Press "Enter" to skip to content

Kémia a kétszintű érettségire megoldások

Bolti készlet

Kémia a kétszintű érettségire

Korosztály: – tankönyv és feladatgyűjtemény a kémiából érettségiző 11-12. évfolyamos diákok számára, Téma: – témákra bontva, a lehetőségekhez képest jól elkülönülten tartalmazza a közép- és az emelt szint letételéhez szükséges ismereteket, összefüggéseket, – minden témánál módot ad a tanár számára szintfelmérő teszttel megállapítani, hogy milyen mélységben kell foglalkozni az adott összefüggésekkel, – szükség szerint az érettségin számon nem kérhető magyarázó értelmezésekkel kiegészítve segíti a nehezebb összefüggések megértését, – javaslatokat ad más feladatgyűjtemények használatához \(például az Ötösöm lesz kémiából c. feladatgyűjteményből kijelöli a gyakorlandó számítási feladatokat), – a szóbeli vizsgára való felkészüléshez számos, egyszerűen végrehajtható, többségében könnyen – háztartási boltból, gyógyszertárból vagy élelmiszerboltból – beszerezhető vegyszereket igénylő kísérletjavaslatokat tartalmaz az egyes témák végén.

kémia a kétszintű érettségire megoldások

Műszaki Könyvkiadó Kft. 2519 Piliscsév, Topol utca 3. Tel./fax: 06 33 473-473. E-mail: [email protected] Internet cím: www.muszakikiado.hu.

Korosztály: – tankönyv és feladatgyűjtemény a kémiából érettségiző 11-12. évfolyamos diákok számára, Téma: – témákra bontva, a lehetőségekhez képest jól .

Írta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató. Mail: [email protected] 2021 májusi emelt kémia érettségi feladatsor megoldása.

vetlen összefüggés, ezért indokolt és logikus, hogy a meszkalin nemzetkö- zi ellenőrzésének bevezetésével nem járt együtt a peyotl ellenőrzésének.

Kétszintű érettségi. 2018-19-es tanév. Út az egyetemre! . Emelt szintű érettségi vizsga. • Helyszín: érettségi behívó alapján. • Időpontja:.

1 янв. 2017 г. . nyelvvizsga (Eduline 2016). Jelen írásunkban azt vizsgáljuk, hogy az érettségi vizsga eredményei alapján a közoktatás.

A könyv javított kiadása a feladatok jellegében, szövegfajtáiban, . B2 Középszint. Emelt szintű . A) where people can meet Brian Lara or Dwight Yorke.

Kémia: Kémia a kertben. Óravázlat. A növényeknek is kell a tápanyag. Kimutatták, hogy egy növény normális növekedéséhez és fejlődéséhez a periódusos.

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas. Ellenőrizd, hogy jól működik-e, jó-e az elem (friss elemekkel, nem lemerült állapotban, .

Biológia és kémia középszintű szóbeli érettségi tételek (megoldásokkal, pontozási . Egységes érettségi feladatgyűjtemény Fizika – Megoldások.

28 нояб. 2021 г. . el˝o az, hogy lesz helyesen megoldott feladata Szonjának? Válaszunkat 4 tizedes- jegyre kerekıtve adjuk meg. (5 pont).

Bagoly-torta (lépésről lépésre) (ballagásra vagy sikeres érettségire) – készítette Gödöllei Csilla. | 1. Hozzávalók a piskótához: 8 tojás, .

Vegyértékelektron-szerkezete, molekulaszerkezete, polaritását,rácstípusa. . A grafit és a gyémánt színe, halmazállapota, keménysége, oldhatósága, .

A molylepke egy feromonnak nevezett vegyülettel vonzza magához a párját. . Az ezüstmedálodon fekete pöttyök jelennek meg. –5 °C-ban a jégre sót szórunk, .

Molekulaszerkezet: kétatomos, apoláris F2 molekulák. Halmazszerkezet: molekularács . Molekulaszerkezet: H–F poláris molekula dimerek: H2F2.

30 окт. 2018 г. . a DFHT-s és a KIP-es órákat egy-egy kiegészítő jelzéssel: KÉ/7/1 DFHT; KÉ/7/2. . Csoportmunkában dolgozzátok fel a gáz halmazállapotot!

