Press "Enter" to skip to content

Mozaik sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9 10 megoldások pdf

A sértetlen és bontatlan gyártói csomagolású terméket 90 napon belül visszaküldheti, és a kereskedő megtéríti a termék árát.

sokszínű matematika 11 12 feladatgyűjtemény megoldások

lakos vagy lovag, aki mindig igazat mond, vagy lókötő, aki mindig hazudik. . Három barát, Fehér szobrász, Fekete hegedűs és Vörös színész találkozott.

Fibonacci-számok. 2. Permutációk, variációk. 3. Ismétlés nélküli kombinációk, Pascal-háromszög. 4. Binomiális együtthatók, ismétléses kombináció .

Sárga: elemi szintű gyakorló feladatok, amelyek megoldása, begyakorlása . a) Hány elemű az a halmaz, amelybe azok a 0 és 100 közötti egész.

Sokszínű matematika – Munkatankönyv II. félév. 3. Számolófüzet. 4. Számvázoló – Előírt gyakorlófüzet. 5. Tudásszintmérő feladatlap.

II. félév, Mozaik Kiadó, Szeged. ∙ C.NEMÉNYI ESZTER-SZ. ORAVECZ MÁRTA (1997): Matematika tankönyv 1. osztály I. kötet,. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

1. Első osztály. Sokszínű matematika. Árvainé Libor Ildikó . 1+3=Ŕ. 5+0=Ŕ. 3+2=Ŕ. +1. +2. +1. Összeadás és kivonás . Szöveges feladatok .

25 июн. 2014 г. . Abszolút értékes egyenletek, egyenlőtlenségek: 1506 (a, d, f), 1507 (b, d). 9. Szöveges feladatok: 1519, 1520, 1523, 1524, 1525 (a), .

Sokszínű Matematika 9. tankönyv. 1700.-. MS-2353U . Kémia 9. Általános és szervetlen kémia tk. 1600.-. MS-2816U. Kémia 9. . A Mozaik Kiadó tankönyvei.

ISBN 978-615-5817-59-5 Matematika 2. feladatgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára. (pdf) Zita Diána Neumann János Egyetem . pozitív irányba (zöld).

A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai. MATEMATIKA 11. . 6. A logaritmus fogalma . . Egy osztály tanulói közül heten járnak biológia szakkörre.

Megy a labda vándorútra, akihez érkezik, mondjon egy 3 szótagú szót, majd adja tovább a labdát! főnévvel. – Mondom a szót: köznév vagy tulajdonnév?

13 июн. 2021 г. . A Hallyu sikeréhez a dél-koreai kreatív és kulturális ipari . budapesti Koreai Kulturális Központ 2018-as kulturális rendezvénye (Koreai.

Az anorexia nervosa és a bulimia nervosa a táplálkozási zavarok két legjellegzetesebb altípusa. A biopszichoszociális modell értelmében az evészavarok .

A hüvelyesek közé a fekete bab, a lóbab, . szert. a jelenleg kapható készítményből 15 kg alatt 5 mg, e felett 10 mg adható. a készítmény.

Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó www.dialogcampus.hu www.uni-nke.hu. 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Telefon: 06 (30) 426 6116.

A névátvitelek (másképpen trópusok vagy nyelvi képek) fajtáiról szólva elsőként a metaforái és a megszemélyesítést járjuk . (Petőfi Sándor: János vitéz).

(Tóth Árpád: Körúti hajnal). A szinekdoché a kifejezés képszerűbbé, változatosabbá tételében játszik szerepet. Al- kalmazásakor a szó fogalmi terjedelme .

a könyv: hogy a belső határok tágíthatóak, . Ez a könyv szemet nyit, fület nyit, tett- rekészségre hív. . volt, aki a De Re Metallica című munkájában.

Buhari took over the presidency in the Federal Republic of Nigeria. Nigeria is the most . fővárosa, Lagos lakossága már ma is meghaladja a 10 millió főt.

