Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Apáczai Kiadó kiadó termékei

Szerző: Horváth Miklós Kiadó: Apáczai Kiadó, Méret: A/4, Kötés: ragasztott

Tájékoztató napokat tartottak a tankönyvkiadók

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Jelenlegi hely

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Apáczai Kiadóval és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadóval karöltve négy regionális tájékoztató napot tartott augusztus végén, melynek célja a tankönyvek és taneszközök új fejlesztési irányainak ismertetése és a legújabb tankönyvek bemutatása volt.

2014. augusztus 21., Szombathely

A plenáris előadások keretében a három tankönyvkiadó képviselője a tankönyvfejlesztés állomásairól és az új koncepcióról tartott előadást. Dr. Iker János, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatójának köszöntője után az OFI vezető szerkesztője, Borhegyi Péter ismertette részletesen az OFI-ban készült újgenerációs kísérleti tankönyvek tulajdonságait, a fejlesztés menetét és koncepcióját, illetve a digitális tananyagok felépítését. Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója a kiadó történetéről, büszkeségeiről és a jövő lehetőségeiről beszélt. A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadót képviselő Kiss János Tamás vezérigazgató pedig szintén a kiadó múltjáról, jelenéről és jövőjéről tartott összegző előadást.

A nap folyamán szekció-előadások kereteiben mutatták be a három kiadó által kidolgozott és gondozott tankönyveket az alsó és a felső tagozat, valamint a középiskola szerinti bontásban. Az OFI középiskolás szekciójában elsőként a 9-10. évfolyamra kidolgozott magyar nyelv és irodalom tankönyvek kerültek bemutatásra, melyek egyik nagy újdonsága, hogy a két tantárgyat igyekszenek közelíteni egymáshoz, ehhez a két könyv azonos szövegeket is felhasznál. Továbbá a fejlesztők nagy gondot fordítottak arra amint az más tantárgyaknál is gyakran szóba került -, hogy a szövegezés, a példák és a feladatok mind-mind a diákok hétköznapjaihoz álljanak közel. Ezt a matematika tárgy előadója is hangsúlyozta: a példaanyag igyekszik reflektálni a mindennapokra, így példul az egyik projektfeladat egy lakás parkettázásáról szól. Ezekkel a feladatokkal pedig a gondolkodtatáson kívül a PISA-sokk jelenségére is reagálni kívánnak. A történelem esetében kiemelt fejlesztési cél volt az új kerettantervhez való racionális igazodás, továbbá a tárgy élményszerűvé tétele és a holisztikus szemlélet követése. Az alsó tagozatos szekcióban bemutatásra került az írás, az olvasás, a helyesírás, a matematika és a környezetismeret tantárgy. Az anyanyelvi tárgyak és a matematika esetében a két kulcsszó a fokozatosság és a hosszú előkészítő szakasz volt. Amint a középiskolai és a felső tagozatos tantárgyaknál, úgy ezeknél is kiemelt szerepet kapott a digitális fejlesztés ismertetése: a digitális felületen olyan kiegészítések és támogató feladatok lesznek szeptembertől elérhetők, amelyek kiegészítik, gyakoroltatják, illetve számonkérik az átadott ismeretanyagot, kihasználva minden technika nyújtotta lehetőséget. Például felső tagozatban a magyar nyelv és irodalom esetében interaktív tananyagok és órai előadást segítő prezentációk lesznek letölthetők, a történelem esetében kisfilmek és animálható térképek. A felső tagozatos tankönyvek elkészítésénél is érvényesült az a szerkesztő elv, hogy a feladatok minél inkább a tanulók hétköznapjait idézzék, a valós életből vett példák szerepeljenek a könyvben és a munkafüzetben, illetve úgy közelítsenek meg egy-egy témakört, hogy azok a mai fiatalok számára motiválók legyenek: például a kortárs irodalom beemelése az 5-6.-os magyartananyagba vagy a «bulvárosabb sztorik» becsempészése a törtélenemleckékbe.

