Press "Enter" to skip to content

Történelem – NAT 2020

10 авг. 2019 г. . Casa Moro : [a spanyol és arab konyha ízei] / Sam és Sam Clark. – Pécs. : Alexandra, 2009. – 319 p. : ill., színes. 641 C 23.

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

2 Tartalom Angol nyelv évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Biológia évfolyam évfolyam Célnyelvi civilizáció angolul évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Célnyelvi civilizáció németül évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Életvitel és gyakorlat évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam Ének-zene évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020)

3 6. évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Etika évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Fizika évfolyam évfolyam Földrajz évfolyam évfolyam Hon- és népismeret évfolyam (NAT 2020) Informatika évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Kémia évfolyam évfolyam Környezetismeret évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Magyar irodalom évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam

4 5. évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Magyar nyelv évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Matematika évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Német nyelv évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Természetismeret évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) Testnevelés és sport évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam

5 4. évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Történelem évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam Vizuális kultúra évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam évfolyam (NAT 2020) évfolyam (NAT 2020) évfolyam évfolyam

6 1. évfolyam (NAT 2020) Témák: Köszönés, elköszönés Bemutatkozás Család Iskola, tanszerek Játékszerek Színek Alakzatok Számok 10-ig Állatok Növények Ételek, italok Gyümölcsök, zöldségek Testrészek Öltözködés, ruhadarabok Évszakok, időjárás Ünnepek Ábécé Angol nyelv 6

7 Nyelvtan: Személyes névmások To be ige ragozása Határozott névelő Határozatlan névelők Can segédige Főnevek többes száma Elöljárószók Eldöntendő kérdések Birtokos névmások Felszólító mód (utasítások) Szövegalkotás: Rövid párbeszédek szóban Memoriterek: Egyszerű, néhány szóból álló mondókák, versek, dalok 2. évfolyam (NAT 2020) Témák: Nyelvtan: Szövegalkotás: Memoriterek: Köszönés, elköszönés Bemutatkozás ABC Család Személyes névmások To be ige ragozása Can segédige Eldöntendő kérdések Mutató névmások 7 Párbeszédek szóban, leírások dalok, mondókák

8 Iskola, tanszerek Játékszerek Színek Alakzatok Számok 20-ig Állatok Testrészek Évszakok, időjárás (jelentés) Játékok Ételek, italok Ház részei Ruházat Parti kellékek Ünnepek (Karácsony, Húsvét, Halloween) Melléknevek Birtokos névmások Kijelentés, tagadás, kérdés egyszerű mondatokban egyszerű jelen időben Folyamatos jelen idő Wh- kérdések 3. évfolyam Témák: Nyelvtan: Szövegalkotás: Memoriterek: Család Foglalkozások Iskola Barátok Számok 100-ig Hónapok, napok Étkezés Napirend Szabadidő, hobbi Sport, sportszerek Hangszerek Bútorok, berendezési tárgyak Közterületek, épületek Közlekedés, járművek Utazás, vakáció Időjárás Növények Rövid és hosszú alakok Rendhagyó főnevek többes száma Melléknevek Mutató névmások Birtokos szerkezetek Elöljárószók Kérdőszók Létezés kifejezése (there+be) Határozószók Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Folyamatos jelen idő Egyszerű jelen idő Felszólító mód leírá- Párbeszédek, sok, levélírás Több versszakból álló versek, dalok 8

9 Állatok Testrészek Öltözködés, ruhadarabok Ünnepek 4. évfolyam Témák: Nyelvtan: Szövegalkotás: Memoriterek: Bemutatkozás Napok Ünnepek Helyek a városban Család és barátok Szabadidő Dátumok, számok Ételek Tantárgyak Tárgyak, emberek leírása Hónapok, évszakok Mindennapi rutin Report Utazás Napló Rövid és hosszú alakok Rendhagyó főnevek többes száma Főnév tárgyesete Melléknevek Mutató névmások Birtokos szerkezetek Elöljárószók Kérdőszók Létezés kifejezése (there+be) Határozószók Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Folyamatos jelen idő Egyszerű jelen idő Kijelentő, kérdő, felszólító mód Javaslatok. Párbeszédek, leírások, levélírás, fogalmazás, jelentés. Több versszakból álló versek, dalok, párbeszédek, leírások. 5. évfolyam (NAT 2020) Tankönyv: Wetz, B.: English Plus 1. Second Edition.OUP Munkafüzet: Hardy-Gould, J.: English Plus 1 Workbook Second Edition OUP téma szókincs nyelvtan kommunikáció 1. Towns and cities Városi helyek, épületek There is/ are; some/any Információ kérése Egy hely/ város leírása 9

10 comparative adjectives 2. Days Mindennapi teendők, napi rutin 3. Vadvilág Állatok nevei, állatok tulajdonságai 4. Learning world Az iskolával kapcsolatos szavak, kifejezések Simple present tense, gyakoriságot kifejező szavak Superlative adjectives can, how? Present continuous tense Present continuous vs. present simple Javaslattétel, beszélgetés mindennapi tevékenységekről Állatok leírása Engedély kérése, visszautasítása, elfogadása Segítség kérése, az iskola leírása, írás az iskoláról 5. Food and health Étkezés, ételek és italok can/ can t megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek; a/ an, the, some/ any, much, many, a lot of Imperatives Étel- és italrendelés kávézóban 6. Sport Sporttal kapcsolatos szavak, kifejezések 7. Growing up Emberek külsejének leírása, egy élet fő eseményei was/ were; there was/ were Past simple tense; regular verbs múlt idejű időhatározók Past simple tense; irregular verbs központozás Múltbeli események elmondása Személyek leírása Múltbeli történések elmondása 8. Going away Utazással kapcsolatos szavak időjárással kapcsolatos szavak be going to will/ won t Javaslat tétel és elfogadása 6. évfolyam (NAT 2020) Tankönyv: Wetz, B., Pye, D.: English Plus 2 Second Edition- Student Book. Oxford University Press, 2016 Munkafüzet: Hardy-Gould, J.: English Plus 2 Second Edition- Workbook. Oxford University Press, 2016 téma szókincs nyelvtan kommunikáció 1. My time szabadidős tevékenységek Present simple questions 10 Javaslat tétel, javaslat elfogadás

