Press "Enter" to skip to content

Az angol nyelven történt

A legújabb események megerősítették, hogy sürgősen szükség van a Lesotho hadsereg átszervezésére, hogyan történt Nemzetközi ellenőrzés alatt Haiti.

A legutóbbi események hangsúlyozták a Lesotho hadsereg felújításának sürgető szükségességét, Amint megtörtént Nemzetközi felügyelet alatt Haiti.

Azt is megjegyezték, hogy a Tanácsnak döntést kell hoznia az átfedő követelésekről, hogyan történt Polimétag-szulfidok esetében.

Szükségessé válna, hogy foglalkozzon az átfedési igények lehetőségével, Amint megtettek Polimétag-szulfidok esetében.

Az őshonos népesség autonóm népességének meg kell tennie, hogyan történt Ausztráliában más bevándorló közösségekkel kapcsolatban.

Fontos volt felhatalmazni az őslakos népeket Amint megtettek Más bevándorló kommunikáció Ausztráliában.

Az erősítés folyamatának új aspektusa lesz az egyes kormányzati szervezetek végrehajtó intézményeinek átalakítása, hogyan történt A Nemzetközösség egyes országaiban.

A megerősítő folyamat újszerű jellemzője lesz a kiválasztott kormányszervezetek vontatásos ügynökségekké történő átalakítása, Amint megtörtént Számos nemzetközösségi országban.

A küldöttségem támogatja Johnson-Serlif urat, hogy hozzon létre egy bizottságot az igazság és a megbékélés létrehozásáért, hogyan történt Több más afrikai országban.

A küldöttségem támogatja a MRS-t. Johnson-Sirleaf az igazság és a megbékélési jutalék létrehozása érdekében, Amint megtörtént Több más afrikai országban.

Lehetőség van a 6. cikk koordinációs központjának kinevezésére, hogyan történt Malajziában és az új Delhi munkaprogramjában ajánlott.

Szükség lehet a 6. cikk fókuszpontjának kinevezésére Amint megtörtént Malajziában, amint azt az új Delhi munkaprogram ajánlja.

A program paraméterei viszonylag kis változásai csökkenthetik a jövőbeli költségeket, hogyan történt 1980-ban.

A program paraméterei viszonylag kis változása csökkentheti jövőbeli költségeit, Amint megtörtént Az 1980-as években.

A Bizottság figyelembe vehet bizonyos korlátozásokat a kártérítési kötelezettség tekintetében, hogyan történt Elégedettség esetén.

A Bizottság meg akarja vizsgálni néhány korlátot a kompenzálandó kötelezettségben, Amint megtörtént Elégedettség esetén.

Integrált megközelítés használata – hogyan történt Timor-Leste, Liberia és Kongó – Ma egyértelműen szükséges.

Az integrált megközelítés azonosítása – Amint megtörtént Timor-Leste, Liberia és a Kongó – egyértelműen szükség van ma.

2000-ben javasolták a jelenlegi informális közvetítői eljárásokat az ombudsman mechanizmusának, hogyan történt UNICEF vagy UNDP.

2000-ben javasolták, hogy az ombudsman mechanizmussal helyettesítsék a jelenlegi informális közvetítési folyamatokat, Amint megtörtént Az UNICEF és az UNDP.

Úgy tervezik, hogy további forrásokból származó erőforrásokat vonzzanak, hogyan történt 2003-ra vonatkoztatva.

Ebben az összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a nők és a lányok jogaira, hogyan történt Az elkötelezettség nyilatkozatában.

Ebben az összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a nők és a lányok jogaira, Amint megtörtént Az elkötelezettség nyilatkozatában.

Azt is javasolta, hogy elemezték az alacsony szintű válaszok okait, hogyan történt Értesítésekért.

Azt is javasolta, hogy elemezzék az alacsony válaszarány okait Amint megtettek Az értesítések tekintetében.

Az elnök javasolja, hogy elhalasztja az 5. kérdést a lista végén, hogyan történt Más országok listájában.

Az elnök javasolta, hogy az 5. kérdést a kérdések listájának végén kell elhelyezni, Amint megtettek Más országok listáinak esetében.

Szükséges lehet javaslatokat tenni a tarifák csökkentésére a nemzeti tarifális pozíciók szintjén, hogyan történt Az informatikai megállapodásban.

Szükséges lehet, hogy javaslatokat tegyen a nemzeti tarifális vonal szintjén, Amint megtörtént Az informatikai megállapodásban.

A meghatározások a meglévő JavaScript könyvtárnak jelenthetők, hogyan történt A csomóponthoz.JS és JQUERY.

A megjegyzéseket egy meglévő JavaScript könyvtárra lehet bejelenteni, Amint megtörtént A csomóponthoz.JS és JQUERY.

A jelentés tartalmazza a hosszú távú különleges számla használatára vonatkozó javaslatot is, hogyan történt A titkárság hasonló építési projektjeinek végrehajtásakor.

A jelentés szintén javaslatot tartalmazott egy többéves speciális számla használatára, Amint megtettek A titkárság hasonló építési projektjei esetén.

Ausztrália állandó képviselete felkéri a főtitkárt, hogy tájékoztassa az összes államot az üzenet tartalmáról, hogyan történt A Franciaország külügyminiszterének levelével augusztus 7-től.

Az Ausztrál állandó Köztársaság kéri, hogy a főtitkár kedvesen tájékoztatja az összes államot a jelentés tartalmáról Amint megtörtént A francia külügyminiszter augusztus 7-i levelével.

Az áldozat jogának vagy felhatalmazásának fogalmának használata, hogyan történt Az első olvasat során kétoldalú felelősségi formát jelent.

A sérült államra hivatkozva, Amint megtörtént Az első olvasat során a felelősség kétoldalú formáját jelentette be.

Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. Ezeket nem választják ki vagy validálják, és nem megfelelő feltételeket tartalmazhatnak. Kérjük, jelentse be a szerkeszteni kívánt példákat, vagy ne jelenjen meg. A durva vagy a colloquial fordításokat általában piros vagy narancssárga jelöli.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.