Kéri Katalin – Ambrus Attila József. SZÁRNYALJON A KÉPZELETED! “Játszani kék tenger partján ragyogó kavicsokkal.” (Weöres Sándor). CALIBRA.

Abacus Matematikai Lapok 10–14 éveseknek (a Bolyai János Matematikai Társulat és a Matemati- kában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány folyóirata).

Mondatainkban a szavak toldalékkal vagy toldalék nélkül szerepel- . Az azonos betűvel kezdődő . cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs. Száll vagy szál?

12.12. feladat ▷ [Vandermonde-determináns] Olvassunk be fájlból egy N ×. × M méretű mátrixot, ellenőrizzük le, hogy a szerkezete eleget tesz-e a .

La Fontaine: A tücsök és a hangya. Írj feladatlapot egy vers és egy mese olvasás-szövegértésének ellenőrzésére! A feladatok integrált osztályban két eltérő .

2 апр. 2019 г. . misított pénzek, okmányok felismerésében, a csalások megelőzésében. Tájékoztatják a lakosságot, valamint az üzleti élet résztvevőit az .

28 февр. 2011 г. . Ez a rendezvény a város történetében bizonyos szempontból különleges jelentő- . csütörtök 19.00 Bory-vár látogatás, fogadás.

Többjelentésű szavak. Melyik szó illik a pókhálóábra közepébe? Írjátok be a megoldást! Mit jelent a zöld szó az egyes mondatokban? Kössétek össze a megadott.

16 дек. 2019 г. . Balogh Péter. Bartolits István. Borbély Zsuzsanna. Író Sándor. Kapás Mónika . Tegyey Andrea (2018): A „Z generáció” címke.

Farkasné Ökrös Marianna, Murányi Zoltán: Felfedeztető tanulás vs. Krétakémia, 180-186. o. Debrenti Edith: Középértékszámítás – egy megértési teszt .

13 июн. 2021 г. . társadalom számára a szenvedélybetegségek nemcsak áldozati, . https://www.slideshare.net/prezista/mrsz-reklamtorta-2017180228.

Ez a kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét, az Európai Bizottság nem . kapcsolódó elméletek, gyakorlatok, szempontok tárháza,.

Hej, Vargáné káposztát fôz,. Kontya alá ütött a gôz,. Hányja-veti fakalánját,. Kinek adja Zsuzsa lányát. (népdal). Kicsalta a leányt édes beszédével,.

A SpringMed Kiadó az 1795-ben alapított. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesü- lésének tagja. A könyv megjelenÉsÉt. A nemzeti kulturális AlAp. támogAttA .

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,. Fejfámra sötét lobogóul akaszd, (. ) (Petőfi Sándor: Szeptember végén). Az ő szemei, mint a vízfolyás mellett való .

Megnyitja: Wehner Tibor művészettörténész, művészeti író. Erdős Virág költő saját verseiből olvas fel. A kiállítás nyitva 2014. január 25 – február 9.

hiszen, a 2018-s Oscar díj átadón Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje ott van az öt jelölt között a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.

2MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági kutatócsoport . Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar . Pénzügyi és Számviteli Kar.

elve értelmében a tudatosan vállalt asszimiláció lehetőségének nyitva kell . nem rendelkezők és a kisebbségek jogairól szóló jelentése”, CDL-AD(2007)001).

Folytonosság tétel és kör keresztmetszet átmérők segítségével kapjuk: . nyomja a fogászati nővérke, annak érdekében, hogy az injekciós tű végén a.

20 апр. 2015 г. . Idegen nyelvű feladatok. Felmérő másolások. Gyakorlás. 1. A belső hálózat megadott helyéről töltse le az informatikához tartozó állományokat .

A legjobb megoldás az, ha a kukac eleje a szélek elérésekor az ellentétes oldalon . kordok szerepelnek (18.10. forráskód), oly módon, hogy a csapatnevek .

Gyakorló feladatok 56. 2. fejezet. LEÍRÓ STATISZTIKA; KÖZÉPÉRTÉKEK, SZÓRÓDÁSI ÉS ALAKMUTATÓK, KONCENTRÁCIÓ 82 . A GYAKORLÓ FELADATOK MEGOLDÁSA 287.

