Press "Enter" to skip to content

Sokszínû matematika Második osztály

Az írásbeli kivonás értelmezése helyiérték-táblázat alapján tízesátlépés nélkül. A mûveleti tagok elnevezései. A különbség becslése tízesekre kerekített értékkel, pontos kiszámítása, ellenõrzése összeadással, kivonással. Az írásbeli kivonás tanítását is szöveges feladatból kiindulva végezzük. Eszközként játékpénzt használunk. Kirakják a tanulók a kisebbítendõt, amibõl elveszik a kivonandót. A munkatankönyv az elvételt áthúzással jelöli. A helyiérték-táblázatba lejegyezzük a kirakott mennyiséget, majd alá azt, amit elvettünk belõle. Az aláhúzás alá pedig a megmaradt mennyiséget. Bár a kivonást végezhetjük pótlással és kivonással is, a tízesátlépéses esetekre gondolva célszerû már most a pótlást alkalmazni. Mivel ezt legfeljebb 20-as számkörben végezzük, ez nem jelenthet gondot egyetlen tanulónak sem, hiszen ezt elsõ osztálytól folyamatosan gyakoroljuk. Amíg nem gyakoroljuk be megfelelõen a mûveletvégzést, kérjük a kísérõszöveget is a tanulóktól. (4 egyeshez, hogy 9 egyes legyen kell 5 egyes.) A különbséget vessük össze a becsléssel, és ellenõrizzük összeadással. Az ellentétes mûvelettel való ellenõrzés biztosítja, hogy az összeadást is folyamatosan gyakoroljuk. Elnevezések az írásbeli kivonásnál:

Mozaik Kiadó kiadó termékei

Berg Judit Rumini c. regényéhez készült olvasónapló segítséget nyújt a gyerekek számára a mű feldolgozásához. Az egymásra épülő, változat.

Eredeti ár: 1 380 Ft

Középiskolába készülök – Felvételi felkészítő – Matematika

Feladatgyűjteményünk felkészülési programot kínál a 8. osztályosok központi felvételi vizsgájára matematikából. Nem egyszerűen próbafelad.

Eredeti ár: 3 780 Ft

Középiskolába készülök – felvételi felkészítő – Magyar nyelv és irodalom

Középiskolai felvételi felkészítő kötetünk célja, hogy hatékony segítséget nyújtson a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához m.

Eredeti ár: 3 380 Ft

Sokszínű matematika – Feladatgyűjtemény 9-10. osztály

A 9-10. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza (több mint 1600 feladat), amelyhez a megoldások CD-melléklete.

DIFER Fejlesztő füzetek – Számolás

Az elemi számolási készség elsajátítása az óvodás- és kisiskolás-kor egyik legfontosabb feladata. Ez teszi lehetővé az alapműveletek tanu.

Eredeti ár: 1 180 Ft

DIFER Fejlesztő füzetek – Írás

A megfelelő írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése segíti a gyermeket, hogy.

Eredeti ár: 1 180 Ft

DIFER Fejlesztő füzetek – Tájékozódás

A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanu.

Eredeti ár: 1 180 Ft

Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak

Az atlasz bármely középiskolai földrajzkönyvhöz és az érettségire való felkészüléshez is jól használható. A tematikus térképek mellett a.

Eredeti ár: 3 680 Ft

DIFER Fejlesztő füzetek – Betűfelismerés

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A biztos betűfelismerés a sikeres olvasástanulás nélkülözhetetlen alapfeltétele. A füzet a helyes bet.

Eredeti ár: 1 180 Ft

Orvosi latin kifejezések

Kiadványunk az egészségügyi szakképzésben tanulók és az egészségügyi főiskolai (BSc) képzésekben részt vevők számára kíván segítséget nyú.

Eredeti ár: 4 680 Ft

Sokszínű matematika – Munkatankönyv 3. osztály II. félév

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlás.

Érettségire készülök – Történelem, középszint – Rövid és hosszú esszéfeladatok (MS-2376U)

A könyv a középszintű történelemérettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is. .

Eredeti ár: 3 980 Ft

Matematika feladatok – összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek

A több mint 3000 feladatot tartalmazó feladatgyűjteményhez a megoldások két kötetben jelentek meg. Az első kötet az algebrai feladatok me.

Heti gyakorló 1. osztály – második félév

A kiadványok alapvetően a központi tantervek és tankönyvek haladási ütemét követik, de bármely más könyvből tanuló diák számára is tökéle.

Eredeti ár: 1 580 Ft

Érettségire készülök – Magyar nyelv és irodalom – Középszint, szóbeli

A kötet 80 irodalom és 40 nyelvtan kidolgozott tételvázlatot tartalmaz a középszintű magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségire való fe.

Eredeti ár: 3 780 Ft

Hétköznapi szövegértés 1.

Az Egyedül is ügyesen! sorozat kötetei a diákok mindennapi élethelyzeteiben felmerülő problémák magabiztos megoldására készítenek fel. A .

