Press "Enter" to skip to content

Zeneelmélet tankönyv

Zeneelméleti könyv, tanulmányok

A zenei hallás – Tanulmánykötet Fülöp József szerkesztésében

A. Gergely András: Zeneantropolisz – Hazai utak a zeneantropológiához

A kötet tudományos ismeretközlő mű, elsősorban bölcsész és társadalomtudományi érdeklődésű olvasókra számító összeállítás.

Adorján Ilona: Hangképzés, énektanítás

Alan Walker: Liszt-reflexiók

Eleven stílusban megírt esszéiben Alan Walker nemcsak a Liszt Ferenc-jelenséget vizsgálja, hanem a tizenkilencedik századi Európa zenei és kulturális életét is mélységében tárja elénk.

Albrecht Wellmer: Esszé a zenéről és a nyelvről

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA, 2019

Wellmer (zene)esztétikai gondolkodására nagy hatást gyakorolt egykori tanára, Theodor W. Adorno. Adorno esztétikája egyszerre képezi Wellmer könyvének fontos inspirációját és kritikai tárgyát.

Almási-Tóth András: Az Opera – egy zárt világ (Az operai színjáték alapproblémái)

TYPOTEX KFT, 2008

Boltunkban nem kapható

Bartók Béla írásai 3.

Bartók Béla írásai 4.

Bartók írásai között kiemelkedő helyet foglalnak el a népzenével foglalkozó írások. A 4. kötet 50 írást és 23 szövegváltozatot tartalmaz.

Bernd Oberhoff: Wagner – A Nibelung gyűrűje (Zene-pszichoanalitikus tanulmány)

Boltunkban nem kapható

Böhm László: Zenei műszótár

magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyirás-útmutatóval

Bojti János: Muszorgszkij Hovanscsinája

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA, 2019

Az átfogó elemzés mellett az olvasó az opera szövegkönyvének első magyar nyelvű műfordítását is megtalálja.

Bozó Péter: A dalszerző Liszt

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA, 2017

Bozó Péter (1980) zenetörténész, 2006 óta az MTA BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának munkatársa. PhD doktori fokozatát weimari forrástanulmányok nyomán a Zeneakadémián szerezte, a jelen könyv alapjául szolgáló doktori értekezéssel.

Cambridge Introductions to Music Postmodernism in Music

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2012

Postmodernism is a term that has been used extensively to describe general trends and specific works in many different cultural contexts, including literature, cinema, architecture and the visual arts.

Czeizel Endre dr.: Zeneszerzők, gének, csodák

A szerző öt nemzetközi (J. S. Bach, W. A. Mozart, Beethoven, Wagner, Verdi) és öt nagy magyar (Erkel, Liszt, Dohnányi, Bartók, Kodály) zeneszerző-géniusz családfaelemzése alapján kutatta a zeneszerzői géniuszság gyökereit.

Boltunkban nem kapható

Dalos Anna: Kodály Zoltán és a történelem – Tizenkét tanulmány

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA, 2015

Az a tizenkét tanulmány, amelyet kötetébe Dalos Anna napjaink meghatározó Kodály-kutatója összeválogatott, Kodály Zoltán és a történelem viszonyát vizsgálja, mégpedig lenyűgözően sokféle aspektusból.

Demeter Tamás: A társadalom zenei képe – A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA, 2017

Boltunkban nem kapható

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve

Dobszay László: A klasszikus periódus

Dohnányi-tanulmányok 2021

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET, 2021

19 éve, hogy az akkor még MTA Zenetudományi Intézetben a kulturális kormányzattal közösen 2002-ben megalapították a Dohnányi Archívumot.

