné Sebestyén Margit

A 6. ÉVFOLYAM TANMENETE

1 A 6. ÉVFOLYAM TANMENETE Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. 11 Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június 1. Szervezés. Tagoltabb testes természeti formák tanulmányrajza 2. Természet utáni tanulmányrajz 3. Csendélet színes megjelenítése természeti formákról 4. Csendélet színes megjelenítése természeti formákról 5. A látványtól a képig. Szín- és formaritmus 6. Mikroszkopikus szerkezettôl a képzeletig. Fantasztikus világ teremtése 7. Faktúraképzés. Ellentétek kialakítása. A forma átírása, megszemélyesítése 8. Rajzos játék a természeti formákkal. Formaátalakítás, redukció 9. Rajzos játék Kalapterv Textilminták Ágynemûgarnitúra 10. Ókeresztény mûvészet 11. Bizánc mûvészete 12. Honfoglaló magyarok mûvészete 13. Román stílus Építészet 14. Román stílus Szobrászat Festészet 15. Gótikus mûvészet Építészet 16. Középkori várak 17. A gótikus öltözet és a bohócruha 18. Gótikus kalapok. Farsangi kalap. 19. Gótikus szobrászat és festészet Üvegablakok 20. Címertan Címer tervezése 21. Tagolt testes forma ábrázolása. Formaelemzés: a kéz 22. Képalakítás a kéz formájának felhasználásával 23. Emberábrázolás A test arányai. Mozgásábrázolás 24. Élôlények formájától a fantázia birodalmáig. Különleges lények tervezése 25. Formaredukció. A képi közlések szabályai. Jelek 26. Reneszánsz mûvészet. Építészet, viselet 27. Reneszánsz festészet: a térábrázolás fejlôdése 28. Leonardo mûvészete 29. Raffaello és Michelangelo mûvészete 30. Életkép: képalakítás a valóság és képzelet keveredésével 31. Mûalkotáselemzés: Összefoglalás 32. Színkontrasztok 33. Sokszorosított információ: Betûgrafika 34. Tömegkommunikáció. Újságok, folyóiratok, könyvek 35. Reklámok Plakáttervek 36. Reklámok Csomagolástervek Bélyegtervek Sporteszközök díszítése 37. Az éves munka értékelése

2 12 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. VIII/1. IX/2. Szervezés: a tanév feladatai, anyag- és eszközszükséglet Tagoltabb testes természeti formák tanulmányrajza. A természet utáni tanulmányrajz célja a valóság illúziójának keltése, tehát a sík felületen térhatás elérése részletgazdag, grafikus ábrázolással. 1. Termésekbôl összeállított csendélet rajza. A jellemzô forma, a befoglaló forma keresése, különbözô formák egymáshoz viszonyított aránya, és helyzete (közelebb-távolabb, alacsonyabb-magasabb), pozitív-negatív tér, a nézôpont szerepe a téri helyzet látványában (a beállítás rajza rálátásban), a valóságos textúra érzékeltetése változatos faktúra alkalmazásával. 2. Bonyolult textúrájú forma (pl. szôlôgyökér, fakéreg, fahasábok, gesztenyeburok) tanulmányrajza Grafitceruza Filctoll Színes ceruza Különbözô tónusozási : szabályos és kusza vonalak, tömör foltok, különbözô pontsûrûség stb. Csendéletek (grafikák és festmények) Chardin: Csendélet Szinyei Merse Pál: Zöldséges csendélet Természetismeret Hazánk erdôi Balogh Emília: Csírázott krumpli, grafitceruza Bokonics Kinga: Csírázott krumpli, grafitceruza

3 14 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. IX/3. IX/4. A látvány színes megjelenítése. Csendélet festése természeti és mesterséges formákról. Válaszható feladatok: 1. Képalakítás a valóságnak megfelelô színekkel (lokálszín és tónus, önárnyék és vetett árnyék), fehér, vagy színes papírra rajzolva vagy festve. 2. Színredukcióra épülô csendélet csak hideg vagy meleg színekkel, csak egy szín derített és tompított árnyalataival készül. 3. Vegyes : Csendéletrôl készült fénykép fekete-fehér fénymásolatának átszínezése, esetleg kiegészítése. Gyümölcsképekbôl ragasztott kollázscsendélet kiegészítése rajzolással vagy festéssel. Választható színes technika Színes ceruza Kréta Tempera Akvarell Vegyes technika pl. fénymásolat + színes ceruza, kollázs: fotó + rajz Cézanne: Csendélet Baranyay András: Csendélet (kéz almákkal) Márffy Ödön: Csendélet Szinyei Merse Pál: Zöldséges csendélet Kovács Judit Horváth Eszter

4 16 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. IX/5. A látványtól a képig. A forma felépítésének tanulmányozása. Kompozíció tervezése a megismert forma felhasználásával Szín- és formaritmus tervezése a természeti forma jellemzô vonásainak kiemelésével. Kompozíció alkotása a képzelet szabad mûködésével. A valós forma átírása. Elvonatkoztatás, továbbalakítás, kiegészítés. A képalakítás kiindulási alapja akár a forma textúrája is lehet. (Absztrahálás: a mûvész a látványból indul ki, de azt módosítva, átalakítva alkotja meg kompozícióját) Tempera Viaszkarc: tempera, szappan, gyertya. Olajpasztell: sötét színekkel vastagon alapozott felületre a részletek karcolással kerülnek rá Az absztrahálás folyamatának szemléltetése: Mondrián: Fa (4 képbôl álló sorozat) Picasso: Bika (6 kép) A tankönyv ábrasorozata: a vöröshagyma absztrahálása Irodalom Romhányi József: A csodacsiga. Szabó Lôrinc: Csigabiga. Természetismeret Természeti formák gyûjtése Cserny Ági Kiss Eszter A megismert forma képi átalakítása. Tus, akvarell. 20 x 20 cm

