Press "Enter" to skip to content

Logisztika címkével ellátott könyvek a rukkolán

A szerző művével hosszú ideje fennálló hiányt pótol a kétlépcsős bolognai rendszerű oktatásban a Mikroökonómia (Közgazdaságtan 1.) tárgy oktatásához.

Logisztika a közszolgálatban

Jelen tankönyv egyfelől alapvető ismeretanyag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, másfelől hiánypótló mű más hazai egyetemek és főiskolák számára. A logisztikai menedzsment tudománya és gyakorlata az üzleti életben már bizonyította létjogosultságát, így amikor a közszolgálat sajátos területein – a hadseregben, a katasztrófavédelemben, a rendészetben vagy a közigazgatásban – próbáljuk lényegét megragadni, akkor jól látható, hogy elméleti alapvetései és gyakorlati módszerei minden területen jól hasznosíthatók. A különbség csupán az, hogy amíg az üzleti életben a logisztika profitorientált tevékenység, addig a közszolgálatban elsődleges célja az állampolgárok védelme, biztonsága és megnyugtató ellátása.A tankönyv szerzői igyekeztek saját szakterületük logisztikai sajátosságait feltárni, rendszerezni, és a hallgatók számára is érthetővé tenni. Bízunk benne, hogy az itt közölt ismeretanyag elősegíti majd az olvasók közszolgálati logisztikai ismereteinek fejlesztését és a gyakorlati életben való helytállását.

‘logisztika’ címkével ellátott könyvek a rukkolán

Logmen

Szegedi Zoltán – Prezenszki József – Logisztika-menedzsment
A ​könyv célja, hogy a legújabb felfogás szerint mutassa be a korszerű logisztika és az ellátási lánc menedzsment alapjait, az integrált logisztikai koncepció műszaki-gazdálkodási vonatkozásait. A reálfolyamatok tárgyalásától, azaz a konkrét áruáramlási (szállítási, készletgazdálkodási, raktározási, stb.) rendszerektől kiindulva eljut az ellátási lánc szemléletmódjának részletes elemzéséig, a legújabb logisztikai megoldások ismertetéséig. Nem feledkezik meg az európai nagytérségi rendszerkapcsolatokról, továbbá Magyarország szerepéről az európai rendszerkapcsolatokban. A kötet azon közgazdász, gazdálkodási, illetve műszaki szakos egyetemi-főiskolai hallgatóknak szól, akik – nem logisztikai szakirányosok lévén – egy-két féléven át hallgatnak logisztikát. Vállalati szakemberek is haszonnal forgathatják, amennyiben tömör, áttekinthető formában szeretnének választ kapni cégük vagy részlegük logisztikai problémáira.

Veadandp0197

Demeter Krisztina – Gelei Andrea – Jenei István – Nagy Judit – Tevékenységmenedzsment
A ​könyv alapvető célja, hogy bemutassa a vállalatok értékteremtő – termelési és logisztikai – folyamatainak konkrét megvalósulását, és képesség tegye az Olvasót arra, hogy e működési folyamatokat értékelje, elemezze és adott szervezeti, illetve működési struktúrán belül fejlessze. Rövid alapozást követően a könyv két fő részre bontja a tárgyalt ismeretanyagot. Elsőként azokat a részfolyamatokat veszi végig és mutatja be részletesen, amelyek a konkrét termelési, szolgáltatási és logisztikai folyamatok megvalósításához, kivitelezéséhez szükségesek. Tárgyalja ezen belül a termelés, a rendelésfelvétel és feldolgozás, a raktározás, a csomagolás, a szállítás és a készletezés témaköreit. A második fő részben olyan elemzési és fejlesztési eszközöket mutat be, amelyek segítségével akár a vállalat reálfolyamatainak az előzőekben megismert részfolyamatai, akár más működési folyamatok, tevékenységek fejleszthetőek. Végül a könyv utolsó fejezete ezekhez a fejlesztési eszközökhöz ad rendszerszerű hátteret. A Tevékenységmenedzsment könyv nemcsak a hallgatók, illetve a friss pályakezdők számára nyújt a munkaerőpiacon keresett ismereteket, de gyakorló vállalati szakemberek is haszonnal forgathatják.