2014. augusztus 22., Győr

Augusztus 22-én a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara adott otthont a rendezvénynek, amelyen Széles Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet vezetője köszöntötte a népes hallgatóságot. Az állami tankönyvkiadókat Esztergályos Jenő, Kiss János Tamás és Valaczka András mutatta be. Ők a délután folyamán, kiadónkénti szekciókban ismertették a szakterületükhöz kapcsolódó könyveket és a fejlesztési koncepciókat. A plenáris teremben kialakításra került standon a különböző kiadók tankönyveit tekinthették meg az érdeklődők.

Rendkívüli érdeklődés mellett ismertette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó magyar nyelv és irodalom tankönyveinek vezető szerkesztője, Méhes Edit az átdolgozott tankönyveket. Kiemelte, hogy az irodalomsorozatuk ötödiktől nyolcadikig megújult az új kerettanterveknek megfelelően, amelynek eredményeként számos mindennapi életből vett szöveg került a tankönyvekbe. A teljes körű anyanyelvi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében a tankönyvsorozat mellé további tanulást segítő kiadványokat is kínálnak, például külön fiúknak és lányoknak szóló olvasmánygyűjteményt, felvételi és gyakorló feladatlapokat magyar nyelvből szövegértéshez, -alkotáshoz, -elemzéshez, továbbá tanmenetekkel és megoldókulcsokkal is segítik a pedagógiai munkát. Kitért az NTK player bemutatására is, amely lehetőséget biztosít egy-egy tananyag kiemelésére, videók megtekintésére, s minden egyes tananyag esetén óravázlatok, kiegészítő és játékos feladatok elérésére. Őt követte Horváth Péter, aki 1996 óta nagysikerű történelemtankönyvek szerzője. Új tanterv, régi értékek címmel tartott előadásán elmondta, hogy az új tantervi szabályozás eredményeként a nyolcadikos tananyag 1945-tel kezdődik, emiatt a korábbi ismeretek összetorlódtak. Az átdolgozásnak az egyik célja az volt, hogy elsősorban olvasmányokkal segítsék elő a következtetések levonását. A nagy jelentőségű történelmi eseményekre nagyítanak rá, amelyből kitekintési lehetőséget biztosít a tankönyv. Például Julius Caesar rendkívül érdekes történetét is tárgyalja az ötödikes tankönyv. A 2004. évi tantervhez képest több évszám és történelmi személyiség kikerült a legújabb tartalmi szabályozásból. Az új előírásokkal a fejlesztés és a differenciálás került előtérbe az ismeretek megtanítása mellett. Az ötödikes tankönyv a régihez hasonlóan 42 leckét, rengeteg forrást, ábrát, térképet tartalmaz, amelyek célja a tevékenykedtetés. A hatodik osztályosok tankönyvének átdolgozása követte az ötödikes logikáját, tehát akik folytatják e tankönyvvel a történelem tanítását, azok számára a jól ismert szisztéma áll majd rendelkezésre.

Az Apáczai Kiadó szekcióján Dr. Mester Miklósné az alsó tagozatosoknak szánt környezetismeret-tankönyveket mutatta be. A kirándulások és a tanulóközpontúság módszertani szerepét emelte ki. Kuruczné Borbély Márta Az én matematikám 1-2. tankönyvek bemutatása mellett felhívta a figyelmet a különböző segédeszközökre (dominók, tesztek, digitális segédeszközök, kézikönyvek). Esztergályos Jenő a tankönyvek fejlesztési koncepciójáról beszélt részletesebben.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szekciójában Valaczka András, Borhegyi Péter és Fülöp Mária mellett több más neves tankönyvszerző is előadást tartott. Valaczka András a kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos fejlesztési folyamatról és a magyar nyelv és irodalom tankönyvekről beszélt. A szekció tagjait biztatta, hogy vegyenek részt ők is a fejlesztés folyamatában, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy az esetleges kritikáknak és észrevételeknek megfelelően fogják a szerkesztők a könyveket továbbfejleszteni.