5 18 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. X. 6. Növények mikroszkopikus szerkezetének elemzése (A természet rejtett arca). Valóság és képzelet összekeverésével fantasztikus világ teremtése 1. Mikroszkopikus rajzok gyûjtése 2. Kompozíció tervezése a mikroszkopikus minták felhasználásával. Színek, formák átírása, kiegészítése, torzítása. Egy választott érzés, hangulat kifejezése 3. Képzeletbeli Mikroszkópia városának megteremtése. Olyan kép tervezése a feladat, melyen a kinagyított sejtek hatalmas méretûek, de a benne élô állatok és emberek kicsik. A fák, a házak, és egyéb formák is felvehetik a mikroszkopikus rajzolat mintáját. 1. Grafika: tus, filctoll 2. Tempera + tus 3. Olajpasztell Mikroszkopikus metszetek Litkey György: Bakony Losonczy Tamás: A megfélemlítések mestere Swift: Gulliver Liliputban, Petôfi Sándor: János vitéz (Az óriások földjén) Természetismeret A vizek mikroszkopikus élôlényei Mikroszkópikus metszetek készítése

6 22 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. X/7. Faktúraképzés A forma textúrája a rajz faktúrája. Változatos rajzolatú forma fénymásolatának folytatása. 1. A valóságos forma textúrájának utánzása, a negatív tér kitöltése a forma felületének folytatásával. 2. Ellentétek kialakítása: lágy, íves (organikus) egyenes, szabályos (geometrikus) 3. A forma átírása színezéssel, hozzárajzolással, megszemélyesítéssel (Mit látsz bele a fénymásolt felületbe)? 4. Kollázs készítése, majd rajzos folytatása. Grafitceruza, Filctoll, Tus, Színes ceruza Különbözô anyagok felülete. Természetismeret. Éredekes textúrájú természeti és mesterséges formák gyûjtése. Óravázlat 1. Elôzetes feladat. Fénymásolati képek készítése különbözô átvilágítható, szép rajzolatú formákról. Pl.: kidomborodó erezetû levelek, virágszirmok, növények szára (pl. szalma) rácsszerkezetek, kötött horgolt felületek, fonalak, kötelek, hálós formák, gyûrt selyempapír, állatszôrök (esetleg könyvbôl fénymásolt állatfelületek: pikkely, szôr), madártoll stb. Egy felületre többféle forma is fénymásolható. Kísérletezzünk különbözô nagyításokkal is! A 200%-os nagyítású lapot tegyük be újra és nagyítsuk a képet ismét 200%-ra! A tónust vegyük le a legalacsonyabb fokozatra, hogy ne feketedjenek be a fénymásolati képek! Alacsonyra állított tónuson szépen lejön a formagazdag felület! Ha nem lapos formát fénymásolunk, akkor takarjuk le egy sötét textillel! 2. Rajzos feladatok a) A fénymásolt forma valóságos felületének (textúrájának) utánzása. A formák közti negatív tér kitöltése a formát utánzó faktúrával. Játék a léptékváltással (nagyítás-kicsinyítés) b) Ellentétek kialakítása: a fénymásolt formakarakterrel ellentétesen kell kitölteni a negatív teret. Pl.: egyenes íves, szabályos szabálytalan. Lehet a természeti formák mögé akár szerkesztett, geometrikus hátteret is tervezni. c) A forma átírása: Mit látsz bele a fénymásolt felületbe? Elôfordul, Kukoricalevél fénymásolt rajzolatából kiindulva tervezett kompozíció hogy úgy sikerül a fénymásolat, hogy belelátunk más formát, tehát rárajzolással, kiegészítéssel megszemélyesíthetôvé válik. d) Kollázs készítése a különbözô formákról készült fénymásolatokból. A fô formák összeragasztása után rajzoljuk tovább a képet ceruzával vagy tollal! 3. Értékelés. A felület igényes, ötletes folytatása. Változatos grafikai felület, érdekes faktúra kialakítása.

7 26 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. X/8. X/9. Rajzos játék a természeti formákkal. Formaátalakítás, megszemélyesítés. Redukció: a forma jellé alakítása. 1. A forma átalakítása megszemélyesítéssel. 2. Textilminták tervezése nyári ruhaanyaghoz. 3. Kalap tervezése egy kitalált vagy ismert történet szereplôjének. Elôzetes anyaggyûjtés: képek sapkákról és kalapokról. Fejfedôkhöz hasonló, vagy azzá alakítható formák keresése. (pl. csiga, kagyló, mákgubó, tök, körte, gomba) 4. Ágynemûgarnitúra tervezése egy jó ismerôs vagy barát részére. Mintázata, színe jellemezze a leendô tulajdonos egyéniségét! Filctoll, vegyes technika, tempera, kollázs. Arcimboldo: A tél Soós István grafikái. Szász Endre: Mértékletesség Képek és rajzok természeti formákról Természetismeret Vizek, vízpartok élôvilága A füves területek élôvilága 1. Formaátalakítás megszemélyesítéssel. Komlós Judit. Zsírkréta. A/4-es méret Kreisz György. Filctoll. A/4-es méret.

8 32 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. XI/10. Ókeresztény mûvészet A keresztény vallás jelképeinek megismerése. Ókori és ókeresztény templomok összehasonlítása. A keresztény templomtér jellemzôi: hosszhajó, keletelés, szimmetria, fôhajó, mellékhajó, apszis. A bazilika jellemzôi. A templomtér díszítése: mozaikképek. Vetítés, képelemzés, beszélgetés, összehasonlítás. San Apollinare in Classe bazilika (Ravenna) Santa Maria Maggiore bazilika (Róma) Régi Szent Péter-bazilika (Róma) Ókori templomok Márványszarkofág. Biblia: jelképek Történelem 5. Történetek a keresztény egyház kialakulásáról. Történelem 6. A középkori keresztény egyház. A templomok és kolostorok világa. Feladatok megoldása Húzd alá a táblázat szövegben az ókori és az ókeresztény templomok közötti legfôbb különbségeket! Folytasd a példák felsorolását jellegzetes ókori és ókeresztény templomokkal! Alaprajz A belsô tér díszítése A homlokzat díszítése Példák Ókori templomok A legtöbb téglalap alaprajzzal épült (hosszhajós), néhány templomnak volt csak kör alaprajza. Az egyszerû, kisméretû belsô tér célja az istenszobor ôrzése volt. A feltûnô díszítés azért volt fontos, mert a nép a templomon kívül gyülekezett és az isteneknek szánt áldozati szertartást a templom elôtt mutatták be. A szobrok és dombormûvek mitológiai eseményeket ábrázoltak. Az oszlopok fôleg a templom külsô felületén sorakoztak. A templomkülsô leghangsúlyosabb része az oromzat és az oszlopsor. Poszeidon templom (Paestum), Parthenon (Athén), Erechtheion (Athén), Zeusz templom (Olümpia) Ókeresztény templomok Fôleg hosszhajós templomok épültek. Néhány kör alaprajzú templom sírbolt fölé, vagy keresztelôkápolna céljára épült. Sok hívôt befogadó nagyméretû, díszes belsô térrel rendelkezô templomok épültek. A falfestmények és a mozaikok bibliai jeleneteket ábrázoltak, ezáltal az írástudatlan hívek is megismerték a történeteket. Egyszerû homlokzat: díszítés nélküli fal, sima vonalú nyeregtetô. Az oszlopok nem a templom külsejét, hanem a belsô teret díszítették. A templomkülsô leghangsúlyosabb része a kapuzat. Régi Szent Péter-bazilika (Róma), San Apollinare in Classe bazilika (Ravenna), Santa Maria Maggiore bazilika (Róma), Lateráni bazilika (Róma) Az ókeresztény templom felépítése. Írj a templom keresztmetszeti rajzához magyarázatot! 1. Nyeregtetô. A fôhajót fedi be. 2. Nyitott fedélszék, alulról látható fagerendákkal. 3. Gádorfal. A fôhajó mellékhajók fölé magasodó fala. 4. Félnyeregtetô. A mellékhajókat fedi be. 5. Apszis. 6. A fôhajót és a mellékhajót elválasztó oszlopsor. 7. Mellékhajó. 8. Fôhajó.

