Press "Enter" to skip to content

Történelem – Tankönyv

avítt és lapos, a hosszú és unalmas szövegek mellett pedig semmi olyan nem található bennük, ami akár egy tanárt, akár egy gyereket megmozgatna.

történelem tankönyv 5. osztály

Irodalom. Irodalmi szöveggyűjtemény 11. NT-0031/2. 1 135 Ft. Matematika közép. Matematika a középiskolák 11. évfolyama számára. NT-17302.

Történelem. NT-17442 Történelem 12. (Száray Miklós). FI-504010903/2. Történelmi atlasz. Matematika. MS-2312 . 9, 10, 11, 12. évfolyam szakmai angol nyelv.

22 мар. 2017 г. . A késő középkori és kora újkori nagy földrajzi felfedezések nyomán. Európa az élre tört. Az Ibériai-félsziget két nagyobb állama közül Por-.

gyel király is lett, és hadjáratot vezetett Nápoly ellen, Luxemburgi Zsigmond pedig a cseh trónig és . Aktív külpolitika: visegrádi király-.

Magyar nyelv és kommunikáció mf 9. . Történelem 9. a középiskolák számára/ Száray Miklós. NT-17142. 1000.-. Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok…

Irodalom 9. szöveggyűjtemény. Pethőné Nagy Csilla. RK-9641-84-6/új Quartier Libre 1 + Audio-CD. Michele Bosquet, Matilde Martinez Salles,. Yolanda Rennes.

A Kárpátokban számos mesterséges tó, azaz víztározó van: Vidra (a Lotrun), Vidraru (az Argyason),. Békási-tó (a Besztercén). Jegyezd meg! Elevenítsd fel!

Tematikus terv. 10.b Történelem. Tanár: Bálint Ákos. Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 10. Kapcsolattartás: messenger csoport, facebook csoport, discord.

Szakiskolai közismereti tankönyv 9. / Csorba F. László et al. OH-SZK09T. 1 100.-. Matematika munkafüzet 9. / Dukán András Ferenc, Tüskés Gabriella.

Kocsis István,Mezei Tibor, Varga Vilmos I. FV-G-386/II. 2000.-. Biológia a szakközépiskolák 12. évf. számára/ Kropog Erzsébet. NT-17459.

A. Das ist meine Meinung ! . B. Meiner Meinung nach hättest du das nicht sagen sollen. . szórend je van, és leginkább a függő beszédben használatos.

9.kny osztály angol csoport RMI. Tankönyv: Pioneer Pre-Intermediate & Intermediate. 1. félév. Pioneer Pre-Intermediate. Module One – Social media, .

Alkotni jó – olyan feladatok, ahol barkácsolni vagy rajzolni kell,. • Játszani jó – játékos gyakorlatok,. • Kincseim – összegyűjthető alkotások,.

17 сент. 2020 г. . Történelem 5-8. osztály. 1. Történelem. A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a.

7. osztály. Történelem. ELSŐ FÉLÉV. I. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei. Az olasz és a német egység. Polgárháború Észak-Amerikában.

14 июн. 2019 г. . Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon. • A nemzetállamok és a birodalmi politika kora. • A kiegyezéshez vezető út és a .

VII. Gergely, IV. Henrik, III. Ince, Assisi Szent Ferenc, Habsburg Rudolf, IV. Károly, Szaladin, Hódító Vilmos, II. Fülöp Ágost, IV. Szép Fülöp, Jeanne .

Történelem vizsgakérdések – 7. osztály. I. félév: Első témakör: A nemzetállamok kora . 7. Az osztrák- magyar kiegyezés (1867). 8. A dualizmus rendszere.

Tanszerlista 6. osztály. 6. évfolyam Történelem: 5. évfolyamon használt füzet és munkafüzet . 6. évfolyam Hon- és népismeret: 1 db nagyalakú vonalas füzet.

Történelem – javítóvizsga tételek 9. osztály. 1. Az athéni demokrácia. 2. Caesar egyeduralma. 3. A kereszténység kialakulása. 4. Az iszlám.

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 3. A magyar zsidóság helyzete 1848–1945 között. 4. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés .

Történelem. 6. osztály. 2020. 03. 27. A Zanza tv linkjének segítségével újra megnézhetitek az eddig látott kisfilmeket.

7. osztály. Tantárgy. Füzetigény történelem. 1 db A4-es vonalas füzet /nem spirál/ irodalom. 2 db A4-es vonalas füzet /nem spirál/ nyelvtan.

6. osztály. Tantárgy. Füzetigény történelem. 1 db A4-es vonalas füzet (nem spirál) irodalom. 1 db A/4-es füzet (nem spirál).

Megkezdődött a gyarmati rendszer felbomlása, Európa kettészakadt. A világpolitikát a szovjet–amerikai szembenállás határozta meg, és ez a helyzet csak a .

9.c osztály. Történelem. 1. Őskor és Ókori Kelet . A felkészüléshez segítséget adhat a Történelem 9. című tankönyv és az órán készített jegyzetek. A.

10. osztály. Magyar irodalom. FI-501021001/1. Irodalom 10. tankönyv (2017, újgenerációs) . NT-17242/1 Történelem 10. (Száray Miklós). FI-504010903/2.

NT-17342 Történelem 11. (Száray Miklós). FI-504010903/2. Történelmi atlasz. Matematika. MS-2311. Sokszínű matematika 11. MS-2324. Sokszínű matematika 11.

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9.Nemzedékek Tudása. Tankönyvkiadó, Budapest /17142/. Az Oktatási Hivatal honlapján található: Központi írásbeli .

9. osztály. Magyar irodalom. FI-501020901/1. Irodalom 9. tankönyv (2018, újgenerációs) . Történelem 9. (Száray Miklós). Matematika. MS-2309.

11 июл. 2018 г. . 11. osztály. Magyar irodalom. FI-501021101/1. Irodalom 11. tankönyv (2018, újgenerációs) . NT-17342 Történelem 11. (Száray Miklós).

8 июл. 2017 г. . Kinek a nevéhez fűződik a gőzmozdony feltalálása? 1. Morse. 2. Stephenson. X. Rousseau. 13. Melyik vasútvonalat adták át 1847-ben?

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási . kártérítés módjáról és mértékéről jogszabály nem rendelkezik, .

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 2. Móra Ferenc: Rab ember fiai vagy. 2. Fekete István: Bogáncs . 4. osztály. Kötelező irodalom: Tatay Sándor: Kinizsi Pál.

Új királyságok a Nyugatrómai. Birodalom romjain. A germán és a római világ egymásra hatásának megértése. Kora középkori állammodell megal-.

Táltos Iskola. Tarsoly Anita. Matematika. 4. 1. Böröcz Botond. 4. 12. 978,6. Kaposvár. Kodály Zoltán Központi Ált.Isk. Honvéd Utcai Tagiskola.

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (önálló nyolcad és szünetjele, .

20 мар. 2019 г. . Dr. Hornyák István: Elsősegélynyújtás mindenkinek . https://www.slideshare.net/Galandras12/elsseglynyjts-mindenkinek-hornyk-istvn-ph-d.

20 мар. 2019 г. . A tini lányok nőgyógyászati problémáival külön szakvizsgával rendelkező szakorvos, a. (gyermek-) és tinédzsernőgyógyász foglalkozik.

fokozatos terhelés lépésről lépésre, játékos formában történik érzelmi . Az 1. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen .

Hujber Dóra. 14. Karasz János. 15. Strainov Alex. 16. Szepesi Endre . Mile Attila. 11. Mucsi Bálint . Szepesi Attila Máté 7. o. 7. Bálint Lídia 8. o.

22 февр. 2006 г. . a) Írja az ábra üresen hagyott helyeire a megfelelő sorszámot! (Elemenként 0,5 pont.) 1. vetésforgó. 2. háromnyomásos gazdálkodás.

12 окт. 2012 г. . MEGOLDÓKULCS és JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 3. osztály 4. osztály 5. osztály. 6. osztály 7. osztály 8. osztály. 1. D. C. A B C. 1. C. B. B C.