Hőre keményedő (duroplaszt) anyagok. Szerkezet alapján lineárisak, elágazóak, valamint térhálósak. Forma alapján részben kristályos és amorf forma.

vegyjel képlet**. AZ ANYAGOK SZERKEZETE . A vegyjel az atomok jele. . K: hipermangán (KMnO4) vízben való oldódása. → az egész oldat meglilul.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Paclitaxel), amit elegendĘ néhány megbízhatónak tartott más . szalicilsav kalciumsója (a „Kalmopyrin”) is elterjedt, .

(http://www.freeweeb.hu/hulladek-suli/htan/fem.html) 1 tonna alumíniumból . keverĘkanál, szívószál vagy üvegbot az oldatok keveréséhez.

8 июл. 2021 г. . A központi atomok (ionok) mágneses sajátsága ugyanis jelentős szerepet játszik a komplex kémiai tulajdonságának alakulásában.

hipofoszforossav, vagy foszfonsav, egyértékű, gyenge sav; sói a foszfinátok (egy savas hidrogén). • H. 3. PO. 3. : ortofoszforossav, 2 értékű, középerős sav .

(1. oszlop) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr – Alkálifémek . Név: silex (latin) kova. Ismert volt SiF4, SiCl4. . 2) Na2SO4 + C(koksz) + CaCO3 → Na2CO3 + CaS + CO.

2-klóretil-foszfonsav. Belőle a növényben képződik etilén. Felhasználják az érés elősgítésére, betakarítás siettésére,.

A csoportba tartozó fémek neve és vegyjele. – Rézdrótot levegőn erősen felhevítünk, . A jód barna színe eltűnik. Válassza ki az alábbiak közül, .

Spriccflaska /Mosópalack15. Mérőhenger16 (10 cm3). Spatula a szilárd indikátorhoz. Bunsen-állvány17. Kettős dió18. Fogó. Védőszemüveg. Eljárás.

(2) http://chiliesvanilia.blogspot.com/2007/06/mzes-slt-cseresznye- mandulatej.html. (3) http://www.acros.be/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_.

Hány %-os a CuSO4 –ra nézve az az oldat, melyet úgy készítettünk, hogy 220g . Egy benzolhomológ nitrálása során képződött vegyület m/m%-os összetétele:.

Csoport: Dátum: Labordolgozat kérdések: . Mit jelent a prosztetikus csoport? . KOFAKTOROK: SZERVES (koenzim v. prosztetikus csoport) vagy SZERVETLEN .

3%-os hidrogén peroxid. S és O reagens aluminon reagens dimetil-glioxim-oldat ismeretlen minta a szennyező darabokból kémcsőállvány védőszemüveg.

Az ELTE TTK a legjobb képzési hely a természettudományi területen és első az oktatói kiválóság terén. Forrás: HVG Diploma .

2 февр. 2009 г. . KaHflHAaT neAaroriHHHx HayK, 3aBİAyaaH Ka eAPH Teopiî Ta mctoahkh, . egy nem lép reakcióba a vízzel; képlete – Si02. A.

primer, szekundner és tercier aminokat. • Aminovegyületek általánosan elterjedtek (Me. 3. N – halszag, kokain, nikotin, aminosavak, nukleinsavak) .

10 мая 2014 г. . A verseny ismeretanyaga. 7. évfolyam részére: A környezetünkben lévő legismertebb anyagok tulajdonságai, változásai, csoportosításuk.

Az exoterm reakciók példákkal, az energiadiagram értelmezése. (animáció) tanári közlés, animáció magyarázat frontális osztálymunka. 6. fejezet, 4. oldal.

Kasza Benedek Miklós. 5. Kretek Noémi Mária. B csoport: 1. Kutits Márkó. 2. Németh Richárd. 3. Szili Szilárd. 4. Varga Bálint. 5. Takács Kristóf Márton.

Sav-bázis reakciók. 2. Csapadékképződéssel . indikátorai; tágabb értelemben a neutralizációs analízis pH-érzékeny sav- . A pH fogalma. A sav .

Egy egyértékű oxosav – mely szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú és sötétvörös színű –. 0,8166 g-jából 50 cm3 oldatot készítettünk, melynek megmértük a .

A „Kémia angolul” verseny 2019-es fordulóiban már kisebb számban . kis szappan használatával javítjuk a tapadást. Erről a bizonyos.