11 2. Communication 3. The past 4. In the picture 5. Achieve 6. Survival telefonálással kapcsolatos kifejezések Gyakori igék Melléknevek és határozószók Foglalkozások és készségek Túléléssel kapcsolatos szavak 7. Music Belső tulajdonságokkal (kvalitás) kapcsolatos főnevek és melléknevek 8. Scary Sérüléssel kapcsolatos szókincs Egyszerű jelen idejű kérdések Present simple and present continuous Egyszerű és folyamatos jelen idő Past simple Egyszerű múlt idő Past continuous and past simple Folyamatos és egyszerű múlt idő Comparatives and superlatives; ability Melléknévfokozás; képesség kifejezése First conditionl; must and should Feltételes mód 1.; kell, kellene Expessing future with be going to and present continuous A jövő idő kétféle kifejezése Present perfect Web-oldal profil készítése Telefonálás Felmérés feldolgozása Vélemény kérdezése és vélemény megfogalmazása; érdeklődés kifejezése Egy múlt idejű esemény elmondása Egy esemény elmondása múlt időben fotó alapján Javaslat tétel és javaslat elfogadás Web-oldal készítése életrajzi adatokkal Utasítások adása, tanácsadás Blogírás egy esemény megszervezése; segítség felajánlás Vélemény írása egy dalról Reagálás egy problémára írása (informális stílus) 7. évfolyam Tankönyv: Wetz, B.- Pye, D.: English Plus 3. OUP Gyakorló munkafüzet: Hardy, J.- Styring, J.: English Plus Workbook 3 téma szókincs nyelvtan kommunikáció TV programok, a televízióval past simple and past continuous kapcsolatos szavak, kifejezések tenses there was/were 1. Tv and news egy esemény, hír elmondása/leírása (múlt időben)- kötőszavak használata (when, while, as soon as, later, etc.) 11

12 2. Disposable world 3. Life online háztartási tárgyak, a környezetszennyezéssel kapcsolatos szavak, kifejezések számítógépes, internetes kifejezések 4. Fame külső és belső tulajdonságokat kifejező melléknevek 5. School life 6. Take action 7. Film And fiction az iskolai élettel kapcsolatos szavak, iskolai szabályok kampányozással, tiltakozással kapcsolatos szavak könyv- és film műfajok és kapcsolódó szavak szeretem- nem szeretem kifejezése 8. Art művészettel kapcsolatos szavak, kifejezések relative pronouns too much/many, some/any etc. so, because present perfect tense also, but, too present perfect vs. past simple still, already, yet, just, for, since should, must, have to, don t have to be going to vs. will present continuous for future arrangements will, might first contitional could, can, will be able to second conditional passive in present and past tenses segítségkérés és segítség felajánlása bocsánatkérés, magyarázkodás melléknevek szórendje vélemény kifejezése javaslat kifejezése hivatalos levél írása javaslat és válaszai egy könyv/ film méltatása kétség és vélemény kifejezése művészeti alkotások leírása 8. évfolyam Tankönyv: Oxenden, C., Latham-Koenig, C., Seligson, P.: New English File, Pre-Intermediate Kommunikációs témakörök: Basic questions Family and family conflicts School Free time; Likes, dislikes; What makes you feel good? A moment in time; Fears and phobias Personality Health; Environment Home Nyelvtan: Present continuous and present simple tenses; question words; past simple and past continuous tenses; present simple vs. present continuous; regular and irregular forms of verbs; linking words; relative clauses; future tenses and expressing future in different ways; present prefect tense; yet, just, already, since, for; present perfect vs. past tense; 12

13 In the museum; Exhibition At the airport; At the conference hotel; Restaurants problems At the department store; At the pharmacy; A boat trip On the phone; Asking for information Writing an ; Writing a formal or an informal letter Learnimg languages; Taking something back adjectives and adverbs; comparative and superlative adjectives and adverbs; first conditional, second conditional; may/ might; should/ shouldn t; verbs + prepositions; used to; phrasal verbs; passive voice; reported speech, past perfect tense; 13

14 7. évfolyam Biológia Az élővilág működése – Az élő és élettelen környezeti tényezők – Tűrőképesség, életközösség jellemzői. – A tápláléklánc. – Az ember hatása a bioszférára. – A levegő-, víz-, talajszennyezés. Az élőlények rendszerezése – Törzs, osztály, faj fogalma. – Növények, mohák, zuzmók, harasztok, nyitva-és zárvatermők törzsének jellemzése. – Állatok országa – Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek törzse (és ezek osztályainak: halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) jellemzése. Távoli tájak életközösségei – Trópusi esőerdő elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Szavanna elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Sivatag elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Mediterráneum elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Füves puszták elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Lombhullató erdők elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Tajga elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Tundra elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Közép-Európa magashegységei elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Sarkvidékek elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. – Tengerek, óceánok elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. 14

15 8. évfolyam Élő rendszerek – Sejt, szövet, szerv. – A sejtek anyagai. – Szövetek jellemzése. Szépség, erő egészség – A bőr felépítése. – Mozgásszervrendszerünk – Csontrendszerünk, izmaink. Szervezetünk anyag- és energiaforgalma – A táplálkozási szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. – A fog rajza. – Vitaminok (zsírban és vízben oldódó), – Tápanyagok – Légzési szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. – A vér és a keringési szervrendszer alkotói és jellemzői, betegségei. – Kiválasztó szervrendszer alkotói, jellemzői, betegségei. Szabályozás – Idegi működés, érzékszervek működése és betegségei. – Hormonrendszer működése és betegségei. – Hallás, egyensúlyozás, ízlelés, szaglás Szaporodás – Szaporodási szervrendszer működése és betegségei. – Az emberi élet szakaszai és jellemzésük. 15