Dubrovay László: A zenei információs rendszer változása – előrehaladás a részhang rendszerben (felhangrendszeben)

KONCERT 1234 KFT

Melléklet: Dubrovay: 2. zongoraverseny – Balázs János, Budafoki Dohnányi Zenekar, Hollerung Gábor

Zeneelmélet tankönyv

A Játssz zenét című hiánypótló tankönyv azzal a nemes szándékkal íródott, hogy játékosan és oldott formában – mégis igényesen – vezesse be az érdeklődő fiatalokat (és idősebbeket) a zene csodálatos világába. A könyv írója 15 éve tanít szolfézst és más tárgyakat különböző zeneiskolákban, s ez idő alatt saját bőrén tapasztalhatta, milyen nehéz – már-már reménytelen – feladat a gyerekekkel úgy megismertetni a zene alapelemeit, hogy az valóban élvezetes is legyen számukra. A jelen tankönyv több év tapasztalatát szűri le, és híven tükrözi írójának – az általa tanított gyerekek részéről sokszorosan visszaigazolt – újat (és kiutat) kereső, kreatív tanítási módszerét. Fő célja a zene szerkezeti elemeinek (hangmagasság, ritmus, hangsorok, hangközök, hangzatok, zenei szakkifejezések, stb.) megismertetése –élményszerű, olvasmányos formában. Nem készségfejlesztő munkafüzet – az ilyen típusú gyakorlatok kitalálását a tanárokra bízza –, mégis bőségesen ad elgondolkodtató és aktivitást serkentő feladatokat a kíváncsi olvasó számára. Mindenekelőtt kedvet akar csinálni a zenetanuláshoz. A könyv szerencsés egyensúlyt talál a különféle zenei stílusok (klasszikus, jazz, pop, stb.) között, és a köztük – néha mesterségesen – felhúzott falakat bontogatva, mindenfajta zenének elsősorban az értékeire próbálja irányítani a figyelmet. A kiadvány esztétikus kivitelben, színes fényképekkel, a fogalmak megértését segítő ötletes rajzokkal és ábrákkal gazdagon illusztrálva jelenik meg. Jó szívvel ajánlom minden zenekedvelő diák, s az iskolában napi küzdelmet folytató ének-zene és szolfézstanár figyelmébe!

Részletek a könyvből

A zene egyidős az emberrel. Erre nem csak abból következtethetünk, hogy őskori leletek között megtalálták a mai furulya elődjét, hanem abból is, hogy az emberiség – az általunk ismert történelme során – mindig szervesen együtt élt a zenével. A zene megjelent és megjelenik ünnepeinken, de ugyanúgy hozzátartozik hétköznapjainkhoz is. Ma a legtöbb ember számára elképzelhetetlen, hogy ne hallgasson minden nap zenét. Zene szól az autó rádiójából, zenét hallgatunk a bevásárlóközpontokban, a fiatalok “fülessel” járnak-kelnek, mindenkinek megvan a kedvenc szerzője vagy együttese, és a hozzá legközelebb álló zenei stílusa.

Mégis oly keveset tudunk a minket körülvévő hangok világáról! Ha szóba kerül a zene, mentegetőzni kezdenek, hogy botfülűek, nincs hangjuk vagy tehetségük. Széles körben elterjedt nézet szerint az emberek többsége ilyen, és az a ritkább, ha valaki zenei tehetséggel megáldva jön a világra. Természetesen – mint minden területén az életnek – a zenében is vannak kiemelkedő tehetségek. Ugyanakkor ne higgyük, hogy tolonganak a zenei antitalentumok!

Valójában a teljes népességnek csak igen csekély százaléka nem képes a zenei hangokat felfogni és reprodukálni. A jelenség, aminek hátterében egy genetikai károsodás áll, oly ritka, hogy csak 2002-ben publikálták először. A neve amúzia, vagy dallam-süketség. A többség ugyanakkor nagyon is érzékeny a zenei hangokra. Az általános vélekedéssel szemben tény, hogy minden ember rendelkezik zenei képességekkel, amelyek természetesen fejleszthetőek és érdemes is fejleszteni őket. Ne torpanjunk meg tehát a “rettegett” szolfézs terem küszöbén, mert a zene világa egyáltalán nem érthetetlen, ezzel szemben logikus, és nagyon-nagyon érdekes!

Zene kategória könyvei

A szemléltető, gyakorlati pedagógia jól bevált módszerét követjük azzal, hogy a történelmi eseményeket hiteles történeti, irodalmi és ze.