Eredeti ár: 1 780 Ft

Helyesírás gyakorló 5. osztály

Az új gyakorlósorozat kiváló segítséget nyújthat az általános iskolai helyesírási ismeretek elsajátításában. A kötetek hasonló módon épül.

Eredeti ár: 1 580 Ft

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. osztály

A kiadvány a NAT2020 kerettantervének óraszámcsökkenése miatt 2022-ben átdolgozásra került. Mester Kata kedves illusztrációinak, valam.

Eredeti ár: 1 780 Ft

Nyelvtan gyakorló 3. osztály (új)

Hétköznapi szövegértés 4. osztály A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kel.

Eredeti ár: 1 680 Ft

Érettségire készülök – Történelem (2024-től érv. követelmények) – 83 kidolgozott tétel, középszint, szóbeli

Új kiadványunk a 2024-től érvényes középszintű érettségi követelmények alapján készült. 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 ma.

Eredeti ár: 3 980 Ft

Érettségire készülök – Történelem (2024-től érv. követelmények) – Esszéfeladatok, középszint, írásbeli

Új kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült, a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít f.

Eredeti ár: 3 980 Ft

Érettségire készülök – Történelem (2024-től érv. követelmények) – Rövid választ igénylő feladatok, középszint

Új kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült, a középszintű írásbeli vizsga rövid választ igénylő feladatai.

Eredeti ár: 3 980 Ft

Környezetünk titkai 3. osztály (új, MS-1431U)

MATEMATIKAI SZÖVEGÉRTÉS 3-4. osztályosoknak Mennyibe kerül a belépő egy 5 fős család részére a kalandparkba? Mikor jön a busz, és mik.

Eredeti ár: 1 780 Ft

Sokszínű magyar nyelv munkafüzet 7.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Sokszínű magyar nyelv munkafüzet 7.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Orvosi latin kifejezések

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kiadványunk az egészségügyi szakképzésben tanulók és az egészségügyi főiskolai (BSc) képzésekben részt vevők számára kíván segítséget nyú.

Sokszínű magyar nyelv 8.

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Olvasónapló – Antoine de Saint Exupery: A kis herceg

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Az olvasónapló három nagy szerkezeti egységben foglalja össze A kis hercegben található lényeges gondolatokat, eseményeket. A fejezetekbe.

Olvasónapló – Antoine de Saint Exupery: A kis herceg

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Az olvasónapló három nagy szerkezeti egységben foglalja össze A kis hercegben található lényeges gondolatokat, eseményeket. A fejezetekbe.

Sokszínű matematika tankönyv 6. osztály

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A 6. osztályos kötet folytatja a sorozat pozitív hagyományait. – Szemléletes példákkal, tudatosan felépített, apró lépéseken kere.

Nyelvtan gyakorló 4.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Előszó A szavak A mondatok A névelők és a névutók A melléknevek A főnevek A számnevek A névmások Az ige Az igeidők Az igeragozá.

Fizika 7. – Mechanika, hőtan tankönyv

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Az új, hetedikes fizikakönyv a népszerű sorozat kerettanterv szerint kiegészített, átdolgozott változata. Megőrizve a régi tankönyvsoroza.

Fizika 7. – Mechanika, hőtan tankönyv

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Az új, hetedikes fizikakönyv a népszerű sorozat kerettanterv szerint kiegészített, átdolgozott változata. Megőrizve a régi tankönyvsoroza.

Nyelvtan gyakorló 4.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Előszó A szavak A mondatok A névelők és a névutók A melléknevek A főnevek A számnevek A névmások Az ige Az igeidők Az igeragozá.

Sokszínű matematika tankönyv 6. osztály

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A 6. osztályos kötet folytatja a sorozat pozitív hagyományait. – Szemléletes példákkal, tudatosan felépített, apró lépéseken kere.

Kémia 9. Általános kémiai ismeretek

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Kémia 9. Általános kémiai ismeretek

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Matematika Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek MS-2204

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Több mint 3000 feladatot tartalmazó példatár, melyet a tanulók és az őket tanító pedagógusok minden iskolatípusban (az alkalmazott tanter.

Matematika Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek MS-2204

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Több mint 3000 feladatot tartalmazó példatár, melyet a tanulók és az őket tanító pedagógusok minden iskolatípusban (az alkalmazott tanter.

DINÓSULI Matematika gyakorló 2.osztály – Szorzás, osztás

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Tartalomjegyzék Szorzás 4 Osztás 10 Szorzás és osztás 2-vel 14 Szorzás és osztás 3-mal 18 Szorzás és osztás 4-gyel 20 Gyakorlás 24 .

Sokszínű irodalom tankönyv 5.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Sokszínű irodalom tankönyv 5.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Nyelvtan 3. (NAT2020) – egy kötetben

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A kiadvány a NAT2020 kerettantervében megjelent óraszámcsökkenés miatt 2022-ben átdolgozásra került a korábbi két féléves kötet helyett e.

Kémia a mindennapokban 7. osztály – Gyakorlatorientált munkafüzet

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A kémia korszerű tanulásához készült gyakorlatorientált munkafüzet érdekes tananyagrészeket tárgyal a sűrűség, a halmazállapotok, a kev.

