Press "Enter" to skip to content

Megoldókulcs ​a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. évfolyamos kötetéhez 1 csillagozás

Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. -hez

Tantárgy: Történelem
Évfolyam: 11.
A tankönyvjegyzéken nem szerepel.

Ez a füzet a Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez. Írásbeli, 11. évfolyam című könyv feladatainak a megoldásait tartalmazza. A megoldókulcs olyan, mint az új érettségihez használatos javítókulcsok. A tesztfeladatoknál tömör válaszokra törekedtünk, gyakran csak a kulcsszavakat adtuk meg. Az esszéfeladatok megoldását válaszelemekre bontottuk, és elemenként jeleztük a szükséges kompetenciákat is. Reméljük, hogy ezzel megkönnyítjük a pedagógusok értékelő munkáját!

Megoldókulcs ​a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. évfolyamos kötetéhez 1 csillagozás

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. évfolyamos kötetéhez

Ez a kiadvány a Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez. Írásbeli, 11. évfolyam című könyv feladatainak a megoldásait tartalmazza. A megoldókulcs olyan, mint az új érettségihez használatos javítókulcsok. A tesztfeladatoknál tömör válaszokra törekedtünk, gyakran csak a kulcsszavakat adtuk meg. Az esszéfeladatok megoldását válaszelemekre bontottuk, és elemenként jeleztük a szükséges kompetenciákat is.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez Nemzeti Tankönyvkiadó

Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. évfolyamos kötetéhez

Borító tervezők: Németh János Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Kiadás éve: 2009 Nyomda: Gyomai Kner Nyomda Zrt. ISBN: 9789631944228 Kötés típusa: tűzött Terjedelem: 64 Nyelv: magyar Méret: Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm Kategória:

Kaposi József, Szabó Márta, Száray Miklós – Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. évfolyamos kötetéhez

Tartalom
4. Szellemi, társadalmi, politikai változások az újkorban
3
4.4. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás
3
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban
7
5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban
7
5.5. Művelődés, egyházak, iskolák
12
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora
16
6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 16
6.2. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája
20
6.3. A XIX. század eszméi
22
6.4. Az ipari forradalom és következményei
24
6.5. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón
27
6.6. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik
31
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
35
7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései
35
7.2. A reformkori művelődés, kultúra
37
7.3. A polgári forradalom Magyarországon
41
7.4. A szabadságharc Magyarországon
47
7.5. A kiegyezés előzményei és megszületése
51
7.6. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában
56
7.7. Életmód és művelődés 1867-1914
60

Megoldókulcs ​a történelem érettségi feladatgyűjtemény 11. évfolyamos kötetéhez

Ez ​a kiadvány a Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez. Írásbeli, 11. évfolyam című könyv feladatainak a megoldásait tartalmazza. A megoldókulcs olyan, mint az új érettségihez használatos javítókulcsok. A tesztfeladatoknál tömör válaszokra törekedtünk, gyakran csak a kulcsszavakat adtuk meg. Az esszéfeladatok megoldását válaszelemekre bontottuk, és elemenként jeleztük a szükséges kompetenciákat is.

Értékelések

Kapcsolódó könyvek

K%c3%a9p029

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós – Megoldókulcs ​a történelem érettségi feladatgyűjtemény 12. évfolyamos kötetéhez
Ez ​a füzet a Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez, Írásbeli, 12. évfolyam című könyv feladatainak a megoldásait tartalmazza. A megoldókulcs olyan, mint az új érettségihez használatos javítókulcsok. A tesztfeladatoknál tömör válaszokra törekedtünk, gyakran csak a kulcsszavakat adtuk meg. Az esszéfeladatok megoldását válaszelemekre bontottuk. és elemenként jeleztük a szükséges kompetenciákat is. Reméljük, hogy ezzel megkönnyítjük a pedagógusok értékelő munkáját!

