Press "Enter" to skip to content

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 4. évfolyam számára

11 2. Melyik előző szöveghez illesztenéd az alábbi képeket? Indokold meg! 3. Mind a két szöveg közel azonos számú szóból áll. Szerintetek melyikben szerepel kevesebb, és melyikben több melléknév? Vajon miért? Számoljátok meg mind a két szövegben a mellékneveket! Írjátok le a címek alá az eredményt az élményfüzetbe! Fogalmazzátok meg közösen a megállapításotokat az adatok ismeretében! Mire következtettetek a címekből? Mit tudtatok meg a szövegekből és a képekből? Beszéljétek meg! 4. Mondd el összefüggő mondatokban a kétféle fogalmazás közötti hasonlóságokat és különbségeket a táblázat alapján! HASONLÓSÁG KÜLÖNBSÉG Elbeszélés Leírás Elbeszélés Leírás Különálló fogalmazásként van címük. Mind a kettőt három fő részre tagoljuk. Bevezetés Tárgyalás A tartalmilag összefüggő kisebb részeket bekezdésekre tagoljuk. Befejezés A cím után eseményt mond el. Az események általában időrendben állnak. A helyszín, az időpont, a szereplők, az előzmény megjelölése. A lényeges események megfogalmazása. A történet lezárása: megállapítás, állásfoglalás, vélemény, tanulság, kívánság stb. Igaz a táblázat a két olvasott szövegre is? Beszéljétek meg! A cím után valakit vagy valamit bemutat. A bemutatásnak sorrendje van. A leírás témájának megnevezése, az ok közlése. A leírás tárgyát alkotó élőlény, tárgy stb. szemléletes, érzékletes bemutatása. A leírás tárgyához kapcsolódó saját érzelmek, tapasztalatok összefoglalása. 11 FI Fogalmazas_4_TK_2017.indd :24

Fogalmazás Munkafüzet 3 Osztály Megoldások

Az új ismeretek elsajátítása és a gyakorlás közben is egyaránt célszerű a legbonyolultabb nyelvi egységből, a szövegből (mondatokból) kiindulni, azt vizsgálni, abban keresni a nyelvi jelenségeket. A munkatankönyvek indukciós szövegeit gyakran a fent említett olvasókönyvek igényes, irodalmilag értékes alkotásaiból merítettük, s a feladatokban is gyakran utalunk ezekre. A tananyag felépítése, mennyisége, mélysége megfelel a kisiskolás életkori sajátosságainak, terhelhetőségének. A színes kivitel, a kedves, szép rajzok, ösztönző hatásúak, a gyakran előforduló játékos, rejtvényszerű feladatok oldottabbá, könnyedebbé teszik a tanulás folyamatát. Valljuk, hogy a munkatankönyvek formai megjelenése és tartalma befogadhatóbbá teszi a tanuló számára a tananyagot, amelyet ezáltal szívesebben és hatékonyabban elsajátít. Törekedtünk arra, hogy a tudományosság a kisiskolás számára befogadható leegyszerűsítés miatt se szenvedjen csorbát, ezért az utasításokat és a definíciókat úgy fogalmaztuk meg, hogy az érthető, pontos és nyelvtanilag helyes legyen.

Fogalmazás – 3. osztály | Sulinet Tudásbázis

popper péter a nem értés zűrzavara

“Fogalmazás munkafüzet” – Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső

21. 20:46 Újgenerációs tankönyv munkafüzet megoldásokat szeretném kérni 2020. 08 09:40 Szarka Dániel SOS OFI 7. osztályos kémia munkafüzet megoldásokat szeretnék kérni. Előre is köszi 2021. 15. 14:05 heló a töri 7 es mkf FI-504010903 hez kéne megoldó kulcs 2017. 10. 15 09:47 Deák Andi ” Sziasztok. Én a 7-dikes Ofi munkafüzetek megoldásait szeretném Ap-070514/1, AP-070306, AP-070808, NT-11715/m, FI- FI-505030702/1 FI-504010702/1 FI-506010702/1 NT-11777/M és a töri, Föci, Kémia témazárókat. Előre is köszönöm! 2016. 12 14:37 noripipi75 ” Sziasztok! A 7. osztályos Ofi biológia munkafüzet ( NT-11774/M) megoldásai kellenének. Előre is köszi! 2021. 14:56 Sziasztok! Dr. Zátonyi Sándor fizika 7 munkafüzet (NT/11715/M) megoldókulcsa kéne. Előre is köszi a segítséget! 2017. 09. 13 02:07 Melon007 ” Sziasztok! Gyermekem 7. osztályos magántanuló, és én vagyok a “tanára”. Nincs tanári végzettségem, csak szülő vagyok. Nagy gondban vagyok sajnos a fizikával és a kémiával, ami idén új tantárgy. Nagyon nagy szükségem lenne (ha létezik) a következő kiadványok megoldókulcsára: Dr. Zátonyi Sándor: Fizika 7 tankönyv (NT-11715) megoldókulcsa Dr. Zátonyi Sándor fizika 7 munkafüzet (NT/11715/M) megoldókulcsa Dr. Zátonyi Sándor Fizika 7 témazáró feladatlapok megoldókulcsa Ezen kívül új tantárgy nekünk 7. osztályban a kémia is, Mozaikos kiadványokból tanulunk, ezekhez is megoldókulcsot keresnék.

A ​nyelvtan-helyesírás munkatankönyvek szerves részét képezik az Apáczai Kiadó anyanyelv oktatását segítő tankönyvcsaládjának. Folytatják az első osztályban a betűtanítás, az olvasás-írás elsajátítása során megkezdett alapozást, építve a gyermek ösztönös nyelvhasználatára, fejlesztve a nyelvi tudatosságot, képességeket, készségeket. A tankönyvek felépítése az Apáczai Kiadó szemléletének és gyakorlatának megfelelően a comeniusi elveket követik. A tananyagot, a feladatsorokat a könnyebbtől a nehezebb felé, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva állítottuk össze. A feladattípusok érdekesek, változatosak. Biztosítják a sokoldalú munkáltatást, az ismeretszerzést, a rögzítést és a gyakorlás lehetőségét. A tantárgyi integráció jegyében szoros és rendszeres kapcsolatot tartunk az irodalommal és a fogalmazással. A Hétszínvarázs, a Hétszínvirág és a Hétszínvilág olvasókönyvek ismert szemelvényeinek nyelvtani tények szerinti vizsgálata a tanítási folyamat bármely szakaszában – (ismeretszerzés, rögzítés, gyakorlás, alkalmazás) – hatékony eszköze a magyar nyelv tanításának.

