Press "Enter" to skip to content

TANKÖNYV-KER Kft

 • Balog István László (an: Bálint Ilona) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár utca 7. 9. em. 5.

A tanév közeledtét jelzik az új könyvek

Augusztus másodikán indultak el a tankönyvek az általános iskolákba, gimnáziumokba. A tanév kezdetére minden gyermek kézhez kapja az ingyenes kiadványokat.

A tanév kezdetére minden gyermek kézhez kapja az ingyenes kiadványokat. (Fotó: M. D.)

Folyamatosan szállítják a tankönyveket a hónap folyamán az ország minden szegletébe, hogy iskolakezdésre teljes felszereléssel rendelkezhessenek a nebulók – tájékoztatott Süli János a közösségi oldalán, ahol kiemelte, a nehéz helyzetben, a drasztikusan megemelkedett papírárak ellenére is több mint egymillió gyermek kap új tankönyvet térítésmentesen a tanévre. A családokat segítve közel tizenhárommillió tankönyvet osztanak ki a diákoknak.

Megyénkben is van, ahova már megérkeztek a frissen nyomtatott, színes, szagos könyvek, így például Bonyhádon hamarosan hazavihetik a gyerekek ezeket. Várdombon még csendes az általános iskola, mind a tanárok, mind a diákok a nyári szünetet töltik. Telefonos megkeresésünkre egy ügyeletes dolgozó elmondta, hogy augusztus huszonnegyedike környékén érkeznek meg a kiadványok.

Szeptemberben itt tizenhat elsős kezdi meg a tanévet, de ez a létszám még változhat, mert augusztus huszadika után még be lehet iratkozni, és néhányan jelezték is e szándékukat. Jelenleg úgy fest, közel százhúsz diák kezdi majd meg szeptemberben a tanévet, ám a végső létszám majd csak a hónap végére lesz pontos. Az ingyenes tankönyveket itt majd a tanévnyitó napján kapják meg a tanulók.

Szekszárdon a Szent József Iskolaközpontba még nem érkezett meg a szállítmány, augusztus tizenhetedikére várják a könyveket, hogy aztán az évnyitóig minden gyereknek kioszthassák azokat. Az iskolatitkár elmondta, minden évben néhány darabbal többet rendelnek, hogy a tanároknak is jusson belőlük. Hangsúlyozta, hogy hiába kapják meg a gyerekek a kiadványokat ingyenes használatra, sokan nem vigyáznak rá.

A tanárok sok esetben felhívják a diákok figyelmét, hogy vigyázzanak rá, ne húzzanak alá benne semmit, ne firkáljanak vagy jegyzeteljenek bele, csomagolják be és óvatosan lapozgassák, év végén mégis nagyon sok szakadt, széthullott könyvet adnak le a nebulók. Ezeket a következő tanévben már nem tudják felhasználni, le kell azokat selejtezni. Ezért idén kiemelten kérik a diákokat, nagyon vigyázzanak a könyvekre, becsüljék meg azokat, mert ha ki kellene fizetni, az bizony fájna a szülőknek.

TANKÖNYV-KER Kft.

 • Balog István László (an: Bálint Ilona) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár utca 7. 9. em. 5.

üzletkötési javaslat

A lekérdezett cég jelenleg nem áll felszámolási/végelszámolási/csőd-/törlési eljárás alatt, és egyéb óvatosságra intő körülmény sem áll fenn. Üzleti kapcsolat létesítése ajánlott.

Ehhez a céghez az alábbi céginformációs szolgáltatásokat tudja megvásárolni

Legyen OPTEN előfizető és férjen hozzá további adatokhoz, elemzésekhez!

Határon túli cégre keresne rá?

Tekintse meg nemzetközi portálunkat további információért!

Cégkivonat, Cégtörténet, Pénzügyi beszámoló, Kapcsolati Háló, Címkapcsolati Háló, Cégelemzés és Privát cégelemzés szolgáltatásaink már elérhetők egy csomagban! Az All-in csomag segítségével tudomást szerezhet mind a vizsgált céghez kötődő kapcsolatokról, mérleg-és eredménykimutatásról, pénzügyi elemzésről, vagy akár a cégközlönyben megjelent releváns adatokról.

Lakossági használatra optimalizált cégelemző riport. Ideális jelenlegi, vagy leendő munkahely ellenőrzésére, vagy szállítók (szolgáltatók, eladók) pénüzgyi, működésbeli átvilágítására. Különösen fontos lehet a cégek ellenőrzése, ha előre fizetést, vagy előleget kérnek munkájuk, szolgáltatásuk vagy árujuk leszállítása előtt. Mérlegelje, mennyit veszíthet egy rossz döntéssel, azaz mennyit takaríthat meg egy hasznos információval.

A cég összes Cégközlönyben megjelent hatályos adata kiegészítve az IM által rendelkezésünkre bocsátott, de a Cégközlönyben közzé nem tett adatokkal, valamint gyakran fontos információkat hordozó, és a cégjegyzékből nem hozzáférhető céghirdetményekkel, közleményekkel, a legfrissebb létszám adatokkal és az utolsó 5 év pénzügyi beszámolóinak 16 legfontosabb sorával.