K%c3%a9p025

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós – Feladatgyűjtemény ​az új történelem érettségihez – 9-10. évfolyam – Írásbeli
2005-ben ​bevezetésre kerülő új érettségi vizsgán a tények, adatok ismerete továbbra is fontos szerepet kap, de a vizsgázónak elsősorban tudása alkalmazásáról, történelmi látásmódjáról, elemzőkészségéről kell írásban és szóban számot adnia. Képesnek kell lennie források értelmezésére, összevetésére, írásos és képi forrásokból, adatsorokból, diagramokból, térképekből történeti problémák meglátására, kifejtésére, elemzésére. Másképpen kell készülni az új érettségire, mint a régire, s különösen másként, minta jelenlegi felvételi vizsgákra. A Nemzeti Tankönyvkiadó történelem érettségi feladatgyűjtemény-sorozatát használva megérthetjük az új, kompetenciaközpontú érettségi szellemiségét, és eredményesen felkészülhetünk a történelem érettségi vizsgára. Ez a kötet a 9-10. évfolyamos tananyaghoz ad több mint 220 feladatot: ezek tartalmukban, megfogalmazásukban és értékelésükben is olyanok, amilyenekkel a tanuló az érettségi vizsgán találkozik majd. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott konkrét vizsgakövetelmények témaköreinek mindegyikéhez közép- és emelt szinten is található legalább öt rövid választ igénylő és két elemző, problémamegoldó feladat. Azért, hogy a képességfejlesztés tudatos szaktanári munka lehessen, piktogramokkal jeleztük, hogy a feladat elsősorban mely képességeket fejleszti. A feladatgyűjtemény megoldókulcsa külön kötetben jelenik meg.

Vir%c3%a1gv%c3%b6lgyi

Virágvölgyi András – Magyar ​történelem
Melyik ​fejedelemhez köthető Erdély aranykora? Milyen ütközetekben vett részt a honvédsereg a tavaszi hadjárat során? Mi volt az első balatoni gőzhajó neve? Ki írta a Jónás könyvét? Mikor forgatták a Körhintát? Ezekre és számos hasonló kérdésre is választ kap ebben a könyvben, amely gyorsan és lényegre törően teszi elérhetővé a magyar történelem, kultúra és tudomány fontos tényeit. Ideális felkészítő anyag iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt. Vizuális típus? A könyvben található időszalagok bőséges képanyaga elvezeti a megfelelő információhoz. A kötetet név- és fogalommagyarázatok, valamint térképek egészítik ki. Külön ajánljuk a válogatott történelmi szövegrészleteket, melyek által a régiek szólnak az olvasóhoz.

Nt-14425_1

Száray Miklós – Kaposi József – Történelem ​IV.
A ​Forrásközpontú történelem sorozat tankönyvei kísérletet tesznek a történelmi múlt forrásközpontú feldolgozására, és lehetőséget adnak a tanulói tevékenységre épülő történelemtanításra. A sorozat nem azért újdonság, mert a kötetek bőséggel tartalmaznak forrásokat, hanem azért, mert a tananyag mennyisége és a tankönyvek felépítése elegendő időt és megfelelő módszereket kínál a forráselemzésre. A kötetet szinkron időtábla egészíti ki. Tankönyvsorozatunk ösztönzi és segíti az új vizsgakövetelményeknek megfelelő szaktanári gyakorlat kialakítását, alkalmazását, a tananyag komplexebb feldolgozását.