Nyelvtan ​és helyesírás munkáltató tankönyv – 3. osztály (könyv) – Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné | Rukkola.hu

Aktuális Tankönyvrendelési információk pedagógusoknak, szülőknek Intézményi megrendelőtömb 2021/2022 ÉRETTSÉGI akció 20% kedvezmény Fenntarthatóság projektek – ÚJ! Hírlevél feliratkozás Webáruház ÉVFOLYAM szerint érettségizőknek középiskolába készülőknek alsós gyakorlók könyvajánló házi olvasmány iskolai atlaszok pedagógusoknak AKCIÓS termékek iskolakezdők fejl. Móra Kiadó kiadv. oklevél, matrica alsós csomagok idegen nyelv határidőnapló Kiadványok tantárgy szerint alsó tagozat cikkszám szerint szerző szerint engedélyek Digitális digitális oktatás interaktív táblára otthoni tanuláshoz iskolai letöltés tanulmányi verseny mozaNapló Tanároknak tanmenetek folyóiratok segédanyagok rendezvények Információk a kiadóról referensek kapcsolat Társoldalak Dürer Nyomda Cartographia Tk. Csizmazia pályázat ELFT Fogalmazás, szövegértés A munkafüzetek lépésről lépésre tanítják meg a legfontosabb fogalmazási ismereteket a 8-12 éves korosztály számára. Gazdag szóanyagot kínálnak, változatos és sokféle kontextusban kell használniuk a diákoknak a szinonimákat.

braun silk épil 5 wet and dry epilátor

Nem megy a tanulás? deo és joe segít! – G-Portál

07. 13. 16:12 Sziasztok! Szeretném kérni, ha valakinek megvan: Matematika feladatgyűjtemény 7. Csahóczi Erzsébet, Csatár Katalin, Morvai Éva, Szeredi Éva, Széplaki Györgyné. Kiadói kód: AP-070808 Köszönöm! 2017. 08. 10 15:52 Vera ” Matematika feladatgyűjtemény 8. Kiadói kód: AP-080809 Köszi 2021. 06. 15:30 Boglárka Sziasztok Szeretném kérni ennek a megoldását ha valaki tudja kérem küldje el az email címemre: Matematika feladatgyűjtemény 8. Csahóczi Erzsébet- Csatári Katalin- Kovács Csongorné Morvai Éva- Széplaki Györgyné – Szeredi Éva Kiadói kód: AP-080809 Előre is köszönöm 2021. 18:08 a 2021. 05. 03. 20:48 Sziasztok! Matematika 8. osztály feladatgyüjtemény. megoldás kellene nekem. oktatás hivatalos. Csehóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné-Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva erre az email címre: 2021. 20:43 2021. 04. 27. 16:32 Sziasztok surgosen kene a 7. osztalyos foldrajz munkafuzet 5. feladatanak megoldasa, elore is koszonom

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 4. évfolyam számára

1 TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 4. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp Mária Éves órakeret: 55 óra Heti órakeret: 1,5 óra vagy I. félév: 1 óra II. félév: 2 óra Javasolt könyvek: Fogalmazás munkafüzet 4. évfolyam (Apáczai Kiadó) Hétszínvilág olvasókönyv 4. évfolyam (Apáczai Kiadó) Hegedűs Ferencné: Szóbúvár (Apáczai Kiadó) Tantárgyi program és útmutató a fogalmazás tanításához (Apáczai Kiadó) A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó) O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Gondolat Könyvkiadó) Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó) A tanmenetben használt rövidítés: Mf.: Fogalmazás munkafüzet 4. évfolyam Megjegyzés: A következőkben olvasható tanmenet a tananyagfelosztás egyik lehetséges módja. Alkotó felhasználása konkrét tanulócsoport ismeretében lehetséges.

2 BEVEZETÉS 1. Szóbeli szövegalkotás 2. Kapcsolatteremtés Köszönés, megszólítás, bemutatkozás 3. Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás Szövegalkotás szóban: nyári történetek megfogalmazása társaknak. Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben. Figyelem a kortárs és a felnőtt beszélgetőtársra. Rövid hallott szöveg lényegének, érzelmi tartalmának megértése Kapcsolatteremtés különböző helyzetekben. A köszönés, bemutatkozás; a kérés, a tudakozódás, a segítségkérés gyakorlása társas beszédszituációkban (pl.: új tanuló érkezése, játszótéri ismerkedés). A kapcsolatfelvétel metakommunikációs és nyelvi formáinak gyakorlása. Mindennapi konfliktusok átélése különféle dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat). Kapcsolatteremtés különböző helyzetekben. Szituációs gyakorlatok. A telefonálás illemtana. Anyanyelvi kommunikáció: különféle közlési helyzetek felismerése halott szöveg megértése szóbeli kapcsolattartás Személyes kompetencia: kreativitás figyelem összpontosítása Anyanyelvi kommunikáció: beszédkészség kommunikatív a nem verbális önkifejezés e Saját vélemény megfogalmazása Szociális kompetencia: másokra való odafigyelés együttműködés empátia kritikai gondolkodás Anyanyelvi kommunikáció: kapcsolatteremtés társas párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi Mf. 4/1. Mf. 4/2.,3., 5/5. Mf. 6/6., 7/8. Mf O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Mf Egyéb a témakörhöz 1. A nyári élményeket megörökítő fényképekből, illusztrációkból, fogalmazásokból kiállítás szervezése. 2. Képregény készítése egy nyári kalandról. 2. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása: könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata.

3 A kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás gyakorlása társas beszédszituációkban: vásárlás, könyvkölcsönzés, utazás. Párbeszéd produkálása szóban és írásban. Hiányos párbeszéd kiegészítése. AZ ELBESZÉLŐ FOGALMAZÁS 4. A szavak Megadott betűkből szóalkotás. Az aktív szókincs gazdagítása rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtésével. Szavak, szócsaládok jelentésmagyarázata. Szógyűjtés képről kérdések segítségével. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás szavak, szószerkezetek felhasználásával. 5. A mondatok A mondatok alkotásáról, összefüggéséről tanult ismeretek gyakorlása. Hiányos mondatok kiegészítése. Mondatok felolvasása a közlésszándéknak megfelelően. kreatív szövegalkotás Mf Szociális kompetencia: másokra való odafigyelés Személyes kompetencia: egészségtudatosság önfejlesztés (érzelmekkel való bánni tudás) motoros emlékezet Anyanyelvi kommunikáció: szókincsbővítés helyes és kreatív nyelvhasználat kreatív szövegalkotás Személyes kompetencia: eredetiség találékonyság és kifejező: képzelet fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció: helyesírás helyes és kreatív nyelvhasználat Matematikai kompetencia: kombinatív Mf Mf. 7/8. Mf. 7/9. Mf. 7. játék Mf. 8/2., 3., 9/4. Mf. 8/1. b), 9/5. c) Mf. 9/5. Mf. 10/7. b) Mf, 10/6. Mf Magyar értelmező kéziszótár Ny. 6/9., 10. Mf Ny. 4. Ny Egyéb a témakörhöz 1. Szómagyarázat készítése megadott szavakhoz. 2. Régies szavak megismerése szómagyarázattal együtt. 3. Szavak más nyelven: angol, német, eszperente stb. (Idegen nyelvi kommunikáció) 4. Tervezés, modellezés Új lakóház, iskola tervezése, modellezése cso-