Tanári segédanyag – Kémia a mindennapokban 7. osztály

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A kémia korszerű oktatásához egy komplex csomagot hoztunk létre, amely a NAT2020 kerettantervének megfelelő tananyagrészeket dolgoz fel a.

Biológia munkafüzet 7. osztály – Életközösségek. Az élővilág fejlődése

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A NAT2020 szerint átdolgozott MS-2610U Biológia 7. tankönyvhöz készült munkafüzet. A munkafüzet jól használható mind az együttes csopo.

Ének-Zene tankönyv 7.o.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Középiskolába készülök – Felvételi felkészítő – Matematika

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Feladatgyűjteményünk felkészülési programot kínál a 8. osztályosok központi felvételi vizsgájára matematikából. Nem egyszerűen próbafelad.

Sokszínű matematika – Tankönyv 12.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Sokszínű matematika – Tankönyv 12.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Történelem 5. o. – Az emberiség története a középkorig

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Történelem 5. o. – Az emberiség története a középkorig

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Biológia 7. – Életközösségek, Az élővilág fejlődése

A természetről tizenéveseknek sorozat NAT2020 szerint átdolgozott kötete. Megtartva az eddig sikeresnek bizonyuló oktatási metódusokat.

Eredeti ár: 1 980 Ft

DINÓSULI Matematika gyakorló 2.osztály – Szorzás, osztás

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Tartalomjegyzék Szorzás 4 Osztás 10 Szorzás és osztás 2-vel 14 Szorzás és osztás 3-mal 18 Szorzás és osztás 4-gyel 20 Gyakorlás 24 .

Sokszínű matematika – Számolófüzet 2. osztály

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlás.

Biológia 11. – A sejt és az ember biológiája

A könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól el.

Kémia 11-12. – Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek

A Kémia 11-12. könyv és a hozzá szorosan kapcsolódó feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést szere.

Biológia 12.

A könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól e.

Biológia 10. – Gimnáziumok számára

A könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól elkü.

Elérhetőségek

Cégünk

Mit kínálunk

Így vásárolhatsz

Közösségi média

Oldalaink bármely tartalmi és grafikai elemének felhasználásához a Libri-Bookline Zrt. előzetes írásbeli engedélye szükséges.
SSL tanúsítvány

Sokszínû matematika Második osztály

3 Kedves gyerekek! A Számolófüzet ebben a tanévben is segítségetekre lesz abban, hogy jobban megtanuljátok, begyakoroljátok és megkedveljétek a matematikát. A gondolkodtatóbb feladatokat a munkatankönyvhöz hasonlóan -gal jelöltük. Ha ezekkel elsõ nekifutásra nem birkóztok meg, ne adjátok fel, késõbb újra próbálkozzatok a megoldásukkal. Reméljük, a gyakorlás élvezetes és kellemes lesz számotokra! Sikeres, örömteli munkát kívánunk! A szerzõk

4 Összeadás, kivonás kerek tízesekkel Ïß1 Számítsd ki! 1+ 6=ÀÀ 2-1=ÀÀ =ÀÀ 10+60=ÀÀ -10=ÀÀ =ÀÀ 7+ 2=ÀÀ 5-3=ÀÀ =ÀÀ 70+=ÀÀ 50-30=ÀÀ =ÀÀ 3+ 6=ÀÀ 9-4=ÀÀ =ÀÀ 30+60=ÀÀ 90-40=ÀÀ =ÀÀ Ïß2 Melyik a több? Mennyivel? +40 À À ÀÀ ÀÀ À À ÀÀ ÀÀ Ïß3 Pótold a hiányzó számokat! 10+ÀÀ=90 60-ÀÀ= ÀÀ=70 40+ÀÀ=70 40-ÀÀ= +70-ÀÀ=10 ÀÀ+=80 ÀÀ-50=40 30+ÀÀ+=70 Ïß4 Folytasd! ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ Ïß5 Feri anyukájától 50 Ft-ot, apukájától 30 Ft-ot kapott a tízóraira, de csak 60 Ft-ot költött el. Mennyi pénze maradt? 14

5 Kétjegyû számok kivonása tízesátlépéssel Ïß1 Pótold a hiányzó számokat! ÀÀ À 4 ÀÀ À ÀÀ À ÀÀ ÀÀ 82 ÀÀ ÀÀ 91 ÀÀ ÀÀ À ÀÀ À ÀÀ À ÀÀ ÀÀ 52 ÀÀ ÀÀ 71 ÀÀ ÀÀ ÀÀ Ïß2 Végezd el a kivonásokat két lépésben! 41-14= =ÀÀ 52-35=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 62-=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 71-43=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 91-62=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 82-57=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ Ïß3 Végezd el a kivonásokat! Számításod ellenõrizd összeadással! 51-16= =ÀÀ 42-23=ÀÀ 62-27=ÀÀ 91-39=ÀÀ 61-48=ÀÀ Ïß4 Egy túrós bukta 81 Ft-ba kerül, 17 Ft-tal többe, mint a sós perec. Hány forint a sós perec? Ïß5 Ági néni szerdán 42 kg almát és 15 kg-mal kevesebb burgonyát adott el. Hány kilogramm burgonyát adott el Ági néni szerdán? 41