16 Célnyelvi civilizáció angolul A célnyelvi civilizáció tanulása az angol nyelv tantárgy keretében elsajátított kompetenciákra épül. A nyelvi követelményeken kívül azonban a tantárgy speciális jellegéből adódóan a következőkben leírt témák ismeretére, elsajátítására is szükség van. 5. évfolyam (NAT 2020) – a tanuló ismeri az angol kultúrájú országok elhelyezkedését, zászlóit és szimbólumait. – meg tudja nevezni az országok fővárosát, főbb nagyvárosait; – ismeri az országok legfontosabb domborzati és vízrajzi jellemzőit; – ismeri az ünnepkörökhöz tartozó szokásokat, jellegzetességeket; – ismeri a diákélettel kapcsolatos szokásokat, – képes segítséggel további információkat gyűjteni az országokról; – ismer néhány jellegzetes ételt, italt az angol kultúrájú országokból; – a tanuló képes bemutatni az angolszász országok jellemző otthoni és házon kívüli szabadidős tevékenységeit; – tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős tevékenységekre; – be tudja mutatni az országokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a legjelentősebb sporteseményeket. 6. évfolyam (NAT 2020) – a tanuló képes meghatározni a célnyelvi országok államformáját, – ismeri a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, – -időrendbe tudja helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri az azokhoz köthető legfontosabb személyeket; – ismeri a célnyelvi országok leghíresebb múzeumait, néhány, ezekben kiállított tárgyat; – ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt, verset, irodalmi alkotást – képes bemutatni kedvenc magyar íróját – ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető képzőművészt, zeneszerzőt és zenészt – képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzőit; a települést ahol él – fel tudja sorolni nemzeti jelképeinket, ünnepeinket és hagyományainkat, – egy-két mondattal ismerteti hazánk legjelentősebb történelmi eseményeit, az azokhoz köthető legfontosabb személyeket 16

17 7. évfolyam Tananyag: a tanár által összeállított tananyag 1. Tények és adatok az Amerikai Egyesült Államokról. A zászló és a szimbólumok AZ USA teljes neve, államainak száma, fővárosa; lakosainak száma (hányszor nagyobb Magyarországénál, hányszor nagyobb a területe hazánknál); elhelyezkedése, szomszéd államok, éghajlatai, a zászló szimbólumai, az államok szimbólumai; 2. Lakosság. Többnemzetiségű társadalom. A politikai rendszer Lakosainak száma, az őslakosok és a betelepülők, mai fő etnikai csoportok; mit jelent: az USA mint olvasztótégely és mint mozaik vagy salátástál; a két fő párt neve, az elnök szerepe fékek és egyensúlyok, az alkotmány és a függetlenségi nyilatkozat 3. Az iskolarendszer Az iskolarendszer szintjei, a campusi élet előnyei, hátrányai, híres egyetemek neve: Harvard, Yale, Princeton, MUT. Az iskolai élet 4. Sportolás: a legnépszerűbb sportok, a sport mint üzlet 5. Ételek és italok: főbb étkezések, jellegzetes ételek és italok 6. Ünnepek. Zene Európai eredetű ünnepek: karácsony, újév; nemzeti ünnepek: a függetlenség napja, a hálaadás napja (mikor és mit ünnepelnek és hogyan), egyéb jeles napok: Valentin-nap, St. Patrik napja, Halloween (mikor, mit és hogyan ünnepelnek), helyi ünnepek Zene: az amerikai zene eredetei: európai, afrikai zene; 20. század: blues, jazz, gospel, musical,- egy-két híres musical címe; Gershwin: Porgy és Bess, Egy amerikai Párizsban, Bernstein: West Side Story; az 50-60as évek zenéje: rock and roll, rock- a hippi mozgalom 7. Történelem A kezdetektől a Függetlenségi Nyilatkozatig: Columbus és a követői; az első letelepedők és kolóniáik; a zarándok atyák útja; konfliktus Angliával- a bostoni tea party; a Függetlenségi Nyilatkozat kibocsátása és a függetlenségi háború; az első US elnök neve A polgárháború: rabszolgaság; a polgárháború lényege (kik kik ellen és miért?); a győzelem következménye, szegregáció A frontier: a kontinens meghódítása, az USA gyarapodása; a vadnyugat mítosza 8. Az indiánok Amerika benépesülése; az első találkozások az európaiakkal; mi volt az indiánok elleni harcok okai? a könnyek útja, Wounded Knee; az indiánok helyzete és létszáma ma; mit adtak az indiánok a világnak? 9. A faji megkülönböztetés az USÁban A rabszolgaság kora; the Underground Railroad, a rabszolgákat felszabadító törvény és az utána kialakult helyzet (gettók, Ku-Klux Klan); fekete mozgalmak a 20. században 10. Az újkori találmányok hatása az USA történelmére 17

18 A vasútépítés jelentősége; olaj és elektromosság; gyárak, tömegtermelés és sorozatgyártás; autógyártás, légi közlekedés, űrhajózás 11. Kanada, Ausztrália, Új-Zéland Elhelyezkedés, főváros, népesség, szimbólumok, pénznem, különlegességek 8. évfolyam Magyarországról általánosságban (lakosság, nyelv, földrajz, éghajlat) Jelképeink (nemzeti zászló, a szent korona, himnusz, címer.. ) Budapest története Budapest legfontosabb nevezetességei Városliget, Hősök tere Andrássy út, Opera Parlament Bazilika Citadella, Gellért- hegy Margitsziget Budapesti közlekedés (közlekedési eszközök, jegyvásárlás) Színházi élet Hazánk nevezetességei(az Alföld, Hortobágy, Balaton ) Híres magyarok Nemzeti és egyéb ünnepeink (márc.15., aug.20., okt. 23., húsvét, karácsony, stb.) A magyar konyha (étkezési szokásaink, jellegzetességek..) Hungarikumok 18