Mivel atomról van szó, ezért az elektronok száma is 11. . Az elemek és az elemeket felépítő atomok csoportosításának természetes rendszere a.

Ókor a) Démokritosz (i. e. 400 körül) → atomelmélet. • az összes atom azonos anyagú. • eltérő nagyságúak és alakúak (ezért más színű, tapintású, .

mágnesek a kis súlyukról és a hatékonyságukról ismertek. Hibrid autók elektromotorjának, valamint mobiltelefonok és merevlemezek építéséhez használják őket.

Kationok 1. osztálya: savas közegből H2S hatására szulfid csapadék válik le, . A keletkezett Hg2I2 csapadék könnyen diszproporcionálódik HgI2-ra és.

1. Egy vegyület 25,3% Ca-ot, 39,9% P-t és 35,5% O-t tartalmaz. Mi a képlete? Ar .

Vegyjel Elnevezés Vegyjel Elnevezés Vegyjel Elnevezés Vegyjel Elnevezés. H hidrogén . N nitrogén. Ne neon. Ni nikkel. Sr stroncium. P foszfor. Ar argon.

Ilyen a léggömb, léghajó, hőlégballon. . A Zeppelin egy merev vázas, irányítható léghajó, melyet tervezőjéről és gyártójáról, a német.

58 Ce. 140,12 4f15d1. Cérium. 59 Pr. 140,908 4f35d°. Prazeodímium. 60 Nd. 144,24 4f45d° . Az elem vegyjele alatt a relatív atomtömeg van feltüntetve.

2 AgNO3 + H2S = Ag2S + 2 HNO3. (NH4)2S hatására az Ag2S csapadék nem oldódik. HCl-dal vagy Cl¯ -ionokat tartalmazó reagenssel AgCl, fehér csapadék.

0,1 M HCl oldatból, majd 2-2 csepp metilnarancs indikátor hozzáadása után a titrálást elvégezzük az ismeretlen faktorú 0,1 M NaOH oldattal. A NaOH-oldat.

Ezek az atomok elektront tudnak megkötni, miközben stabilis negatív ion, . Mi a helyzet az etilén(C2H4) esetén, ahol a C atom 3 másik atommal hoz létre .

amfipatikus (polaritás szempontjából kétféle) molekula – kettős oldékonyságú. – univerzális oldószer. 3. Kémiai tulajdonságok a) sav-bázis – amfoter.

Bartos Erika: Bárányhimlő (részlet). Pöttyös párnán . Bartos Erika: Bicikli . http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-nagytakaritas-.

szamárfül tyúk/macskaszem egérfogó sasorr pókhas lúd/kacsaláb nyúlszáj darázsderék. Állatintarziák. Írj be állat, állatfajta nevet a.

despotikus hatalom; uralkodók elnevezése, nem az uralom formája. – arab számok; indiai eredetű, míg a többi kínai. 7. Xerxész: perzsa uralkodó, i. dareiosz .

13 нояб. 2020 г. . egész számokat úgy, hogy minden körben a közvetlenül felette lévő két szám különbsége állt. (Mindig a nagyobb számból vonjuk ki a kisebbet.) .

Elméleti feladat I. kategória (Grafika, Komplex I.) . Keress Paint és a Word programmal kapcsolatos szavakat (oda-vissza, átlósan is)!.

NYELVEN. Kémia angolul. Szerkesztő: MacLean Ildikó. Kedves Diákok! A 2010/2011-es tanévben is tovább folytatódik a kémiai témájú szakszövegek fordítása.

NH3 + HNO3 = NH4 . C6H6 + HNO3. -→. -. C6H5–NO2 + H2O. 2 pont tömény kénsav katalizátor szükséges . A vegyület neve. Metán. A vegyület képlete.

to take KEMIA to greater heights of excellence. All metal finishing processes at KEMIA adhere to a strict code of quality control ensuring that only the .

Tantárgytematika (órára lebontva). 3. Minta zárthelyi. 4. Vizsgakérdések, vizsgáztatás módja, minta vizsgalap. 5. Egyéb követelmények. 6. Ajánlott irodalom .

A tanfolyamról 2022/2023

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumban egy három hetes – kötelezettségek nélküli – tanfolyam-kezdésre. Elegendő a harmadik hétre eldönteni, hogy be akarsz-e fizetni a tanfolyam további részeire!