9 34 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. XI/11. Bizánc mûvészete Új típusú kupolás épület csegelyes kupola. A Hagia Szophia összetett kupolaszerkezetének elemzése. A mozaik mûvészete. Gazdagság és viselet. A rang és viselet közti összefüggés keresése. Kiegészítô feladatok 1. Papírmozaik készítése 2. Gyöngyfûzés: nyaklánc, karkötô. Vetítés, képelemzés Papírmozaik Gyöngyfûzés Hagia Szophia (Isztambul) Justinianus és kísérete. Mozaik. Ravenna, San Vitale templom. Bizánci viseletek. Theodora császárnô és kísérete (Ravenna). Történelem A kereszténység születése. Az egyházszervezet kialakulása. Zene Pravoszláv kórusénekek Hagia Szophia A templom építése 532-ben kezdôdött el Justinianus császár uralkodása idején. Fôépítészek a tralleiszi Anthemiosz mértantudós és a milétoszi Izidorosz természettudós voltak, akik az építkezés során merész újításokat alkalmaztak. A régebbi templomok két, jól elkülöníthetô alaprajzi típust alkalmaztak: a szögletes bazilikát és a kerek, kupolás épületet. Justinianus azt a szép és eredeti feladatot bízta Anthemioszra és Izidoroszra, hogy egyesítsék ezt a két formát, tehát a középpontos és a hosszanti teret, és hozzanak létre egy meglepôen új kupolás bazilikát. A császár a birodalom minden részérôl hozatott építôanyagokat. Hajón érkezett a vörös porfír, a zöld díszítôkô, a fehér és sárga márvány; szobrászok, ácsok, kômûvesek és mozaikrakók fogtak munkához, hogy mindössze öt év alatt létrehozzák a keresztény építészet kiemelkedô jelentôségû épületét. A csegelyes kupolával fedett négyzetes középteréhez a hossztengelyben félkupolával takart, félköralaprajzú terek kapcsolódnak, melyeket íves alaprajzú fülkék bôvítenek. A fôhajó nyugati oldalához kettôs elôcsarnok, a keletihez apszis csatlakozik. A fôhajót mellékhajók veszik közre az északi és a déli oldalon. A mellékhajókat a kupolát támasztó két-két hatalmas pillér három részre osztja. A mellékhajók felett az emeleten karzat (empórium) épült. A hívôk bizonyos része (apácák, énekesek, asszonyok) innen nézhette csak a szertartást. A négyzetes középteret 33 méteres fesztávolságú, csegelyes, cikkelyes kupola fedi. A kupola oldalnyomását a félköralaprajzú mellékterek félkupolái és a mellékhajók fölé magasodó hatalmas terméskôbôl készült támpillérek veszik fel. A terméskô helyben fellelhetô mészkô, amelyrôl azt tartották, hogy teherbíró képessége jobban megfelel a rá nehezedô hatalmas erôknek, mint a tégla és a malter keveréke. A kupola szerkezeti vázát negyven, téglából falazott borda alkotja, melyek mindegyikéhez kívülrôl egy-egy támpillér csatlakozik. A bordák közeit téglából falazott boltsüvegek töltik ki. A mellékhajókat keresztboltozatok fedik. A kupolateret a homlokfalakban elhelyezett ablakok és a kupola 40 támpillére közötti 40 félköríves záródású ablak világítja meg. A fô és mellékhajókat félköríves nyílású árkádsor kapcsolja össze. Az árkádsorok íveit márványból faragott, kosárfejezetes oszlopok hordják. A templom lenyûgözô térhatását a zöld és sötétvörös márványoszlopok, a boltfelületeket elborító mozaik, az alsó falrészek márványburkolata és az egykor színes mozaikkal burkolt padló jelentôs mértékben fokozzák. A kész kupola és a mennyezet aranyborítástól ragyogott s minden csiszolt felület visszaverte a fénysugarakat. A márványoszlopok finom színárnyalatait Procopius, az egykori történetíró virágokkal teli réthez hasonlította. Azt hihetné az ember, hogy virágos mezôre jutott, mert joggal csodálhatja itt a bíbor, ott a zöld szín, itt a bíborvörös virítását, amott a fehér csillogását, majd az eltérô színek tarkaságát, mintha csak maga a természet lett volna a festô. Ha valaki imádkozás céljából lép be oda, menten megérti, hogy nem emberi erô és mûvészet, hanem isteni hatalom mûve az, szelleme az ég felé Istenhez emelkedik A mûvészet mesterei álomszerû, égi látomást varázsoltak a székesegyház belsejébe, amelynek pompája az uralkodó császár és a dúsgazdag egyház dicsôségét szolgálta.