Dr. Donáth Tibor: Anatómia- élettan; Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2013. 2. Dr. Fazekas György: Biológiai feladatok középiskolások számára; .

IDŐPARADOXON A FELSŐOKTATÁSBAN . A híres-hírhedt stanfordi börtönkísérletek atyMa, Philip Zimbardo . (Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI).

18 авг. 2020 г. . Fotó: Antal István. Fotó: Kocsis László Zoltán . A felmérés a Kadosa utca és a Szent János utca . Fotók: Antal István. Fedelet kaptak.

Dr. Mátyus Péter . szerkezete zárja, tekintettel arra, hogy a szerves kémia a gyógyszerészi kémia . Antus Sándor – Mátyus Péter: Szerves Kémia I-III.

A keresztmetszeti tényező segítségével kifejezzük σa-t σa = F · l. K. = 17.684 MPa. A poláris keresztmetszeti tényező segítségével pedig a τa-t fejezzük ki:.

Bándy Alajos. Műszaki ábrázolás feladatgyűjtemény a Műszaki ábrázolás I. tárgy. 1. házi feladatához. (2.77 – 2.110. ábrák) .

Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élethelyzetekben . Talán nem teljesen magától értetődő, hogy a kanyarodás technikáját is tanulni .

2. Bizonyítsa be, hogy a projektív sík egyenesének aX+bY+ch = 0 egyenlete összhangban van a projektív geometria azon axiómáival, hogy „két különböző egyenes .

24 мар. 2008 г. . A hozam és a névleges kamatláb közti átszámítási képlet: r = ( 1 + k / m )m – 1, ahol m . Az örökjáradék képlete:.

zenélek. Nincs ruhája, mégis minden évben levetkőzik. Mi az? Zöld a mellénye, fekete a kalapja, szürke a köpenye, piros a csizmája. Találós kérdések.

13 дек. 2012 г. . A halak kültakarója száraz pikkelyes bőr. A békák fejlődése átalakulásos. …… A kettéosztódás a legegyszerűbb szaporodási forma.

elven alapszik és amelyet a fentiekben már többször használtunk, szorzási szabálynak . így minden olyan számot, amely csak az egyesek színezésében.

12 апр. 2020 г. . Such die Wörter im Online-Wörterbuch: www.topszotar.hu/nemet-magyar-szotar. Schreib die Wörter auf (bei Substantiven mit Artikel) und gib .

Az első ember, aki a Holdra lépett: Neil Armstrong. (1969. USA, Apolló-ll). . linben több szabadalma is született, az egyik Albert Einsteinnel kö.

31 окт. 2020 г. . sokkal voltunk (2016), Luther kutyái (2018), Kései házas- ság (2020). Legnépszerűbb regénye A harmadik híd, amely.

Tennivalók az Európai Bizottság és az uniós tagállamok közötti szoros együttműködés érdekében. (32) Az EU-tagállamok (valamint ezek helyi és regionális .

a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat legújabb száma – Az ELTE TÓK kiadásában. Lectori salutem! Örömmel adjuk hírül, hogy az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar .

matematika-fizika vagy matematika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti .

mozaik sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9 10 megoldások pdf

További gyakorláshoz számtalan könyv, feladatgyűjtemény és jegyzet szerezhető be. . sága legalább 3. 4 . (geometriai valószínűség).

Ajánlott irodalom: Sokszínű matematika 11. osztály (Mozaik Kiadó). Hatvány, gyök, logaritmus fejezet. 1. Hatványozás azonosságai: egész kitevőre, .

Egy téglatest testátlójának hossza 7 cm, felszíne 72 cm2. Mekkora éleinek összege? 11. Egy téglatest testátlója 7 cm, az alaplap területe 6 cm2, .

Bár a jegyzetben is vannak kidolgozott feladatok, mégis hiánypótló műről van szó, . Bízunk benne, hogy a hallgatóság tud élni a példatár nyújtotta.