Feladatgyujtemeny_az_uj_tortenelem_erettsegihez_11_evfolyam_large

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós – Feladatgyűjtemény ​az új történelem érettségihez 11. évfolyam (írásbeli)
A ​2005-ben bevezetésre kerülő új érettségi vizsgán a tények, adatok ismerete továbbra is fontos szerepet kap, de a vizsgázónak elsősorban tudása alkalmazásáról, történelmi látásmódjáról, elemzőkészségéről kell írásban és szóban számot adnia. Képesnek kell lennie források értelmezésére, összevetésére, írásos és képi forrásokból, adatsorokból, diagramokból, térképekből történeti problémák meglátására, kifejtésére, elemzésére. Másképpen kell készülni az új érettségire, mint a régire, s különösen másként, mint a jelenlegi felvételi vizsgákra. A Nemzeti Tankönyvkiadó történelem érettségi feladatgyűjtemény-sorozatát használva megérthetjük az új, kompetenciaközpontú érettségi szellemiségét, és eredményesen felkészülhetünk a történelem érettségi vizsgára. Ez a kötet a 11. évfolyamos tananyaghoz ad több mint 220 feladatot: ezek tartalmukban, megfogalmazásukban és értékelésükben is olyanok, amilyenekkel a tanuló az érettségi vizsgán találkozik majd. Az Oktatási Minisztérim által jóváhagyott konkrét vizsgakövetelmények témaköreinek mindegyikéhez közép- és emelt szinten is található legalább öt rövid választ igénylő és két elemző, problémamegoldó feladat. Azért, hogy a képességfejlesztés tudatos szaktanári munka lehessen, piktorgrammokkal jeleztük, hogy a feladat elsősorban mely képességeket fejleszti. A feladatgyűjtemény megoldókulcsa külön kötetben jelent meg. A(z) Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez Írásbeli 11. évfolyam (Könyv) szerzője Száray Miklós, Kaposi József, Szabó Márta.

D%c3%b6w_k%c3%b6nyv0046

Bebesi György – B. Turi Katalin – Történelem ​40 tételben
Az ​érettségire és az egyetemi-főiskolai felvételi vizsgákra való felkészülés során akkor várhatunk eredményt, ha ismétléskor új szempontok szerint próbáljuk átnézni a történelmi problémákat, vagy nagy időszakokat és régiókat tekintünk át. Ezáltal a vizsgára készülő újabb összefüggésekre jön rá, s más látásmóddal értékeli az egyszer már megismert tényeket, folyamatokat. Bebesi György és B. Turi Katalin könyve a történelem rendszerező áttekintésére vállalkozott. A 40 témakör kiválasztása már orientál. Akadhat, aki mást tart fontosnak a történelemből, ám a szerzők tapasztalata az, hogy az általuk választott témakörök az érettségin és a felvételi vizsgákon is a leggyakrabban szerepelnek. Minden témakör kidolgozása hasonló felépítést követ. Sehol sem hiányzik a legfontosabb fogalmakat magyarázó és a történelmi személyeket bemutató “minilexikon” és a kronológiai táblázat.

Veadandp0095

Mezey Barna – Magyar jogtörténet
A magyar jog több ezer éves története a magyar nép Uralon túli életétől napjainkig kísérte vándorlásait, a nomád, patrimoniális, rendi, polgári államának históriáját, harcait és függetlenségi küzdelmeit, szuverenitásának alkotmányos megformálását. De mindenekelőtt hétköznapjait. A jog legfontosabb funkciója a joghistória tanúsága szerint a mindennapi konfliktusok feloldása, az ellentétek elsimítása, ha másként nem sikerül, a sértett és körének megbékéltetése, igazságigénynek kielégítése volt.

D%c3%b6w_k%c3%b6nyv0055

Ismeretlen szerző – Magyar ​alkotmánytörténet
Az ​alkotmány történeti felfogása – mely nem a kartális megfogalmazódáshoz köti a constitutiót, hanem az állami élet szerves fejlődésében kialakuló és érvényesülő általános alkotmányos elvek jelenlétéhez – képezi a Magyar alkotmánytörténet szerkesztési koncepciójának alapelvét. A zömében a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar jogtörténészei által írott munka a magyarság nemzetségi, törzsi és törzsszövetségi szerveződésétől a nomád állammodell kialakulásán és működésén át vezeti az alkotmánytörténet folyamatát a Kárpát-medencében megalapított keresztény magyar állam kiépítéséig. Ezt követően a patrimoniális, a rendi képviseleti, az abszolút és alkotmányos monarchia, a parlamentáris királyság és végül a magyar köztársaságok modelljeinek elemzésével teszi teljessé a képet a magyar alkotmányfejlődésről. A kötet tudatosan vállalt szerkesztői elve, hogy csak kevéssé követi a kronologikus rendet, ehelyett a magyar joghistória történetének jellemző alkotmányos jogfolytonosságára helyezve a hangsúlyt a közjogi intézmények (országgyűlés, államfő, központi és helyi közigazgatás, törvénykezési szervek) feldolgozásával rajzolja meg a magyar alkotmánytörténet tablóját. Ezzel lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megszabadulva a köz- és politikatörténet szokásos cezúráinak bilincsétől a maguk folytonosságában ismerjen meg olyan jellegzetesen évszázadokon át nyúló intézményeket, mint a szent korona tana, a királyi hatalom és jogkör alakulása, a magyar országgyűlés fejlődése, a vármegyék története. A kötet olvasója így egészében szemlélheti a magyar alkotmányosság és közjog történeti fejlődését.