14 окт. 2016 г. . MEGOLDÓKULCS és JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 3. osztály. 4. osztály. 5. osztály. 6. osztály. 7. osztály. 8. osztály. 1. A C D E.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 2. Móra Ferenc: Rab ember fiai vagy. 2. Fekete István: Bogáncs . 4. osztály. Kötelező irodalom: Tatay Sándor: Kinizsi Pál.

Egy osztály ⁄ –ad része fiú. A fiúk ⁄ –a sportol. Hány fiú sportol, ha az osztály 24 fős? /5pont. 6. Melyik az a szám amelynek a –ad részének a ⁄ –e 20?

Üst Lili. Sávoly. Paár Lili. Mikszáth. Kovács Vanessza. Noszlopy. 2. Sipos Dániel. Sávoly. Léránt Boglárka. Kéthely. Kovács Dominika. Öreglak. Hosszú Regina.

26 авг. 2008 г. . Eredetileg a Meroving-dinasztia udvarnagyai a Frank. Birodalomban, majd a birodalom és utódállamai uralkodói, miután letaszították a .

Írjátok a kotta alá a hangok nevét! Színezzétek a hangokat! 2 . Csömödéri falu végén . Hinta-palinta – magyar népi játékdal . . . . . . . . 42.

vezett Vegyes-házi királyok időszakában, a Magyar Királyság egy újabb fénykorát élte, és az ország . Amerika felfedezése után kalandorok és szerencselova-.

A geometriai modelle- zéshez kapcsolódó ismeretek segítik továbbá a felhasználói kézikönyvek, segédletek megérté- sét, csökkentik a modellezés során elkövetett .

Jellemzően színkódok- . A passzív átalakítók fizikai mennyiségei pl. ellenállás, induktivitás, kapacitás, stb. Az aktív átalakítók.

Színes irodalom 12. NT-0041/2. Irodalmi szöveggyűjtemény 12. NT-11731/1. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 7. évfolyam számára. NT-11731/M.

tankönyv a 3. osztály számára . ( 4. Ált. isk. – ingyenes / 4.a ). Alaprendelés. Raktári szám Tankönyv címe . AP-040913 A mi világunk munkafüzet 4.

Felelős kiadó: Eszterházy Károly Egyetem • 3300 Eger, Eszterházy tér 1. . még látta, ahogy Tombor fölhúzza a kötelet, s máris odaát volt a posta udvarán.

– A középszintű érettségire készülőknek Ismétlésként javasoljuk a következő feladatok megoldását;. Fizika 9. tk. 20. oldal l-IO.; 24. oldal 1-3.; 29. oldal 1-7.

zív sorozata 2002 könyvhetétôl . a szovjet börtönvilágot megmutató sorozat és az az 1990-es, Borisz . A Halkirálynô és a dzsinnek. Fabyen Kiadó.

11 июн. 2020 г. . egy kisebb várost, Rómát. Ez a város néhány évszázad múlva már három kontinensre . lyok völgyében kialakított sziklasírokban temették el.

Rick magyar barátja, Réka, éppen ebben az évben kezdett el angolul tanulni az iskolában, akárcsak ti. . gepárd chicken [ tSIkIn] csirke child [tSaIld],.

12 июн. 2020 г. . Az ókori Hellász és térsége. A poliszok világa Hellászban. Mi biztosította egy polisz önállóságát? A Balkán-félsziget déli részén és .

Történelem – Tankönyv

tankönyvet két rövid képregény is színesíti. Mindkettővel bepillanthatsz fontos ese- . Játsszátok el a Dávid és Góliát küzdelméről szóló történetet!

Történelem – Tankönyv – kapcsolódó dokumentumok

Színes irodalom 11. NT-0030/2. 970 Ft. Irodalom. Irodalmi szöveggyűjtemény 11. NT-0031/2. 1 135 Ft. Matematika közép. Matematika a középiskolák 11.

Elzász és Lotaringia. A Francia Királyság és az egykori Német-római Birodalom ha- tárán fekvő terület a középkor óta viták forrása volt. Az évszá-.

tankönyvet két rövid képregény is színesíti. Mindkettővel bepillanthatsz fontos ese- . Játsszátok el a Dávid és Góliát küzdelméről szóló történetet!