19 Célnyelvi civilizáció németül A célnyelvi civilizáció tanulása a német nyelv tantárgy keretében elsajátított kompetenciákra épül. A nyelvi követelményeken kívül azonban a tantárgy speciális jellegéből adódóan a következőkben leírt témák ismeretére, elsajátítására is szükség van. 5. évfolyam (NAT 2020) – a tanuló ismeri a német nyelvű országok elhelyezkedését; – meg tudja nevezni az országok fővárosát, főbb nagyvárosait; – ismeri az országok legfontosabb domborzati és vízrajzi jellemzőit; – ismeri az ünnepkörökhöz tartozó szokásokat, jellegzetességeket; – ismeri a diákélettel kapcsolatos szokásokat; – képes segítséggel további információkat gyűjteni a célországokról; – ismer néhány jellegzetes ételt, italt az adott célországból; – a tanuló képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző otthoni és házon kívüli szabadidős tevékenységeit; – tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős tevékenységekre; – be tudja mutatni a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a legjelentősebb sporteseményeket. – ismeri a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, irodalmi alkotásokat – ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt, gyerekverset, irodalmi alkotást 6. évfolyam (NAT 2020) – a tanuló képes tájékozódni térkép segítségével, ismeri a célnyelvi országok elhelyezkedését, legalapvetőbb földrajzi tulajdonságait, ismeri nagyobb városait, folyóit, tavait, hegyeit; – ismeri a német nyelvterületek jellemző éghajlati és időjárási jellemzőit; – egy-egy tájegységgel kapcsolatosan képes előadást tartani előzetes felkészülés után (esetleges tanári segítséggel); – ismeri a célországok legmeghatározóbb történelmi eseményeit, – az olvasott szövegek segítségével képes a célországokban lakó emberek jellemző életmódjának, mindennapi életének sajátosságairól beszámolni, ismeri a vidéki és a városi életmód jellegzetességeit; – ismeri a német nyelvű országok jelképeit, legfontosabb szimbólumait; – ismeri az országok fizetőeszközét; – képes párhuzamba állítani a magyarországi és a célnyelvi országok népszokásait, felismeri a hasonlóságokat és a különbségeket; – ismer híres embereket, képes bemutatni tanári segítséggel a tevékenységeiket; – ismeri a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a legjelentősebb sporteseményeket; – képes bemutatni a célországra jellemző kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokásokat; 19

20 – ismeri a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, irodalmi alkotásokat; – megismeri a különböző műfajú irodalmi szövegeket, leismertebb képzőművészeit, íróit, költőit. 7. évfolyam – a tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket levonni leírásokból, táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, térképekből; – tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati viszonyokból az ország jellemzőire: az életmódra, a kulturális szokásokra, a mindennapi életre; – képes hazánk földrajzi jellemzőit, tájegységeit bemutatni; összehasonlítani a célországok földrajzi adottságaival; felismeri az ok-okozati összefüggéseket; – ismeri az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési szokások, tipikus étel elkészítési módját, össze tudja hasonlítani a magyarországi gasztronómiai jellegzetességekkel; – A tanuló ismeri a célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét; – képes bemutatni a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk lakosságának életében; – ismeri a sporthoz kötődő fogalmakat; – ismer olimpiai bajnok sportolókat, képes bemutatni munkásságukat, az elért sporteredményeiket. 8. évfolyam – a tanuló képes információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus anyagok (prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek) segítségével; – ismer néhány ipari találmányt, felismeri ezek hatását az adott ország gazdaságára; – meg tud nevezni nemzetközi viszonylatban is híres termékeket, márkákat, és ismeri a Magyarországon jelenlévő jelentős célországbeli nagyvállalatokat; – a tanuló ismer jellemző népzenei, népművészeti alkotásokat; – ismer mai komolyzenei és könnyű zenei alkotásokat; – képes kulturális események, fesztiválok jelentőségének a megismerésére, összekapcsolására különböző művészeti ágakkal; – ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra; – ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb építményeit, épületeit, képes meghatározni a korszak és az épület jellemzőit; – a célnyelv ismerete segítségével be tudja mutatni Magyarország természeti kincseit, földrajzi adottságait, nevezetességeit stb. 20

22 Életvitel és gyakorlat 1. évfolyam (NAT 2020) – Ismerje fel a természetes és mesterséges anyagokat, legyen képes tárgyakat anyaguk alapján csoportosítani (fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag) – Tudjon egyszerű tárgyakat minta alapján létrehozni képlékeny anyagból (gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, kivájással, nyújtással, mintázással), papírból (hajtogatással, tépéssel, nyírással), fából (darabolással, csiszolással, hegyezéssel), fonalból (fonással, csomózással) – Ismerje a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, a rendőr közlekedést irányító karjelzéseit. – Ismerje a lakás helyiségeit és azok funkcióit. – Tudjon megnevezni néhány házimunkát. 2. évfolyam (NAT 2020) – Ismerje fel és tudjon néhány tulajdonságot a természetes és mesterséges anyagokról, legyen képes tárgyakat anyaguk alapján csoportosítani (fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag). – Tudjon egyszerű tárgyakat minta alapján létrehozni képlékeny anyagból (gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, kivájással, nyújtással, mintázással), papírból (hajtogatással, tépéssel, nyírással), fából (darabolással, csiszolással, hegyezéssel), fonalból (fonással, csomózással). – Ismerje az asztalterítést, asztali illemtant, szalvétahajtogatást. – Ismerje a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályait, a rendőr közlekedést irányító karjelzéseit. – Ismerje a lakás helyiségeit és azok funkcióit. – Tudjon megnevezni néhány házimunkát. 3. évfolyam Család, otthon, háztartás: – Ismerje a lakás helyiségeit, azok funkcióit. – Vegyen részt a családi munkamegosztásban. – Az életkorának, fejlettségnek megfelelően legyen képes önkiszolgáló tevékenységekre. – Ismerje a vendéglátás alapvető tevékenységeit, tudjon segíteni asztalterítésben, tálalásban. – Tudja, hogy a háztartásban hogyan lehet takarékoskodni alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási cikkekkel. Anyagok és alakításuk: – Ismerje a karton és papírlemez tulajdonságait, tudja azokat felsorolni. – Legyen képes keményebb papírokkal is dolgozni, tudja előkarcolni, hajtani, nyírni. – Tudjon egyszerű figurákat, bábokat létrehozni fonalból, textilből. – Ismerjen néhány öltéstípust: fércöltés, pelenkaöltés. 22