6 Ïß1 Végezd el a kivonásokat két lépésben! 43-16=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 65-=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 74-35=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 34-19=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 95-66=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ 83-47=ÀÀ-ÀÀ-À=ÀÀ Ïß2 Számolj! Ellenõrizz összeadással! 35-17=ÀÀ 93-45=ÀÀ 84-26=ÀÀ 53-24=ÀÀ 64-29=ÀÀ 74-47=ÀÀ Ïß3 Pótold a hiányzó számokat! -ÀÀ -ÀÀ -ÀÀ -ÀÀ 52µ± 16 65µ± 46 42µ± 17 41µ± 18 -ÀÀ -ÀÀ -ÀÀ -ÀÀ 74µ± 38 83µ± 59 75µ± 92µ± 75 Ïß4 Az iskolai kerékpártúrára 74-en jelentkeztek, ebbõl 57 felsõ tagozatos. Hány alsó tagozatos jelentkezett a kirándulásra? Ïß5 Marci egy 85 oldalas könyvet olvas. Már elolvasott belõle 48 oldalt. Hány oldalt kell még olvasnia? Ïß6 Zsófi matricákat gyûjt. 63 matricájából 26 virágos, a többi állatos. Hány állatos matricája van? 42

7 Ïß1 Pótold a hiányzó számokat! ÀÀ 30 À 8 ÀÀ À ÀÀ À 76 ÀÀ ÀÀ 58 ÀÀ ÀÀ 97 ÀÀ ÀÀ À ÀÀ À ÀÀ À ÀÀ ÀÀ 86 ÀÀ ÀÀ 57 ÀÀ ÀÀ ÀÀ Ïß2 Számolj! Ellenõrizd számításod! 68-19=ÀÀ 56-27=ÀÀ 78-39=ÀÀ 97-68=ÀÀ 46-=ÀÀ 67-49=ÀÀ 76-47=ÀÀ 35-17=ÀÀ 86-38=ÀÀ Ïß3 Melyik a több? Tedd ki a megfelelõ (, =) jelet! ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ À À ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ À À Ïß4 A hüllõkiállítást szombaton délelõtt 57-en látták, délután 19-cel kevesebben. Hányan voltak ezen a napon összesen? Ïß5 Számolj a nyilaknak megfelelõen! Mit veszel észre?

8 Ïß1 Számolj! Ellenõrizz összeadással! 62-24=ÀÀ 71-54=ÀÀ 84-45=ÀÀ 46-37=ÀÀ 63-26=ÀÀ 67-38=ÀÀ 58-19=ÀÀ 95-76=ÀÀ 41-12=ÀÀ 73-47=ÀÀ 34-16=ÀÀ 91-55=ÀÀ Ïß2 Az iskola 85 darab jutalomjegyet kapott a bábszínházba. 47 jegyet már kiosztottak. Még 45-en szeretnének elmenni. Jut-e mindenkinek jegy? Ïß3 Töltsd ki a táblázatokat! A B A+B A B E F E+F E F Ïß4 Színezz a számítások szerint! 81-27=ÀÀ narancs 65-45=ÀÀ sárga 54-26=ÀÀ piros 71-35=ÀÀ világoskék 63-24=ÀÀ zöld

9 Ïß1 Pótold a hiányzó mérõszámokat! Ûrtartalom 1 l = À À dl 70 dl = À l À dl 1 l 3 dl = À À dl 3 l = À À dl 86 dl = À l À dl 3 l 6 dl = À À dl 8 l = À À dl 57 dl = À l À dl 5 l 1 dl = À À dl Ïß2 Végezd el a mûveleteket a mennyiségekkel! 37 dl +44dl = À À dl 76 l 37l = À À l 18 dl +27dl = À À dl 61 l 19l = À À l À À dl +47dl =91dl À À l 25l =18l 16 dl + À À dl =74dl 84 l À À l =l Ïß3 Rendezd csökkenõ sorrendbe a mennyiségeket! fél l 4 l 1 l 30 l 6 dl 30 dl > Ïß4 Egy családban 3 liter tej fogy naponta. Hány liter tej szükséges 2 hétre? Ïß5 Kriszta a 2 liter ásványvízbõl 7 decilitert ivott meg. Hány deciliter maradt? Ïß6 Nagyi 80 dl szörpöt készített. A hétvégén megittunk belõle 2 litert és még 3 dl-t. Hány deciliter szörp maradt? Ïß7 Mennyi szörpbõl lehet 12 pohár turmixot készíteni, ha egy pohárba 8 cl-t öntünk? 78