Covers_286253

Szegedi Zoltán – Logisztika ​menedzsereknek
“Navigare ​necesse est” – mozogni, tevékenykedni, “hajózni” kell – mondták az ókorban, de igaz ez napjainkban is, hiszen a változásokkal csak akkor lehet lépést tartani, ha gyorsabban változunk a világnál, amelyben élünk. A napjainkban érzékelhető éles versenyben csak azok a cégek tudnak talpon maradni, amelyek képesek állandóan megújulni, és amelyeknek vezetői mindig készek akár radikálisan is átalakítani a vállalati gondolkodást és a szervezetet. A V. I. P.-könyvek azoknak a menedzsereknek szólnak, akiknek fontos a változásokkal való lépéstartás, mert csak így tudják megőrizni és megerősíteni piaci pozícióikat, valamint időben érzékelni és kihasználni a fejlődési lehetőségeket. Ezek a kötetek segítik a felső vezetőket abban, hogy tudásukat korszerű ismeretekkel bővítsék, a vezetői eszköztárukat folyamatosan felfrissítsék. Nem minden körülmények között követendő mintákat adnak, hanem minél több megoldást mutatnak be, minél több összefüggésre hívják fel a figyelmet, hogy a menedzserek a veszélyek mellett meglássák a kitörési pontokat, a nagy lehetőségeket is.

Chik%c3%a1n_attila_az_%e2%80%8b%c3%a9rt%c3%a9kteremt%c5%91_folyamatok_menedzsmentje

Ismeretlen szerző – Az ​értékteremtő folyamatok menedzsmentje
A ​vállalat sikerének feltétele, hogy a fogyasztó számára értéket jelentő termékkel, szolgáltatással tudjon megjelenni a piacon. Ez az elvben egyszerű, de a valóságban nagyon messzire vezető gondolat képezi “Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje” c. könyv alapját. Az elemzés feltárja az érték megteremtéséhez szükséges folyamat struktúráját és a menedzsment konkrét teendőit.

Covers_266881

Knoll Imre – Logisztika ​a 21. században
A ​könyvet haszonnal forgathatják az üzleti élet stratégiai tervezéssel foglalkozó vezetői, sőt rendszerezett ismeretei nélkülözhetetlenek gazdaságpolitikusok vagy államigazgatási operatív feladatokat végző szakemberek részére is.

Covers_227666

Ismeretlen szerző – Logisztika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_66342

Ismeretlen szerző – Logisztika-menedzsment ​esettanulmányok
A ​könyvet – amely angol nyelvű esettanulmányokat is tartalmaz – sikerrel használhatják mindazon egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint gyakorló – a termelés, a marketing, a pénzügy vagy a HR területén dolgozó – vállalati szakemberek, akik a logisztika és az ellátási lánc-menedzsment területén akarják ismereteiket, vezetői kompetenciáikat fejleszteni.

Covers_445993

Tráser Ferenc – Szeged ​logisztikai szerepköre Trianontól napjainkig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_252387

Halászné Sipos Erzsébet – Logisztika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%b6zleked%c3%a9si_alapismeretek

Lenzsér Levente – Reider László – Közlekedési ​alapismeretek
A ​szerzők a közlekedéstörténet részletes bemutatásával, az alapfogalmak tisztázásával és közlekedésbiztonsági alapelvek tárgyalásával kezdik az első részben. A következő tananyagegységben a különböző közlekedési formák (vasúti, közúti, városi, vízi, légi) technikáját és üzemvitelét írják le részletesen. A tankönyv utolsó fejezetei áruszállítási és raktározási elveket tekintik át. A befejező rész számítási feladatokat tartalmaz a mechanika és a közlekedésgépészet területéről. A tankönyv tehát megfelelő lehet a közép- és emelt szinten érettségiző diákok, valamint felkészítő tanáraik számára is.