10 36 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. XI/12. A honfoglaló magyarok mûvészeti emlékei Régészeti kutatások eredményeinek megismerése. A honfoglaló magyarok feltételezett viseletének rekonstruálása a sírok leletei alapján. Elôkelô vezér harci öltözete és felszerelése. Választható feladatok: 1. Tarsolylemez díszítése. Az ismétlôdô palmettaminta folytatása. Ritmus, szimmetria, stilizálás, összefüggések keresése 2. Hajfonatkorong tervezése stilizált növény vagy állatmintával. (Kiegészítô feladatok, otthoni szorgalmi munka) 3. Illusztráció: Rege a csodaszarvasról. A nemezelés és a trébelés technikájának megismerése. Ceruzarajz, tollrajz. Hunor és Magor (László Gyula festménye) Turult ábrázoló hajfonatkorong Aranyozott ezüst köntösveret (Rakamaz) Készenléti íjtegez (Karos) Tarsolylemez (Galgóc) Ezüstlemez hajfonatkorong (Anarcs) Történelem: A magyar eredetmonda. A magyar nép vándorlása. Honfoglalás. Irodalom Történetek a magyarok eredetérôl és vándorlásáról. A csodaszarvas Arany János: Rege a csodaszarvasról. László Gyula: A temetôk vallomása Az avatott szemû régészek észrevették, hogy díszítômûvészetünk erôs rokonságot mutat a perzsa birodalom mûvészetével (Palmettás), de meglátszik rajtuk a kazárok közelsége is. Azt is észrevették, hogy a temetéskor a magyarok nem az egész lovat hantolták el, hanem csak a megnyúzott bôrben benne hagyott koponyát és lábcsontokat. (Míg a mûvészeti emlékek a perzsa mûvészet felé vezették a régészeket, a nyúzott lóval való temetés a török népek felé mutatott utat). A szabad férfiak jelképe Árpád magyarjainál is az öv volt, néha elôkelô asszonyok is hordták. A lószerszámok közül a legszebbeket meg éppen a nôk sírjában találjuk. Ennek az a magyarázata, hogy a keleti lovas népeknél díszes lószerszámot adnak mennyegzôi ajándékul, temetéskor pedig a halott asszony mellé tették egykori hozományát is. Hosszú idô telt el, míg a hun, avar és magyar sírokban talált, hosszúkás, faragott, csiszolt csontlemezek rendeltetését meg tudták fejteni, s rájöttek, hogy ezek a pusztai népek félelmetes íjának csontmerevítôi voltak Ez az íj valóságos mestermû volt. Évekig készült, méghozzá rugalmas fából és Nyugalmi állapotban lévô íj Felajzott állapotban lévô íj rápréselt marhaínból. Ráragasztott szarulemezekbôl formálták hajlékony karjait, melyeket örökké rugalmasnak maradó halenyvvel ragasztottak össze. Két szárnya végén és markolatánál csontlemezekkel merevítették. Ez az ív nyugvó állapotban fordított C alakú volt, s amikor felajzották, mindkét szárát az ellenkezô irányba hajtották át, és úgy hurkolták rá az ideget. Mondják, hogy felhúzásához irtózatos erô kellet, annyi, mintha valaki egy ujjal 25 kg-os súlyt emelne fel.az íj mellet a szablya (ívelt, egyélû, visszaköszörült pengéjû fegyver) és a lándzsa csak másodlagos jelentôségû volt.

11 38 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. XI/13. Román stílus Építészet Az ókeresztény és román stílusú templomok összehasonlítása. A templom tömege, alaprajza, hossz és keresztmetszete. Bazilikális szerkezet gádorfal. Dongaboltozat, római és román keresztboltozat. Kötött rendszerû alaprajz. Építési stílus és technika megismerése. A négyzetes téregység tömegformáló szerepe. Vetítés, képelemzés, Szerkezetek kiemelése színezéssel Tankönyvmunka Könyvtárhasználat Önálló feladatmegoldások Wormsi dóm Pisai dóm, harangtorony és keresztelôkápolna Feldebrô. Szent Márton plébániatemplom Bélapátfalva, ciszterci apátsági templom Felsôörs, prépostsági templom Ják, Szent György-templom Egyházi tisztségek, szerzetesrendek, jelképek. Könyvtárhasználat: lexikonhasználat. Történelem Mûvészeti stílusok Zene Gregoriánénekek Feladatok megoldása Mi a neve a fôhajó mellékhajók fölé magasodó falszakaszának? Gádorfal. Írd a rajzok alá a boltozatok nevét! a) Dongaboltozat b) Keresztboltozat c) Bordás keresztboltozat Kiegészítô anyag A romanika legnagyobb szerkezeti fejlôdése a térlefedô szerkezetek terén ment végbe. A 11. században még általánosan alkalmazott famennyezetek, fedélszékek az állandó háborúskodás és a nyílt lánggal való világítás miatt gyakran leégtek. Ezért került sor a kô- és téglaboltozatok építésére. Elôször a dongaboltozatot fejlesztették tovább, majd a két donga áthatásából kialakítható római keresztboltozatot módosították. A két félkörös metszetû donga áthatásából korábban, a római keresztboltozatnál elliptikus átlós ív keletkezett. A román keresztboltozatok átlós íveit félkör alakúra magasították és téglabordákkal erôsítették meg. A bordák beiktatásával a boltsüvegek súlya csökkent, a terhet a bordák vették fel és vezették a keresztboltozat sarokpontjain keresztül a tartópillérekhez vagy oszlopokhoz. A román stílusú keresztboltozattal fedett terek kötött rendszerûek: a fôhajó egy négyzetes boltmezejét a mellékhajók két-két négyzetes boltmezeje kíséri. Ebben az esetben a kórus is pontosan akkora, mint a négyezeti négyzet, a fô- és kereszthajó hosszúsága pedig meghatározott többszöröse a négyezeti méreteknek. A németországi Wormsban álló dóm a kötött rendszerû boltozás mintapéldája. Egészítsd ki a szerkezeti rajzán jelölt részek magyarázó szövegét! 1. A nyugati toronypárt lefedô toronysisak. 2. Nyolcszögletû négyezeti torony. 3. Kereszthajó, nyeregtetôvel lefedve. 4. Fôhajó, nyeregtetôvel lefedve. 5. Ívsoros párkány. 6. Félköríves záródású ablak. 7. Rózsaablak. 8. Lizéna (falpillér). 9. Kereszthajó északi falszakasza. 10. Mellékhajó félnyeregteteje. 11. A fôhajót és a mellékhajót elválasztó oszlopsor és árkád. 12. Apszis. Worms: Dóm ( körül) Háromhajós, keresztházas, kétszentélyes bazilika. Hajóit kötött rendszerben keresztboltozatok fedik. A kötött rendszer világosan kifejezésre jut a belsô architektúrában. Minden második pillér tagozott, féloszlopai a boltváll magasságában a hevederíveket támasztják alá. A közbensô pillérek tagolatlan négyszög keresztmetszetûek.