26 апр. 2017 г. . MATEMATIKA ÖSSZEFOGLALÓ. FELADATGYŰJTEMÉNY 10 – 14 ÉVESEKNEK. MEGOLDÁSOK. (I. KÖTET) . 8 9 10 11 12 13 14 15.

17 Az ábrán egy 4×4-es sudoku darabjait látod. Rakd ki a darabokból a sudokut! Számítsd ki, milyen számok kerülnek az a, b, c, d betűk helyére, .

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociati- . Ezen azonosságok alkalmazása egyszerű algebrai . A hatványozási azonosságok.

elôször 1000-es, majd 10 000-es számkörben. . tok várnak rátok, és a füzetben található feladatok megoldását is . 1000-es számkör, fejszámolás.

cikke is: Mumusunk — a mértékegység átváltás . tékegység átváltás tanítása az alsó tagozaton . münk elől, és mondjuk játékosan egy nagyítót.

Sokszínű matematika tankönyv 7. 1380 matematika. Mozaik. MS-2308. Sokszínű matematika tankönyv 8. 1390 fizika. Nemzeti. NT-00715/1. Dr. Zátonyi Sándor:.

elégséges feltételek, bemutatásuk tételek megfogalmazásában és bizonyításában . . Descartes francia matematikus 1637-ben már minden előítélet nélkül .

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK, 2020 . Az ő jelölésrendszerét finomította később Venn (1834–1923) angol matematikus, ez a jelö-.

DEFINÍCIÓ: Két vagy több halmaz metszete vagy közös része pontosan azoknak az elemeknek . Legkisebb közös többszörös: törtek közös nevezőre hozása.

A szóbeli vizsgán a tétel címében megjelölt téma kifejtését és a kitűzött feladat megoldását várják el a vizsgázóktól. A tétel címében megjelölt témát .

a fejezet leckéinek végén kitűzött feladatok részletes megoldásait. . Exponenciális egyenletek . . A feladat két lehetséges megoldása:.

nénk sötétebbre festeni az első festés alap- szabályaira kell figyelnünk! Barna haj – a középkortól napjainkig. A natúr barna hajat már a középkorban.

13 июн. 2021 г. . pop), a dél-koreai filmek, illetve TV-sorozatok (a továbbiakban K-drámák) egyre ismertebbé válnak világszerte. A koreai popzene képviselői .

Mennyi titkot rejtenek a mesék helyszínei: Óperenciás-tenger; Hetedhét országon is túl; kacsalábon forgó palota; a szegény ember kunyhója; az üveg-/réz(.

Az étrend mindig egyénre szabott, figyelembe véve az alultápláltság mértéket. . vegán), a paleolit étrend lényegét, a testkontrollt, a vércsoport diétát, .

A névátvitelek (másképpen trópusok vagy nyelvi képek) fajtáiról szólva elsőként a metaforái és a megszemélyesítést járjuk . (Petőfi Sándor: János vitéz).

JENEI TERÉZ (1996): A kreatív produktív versmegközelítés alkalmazása az alsó tagozatban. Módszerta- . A Végtelen Fény milliom karátja.

A könyvet Dr. Kopp Mária professzor asszony, . Az egÉszsÉges táplálkozás 12 pontjA, Élelmiszer-„kisokos” . . Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak,.

legfontosabb tényező abban, hogy jó munkát találjunk, a kapcsolati tőke. Mint korábban említettük a legtöbb roma embernek alig.

ezeket követő két kiadvány – az Útmutató a Kisebbségi Nyelvek Használatához . hatékonyan férhessen hozzá a társadalmi, gazdasági és kulturális élethez,.

5 нояб. 2013 г. . A funkcionális analfabetizmus jelenségét az UNESCO 1978-ben definiálta, miszerint: „funkcionális analfabéta az a személy, aki képtelen .

Az alkotmány rózsája a tiétek,. Töviseit a nép közé vetétek;. Ide a rózsa néhány levelét. S vegyétek vissza a tövis felét! (Petőfi Sándor: A nép nevében).