23 – Tudjon egyszerű használati tárgyakat, dísztárgyakat, játékokat, ajándékokat készíteni természetes anyagokból, papírból, textilből, bőrből, fából, fonalból. Biztonságosan használja az alakításukhoz szükséges szerszámokat. Jeles napok: – Ismerjen néhány családi szokást és hagyományt. – Tudjon néhány ünnepi hangulatot kifejező dekorációt készíteni. – Legyen képes ajándékot csomagolni. Mérés: – Tudjon önállóan cm pontossággal méréseket végezni. Közlekedési ismeretek: – Ismerje és tartsa be a gyalogos közlekedés szabályait, lakott területen és lakott területen kívüli közlekedés esetén. – Képekről tudjon közlekedési szituációkat értelmezni, arról beszélni. – Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. Tervezés, építés: – Önállóan tudjon munkameneteket tervezni. – Lássa előre az egymásra épülő tevékenységeket. – Tudjon építőelemekből, LEGO-ból modelleket készíteni. Háztartástan, életvitel: – Ismerje és törekedjen az egészséges életmódnak megfelelően szervezni tevékenységeit. – Ismerje a segélyhívószámokat és a telefonos segélyhívás szabályait. 4. évfolyam Ember és környezet – Legyen képes önállóan modellt és makettet készíteni. Anyagok megmunkálása, felhasználása: – Biztosan tudja az anyagok jellemző tulajdonságait, tudja azokat önállóan megmunkálni. Jeles napok: – Ismerjen több családi szokást és hagyományt. – Tudjon esztétikus dekorációt készíteni. – Legyen öröme az ajándékozásban, tudjon ajándékot ízlésesen becsomagolni. Mérés, műszaki ábrázolás: – Ismerje fel a nézetrajzot és az alaprajzot. Közlekedési ismeretek: – Ismerje és alkalmazza a kerékpáros közlekedés és a gyalogos közlekedés alapvető szabályait. Háztartástan, életvitel: – Ismerje az egészséges életmód alapelveit. – Ismerje a segélyhívószámokat és a telefonos segélyhívás szabályait. 23

24 5. évfolyam (NAT 2020) – Tudjon tapasztalatokat megfogalmazni a környezetátalakítással kapcsolatban – Ismerje a természetes és mesterséges faanyagokat, felhasználási területeiket – Tudja alkalmazni az elemi műszaki rajzi ismereteket – Ismerje a papírgyártás technológiáját – Ismerje a gyalogos közlekedés KRESZ szerinti szabályait, a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazását, valamint a vízi és légi közlekedés történetét. – Ismerje a kerékpár részeit – Tudjon felsorolni építőanyagokat, építőipari szakmákat – Ismerje a mindennapi mérőeszközöket (tömeg, hosszúság, idő, hőmérséklet) – Tudjon felsorolni konyhai bútorokat, konyhafelszereléseket és konyhai gépeket Ismerje a magyar népviseleteket, népi tájegységeket, a textilipar nyersanyagait 6. évfolyam (NAT 2020) – Ismerje az ember környezet-átalakításának következményeit, a hulladékok környezettudatos kezelését – Ismerje a vetületi ábrázolás és a műszaki rajz méretmegadásának szabályait – Ismerje a papír fizikai és technológiai tulajdonságait – Tudjon felsorolni a természetes és mesterséges anyagokból – Ismerje fakitermelés folyamatát, a fűrészüzemben előállított fűrészáru fajtákat, a bútorlap felépítését – Tudjon felsorolni fémeket, tulajdonságukat, a korrózió elleni védekezés lehetőségeit, forgácsolási eljárásokat – A mindennapi életben előforduló műanyagok és azok felhasználási területeinek ismerete – Ismerje a mechanikai hajtásokat (szíj-, dörzs-, fogaskerék-, lánchajtás) és mechanizmusokat (vízkerék, szélmalom, hámor), tudjon példákat, tudjon felsorolni egyszerű gépeket (ék, emelő ) – Tudjon lerajzolni és ismertetni egy egyszerű áramkört, ismerje az elektromos áram veszélyeit 7. évfolyam – Ismerje az ember környezet-átalakításának következményeit, a hulladékok környezettudatos kezelését – Ismerje a metszeti ábrázolás lényegét, jelölését – Tudjon felsorolni fémeket, tulajdonságukat, korrózió elleni védekezést, forgácsolási eljárásokat – Ismerje a városi tömegközlekedés eszközeit, viselkedési szabályait – Tudjon tájékozódni közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. – Ismerje a mechanikai hajtásokat, a gyorsító és lassító áttételt, és arra példákat – Legyen tisztában a tengelyek, tengelykapcsolók szerepével – Ismerje a négyütemű Otto motor működését, a porlasztó szerepét, feltalálóit 24

25 – Ismerje a gépkocsi hajtásának, kormányzásának elemeit – Tudjon felsorolni az elektromos áram mágneses hatása alapján működő gépeket, eszközöket – Legyen tisztában a gázellátás, vízellátás rendszereivel – Ismerje a kamaszkori személyi higiéné fontosságával – Tudja a tápanyagok összetételét, az egészséges táplálkozás szempontjait, az ételkészítési eljárásokat – Ismerje az otthon tisztántartásának rendszerességét, tisztítószereit 25