4 Mondatok egybeszerkesztése az ismétlődő részek elhagyásával, kötőszavak, névmások használatával. Mondatok összekapcsolása kötőszavakkal, az összetett mondatok dallamformálásának gyakorlása. ok-okozati összefüggések felismerése logikai gondolkodás fejlesztése következtetések Személyes kompetencia: találékonyság logikai gondolkodás a tanultak alkalmazása képi információk feldolgozása Anyanyelvi kommunikáció: kreatív szövegalkotás verbális emlékezet Személyes kompetencia: kreativitás olvasáskészség, szövegértés Mf. 11/9. Mf. 10/8. Mf. 11/10. Mf Mf. 12/11. Mf. 12. játék helyesírási Címek írása példakeresés e Mf. 14/3. lényegkiemelés következtetés Személyes kompetencia: kreativitás, véleménynyilvánítás Ny /1. Mf Mf. 13/2. Ny A szöveg Tartalmilag kapcsolódó mondatok alkotása. Az egymást követő mondatok közötti tartalmi összefüggés hiányának felismerése. Hibás szövegek javítása, a tanultak alkalmazása. Hiányzó szövegrészek pótlása a képen található információk felhasználásával. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a szövegalkotás során. 7. A cím A 3. évfolyamon elsajátított fogalmazási ismeretek felelevenítése feladatmegoldások során. A cím és a szöveg kapcsolata. Címek keresése megadott szempontokhoz. A címek vizsgálata tartalmi, formai és helyesírási szempontból. Címadási gyakorlatok. Címvariációk összeállítása eseményt ábrá- Hétszínvilág olvasókönyv Egyéb a témakörhöz portban. 5.Interjú egy építőiparban dolgozó szakemberrel. 1. Könyv TOP 10 Osztályszinten a legjobb tíz könyv listájának öszszeállítása. (Havonként változhat.) 2. Címadási verseny A rajz- és technikaórán elkészült alkotásokhoz

5 8. Az anyaggyűjtés módjai 9. Az események előzménye, következménye 10. Az elbeszélés tagolása zoló képekhez. A indoklása, megbeszélése. A 3. évfolyamon elsajátított fogalmazási ismeretek felelevenítése feladatmegoldások során. Anyaggyűjtési módok felidézése, felismerése az olvasott szemelvényekben. Ugyanazon szövegben több anyaggyűjtési mód alkalmazásának lehetősége. A 3. évfolyamon elsajátított fogalmazási ismeretek felelevenítése feladatmegoldások során. Események előzményének és következményének megrajzolása ismert mese alapján. A mese reprodukálása a megadott szavak kifejezések felhasználásával. Mondatok, képek alapján előzmény, következmény megfogalmazása. Segélyhívás telefonon. Az elbeszélő fogalmazás fő részei. A hármas tagolás és az egyes részek szerepének felelevenítése. Matematikai kompetencia: síkbeli tájékozódás Mf. 14/5. Mf. 15/1. hangos, kifejező olvasás b), 16/3. olvasáskészség, szövegértés auditív észlelés Mf. 16. játék a tanultak alkalmazásának e Mf. 16/2. szövegalkotás Mf. 16/2. b), 3. b) Anyanyelvi kommunikáció: 18. játék beszédmegértés kreatív szövegalkotás Mf. 18/4. d) a fantázia és a valóság megkülönböztetése ok-okozati összefüggések Mf. 17/2., 18/3. Személyes kompetencia: Mf. 18/3. egészségtudatosság felelősség Mf. 18/4. c) Mf. 19/1., olvasáskészség, szövegértés 20/4. sajátosságok felismerése Mf. 19/2. Mf Hétszínvilág olvasókönyv Mf Hétszínvilág olvasókönyv Mf Egyéb a témakörhöz címvariációk összeállítása. A legötletesebb címek jutalmazása. 1. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása: könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés. 2. Az IST kritikus használata a kommunikáció és a szabadidő terén. 1. Rajzsorozat készítése csoportban. A történet egyes mozzanatai külön négyzetben legyenek ábrázolva. 2. Napirend készítése a hét napjaihoz rajzos és szöveges formában is. Helyes szokások kialakítása.

6 11. A párbeszéd az elbeszélésben 12. Fogalmazási gyakorlatok Részfogalmazások (bevezetés, tárgyalás, befejezés) készítése szóban és írásban. Események elmondása adott kifejezések felhasználásával. A befejezések nyelvi formáinak megfigyelése a mesékben. A 3. évfolyamon elsajátított fogalmazási ismeretek felelevenítése feladatmegoldások során. Események leírása párbeszédes formában. A párbeszéd jelölése. Prózai szöveg átalakítása párbeszéddé. A különféle mondatfajták hanglejtésének gyakorlása párbeszédben. Párbeszéd írása hétköznapi, illetve elképzelt helyzethez. Az elbeszélésről tanultak felidézése, gyakorlása. Események mondatainak helyes sorrendbe állítása számozással. Esemény elmondása meghatározott beszédhelyzetekben, a szereplők személyébe, helyzetébe való beleéléssel. A műfajnak és a témának, illetve az olvasó személyének megfelelő Anyanyelvi kommunikáció: kreatív szövegalkotás a nem verbális önkifejezés e Matematikai kompetencia: kombinatív Mf. 20/4. Mf. 20. játék Mf. 20/5. Anyanyelvi kommunikáció: Mf. 21/1. kapcsolatteremtés c), 22/4. társas párbeszédhez szükséges nyelvi ek kreatív szövegalkotás Mf. 22/4. Perceptív kompetencia. felfogó Mf. 22/3. Mf. 21/1. a tanultak alkalmazása b), 2., 22/3. b) figyelem összpontosítása Mf. 22. játék szövegalkotás Személyes kompetencia: önkifejezés e hibajavítás választékosság a tanultak alkalmazása Mf. 23/2.b), 24/5. b), c) Mf. 23/1. Mf. 24/4. Mf. 23/1. b), c) Hétszínvilág olvasókönyv Egyéb a témakörhöz Mf Interjúkészítés ismert mesehőssel. Mf Szituációs játékok csoportokban.

