Press "Enter" to skip to content

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Nagyon szépen köszönjük, igyekszünk :).

Középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás 2006

20 февр. 2006 г. . Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! . parttalanul áradó romantikus szerelmi vallomás, extázisig.

Középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás 2006 – kapcsolódó dokumentumok

20 февр. 2006 г. . Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! . parttalanul áradó romantikus szerelmi vallomás, extázisig.

20 февр. 2006 г. . Péri lányok szép hajáról. Hát bizony a Péri lányok híres aranyszőke haja inkább ne nőtt volna soha olyan hosszúra, olyan szépnek, tömöttnek, .

15 окт. 2012 г. . A mű címe: Kurázsi mama és gyermekei b) Határozza meg a mű jellemző hangnemét a következő . A pályatárs (teljes név): Móricz Zsigmond.

13 окт. 2014 г. . és a szövegalkotási feladatok megoldásait együttesen kell figyelembe . Arany János alábbi költeménye az Őszikék-ciklus nyitó darabja.

6 мая 2013 г. . Illyés Gyula: Kháron ladikja. József Attila: Ki-be ugrál… / Kiáltozás / Kész a leltár / Bukj föl az árból / Száradok, törődöm.

Középszintű érettségi tételek magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 12.B osztály számára. 2021. Irodalom. I. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők.

3 мая 2021 г. . Az érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat . példák, hivatkozások) részben elfogadható alkalmazása, esetleges tárgyi tévedések;.

23 апр. 2014 г. . (1) A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 16. kötete a Keresztnevek enciklopédiája című . A könyv több védőszentet is felsorol, hiszen a.

4 мая 2020 г. . Az érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója két részből áll: a mindkét feladattípusra vonatkozó .

8 мая 2017 г. . ÚTMUTATÓ. ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 8. . Az érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója két részből.

15 окт. 2018 г. . b) Milyen mesterségek területén szerzett Gutenberg különleges jártasságot és mindez miben segítette találmánya létrehozásában?

4 мая 2020 г. . Szent Péter esernyőjét, a Tündérkertet, a Háború és békét . át még csak nem is gondolhattak arra, hogy a könyv alakján változtassanak.

6 мая 2019 г. . Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás. A két feladat közül az egyiket kell megoldania! Ha munka közben mégis elkezd egy másik feladatot is, .

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. Tételcímek a középszintű szóbeli érettségi vizsgára . Az érvelés (tétel, bizonyítás, cáfolat, érv, ellenérv).

18 окт. 2010 г. . katasztrofálisan befolyásolja Az ember tragédiája egész menetét”, sőt „e tétlensége magának a műnek drámai hatását is veszélyezteti”.

7 мая 2018 г. . konvencionális mesei véget választja, jóllehet az Éj monológja a végesség komor atmoszférájú hátterét vázolja fel a boldog befejezés mögé.

19 окт. 2020 г. . A zene és az anya-gyerek kapcsolat a felnőtt nézőpontjából. 7. Helyes válaszonként adható 1 pont. Amennyiben nem azonosítható egyetlen .

14 окт. 2019 г. . MŰÉRTELMEZŐ SZÖVEGALKOTÁS: EGY MŰ ÉRTELMEZÉSE. Értelmezze a Caesar és Abu Kair című művet! Karinthy Frigyes két részből álló novellája.

13 мар. 2019 г. . PETŐFI SÁNDOR. Petőfi forradalmi és szerelmi költészete. 2. ARANY JÁNOS. A balladaköltő Arany. 3. ADY ENDRE.

27 окт. 2006 г. . Your task is to match the statements 1-9 to reviews A-D. . classic, adapted Brothers Grimm fairy tale with a vain, evil Wicked Queen.

5 мая 2014 г. . Petőfi Sándor: Az apostol; Babits Mihály: Jónás könyve; József Attila: Eszmélet; A Dunánál; Karinthy Frigyes: Így írtok ti).

6 мая 2013 г. . Magyar nyelv és irodalom — emelt szint. Azonosító jel: Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, .

3. tétel: A nem nyelvi jelek kommunikációs eszközei. II. témakör: A magyar nyelv története. 4. tétel: Nyelvemléktípusok. 5. tétel: Nyelvtörténeti korszakok.

Mikszáth Kálmán parasztábrázolása. 8. A felvilágosodás három stílusirányzatának megjelenése Csokonai V.M. költészetében. 9. Szabó Lőrinc: Te meg a világ c.

Karinthy Frigyes: Így írtok ti (részlet) Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyer- mek panaszai (részlet). (3) A Magyar Televízió egy 2005-ös irodalmi .