12 42 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. XII/14. Román stílus Szobrászat és festészet Magyar koronázási jelvények. Az Ó- és Újszövetség történeteinek és szereplôinek megismerése a szobrászat és festészet ábrázolásai alapján. Figurális oszlopfô, oltárkép, szarkofág. Magyar koronázás és jelvényei: korona, palást, kard, jogar, országalma. A Szent Korona és a koronázási palást elemzése. Kiegészítô feladat: Akvamanile (víztartó edény) tervezése. Vetítés, képelemzés. Hímzett szônyeg. Rekeszzománc. Filc. Harcoló férfiak az esztergomi királyi kápolna oszlopfôjén. Apostolok csoportja (oltárkép, Barcelona). Bayeux-i szônyeg. A Szent Korona és a többi koronázási jelvény. Szent István-szarkofág Történelem. A magyar királyok avatása: koronázási jelvények. Szent István, az államalapító. Liszt F.: Te Deum Akvamanilék tervezése. Rajz vagy szobor készítése. Akvamanile: fémbôl készült, állatot ábrázoló középkori víztartó, illetve vízkiöntô edény. Elsôsorban különféle állatokat ábrázolnak az akvamanilék, de gyakoriak az emberfej alakú edények és az összetettebb formák is. A vízkiöntô edények legkedveltebb, leggyakrabban felhasznált alakja az oroszlán volt. Bronz akvamanilék. Budapesti Történeti Múzeum.

13 46 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. XII/15. Gótikus mûvészet Építészet A gótikus építészet nagy jelentôségû technikai újításainak megismerése: támpillér, támív, csúcsíves keresztboltozat, zárókô. A gótikus templom alaprajzi tagoltsága és homlokzati díszítése. Csúcsíves stílus. A román és gótikus templom összehasonlítása. A térlefedés fejlôdésének áttekintése: vízszintes pillérgerendás, félköríves pillérboltíves, csúcsíves pillérboltíves. Vetítés, szerkezeti rajzok és képek elemzése, összefüggések önálló keresése. Könyvtárhasználat Notre Dame templom (Párizs) Reimsi székesegyház Chartres-i székesegyház, Kölni dóm. Történelem Gótika és reneszánsz Feladatok megoldása Egészítsd ki a templomhomlokzat jellemzését! Notre Dame (Miasszonyunk). Párizs. ( )! Franciaországban gyakoriak a sisak nélküli, befejezetlen Karcsú huszártorony. Fából készült. Magassága 91 méter # Fonatos ívsorral képzett áttört galéria $ Csúcsíves ikerablakok % Rózsaablak ^ Királygaléria. A szoborfülkéket ballusztrádok választják el egymástól & Támpillér * Díszes, hármas kapuzat. Nyugati fôbejárati oldal Melyek a gótikus templom legjellegzetesebb részei? Nevezd meg a számokkal jelölt szerkezeteket!! Támív # Zárókô $ Csúcsíves, bordás keresztboltozat % Pillérköteg ^ Támpillér Könyvtárhasználat Milyen típusú szentélyeket ábrázolnak a rajzok? Keres mindegyikhez példákat!! Kóruskörüljárós szentély. Párizs. Notre Dame székesegyház ( ), Budapest. Belvárosi plébániatemplom (12. Kápolnakoszorús szentély. Reims. Székesegyház ( ), Chartres. Székesegyház ( ), Amiens. Székesegyház ( ) # Ciszterci (egyenes záródású) szentély. Lincoln. Székesegyház (1192-tôl), Salisbury. Székesegyház ( ) Gótikus templom építése. A gótikus építészet összefoglalása. Az eddig tanultak alapján írj a rajzhoz magyarázatot!! A fôhajó nyeregteteje. Többnyire égetett, sokszor színes mázas cseréppel Zárókô. A csúcsíves keresztboltozat átlós bordáinak találkozásában (záradék), a boltozat közepén ék alakban elhelyezkedô kô. Alakja rendszerint kör, alsó felületét növényi motívumok, címer, vagy alakos ábrázolás díszíti. # Boltsüveg. A keresztboltozatok kôbôl épült tartóbordái közötti terület, kôbôl vagy téglából faragták. $ Fiatorony (fiálé). Karcsú, hegyes tornyocska, mely leggyakrabban a támpilléreket díszíti. Nyújtott formája a gótikus templomok függôleges irányultságát, karcsúságát hangsúlyozza.% Csúcsíves, kôrácsos (mérmû) ablak. A kôrács fô feladata a gótikus ablaknyílás ívmezejének kitöltése volt. Geometrikus alapformákból (legtöbb esetben körbôl) kialakított építészeti elem. ^ Karzat. A mellékhajók fölötti tér, mely a fôhajó felé árkádokkal nyílik. & Fôhajó. A templom nyugat-kelet irányú hosszanti, középsô belsô tere. * A csúcsíves keresztboltozat átlós bordaíve. ( Csúcsíves hevederív. ) Támív. A boltozatok oldalnyomását adja át a támpillérnek. _ Félnyeregtetô. + Csúcsíves boltív. Mellékhajó. A fôhajóval párhuzamos elhelyezésû, keskenyebb hoszszanti tér. A bazilikális elrendezésnél alacsonyabb is a fôhajónál. ` Támpillér. A szélsô falak mellé épült a boltozati bordák felfekvésénél. Felülrôl lefelé több lépcsôben szélesednek. Feladatuk: a boltozat oldalnyomásának támíven keresztül történô átvétele és levezetése a talajba. 1 Pillérköteg. A keresztboltozatot pillérek és hozzá csatlakozó féloszlopok tartják.