7 13. Differenciált gyakorlás Szövegalkotás képsorról, képről, cím alapján. 14. Önálló elbeszélés készítése a tanult ismeretek felhasználásával és alkalmazásával nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása. Stilizálás: adott szöveg mondataiban a kifejezések cseréje. Adott párbeszéd szövegkörnyezetbe illesztése. Események képeinek helyes sorrendbe állítása számozással. Szógyűjtés, történetalkotás képsor alapján. Képek alapján történet alkotása, elbeszélő fogalmazás írása a megadott szavak, szószerkezetek, mondatok felhasználásával. Önálló szövegalkotás. Elbeszélés készítése önállóan. Az elbeszélés írásáról tanultak alkalmazása. Szempontok: címválasztás, szöveg folyamatossága, tagolás, szóhasználat. A helyesírási szótár használata. Önellenőrzés. olvasáskészség, szövegértés Mf. 23/2., 24/5. Személyes kompetencia: önismeret fejlesztése a differenciált rétegmunka során önellenőrzés Mf. 26/9. b) képi Mf. 25/6., információk feldolgozása 26/8. Természettudományos kompetencia: Mf. 26/8. környezettudatos magatar- tás Mf szövegalkotás a megszerzett tudás alkalmazása, kritikai gondolkodás Kezdeményező és vállalkozói kompetencia: tervezés szövegalkotás, a nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, egyéni közlési stratégia kialakítása Személyes kompetencia: önállóság Mf O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Mf Mf. 87. o A magyar helyesírás szabályai Egyéb a témakörhöz 1. Sportesemények, iskolai sportversenyek közvetítése. Az események leírása elbeszélő formában. 2. Olvasmányokhoz, ismert mesékhez, elbeszélésekhez eseménylánc készítése. 3. Anekdota írása. Egy rövid, humoros történet lejegyzése.

8 15. Az önállóan készített fogalmazás javítása A LEÍRÓ FOGALMAZÁS 16. Az elbeszélés és a leírás összehasonlítása Az írásbeli munkák javítása, a típushibák megbeszélése. Differenciálás: a fogalmazás javítása alaki, helyesírási és tartalmi szempontból, kreatív szövegalkotás. Irodalmi alkotások, olvasmányok elbeszélő és leíró részleteinek megfigyelése, elemzése. Ugyanarról a témáról szóló elbeszélés és leírás összehasonlítása. A leírás és az elbeszélés műfaji sajátosságainak megfogalmazása. Szófaji jellemzők megfigyelése, összehasonlítása. 17. A leírás Irodalmi alkotások, olvasmányok leíró részeinek kikeresése. Szövegrészek műfajának megállapítása. A cím és a szöveg kapcsolata. Ugyanarról a tájról rövid elbeszélő és leíró szövegek alkotása szóban a képek segítségével. Személyes kompetencia: önállóság Szociális kompetencia: tolerancia figyelem összpontosítása, problémamegoldó, kritikai gondolkodás Perceptív kompetencia: felfogó logikai gondolkodás figyelem összpontosítása olvasáskészség, szövegértés és kifejező: belső képkészítés szövegalkotás Természettudományos kompetencia: környezettudatos magatartás Mf. 86. A magyar helyesírás szabályai Mf. 27. Mf. 27. Mf. 29. játék Mf. 28/2. Mf. 29/3. c), 4. b) Mf. 29/4. olvasáskészség, szövegértés, a tanultak alkalmazása (szófajismeret), azonosság, különbözőség megállapítása Hétszínvilág olvasókönyv gyermekkönyvek Mf Hétszínvilág olvasókönyv Egyéb a témakörhöz 1. Tulajdonságok gyűjtése élőlényekről, tárgyakról. Feladványok készítése egymásnak a gyűjtött tulajdonságok felhasználásával.

9 18. Tárgyak bemutatása Leírás készítése mindennapi tárgyakról 19. Leírás készítése egy kedvelt tárgyról A tárgy helyzetébe való beleélés 20. Állatok bemutatása Leírás készítése állatról Tárgyakról készített leírások tartalmi vizsgálata. A bemutatás sorrendjének megfigyelése. Leírás alapján tárgy felismerése, majd lerajzolása. Rövid szépirodalmi és nem szépirodalmi szöveg összehasonlítása. Az irodalmi példa szerepe. Az esztétikai nézőpont megalapozása: a szép megtapasztalása a mindennapi élet tárgyaiban. Választott tárgyak bemutatása, melléknevek használata. Leírás készítése kedvelt tárgyról megfigyelés alapján. Játékok, mint tárgyak bemutatása leírással. Tárgyak megszólaltatása. A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzős szerkezetek, a tárgyak pontos, szemléletes, hangulatos leírása. A megismert nyelvi-stilisztikai eszközök alkalmazása. A létige használatának kerülése. Beszélgetés saját háziállatokról. Állatokról készült leírás vizsgálata, a bemutatás sorrendjének megfi- olvasáskészség, szövegértés Mf. 30/1., 2, 31/4. sajátosságok megfigyelése Mf. 31/3., 31/4. b), c) figyelem összpontosítása Mf. 30/1. lényegkiemelés és kifejező: élmények kreatív kifejezése Személyes kompetencia: találékonyság sajátosságok megfigyelése Mf. 31/4. Mf. 32/5. Mf. 32. Mf. 32/6., 7. észlelés Mf. 32. játék fantázia Mf. 32/7. Anyanyelvi kommunikáció: b), 8. kreatív szövegalkotás rugalmas gondolkodás a szövegalkotás során Kezdeményező és vállalkozói kompetencia: vállalkozókészség Mf. 32/7. b) Mf. 33/1. b) Egyéb a témakörhöz Mf Játékok Barkochba Tárgyak felismerése jellemző jegyeik alapján. Activity A gondolt feladvány (tárgy) kitalálása mutogatással, körülírással, rímfaragással. Tabu Tárgyak jellemzése a tabuként megjelölt szavak használata nélkül. Mf Egy tárgy működésének felderítése. 3. Reklám készítése egy tárgyról. 4. Játékkészítés. 1. Könyvtárlátogatás. Fekete István könyveinek megismerése, kölcsönzé-