Szintfelmérő írása szeptember 19. hétfő, 17:00-17:45
1. előadás szeptember 19. hétfő, 18:00-20:00
2. előadás szeptember 26. hétfő, 17:30-20:00
1. kiscsoportos foglalkozás szeptember 28. szerda, 17:00-18:30
vagy (*) szeptember 29. csütörtök, 17:00-18:30
3. előadás október 3. hétfő, 17:30-20:00
2. kiscsoportos foglalkozás október 5. szerda, 17:00–18:30
vagy (*) október 6. csütörtök, 17:00–18:30

* a beosztás függvényében

Csak az előzetesen jelentkezők ülőhelyeit garantáljuk!

A részvételi díj befizetése (ha tetszik a tanfolyam) legkésőbb a 3. előadást vagy a 2. kiscsoportost követően!

Az előadások az első három alkalom után online webináriummá alakulnak. A példamegoldó kiscsoportos foglakozások a COVID járvány esetleges újabb hulláma esetén online webináriummá alakulhatnak.

Kémia érettségire előkészítő rendes, ismétlő, pótló vagy szintemelő vizsgára jelentkezők számára

Alapcsomag – Előadás, példamegoldó kiscsoportos dolgozatírás

 • előadás (KA) félévenként kb. 25-26 óra előadás az első három alkalom hétfőn késő délután, ezután webinárium formában online (tetszőleges időpontban),
 • elsősorban az elméleti anyag összefoglaló rendszerezése,
 • néhány esetben a típusfeladatok bemutatása,
 • a webinárium lehetővé teszi, hogy az előadásokat a hallgatók tetszőleges időpontban újra megnézzék, leállítsák, újra játsszák,
 • házi dolgozatok (KB) mindkét félévben 3–3 alkalommal, helyszíni dolgozatírás mindkét félév végén vasárnap,
 • helyszíni dolgozat az első félév végén az előadásokon addig elhangzottakból és a kiscsoportos foglalkozásokon gyakorolt ismeretekből, összefüggésekből,
 • a második félévben közvetlenül a tanfolyam befejezésekor teljes próbaérettségi dolgozat írása,
 • kiscsoportos foglalkozás (KC) félévenként kb. 20-22 óra szerdán és/vagy csütörtökön 17:00–18:30,
 • elsősorban a számítási feladatok gyakorlása,
 • tesztfeladatok, illetve az érettségi vizsga új típusú feladattípusainak gyakorlása.

Azok (és csak azok), akik az előző tanévben (vagy még korábban) már részt vettek a fenti előadáson (vagy a webináriumon), választhatják a KB–KC tanfolyami kombinációt (vagyis az előadás nélküli változatot).

Az, aki kizárólag az előadásokon (KA–KB) kíván részt venni, közvetlenül a Webináriumot működtető cég (www.oef.hu) honlapján keresztül fizethet be erre a tanfolyami részre.

Szóbeli előkészítő kiscsoportos foglalkozás (KD)

 • az első félévben a kísérletek elvégzése és elemzése (a félév során 10 óra, 5 foglalkozás szerdán és/vagy csütörtökön) a kiscsoportos foglalkozások utáni időpontban, az esti órákban,
 • a második félévben a kísérletek (KD1, 10 óra) mellett az emelt szintű szóbeli tételek gyakorlása, illetve próbaszóbeli az év végén (KD2, 12 óra),
 • a többi tanfolyamrésszel kombinált kedvezményes csomagban is igénybe vehető,
 • a járvány újabb hulláma esetén az elmaradó alkalmakat egy-egy szombati napra összevonva, tömbösítve pótoljuk.

A felkészülést segítő kiadványok

Villányi Attila: Kémiai album (Kemavill Bt., 2002)

A könyveket a Műszaki Kiadótól szerezhetik be a tanfolyam hallgatói!

Regisztráció

Ebben az évben sem tartunk külön regisztrációt.

Az Apáczai Csere János Gimnázium portáján legkésőbb 2022. szeptember 15. csütörtökön délig leadott, illetve a szeptember 16. péntek estig e-mailben beérkezett jelentkezéseket a jelentkező által megadott e-mail címre visszaigazoljuk.

Az előzetes jelentkezés nélkül megjelenőknek – a korlátozott számú ülőhely miatt – nem tudjuk garantálni a részvételi lehetőséget az ingyenes előadáson! (Befizetés esetén az első három előadás digitális formában tetszőleges időpontban újra megtekinthető.)