Mir%c5%91l_mes%c3%a9l

Horváth Péter – Miről ​mesél a múlt?
A ​múlt csupa érdekesség: csupa mesét, nagyrészt megtörtént mesét rejteget. Könyvünkben érdekességeket olvasol mindarról, ami fontos az ember múltjában: Lakóhelyekről, falvakról, városokról, étkezésről, vadászatról, öltözködésről, közlekedésről, hírközlésről. Megismerkedsz királyokkal, hősökkel, életkörülményekkel, különféle népek művelődésével, hitével, küzdelmeivel. E történetek megértésében játékos feladatok, gondolkodtató kérdések és könnyen érthető magyarázatok támogatnak. Rájössz, mi az, ami bizonyíthatóan megtörtént, és mi az, amit a mesés képzelet színezett ki. Megtudod, miként lehetnek útjelzőid a múltban a dátumok, és mi mindenről árulkodik a térkép. Két év alatt jutsz el a könyv végére. Ráébredsz, hogy tankönyvvel dolgoztál, s olyan ismereteket szereztél, amelyek megalapozzák a magyar és a világtörténelem későbbi tanulását.

8fc5_1_1600

Száray Miklós – Történelem ​I.
A ​sorozat nem azért újdonság, mert a kötetek bőséggel tartalmaznak forrásokat, hanem azért, mert a tananyag mennyisége és a tankönyvek felépítése elegendő időt és megfelelő módszereket kínál a forráselemzésre. A kötetet kiegészítő szinkron időtábla gyors tájékozódást biztosít. Tankönyvsorozatunk ösztönzi és segíti az új vizsgakövetelményeknek megfelelő szaktanári gyakorlat kialakítását, alkalmazását, a tananyag komplexebb feldolgozását.

Bitskei_(435x640)

Bitskey István – Pázmány ​Péter
A ​16. század végére hazánk protestáns többségű lett. De a katolikus egyház – a Habsburg-dinasztia segítségével – ellentámadásra indult. Ezekben az években lépett fel Pázmány Péter, a fiatal jezsuita szerzetes. Hatalmas tudásával, és páratlan nyelvi tehetségével szikrázó vitákat folytatott, de mint esztergomi érsek és királyi főkancellár a politikai életben is döntő szerepet játszott. Híve volt a dinasztiának, de következetesen védte nemesi alkotmányunkat. Jó kapcsolatot tartott fenn Erdély egyik nagy fejedelmével, I. Rákóczi Györggyel. Rengeteget tett nemzeti kultúránk emeléséért, s ő alapította a ma is működő budapesti tudományegyetemet. A nagy főpap életét Bitskey István egyetemi docens markáns vonásokkal vázolta fel. Árnyalt elemzései, megbízható tényanyaga és színes stílusa hasznos olvasmánnyá teszi a képekben gazdag művet.

Sz%c3%b6veggy%c5%b1jtem%c3%a9ny_az_1945_ut%c3%a1ni_magyar_t%c3%b6rt%c3%a9nelem_tanul%c3%a1s%c3%a1hoz

Ismeretlen szerző – Szöveggyűjtemény ​az 1945 utáni magyar történelem tanulásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar_%e2%80%8bt%c3%b6rt%c3%a9neti_sz%c3%b6veggy%c5%b1jtem%c3%a9ny_1000-_1526