26 Ének-zene 1. évfolyam (NAT 2020) Tudjon 20 népdalt és gyermekdalt előadni emlékezetből c d hangterjedelemben. Tapssal, kopogással, járással legyen képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést, a ritmusokat, és a kettőt tudja összekapcsolni mozgástevékenységgel, pl. járás közben adott ritmust tapsol. Ismerje a negyed, a nyolcad és a negyed szünet jelét, tudjon egyszerű ritmussort olvasni és hangoztatni. Ismerje a lá szó mi hangok nevét, kézjelét, helyét a vonalrendszerben. Tudjon szolmizálva énekelni rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról Ismerje fel a természetünk és környezetünk hangjait, tudja megkülönböztetni a magas, mély, gyerek, férfi és női hangokat. Legyen képes néhány hangszer hangszínének felismerésére (furulya, zongora, dob). 2. évfolyam (NAT 2020) Tudjon 20 népdalt és gyermekdalt előadni emlékezetből c d hangterjedelemben. Érzékelje és hangoztatassa az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben Tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; Ismerje fel és hangoztassa a negyed, nyolcadpár, fél értékű ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet, tájékozódjon a 2/4-es ütemben, ismerje fel és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az ismétlőjelet; Ismerje, énekelje és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait (lá szó mi ré dó alsó lá); Kottaképről azonosítsa a hallás után tanult dalokat; Tudjon leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; Tudjon leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; Tudjon egyszerű kottában tájékozódni; Ismerje fel a zongora hangját; Ismerje fel és különböztesse meg a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 3. évfolyam Tudjon 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvényt) elénekelni emlékezetből a-e hangterjedelemben több versszakkal, egyénileg és csoportosan. Legyen képes népdalokat adott szempont szerint csokorba fűzni. Tudjon dalokhoz ritmuskíséretet megszólaltatni. Tudjanak ritmusvariációt, ritmussort alkotni a tanult értékekkel. Ismerje a félérték, a negyed, a nyolcadpár, az önálló nyolcad és a szüneteik nevét, jelét, tudjon ezekkel a ritmusokkal egyszerű ritmussort folyamatosan olvasni és hangoztatni. Ismerje a ritmusképletek közül a szinkópát, keressen szinkópa hangzású szavakat, ismerje fel a szinkópát dalokban. 26

27 Hangsúlyozza helyesen a 2/4 és 4/4-es metrumot. Ismerje a lá szó mi ré dó lá, szó, hangok nevét, kézjelét, helyét a vonalrendszerben. A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) ismerje fel kottaképről (kézjel, betűkotta). Legyen képes a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálni. Különböztesse meg a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Tudja megnevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat (vonós hangszerek, fúvós hangszerek, ütősök). 4. évfolyam Tudjon 30 dalt (20 népzenei és 10 műzenei szemelvényt) emlékezetből énekelni a-e hangterjedelemben több versszakkal, egyénileg és csoportosan. Legyen képes népdalokat adott szempont szerint csokorba fűzni. Legyen képes bátran és zengő hangon jó hangmagasságban szövegtartalmat kifejezően énekelni az ismert dalokat. Tudjon új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Ismerje fel a tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) kottaképről. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltassa meg csoportosan és egyénileg is. Ismerje a ritmusképletek (éles és nyújtott ritmus, szinkópa) nevét, jelét, tudja ezeket hangoztatni, ismerje fel őket dalokban hallás után és kottában is. Ismerje a szolmizációs hangok nevét dó-tól felső dó-ig, tudja kézjelüket, helyüket a vonalrendszerben. Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról. – Hangsúlyozza helyesen a 2/4, 3/4 és 4/4-es metrumot. – Tudja megnevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat (vonós hangszerek, fúvós hangszerek, ütősök). – Különböztesse meg a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. 5. évfolyam (NAT 2020) 1. félév: Az első félévben tanult dalok közül a tanuló 3 dalt/zenei szemelvényt énekeljen el emlékezetből, kottából tudjon szolmizálni egyet. A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta hangközöket (prím,oktáv, kvárt, kvint), ritmusértékeket (negyed, nyolcad, tizenhatod). Hallás után ismerje fel a népzenei részletekben a tanult népi hangszereket: cimbalom, citera, tekerőlant, duda. 27

28 2. félév: A második félévben tanult dalok közül a tanuló 4 dalt/zenei szemelvényt énekeljen el emlékezetből, kottából tudjon szolmizálni kettőt. Ismerje a zenei abc-t. A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta hangközöket (prím,oktáv, kvárt, kvint), ritmusértékeket (negyed, nyolcad, tizenhatod) és ritmusokat (nyújtott és éles, kis éles és kis nyújtott). Ismerje a tanult zenetörténeti korok legfontosabb jellegzetességeit, és azok híres zeneszerzőit (ókor, középkor, reneszánsz: Palestrina, Lassus; barokk: Vivaldi, Bach, Handel). A többször meghallgatott zeneművek közül 3-at ismerjen fel hallás után. 6. évfolyam (NAT 2020) Első félév Éneklés: 3 magyar népdal éneklése: – Ősszel érik, babám – Ablakomba, ablakomba – Madárka, madárka 3 angol népdal éneklése: – Home on the range – Good night ladies – My Bonnie Zeneelmélet: 1. A régi és új stílusú népdalok jellemzői, a népdalok elemzése 2. A szekund és terc hangközök 3. Előjegyzés és módosítás, Módosító jelek Eddig tanult zeneelméleti összefüggések – zenei írás, olvasás Második félév Éneklés: Történelmi énekek, műdalok: – Egri históriának summája – Ellopták szívemet – Vágyódás a tavasz után 3 amerikai népdal éneklése: – All night all day – The bear went over the mountain – Coffe grows on white Oak trees 28

29 Zenetörténet angolul: 1. A XVI. század magyar zenéje, a históriás ének 2. A klasszicizmus zenéje 3. Új műfajok, formák. J. Haydn, W. A. Mozart, L.v. Beethoven élete és művészete 7. évfolyam – Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekeljen kifejezően csoportban. – Tudja az alábbi fogalmakat: Szimfonikus költemény, kamarazene, műzene, népzenei feldolgozás, romantikus zene, kis és nagy szext, kis és nagy szeptim, ritmusvariációk, augmentáció, diminúció, – Ismerje fel a tanult ritmikai és dallami elemeket kottaképről, és legyen képes azok alkalmazására és újra alkotására. – A megismert olvasógyakorlatokat tudja szolmizálva olvasni. – A kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) hallás után, a jellemző részleteik alapján ismerje fel. 8. évfolyam – Az énekes anyagból 15 szemelvényt emlékezetből énekeljen kifejezően csoportban. – Az új zenei elemeket ismerje fel kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasson. – Tudja az alábbi fogalmakat: Verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta, ritmusvariációk, augmentáció, diminúció, hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, hangnemi váltások, homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene, trubadúr ének, madrigál, opera, oratórium, kantáta, concerto, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, jazz, rock. – A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) jellemző részleteik alapján ismerje fel. 29