10 Tartalomjegyzék Év eleji ismétlés. 4 Számok 100-ig Összeadás, kivonás kerek tízesekkel Pénzhasználat Római számok Összeadás, kivonás tízesátlépés nélkül Gyakorlás Idõ Összeadás tízesátlépéssel Kivonás tízesátlépéssel Kétjegyû számok összeadása, kivonása Kétjegyû számok összeadása tízesátlépéssel Kétjegyû számok kivonása tízesátlépéssel A zárójel Gyakorlás Hosszúság Szorzás Osztás Szorzás és osztás 2-vel Szorzás és osztás 3-mal Szorzás és osztás 4-gyel Mûveletek sorrendje Gyakorlás Szorzás és osztás 5-tel Szorzás és osztás 6-tal Szorzás és osztás 7-tel Gyakorlás Szorzás és osztás 8-cal Szorzás és osztás 9-cel Szorzás és osztás 10-zel Gyakorlás Maradékos osztás nél nagyobb számok szorzása és osztása Ûrtartalom Tömeg Geometria Számok 1000-ig Játék a számokkal Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B. Tel.: (62) , Honlap: Felelôs kiadó: Török Zoltán Mûszaki szerkesztô: Kovács Attila, Becsei György Terjedelem: 11,33 (A/5) ív Tömeg: 0 g 19. június Raktári szám: MS-1723U

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 Az udvaron 9 gyerek játszott. Érkezett még gyerek. Hány gyerek játszik most?

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 ÖSSZEHASONLÍTÁS Húzd át azokat, amelyek nincsenek a fenti képen! Karikázz be annyit,

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Sokszínû matematika Második osztály 2 Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Ïß1 Keresd a párját! Kösd össze! Számok 100-ig kilencvennégy

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Köszöntünk titeket a harmadik osztályban!

Köszöntünk titeket a harmadik osztályban!

Köszöntünk titeket a harmadik osztályban! Ez a számolófüzet a tankönyv és feladatgyűjtemény mellett segítségetekre lesz abban, hogy használatával gyakoroljátok a matematika órán tanultakat. A következő

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor

Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY

Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY ——————– név Olvasd el figyelmesen,

Intenzív matek 2. Feladatok a 100-as számkörben

Intenzív matek 2. Feladatok a 100-as számkörben

x x Intenzív matek. Feladatok a 00-as számkörben Útmutató a füzethez Ez a füzet nagyon sokféle feladatot tartalmaz, amelyek segítségével a tanulók a 00-as számkörön belül gyakorolhatják és fejleszthetik

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;. negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;.

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;. negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;.

Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;. 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;. egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket.

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket.

Kedves Kollégák! A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Az új tanítói kézikönyvek már tartalmazzák a 11 felmérés javítókulcsait és az értékelési javaslatokat

Köszöntünk titeket a negyedik osztályban!

Köszöntünk titeket a negyedik osztályban!

Köszöntünk titeket a negyedik osztályban! Ez a számolófüzet a tankönyv és feladatgyûjtemény mellett segítségetekre lesz abban, hogy használatával gyakoroljátok a matematikaórán tanultakat. A következô

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Írásbeli szorzás. a) b) c)

Írásbeli szorzás. a) b) c)

Írásbeli szorzás 96 100 1. Számítsd ki a szorzatokat! a) 321 2 432 2 112 3 222 3 b) 211 2 142 2 113 3 112 4 c) 414 2 222 2 221 4 243 2 2. Becsüld meg a szorzatokat! Számítsd ki a feladatokat! a) 216 2

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak I. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bevezető Kedves Harmadik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted I. kötetét tartod a kezedben,

MATEMATIKA VERSENY ABASÁR, 2018

MATEMATIKA VERSENY ABASÁR, 2018

MATEMATIKA VERSENY ABASÁR, 2018 1. osztály 2018 /55 pont 1. Folytasd a sort! 0 1 1 2 3 5 /4 pont 2. Melyik ábra illik a kérdőjel helyére? Karikázd be a betűjelét! (A) (B) (C) (D) (E) 3. Számold ki a feladatokat,

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Kedves harmadik osztályosok!

Kedves harmadik osztályosok!

Kedves harmadik osztályosok! Köszöntünk titeket a matematika birodalmában! 3. osztályban is folytatjuk a barangolást. Ismét új kalandok, új felfedezések és rejtvényes feladatok várnak rátok. tankönyv mellett

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ;

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ;

. A racion lis sz mok A tanult sz mok halmaza A) Ábrázold számegyenesen az alábbi számokat! 8 + + 0 + 7 0 7 7 0 0. 0 Válogasd szét a számokat aszerint, hogy pozitív: pozitív is, negatív is: negatív: sem

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó A/1 Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos számoló című gyakorló a számtani alapokra építve segíti a tanulókat a számolás, a logikai gondolkodás gyakorlásában. Nagy hangsúlyt fektet az elemi számolási

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak II. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bevezető Kedves Harmadik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted II. kötetét tartod a

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások 1. Ismétlés 10-ig számolunk 0, 2, 4, 6, 8, 10 páros 1, 3, 5, 7, 9, 11 páratlan 1-nél nagyobb páros számok 10-nél kisebb páratlan számok

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2016. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY ——————– név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Bevezető. Kedves Negyedik Osztályos Tanuló!

Bevezető. Kedves Negyedik Osztályos Tanuló!