Eredeti ár: 2 990 Ft

Practical Vocabulary of Music

Antikvár Könyvek Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Altfurulya-iskola az óvóképző főiskolák számára – 1991 kézirat – egységes jegyzet

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Zenesuli: 6.: Az impresszionizmus, a 20. század zenéje, a dzsessz, a rockzene és társai 1. rész – Tartós tankönyv (Comenius kiadó)

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Zenetudományi dolgozatok 2010

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

5 db Zenesuli: Népzenei alapismeretek (2.) + A Gregorián zene, a többszólamúság kialakulása és a reneszánsz zenéje (3.) + A barokk és a Bécsi klasszikus zene (4.) + A romantika zenéje (5.) + Világ-csokor (7.)

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Zenetörténeti füzetek, szórványszámok, nem teljes sorozat, tartós tankönyv

Szolfézs tanterv – Állami zeneiskolák tanterve

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Énekiskola 1.

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Az állami zeneiskolák hivatalos tananyaga

Melléklet a Zeneelmélet II. kötetéhez

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ének-zene I.

Készségfejlesztés és alapfokú zeneelmélet óvodapedagógus-jelöltek számára

1 590 Ft – 1 890 Ft

Nemzet és kisebbség, autonómia és regionalizmus Európában

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Daloskönyv – Miskolci Egyetem ÁJK

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Hétfokú olvasógyakorlatok I-II. NT-52740

Bisellantikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

tantárgy:Ének-zene évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága – elsősorban az eléggé föl ne.

Die Kunst des Musizierens + Mentales Training für Musiker

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Énektanítói alapismeretek

8 400 Ft – 8 500 Ft

Úttörőzene Anyagközlő és módszertani útmutató

Könyvbogár Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Alkalmazott zene

1 490 Ft – 1 590 Ft

Pénzügyi jogi jogszabálygyűjemény

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

A XX. század zenéje

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Esztétikai zeneművészeti ismeretek

2 290 Ft – 2 690 Ft

Zeneközelben – Beszélgetések egy rádiómúsor muzsikus vendégeivel

840 Ft – 1 710 Ft

Általános- és zenepszichológiai szöveggyűjtemény (kézirat)

3 990 Ft – 4 900 Ft

The Liszt Sonata in B Minor – An analytical and historical perspective (A guide for performers, teachers and students to better understanding of this work)

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ének I.

4 890 Ft – 5 800 Ft

Nagybőgők és nagybőgősök NT-J 22-51

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

tantárgy:Zenetudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel. A szerző bemutatja a nagybőgőépítés mestereit és a nemzeti iskolák fej.

Zeneelmélet I.

5 799 Ft – 5 890 Ft

Szöveggyűjtemény az ének-zene és módszertana tantárgyhoz

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Népzene és magyar zenetörténet

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Schlüssel zur Musik – A Kulcs a muzsikához című könyv német nyelvű kiadása

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A Kulcs a muzsikához (KC-0001) című könyv német nyelvű változata.

Schlüssel der Kulturen (Arbeitslexikon) – A Kultúrák kulcsai című munkalexikon német nyelvű kiadása

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

A Kultúrák kulcsai című munkalexikon (KC-0002) német nyelvű változata.

Zenei életünk fejlődése

3 900 Ft – 4 990 Ft

Bevezető Bartók Mikrokozmoszának világába

tantárgy:Zenetudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel. Bartók Mikrokozmosza egyrészt a zongorázni tanulók tananyaga – a legeg.

2 410 Ft – 4 260 Ft

A gitár-tanítás módszertana

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nagybőgők és nagybőgősök

tantárgy:Zenetudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel. A szerző bemutatja a nagybőgőépítés mestereit és a nemzeti iskolák fej.

16 890 Ft – 16 990 Ft

Ének – zene (Stílustörténeti szöveggyűjtemény) III. rész

Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Joy Through the Magic of Music

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Kokas Klára Öröm, bűvös égi szikra című könyvének angol nyelvű kiadása.