10 21. Leírás készítése állatról Az állat helyzetébe való beleélés Humoros állatleírás 22. Differenciált gyakorlás Kedvenc állat bemutatása tényszerűen, szerepvállalással, humorosan. gyelése. A tulajdonságok bemutatása viselkedésen keresztül. Leírások alapján rajz készítése. Az esztétikai nézőpont megalapozása: a szép megtapasztalása a természeti környezetben. Állatok tulajdonságaira vonatkozó hasonlatok gyűjtése. A leírás anyagának elrendezése. Állatok bemutatása vázlat segítségével, illetve önállóan. Állatok helyzetébe való beleélés. Humoros állatleírások jellegzetességeinek megfigyelése. Képzelt állat bemutatása fantázia alapján. A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzős szerkezetek, hasonlat, az állatok pontos, szemléletes, hangulatos leírása. A tanult ismeretek alkalmazása. Állatok helyzetébe való beleélés. Képzelt állat bemutatása fantázia alapján. A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzős olvasáskészség, szövegértés Mf. 33/2., 34/3. sajátosságok megfigyelése Mf. 33/1., 2., 34/3. példakeresés Mf. 35/5. c) Természettudományos kompetencia: környezettudatosság Mf. 33/2. és kifejező: esztétikus ábrázolás Személyes kompetencia: találékonyság, képzelet, fantázia Anyanyelvi kommunikáció: kreatív szövegalkotás Nyelvi kompetencia olvasáskészség, szövegértés Mf. 34/3. Mf. 35/6. b), 37/7. b), 8. b) Mf. 35/6., 36/7., 8. divergens gondolkodás Mf. 37/8. a fantázia és a valóság megkülönböztetése Személyes kompetencia: Önismeret fejlesztése a differenciált rétegmunka során, eredetiség, képzelet, fantázia, önellenőrzés szövegalkotás lé- Mf. 37/8. Hétszínvilág olvasókönyv Ismeretterjesztő könyvek Mf Nagy Lajos: Képtelen természetrajz Mf Egyéb a témakörhöz se, olvasása. Állatalakok bemutatása. Irodalmi művek hangulatának kiemelése. 2. Látogatás szervezése egy közeli állatmenhelyre. Az ott élő örökbe fogadható állatok szemléletes bemutatása. 3. Hirdetések készítése Elveszett és talált állatok bemutatása. 4. Híres állatok felkutatása, bemutatása. (Pl.: Kincsem, Mancs) 5. Állatkerti örökbefogadás lehetőségei. Miért ezt az állatot fogadtam örökbe? Interjúkészítés az egyik örökbefogadóval. 6. Az állattartás szépségei és nehézségei címmel kiállítás megalkotása.

11 23. Növények bemutatása 24. Leírás készítése növényről Kedvenc növény bemutatása szerkezetek, hasonlat, az állatok pontos, szemléletes, hangulatos leírása. nyegkiemelés Természettudományos kompetencia: környezettudatos magatartás olvasáskészség, szövegértés Mf. 37/1., 2., 38/3. sajátosságok megfigyelése Mf. 37/2. b) információkeresés Mf. 37/1. c), 38/3. b), 4. Természettudományos kompetencia: Mf. 37/2. környezettudatosság és kifejező: esztétikus ábrázolás Anyanyelvi kommunikáció: szókincsbővítés szóhasználat önkifejezéshez szükséges nyelvi ek kreatív szövegalkotás fantázia Mf. 38/3. Mf. 39/6. Mf. 39/6. c) Mf. 39/5. b) Mf Szóbúvár O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Mf. 39. Szépirodalmi és ismeretterjesztő leírás összehasonlítása. Növényekről készült leírás megfigyelése, a bemutatás sorrendjének vizsgálata. A leírás alapján rajz készítése. Az esztétikai nézőpont megalapozása: a szép megtapasztalása a természeti környezetben. A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzős szerkezetek, hasonlat, a növények pontos, szemléletes, hangulatos leírása. Növényekkel kapcsolatos szólások, szóláshasonlatok, közmondások gyűjtése. Leírás készítése növényről önállóan. A tanulói munka segítése megadott szempontsor vagy vázlat alapján. Növényekre jellemző szavak, kifejezések gyűjtése. Az ismeretek bővítése lexikonok, növényhatározók és egyéb köny- Ismeretterjesztő könyvek Egyéb a témakörhöz 1. Növényekkel kapcsolatos találós kérdések gyűjtése. 2. Különböző magok, hagymák ültetése cserépbe, gondozása. Fényképek, rajzok, illetve feljegyzések készítése a növény fejlődéséről. Az elkészült anyagból kiállítás készítése. 3. Versírás növényekről. 4. Kockázás Egy-egy téma hatféle nézőpontból való megközelítése. (Jellemzés, összevetés, társítás, elemzés, felhasználás, érvelés.)

12 25. Tájak, helyszínek bemutatása 26. Leírás készítése településről, tájról vek segítségével. A növények helyzetébe való beleélés. A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök használata. Leírást tartalmazó irodalmi művek, ismeretterjesztő szövegek elemzése. A térbeli viszonyok szerinti bemutatásmód megismerése. Az esztétikai nézőpont megalapozása: a szép megtapasztalása a természeti környezetben. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Közvetlen környezet megfigyelése. A lakás vagy az iskola egyik helyiségének bemutatása (szoba, osztályterem stb.). A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzős szerkezetek, hasonlat, megszemélyesítés. Tájleírások keresése irodalmi alkotásokban. Tájak, helyszínek szépirodalmi bemutatására alkalmas kifejezések gyűjtése. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel öszszefüggésben. az információ megkeresésének e figyelem tartóssága koncentráció és kifejező: esztétikai megismerés sajátosságok felismerése, olvasáskészség, szövegértés Szociális és állampolgári kompetencia: nemzettudat formálása Matematikai kompetencia: viszonylatok meghatározása olvasáskészség, szövegértés szövegalkotás és kifejező: elképzelések, Mf. 39/6. b) Mf. 39/5. Mf. 40/1., 2., 41/3. Mf Fényképek, tájképek Magazinok (pl. Lakáskultúr Útikönyvek Mf. 42/6. Mf. 42. Mf. 42/7. Mf. 41/5., 42/6., 7. Egyéb a témakörhöz 1. Természeti jelenségekről leírás készítése pontos megfigyelés alapján. 2. Dioráma készítése kedvenc tartózkodási helyről. 3. Gyalogtúra megtervezése a kedvenc kirándulóhelyre. 4. Térképkészítés a közvetlen lakókörnyezetről, illetve lakóhelyről. 5. Helyszínek tervezése iskolai műsorokhoz, a színjátszó kör előadásaihoz.

13 27. A lakóhely bemutatása 28. Leírás készítése önállóan Leírás készítése képről, településről, kirándulóhelyről. A tájak pontos, szemléletes, hangulatos leírása. Hasonlatok, jelzős szószerkezetek gyűjtése, használata a leírásban. A lakóhelyről készült leírás megbeszélése, kiegészítése. Anyaggyűjtés a saját lakóhely bemutatásához. A leírás anyagának elrendezése. A közlési célnak és szándéknak megfelelő különféle mondatok helyes használata. Önellenőrzés Önálló leírás készítése a tanult ismeretek felhasználásával és alkalmazásával. Szempontok: a lényeges tulajdonságok megfogalmazása, tagolás, szemléletesség, szóhasználat. A helyesírási szótár használata. Önellenőrzés. élmények kreatív kifejezése Természettudományos kompetencia: környezettudatosság olvasáskészség, szövegértés és kifejező: élmények és érzések kreatív kifejezése Személyes kompetencia: önismeret Szociális és állampolgári kompetencia: nemzettudat formálása Kezdeményező és vállalkozói kompetencia: tervezés szövegalkotás, a nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, egyéni közlési stratégia kialakítása Személyes kompetencia: önállóság kritikai gondolkodás, a megszerzett tudás alkalmazása Mf. 42/6. c) Mf. 43/8. Mf. 43. Mf. 43/8. c); 9. Mf. 43/8. c) Mf. 43/8. Mf Mf. 87. o A magyar helyesírás szabályai Egyéb a témakörhöz 6. Tájleírások készítése útikönyvbe. 7. Újságcikk megírása. A lakás egy helyiségének bemutatása. 8. Idegenvezetés. A lakóhely bemutatása kirándulóknak. 9. Versírás a lakóhelyről. 10. Poszter készítés csoportban. A poszteren ábrázolt tájról leírás készítése.