A cég összes Cégközlönyben megjelent hatályos és törölt adata kiegészítve az IM által rendelkezésünkre bocsátott, de a Cégközlönyben közzé nem tett adatokkal, valamint gyakran fontos információkat hordozó, és a cégjegyzékből nem hozzáférhető céghirdetményekkel, közleményekkel, a legfrissebb létszám adatokkal és az utolsó 5 év pénzügyi beszámolóinak 16 legfontosabb sorával.

A Cégelemzés könnyen áttekinthető formában mutatja be az adott cégre vonatkozó legfontosabb pozitív és negatív információkat. Az Opten Kft. saját, állandóan frissülő cégadatbázisát és a cégek hivatalosan hozzáférhető legutolsó mérlegadatait forrásként alkalmazva tudományos összefüggések és algoritmusok alapján teljes elemzést készít a vizsgált cégről.

A Kapcsolati Háló nemcsak a cégek közötti tulajdonosi-érdekeltségi viszonyokat ábrázolja, hanem a vizsgált céghez kötődő tulajdonos és cégjegyzésre jogosult magánszemélyeket is megjeleníti. A jól átlátható ábra szemlélteti az adott cég tulajdonosi körének és vezetőinek (cégek, magánszemélyek) üzleti előéletét.

A Címkapcsolati Háló az OPTEN Kapcsolati Háló székhelycímre vonatkozó továbbfejlesztett változata. Ezen opció kiegészíti a Kapcsolati Hálót azokkal a cégekkel, non-profit szervezetekkel, költségvetési szervekkel, egyéni vállalkozókkal és bármely cég tulajdonosaival és cégjegyzésre jogosultjaival, amelyeknek Cégjegyzékbe bejelentett székhelye/lakcíme megegyezik a vizsgált cég hatályos székhelyével.

A termék egy csomagban tartalmazza a cég Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott éves pénzügyi beszámolóját (mérleg- és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, eredményfelhasználási határozat, könyvvizsgálói jelentés). Ezen kívül mellékeljük a feldolgozott mérleg-, és eredménykimutatást is kényelmesen kezelhető Microsoft Excel (xlsx) formátumban.

Garay János.jpg

1812. október 10-én született Szekszárdon. Atyja köztiszteletben álló kereskedő s a városi árvaszéki gyám, volt. 1806-ban házasságot kötött Walter Zsuzsannával. Tizenkét gyermekük közül hat érte meg a felnőtt kort. A gondos szülők húsz éven át boldogan és szeretetben nevelték gyermekeiket. Garay János az elemi iskoláit és az első latin osztályt Szekszárdon végezte. A pécsi gimnázium befejezése után 1829-től egyetemi tanulmányokba kezdett Pesten. A családja azonban nem tudott anyagi támogatást nyújtani tanulmányaihoz. Nehéz anyagi körülmények közé került. Hajlama is inkább az irodalom felé vonzotta, az egyetemi tanulmányait abbahagyva 1833-tól az első magyar nyelvű szépirodalmi lap a Regélő és Honművész segédszerkesztője lett. 1845-ig számos lap munkatársaként az első hivatásos újságírók egyike volt. 1842. január 1-től – 1843. szeptember végéig Erdélyi Jánossal közösen a Regélő Pesti Divatlap kiadója és szerkesztője. Az újságírói jövedelem azonban nem bizonyult elég biztosnak és állandónak. A biztos fizetés reményében 1845 júliusától az egyetemi könyvtár szolgálatába lépett, ahol 1847 tavaszáig dolgozott.

A Magyar Tudós Társaság (Magyar Tudományos Akadémia) 1839-ben levelező taggá választotta. 1842-ben a Kisfaludy Társaság is felvette tagjai sorába, majd két év múlva segédtitkárául választotta. Verseinek 1843-ban megjelent első gyűjteményét az Akadémia 1844-ben Széchényi és Vörösmarty pártolására 100 arannyal és egy ezüst serleggel jutalmazta. Népszerűségét mutatja az is, hogy 1845-ben Bihar és Zala vármegye táblabírói címmel tisztelte meg.

Garay humoros alakteremtő és anekdotázó tehetségének legragyogóbb bizonyítéka Az obsitos (1843). Élő személyről mintázta meg a hetvenkedő, kiszolgált katona nemzetközileg ismert alakjának magyar változatát. A vén obsitost egész Szekszárd ismerte, aki hahotát keltő hazugságaival sokszor mulatatta a vidám asztaltársaságokat. A „prüsszentő deákot” pedig gyermekkori barátjáról, Merwerth Ignácról mintázta a költő.

1848- elején újabb verseskötetet jelentetett meg. A szabadságharcnak Petőfi mellett az egyik legtermékenyebb lírikusa volt, tucatnyi költeményével buzdította a forradalmat és rövid időre maga is nemzetőrnek állt. 1848 decemberében Eötvös József, vallás és közoktatásügyi miniszter Vörösmarty javaslatára, az egyetem magyar nyelv és irodalom tanárává nevezte ki. Garay nagy lelkesedéssel egy egyetemi tankönyv megírásába kezdett.