Kémia a kétszintű érettségire

Kémia a kétszintű érettségire

Csökkentett ár! Nagyobb

1139 darab darab

Értesítés, amikor elérhető

Küldje el ismerősének!

Kémia a kétszintű érettségire

Kémia a kétszintű érettségire

Az Ön ismerősének a neve * :

Az Ön ismerősének az email címe * :

Adatlap

Kiadói kód MK-1081
Kiadó Műszaki Könyvkiadó
Szerző(k) Villányi Attila
Nyelv magyar
Oldal 348
Megjelenés 2019
Fedél Puhatábla
ISBN 9789631646320
Színek 1+1
Áfa % 5%

Címkék:

További információk

Kémiából 2005-től minden középiskolában egységesen, két szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Ez a munkatankönyv segíteni kíván mind a közép-, mind az emelt szintű vizsgára készülő diáknak, illetve a vizsgára felkészítő tanároknak. Tartalmazza mindazon ismeretet és összefüggést, amely a vizsga követelményeiben szerepel. E kötetnek a munkatankönyv jellege abban áll, hogy valamennyi – a korábbi összefüggések alapján levezethető, megfogalmazható – információt a vizsgára készülő diáknak kell beleírnia ebbe a könyvbe. Így valamivel nagyobb erőfeszítést igényel a könyv használata, de nagyobb is az esély arra, hogy a tárgy logikája rögzüljön a fejekben. A könyvben szereplő szintfelmérő tesztfeladatok megoldása letölthető a kiadó honlapjáról. A szóbeli érettségire való felkészülést segítik az egyes témák végén az egyszerűen végrehajtható kísérletek, amelyek közül a középszintű vizsga letételéhez javasolt vizsgálatok többségben könnyen – háztartási boltból, gyógyszertárból vagy élelmiszerboltból – beszerezhető vegyszereket igényelnek.

KÉMIA A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE

Kémiából 2005-től minden középiskolában egységesen, két szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Ez a munkatankönyv segíteni kíván mind a közép-, mind az emelt szintű vizsgára készülő diáknak, illetve a vizsgára felkészítő tanároknak. Tartalmazza mindazon ismeretet és.

Könyvre nyomtatott ár, a kiadó által ajánlott fogyasztói ár, amely megegyezik a bolti árral (bolti akció esetét kivéve).

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Bolti készlet

MS-3151 Kémia 11-12. – Felkészítő tankönyv a közép- és emelt szintű érettségire (Digitális extrákkal)

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - MS-3151 Kémia 11-12. - Felkészítő tankönyv a közép- és emelt szintű érettségire (Digitális extrákkal)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Mk-4490-6 Kémia összefoglaló középiskolásoknak

Villányi Attila

Villányi Attila - Mk-4490-6 Kémia összefoglaló középiskolásoknak

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

KÉMIA – TESZTGYŰJTEMÉNY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK MK-4543-9

BORISSZA – ENDRÉSZ – VILLÁNYI

BORISSZA - ENDRÉSZ - VILLÁNYI - KÉMIA - TESZTGYŰJTEMÉNY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK MK-4543-9

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-3152 Kémia 11-12. – Feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségihez (Digitális hozzáféréssel)

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - MS-3152 Kémia 11-12. - Feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségihez (Digitális hozzáféréssel)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2616U Kémia 9. – Általános és szervetlen kémia tankönyv (Digitális extrákkal)

SIPOS-PÉNTEK

SIPOS-PÉNTEK - MS-2616U Kémia 9. - Általános és szervetlen kémia tankönyv (Digitális extrákkal)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2641 Biológia 10. – Az élőlények változatossága. Gimnáziumi tankönyv (Digitális extrákkal)

GÁL BÉLA

GÁL BÉLA - MS-2641 Biológia 10. - Az élőlények változatossága. Gimnáziumi tankönyv (Digitális extrákkal)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

15129/NAT MATEMATIKAI, FIZIKAI, KÉMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK – NÉGYJEGYŰ FÜGGVÉNYTÁBLÁZATOK (NAT 2012)