14 48 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. XII/16. Gótikus mûvészet Építészet Középkori várak A vár lakóinak élete. Középkori várak felépítése, védelmi rendszere. Szabályos és szabálytalan alaprajzú várak. Magyarországi középkori várak állapota. Mûemlékvédelem. Összetett alaprajzú vár részeinek elemzése. A részek önálló felismerése leírás alapján. Könyvtárhasználat Középkori vár szerkezeti rajza Visegrádi fellegvár és a Salamon-torony Nagyvázsony, Kinizsi-vár Történelem. Várakhoz kapcsolódó események. Középkori városok kialakulása. Lengyel Dénes: Magyar mondák. Feladatok megoldása Nevezd meg a vár számokkal megjelölt részeit!! Palota. A várúr lakhelye # Belsô udvar $ Lakótorony (öregtorony). A vár legmagasabb épülete % Fedett folyosó (gyilokjáró). A várvédô ôrök helye ^ Várkápolna & Kút * Szuroköntô erkély ( Vizesárok ) Kaputorony _ Bejárat + Felvonóhíd Pártázatos (fogazatszerû mintázat) külsô várfal ` Ôrtorony Hol találhatók Magyarországon középkori várak? (Könyvtárhasználat) Visegrád várrendszer Az alsó- és felsôvár szabálytalan alakú várrendszere lakótoronyból (Salamon-torony) és fellegvárból áll. Közöttük kaputornyokkal megerôsített várfal húzódik. A lakótornyot a 13. század közepén IV. Béla felesége, Mária királyné építtette Bizáncból hozott családi kincseibôl, azzal a céllal, hogy a margitszigeti kolostor apácái (köztük IV. Béla leánya, Margit) a tatárok elôl menedéket találjanak. A toronyban élôk biztonságát a vastag falak szolgálták (3,5 méter, az élekben 8 méter). Magassága 31 méter, alaprajza hatszögletû. A torony zárt falait csak néhány lôrésszerû ablak és kora gótikus oszlopfôkkel díszített ablak töri át. A lakótorony után a hegy tetején épült meg a fellegvár, és kiépültek a várrendszer megerôsített pontjait összekötô várfalak. Az Anjou-házbeli Károly Róbert 1320 körül újjáépíttette a várat, mely évtizedekig az ország központja volt. A török hódoltság idején többször gazdát cserélt, és a sorozatos ostromok következtében rommá vált. Sümeg vár A vár valószínû a 13. század második felében épült, és a veszprémi püspökök tulajdonában volt. A században a várat megerôsítették, emiatt a törökök nem tudták elfoglalni. A Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok birtokolták. A szabadságharc leverése után, 1713-ban a császári csapatok felgyújtották, majd fokozatosan pusztulásnak indult. Nagyvázsony Kinizsi-vár A vár legrégebbi részét, a hatszintes lakótornyot a 15. század elején emelte a Vezsenyi család ben Mátyás király hadvezérének, Kinizsi Pálnak adományozta, aki palotával, külsô falakkal és patkó alakú kaputoronnyal (barbakán) bôvítette a várat. A várba hídon keresztül juthatunk be. A híd alatt farkasverem található. A téglalap alakú várfal minden sarkán kör alakú torony áll. A 28 méter magas lakótornyot eredetileg sátortetô fedte. Az emeletek között csigalépcsôn lehetett közlekedni. További magyarországi várak: 1. A szabályos alaprajzú várak sík terepen épültek. Diósgyôr ( ), Gyula (15. század), Hegyesd (1329), Egervár (13. század), Kôszeg (9. század), Sárospatak (13. század), Tata (15. század eleje), Várpalota (15. század) stb. 2. A szabálytalan alaprajzú várak: hegyes terepen épültek. Esztergom (11. század), Buda (1255), Csesznek (13. század), Eger (11. század), Hollókô (13. század), Siklós (13. század vége), Veszprém (11. század). Irodalom: Genton István: Magyarország mûvészeti emlékei. Corvina Kiadó. Budapest, 1974., Dobos Lajos: Magyar mûemlékek. Képzômûvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1978.

15 50 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. I/17. I/18. Gótikus mûvészet. A gótikus viselet és a bohócruha jellemzôi. A gótikus stílus hatása a divatra. Karcsú, égbenyúló épületek légies, nyúlánk formák, csúcsos fejfedôk (hennin), hosszú, csôrös cipôk a divatban. Választható feladatok: 1. Gótikus fejfedôk tanulmányozása és tervezése. Farsangi kalap tervezése papírból. 2. Az udvari bolond jellegzetes viselete. Vicces bohócruha tervezése. 3. Várakhoz kapcsolódó történet illusztrációja. Pl.: Kômíves Kelemen balladája. Képelemzés, a gótikus divat jellegzetességeinek felfedezése a tankönyv képei alapján. Grafitceruza, festék, filctoll, olajpasztell. Limbourg fivérek: Berry herceg Hóráskönyve Meseillusztrációk bohócrajzai A gótikus mi-parti viselet Petrus Christus: Szent Eligius Hans Memling: Maria Baroncelli Farsangi bohócképek bohócjelmezek Bokkon Gábor: Kalapvásár (vers) Kômíves Kelemen (ballada) Zene Trubadúrénekek (Piere Vidal: Poiz tornaz) Balla Borka Siklósi Dóra Mozsár Szilvia Siklósi Dóra