Covers_159319

Vakhalné Plaveczky Myrtill – Nemzetközi ​szállítmányozási és fuvarozási ismeretek I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Image_2327

Martin Christopher – Logistics ​and Supply Chain Management
Effective ​development and management of your supply chain network will cut your costs and enhance your customer value. This is a sustainable source of advantage in today’s turbulent global marketplace, where demand is difficult to predict and supply chains need to be more flexible as a result. In fact, the real competition today is not between companies, but between supply chains. The winning approach to supply chains is an integrated perspective that takes account of networks of relationships, sustainability and product design, as well as the logistics of procurement, distribution, and fulfilment. Logistics and Supply Chain Management examines the tools, core processes and initiatives that ensure businesses gain and maintain their competitive advantage. The updated 4th edition of the bestselling Logistics and Supply Chain Management is the practical guide to all the key topics in an integrated approach to supply chains, including: – The link between logistics and customer value – Logistics and the bottom line – measuring costs and performance – Creating a responsive supply chain – Managing the global pipeline – Managing supply chain relationships – Managing risk in the supply chain – Matching supply and demand – Creating a sustainable supply chain – Product design in the supply chain

2025851_5

Horváth Annamária – Karmazin György – Nemzetközi ​közúti árufuvarozás és szállítmányozás
“Jól ​szerkesztett, logikus felépítésű, olvasmányos tankönyvet tart a kezében az olvasó. Különösen nagy erényének tartom azt, hogy pontosan megfogalmazott definíciókat tartalmaz, felölel minden olyan területet, amely a közúti fuvarozással és szállítmányozással kapcsolatban hasznos és szükséges nemcsak a hallgatóknak. Szakkönyvként is ajánlom minden érdeklődő számára, aki a versenyszférában dolgozva nyitott a közúti fuvarozás feltételrendszerének megismerésére. Különösképpen a média szakembereinek lehet segítségére a köznyelvben még nem megfelelően használt fogalmak helyett, az itt ismertetett definíciók elterjesztésében.” Dr. Tátrai Anna, PhD, főiskolai tanár, BGF “Egyetemi oktatói és vezetői munkám során most találkozom először olyan szakkönyvvel, amelyet olyan vállalati szakemberek írtak, akik tudományos fokozattal bírnak és jelenleg oktatói tevékenységet végeznek. Ez a többszörös hatás” jól megjelenik a mű szövegezésében, felépítésében és a szakkifejezések használatában. Gratulálok hozzá és őszinte szívvel ajánlom minden hazai szakember, oktató és hallgató számára.” Dr. Földesi Péter, PhD, a Széchenyi István Egyetem rektora

Termek_cimlapfoto_(1)

Ismeretlen szerző – Termelés, ​szolgáltatás, logisztika
A ​Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét tarthatja kezében az olvasó. A tanszék munkatársai már mintegy három évtizede munkálkodnak azon, hogy friss diplomás és posztgraduális hallgatóikat felvértezzék a termelés, a szolgáltatások, a logisztika, összességében az ellátási lánc menedzsmentjével kapcsolatos szakmai tudással, valamint a témakörhöz kapcsolódó problémák megoldásához, döntésekhez szükséges képességekkel. A tanszék szoros kapcsolatot ápol számos vállalat szakembereivel, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, ami a naprakész és gyakorlati tudást biztosítja. Ez a könyv az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott tudásanyagra épít. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá. Így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is. Ezért a könyv nemcsak a hallgatóknak nyújt hasznos ismereteket, hanem a gyakorló szakembereknek is – elsősorban a termelés, szolgáltatásnyújtás, logisztika, beszerzés területén dolgozóknak -, másodsorban minden gyakorlati szakembernek, aki e területekkel kapcsolatba kerül és belátja, hogy ezeket a folyamatokat meg kell érteni és menedzselni kell ahhoz, hogy sikeres – versenyképes, eredményes, hatékony – legyen egy vállalkozás működése, belső folyamatai és az üzleti partnereivel való együttműködése. A használhatóságot a könyv végén található definíciós jegyzék növeli, amely a kifejezések angol megfelelőit is tartalmazza. A könyv szerves kiegészítése a Tevékenységmenedzsment című, szintén a tanszék munkatársainak tollából származó könyvnek

Vesz%c3%a9lyes_%e2%80%8b%c3%a1ruk_sz%c3%a1ll%c3%adt%c3%a1sa_%c3%a9s_t%c3%a1rol%c3%a1sa

Ismeretlen szerző – Veszélyes ​áruk szállítása és tárolása
Kiadványunk ​nyomon követi a veszélyes árukkal kapcsolatos (veszélyes áruk szállítása, tárolása) leglényegesebb tudnivalókat, felhívja a figyelmet a 2009-es ADR szabályozás újdonságaira, ezáltal segítve a felkészülést a szigorúbb követelményeknek való megfelelésre. A szakkönyv két kötetben ismerteti a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás, a REACH témakörét, továbbá bemutatja a különböző környezetvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi tudnivalókat is.