14 29. Az önállóan készített fogalmazás javítása 30. Az elbeszélés és a leírás összekapcsolása 31. Elbeszélés leíró résszel Az írásbeli munkák javítása, a típushibák megbeszélése. Differenciálás: a fogalmazás javítása alaki, helyesírási és tartalmi szempontból, kreatív szövegalkotás. Irodalmi példákban az elbeszélő és a leíró részek váltakozásának és arányának megfigyelése. Szövegrészek műfajának megállapítása. Különböző műfajú szövegekben az eltérő nyelvhasználat érzékeltetése, a jól felismerhető különbségek megfigyelése. Elbeszélő fogalmazás írása leíró részekkel. Párbeszéd produkálása hétköznapi helyzethez. Dramatikus játék. Elbeszélés készítése képről. Adott leírás beillesztése a fogalmazásba. Különböző műfajú szövegrészek összekapcsolási lehetőségeinek felismerése, a kapcsolódó mondatok helyének megkeresése. A műfajokhoz kötődő nyelvistilisztikai és kommunikációs jellegzetességek szerepének felismerése és kreatív alkalmazásuk saját Személyes kompetencia: önállóság kritikai gondolkodás, figyelem összpontosítása, problémamegoldó Szociális kompetencia: tolerancia olvasáskészség, szövegértés Mf. 44/1., 45/3., 4. példakeresés Mf. 44/2. érvelés Mf. 44/1. szövegalkotás Szociális kompetencia: társas aktivitás és kifejező: belső képkészítés szövegalkotás képi információk feldolgozása Mf. 44/1., 45/3., 4. Mf. 45/4. Mf. 46/5. b) olvasáskészség, szövegértés Mf. 46/5. Mf. 86. A magyar helyesírás szabályai Mf Hétszínvilág olvasókönyv Mf. 46. Egyéb a témakörhöz 1. Rajzfigura tervezése. Történetalkotás, mesealkotás a rajzfigura főszereplésével. A rajzfigura bemutatása. 2. Osztálykirándulások helyszínének, eseményeinek bemutatása csoportban. 3. Régi, megkopott, elhasználódott tárgyak bemutatása. Életük legszebb és legrosszabb pillanatának bemutatása.

15 32. Differenciált gyakorlás Az elbeszélés és a leírás összekapcsolása képsor segítségével, egyéni élmény alapján. 33. A jellemzés műfaji sajátosságai 34. Személyek külső és belső tulajdonságainak bemutatása írásműben. Képsorról vagy élmény alapján Személyes kompetencia: önismeret elbeszélés készítése leíró részekkel. fejlesztése a differenciált ré- Élőlények, tárgyak legjellemzőbb tegmunka során, önellenőrzés tulajdonságainak bemutatása Anyanyelvi kommunikáció: kreategmunka a leírásokban. tív szövegalkotás Több leírás beillesztésének lehetősége lé- egy elbeszélésbe. nyegkiemelés, eredetiség, képzelet, Rövidebb szövegek alkotása különböző fantázia szövegtípusokban és mű- Természettudományos kompe- fajokban. tencia: környezettudatos magatartás Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban. Irodalmi művek részleteinek elemzése. Anyanyelvi kommunikáció: szó- Mf. 47/1., Szépirodalmi szövegekben kincsbővítés 2. emberi tulajdonságok kifejezésének megfigyelése, a jellemzés sajá- Perceptív kompetencia: észrevevő, felfogó Mf. 47/2. tosságainak összegyűjtése. A belső tulajdonságok megismerésének lehetőségei. sajátosságok felismerése A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök ki- 47/2. olvasáskészség, szövegértés Mf. választása: szóhasználat, jelzős Szociális és állampolgári kompetencia: nemzettudat formálása Mf. 47/1. szerkezetek, hasonlat, a személyek pontos, szemléletes, hangulatos leírása. Személyek külső tulajdonságainak Anyanyelvi kommunikáció: szókincsbővítés Mf. 48/3., leírása. Alakleíráskor használható 4., 49/6. kifejezések gyűjtése. Mf. 49/6., Belső tulajdonságok és belső tulaj- az információ megkeresésének 7. b) Mf. 46. Mf. 47. Hétszínvilág olvasókönyv Mf Egyéb a témakörhöz 1. Tanulói önéletrajzrészletek megírása. 2. Összehasonlító ábra (Venn-diagramm) segítségével történetek szereplőinek összehasonlítása.

16 35. Differenciált gyakorlás Jellemzés készítése egy kedves személyről, mesehősről, önmagadról. 36. Jellemzés az elbeszélésben donságokat bemutató mondatok megfeleltetése. Személyre jellemző tulajdonságok kifejezése szólásokkal. A leírás anyagának elrendezése: külső, belső tulajdonságok. Kedvelt irodalmi hősök, olvasmányszereplők, személyek bemutatása. Leírás készítése személyről megfigyelés vagy elképzelés alapján. Külső és belső tulajdonságok összegyűjtése önállóan vagy vázlat segítségével. Önismereti játék. Melyik tulajdonságodtól szabadulnál meg? Miért? Milyent vennél? Miért? Önjellemzés készítése. Az elbeszélő és a leíró részek felismerése egy szövegen belül. A leíró és az elbeszélő rész összekapcsolása. A kapcsolódó mondatok helyének megkeresése. Képről vagy élmény alapján elbeszélés készítése leíró részekkel. Személyek legjellemzőbb tulajdonságainak bemutatása a leírásokban. Több leírás beillesztésének lehetősége egy elbeszélésbe. e önálló ismeretszerzés ok-okozati összefüggés Mf. 48/5., 49/7. olvasáskészség, szövegértés Mf. 48/5., 49/7. Szociális kompetencia: empátia, Mf. 50/8. Mf. 50. tisztelet és mások megismerésének igénye Személyes kompetencia: önismeret, Mf. 50/9. énkép fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció: Mf. 50/10. kreatív szövegalkotás verbális emlékezet Mf. 50. játék Szociális kompetencia: másokra való odafigyelés Mf. 51/2. Mf Mf. 51/1. olvasáskészség, szövegértés képi információk feldolgozása Mf. 52/3. Képzelet, fantázia Mf. 52/3., 5. lényegkiemelés Mf. 52. játék Személyes kompetencia: énkép, Mf. 52/5. önismeret Egyéb a témakörhöz 3. Karaktertérkép készítése személyek tulajdonságainak azonosításához. 4. Ismert történelmi személyek jellemzése. 5. Sztárok jellemzése. 1. Személyek tulajdonságait kifejező szólások, szóláshasonlatok gyűjtése. 2. Kedvenc mesehősök bemutatása.