Dr. Pászthy Bea, SE I. számú Gyermekklinika, Budapest. Dr. Székely Judit, Zuglói Egészségügyi Szolgálat, Budapest. Szervezőiroda. CongressLine Kft.

ték meg a közönséget, mint a Kis kedvencek titkos élete vagy a Zsivány Egyes – Egy Star. Wars történet. A legmagasabb mozinézettséggel Franciaország .

SOKSZÍNŰ KULTÚRA. KIÁLLÍTÁS. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA. ALKALMÁBÓL. Megnyitja: Wehner Tibor művészettörténész. Erdős Virág költő saját verseiből olvas fel.

2 апр. 2019 г. . mányzati Rendészet, elnök, Budapesti Polgárőr Szövetség, alelnök, . megfelelően változnak a polgárőrök jogosultságai, hatósági jogai.

9 апр. 2020 г. . A tantárgy megnevezése (magyarul): A közigazgatási pszichológia sokszínű világa . Atkinson, R.C., Hilgard, E. (2005) Pszichológia.

A 6-14 éves korúak oktatásban több évtized után a „Nyelvi-irodalmi és kommunikációs nevelési program” 8. évfolyamának a tananyagtervében1 szerepelt először .

Budapesti Gazdasági Egyetem. Külkereskedelmi Kar. Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézeti . IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola [email protected]

20. 1. egészséges életMóD: tuDatos epigenetika. 1.4. az epigenetikai hatások FiziológiáJa és . akkor is káros, ha egyébként a napi 30 perc.

30 сент. 2016 г. . Lakossági és civil kezdeményezésre „Hadd főzzek ma magamnak!” elnevezéssel, szabadtéri főzéssel egybekötött, közösségi napra hívtuk a .

22 июн. 2012 г. . Legutolsó munkája a Die Hard -. Drágább, mint az életed -című szuperprodukció volt, amit jelenleg is Budapesten forgatnak,.

25 сент. 2017 г. . Újra véget ért a nyár, elkezdődött . XXX. Jubileumi. Palócnapok. 11. Eseménydús, szép nyáron vagyunk . tisztítási akcióban.

14 мар. 2017 г. . A teljesség igénye nélkül: volt ott sárgarépa, kalózlány, tündér, teknős, ördög, csontváz… Külön örömünkre szolgált, hogy néhány osztály .

18 авг. 2020 г. . A film címe már mindenesetre meg- van: Utolsó kivégzés, ez derül ki egy filmes adat- bázisból, meg az, hogy a rendező Koltai Lajos!

életérzést” szemlélteti Térey János Káli holtak című regénye is – mindamellett, . latonhenyén az egyik miniszternek és családjának van egy háza, .

Az o, ó a szavakban és a szavak végén. Az ó hang a szavak végén mindig hosszú. Ez a más nyelvekből átvett sza- vakra is igaz, mint például rádió, .

La Fontaine: A tücsök és a hangya. Írj feladatlapot egy vers és egy mese olvasás-szövegértésének ellenőrzésére! A feladatok integrált osztályban két eltérő .

Kéri Katalin – Ambrus Attila József. SZÁRNYALJON A KÉPZELETED! “Játszani kék tenger partján ragyogó kavicsokkal.” (Weöres Sándor). CALIBRA.

31 окт. 2020 г. . Szilasi László szegedi író új regényének, amelyet a kö- zelmúltban mutattak be a Grand Caféban. A szerző maga olvasott fel a szerel-.

Az EU bizakodással fogadja a gazdasági, szociális és ökológiai szempontból elért eredményeket. Az EU-tagállamok gazdasága együttesen a világ GDP-jének kb.

Gyakorló feladatok 56. 2. fejezet. LEÍRÓ STATISZTIKA; KÖZÉPÉRTÉKEK, SZÓRÓDÁSI ÉS ALAKMUTATÓK, KONCENTRÁCIÓ 82 . A GYAKORLÓ FELADATOK MEGOLDÁSA 287.

20 апр. 2015 г. . Szövegszerkesztés feladatgyűjtemény. Összeállította: Veres Gabriella . A 2. oldalon lévő vers mintázata legyen sárga vagy piros!