Ismeretlen szerző – Magyar ​történeti szöveggyűjtemény 1000- 1526
A ​szöveggyűjtemény a Lederer Emma által szerkesztett, 1964-ben megjelent hasonló vállalkozás felelevenítése, de természetesen figyelmebe veszi az 1000 és 1526 közti korszakkal foglalkozó magyar történetírásban végbement fejlődést. Ennek megfelelően a korábban szinte kizárólagosan figyelemre méltatott társadalom- és gazdaságtörténet mellett a korszak muvelődésének egyes fontosabb kérdései is megfelelő terjedelemben helyet kapnak, sőt az elmúlt évtizedekben kissé “lenézett” eseménytörténet is szerepet kap

Kert%c3%a9sz_istv%c3%a1n_emberek_%e2%80%8b%c3%a9s_sz%c3%a1zadok

Barta Gábor – Hegyi Klára – Kertész István – Emberek ​és századok
Régmúlt ​századok szólalnak meg e történelmi olvasókönyv lapjain. Az őskor és az ókor történetéből, a magyarok életének legrégibb emlékeiből, a középkori magyar állam és az európai feudalizmus történetéből válogatott források gyűjteményét veszi kezébe az olvasó. Az egykor élt emberek mindennapi élete, szokásai, települési viszonyai, kultúrája, békés hétköznapjai és háborús borzalmai elevenednek meg a kötet lapjain a kortársak tollából, szépírók műveiből és történészek munkáiból válogatott írások nyomán.

Covers_247072

Ismeretlen szerző – Szöveggyűjtemény ​Magyarország történetének tanulmányozásához I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_76927

Ismeretlen szerző – Magyar ​történelmi fogalomtár I-II.
E ​mű mintegy 1400 címszava a magyar történelem fogalmait tekinti át. A szerzők összefoglalást nyújtanak a gazdaság- és technikatörténet, a társadalmi-szociális struktúra, a földbirtokviszonyok, az adózás, az állami és helyi kormányzat, a bíráskodás, a politikai és az egyházi intézmények, a katonáskodás, a régészeti korok és kultúrák, a magyarsággal kapcsolatba került népek, a történeti-földrajzi tájak fogalomköreiről. Az egyetemes történelem magyar történelmet meghatározó fogalmai is helyet kaptak a gyűjteményben. A szavak definíciója és etimológiája mellett nyomon követhető eredeti tartalmuk változása a történelem folyamán.

Covers_132590

Ismeretlen szerző – Szöveggyűjtemény ​a magyar történelem forrásaiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_171980

Ismeretlen szerző – Nap-naptár
Ez ​a könyv az eredeti szándék alapján olyan újdonság kívánt lenni, amely az előzetes alapelvek szerint egyrészt konkrét dátumokra lebontva, s napokhoz kapcsolva tartalmaz érdeklődésre számot tartó információkat, másrészt az adott dátumokhoz kapcsolódóan többirányú érdeklődőt is segít a tájékozódásban.

Iron_20curtain_20by_20anne_20applebaum

Anne Applebaum – Iron ​Curtain
_In ​the long-awaited follow-up to her Pulitzer Prize-winning Gulag, acclaimed journalist Anne Applebaum delivers a groundbreaking history of how Communism took over Eastern Europe after World War II and transformed in frightening fashion the individuals who came under its sway._ At the end of World War II, the Soviet Union to its surprise and delight found itself in control of a huge swath of territory in Eastern Europe. Stalin and his secret police set out to convert a dozen radically different countries to Communism, a completely new political and moral system. In _Iron Curtain,_ Pulitzer Prize-winning journalist Anne Applebaum describes how the Communist regimes of Eastern Europe were created and what daily life was like once they were complete. She draws on newly opened East European archives, interviews, and personal accounts translated for the first time to portray in devastating detail the dilemmas faced by millions of individuals trying to adjust to a way of life that challenged their every belief and took away everything they had accumulated. Today the Soviet Bloc is a lost civilization, one whose cruelty, paranoia, bizarre morality, and strange aesthetics Applebaum captures in the electrifying pages of _Iron Curtain_.

Magyarorsz_tort_ii_vilagh_utan

Szerencsés Károly – Magyarország ​története a II. világháború után (1945-1975)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.