16 мар. 2012 г. . Meleg szeretettel függj a hon nyelvén, mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól . „vétkesek közt cinkos, aki néma“.

19 мар. 2010 г. . Petőfi Sándor: A XIX. század költői. (részletek). Ne fogjon senki könnyelműen. A húrok pengetésihez! Nagy munkát vállal az magára,.

FELKÉSZÍTŐ AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL. 11. évfolyam. Évi óraszám: 2 . 36 óra = 72 óra. Témák és tartalmak: Óraszám.

Rokon értelmű szavak pontatlan használata: arc – orca – pofa: más a stí- . A mondatkezdés kisbetűs írása: ha egy hosszú összetett mondatot nyelvhelyes-.

I. Témakör: Művek a magyar irodalomból I. – Kötelező szerzők. 01. Petőfi Sándor tájköltészete. 02. Arany János balladái.

A lírai dialóg mint versforma Kölcsey Ferenc költészetében. 9. Tétel . Radnóti Miklós költészetének poétikai és műfaji sokszínűsége. 13.Tétel.

18 мая 2006 г. . szupernormális inger. I. 6. A kakukkfióka más madaraktól, például a rozsdafarkútól tanulja meg a fészeképítés elemeit.

21 окт. 2019 г. . Német nyelv — középszint. Javítási-értékelési útmutató. 1919 írásbeli vizsga . használat, ez azonban csak kis mértékben nehezíti a mon-.

17 окт. 2019 г. . Angol nyelv — középszint. Javítási-értékelési útmutató. 1719 írásbeli vizsga. 9 / 13. 2019. október 17. Az íráskészség feladatok értékelési .

Babits Mihály pályaképe. Új leoninusok. A csengetyűsfiú leoninus, hexameter, pentameter, idill látomás, ciklus. Juhász Gyula pályaképe. Magyar nyár 1918.

20 окт. 2016 г. . Pótlapok száma. Tisztázati. Piszkozati. ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 20. . Sent: 03 June 2005 10:25. To: Phillips, Richard.

15 окт. 2015 г. . középszint — írásbeli vizsga 1412 . Your task is to choose the most appropriate word from the list (A-N) for each gap.

20 окт. 2015 г. . Időtartam: 60 perc. Pótlapok száma. Tisztázati. Piszkozati. EMBERI ERŐFORRÁSOK. MINISZTÉRIUMA. ÉRETTSÉGI VIZSGA ○. 2015. október 20.

23 мая 2016 г. . szavak egy részének szövegbeli jelentését a szövegkörnyezetből . percorso è andato avanti e il pensiero di fare il giornalista (15) .

KÖZÉPSZINTŰ. ÍRÁSBELI VIZSGA. 2016. október 25. 8:00 . Időtartam: 60 perc. Pótlapok száma. Tisztázati. Piszkozati. ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 25.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

1 Név. osztály. ÉRETTSÉGI VIZSGA május 12. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli vizsga I. összetevő

2 Földrajz középszint Név. osztály. Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. Az I. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 20 perc, ebben a részben a középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. Az idő letelte után a megoldott feladatlapot adja át a felügyelő tanárnak! A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / május 12.

3 Földrajz középszint Név. osztály: rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz nem használható! 1. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! a) Nevezze meg a térképvázlatban betűkkel jelölt vízrajzi elemeket! a. b. c. b) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt hegységeket! pont 4 pont c) Melyik hegységben található a Dunántúl legmagasabb pontja? Írja a hegységet jelölő sorszámot a vonalra. Mi a hegycsúcs neve. 2 pont 9 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / május 12.

4 Földrajz középszint Név. osztály: Nevezze meg, melyik öbölbe, tengerbe vagy óceánba jutnak el a hajósok, ha az alábbi folyókon hajóznak a torkolat felé! Írja a megfelelő öböl, tenger vagy óceán nevét a folyó neve után a táblázatba! Folyó A torkolat helye 1. Nílus – tenger 2. Eufrátesz – öböl 3. Gangesz – óceán 4. Mississippi – öböl 5. Léna – tenger 6. Niger – öböl 7. Szt. Lőrinc – óceán 7 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / május 12.

5 Földrajz középszint Név. osztály: Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! a) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt hegységeket! pont b) Melyik hegységrendszerhez tartoznak az alábbi számokkal jelölt hegységek? hegységrendszer hegységrendszer hegységrendszer 3 pont 9 pont A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: 25 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / május 12.