Mi a mellékvesék (glandulae suprarenales) anatómiai leírása? . 6. Werner Kahle: SH Atlasz Anatómia III. Springer Hungarica, 1996.

a cső átmérője D, a tartály térfogata V. A tartály felül nyitott, . Egy uszoda medencéjének vízutánpótlását kiegyenlítő tartállyal (hidrofor) biztosítjuk.

olvasót abban, hogy minél jobban elsajátíthassa a nyelv jellemzőit és használatát. . private String Csillagjegy(DateTime dateTime).

(Vigyázz! A mondatvégi írásjelet a főmondat tartalma határozza meg!) Nevezd meg a mellékmondat fajtáját! a) Bárcsak sikerülne az, amire vágysz. .

2. Bizonyítsa be, hogy a projektív sík egyenesének aX+bY+ch = 0 egyenlete összhangban van a projektív geometria azon axiómáival, hogy „két különböző egyenes .

szerkezete zárja, tekintettel arra, hogy a szerves kémia a gyógyszerészi kémia alapozó . TARTALOM. I. félév. I. Szerves vegyületek molekulapálya elmélete.

12 апр. 2020 г. . Such die Wörter im Online-Wörterbuch: www.topszotar.hu/nemet-magyar-szotar. Schreib die Wörter auf (bei Substantiven mit Artikel) und gib .

Bándy Alajos. Műszaki ábrázolás feladatgyűjtemény a Műszaki ábrázolás I. tárgy. 1. házi feladatához. (2.77 – 2.110. ábrák) .

Az első ember, aki a Holdra lépett: Neil Armstrong. (1969. USA, Apolló-ll). . linben több szabadalma is született, az egyik Albert Einsteinnel kö.

zenélek. Nincs ruhája, mégis minden évben levetkőzik. Mi az? Zöld a mellénye, fekete a kalapja, szürke a köpenye, piros a csizmája. Találós kérdések.

c) Mekkora az A halmaz számossága? d) Hány részhalmaza van A-nak? 2. Oldd meg a következő halmazokkal kapcsolatos feladatot! Az alaphalmaz a [-7; 7].

Adott az l egyenes egyik partján két pont A és B, valamint . távolsága az O-tól független a P és Q pontok választásától! 4.11. feladat.

megoldása által megértsék a különböző jogintézmények célját, lényegét, . összeállításában és a végső változatba bekerülő jogesetek kiválogatásában három .

MS-2321 Sokszínű matematika – Feladatgyűjtemény érettségire 9.o. Megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

“A 9. osztályos feladatgyűjtemény több mint 800 feladatot, és a feladatok megoldását is tartalmazza, ezért a mindennapi felkészülés mellett ideális az érettségire való felkészüléshez is.A feladatgyűjtemény másik változata az MS-2323 raktári számú 9-10. osztályos összevont.

Könyvre nyomtatott ár, a kiadó által ajánlott fogyasztói ár, amely megegyezik a bolti árral (bolti akció esetét kivéve).

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Bolti készlet

MS-2309U Sokszínű matematika tankönyv 9.o. (Digitális hozzáféréssel)

Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Dr. Urbán János, Vincze István

Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Dr. Urbán János, Vincze István - MS-2309U Sokszínű matematika tankönyv 9.o. (Digitális hozzáféréssel)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2322 Sokszínű matematika – Feladatgyűjtemény érettségire 10.o. Megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Dr. Urbán János

Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Dr. Urbán János - MS-2322 Sokszínű matematika - Feladatgyűjtemény érettségire 10.o. Megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2615U Fizika 9. – Mozgások. Energiaváltozások tankönyv (Digitális extrákkal)

Dr. Halász Tibor

Dr. Halász Tibor - MS-2615U Fizika 9. - Mozgások. Energiaváltozások tankönyv (Digitális extrákkal)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2323 Sokszínű matematika – Feladatgyűjtemény érettségire 9-10.o. Letölthető megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Dr. Urbán János

Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Dr. Urbán János - MS-2323 Sokszínű matematika - Feladatgyűjtemény érettségire 9-10.o. Letölthető megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

15129/NAT MATEMATIKAI, FIZIKAI, KÉMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK – NÉGYJEGYŰ FÜGGVÉNYTÁBLÁZATOK (NAT 2012)

Hortobágyi – Rajkovits – Wajand

Hortobágyi - Rajkovits - Wajand - 15129/NAT MATEMATIKAI, FIZIKAI, KÉMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK - NÉGYJEGYŰ FÜGGVÉNYTÁBLÁZATOK (NAT 2012)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2310U Sokszínű matematika tankönyv 10.o.

Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Dr. Urbán János, Vincze István

Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Dr. Urbán János, Vincze István - MS-2310U Sokszínű matematika tankönyv 10.o.

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2311 Sokszínű matematika tankönyv 11.o. (Digitális hozzáféréssel)

Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Dr. Urbán János, Vincze István, Csordás Mihály

Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Dr. Urbán János, Vincze István, Csordás Mihály - MS-2311 Sokszínű matematika tankönyv 11.o. (Digitális hozzáféréssel)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2327 Sokszínű matematika – Az analízis elemei feladatgyűjtemény (emelt szint)

Kovács István, Trembeczki Csaba

Kovács István, Trembeczki Csaba - MS-2327 Sokszínű matematika - Az analízis elemei feladatgyűjtemény (emelt szint)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

15129/NAT MATEMATIKAI, FIZIKAI, KÉMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK – NÉGYJEGYŰ FÜGGVÉNYTÁBLÁZATOK (NAT 2012)

Hortobágyi – Rajkovits – Wajand

Hortobágyi - Rajkovits - Wajand - 15129/NAT MATEMATIKAI, FIZIKAI, KÉMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK - NÉGYJEGYŰ FÜGGVÉNYTÁBLÁZATOK (NAT 2012)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2615U Fizika 9. – Mozgások. Energiaváltozások tankönyv (Digitális extrákkal)

Dr. Halász Tibor

Dr. Halász Tibor - MS-2615U Fizika 9. - Mozgások. Energiaváltozások tankönyv (Digitális extrákkal)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2325 Sokszínű matematika – Feladatgyűjtemény érettségire 12.o. Megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

Dr. Urbán János, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Árki Tamás, Trembeczki Csaba

Dr. Urbán János, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Árki Tamás, Trembeczki Csaba - MS-2325 Sokszínű matematika - Feladatgyűjtemény érettségire 12.o. Megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

A szokás hatalma

S. J. Scott

S. J. Scott - A szokás hatalma

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Történelem- és társadalomismeret munkafüzet 10.

SC-0027

SC-0027 - Történelem- és társadalomismeret munkafüzet 10.

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Kidolgozott számítási feladatok – Kémia, Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Wajand Judit

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Wajand Judit - Kidolgozott számítási feladatok - Kémia, Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2648 Biológia gimnáziumoknak 9. – Élet a Földön

GÁL BÉLA

GÁL BÉLA - MS-2648 Biológia gimnáziumoknak 9. - Élet a Földön

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Hatosztályosba készülök – Matematika – Felvételi felkészítő

Konfár László

Konfár László - Hatosztályosba készülök - Matematika - Felvételi felkészítő

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

A 9. osztályos feladatgyűjtemény több mint 800 feladatot, és a feladatok megoldását is tartalmazza, ezért a mindennapi felkészülés mellett ideális az érettségire való felkészüléshez is.

A feladatgyűjtemény másik változata az MS-2323 raktári számú 9-10. osztályos összevont kötet csak feladatokat tartalmaz (több mint 1600 feladatot), a megoldások a kiadó honlapjáról tölthetők le.

A kiadvány egyedi kódot tartalmaz, amely hozzáférést biztosít a könyv digitális változatához.

Cím: MS-2321 Sokszínű matematika – Feladatgyűjtemény érettségire 9.o. Megoldásokkal (Digitális hozzáféréssel)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.