17 37. Fogalmazási gyakorlatok Az elbeszélés és a leírás összekapcsolása 38. Fogalmazási gyakorlatok A fogalmazás elbeszélő és leíró részeinek színesítése párbeszéddel 39. Önálló munka Elbeszélés készítése leíró résszel A leíró és az elbeszélő szövegrészek összekapcsolása. A kapcsolódó mondatok helyének megkeresése. Több leírás beillesztésének lehetősége egy elbeszélésbe. Szövegalkotás eseményt ábrázoló a képek és a megadott igék, szószerkezetek segítségével. Hiányos párbeszéd kiegészítése az eseményeknek megfelelően. Prózai szöveg átalakítása párbeszéddé. Képsorról, képről, elbeszélés készítése leíró és párbeszédes részekkel. Önálló szövegalkotás a tanult ismeretek felhasználásával és alkalmazásával. Szempontok: az elbeszélő és a leíró részek összekapcsolása, a lényeges események és tulajdonságok megfogalmazása, tagolás, szemléletesség, szóhasználat. A helyesírási szótár használata. Önellenőrzés. szövegalkotás olvasáskészség, szövegértés, képi információk feldolgozása Mf. 53. Személyes kompetencia: önellenőrzés Mf. 54/7 Mf e), 55/3. d) Matematikai kompetencia: csoportosítás Mf. 54/2. Mf. 54/2. a tanultak alkalmazása d), 55/3. képi információ feldolgozása Mf. 54/2. b) Anyanyelvi kommunikáció: nonverbális kommunikáció Mf. 55. játék Kezdeményező és vállalkozói Mf kompetencia: tervezés szövegalkotás, a nyelvi kompetencia Mf. 87. o rugalmas és rutinszerű al- kalmazása, egyéni közlési stratégia A magyar kialakítása helyesírás Személyes kompetencia: önállóság szabályai kritikai gondolkodás, a megszerzett tudás alkalmazása Egyéb a témakörhöz 3. Humoros önjellemzés készítése.

18 40. Az önállóan készített fogalmazás javítása Az írásbeli munkák javítása, a típushibák megbeszélése. Differenciálás: a fogalmazás javítása alaki, helyesírási és tartalmi szempontból, kreatív szövegalkotás. A HÍR 41. A hír Újságban megjelent hír tartalmi és formai megfigyelése, vizsgálata. Újsághírek vizsgálatával a hír megértéséhez szükséges adatok összegyűjtése (hely, idő, esemény, szereplők). Hiányos hír kiegészítése. 42. Hír fogalmazása Aktuális hírek keresése újságban. Hír fogalmazása megadott adatok felhasználásával. Megtörtént eseményről hír írása. Olvasott szöveg elmondása a műfaj változtatásával. Ismert mesék egy-egy jelentősebb eseményéhez hír készítése. A LEVÉLÍRÁS 43. A levélírás Irodalmi alkotásokban található levelek elemzése. Személyes kompetencia: önállóság kritikai gondolkodás, figyelem összpontosítása, problémamegoldó Szociális kompetencia: tolerancia Mf. 56/2., önálló információszerzés e 3. olvasáskészség, szövegértés Mf. 57/4. lényegkiemelés Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási Mf. 56/2. Mf. 58/9., szövegalkotás játék Mf. 58/6. példakeresés lényegkiemelés Mf. 58/7. sajátosságok felismerése Mf. 59/2., 60/3. Mf. 86. A magyar helyesírás szabályai Mf újságok Mf. 58. újságok Mf Egyéb a témakörhöz 1. Online gyermekújságok keresése az interneten. 3. Digitális előfizetés lehetőségének, előnyének megismerése. Érvpingpong: Melyik előfizetésnek mi az előnye? 2. Iskolaújság, osztályújság elkészítése, szerkesztése. (Érdekes témájú cikkek, hírek megírása. Interjúkészítés. Képregény készítése. Fényképezés. Szelektálás, rendszerezés.)

19 44. Az írásbeli üzenetváltás lehetőségei 45. A levélírásról tanultak gyakorlása A levél jellemzőinek a kiemelése. A levélírás szerkesztési és formai ismertetőinek megfigyelése, vizsgálata, elsajátítása. A helyzethez illő megszólítások, a levél hangneme, stílusa, köszönés, keltezés, aláírás. Hivatalos és magánjellegű levelek gyűjtése, elemzése, sajátosságaik megfigyelése. A levél feladója és címzettje közötti kapcsolat megfigyelése. Kötetlen beszélgetés a levelezés régebbi és mai szerepéről. A levélírás műfaji sajátosságainak megfigyelése. A levél leíró és elbeszélő részeinek megkülönböztetése. Elkezdett levél folytatása a levélíró és a címzett kapcsolatának megfelelően. A válaszlevél jellemzőinek a kiemelése (tartalma, felépítése). A hagyományos és az elektronikus levélváltás összehasonlítása. Rövid elektronikus levél megfogalmazása. A tanuló élethelyzetébe illeszkedő igazi levél megírása. A levélírás tartalmi és formai elemeinek (megszólítás, búcsúzás, aláírás, kelte- azonosság, különbözőség megállapítása Mf. 61/4. olvasáskészség, szövegértés Mf. 59/1., 2., 60/3. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírás Mf. 61/5. Mf. 62/6. azonosság, különbözőség megállapítása c) önálló ismeretszerzés Mf. 63/8. c) Anyanyelvi kommunikáció: önkifejezéshez szükséges nyelvi Normatív kompetencia: szabálykövető Digitális kompetencia: elektronikus kommunikáció Anyanyelvi kommunikáció: önkifejezéshez szükséges nyelvi a Mf. 62/6. 7. Mf. 63/9. Mf. 63/8., 9. Mf Mf. 65/1. Mf. 65. Egyéb a témakörhöz 1. Érdekességek felkutatása a levelezés múltjából. (Petőfi Sándor és Arany János levelezése. Mikes Kelemen levelei. stb.) 2. A Szivárvány gyermekújság levelező rovatának segítségével levelezőpartner keresése. 3. Levelezés Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Burgerlandban vagy Délvidéken élő magyar gyerekekkel. 4. Levelezés kezdeményezése külföldi gyerekekkel a tanult idegen nyelven (angol, német stb.). 5. Gondolati térkép készítése a témáról.