16 52 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. I/19. Gótikus mûvészet. Szobrászat és festészet A gótikus szobrok jellegzetes stílusainak megismerése: nyújtott stílus és az S vonal. A festészet legelterjedtebb formái: fára festett táblakép, miniatúrák (a kódexek illusztrációi), üvegablak-festmények. A térábrázolás kezdeteinek megfigyelése Giotto festményén. A festményeken ábrázolt keresztény jelképek megismerése. Választható feladatok: 1. Iniciálé (díszes kezdôbetû) tervezése 2. Üvegablak-tervek készítése (csúcsíves vagy kerek, rózsaablak forma). Képelemzés. Könyvtármunka: önálló adatgyûjtés. Grafitceruza, filctoll, tempera. Fekete fotókarton, színes fólia vagy selyempapír, olló, ragasztó, sniccer. Chartresi székesegyház oszlopszobrai és üvegablakai. Reimsi katedrális szobrai: Mária és Erzsébet. Toporci Madonna Szent László hermája. Cimabue: Trónon ülô Madonna. Giotto: Madonna in Maestá M. S. mester: Mária és Erzsébet találkozása. Avignoni Pietá. Képes Krónika. Történelem Mûvészeti stílusok. Szent László, az új rend megszilárdítója. Az Anjou-kor és a Zsigmond-kor mûveltsége (gótikus szobrok a budai Várban). Feladatok megoldása (Könyvtárhasználat) Szent László hermája. Gyûjts adatokat a királyportréról! A herma jelentése: fémbôl készült fej-ereklyetartó. Milyen anyagból készült? Ezüst, arany, sodronyzománc. Hol ôrzik jelenleg? Gyôrben, a székesegyházban. Kit ábrázol a portré? Feltehetô, hogy III. Béla királyunk hiteles arcmása. Ô avattatta szentté László királyt. A herma bizánci császári viseletben van, ez pedig csak III. Béla korában képzelhetô el, aki a bizánci trón várományosa volt. Mit ôriznek a herma belsejében? A herma fejében ôrzik egy ezüst ereklyetartóba bezárva Szent László koponyáját. A szimmetrikus kompozíciójú szobor nyugalmat áraszt. Ha szembe állunk a szoborral, észrevehetjük, hogy nem ránk néz, hanem elnéz felettünk. Ezt a hatást az okozza, hogy a két szemtengely párhuzamos egymással (a valóságban a szemtengelyek a nézés irányába közelítenek egymáshoz, ráfókuszálnak a nézett formára). A herma szeme az egyiptomi szobrokhoz hasonlatosan a végtelenbe tekint. Az arckifejezés nagyon hasonló az európai mûvészetben jellemzô szenvedô Krisztus ábrázolásához: a ráncolt homlok, az enyhén nyitott szájban látszódó fogsor, a két ágba fésült szakáll (Krisztus egyik állandó jelképe). A portré alkotója nagy mûvész lehetett, hogy egyesíteni tudta III. Béla arcvonásait Krisztust jelképezô külsôségekkel. A fejen csak a két szemgolyó ezüst, a fej és a haj tömege arany (a szobor ezüstlemezbôl kalapált mû, amelyet bearanyoztak). Az arany a középkorban a mennyei Jeruzsálem fénye volt, az arany arc tehát a középkor embere számára a mennyország küldöttjét jelentette, akinek arcáról fény sugárzik. A herma története: több korszak jegyeit is magán viseli. A fej a 12. század végérôl, III. Béla korából való. A mellkast 1406 elôtt néhány évvel készíthették, a régi helyett, és a magyar sodronyzománc legrégibb emléke (az évszám egy oklevélbôl ismert, amely szerint 1406 elôtt néhány évvel a nagyváradi székesegyház leégett itt tartották abban az idôben a hermát és az ereklye ezüst tartója megolvadt. Az új korona, amelyben a régi négy helyett tíz virág van, 1600-ban Prágában készült.

17 58 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. I/20. Címertan (heraldika) Címer tervezése Képzeletbeli jelenet a középkorban A címerhasználat kezdeteinek megismerése. címerhasználat elterjedése: pénz, pecsét, levél, épülethomlokzat, cégér stb. A teljes címer fô részei. Gyakori címerpajzsalakok és tagolási módjai. Jellegzetes színek. Tiszta színek síkábrázolás. Rajzos feladat: 1. Saját címer tervezése az egyénre jellemzô sajátos motívumok rajzolásával. 2. Lovagi torna képzeletbeli rajza. Rajzok, képek elemzése. Grafitceruza, színes ceruza, filctoll, vagy tempera. Tinódi Lantos Sebestyén címerkérô levele. Magyar királyi, nemzetségi és családi címerek. Magyar államcímer. Címeres tárgyak a népmûvészetben. Történelem Keresztes hadjáratok, Lovagi tornák, Aranybulla. A virágzó középkor Magyarországon. Nagy Lajos, a lovagkirály. Lovagi torna

18 60 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. II/21. Tagolt testes forma ábrázolása. A kéz. Formaelemzés. Beszédünket kísérô kézmozdulatok és az önálló jelentéssel bíró gesztusok felidézése és értelmezése. A kéz arányainak elemzése: a befoglaló forma, az egész és a részletek egymáshoz viszonyított aránya, a textúra. Természet utáni tanulmány készítése a kéz különbözô mozdulatairól közvetlen látvány és megfigyelés alapján. Keresgélô-vázoló vonalak alkalmazása, a plasztikus forma kifejezése különbözô tónusokkal és formakövetô vonalakkal. Változatos faktúrák alkalmazása (pontok, apró vonalak, foltok). A megvilágítás irányának érzékeltetése az ön- és vetett árnyékok tónusával. Grafitceruza Színes ceruza Golyóstoll Leonardo: Kéztanulmányok, Barcsay Jenô: Kéztanulmányok, Szilágyi V. Zoltán: Színes ceruzarajz (kéz) Fülöp György karikatúrái (gesztusok) Jelbeszéd Nyelvtan Szókincsbôvítés (jelzôk gyûjtése a kéz jellemzéséhez). Drámapedagógia Játék a kézmozdulatokkal (vizuális kommunikáció). Óravázlat 1. Bevezetés. Játék a különbözô kézmozdulatokkal. A tanár gesztikulál, és az osztály lefordítja szavakra. Utána 1-1 tanuló kiáll az osztály elé, és a gesztikulálásukat az osztály magyarázza meg. A játékot a tankönyv feladatának önálló írásbeli megoldása zárja. Fordítsd le szavakra a karikatúra kézmozdulatait! 1. Add csak ide! 2. Gondolkozz! 3. Úgy kell neked! 4. Még ilyet! vagy megszeppent lány. 5. Nem érdekel 6. Mit tegyek? A megoldást ellenôrzés kövesse, olvassák fel néhányan ötletüket! Több jó válasz is elfogadható, hiszen egy gesztus többféleképpen is lefordítható szavakra. A feladat kiegészíthetô kézhez kapcsolható szólások gyûjtésével. Pl.: Kézzel, lábbal magyaráz. (nem tudja megértetni magát) Keze ügyébe esik (közel van hozzá, csak karnyújtásnyira) 2. Jellemezze mindenki saját kezét! (Kicsi? Kövér? Karcsú? Hosszú ujjak? Rágott körmök? Száraz? Érdes? Kecses? stb.) A megbeszélés után a tankönyv feladatának folytatása. Hogyan jellemezhetjük a különbözô típusú (alak, felület, szín) kezet? Folytasd a felsorolást! Kecses, fiatalos, húsos, ráncos, lapátkéz, agyondolgozott, duzzadt, püffedt, kövér, sovány, szôrös, dundi, foltos, sima, puha, lágy, jólápolt, ápolatlan, gondozott, megkímélt stb. 3. A tankönyv illusztrációinak elemzése. A kéz jellegzetes arányai, szerkezete és mozgása. Kiegészítô anyag: Az ezüstceruza technikája (Leonardo kéztanulmánya készült ezzel az eszközzel). A ceruzarajz elôdje. Az ezüstvégû fémveszôt foglalatba helyezték és ezzel rajzoltak egy alapozott felületre. Az alapot (papír vagy simára csiszolt deszka) higított kréta vagy csontliszt keverékével kenték be. Az alapozásra azért volt szükség, mert az ezüst olyan kemény, hogy nem fog a papírra. Az ezüstvesszôrajzot finom világosszürke, egyforma erôsségû vonalak jellemzik. Javítani, radírozni nem lehet. 4. Tanulmányrajz készítése a kéz különbözô mozdulatairól. Modell: a saját kéz. A rajzolás elôtt a tankönyv ábráinak és a rajzolás menetének megbeszélése. A megfigyelés és a rajzolás szempontjai: A rajz fejlesztése a befoglaló formától, a jellemzô irányok megfigye-