Melléklet a Zeneelmélet III. kötetéhez

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kiegészítő népdalgyűjtemény az ének-zene és módszertana tantárgyhoz

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Óvodapedagógus jelöltek számára

Zenei ismeretek -Az óvónőképzők III. osztálya számára

1 460 Ft – 1 500 Ft

Hétfokú olvasógyakorlatok I-II.

Tantárgy: Ének-zene Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága – elsősorban az eléggé .

840 Ft – 12 000 Ft

A magyar népi gyermekmondóka sajátosságai

3 590 Ft – 3 990 Ft

A zene története 1750-ig

Tantárgy: Zenetudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel.

5 900 Ft – 8 800 Ft

FL STUDIO: Szoftverelmélet és zenefelépítés

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lehrbuch der Tonkunst oder allgemeine Musiklehre

Weöres Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Hétfokú olvasógyakorlatok I-II.

Tantárgy: Ének-zene Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága – elsősorban az eléggé .

A romantikus zene története

Tantárgy: Zenetudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel.

A zene története 1750-ig

Tantárgy: Zenetudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel.

Ide hallgass! Zenehallgatás alapfokon I. – Munkafüzet

Ezzel a játékos felszólítással gyűjti maga köré az általános iskolás korú gyerekeket ez a többévesre tervezett hangzó program. Azzal a cé.

Ének-zene módszertan

A kötet ismerteti a zenei nevelés történetét röviden, majd a zenetanítás folyamatát és az általános pedagógiai elveket és módszereket a z.

A romantikus zene története NT-42449

tantárgy:Zenetudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel.

Music in Preschool

A zene története – Tankönyv és kézikönyv egy kötetben

“Amikor 1946 őszén felkértek, hogy a hiedelbergi Zeneművészeti Főiskolán zenetörténeti előadásokat tartsak, a háború miatt nem állt rende.

A magyar zene története (Ének-zene szakköri füzetek 4.)

Ének-zene – Stílustörténeti szöveggyűjtemény IV. rész

Ének-zene – Sílustörténeti szöveggyűjtemény III. rész

Énekiskola tanító- és tanítóképző-intézetek számára (III.rész)

Élelmiszer áruismeret

Tizenkét órás hegedűkurzus – a hegedűjáték új megközelítése alapján

Újszerű skálaiskola zongorára

Zenetudományi dolgozatok 2011

Elérhetőségek

Cégünk

Mit kínálunk

Így vásárolhatsz

Közösségi média

Oldalaink bármely tartalmi és grafikai elemének felhasználásához a Libri-Bookline Zrt. előzetes írásbeli engedélye szükséges.
SSL tanúsítvány

Töltsd le ingyenes zeneelmélet könyvünket,
amiből megtanulhatod a könnyűzene alapjait. (PDF)

Ha még nem vagy 100% biztos a zeneelméletet illetően, akkor ebben a könyvben minden kérdésre választ találsz. A könyv egyedülálló módon kétféle ábrázolással mutatja be a példákat: hagyományos kottaképben, és négyzetrácsos ábrával is (mint ahogy a borítón is látod). Így akkor is könnyen megérted a példákat, ha nem olvasol hagyományos kottaképet.

 • Skálák
 • Hangközök
 • Hangnemek
 • Hármashangzatok
 • Négyeshangzatok
 • 9, 11, 13-as akkordok
 • Akkord és skála kapcsolata
 • Hozzáadott akkordhangok
 • Alterált akkordok
 • Hiányos akkordok
 • Zárlatok
 • Ritmus

V árj! Iratkozz fel a Zenei Marketing hírlevélre, mert lesznek olyan infók, és tippek amiket CSAK és kizárólag emailen küldünk ki!

Az adataid soha nem adjuk ki harmadik személynek, és a listáról bármikor egy kattintással leiratkozhatsz. Adatvédelmi szabályzat

A weboldal cookiekat használ a felhasználói élmény növelésére több infó Elfogadom

The cookie settings on this website are set to “allow cookies” to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click “Accept” below then you are consenting to this.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.