22 мар. 2017 г. . Miért tudták legyőzni az európai hódítók az indián birodalmakat? A genovai származású Kolumbusz. Kristóf– a spanyol királyi pár meg-.

Az őskor és az ókori Kelet (A történelem kezdete-a kőkor; Egyiptom a Nílus ajándéka; Mezopotámia és a Közel-Keletet egyesítő birodalmak; Kultúra és.

Beszéd és írás 5. Magyar nyelvi és . RK-9641-84-6/új Quartier Libre 1 + Audio-CD . WIR 2 Munkafüzet + audio CD. Giorgio Motta. RK-5127-56-4/új.

Tematikus terv. 12.b Történelem. Tanár: Bálint Ákos. Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 12. Kapcsolattartás: messenger csoport, facebook, discord.

5-8. évfolyam – Füzetek, felszerelések. Magyar: • Nyelvtan tankönyv + munkafüzet . A/5-ös kisméretű vonalas vagy sima füzet …….osztály részére.

12. osztály. Irodalom: Irodalom 12. tankönyv ( OFI 2018, újgenerációs) FI-501021201 . (Száray Miklós) . 9, 10, 11, 12. évfolyam szakmai angol nyelv.

Csapágyméretező kalkulátor . . technológiai tervezés, mert kellemesen használható az NC forgácsolási műveletek megmun- . előállítási sebesség;.

Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: [email protected] A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök. Raktári szám: OH-TOR06TA.

NT-17220/II. Irodalom 10. . Matematika feladatgyűjtemény I. a középiskolák tanulói számára . Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III.

tankönyv a 3. osztály számára . ( 4. Ált. isk. – ingyenes / 4.a ). Alaprendelés. Raktári szám Tankönyv címe . AP-040913 A mi világunk munkafüzet 4.

Figyeljétek meg és jegyezzétek le a vonat hangjait! . Minek mégy te az erdőbe? . vesszőcskéért. . Kodály Zoltán – Gazdag Erzsi .

A konzol kétirányú mozgást . Mótor Tarján Ferenc szerkezete 1929 januárjában mutatkozott be a Corvin áruház kirakatában. A.

26 авг. 2008 г. . A poitiers-i csata: a Karoling majordomus, Martell Károly (Kis Pippin apja) legyızi az . Az elsı rigómezei csata. . A grünwaldi csata.

26 авг. 2008 г. . Eredetileg a Meroving-dinasztia udvarnagyai a Frank. Birodalomban, majd a birodalom és utódállamai uralkodói, miután letaszították a .

26 авг. 2008 г. . változások Károly Róbert, Nagy Lajos,. Luxemburgi Zsigmond idején. Károly Róbert gazdasági reformjai. A magyar városfejlıdés korai szakasza.

Fazekas Mihály hőse, Lúdas Matyi;. • Hősök az irodalom más műfajaiban. Mindezek előtt – év eleji ismétlésként – idézzük fel néhány szempont alapján, .

FIZIKA. Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek. TÉMAKÖRÖK, FELADATOK. 11-12. 8., VÁLTOZATLAN KIADAS. MOZAIK KIADÓ – SZEGED, 2011 .

9 июн. 2020 г. . A születésnapi tortán 7 szál gyertya van. Ho- gyan lehet 4 egyenes vonallal felvágni a tortát úgy, hogy mindegyik darabon egy-egy gyertya.

A horgászat vagy a halászat megkezdésekor a horgász vagy a halász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati vagy a halászati .

11 июн. 2020 г. . hogy tudták irányítani a Római Birodalmat. ▫ mi minden őrzi még ma is Róma emlékét. ▫. Eközben azt is megtanulod, miként lehet.

A geometriai izoméria . . Közülük kettő geometriai izomer. Keretezd be ezt a két molekulát! . Mi a két szál közötti különbség (geometriai) oka?

Mértékegység-átváltások . . Szöveges feladatok a hétköznapjainkban . . Ha a számokhoz tartozó betűket a feladatok sorrendjében összeolvasod,.