A szabadságharc leverése után állása megszűnt. 1849 végén a beteg és elesett, minden jövedelem nélkül maradt költőnek barátai siettek segítségére. Országos gyűjtést indítottak számára a lapok hasábjain. Ezt olvasva megmozdult az egész ország, még az aradi vár foglyai is gyűjtöttek a bajbajutott Garay részére. Hamarosan egészsége annyit javul, hogy újra dolgozni kezd az utolsó művén, a Szent László című nagy elbeszélő költeményének befejezésén. Látása azonban annyira meggyengült, hogy az utolsó részeit már csak diktálni tudta. A rövid javulás után újra ágynak esett, majd hosszú szenvedés után 1853. november 5-én hunyt el.

Garay János napjainkra szinte „egy könyves” szerzővé vált. Nevét leginkább a hetvenkedő obsitos, Háry János anekdotikus figurája megteremtőjeként ismerik.

A maga korában nevét országosan ismertté tették versei, történeti elbeszélő költeményei, drámái, prózai írásai és újságírói tevékenysége. A népszerű és elismert költő verseit a reformkorban lelkesen szavalták a diákok. Az 1840-es években balladái közül a legnépszerűbb a Kont, melyet Egressy Gábor után lelkesen szavalt az ifjúság, országszerte. „Magyar költő művének soha ennél nagyobb hatása nem volt” –írta róla Jókai.

Spanyol nyelvtanulás egyénileg magántanárral online

Spanyol nyelvtanulás egyénileg magántanárral

Magánóráink célja a nyelvi kommunikációs készségfejlesztés

A készségeket:

 • a Te szinteden
 • a Te ritmusodban
 • a Neked szükséges részkészségekre fókuszálva fejleszti nyelvi személyi edződ!

Tanárod nem csak az oktatód, hanem személyes nyelvi coachod is lesz egyben, aki

 • képes ráhangolódni az igényeidre
 • empatikusan terel a legjobb megoldások felé
 • az önbizalmadat folyamatosan erősíti, táplálja

Rugalmas feltételek, minőségi körülmények:

 • ingyenes szint- és igényfelmérés
 • oktatás szakképzett nyelvtanárral
 • garantált minőség
 • tanárválasztás, csere lehetősége
 • szerződés és számla
 • pénzvisszatérítési garancia

Szintek:

kezdőtől anyanyelvi szintet közelítő szintig

Korosztály:

minden korosztály számára ajánlott

Fejlesztési célok:

általános nyelvi készségek, üzleti nyelvi készségek, szaknyelvi készségek egyéni igények szerint

Online: hétfőtől péntekig 7-20h, szombaton 8-13-ig.

Foglalható időpontok:

Tantermi magánórák: –

Spanyol nyelv oktatása csak online elérhető

Online magánórák:

egyeztetett időpontokban munkanapokon 07.00-20.00 óráig, szombaton 8-13.00 óráig

Oktatót az időpont előzetes egyeztetését követően tudunk biztosítani a szabad kapacitások figyelembevételével.

További információk

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

Hasonló termékek

Német nyelvtanulás egyénileg magántanárral

Német nyelvtanulás egyénileg magántanárral

Német csoportos nyelvtanfolyam

Német középfokú nyelvvizsga felkészítő tanfolyam Szekszárd

Spanyol Tankönyv

Spanyol B1 szint – Gente Hoy 2

Angol csoportos nyelvtanfolyam

Angol B1 kiscsoportos nyelvtanfolyam k-cs 16.30-18.00 október 11-től – Szekszárd

Angol csoportos nyelvtanfolyam

Angol kiscsoportos nyelvtanfolyam Szekszárd

Spanyol Tankönyv

Spanyol B2 szint – Gente Hoy 3

Orosz nyelvtanulás egyénileg magántanárral

Orosz nyelvtanulás egyénileg magántanárral

Angol nyelvtanulás egyénileg magántanárral

Angol nyelvtanulás egyénileg magántanárral

Keress minket.

 • +36 (20) 398 0541
 • Írj nekünk
 • Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30

Címünk

Katedra Nyelviskola Szekszárd
7100 Szekszárd, Augusz I u. 9-11. 4.em.
Magyarország

További szolgáltatásaink

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Adószám: 26578477-2-17, Cégjegyzékszám: 17-09-011813, Fnysz.:B/2020/00664, Fesz: E/2021/000127

© FICOLA Nyelvi Oktató és Szolgáltató Kft.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legrelevánsabb élményt nyújtsuk azáltal, hogy emlékezünk a preferenciáira és ismételt látogatásokra. Az „Összes elfogadása” gombra kattintva hozzájárul az ÖSSZES süti használatához. Azonban felkeresheti a “Cookie-beállítások” menüpontot, és ellenőrzött hozzájárulást adhat.

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Cookie Duration Description
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functional 11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-others 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.