30 Etika 1. évfolyam (NAT 2020) – A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival. – Felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, meg tud nevezni családi hagyományokat. – Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. – Meg tud fogalmazni gondolatot a jóról és a rosszról. – Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. – Életkorának megfelelően ismeri lakóhelyét, lakóhelyi közösségeit. – Érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat. 2. évfolyam (NAT 2020) – Tudjon célokat kitűzni ki maga elé, és azonosítsa a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; – Céljai megvalósítása közben végezzen önkontrollt. – Ismerje és nevezze meg a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket. – Ismerje a különböző családi események fontosságát, értse és különböztesse meg a családi és az egyéb ünnepeket. – Ismerje a társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályait kortársaival és a felnőttekkel. – Mutasson érdeklődést Magyarország történelmi emlékei iránt, ismerjen fel közülük néhányat. – Felelősséggel gondoskodjon háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, növényekről; – Fogyasztási szokásaiban hozzon példát olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a környezetvédelmi szempontok. – Ismerjen néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó keresztény vallási eseményt (karácsony, húsvét). 3. évfolyam – Reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, képes önmagát fejleszteni. – Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait. – Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására. – Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. – Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik. – Osztályközössége szabályait elfogadja, betartja. – Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni. – Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 30

31 4. évfolyam – A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. – Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. – Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók. – Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. – Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. – Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. – Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre. – Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni. – Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 5. évfolyam (NAT 2020) A tanuló gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véleményalkotásra és tetteinek utólagos értékelésére. Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek, képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat. Tudatában van annak, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezetére. Törekszik, hogy minél kevésbé károsítsa a természetet. I. Egészséges élet – A serdülőkor jellemzői a folytonos változás és önmagunk elfogadása, a különböző életkorok szükségleteinek megismerésével. A testi és lelki egészség tényezőinek meghatározása, betegségek és balesetek megelőzésének lehetőségei. A fogyatékosság, mint élethelyzet. Kapcsolatba lépés a fogyatékkal élőkkel, segítésük. Jó és rossz lelkiállapotok, pozitív életszemlélet. A célok elérésének tervezése. Lelkiismereti dilemmák. A szabályok betartása és be nem tartása. II. Személyes kapcsolatok – Barátságok, kapcsolatok szerepe az életünkben. Családi kapcsolatok, rokonsági viszonyok, családfa. Családi szokások, hagyományok, szabályok. Az idősebb generáció meg- 31

32 ismerése. A barátság kialakulása, rokonszenv, ellenszenv. Együttműködés a kapcsolatban. Bizalom és megbízhatóság a barátságban. Kapcsolattartási formák a barátságban. Konfliktusok kialakulása, megoldása, kibékülés. A generációk közötti együttműködés: segítség, támogatás, amelyet társak nyújthatnak, segítség, támogatás, amelyet a fiatalabbak nyújthatnak az idősebbeknek. Kötődés az állatokhoz, felelősség az állatokért. III. Közösségben – Önismeret és kapcsolati rendszerek felismerése. Csoportok, amelyekhez tartozunk, választott és nem választott csoportok. Saját közösségeim és kapcsolataim. Az iskola, mint közösségi hely. A tanulás szerepe és fontossága. A magyar kultúra elemei, Magyarország jelképei. A haza- nemzet- szülőföld fogalmak jelentése. Magyarország nemzetiségei, magyar lakosság külföldön. A szabály fogalma, szerepe, szabályalkotás. Az iskolai házirend szerepe, diákparlament működése. A közösségbe illeszkedés, közösségi érzés erősítése. Az együttműködés közös feladatokban, a csoporton belüli feladatmegosztás. Pozitív és negatív szerepek az együttműködésben. A konfliktusok jellemzői, kialakulásának és megoldásának elemzése. Hasonlóságok és különbségek az emberek között. Az öltözködés, anyagi vagy társadalmi helyzet szerepe a másik megítélésében. 6. évfolyam (NAT 2020) A tanuló megérti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik egyaránt befolyásolják. Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Képes mérlegelni különféle cselekedeteket, érti, hogy felelősséggel tartozik. Törekszik a megalapozott véleményalkotásra és tetteinek utólagos értékelésére. I. Társadalmi együttélés – Ismerkedés civil tevékenységekkel, az önkéntes munka lehetőségeivel. Saját és mások csoportjaihoz való viszonyuk. Az előítélet megismerése, elfogadás, illeszkedés a közösségekbe, megbántás értelmezése. A hit és a vallások szerepe, a vallások sokszínűsége. A vagyoni különbségek alakulása a társadalomban, a szegénység mélyebb megismerése. A nem anyagi értékek szerepének tudatosítása. Jólét, adományozás. A világháló szerepe, előnyei, hátrányai. Az internet nyújtotta lehetőségeinek és veszélyeinek megismerése. Magyarországon élő népcsoportok együttélése, a nemzeti sokszínűség megismerése. II. A technikai fejlődés hatásai – A tudomány és a technika szerepe, megismerkedés a világ jelenségeinek kutatásával. A földi élet jövője, felelősség az utódainkért. Élelmiszerünk eredete, az élelmiszer termelés hatása a környezetre. Az emberi életmód hatásának, következményeinek megfogalmazása. Az ökológiai lábnyom fogalma-számítás. A képernyő hatalma: a televízió és a számítógép hatása az életünkre. A média hasznosságának és veszélyeinek ( káros tartalmak, függőség ) megismerése. A reklámok hatása, saját vásárlási szokások, tudatos 32