Covers_342092

Benkő János – Logisztikai ​tervezés
A ​termelés és az elosztás költségeinek csökkentésére irányuló erőfeszítések egyik fontos eszköze a logisztika. A különböző ágazatokhoz tartozó vállalatok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a termelőhelyektől a fogyasztóig terjedő anyagáramlást az optimumot megközelítően alakítsák ki. A könyv célja a logisztikai folyamatok tervezéséhez alapvető ismereteket nyújtani a 4M elvnek megfelelően, ami biztosítja az áruválasztékot megfelelő mennyiségben, a megfelelő időben, a megfelelő minőségben és a megfelelő helyen a lehető legkisebb költséggel. Ezt a célt a szállításban, az anyagmozgatásban és a készletezésben alkalmazható matematikai modellek bemutatásával, illetve megismertetésével kívánja elérni.

Covers_34398

Dr. Benkő János – Logisztika I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_354245

Péter Erika – Elpattant ​zongorahúr
„Matild ​néni télen-nyáron különös kalapokat viselt, s borús időben is egy óriási napszemüveg mögé rejtőzött. Mielőtt leült a zongorához, finoman megigazította ruhájának redőit, majd játszani kezdett. Ilyenkor arca megszépült, s tekintete olyan egyenes lett, mint a fénysugár” Péter Erika, Békés megyei Prima-díjas költő regényének hősnője, Anna arról kívánja meggyőzni az olvasót, miként lehet túlélni az élet sorscsapásait, s hogyan képes talpra állni egy anya egyetlen fiának elvesztése után.

Covers_532288

Ismeretlen szerző – Logisztikai ​támogatás / Logistic Support
Kaposvár ​Somogy megye szellemi, gazdasági központja. Jelentős, fontos katonaváros, a Dél-Dunántúl legnagyobb helyőrsége. Olyan település, ahol a katonai hagyományok mellett a katonai kulturális értékek is komoly szerepet kaptak és kapnak. Az 1995. decemberben megalakult Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Kaposvár, illetve vonzáskörzetének egyik legnagyobb munkaadója. Az ezred a déli országrész gazdasági, társadalmi, kulturális életének meghatározó szereplője, együttműködése a társadalommal példaértékű. Helyénél és helyzeténél fogva a helyőrség komoly szerepet játszik a kapcsolatok építésében a Magyarország számára oly fontos balkáni régióval s a régió országaival. Kaposvár és a logisztikai ezred sokat tett és napjainkban is sokat tesz a Balkán stabilizálása érdekében folytatott nemzetközi együttműködésért. A balkáni béketeremtés érdekében 1996-ban jött létre a Magyar Műszaki Kontingens, amelynek ellátási feladatait az akkor Kaposváron, a helyőrségben szolgálatot teljesítő alakulatok bázisán létrejövő logisztikai ezredre bízták. A Magyar Műszaki Kontingens ellátásában a legelső szállítási feladatra 1996. január 23-án, Kaposvár városnapján került sor. Ez volt az első alkalom, hogy az alakulat katonáinak nem egy gyakorlat keretében kellett számot adniuk tudásukról, hanem egy háborúból ocsúdó, súlyosan sérült infrastruktúrájú ország területén, éles körülmények között. A Magyar Köztársaság és a Magyar Honvédség történetének egyik izgalmas és nagyon fontos feladata vette kezdetét akkor, amely napjainkban is – igaz már jóval békésebb időszakban – rendkívül sokrétű kihívást jelent a honvédségnek, a kaposvári katonáknak. Az akkori szerepvállalás, a sok-sok tapasztalat meghozta a gyümölcsét, hiszen Magyarország, a Magyar Honvédség napjainkban már több ezer kilométerre teljesít feladatokat nemzetközi műveletekben, ami rendkívül komoly logisztikai háttérbiztosítást igényel. Az Irakban végrehajtott szállítási feladatok, illetve a napjainkban zajló afganisztáni szerepvállalás támogatása már egy magas szintű professzionális logisztikai munkát feltételez. Az ezred kulcsszerepet játszik a Magyar Honvédség csapatai összhaderőnemi alkalmazása logisztikai hátterének biztosításában mind a honi területen, mind nemzetközi műveletekben, úgy a NATO Reagáló Erőkben, mint a NATO és az Európai Unió békeműveletei keretében vállalt feladatokban. A honvédelem nemzeti ügy. A honvédelem kérdéseiben nemzeti konszenzus jött létre, az elért eredményeink, értékeink megőrzése, a haderő további fejlesztése, a megkezdett feladatok továbbvitele és sikeres bejegyezése pedig a fő feladat. Ott vagyunk a Balkánon, ott vagyunk Afganisztánban, és ott vagyunk, ott leszünk mindenhol, ahol szükség van a magyar katonák segítségére, szakértelmére. Mert 161 évvel a honvédség létrejötte után korunk valósága, hogy olykor a határoktól távol kell szolgálni hazánk biztonságát. Napjaink biztonságpolitikai kihívásai felértékelik a logisztika szerepét, s azokat a szakembereket, akik e területen teljesítenek szolgálatot. Büszkék vagyunk a kaposváriak, a somogyiak, a magyar emberek, büszkék a katonáikra, mert helytállnak a nehéz feladatokban minden helyszínen. A magyar katona helytáll itthon, amikor életet kell menteni, és helytáll távol a hazától is, amikor más népek, nemzetek, kisebb közösségek békéjét, nyugalmát, fejlődését szolgálja. Ezzel az albummal mondunk köszönetet Kaposvár katonáinak az áldozatos szolgálatért, amelyet a haza, a nemzet érdekében tanúsítottak.