2014. augusztus 25., Szeged

Dr. Szuromi István a Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet köszöntötte a jelenlévőket. Esztergályos Jenő az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója a művelt emberfők egy ország életében betöltött szerepéről beszélt. Kiss János Tamás a Nemzedékek Tudása Kiadó vezérigazgatója kiemelte, hogy időben elkészültek az új szabályozáshoz alkalmazkodó tankönyvek. Kojanitz László az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai vezetője az újgenerációs tankönyvek fejlesztési koncepciójáról beszélt, kiemelte, hogy a pedagógusok visszajelzései alapján kerülnek továbbfejlesztésre az idén iskolába került kísérleti tankönyvek.

Az OFI szekciójában Számadó László a matematika tankönyvek tananyagfejlesztője elmondta, hogy az új könyvek életközeli példákon keresztül segítik elő a kompetenciafejlesztést. A könyv nem csak a tanulóknak, hanem a tanároknak is nagy segítség, hiszen például kész dolgozatterveket is tartalmaz. Borhegyi Péter a kísérleti történelem tankönyvekről elmondta, hogy teljes mértékben illeszkednek az új kerettantervhez, illetve a fejlesztésről szólva elmondta, hogy különösen nagy hangsúlyt fektettek a tanulók motiválásának elősegítésére.

Az Apáczai Kiadó szekciójában Horváth Miklós ismertette az 5-6. osztályos természetismeret könyveket. Kiemelte, hogy a kiadványokban található képi anyag külön a könyvek szövegéhez készült. Mivel a természetismeret több tudományterületre támaszkodik (pl.: biológia, kémia, fizika), ezért nagy gondot fordítottak a fejlesztés során a módszertani segédanyagokra, a változatos feladatok tovább színesítik a tankönyveket. Rápli Györgyi az Énekeskönyv című sorozat társszerzője kodályi alapokig nyúlt vissza, ugyanis az énekórák egyik fő célját az örömszerzésben határozta meg. Külön kiemelte a tankönyvhöz járó CD mellékletet, mely tovább segítheti a tanulókat az önálló zenei élmények megszerzésében.

A Nemzedékek Tudása Könyvkiadó szekciójában Ungor Barbara felelős szerkesztő az interaktív tananyagok angol és német nyelv tanításában betöltött szerepéről tartott előadást. Szelidiné Galántai Melinda az új fejlesztésekről, ezen belül kifejezetten a fizika könyvről beszélt. Előadásában ajánlotta a könyvhöz tartozó különböző digitális segédanyagokat, munkafüzeteket.

2014. augusztus 29., Nyíregyháza

Augusztus 29-én Nyíregyházán került sor a három tankönyvkiadó szakmai tájékoztató napjára. A plenáris előadáson Morauszki Szabolcs, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai és Képzési Intézet SZMSZ szerinti ügyrendi helyettese köszöntötte az érdeklődő pedagógusokat, valamint a kiadók vezetőit, képviselőit. A Pedagógiai Intézet nevében megköszönte, hogy az állami tankönyvkiadók Nyíregyházát választották a regionális tájékoztatók egyik helyszínének. A szakmai nap megnyitásaként Takács Etel tankönyvíró-pedagógus gondolatait idézte: „A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv.

A tájékoztató napon – többek között – feltérképeztük az OFI, az Apáczai Kiadó és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó digitális fejlesztéseinek irányát.