20 46. A boríték címzése, felbélyegzése, a levélfeladás 47. Üzenetek röviden: üdvözlőlap zés) helyes alkalmazása. Az elkészült levél tartalmi és formai elemzése, javítása. A levélírás illemszabályainak megbeszélése. Szükség esetén az előző órán írt levél javítása, átmásolása levélpapírra. Boríték címzése, felbélyegzése, feladása. A levélfeladási módok megbeszélése. Szituációs játék: levélfeladás a postán. Különféle alkalmakra szóló üdvözlőlapok gyűjtése. Azonosság és különbség a levél és az üdvözlőlap között. Az alkalom és az üdvözlet tartalmának megfigyelése. Az üdvözlet formai jellemzőinek összegyűjtése konkrét példák segítségével. Az üdvözletírás szabályainak megfogalmazása. Különböző szokásos alkalmakra szóló üdvözletek szövegezése. Az üdvözlőlap feladója és címzettje közötti kapcsolat megfigyelése. A mondatok variálása a kommunikatív célnak megfelelően. tanultak alkalmazásának e Személyes kompetencia: önértékelés, önellenőrzés Kezdeményező és vállalkozói Mf. 66/2. Mf. 66. kompetencia: vállalko- zókészség boríték Személyes kompetencia: találékonyság önállóság Mf. 66/3. Szociális kompetencia: együttműködési Anyanyelvi kommunikáció: beszédkészség Normatív kompetencia: szabálykövető Mf. 66/3. c) Mf. 66/4. és kifejező: esztétikus íráskép Mf. 68/3. b) Mf Mf. 67/1. azonosság, különbözőség megállapítása b) lényegkiemelő Mf. 67/2. Narratív kompetencia: dolgok Mf. 68/3. közlésének e Anyanyelvi kommunikáció: nem verbális önkifejezés e képeslapok 48. Üzenetek röviden: Különféle alkalmakra szóló meg- lé- Mf. 69/5. Mf. 69. Egyéb a témakörhöz 6. Rajongói levél írása kedvenc művésznek. 1. Képeslaptervezés különböző alkalmakra. 2. Régi üdvözlőlapok gyűjtése, rendszerezése, kiállítása. 3. Ismert olvasmányok egy-egy eseményéhez meghívó készítése.

21 meghívó 49. Önálló levélírás választott címzettnek 50. Az önállóan készített fogalmazás javítása A NAPLÓ hívók gyűjtése. Azonosság és különbség a hír és a meghívók között. Az alkalom és a meghívó tartalmának megfigyelése. A meghívó formai jellemzőinek összegyűjtése konkrét példák segítségével. A meghívókészítés szabályainak megfogalmazása. Különböző szokásos alkalmakra szóló meghívók szövegezése közös, majd önálló munkával. Magánjellegű levél megfogalmazása ismerősnek, barátnak. A levélírásról tanultak alkalmazása. Szempontok: a tartalmi és formai elemek helyes alkalmazása, szöveg folyamatossága, a választott címzettnek megfelelő stílus. A helyesírási szótár használata. Önellenőrzés. Az írásbeli munkák javítása, a típushibák megbeszélése. Differenciálás: a fogalmazás javítása alaki, helyesírási és tartalmi szempontból, kreatív szövegalkotás. nyegkiemelő, elemzés b) Személyes kompetencia: önállóság Mf. 69/6. és kifejező: elképzelések kreatív kifejezése Narratív kompetencia: dolgok közlésének e Anyanyelvi kommunikáció: nem verbális önkifejezés e Kezdeményező és vállalkozói kompetencia: tervezés szövegalkotás, a nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, egyéni közlési stratégia kialakítása Személyes kompetencia: önállóság kritikai gondolkodás, a megszerzett tudás alkalmazása Személyes kompetencia: önállóság kritikai gondolkodás, figyelem összpontosítása, problémamegoldó Szociális kompetencia: tolerancia meghívók Mf Mf. 87. o A magyar helyesírás szabályai Mf. 86. A magyar helyesírás szabályai Egyéb a témakörhöz 4. Azonos téma kifejtése az alábbi műfajokban: hír, levél, képeslap, meghívó.

22 51. A napló A napló megismerése irodalmi példán. A naplóírás céljának megfogalmazása. A napló tartalmi és formai jegyeinek megfigyelése. 52. Napló készítése Jelentősebb események megörökítése napló formájában. Egy közelmúltban átélt esemény vagy egy hét történetének rövid leírása időrendben. Egyéni vélemények megfogalmazása az eseményekkel kapcsolatban. ÖSSZEFOGLALÁS, RENDSZEREZÉS 53. Rendszerezés A tanult ismeretek ismétlése, rendszerezése A tanult ismeretek alkalmazása a szövegalkotás során A tanév folyamán a leírás tartalmi, szerkezeti jellemzőiről, a bemutatás sorrendjéről, nyelvi eszközök alkalmazásáról, a hírről, a levélírásról, az üdvözletek írásáról, a meghívók készítéséről szerzett tapasztalatok összegzése. A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása szövegalkotásakor. Szemléletes leírások készítése. A műfajnak és a témának megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközök ki- lényegkiemelés Személyes kompetencia: önkifejezés Anyanyelvi kommunikáció: különféle közlési helyzetek alkalmazása és kifejező: érzések kreatív kifejezése Személyes kompetencia: az önkifejezés iránti igény erősítése, önálló feladatvégzés lényegkiemelés és kifejező: érzések kreatív kifejezése Anyanyelvi kommunikáció: kommunikációs, különféle közlési helyzetek felismerése, szóbeli kapcsolattartás a tananyag összefüggéseinek megértése, lényegkiemelés, összefüggéslátás, logikai gondolkodás, képi információk feldolgozása Matematikai kompetencia: kombinatív Természettudományos kompe- Mf /1. Mf. 73/2., 3. Mf írók, költők naplórészletei Mf. 73. Mf Mf Egyéb a témakörhöz Naplóírás. Gondolati térkép készítése a fogalmazási ismeretekről.

23 54. A tanult ismeretek alkalmazása a szövegalkotás során választása, használata. Az írásbeli fogalmazások elemzése, javítás a tanító irányításával A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása szövegalkotásakor. Önálló írásbeli fogalmazások készítése elbeszélő szövegformában. A fogalmazásokba párbeszédes részek illesztése. Eseményekről hír, levél, megfogalmazása. Az önálló szövegalkotások elemzése, javítása a megismert szövegalkotási szabályok felidézésével. 55. Útravaló Írói vallomások (Janikovszky Éva, Szabó Magda, Lázár Ervin) elolvasása, megbeszélése. Tanulói gondolatok a fogalmazásórákról. A tanévben írt legjobb fogalmazások fölolvasása tencia: környezettudatosság Szociális kompetencia: együttműködés Személyes kompetencia: önálló tanulás Természettudományos kompetencia: környezettudatos magatartás Anyanyelvi kommunikáció: szóbeli kapcsolattartás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás a tanultak alkalmazása, képi információk feldolgozása Személyes kompetencia: kreativitás, képzelet Szociális kompetencia: tolerancia, tisztelet és mások megismerésének igénye Személyes kompetencia: önismeret Anyanyelvi kommunikáció: szövegalkotás, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása olvasáskészség, szövegértés Mf Mf Mf Egyéb a témakörhöz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.