Press "Enter" to skip to content

Elektronikus közigazgatási modernizáció – VI. tankönyv (3. pillér)

A “Tovább a kurzusra” gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a tanulót az e-Learning rendszerbe, ahol az “Indítás” gomb segítségével lehet a tanfolyamot megkezdeni (vagy félbehagyott kurzus esetén a “Folytatás” gomb segítségével folytatni).

Tankönyvvé nyilvánítási útmutató szakértők részére

Az eljárás az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) benyújtott kérelemre indul, amelyet papíron és elektronikus formában is be kell nyújtani a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt. A kérelem elektronikus adatait a www.kir.hu honlapnak a kiadói adatkitöltő moduljában a könyv, adatainak megadásával, majd elektronikus elküldésével lehet rögzíteni.

Amennyiben a kérelemhez csatolták a szükséges mellékleteket, az OH szakértőket rendel ki. A szakértők egybehangzó javaslata (a nemzetiségi oktatás céljaira készült könyveknél továbbá az Országos Nemzetiségi Tanács javaslata) esetén az OH a rendelkezésre álló anyagok, vélemények figyelembe vételével dönt.

Amennyiben indokolt – azaz a szakértők véleményükben jelentős számú tartalmi és/vagy nyelvhelyességi, helyesírási hibát tártak föl -, úgy az OH levélben felkéri a kiadót, foglaljon állást a szakértői véleményekben található észrevételekről és a tételes hibajegyzékekben leírtakról, fejtse ki részletes szakmai véleményét és azt 10 napon belül írásban küldje meg. Az OH ezután határozatot hoz a kiadói észrevételekkel kiegészült szakértői és lektori vélemények figyelembe vételével.

Az elsőfokú döntésről az OH értesíti a kiadót.

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az ügyfél nem fellebbez, a határozat jogerőre emelkedik, és az OH lezárja az eljárást.

Ügyintézési határidők

A következő eljárások esetén az eljárási határidő: 3 hónap (Nkt.):

  • tankönyvvé nyilvánítás,
  • tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása,
  • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, különböző nyelveken megjelenő változatainak benyújtásához,
  • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, pedagógus-kézikönyv, különböző kötésmódban megjelenő változatainak benyújtásához,
  • kérelem a tankönyv borítójának megváltoztatására,
  • tankönyvvé nyilvánítás nyilvánítás megszüntetése,
  • kérelem hibajavítás bejelentésére.

A következő eljárások esetén az eljárási határidő 21 nap (Ákr.):

  • tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem,
  • adatmódosítási kérelem tankönyvhöz,
  • kérelem felhasználási jog átengedése miatt.

Letölthető dokumentumok

(Kérjük, a letöltéshez, megtekintéshez kattintson a dokumentum nevére.):

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.