Kojanitz László, az OFI szakmai vezetője a Nemzeti Közoktatási Portál jövőbeni lehetőségeit mutatta be: az egykapus elektronikus felület 2015-re személyre szabott tananyagok összeállítását teszi lehetővé a tanárok és a diákok számára, ezzel támogatva a differenciált oktatás alkalmazását. Ideiglenesen az OFI honlapjáról ingyenesen elérhetők az új fejlesztések: a kísérleti tankönyvek pdf változatai, valamint a tanmenetek word formátumban. A tanévhez igazodva minden tantárgyból folyamatosan töltik fel a fejlesztők a tankönyvek felhasználását támogató digitális segédanyagokat. Baranyai Katalin, vezető szerkesztő az irodalomtankönyvekkel kapcsolatban utalt a fejlesztésben érvényesített egyik fontos célkitűzésre, melynek alapján a kísérleti tankönyvek nem akarják „túlbeszélni” a tananyagot, hiszen folyamatosan rendelkezésre áll a digitális platform, amelyen változatos kiegészítő anyagok jeleníthetők meg és építhetők be a tanórai munkába, vagy használhatók az egyéni érdeklődés felkeltésére (kortárs irodalmi alkotások, populáris filmek részletei, múzeumlátogatások videói stb.)

Prekup Ildikó, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó felelős szerkesztője az NTK Player használatáról adott részletes tájékoztatást az angol és a német nyelv tanításának módszertani lehetőségeit bemutatva. A kiadó az idegen nyelv oktatásában használatos tankönyveihez (pl. KON-TAKT) digitálisan elérhető feladattípusokat kínál a felhasználóknak. A „képgaléria” a lexikális tudás gyakorlását segíti, a „keresztrejtvény” a tanulás kezdeti fázisában képek felhasználásával a szótanulást támogatja. Ezek a tananyagok teljesen új fejlesztések, nyomtatott formában nem jelennek meg, kizárólag elektronikusan érhetők el. A feladatokat átfogó keretprogramban teszi közzé a kiadó, az itt található feladatszerkesztőben a tanár tetszése szerint állíthat össze új feladatokat egy adott tankönyv tananyagrészeihez (jegyzetkészítés, médiaelem beillesztése, dokumentum létrehozása stb.).

Merényi László, az Apáczai Kiadó interaktív tananyag-fejlesztési koordinátora bevezetőjében felmérte az érdeklődő tanárok digitális táblával kapcsolatos használati szokásait. Kiemelte, hogy a diákok érdeklődése, életmódja rövid időn belül nagyon sokat változott az infokommunikációs eszközök mindennapi jelenlétével, ezért a gyerekek nagyon magas vizuális ingerküszöbbel rendelkeznek. Természetesen a digitális eszközök használata mellett a pedagógusok kreativitása nélkülözhetetlen az újfajta pedagógiai módszerek kialakításában.

A kiadó online és offline is rendelkezésre bocsátja tananyagait. A felhasználók egy része saját maga is készít tananyagokat, többségük viszont erős „vázat”, alapot igényel, ezért a kiadó a tankönyvekre építi a digitális kiegészítő anyagait. A könnyebb felhasználás érdekében leegyszerűsített eszközrendszert/ikonrendszert építettek a programba, amelyen keresztül számos feladat és multimédiás tartalom lesz elérhető a tanárok számára szeptember második hetétől. A tananyagokat ingyenesen és korlátlanul letölthető formában bocsátja rendelkezésre a felület, amelyhez csak egy egyszerű regisztráció szükséges.

Farkas Levente tananyagfejlesztő bemutatta a DOLI.HU tesztüzemben működő dolgozatíró-felmérő honlapot, amely a szaktanárok egyik legfontosabb feladatát, a tanulói ismeretek mérését képes hatékonyan támogatni. Az előadó az érdeklődőknek kiosztott tabletek segítségével élőben mutatta be a honlapra feltöltött történelem tananyag visszakérdezésének lehetőségeit. A dolgozatban 3-4 féle feladattípus felhasználásával mérte fel a jelenlévők történelmi tájékozottságát. A dolgozatírások komoly terhet rónak a szaktanárokra, mert a feladatok összeállítása, majd kijavítása is rengeteg időt vesz igénybe. A fejlesztők célja, hogy a meglévő adattárból egy tanár rövid idő alatt kiválogathassa a megfelelő feladatokat, majd az órán „megíratva” rögtön kiértékelve álljon rendelkezésre az eredmény.