6 Földrajz középszint Név. osztály. írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / május 12.

7 Földrajz középszint Név. osztály. írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / május 12.

8 Földrajz középszint Név. osztály. feladat sorszáma maximális pontszám I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor ÖSSZESEN 25 elért pontszám javító tanár Dátum. I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor elért pontszám egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum. Dátum. Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / május 12.

9 Név. osztály. ÉRETTSÉGI VIZSGA május 12. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 II. Időtartam: 100 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli vizsga II. összetevő

10 Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. A II. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 100 perc. Ebben a részben a megoldáshoz használhatja a középiskolai atlaszt. Amennyiben indokolt, használjon zsebszámológépet, de a feladatlapban minden esetben tüntesse fel a megoldás menetét is. Ha szükséges, használhat körzőt és vonalzót is. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / május 12.

11 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható! 1. A meteorológusok egy hurrikán mozgását követték nyomon. a) Rajzolja a térképvázlatba a hurrikán mozgását az észlelési pontok koordinátái alapján! Tegyen X jelet, és írja a megfelelő dátumot (08.01.) a tartózkodás helyére! A hurrikán helyzete: Első észlelés: Augusztus 1-jén é.sz. 20, ny.h. 70 Megszűnés: Augusztus 5-én é.sz. 28, ny.h pont b) Egy hajó augusztus 1-jén az é.sz. 30 ; ny.h. 65 metszéspontjában tartózkodott. Veszélyezteti-e útját a hurrikán. A hajó pontosan délkeleti irányba halad, így 5 fokkal keletebbre és 5 fokkal délebbre jutott az újabb bejelentkezésig. Adja meg a hajó helyzetének koordinátáit! Szélességi kör és értéke. Hosszúsági kör és értéke. 3 pont 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / május 12.

12 2. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! a) Az A jelű vonal a kezdő hosszúsági kör folytatása a földgömb ellentétes oldalán. Mekkora a (szög)értéke vagy másképp fogalmazva, mekkora szöget zár be a kezdő hosszúsági körrel. 1 pont b) Hol kel fel hamarabb a Nap, a C vagy a B betűvel jelölt félgömbön? A válaszát indokolja! Válasz. Indoklás: pont 2 pont 3. A táblázat adatainak felhasználásával válaszoljon a kérdésekre! Értelemszerűen, ahol a feladat kéri, részletezze a számítás, illetve a gondolatmenet lépéseit! A kapott eredeményt kerekítse egész számra! A szárazföldek kiterjedése Terület (millió km 2 ) Európa 10,0 Ázsia 44,2 Afrika 29,8 Észak-Amerika 24,1 Dél-Amerika 17,8 Ausztrália, Óceánia 8,9 Antarktika 14,1 Az óceánok méretei és közepes mélységük Terület (millió km 2 ) Közepes mélység (m) Csendes-óceán Atlanti-óceán Indiai-óceán a) Számítsa ki, hogy hozzávetőlegesen hány km 3 vizet tartalmaz az Atlanti-óceán medencéje! A számítást itt végezze! Eredmény. km 3 2 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / május 12.

13 b) Számítsa ki, hogy a Föld felszínének hány %-át borítják óceánok és szárazföldek! A számítást itt végezze! A szárazföldek aránya. Az óceánok aránya. 5 pont c) Mivel magyarázza, hogy az Antarktika (Antarktisz) átlagos magassága sokkal nagyobb, mint a többi kontinensé? pont 8 pont 4. Írja a nagy földi légkörzésre vonatkozó állítások sorszámát az ábra megfelelő négyszögeibe! Egy állítás csak egy helyre írható, illetve bizonyos négyszögekbe nem kerül sorszám. A szükségesnél több helyre történő beírás pontlevonással jár. 1. Magas légnyomású övezet a déli félgömbön. 2. Egész évben a felszálló légáramlás jellemző ezen a területen. 3. Az övezetben kialakuló ciklonok az óramutató járásával ellentétesen forognak. 4. Jellemző szele a délkeleti passzátszél. 5. Az északkeleti sarki szelek uralma alatt áll. 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / május 12.