Hortobágyi – Rajkovits – Wajand

Hortobágyi - Rajkovits - Wajand - 15129/NAT MATEMATIKAI, FIZIKAI, KÉMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK - NÉGYJEGYŰ FÜGGVÉNYTÁBLÁZATOK (NAT 2012)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-2642 Biológia 11. – A sejt és az ember biológiája. Gimnáziumi tankönyv (Digitális extrákkal)

GÁL BÉLA

GÁL BÉLA - MS-2642 Biológia 11. - A sejt és az ember biológiája. Gimnáziumi tankönyv (Digitális extrákkal)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-3152 Kémia 11-12. – Feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségihez (Digitális hozzáféréssel)

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - MS-3152 Kémia 11-12. - Feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségihez (Digitális hozzáféréssel)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

MS-3151 Kémia 11-12. – Felkészítő tankönyv a közép- és emelt szintű érettségire (Digitális extrákkal)

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva

Horváth Balázs, Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - MS-3151 Kémia 11-12. - Felkészítő tankönyv a közép- és emelt szintű érettségire (Digitális extrákkal)

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Mk-4490-6 Kémia összefoglaló középiskolásoknak

Villányi Attila

Villányi Attila - Mk-4490-6 Kémia összefoglaló középiskolásoknak

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Négyjegyű függvénytáblázat/fehér/NAT

16129/NAT

16129/NAT - Négyjegyű függvénytáblázat/fehér/NAT

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

El kellett volna menned [outlet] **

Daniel Kehlmann

Daniel Kehlmann - El kellett volna menned [outlet] **

KÉMIA – TESZTGYŰJTEMÉNY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK MK-4543-9

BORISSZA – ENDRÉSZ – VILLÁNYI

BORISSZA - ENDRÉSZ - VILLÁNYI - KÉMIA - TESZTGYŰJTEMÉNY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK MK-4543-9

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Ez fájni fog – Egy fiatal orvos naplója

Adam Kay

Adam Kay - Ez fájni fog - Egy fiatal orvos naplója

online ár: Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett fekete színű online ár csak internetes megrendelés esetén érvényes. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben a könyvre nyomtatott ár az érvényes, kivétel ez alól a boltban akciós könyvek.

Magyar – Német futball szótár [eKönyv: pdf]

Both László

Both László - Magyar - Német futball szótár [eKönyv: pdf]

Kémiából 2005-től minden középiskolában egységesen, két szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Ez a munkatankönyv segíteni kíván mind a közép-, mind az emelt szintű vizsgára készülő diáknak, illetve a vizsgára felkészítő tanároknak. Tartalmazza mindazon ismeretet és összefüggést, amely a vizsga követelményeiben szerepel.

E kötetnek a munkatankönyv jellege abban áll, hogy valamennyi – a korábbi összefüggések alapján levezethető, megfogalmazható – információt a vizsgára készülő diáknak kell beleírnia ebbe a könyvbe. Így valamivel nagyobb erőfeszítést igényel a könyv használata, de nagyobb is az esély arra, hogy a tárgy logikája rögzüljön a fejekben. A könyvben szereplő szintfelmérő tesztfeladatok megoldása letölthető a www.kemavill.hu honlap ingyenes Tanári, illetve Diákklubjában. A szóbeli érettségire való felkészülést segítik az egyes témák végén az egyszerűen végrehajtható kísérletek, amelyek közül a középszintű vizsga letételéhez javasolt vizsgálatok többségben könnyen – háztartási holthól, gyógyszertárból vagy élelmiszerboltból – beszerezhető vegyszereket igényelnek.

Villányi Attila 1958-ban született Budapesten. Kémia-biológia szakos középiskolai tanári diplomáját 1981-ben az ELTE TTK-n szerezte meg.

Munkahelyei: 1981-1988 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest – tanár 1986-1987 ELTE TTK Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék – óraadó gyakorlatvezető 1988-1990 ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szakmódszertani Csoport – tanársegéd 1990- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest – tanár 1994-tol biológia vezetőtanár, 1995-tol kémia vezetőtanár, 2000-tol kémia munkaközösség-vezető 1990-1992 ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szakmódszertani Csoport – óraadó 1992-1996 Fővárosi Pedagógiai Intézet, kémia szaktanácsadó 1996-2000 OKI – Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont, – tudományos munkatárs 2001-2003 KÁOKSZI, Vizsgafejlesztő Központ, tudományos munkatárs.

Bolti készlet

Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett 1-5 szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.