A betyárballada – Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli . . „régen értem meg ilyen jó napot” – Rideg Sándor: Indul a bakterház (részlet) . 260.

„Ott állt az angyal tehetetlenül” – Sławomir Mrożek: Az őrangyal . . Másfelől aki így tesz, az megnyugtató „otthonra” lel a sorozat virtuális világában.

színezést! 56 > páros szám > 35 . A katicabogár és a hangya kiszámolta a műveleteket. . Egy bokron hangya van, ez -szer annyi, mint a pillangók száma.

Uram! A késemért jöttem! – Hol hagyta? – Valami matrózban. – Milyen kés volt? – Acél. Keskeny penge, kissé hajlott. Nem látta? – Várjunk.

10 июн. 2020 г. . mondani, hogy mi történt, ott legyek vele. Hogy megvi- gasztaljam, tartsam benne a lelket, és tudja, nincs egyedül. Leiner Laura. 118.

5 апр. 2019 г. . matematika NT-16129/NAT. Négyjegyű függvénytáblázatok . történelem NT-17242/1. Történelem 10. a négyosztályos . történelem NT-17342.

ták a kéziratpapírt, a tintát és a ceruzát. Ez volt a kedvenc helye Babits Mihály- nak, Móricz Zsigmondnak, Kosztolányi. Dezsőnek, Karinthy Frigyesnek .

Rick magyar barátja, Réka, éppen ebben az évben kezdett el angolul tanulni az . hörcsög hand [hQnd] kéz happy [ hQpi] boldog harbour [ hA b ].

a) Az ionos vezető Na-β-alumínium-oxid mechanikai szilárdságát 50 %-kal . Pl. TiI4, ZrI4, HfI4, BiI3 gőzeit vékony izzó W-szálra kondenzáltatják, melyen.

7. Matematika. ÚJGENERÁCIÓS tankönyv. 7 hatvány grafikon súlyvonal . hogy az osztály néhány tagja a kirándulás alkalmával szabadon mozogjon a térben és az .

12 июн. 2020 г. . Ez az összefüggés minden derékszögű háromszög oldalai . kiválasztott 10 és 70 év közötti férfi és nő alvással töltött óráinak számát.

9 июн. 2020 г. . Figyeld meg az első ábrát! . a) Rakd ki a padodra az első figurát számolókorongokból és számo- . Osvát Erzsébet: Első osztályosok.

Kínai befektetők napelemgyárat szeretnének létrehozni egy magyarországi városban. . Csorna. Kapuvár. Jánossomorja. Muraszombat.

11 июн. 2020 г. . A Föld gömbhéjai. A Föld fejlődésének kezdetén, a folyamatos hűlés során az anyagok sűrűségük szerint rétegekbe rendeződtek.

nemrégiben jelent meg Lengyel . Lengyel László elgondolása elitértelmiségrôl . Bánóczi Rozália; Rihmer Zoltán: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára.

Történelem tankönyv 5 osztály 2020

Vissza

vagy regisztrálj a következő fiókjaid egyikével

Letelt az ehhez a blokkhoz tartozó időkeret!

A blokk végéhez értél.

A dolgozat kitöltésének határideje lejárt!

A dolgozat kitöltésére szánt időkeret lejárt!

Válaszd ki a csoportodat, akiknek feladatot szeretnél kiosztani!

Hozd létre a csoportodat a Személyes címtáradban, akiknek feladatot szeretnél kiosztani!

Avítt, lapos, történelmet hamisít -–Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken

Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek “csak” zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak.

Erősen vitatják a hvg.hu által megkérdezett magyar- és történelemtanárok az oktatási államtitkár múlt heti, az új nemzeti alaptantervhez igazított tankönyvek bemutatóján elhangzott kijelentését, amelyben Maruzsa Zoltán azzal dicsérte fel a frissen elkészült tankönyveket, hogy azokra a nemzeti elkötelezettség, a gyermekközpontúság és a XXI. századi modernitás egyaránt jellemző.

A lapunknak megszólaló pedagógusok szerint az első jelző vitathatatlanul megállja a helyét, sőt, gyakorlatilag minden más is ennek rendelődik bennük alá, a modernitásnak és gyerekközpontúságnak azonban pont az ellenkezője igaz.