14 5. Írja az állítások előtti pontozott vonalra annak a fogalomnak a betűjelét, amelyikre az adott állítás vonatkozik! Egy állítás előtt csak egy betű szerepelhet. A) Tényleges páratartalom B) Viszonylagos páratartalom C) Harmatpont Mértékegységét az egy térfogategységre jutó vízgőz tömegével határozzuk meg Mértékétől függ, hogy száraznak vagy nedvesnek érezzük-e levegőt közé eső érték Értéke a levegő hőmérsékletének csökkenésével nő Hőmérsékleti érték. 5 pont 6. Az ábrán szereplő A, B és C betűk egy-egy földrajzi öv nevét jelölik. A feladatok ezekre az övekre vonatkoznak. A C B Északi-sark Ráktérítő Egyenlítő Baktérítő Déli-sark a) Állítsa csökkenő sorrendbe az öveket a csapadék évi mennyisége alapján! Írja a megfelelő számot (1., 2. vagy 3.) az övet jelölő betűnek megfelelő helyre! b) Állítsa növekvő sorrendbe az öveket az évi közepes hőingás értéke alapján! Írja a megfelelő számot (1., 2. vagy 3.) az övet jelölő betűnek megfelelő helyre! c) Írjon X-et oda, ahol soha nem fordulhat elő a passzát szélrendszer leszálló ágának uralma! d) Írjon X-et oda, ahol a szavanna a jellemző növényzet! e) Írjon X-et oda, ahol egész évben a mállás a jellemző felszínformáló folyamat! f) Írjon X-et oda, ahol a vízszintes felszínen álló megfigyelő merőlegesen láthatja a feje fölött a Napot! A c)-e) pontokban a felesleges és hibás bejelölés esetén pont nem adható. A B C 8 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / május 12.

15 7. Mely fogalmakat ismeri fel a meghatározások alapján? Írja a megfelelő fogalom nevét a meghatározás utáni vonalra! a) A kéreg és a földköpeny felső szilárd része alkotja. b) A vulkáni kúpok azon típusa, amelyek felépítésére az egymásra rakódó kőzet- és törmelékrétegek váltakozása jellemző. c) A mészkőhegységek felszínére jellemző kerekded, tál alakú mélyedés. 3 pont 8. Oldja meg a tengervíz sótartalmával kapcsolatos feladatokat! a) Válassza ki a kérdéshez tartozó egyetlen helyes választ, majd írja ennek betűjelét a négyzetbe! 1. A tengerek átlagos sótartalma 35. Mit jelent ez? A) 1 liter tengervízben 350 g só található oldott állapotban. B) 1 kilogramm tengervízben 35 g só található oldott állapotban. C) 35 liter tengervízben 1 gramm só található oldott állapotban. D) 1000 gramm tengervízben 35 kilogramm só található oldott állapotban. E) 1000 grammnyi desztillált vízből 35 grammnyi konyhasó hozzáadásával nyerhetünk tengervizet. 1 pont b) Válassza ki a kérdésekhez tartozó helyes válasz(oka)t az alábbi variációk alapján, majd írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe! A) az 1., a 2. és a 3. válasz igaz B) az 1. és a 3. válasz igaz C) a 2. és a 4. válasz igaz D) csak a 4. válasz igaz E) mind a négy válasz igaz 1. Melyik egyenlet igaz az óceánok vízháztartására? 1. Cs + H = P 2. Cs = P + L 3. Cs = P H 4. Cs L = P Cs = csapadék P = párolgás L = lefolyás H = hozzáfolyás írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / május 12.

17 9. A következő feladatok az idegenforgalmi körzeteinkkel kapcsolatosak. Karikázza be az egyes meghatározásoknak megfelelő egyetlen helyes válasz betűjelét! 1. Jellegzetes alföldi város, a közelében fekvő Kiskunsági Nemzeti Park jelentős idegenforgalmi vonzerő. a) Kecskemét b) Debrecen c) Gyula d) Szeged 2. Tavaink közül ez vonzza a legtöbb külföldi vendéget. a) Velencei-tó b) Fehér-tó c) Tisza-tó d) Balaton 3. Hazánk legtöbb látogatót vonzó idegenforgalmi központja. a) Budapest b) Dunakanyar c) Hortobágy d) Őrség 4. Történelmi nevezetességei mellett borai is messze földön ismertek. a) Szekszárd b) Eger c) Kecskemét d) Esztergom 5. Karsztjelenségekben gazdag, védett cseppkőbarlangja a világörökség része. a) Bükki Nemzeti Park b) Aggteleki Nemzeti Park c) Balaton-felvidéki Nemzeti Park d) Duna Ipoly Nemzeti Park 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / május 12.

18 10. Hasonlítsa össze Kínát és Indiát! Írja az állítások sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre! Kína India 1. Népességszáma meghaladja az 1 milliárd főt. 2. Népköztársaság. 3. Köztársaság. 4. A gazdasági fejlődésben fontos szerepe volt az ún. különleges gazdasági körzeteknek. 5. Szarvasmarha-állománya első a világon. 6. A kasztrendszer fontos szerepet töltött be a társadalom szerveződésében. 7. Dél-ázsiai ország. 8. Területéhez tartozik Tibet. 9. Szent folyója a Gangesz. 10. Az elmúlt évtizedekben a GDP növekedésének üteme meghaladta a világátlagot. 10 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / május 12.