33 vásárló megfogalmazása. Egészséges életmódra nevelés, saját külsővel elégedettség erősítése. A közös tulajdon jelentőségének és a közös felelősségnek felismerése. III. A mindenséget kutató ember – Az álmodozás, vágyak szerepe az életünkben. Annak vizsgálata, hogy vágyaink menynyire reálisak vagy túlzók, a megvalósítható vágyak meghatározása és célok kitűzése. Jelképek jelentése, szertartások a vallásokban, az életben. Kultúrák szertartásai és a mindennapok szertartásai. A kulturális sokszínűség megismerése, elfogadása. Jelképek szent helyek a világvallásokban, vallási kultúrák és jelképek. Megismerkedés a világ jelenségeinek kutatásával, saját érdeklődés feltárása. A tudományos eredmények jelentőségének értékelése. A tudósok munkája, felelőssége. A művészetről, befogadásáról vallott nézetek megfogalmazása. Közösség szabályai, amelyekhez tartozunk. A tudomány, a művészet és a vallás kapcsolódási pontjai. 7. évfolyam Erre az életkorra megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak. Ez a helyzet fontos kapcsolódási pontot kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz. Új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, illetve a családi életre nevelés. Fontos szerepet kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek. I. Ki, vagyok én? – A nyelv és gondolkodás kapcsolata, gondolatok kifejezése nyelvi és más eszközökkel. A nyelvi változatosságnak és a magyar nyelv gazdagságának tudatosítása. Kommunikáció a világhálón. Az erkölcs és az erények, az erkölcsi jó és rossz értelmezése. Az értelem és az érzelem szerepe. A személyes és közösségi értékek és ezek viszonya. Saját értékrend tudatosítása, összevetése mások értékrendjével. Az ember egyediségének felismerése. Vágyak, álmok, célok, saját jövőkép megfogalmazása. Mi érdekel, milyen a személyiségem? A média fajtái és az információáramlás. Az információ hitelességének vizsgálata, a virtuális tér lehetőségeinek és veszélyeinek megismerése. Saját szokások, jellemvonások vizsgálata, saját szerepek megfogalmazása. Mások megismerése, az emberi sokszínűség elfogadása. A kamaszkor jellemzői, önállósodás. II. Párkapcsolat és szerelem – A lányok és fiúk közötti különbségek. Az ember mint kapcsolatokban élő társas lény. A barátságok, kapcsolatok kialakulásának, működésének elemzése. Az érzelmek, vonzalmak megjelenése a serdülőkorban. Milyen a szerelmes állapot? A párkapcsolat, udvarlás, együttjárás fogalmai. A kapcsolatok kialakulásának, működésének elemzése. A közösségi oldalak magánya, zaklatás, molesztálás, szexuális zaklatás. Az erőszak módjainak tudatosítása, a visszautasítás, segítségkérés erősítése. A felelősség fogalma, a társakért vállalt felelősség típusainak, okainak megfogalmazása. Mások szükségleteinek felismerése, társak segítése, ismerkedés civil tevékenységgel. III. Közösségeim 33

34 – Családi élethelyzetek. viszonyok megismerése, a különbségek elfogadása. A család feladatai, munkamegosztás. Napjaink családszerkezeti típusai. A közösség fontossága, értéke. A felnőtté válás lépéseinek végiggondolása. A közösség szabályaihoz való alkalmazkodás jelentősége, a közösség befolyása az egyén viselkedésére, döntéseire. Konfliktus az egyéni és közösségi szabályok között. Miért fontos, előnyös egy közösséghez tartozni? Alkalmazkodás a közösséghez. 8. évfolyam A tanulók képesek érzékelni az egyes társadalmi csoportok lehetőségei, és életesélyei közötti különbségeket. Megkezdődik a személyes világkép és világnézet kialakulása, amely csak évek múltán válik összerendezetté. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Fontosnak érzi a közösséghez tartozás, miközben törekszik személyes autonómiájának megismerésére. I. Mi dolgunk a világban? – Az általunk birtokolt tárgyak fontossága, szerepe a jólétben, viszonyunk hozzájuk. Alapvető életfeltételek, szükségletek, az ezekhez való jog. A boldogság feltételei, egyéni értelmezése. A siker fogalma, elérésének útjai. Stressz- és veszélyhelyzetek, amelyekbe kerülhetünk. Veszélyes helyzetek felismerése, kivédése, mások támogatása ebben. A közösségi érzés erősítése. A jó együttműködés feltételeinek gyűjtése, tudatosítása. A média hatása az életmódra, gondolkodásra. A médiával kapcsolatos félelmek, veszélyek. Az információ hitelességének vizsgálata és lehetséges veszélyeinek végiggondolása. A sztereotípia és előítélet fogalma, megjelenési formái. Az elutasított, kizárt személy helyzetének megértése. Különböző emberi kapcsolatok az internet világában. Felelősségteljes viselkedés az interneten: a megszólalás hatása és az egyéniség védelme. A számítógépes etika, etikus viselkedés a digitális világban. II. Helyem a világban – Az európai kultúra jellemzői, Magyarország Európai Uniós tagsága. Nemzeti jelképek, a magyar kultúra elemei. Nemzeti sokszínűség megismerése, magyar nemzetiségek. A népesedési változások problémái. A kölcsönös bizalom és együttműködés elve a társadalomban. A szabályszegés, normaszegés és a szabálykövetés felelősségének felismerése. Az érdekérvényesítés módjai, saját értékek, érdekek és a közösség elvárásainak érdekeinek az összevetése. A szabályok megszegésének esetei (illem, erkölcs, jog). III. Erkölcs, hit, világnézet – A jó és rossz, mint az erkölcsi ítéletalkotás alapfogalmainak értelmezése. A világnézet, hit, vallás meghatározó jellege a gondolkodás módjában. Mások hitének, értékrendjének tiszteletben tartása. Világvallások jelképei, szent helyei, könyvei, eredetük. Különböző hitű, világnézetű emberek egyenrangúságának elfogadása. Távol-keleti vallások, különbözőségük a közel-keletiektől. Az Európában leginkább elterjedt és újonnan terjedő vallási irányzatok. A vallásszabadság és szabad vallásgyakorlás elve. A szeretet elve és az aranyszabály megbeszélése, megjelenése mindennapjainkban. A nagy világvallások tanításai az élet védelméről. Az egyházak társadalmi szerepe, vállalt feladatai. 34

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.