„Már az előző, 2012-es Nat alapján készültek is rettenetesek voltak, de ezek egyenesen gyerek-, nyelv- és 21.század ellenesek” – fogalmazott az 5. és 9. évfolyamos magyar nyelv- és irodalomkönyvekről Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnáziumában oktató pedagógus szerint mindkét évfolyam mindkét könyvtípusának (minden évfolyamon két változat készült a tankönyvekből) közös jellemzője, hogy

avítt és lapos, a hosszú és unalmas szövegek mellett pedig semmi olyan nem található bennük, ami akár egy tanárt, akár egy gyereket megmozgatna.

Készség- és kompetenciafejlesztésnek Schiller Mariann szerint nyoma sincsen, a könyvek „megúszásra játszanak”, és jól érezhetően egyetlen elvárásnak tesznek eleget: hogy megfeleljenek a hazafiasabbra szabott alaptantervnek.

Annak viszont nagyon: a szöveg tobzódik a nemzet, haza, szülőföld fogalmakban, és velük kapcsolatos idézetekben. Ez utóbbiakból eddig egy közepesen kínos kapott nagyobb nyilvánosságot: Nyáry Krisztián író hívta fel a figyelmet az önmagában is beszédes, Disney-hercegnőként ábrázolt tündérek és szivárvány alatt vonuló ősmagyarokról készült illusztrációhoz tartozó hamis Kányádi Sándor-idézetre („Legelső a nemzet, második a család, és csak harmadsorban nézd a magad javát!”), amely – mint az eredeti szövegkörnyezetből kiderült – egy lakodalmi rigmus valójában.

Az irodalmat Schiller Mariann szerint mind a négy verzióban a nemzettudat szolgálólányává silányították, és amellett, hogy a nyögvenyelős szövegektől szerinte egyetlen 10 vagy 15 éves sem fog pozitívan viszonyulni az irodalomhoz (vagy minimum kedvet kapni az olvasáshoz), még szerkesztési és módszertani hibáktól is hemzsegnek a könyvek. A 9.-es irodalomkönyvben például előbb olvashatók a művek elemzései, és csak utána maga a szöveg, az egyes leckéket pedig mindig egy-egy oldalpárba kényszerítik, amitől az egyik – hogy ne legyen üres fél oldal – túl terjengős, a másik pedig szinte túlságosan tömény, zsúfolt.

Az egyik legsajnálatosabb a szakértő szerint, hogy a könyvekben semmi nyoma annak, hogy az irodalom élő, nem pedig egy lezárt dolog, nincsenek benne, friss, mai szerzők, idézetek.

Ehhez képest szerinte és más, megkérdezett magyartanár szerint is meglepő, szinte megmagyarázhatatlan az az 5.-6. évfolyamosoknak szóló, az új Nat szellemiségét – meglepő módon – egyáltalán nem tükröző szöveggyűjtemény, amelyben több tucat népszerű, kortárs magyar író és költő műve szerepel Dragomán Györgytől Lackfi Jánoson, Grecsó Krisztiánon és Parti Nagy Lajoson át Varró Dánielig. A szomorú ugyanakkor, hogy mivel e szerzők említésszinten sincsenek benne a kerettantervben, a húszszázaléknyi szabadon felhasználható órakeretet pedig csak adott szerzőkre és művekre fordíthatja a pedagógus, a gyerekeknek igazi olvasmányélményt nyújtó szövegek mintha nem is lennének, mert a kötelező tanagyag mellett egyszerűen nincs mikor foglalkozni velük. Ráadásul – hívta fel a figyelmet egy általános iskolai magyartanár – egy idősebb pedagógus, aki 30 éve az Egri csillagokat tanítja, nem is fog tudni felkészülni a tanításukra, tanári kézikönyv ugyanis jelenleg nem érhető el hozzá.

A magyartanárok visszatérő bírálata a könyvekkel kapcsolatban az is, hogy nincs bennük nyoma az új Nat legfőbb erényeként hangoztatott tananyagcsökkentésnek: a könyvek oldalszáma ugyan valóban csökkent, de a pedagógusok szerint a vékonyabb könyvek a valójában csak kisebb választási lehetőséget, felületességet és kevesebb képességfejlesztést jelentenek.