Covers_180406

Némon Zoltán – Sebestyén László – Logisztika ​III.
Az ​áruterítő piackutatást végez. Az áruterítő folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását. Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében. Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában. Az áruterítő protokoll-listát, illetve címlistát állít össze. Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében. Az áruterítő részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában. Gondoskodik a kiszállítási terv alapján a megfelelő számú és felszereltségű járműről. Az áruterítő fuvarokmányt állít ki a szállítójárművek részére. Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez. Az áruterítő gondoskodik az áru szabályszerű átadásáról.

Covers_340985

Novák Géza – Logisztikai ​ügyintéző
A ​szakkönyvben A logisztikai ügyintéző feladatai, a Raktározás, illetve a Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás OKJ-s szakképzés komplex szakvizsgájának vizsgatételsora található, vizsgáztató szaktanár által kidolgozott formában. A vizsgatételsor a központi előírásokat követve a KIT Kiadó Némon Sebestyén Vörösmarty –féle könyvsorozatához is illeszkedik, amelyben a Logisztikai ügyintéző feladatai (azonosító szám:10034-12) logisztika modul a vállalati logisztikai rendszer működésének alapelveivel és alapelemeivel foglalkozik, továbbá a Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás (10035-12) modul tudnivalóira koncentrál, végül a Termelési és nagykereskedelmi raktározás (10036-12) modul anyagát is ismerteti. A kidolgozott vizsgatételsorok a szűken vett logisztikai kérdéseken felül taglalják a vevőkiszolgálás feladatait is, valamint olyan területekkel is foglalkoznak, mint a LEAN, a KAIZEN vagy a vállalatirányítási rendszerek (VIR) működési köre. A könyv szerzői maguk is vizsgáztató szaktanárok. A tételek kidolgozásakor a tanári értékelési követelményrendszert követték annak érdekében, hogy a könyvből tanulók pontosan megismerhessék a komplex vizsgán kérdezett anyag szempontjait. A tanfolyam elvégzésekor, a modulzáró, illetve komplex vizsga sikeres letételéhez kínáljuk a vizsgáztató szaktanárok által írott vizsgatételsor kidolgozást Valamennyi logisztika vizsgakérdésre egy kötetben adjuk meg a helyes válaszokat követve az logisztika OKJ tételek logikáját.