Bevezető Kedves Negyedik Osztályos Tanuló! Örülünk, hogy ismét találkozunk, és együtt folytathatjuk megkezdett utunkat a matematika varázslatos birodalmában. Jó hír, hogy a munkafüzeted idén is segít a

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József – Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Én is tudok számolni 2.

Én is tudok számolni 2.

Én is tudok számolni 2. ELSŐ KÖTET A kiadvány 2018. november 11-én tankönyvi engedélyt kapott a TKV/3490-11/2018. számú határozattal. A tankönyv megfelel az 51./2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 11.

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA VERSENY ——————–

MATEMATIKA VERSENY --------------------

Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY ——————– név Olvasd el figyelmesen,

Kedves Második Osztályos Tanuló!

Kedves Második Osztályos Tanuló!

Kedves Második Osztályos Tanuló! Reméljük, hogy az első osztályban megkedvelted a matematikát. Ebben a feladatgyűjteményben is sok érdekes feladattal találkozhatsz. Akad közöttük tréfás, gondolkodtató,

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 2. évfolyam MÉRŐLAPOK 7. modul 6. melléklet 2. évfolyam 1. mérőlap tanuló/1. 1. Írd le a számokat egymás mellé! ; ; ; ; 2. Tedd a kapott számokat csökkenő sorrendbe!

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. sokszínû. munkafüzet

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. sokszínû. munkafüzet

sordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné sokszínû munkafüzet 5 Kilencedik, változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 GEOMETRII LPISMERETEK 2. GEOMETRII

Matematika. 2. osztályosoknak. I. kötet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Matematika. 2. osztályosoknak. I. kötet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Matematika osztályosoknak I. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Engedélyszám: TKV/33-0/207 (207.05.-20208.3.) A tankönyv megfelel az 5/20 (XII. 2.) számú EMMI-rendelet.

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

33. modul 1. melléklet 3. évfolyam Mérőlap/1. Név:. 1. Becsüld meg az összegeket! A tagok százasokra kerekített értékeivel végezd a becslést! Majd végezd is el az összeadásokat. Számításaidat kivonással

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY ——————– név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam mérőlapok A kiadvány KHF/2569-5/2009. engedélyszámon 2009.05.13. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika 1. évfolyam – Biztos számfogalom a 10-es számkörben – Egyjegyű szám fogalmának ismerete – Páros, páratlan fogalma – Sorszám helyes használata szóban – Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS Celldömölk, 200 A felmérések az 1. osztályos matematikához anyagát írta és összeállította Kurucz Istvánné

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb!

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb!

Írásbeli összeadás Háromjegyű számok összeadása 1. Végezd el az összeadásokat! 254 + 200 = 162 + 310 = 235 + 240 = 351 + 124 = 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb! 213 Ft 164 Ft 222 Ft

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére

2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

b) Melyikben szerepel az ezres helyiértéken a 6-os alaki értékű szám? c) Melyik helyiértéken áll az egyes számokban a 6-os alaki értékű szám?

b) Melyikben szerepel az ezres helyiértéken a 6-os alaki értékű szám? c) Melyik helyiértéken áll az egyes számokban a 6-os alaki értékű szám?

A term szetes sz mok 1. Helyi rt kes r s, sz mk rb v t s 1 Monddkihangosanakövetkezőszámokat! a = 1 426 517; b = 142 617; c = 1 426 715; d = 1 042 657; e = 1 402 657; f = 241 617. a) Állítsd a számokat

AP-010801 Az én matematikám 1. o. Kuruczné Borbély Márta Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Celldömölk – 1992 14928-33/2006 950,-Ft 420 g

AP-010801 Az én matematikám 1. o. Kuruczné Borbély Márta Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Celldömölk - 1992 14928-33/2006 950,-Ft 420 g

AP-010801 Az én matematikám Kuruczné Borbély Márta Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Celldömölk – 1992 14928-33/2006 950,-Ft 420 g 2007.04.13-2009.08.31 OM kerettanterv-28/2000. (IX. 21.) AP-010802;

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány érvényben levő anterv alapján készült, amely a Nemzeti Oktatási Minisztérium 3418/19.03.2013-as határozatszámmal

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén – Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; – Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika 1. osztály – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; – halmazok elemeit összehasonlítja,

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

JAVÍTÓKULCSOK Számfogalom

JAVÍTÓKULCSOK Számfogalom

JAVÍTÓKULCSOK Számfogalom Számok írása 1. a) 17 f) 260 b) 39 g) 422 c) 99 h) 668 d) 101 i) 707 e) 206 j) 999 2. a) tizennégy f) háromszázötven b) negyvennyolc g) ötszázkilencvenegy c) nyolcvanhét h) hétszázhúsz

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév. Utónév. Osztály. Iskola. Mate 2000 gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 3418/19.03.2013-es határozatszámmal

Műveletek egész számokkal

Műveletek egész számokkal

Mit tudunk az egész számokról? 1. Döntsd el, hogy igazak-e a következő állítások az A halmaz elemeire! a) Az A halmaz elemei között 3 pozitív szám van. b) A legkisebb szám abszolút értéke a legnagyobb.