Nincsenek elragadtatva az új tankönyvektől a történelemtanárok sem: a hvg.hu-nak nyilatkozó pedagógusok legfontosabb érvként szintén a látszat-tananyagcsökkentést hozták fel példaként: az 5.-es és 9.-es történelemkönyvek oldalszám szerint valóban rövidebbek, de az egyes leckék emiatt annyira zsúfoltak lettek, hogy az egyrészt megtaníthatatlan, másrészt nem hagy időt sem az új Nat sokat hangoztatott „lényegére”, a kompetenciafejlesztésre, sem a történelemtanulásban alapvető forrásértelmezésre.

A Borhegyi Péter és Szabados György nevéhez köthető 9.-es történelemkönyv A verziója Repárszky Ildikó, a Történelemtanárok Egyletének (TTE) alelnöke szerint például csak 176 oldalas, ami elsőre komoly tananyagcsökkentést sugall. Csakhogy az egyes témakörökhöz átlagosan 8 oldalas, hatalmas témakört átfogó lecke tartozik, ami tematikáját és tényanyagát tekintve is megtaníthatatlan a ráfordítható 2 tanórában.

A Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola Gimnázium vezető tanára nonszensznek tartja, hogy két óra alatt kell megtanítani az egész görög vagy római politika történetét. Pláne úgy, hogy a benne szereplő fogalmak, események, nevek mennyisége még a korábbi tankönyvekhez, sőt a 2020-as kerettantervi elvárásokhoz képest is nőtt. Megszámolta: a Róma alapításától Neróig tartó időszakot felölelő lecke főszövegében 23 megtanulandó esemény és 33 fogalom szerepel, köztük olyan kifejezések, amelyek eddig nem számítottak tananyagnak.

Vajon mit ért meg ennyi rá zúdított információból egy gyerek?! Abban a pillanatban, hogy nem csak szigorúan „leadom”, hanem elkezdem magyarázni is, már nem férek bele az órakeretbe. És mikor lenne idő a forráselemzésre és -összevetésre?!

– fakadt ki Repárszky Ildikó.

Ennél is felháborítóbbnak és elfogadhatatlanabbnak tartja azonban azt, hogy elmondása szerint a könyvek számos ponton gyakorlatilag történelmet hamisítanak: sok esetben mítoszokat, legendákat használnak elsődleges, történelmileg hiteles forrásnak, vagy vitatható elméleteket használnak tényként, miközben fontos, elfogadott tényeket meg sem említenek.

A magyar őstörténet tárgyalásakor mindegyik könyv evidenciaként kezeli például az emberierőforrás-miniszternek közismerten tetsző hun–magyar eredetet (Kásler Miklós nem egy alkalommal fejtette ki, hogy tudománypolitikai döntésnek tartja, hogy százötven éve kizárólag nyelvi alapon határozták meg a magyarság identitását, miközben a magyar hagyomány legendái, krónikái szerinte „teljesen egyértelműen mutatják, hogy a szittya–hun–magyar rokonság folytonos”. Az Emmi miniszterének azonban nemcsak privát szívügye az őstörténet-kutatás: a ma már évi egymilliárdos állami támogatásból működő Magyarságkutató Intézeten túl még hun–magyar múzeumot is álmodott a Városligetbe).

Az 5.-es B tankönyvben ez például így néz ki (a kiemelés nem tőlünk, hanem a könyvből származik):

Az ősi magyar mondák szerint a magyarok a hunoktól származnak, vagy legalábbis rokonságban állnak a hunokkal. Idegen írók más sztyeppei népekkel is rokonították eleinket, így például az ono-gurokkal, avarokkal, türkökkel. A nyelvészek viszont a magyar nyelvet a finnugor nyelvcsaládba sorolták, és azt állították, hogy az Urál hegység vidékén élt egy ősnép, amelyik a finnugor ősnyelvet beszélte. Ilyen ősnép azonban nem létezett ott északon, vagyis nem volt ilyen ősnyelv sem.