19 62 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. II/22. Képalakítás. Kompozíciós játék a kéz formájának felhasználásával. Felületképzés (vonalháló, folt- és tónusvariációk, faktúrák, színharmóniák vagy színkontrasztok). 1. A kéz átalakulásának, átértékelésének lehetôségei. Az új forma kialakítható egy vagy több kézformából, egymásra rajzolással is. 2. A kéz mint minta. Szubjektív kompozíció tervezése (pl. varázskéz, az idô, textilminta stb.) 3. Megszemélyesítés. A kéz megjelenítése önálló élôlényként (növény, állat) az új formához szükséges részletek hozzárajzolásával. 4. Szobor vagy dombormû tervezése agyagból vagy gipszbôl. Kollázs: színes papírokból kivágott kézformákból színkompozíció. Grafika: filctollrajz. Festés: térhatás, színek, minták rétegzése. Szobrászat: agyag, gipsz. Karola Gerhard: Kompozíció. Különbözô szürrealista és absztrakt festmények. Orosz István: Môbiusz Kompozíciós játékok Gaskó Mátyás. Filctoll. A/4-es méret. Szûcs Gábor. Filctoll, színes ceruza. A/4-es méret Dömölki Dani. Filctoll, színes ceruza. 26 x 26 cm

20 68 Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 6. o. II/23. Emberábrázolás. Ideális testarány és az ember megjelenítése különbözô mûvészeti korszakokban. Az emberi test arányainak vizsgálata. Mozgásábrázolás. Az emberábrázolás alakulása különbözô mûvészeti korszakokban. Néhány jellemzô mûalkotás elemzése. Az elemzés szempontjai: a fej és a test egymáshoz viszonyított aránya, a testtartás és a mozdulat. A felnôtt emberi test csont- és izomrendszere. Barcsay Jenô anatómiai rajzainak elemzése: a fej méretét alapegységként véve a testet nyolcadoló osztóvonalak megrajzolása. Újságok egészalakos képeinek aránytanulmánya. Rajzos feladat: Megkezdett rajz folytatása. Milyennek képzeled el a megrajzolt portré alapján a gyerekek alakját és öltözetét? Elmozdulás mozgás. Foto-pillanatkép (holtpont) Rajzfilm, film (mozgássor). Rajzos feladat: mozgássor vagy négy képbôl álló képsor tervezése. Az idôbeliség ábrázolási lehetôségei. Képelemzés, összehasonlítás. Grafitceruza, tus, filctoll, színes ceruza a választott témának megfelelôen. Lausseli Vénusz. (ôskori dombormû) Szenbi kancellár (egyiptomi szobor) Gudea (sumer szobor) Ifjú bronzszobra (görög szobor) Szent Bertalan és Szent Tamás apostol (késôgótikus fából faragott festett szobrok) Dürer: Ádám és Éva (reneszánsz olajfestmény) A mozi Hogyan készül az animációs film? A fényképezés A fotó és a valóság. Pillanatkép. A képsorozat. Feladatok megoldása Milyen volt a különbözô történelmi és mûvészeti korszakokban a szépségideál? Tanulmányozd az emberábrázolás változásait és jellemezd a képek szereplôit! 1. Lausseli Vénusz. Ôskori szobor. A termékenység jelképe, ezért alakja kövér. A test leghangsúlyosabb részei a mellek és a csípô. Az arcvonások nem láthatók, hiszen a hangsúly nem a személyiségén volt. Kezét hasára teszi, jelezve ezzel a legfontosabb feladatát, az utódok kihordását és felnevelését. 2. Szenbi kancellár Egyiptomi szobor. Az egyiptomiak jellegzetes ábrázolási szokásait követô szobor: szimmetrikus, frontális, merev, elôretekintô arc. Az ideális férfitestet a széles váll, karcsú derék, keskeny csípô és a hosszú lábak jellemezték. 3. Gudea szobor. Sumer mûvészet. Az uralkodóhoz illô egyenes tartással, méltóságteljes arckifejezéssel ábrázolták a királyt. Frontális, szimmetrikus szobor. Az ideális férfit a széles váll, izmos, erôs test, a bátor, elszánt tekintet jellemezte. A testet hosszú, vastag köpenybe burkolták, ami tovább szélesítette és zömökké tette a testet. 4. Ifjú bronzszobra. Görög szobor. A görögök életében fontos szerepet játszott a sportolás. Gondosan ápolták testüket és arra törekedtek, hogy arányossá és ügyessé fejlesszék magukat. A görögök egészséges szabadságszeretetét jellemzôen mutatja az a szokás is, hogy a sporttereken meztelenül jártak, aminek nagy hatása volt az anatómiai ismeretek és ezen keresztül a képzômûvészetek fejlôdésére. A görög szobrászok az ideálisan karcsú, izmos, arányos

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.