Matematika munkafüzet

Matematika munkafüzet

Matematika munkafüzet osztályosoknak I. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Engedélyszám: TKV/35-10/2017 (2017.015.-20208.31.) A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 21.) EMMI-rendelet

Idôpontok és idôtartamok ÁPRILIS. április 3 Csütörtök. 2 Szerda. 4 Péntek. 1 év = 12 hónap 1 hét = 7 nap. Ismerkedés a naptárral. hónapok.

Idôpontok és idôtartamok ÁPRILIS. április 3 Csütörtök. 2 Szerda. 4 Péntek. 1 év = 12 hónap 1 hét = 7 nap. Ismerkedés a naptárral. hónapok.

Idôpontok és idôtartamok étfő Ismerkedés a naptárral 1 edd 2 rda 3 ütörtök 4 éntek 5 6 Szombat Vasárnap ÁRILIS étfô edd rda ütörtök éntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 1.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 1.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû 5 gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet 1. kötet Mozaik Kiadó Szeged, 01 . A tízes számrendszer 1 Jó a megfigyelõképességed?

Sorba rendezés és válogatás

Sorba rendezés és válogatás

Sorba rendezés és válogatás Keress olyan betűket és számokat, amelyeknek vízszintes tükörtengelyük van! Írd le! Keress olyan szavakat, amelyeknek minden betűje tükrös (szimmetrikus), amilyen például a

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előkészítés Tapasztalatszerzés: tevékenység eszközhasználat játék Az összeadás, kivonás típusai Változtatás Hasonlítás Egyesítés A típusok variánsai Fordított, indirekt szövegű feladatok

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Hossó Aranka Márta Matematika pontozófüzet a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2007 Összeállította: Hossó Aranka Márta Kiadja: Pedellus

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál.

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál.

Számolásos feladatok, műveletek 2004_1/1 Töltsd ki az alábbi bűvös négyzet hiányzó mezőit úgy, hogy a négyzetben szereplő minden szám különböző legyen, és minden sorban, oszlopban és a két átlóban is ugyanannyi

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

X. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 3. évfolyam. 1. Melyik az az alakzat az alábbiak közül, amelyiknek nincs tükörtengelye?

X. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 3. évfolyam. 1. Melyik az az alakzat az alábbiak közül, amelyiknek nincs tükörtengelye?

1. Melyik az az alakzat az alábbiak közül, amelyiknek nincs tükörtengelye? A) B) C) D) 2. A szorzat egyik számjegye hiányzik. Mennyi lehet az a számjegy? 27 33 33 27 = 3 0 A) 0 B) 3 C) 6 D) 9 3. Tapsifüles

11 ; d = 21 4 ; 10 ; y = ; e = 19. első betűtől kezdve minden harmadikat összeolvasva értelmes szót kapsz. 18 ; s = 13 3 ; 16 ; j = 16

11 ; d = 21 4 ; 10 ; y = ; e = 19. első betűtől kezdve minden harmadikat összeolvasva értelmes szót kapsz. 18 ; s = 13 3 ; 16 ; j = 16

1. T rtek 1 Írd fel sorban a törtek betűjelét számlálóik növekvő sorrendje szerint! A harmadik betűtől kezdve minden harmadikat összeolvasva értelmes szót kapsz. x = 1 ; s = 5 22 ; y = 11 ; d = 21 ; p

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet!

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet!

49. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és tanuló Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 26 + 33 25 + 33 12 + 35 12 + 31 62 + 15 63 + 14 43 26 53 26 35 13 35 15 62 18 72

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) – tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték – becslés kerekítés – alapműveletek:

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 4. évfolyam-okév 2005/2006. tanév: Ebben a tanévben első alkalommal mértek a 4. évfolyamon különböző készségeket és ezek gyakorlottságát.

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió – hét.

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió - hét.

X 000 X00 X0 X X / /0 /00 / 000 Tízezres Ezres Százas Tízes Egyes Tize. vessző Tized Század Ezred Tízezred,, 0 7 a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész

X Kerülőutak 1.3. Kerülőutak. 3. feladatcsomag

X Kerülőutak 1.3. Kerülőutak. 3. feladatcsomag

KOMPLE FELADATOK Kerülőutak 1.3 Alapfeladat Kerülőutak 3. feladatcsomag összefüggések felismertetése műveletek tulajdonságaiban és műveletek közti kapcsolatokban összefüggés-felismerést segítő kerülőutak

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 1. félév A kiadvány KHF/2568-5/2009. engedélyszámon 2009.05.13. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Megoldások 1. A fős osztály dolgozatot írt matematikából és a következő jegyek születtek: 6 darab jeles, 9 darab jó, 8 darab közepes, darab elégséges és darab elégtelen. Készíts gyakorisági táblázatot,

6 ; 5 6 ; 4 3 ; 4 3 ; 3 2 ; 9 6 ; 1 2 ; 7 5 ; 3 10 ; 8 4 ; 10 8 ; 2

6 ; 5 6 ; 4 3 ; 4 3 ; 3 2 ; 9 6 ; 1 2 ; 7 5 ; 3 10 ; 8 4 ; 10 8 ; 2

T rtek. ttekint s A) Ábrázold a törteket az adott számegyenesen! Rendezd nagyság szerint növekvő sorrendbe őket! a) ; 6 ; ; 6 ; ; 6 ; ; 6 ; 7 6 ; ; 9 6 ; 6. 0 b) ; 0 ; ; 7 0 ; ; ; 0 ; 8 0 ; 8 ; ; 0 ; 0.