A szöveg később úgy próbálja feloldani a történeti hagyomány és a nyelvi megfigyelések közötti ellentétet, hogy a magyar és az Urál-vidéki nyelvek hasonlósága úgy alakulhatott ki, hogy a magyar nyelv egykoron közvetítő nyelv lehetett azoknál a népeknél, akik később az Urál-vidékére költöztek fel. Amellett pedig, hogy a miniszternek kedves, egyben a magyarságtudat szempontjából is „jobban festő” verzió van vastaggal szedve, az elméletről egyetlen kritikai megjegyzést sem ejt a szöveg, ahogy a kérdésben főként az utóbbi években nagyon intenzív szakmai-tudományos vitákról sem.

A Történelemtanárok Egylete egyébként szerdán tette közzé a véleményét az új tankönyvekről, az ötödikes tankönyvekből ebben több további csúsztatást, illetve tudományosan meghaladott tényt is példaként hoznak fel a honfoglalás témaköréből: a könyvek szerzői például egyértelműen tudatos akcióként (és nem menekülésként) írnak a Kárpát-medencébe vonulásról, említést sem téve a besenyő támadásról, de utalnak benne a kettős honfoglalás László Gyula-féle, sokszorosan cáfolt elméletére is. Utóbbira egy magyarázatot talál a TTE: a leckét jegyző Szabados György a László Gyula Intézet vezetője.

(Az ötödikes B könyvben egyébként – ahogy arra a 24.hu is felfigyelt – bújtatott kormányreklám is előkerül: az Árpád-kori szenteket bemutató fejezet illusztrációjaként a kormány szociális üdültetési programja: az Erzsébet-program logója és egy direkt erre vonatkozó kérdés tűnik fel.)

A Történelemtanárok Egyletének gyorselemzése szerint az új tankönyvek még a módosított Nat és a hozzá készült kerettanterv elvárásainak sem felelnek meg, és a fent is említett problémák, az életkori sajátosságok figyelmen kívül hagyása, valamint a rohammunkából adódó pontatlanságok, leegyszerűsítések és szerkesztetlenség mellett súlyos etikai problémaként említi azt is, hogy a négy tankönyv tananyagfejlesztői, szakértői és lektorai gyakorlatilag ugyanazok: az egyik tankönyv szerzője a másik változat társszerzője (tananyagfejlesztője), aki eközben szerzői és tudományos szakértői feladatot is ellát ugyanebben.

A három évig tartó ráncfelvarráson átesett Nat idei bevezetését korábban is ellenző TTE a könyvek áttekintése után összességben úgy látja: mivel megfelelő minőségű, és előzetesen kipróbált tankönyveket már nem lehet kifejleszteni a következő tanév kezdetéig, ez már önmagában is akadálya a módosított alaptanterv bevezetésének.

Az új könyvekben egy a hvg.hu-nak nyilatkozó irodalomtanár megfogalmazása szerint

nemcsak az a dráma, hogy rosszak, hanem hogy nem is válaszható helyettük más: ezek „a” tankönyvek ma Magyarországon, amiből tanítani lehet.

A tankönyvek bemutatásakor Maruzsa Zoltán államtitkár arról beszélt, a tankönyvekre a jól használhatóság mellett a nemzeti elkötelezettség, a gyermekközpontúság és a 21. századi modernitás egyaránt jellemző. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke arról beszélt, hogy egyes tankönyvek teljesen megújultak, mások kiegészítést kaptak, és várhatóan azok is meg fognak újulni. “Minden tankönyvíró, szerkesztő nagyon komoly feladatot látott el az elmúlt három hónapban” – tette hozzá. Az eseményen részt vettek a tankönyvek szerzői, fejlesztői is, akik szerint általános és nemzetközi trendeket követve jelenségközpontú gyakorlatorientált munkák, a mechanikus tudás mellett a gondolkodás fejlesztésére és gondolkodásra nevelő, az életkori sajátosságoknak megfelelő, az összefüggéseket is bemutató, valamint a nemzeti identitást erősítő tankönyvek készültek el.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.