19 11. Olvassa el a szövegrészletet, és oldja meg a feladatot a szemelvény alapján! Hová menekülhetnek majd Tuvalu lakói? A klímaváltozás és a felmelegedés együttesen azt eredményezheti a tudósok szerint, hogy a ma is már csak alig pár méterrel az óceán szintje felett vegetáló szigetcsoport 25 év múlva szinte teljesen lakhatatlanná válik, ötven év múlva pedig teljesen ellepi majd az óceán. A hosszú távú mérési eredmények azt mutatják, hogy évente öt-hat millimétert emelkedik a víz szintje mondta el nemrégiben Tauala Katea, a vízszint emelkedését mérő kutató, a német közszolgálati televíziónak. Az erőteljesebb hullámok már most is komoly gondot okoznak a szigetek lakóinak, ahogy a tengerszint emelkedésével sós vízzel vegyülő, ezért szinte ihatatlanná váló talajvíz sem éppen pozitív jövőképet fest a lakók számára. Eddig háromezer fiatal hagyta el a miniállamot, végcéljuk mindenekelőtt az új-zélandi Auckland volt. Csakhogy menekültjogi státusszal egyikőjük sem bír, hiszen a nemzetközi jog a politikai és a humanitárius menekültek mellett egyelőre nem ruházza fel a klímaváltozás miatt menekülni kényszerülőket menekültjoggal. Az ENSZ emberi jogi chartájában szintén nem esik szó arról, hogy az alapvető emberi jogok közé tartozna a megfelelő környezet állandó biztosítása. Ráadásul a tengerszint emelkedésének, és a klímaváltozásnak úgy általában nincs igazi okozója: legalábbis a nemzetközi jogászok eddig nem tudtak megnevezni elkövetőt vagy elkövetőket ebben az esetben. Pálinkás Károly szeptember 14. Alkosson logikai sort a megadott elemekből sorszámaik megfelelő helyre történő beírásával, a szemelvény tartalmának megfelelően! Globális probléma 1. Tuvalu eltűnése, 2. Globális felmelegedés, 3. Tengerszint emelkedése, 4. Népességvándorlás, 5. Szén-dioxid kibocsátás növekedése 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / május 12.

20 12. Az ábrákon egy országra különböző időpontokban jellemző korfák láthatók. Válaszoljon a kérdésekre a korfák adatainak értelmezése alapján, és írja a megfelelő korfát jelölő betűt az üres négyzetekbe! A B Nő Férfi Nő Férfi C Nő Férfi a) Állítsa időrendi sorrendbe a korfákat! Kezdje a legkorábbi időpontra jellemzővel! b) Melyik korfa idején volt a legnagyobb a születési arányszám? c) Melyik korfa idején volt a legmagasabb az átlag életkor? d) Melyik korfán jelenik meg a legnagyobb különbség az idős korú férfiak és nők aránya között? e) Melyik korfán mutatható ki a legnagyobb különbség a éves népességben a nemek közötti arányban? 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / május 12.

21 13. Az alábbi ábra a gazdasági szektorok (ágazatok) jelentőségének időbeli változását mutatja be. a) Írja a szektorok betűjelét a változásukat ábrázoló görbe utáni négyszögbe! Foglalkoztatottak százaléka évek A. Primer szektor B. Szekunder szektor C. Tercier szektor D. Kvaterner szektor 4 pont b) Írja a megfelelő szektor betűjelét az egyes állítások elé! Ebbe a szektorba tartozik a vasúthálózat működtetése Ebbe a szektorba tartoznak a folyamatos kutatást és fejlesztést igénylő tevékenységek Tevékenységei közé tartozik az erdő- és vadgazdálkodás is Ezen szektor állítja elő pl. a közlekedésben használt autókat és buszokat. 4 pont 8 pont A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: A feladatlappal elérhető összes pontszám: 75 pont 100 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / május 12.

22 írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / május 12.

23 írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / május 12.

24 maximális pontszám elért pontszám I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor II. Földrajzi ismeretek, 6. 8 képességek feladatsor Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 100 javító tanár Dátum. (I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor II. Földrajzi ismeretek, képességek feladatsor) Írásbeli vizsgarész pontszáma elért pontszám egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum. Dátum. írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / május 12.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.