A fejlesztők elképzelése szerint a tanárok tölthetik fel feladatokkal a közös adattárt, amely fokozatosan gazdagodva közkinccsé válhat. A tanárok a kitűzött pedagógiai céljaiknak megfelelően beállíthatják a honlapon az értékelést-pontozást vagy a dolgozat megírásához felhasználható időkeretet. A honlap tableten és okostelefonon is működtethető.

Apáczai Kiadó kiadó termékei

A 3-4. osztályos Daloskönyvek az 1994-95-ös tanévben jelentek meg a tankönyvpiacon segédtankönyvként, a zenehallgatási anyagot tartalmazó.

Szöveges matematikafeladatok 2. o.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Hétszínvirág olvasókönyv 3. o.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Szerző: Burai Lászlóné — dr. Faragó Attiláné «Ha élet zengi be az iskolát» Rövid, könnyed olvasmányai ráhangolják a gyermekeket az is.

Hétszínvirág olvasókönyv 3. o.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Szerző: Burai Lászlóné — dr. Faragó Attiláné «Ha élet zengi be az iskolát» Rövid, könnyed olvasmányai ráhangolják a gyermekeket az is.

Énekeskönyv 5.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ELŐSZÓ Könyvünket olyan 10-11 éves gyerekeknek ajánljuk, akik nyitottak az éneklésre, akik kíváncsiak a zenetörténeti érdekességekre, ér.

Második daloskönyvem 2. osztály AP-261

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az APÁCZAI KIADÓ 1. 2. osztályos Daloskönyve a Kodály Ádám Jenő módszert követve szeretné a kisgyerekeket megismertetni a zenei alapism.

Második daloskönyvem 2. osztály AP-261

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az APÁCZAI KIADÓ 1. 2. osztályos Daloskönyve a Kodály Ádám Jenő módszert követve szeretné a kisgyerekeket megismertetni a zenei alapism.

My English Workbook Class 7

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A My English Book Class 5, 6 és 7 azoknak a gyerekeknek szól, akik a kerettantervi előírásoknak meg-felelően heti 3 vagy 4 órában tanuljá.

Nyelvtan munkafüzet 7.

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Írás munkafüzet 2. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A munkafüzet kapcsolódik a Hétszínvarázs családhoz. Egy oldal megfelel egy írásóra anyagának: A betűk ismétlése után szó- és mondatszintű.

Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Matematika Feladatgyűjtemény 6.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Írás munkafüzet 2. o.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A munkafüzet kapcsolódik a Hétszínvarázs családhoz. Egy oldal megfelel egy írásóra anyagának: A betűk ismétlése után szó- és mondatszintű.

Matematika Feladatgyűjtemény 6.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Természetismeret 5. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szépen, helyesen! írásmunkafüzet 1. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A munkafüzet még egyszer átismétli a kis és nagybetűket, de most az azonos vonalelemmel írt betűket szedi egy csokorba, amelyek után mind.

Első olvasókönyvem 1.o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A Hétszín-sorozat előfutára ez a tankönyv. Hat fejezetre tagolódik, egymásra épülő, fokozatosan nehezedő olvasmányokat tartalmaz. Az Itt .

Első olvasókönyvem 1.o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A Hétszín-sorozat előfutára ez a tankönyv. Hat fejezetre tagolódik, egymásra épülő, fokozatosan nehezedő olvasmányokat tartalmaz. Az Itt .

Matematika feladatgyűjtemény 5.

Mike és Tsa Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Szöveges matematikafeladatok 3. o.

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nyelvtan munkafüzet 7.

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

My English Workbook Class 7

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A My English Book Class 5, 6 és 7 azoknak a gyerekeknek szól, akik a kerettantervi előírásoknak meg-felelően heti 3 vagy 4 órában tanuljá.

My English Workbook Class 7

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A My English Book Class 5, 6 és 7 azoknak a gyerekeknek szól, akik a kerettantervi előírásoknak meg-felelően heti 3 vagy 4 órában tanuljá.