Vesz%c3%a9lyes_%e2%80%8banyagok_sz%c3%a1ll%c3%adt%c3%a1sa

Halász László – Kiss István – Martonyi János – Veszélyes ​anyagok szállítása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_123003

Dr. Kovács Zoltán – Pató Gáborné Szűcs Beáta – Raktározás
A ​Raktározás a Logisztikai ügyintéző tanulók számára készült 5 tankönyvből, valamint CD-ROM és DVD-Video mellékletből álló tananyagcsomag része, amely a 0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei modulhoz készült. Elsősorban az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulóknak, a tanfolyami oktatásban résztvevő leendő logisztikai ügyintézőknek szól. Javasoljuk azoknak a már dolgozó logisztikai ügyintézőknek és anyagbeszerzőknek is, akik a mindennapok kihívásával szemben tudásuk felfrissítésére törekednek. A tanfolyami oktatásban rész-szakképesítést szerző Anyagbeszerzők mellett a Veszélyesáru-ügyintézők számára is ajánlott, mert az általános ismeretanyagon túl a tankönyv tartalmazza a 0117-06 modulból a veszélyes áruk raktározására vonatkozó ismereteket is. A könyvben piktogramok segítik az önálló tananyag-elsajátítást, amelyek utalnak a tankönyvhöz szorosan kapcsolódó CD-ROM és DVD-Video mellékletek megfelelő részeire is.

139427639

Ismeretlen szerző – A ​hadtáp volt maga a fegyver
A ​tanulmánykötet mintegy 300 oldalon tárgyalja a középkori logisztika legkülönbözőbb kérdésköreit Magyarország mellett kitekintéssel Európa távoli régióira is. Vannak írások, amelyek komplett leírást adnak egy-egy nemzeti/birodalmi logisztikai rendszerről (a százéves háború angol logisztikájáról vagy a bizánci logisztikáról), míg más tanulmányok a logisztikai rendszer egy-egy alrendszerét, területét vagy megoldási formáját mutatják be. A kötet mindvégig arra törekszik, hogy bemutassa a katonai logisztika komplexitását, bonyolultságát, soktényezős függőségi viszonyait, amelyben meghatározó a háború jellege, a haderők felszereltsége, a hadjáratok feladatai, a hadszíntér és időjárási viszonyok, a logisztika fejlettsége, a hátország gazdasági ereje.

Marion_grussendorf_english_%e2%80%8bfor_logistics

Marion Grussendorf – English ​For Logistics
English ​for Logistics teaches students the target vocabulary and commonly-used expressions that are essential for communication in a variety of logistics roles, including carriers, suppliers, hauliers, and couriers. English for Logistics is suitable for those working for a shipping agent, a customs broker, or a freight forwarder. The course is appropriate for employees working at a range of levels, from warehousing and administration positions, to management roles. The course covers a range of subjects associated with the logistics industry, including transport and shipping, warehouse and storage, and documentation and finance.

Covers_278076

Gelei Andrea – Logisztikai ​döntések – fókuszban a disztribúció
Hiánypótló ​szakkönyvet tart a kezében az olvasó egy gyorsan fejlődő szakterületről, a disztribúciós logisztikáról. Különösen aktuálissá teszi a művet, hogy a stratégiai, az irányítási döntésekre, ezek szakmai megalapozására helyezi a hangsúlyt. Végső soron tehát a versenyképesség javítására, a gyors ütemben átrendeződő világgazdaság e meghatározó tényezőjére. Jól szerkesztett szakmai munkáról van szó, mely az átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek mellett számos esettanulmány és interaktív háttéranyag segítségével teszi a könyvet változatossá és alkalmazhatóvá annak tudásanyagát. Mind a gyakorlati szakemberek, mind a tanulmányaikat folytatók számára jól használható, értékes mű született. Radó András vezérigazgató-helyettes Richter Gedeon Nyrt. A könyv kiválóan szemlélteti, hogy a disztribúciós logisztika mikor nő túl egyszerű kiszolgáló funkcióján, és mikor válik igazi stratégiai szereplővé. Elolvasása azzal az előnnyel is jár, hogy közben modern üzleti szemlélet épül fel bennünk, a sok példán keresztül pedig jobban megismerhetjük a gazdaság szereplőit. Vörös József az MTA levelező tagja tanszékvezető egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem

Covers_327538

Pethe Bálint – Panelszállítás, ​-szerelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Logisztikai_%e2%80%8b%c3%a9s_sz%c3%a1ll%c3%adtm%c3%a1nyoz%c3%a1si_%c3%bcgyint%c3%a9z%c5%91_-_kidolgozott_vizsgat%c3%a9telsorok

Varsányiné Szeredi Viktória – Trenka Zoltán János – Urbán Ferenc – Logisztikai ​és szállítmányozási ügyintéző – kidolgozott vizsgatételsorok
A ​kiadvány a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ képzés – vizsgáztató szaktanárok által – kidolgozott szóbeli tételeit tartalmazza. “A” szóbeli tételsor Logisztikai és szállítmányozási feladatok A.) Logisztika B.) Szállítmányozás “B” szóbeli tételsor Raktározás menedzsment “C” szóbeli tételsor Raktározás

Pucsek_j%c3%b3zsef_-_k%c3%b6rmendi_lajos_logisztika_%e2%80%8bp%c3%a9ldat%c3%a1r

Pucsek József – Körmendi Lajos – Logisztika ​példatár
A ​példátárban szereplő példák a logisztika releváns területeit fogják át, elsősorban a feldolgozóiparra koncentrálva, de hasznos ismeretekhez juthatnak a más ágazatokban tevékenykedők is. Logisztikai példatár tananyaga szorosan kapcsolódik A logisztika elmélete és gyakorlata című könyvhöz, annak főbb fejezeteihez. Azonban egyes fejezetek, fejezetrészek bevezetéseként megemlítésre kerülnek a szükséges elméleti alapokat, elősegítvén ezzel azt is, hogy a példatárat önállóan is tudja az olvasó használni.A logisztika releváns területeinek megragadásán túl arra is törekedik a mű, hogy a példákon keresztül az olvasó elsősorban a megoldás logikáját érzékelje, amelynek megértése révén képes lesz majd bonyolultabb feladatok megoldására. A kiadvány feladataiban a logisztikát többnyire szélesebb körben értelmezik, érintve mindazokat a folyamatokat, amelyek a vevők kiszolgálását, illetve annak színvonalát, minőségét befolyásolják.Az egyes fejezetek, fejezetrészek jórészt részletesen megoldott feladatokat tartalmaznak, de megtalálhatók a további gyakorlást elősegítő megoldatlan feladatok is. A megoldott feladatok többségéhez részletes szöveges elemzést is található a könyvben, rávilágítva a lényeges elemekre, illetve a logisztikának más szakterületekkel meglévő szerves kapcsolatára (pl. marketing, controlling, pénzügyek, minőségirányítás, export, stb.).

Ellatasilanc-menedzsment

Szegedi Zoltán – Ellátásilánc-menedzsment
A ​témakör első magyar nyelvű, szakmai-tudományos könyve. Újszerűségét elsősorban az adja, hogy a vállalatokon átnyúló, ugyanakkor azok belső folyamatait is magában foglaló szakaszokat vizsgálja. A hangsúlyt a vállalatközi együttműködésre, az ellátásilánc-integrációra és a stratégiai szövetségekre helyezi.

Covers_123009

Dr. Kovács Zoltán – Pató Gáborné Szűcs Beáta – Logisztikai ​tevékenységek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_346686

Ismeretlen szerző – A ​magyar vasutak 20 éves fejlődése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Utcamesek

Kozma Lilla Rita – Utcamesék történetek hajléktalanságról

A kötet szerzője Kozma Lilla Rita először 2020-ban debütált szerzőként, a Tarandus Kiadó által megszervezett Van hangunk pályázatán.

Ape_konyvborito_vegleges_small-600x914

A Pilis és a Börzsöny kapcsolata a spiritualitással és a tudománnyal.

“Az írás és olvasás is lehet meditáció – egy olyan helyre visz el, ahol egyé válhatok a Teljességgel.” Ezzel a mondattal mutatkozik be Bükki Tamás saját szerzői oldalán.

A Tarandus Kiadó idén még három új könyvvel jelentkezik!

A Tarandus Kiadó újra elindította a könyvek kiadását. Nincs okunk a panaszra, hiszen három újdonsült könyvvel jelentkeztek. Egyet elárulunk, garantált izgalom várja az olvasókat!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.