Szöveges matematikai feladatok tanításának folyamata az 1-4. osztályokban

Szöveges matematikai feladatok tanításának folyamata az 1-4. osztályokban

LEE. WR. (1979): Language Teaching Games and Contests. Oxford: Oxford University Press. o NEUNER, GERHARD/HUNFELD, HANS (1993): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Fernstudieneinheit 4.

1. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki

1. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki

Számok ezerig. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki játék pénzzel! a) Dóri pénze: Helyiérték-táblázatba írva: Százas Tízes Egyes 5 3 százas + 5 tízes + 3 egyes

1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket!

1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket!

1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket! 3. Rajzold körül a kis kockákat folytonos vonallal.

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1

TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN Egy híres sakkozó nevét kapod, ha jó úton jársz. Írd át színessel a név betûit! P O V G P O L G J Á R D U J T U T D I I T 2. Moziba mentek a bábok. Nézz körül a nézôtéren, és válaszolj

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4

1. Isétlés 1. Kíváncsi vagy arra, hogy ebben a fejezetben elsősorban elyik országban szerzett élényeiket osztják eg veled a testvérek? Akkor végezd el a űveleteket, és az eredények sorrendjében írd le

A-1 A-2 A-3 A

A-1 A-2 A-3 A

A-1 Egy kabát árát elıször 12%-kal felemelték, majd kereslet hiányában 35%-kal csökkentették. a. Mennyibe került eredetileg, ha a kétszeri árváltozás után 12000 Ft volt az ára? b. Hány százalékos volt

JAVÍTÓKULCSOK I. Számfogalom

JAVÍTÓKULCSOK I. Számfogalom

JAVÍTÓKULCSOK I. Számfogalom Számok írása 1. a) 17 f) 260 b) 39 g) 422 c) 99 h) 668 d) 101 i) 707 e) 206 j) 999 2. a) tizennégy f) háromszázötven b) negyvennyolc g) ötszázkilencvenegy c) nyolcvanhét h)

Mátrixok február Feladat: Legyen A = ( ( B =

Mátrixok február Feladat: Legyen A = ( ( B =

Mátrixok 26. február 6.. Feladat: Legyen ( 3 2 B ( 3 4 Határozzuk meg A + B, A B, 2A, 3B, 2A 3B,A T és (B T T mátrixokat. A definíciók alapján ( + 3 + 3 + A + B 2 + 4 + + ( 4 2 6 2 ( ( 3 3 2 4 A B 2 4

2017/2018. Matematika 9.K

2017/2018. Matematika 9.K

2017/2018. Matematika 9.K Matematika javítóvizsga 2018. augusztus szóbeli 3 rövidebb (feladat, definíció, tétel) és 3 hosszabb feladat megoldása a 30 perces felkészülési idő alatt a megoldás ismertetése

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük 1. Írj jellemzôket a diófa megjelölt részeirôl! koronája. törzse. kérge fiatalon. idõskorban. 2. Az alábbi mondatok közül néhányba hiba csúszott. Húzd át a

Amikor számhalmazokat ábrázolunk, az alaphalmaz sokszor a tanult sz mok halmaza, vagyisazoka számok, amelyekről már tanultunk.

Amikor számhalmazokat ábrázolunk, az alaphalmaz sokszor a tanult sz mok halmaza, vagyisazoka számok, amelyekről már tanultunk.

A racion lis sz mok A tanult sz mok halmaza Amikor számhalmazokat ábrázolunk, az alaphalmaz sokszor a tanult sz mok halmaza, vagyisazoka számok, amelyekről már tanultunk Milyen számokat ismersz? Nevezd

Egész számok értelmezése, összehasonlítása

Egész számok értelmezése, összehasonlítása

Egész számok értelmezése, összehasonlítása Mindennapi életünkben jelenlevő ellentétes mennyiségek kifejezésére a természetes számok halmazát (0; 1; 2; 3; 4; 5 ) ki kellett egészítenünk. 0 +1, +2, +3 +

AZ ÉN MATEMATIKÁM feladatgyûjtemény

AZ ÉN MATEMATIKÁM feladatgyûjtemény

Kurucz Istvánné Varga Lívia AZ ÉN MATEMATIKÁM feladatgyûjtemény AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA SZÁMÁRA TIZENNEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév

Kategória P 6 1. Zsombornak a szekrényben csak fekete, barna és kék pár zoknija van. Ingjei csak fehérek és lilák, nadrágjai csak kékek és barnák. Hányféleképpen felöltözve tud Zsombor iskolába menni,

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.