Szöveges matematikafeladatok 3. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Írás munkafüzet 2. o.

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A munkafüzet kapcsolódik a Hétszínvarázs családhoz. Egy oldal megfelel egy írásóra anyagának: A betűk ismétlése után szó- és mondatszintű.

Technika és életvitel 7. o.

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az Életvitel tankönyvsorozat az európai gyakorlathoz igazodóan életvitel centrikus ismereteket kíván nyújtani a közoktatásban résztvevő i.

Írás munkafüzet 2. o.

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A munkafüzet kapcsolódik a Hétszínvarázs családhoz. Egy oldal megfelel egy írásóra anyagának: A betűk ismétlése után szó- és mondatszintű.

Hétszínvarázs munkafüzet 2. o.

Mike és Tsa Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

szerző:Burai Lászlóné-Dr. Faragó Attiláné Rendkívül fontos az értő olvasás megtanítása, amelyre az olvasás munkafüzet feladatai készítik .

Szöveges matematikafeladatok 2. o.

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Matematika feladatgyűjtemény 5.

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Hétszínvirág olvasókönyv 3. o.

Oskola Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedés.

Hétszínvirág olvasókönyv 3. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedés.

Hétszínvirág olvasókönyv 3. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedés.

Nyelvtan munkafüzet 7.

Mike és Tsa Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Hétszínvirág olvasókönyv 3. o.

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedés.

Első olvasókönyvem 1.o.

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A Hétszín-sorozat előfutára ez a tankönyv. Hat fejezetre tagolódik, egymásra épülő, fokozatosan nehezedő olvasmányokat tartalmaz. Az Itt .

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nyelvtan munkafüzet 7.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Hétszínvarázs 2.o. olvasókönyv az elsős tankönyvcsalád folytatása. A Szól a csengő, kezdődik az iskola c. fejezettel, édesgetjük be a gye.

A mi világunk — Környezetismereti tankönyv a 4. évfolyam számára

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A mi világunk 3. osztály

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A 3. osztályos Természetismeret tankönyvünk tulajdonképpen a régebbi tankönyvünk ésszerűsített, megreformált változata. Ügyelünk arra, ho.

Természetismeret 5. o.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nyolcadik daloskönyvem a 8. osztály és a 14 éves korosztály számára

Méliusz Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Harmadik daloskönyvem 3. o.

GreenBook Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A 3-4. osztályos Daloskönyvek az 1994-95-ös tanévben jelentek meg a tankönyvpiacon segédtankönyvként, a zenehallgatási anyagot tartalmazó.

A mi világunk — Környezetismereti tankönyv a 4. évfolyam számára

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

A mi világunk 3. osztály

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A 3. osztályos Természetismeret tankönyvünk tulajdonképpen a régebbi tankönyvünk ésszerűsített, megreformált változata. Ügyelünk arra, ho.

A mi világunk — Környezetismereti tankönyv a 4. évfolyam számára

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Munkafüzet a Negyedik daloskönyvemhez

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A mi világunk környezetismeret munkatankönyv 1.

Könyvbogár Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nyelvtan és helyesírás munkafüzet a 2. évfolyam számára

Menta Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Hétszínvirág munkafüzet 3. o.

szerző:Burai Lászlóné-dr. Faragó Attiláné A munkafüzet segítséget nyújt az irodalmi alkotások feldolgozásához, könnyebb megértéséhez. Meg.

Történelem — 6. évfolyam

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Irodalom 8. o. — Kompetencialapú

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. o.

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Anyanyelvi gyakorló 4. évfolyam

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Anyanyelvi gyakorló 4. évfolyam

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Irodalom munkafüzet 8.

Méliusz Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Második matematikakönyvem 2.

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Elérhetőségek

Cégünk

Mit kínálunk

Így vásárolhatsz

Közösségi média

Oldalaink bármely tartalmi és grafikai elemének felhasználásához a Libri-Bookline Zrt. előzetes írásbeli engedélye szükséges.
SSL tanúsítvány

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.